Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Mühendislik Fakültesi > Jeofizik Mühendisliği Bölümü > Yer Bilimleri > Heyelan Etütleri > Eğridir Kemik Hastalıkları Hastane Sahası Heyelanı

Heyelan Etütleri hakkinda Eğridir Kemik Hastalıkları Hastane Sahası Heyelanı ile ilgili bilgiler


4.4.1- Temel Kaya Kalker Şekil (4.4a) daki kesitten kolaylıkla görülebileceği gibi temel kaya kalker satıhtan itibaren 82-127 metrelerde yer almaktadır. Bu derinliklerde yeralan kalker etüt sahamızda 2863 m/s ve 4910

Like Tree1Likes

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #11  
Alt 31.08.07, 11:45
Meraklı
 
Üyelik tarihi: Jan 2007
İletiler: 171
Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!
Standart 4.4.1- Temel Kaya Kalker

4.4.1- Temel Kaya Kalker

Şekil (4.4a) daki kesitten kolaylıkla görülebileceği gibi temel kaya kalker satıhtan itibaren 82-127 metrelerde yer almaktadır. Bu derinliklerde yeralan kalker etüt sahamızda 2863 m/s ve 4910 m/s arasındaki sismik hızlarla karakterize edilmiştir. Ölçülen P-dalga hızının formasyonun çimentolaşma derecesi ve kompaktlığı ile doğru orantılı olması şu sonuçlara varılmasına imkan vermiştir.

Oluktan kalker masifiyle yamaç molozu kontağındaki kalker üzerindeki sürtünme izlerinden de görüleceği üzere önemli ölçüde tektonik kuvvetlere maruz kalan kalker masifi,dik atımlı bir fayla 82-127 metre arasında bir düşey hareket göstermiştir. Hareketin meydana geldiği sürtünme sonunda çimentolaşma derecesinin azaldığı sismik P-dalga hızının 6 nolu profil boyunca elde edilen 2863-2902 m/s gibi düşük hızlarından anlaşılmaktadır.

Bu hızın ezilme sonunda uzaklaştıkça yani doğuya doğru gidildikçe arttığı ve 4900 m/s gibi yüksek hızlarla karakterize edilen ***8220;sağlam***8221; olarak tarif edebileceğimiz kalkere ait hız değerlerine ulaştığı görülür.

Kesit boyunca kalker üst yüzeyinin düzgün olmadığı muhtemelen kademeli fayların oluşumu sonunda doğuya doğru önemli eğimlerin hasıl olduğu görülmektedir. 5 ve 6 nolu sismik profiller boyunca doğuya doğru 13o27ı ile eğimli olan temel ana kaya kalker, bu eğimini 1 ve 2 nolu sismik ölçü noktaları arasında 34o55ı dakika değerine ulaşmıştır. Temel kaya kalkerin V şeklinde görünümü oldukça dikkate değerdir ve en derinde bulunduğu yer S-2 Mekanik sondajının yanında bulunan EK H-1 rezistivite ve S-1 sismik atış noktası altında olmaktadır. Şekil 4.4a dan görüldüğü gibi binalar temel kayanın en derinde olduğu bu noktanın üstünde yeralmaktadırlar. Temel kaya topografyasının E-W istikametindeki bu önemli durumunu izah ettikten sonra, Düşey atıma maruz kalan alttaki kalker masifinin N-S istikametindeki eğim durumunun anlaşılması eklemeli sismik atışlardan örneğin (Şekil 4.2g) kolaylıkla görülmektedir.

***8220;Intercept***8221; zaman güneyde patlatılan 200 metre off-set için 9.92.10-2 sn, kuzeyde 200 metre off-set mesafe için 9.35.10-2 sn bulunmuştur.

Sismik dalganın güneyde patlatılan noktadan jeofonlara daha geç geldiğini yukarıdaki değerlerden çıkarttıktan sonra kalkerin kuzeye doğru meyilli olduğu neticesine varılabilinir.

Derin rezistivite eğrileri temel kaya kalkerin litolojik durumu hakkında (Şekil: 4.1a-4.1g) oldukça önemli bilgiler vermektedir. Genellikle sağlam bir temel kaya üzerinde derine doğru açılım yapılırken temel kayada ezilme, bozuşma ve fay zonları yoksa eğri sürekli bir şekilde artma göstermektedir. Fakat, Şayet bir ezilme veya fay zonu mevcut ise bu takdirde çimentolaşma derecesinin azalmasından dolayı eğri ani düşüşler göstermekte ve fay zonları geçildikten sonra eğride yeniden yükselmeler başlamaktadır. Referans (3)

Rezistivite eğrilerinde karşılaşılan yukarıdaki durum daha önce Türkiye***8217;nin çeşitli sahalarında kazanılