Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > İlahiyat Fakültesi > Bir diğer sistem olarak kimlik duygusu ve Atatürk

İlahiyat Fakültesi hakkinda Bir diğer sistem olarak kimlik duygusu ve Atatürk ile ilgili bilgiler


Atatürk, Türkleri yeniden eski güçlerine kavuşturabilmek için onlara bir kimlik kazandırarak kendi varlıklarının bilincine varmalarını hedeflemiştir. Atatürk***8217;ün ***8220;Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak evvela bizim kendi benliğimize ve milliyetimize bu hürmeti

İlahiyat Fakültesi Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam, Tasavvuf, İslamiyetin mistik boyutu, Allah'ın varlığı ve nitelikleriyle ilgili konuları ele alan bir bilim kolu, tanrı bilimi, teoloji, metodoloji

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #11  
Alt 05.07.08, 12:16
Uzman
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 2.134
Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!
Standart Cevap: Bir diğer sistem olarak kimlik duygusu ve Atatürk

Atatürk, Türkleri yeniden eski güçlerine kavuşturabilmek için onlara bir kimlik kazandırarak kendi varlıklarının bilincine varmalarını hedeflemiştir. Atatürk***8217;ün ***8220;Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyorsak evvela bizim kendi benliğimize ve milliyetimize bu hürmeti hissen, fikren, fiilen bütün hareketlerimizle gösterelim. Bilelim ki milli benliğini bulmayan milletler başka milletlerin avıdır.***8221;33 sözleriyle üstün vasıfları olan ve bu vasıflarıyla büyük işler başarabi-lecek bir millet olduğumuz bilincine varmamızı ve bu nedenle kendimize saygı (öz-saygı) duygumuzu geliştirmemiz gerektiğini arzulamıştır.
Ünlü sosyolog Ziya Gökalp, geçmişteki milletlerde, millet ruhunun oluş-masının büyük bir ilerleme ve gelişmeye neden olduğunu gözlemlemiştir. Neticede dinin, ahlakın, hukukun, estetik, bilim, felsefe, dil ve ekonomik alanlarda gençleş-menin ve canlanmanın meydana geleceğini bütün bu alanlarda milli vicdanın oluşacağını ve artık böyle toplumların sömürge olmaktan kurtulacaklarını belirtmekte-dir.34 Ayrıca Gökalp, milli duygunun, milliyet düşüncesinin bir toplumu, mahkum bir topluluk olmaktan kurtaran çok önemli bir enstrüman olduğunu vurgulamakta-dır.35 Bugün Japonya***8217;nın, Almanya***8217;nın hızlı kalkınması ve modernleşmesinin en önemli nedeninin milli bir kimliğin etrafında heyecanlı bir birleşme olduğu belir-tilmektedir.36
Bugün suç işleyenlerin en önemli ortak noktalarından birisi bunların devletin şefkatli kollarının kendilerini kuşatmadığını belirtmiş olmalarıdır. Nasıl ki ailesinden şefkat ve ilgi görmeyen ve ailelerinin kendilerine yetişkin kimlikli ve kişilikli bir birey olarak bakmamalarının, gençlerin ailelerini terk ettiklerini veya ailede sorunlara neden olduklarını gördüğümüz gibi, devlet içerisindeki vatandaşlar için de durum aynı şekilde cereyan etmektedir. Atatürk sağlıklı ve mutlu geleceğin ancak kimliğini kazanmış bir toplumla mümkün olacağı düşüncesiyle bu konuda yapılması gerekenleri ***8220;Ne mutlu Türküm diyene***8221; sözünde özetlemiştir. Atatürk her fırsatta Türk Milletinin büyüklüğünden onun eskiden beri sahip olduğu üstün seciyesinden bahsederken onu, içerisinde var olan güzel özellikleri harekete geçirebilmesi için güdülemeye çalışmaktadır. Çünkü bir milletin üstün birtakım potansiyel özelliklere sahip olması yeterli değildir. Bu özelliklerin harekete geçirilmesi ve işlenmesi gerekmektedir. Kişilik gelişimi sürecinde çocuklar doğuştan kendilerine verilmiş olan ve zamanı gelince kendisini hissettiren güzel özellikler, desteklenirse gelişir. Sözgelimi, iki yaşındaki bir çocukta ortaya çıkmaya çalışan özgürlük ve özerklik duygusu, dört yaşlarında ortaya çıkan girişimcilik ruhu ve 6-12 yaşlarında ortaya çıkan çalışma ve başarılı olma duyguları ancak çocuklar bu yönlerde desteklenirse gelişir, aksi takdirde bu duyguların zıddı olan şüphe ve utanç, suçluluk ve aşağılık duygular gelişir. İnsan doğasında doğuştan var olan bu olumlu duyguların geliştirmenin en etkili yolu bireyleri onore etmekle mümkün olur. Onore edilmeyenlerin kendilerini onurlu hissetmeleri de mümkün değildir. Bu nedenle Atatürk bu duyguların ortaya çıkması doğrultusunda politikalar geliştirmiş ve vatandaşları-nı da buna inandırmıştır. Eğer ülkenin her bireyi bu sözü içtenlikle söyleyemiyorsa o zaman gelişmenin mümkün olamayacağını vurgulayan Atatürk, kendisinden sonraki yöneticilere de bir hedef belirlemektedir. Bu hedef de her bireyini bu ülkenin önemsenen, benimsenen onurlu bir üyesi bilincine ulaştırmak için gayret sarf etmektir. Yapılan sosyal psikolojik araştırmalara göre, bir toplumun ekonomik, sosyolojik ve psikolojik imkanlarından yararlanma ile o toplumun normlarına sahiplenme ve memnuniyet arasında olumlu bir ilişki mevcuttur. İşte bu bilince ulaşmak için, ekonomik, sosyal ve psikolojik ihtiyaçların yerine getirilmesi ve belirli oranda bir doyuma ulaşmasıyla mümkün olur.
***8220;Geçen zamana oranla, daha çok çalışacağız. Bunda da başarılı olacağımıza kuşkum yoktur. Çünkü Türk ulusunun karakteri yüksektir. Türk ulusu çalışkandır. Türk Ulusu zekidir.***8221;37 sözleriyle Atatürk hem Türk milletinin hedeflediği yere varabilmesi için çok çalışması gerektiğini vurgulamış ve bu başarı için de onlara kimlik ve güven duygusu oluşturarak onları güdülemeyi bilmiştir. 10. Yıl Nutkuna baktığımız zaman Atatürk***8217;ün konuşması boyunca hep Türk milletinin güzelliklerinden, kabiliyetlerinden bahsettiğini görürüz. Olumsuzluk içeren bir kelime dahi yoktur. Atatürk, 370 kelimelik 10. Yıl Nutkunda 11 defa büyük, 5 defa yüksek ve 4 defa başarı kelimesini kullandığını görmekteyiz.
Atatürk, Türk vatandaşlarının onurlu ve gururlu olduklarını ve istedikleri hedefe ulaşabilecek güç ve kuvvete sahip olduklarını vurgulamış, böyle yapmakla onlarda bir ümit duygusunun canlı kalması ve yeşermesini istemiştir. Bunun için her konuşmasında ***8220;Bizim halkımız çok temiz kalpli, çok asil ruhlu, terakkiye çok kabiliyetli bir halktır. (1923)***8221;38, ***8220;Türkler medeniyette asildirler.***8221;39 gibi sözleriyle Türk milletinin üstün vasıflarla donatıldığından bahsetmiştir. Bugün milli ve dini kültürümüzde de ümitsizlik kınanmakta ve toplumların gelecekleri ile ilgili ümit içerisinde olmaları istenmektedir, olumsuzluklar içerisinde dahi ümitvar olunması önerilmektedir. Bugün modern psikiyatri, geleceğe ait ümitsizlik, yetersizlik duygularının ruh sağlığını bozucu etkilerinin olduğunu veya bu tür rahatsız-lıkların ruh sağlığı bozukluklarının bir sonucu olacağını vurgulamaktadır.40 Bu nedenle, milletin her bir bireyinin ve bir bütün olarak bütün toplumun kendi güç ve kuvvetine inandırılması ve bu uğurda çalışmaların yapılması milli bir kimliğin oluşturulması, birlik ve beraberliğin sağlanması açısından oldukça önemli bir çalışma olacaktır. Sanıyorum ki Büyük Atatürk***8217;ün ruhunu en çok mutlu edecek faaliyetler de bunlar olacaktır.


Konu Zehravî Zeytuna tarafından (05.07.08 saat 12:20 ) değiştirilmiştir..
Alıntı ile Cevapla
  #12  
Alt 05.07.08, 12:19
Uzman
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 2.134
Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!
Standart Cevap: Bir diğer sistem olarak kimlik duygusu ve Atatürk

5- Sonuç
Atatürk, Tanzimattan beri Batılılaşma çabaları içerisinde kendi kimliğini ve kültürel değerlerini unutma tehlikesi ile yüz yüze gelmiş olan bir milletin gerçek bağımsızlığını kazanabilmesinin en önemli koşulunun bir milleti ayakta tutan kimlik unsurlarının oluşturulması gerektiğini düşünmüştür. Cumhuriyetin kuruluşunun ilk yıllarında, gerçek bağımsızlığa kavuşmak ve gelişimini sağlamak için gerekli olan kimlik duygusu ve bu kimliği oluşturan maddi ve manevi değerlerin oluştu-rulması hususu önemli bir konu haline gelmiştir. Bu nedenle Atatürk, Türk halkına kendi kimliğini hatırlatma ve benimsetme çabaları içerisinde olmuştur. Böyle yapmakla Atatürk, 150 yıllık ezilmiş, incinmiş, gururu kırılmış, Avrupa***8217;nın hasta adamı durumuna düşmüş olan Türk halkını, kendi öz kültürel değerleriyle bütünleşmiş bir kimlik etrafında toplayıp, ileriye yönelik bir amaç göstererek, onları gelişmiş toplumlar arasındaki onurlu yerini almaları konusunda güdülemiştir. 'Ne Mutlu Türküm Diyene' sözünün, Atatürk***8217;ün sözlerinde devamlı vurguladığı ve Türk milletine geçilmesi için bir hedef olarak gösterdiği ***8220;Muasır Medeniyetler Seviyesi***8221; ile yakından ilişkili olması da bunun bir göstergesidir.
Ekonomik kimliğin ön plana çıktığı ve çıkarılmaya çalışıldığı günümüzde, sosyal ve bireysel kimliğin ve unsurlarının korunması ve edinilmesi, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş yıllarında oynadığı rolü oynaması gibi bireyin ve toplumun varlığının devamı açısından önemli görünmektedir.
Türk toplumunun hala kimlik sorunlarını tamamıyla aşamamış olması, ge-lişmesinin önündeki en büyük engellerden birisi olarak durmaktadır. Bu nedenle Atatürk, kendi varlığının, kimliğinin bilincinde olan, kendine saygı duyan, değer veren ve bu arada başkalarının da varlığına saygı duyan bir millet (toplum, ulus) oluşturma çabası içerisinde olmuştur. Kısa ve uzun gelecekte Türk halkı hangi topluluk içerisinde yer alırsa alsın yine de nesnel ve öznel kimliğini korumak zo-rundadır. Ancak bu şekilde birtakım ekonomik ve siyasal yapılanmaların içerisinde etkin ve verimli bir üyesi olarak yer alacaktır.


kaynakpdf
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf 03_kusat.pdf (382,9 KB (Kilobyte), 17x kez indirilmiştir)
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
atatürk, diğer, duygusu, kimlik, olarak, sistem

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık



Bütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 01:16 .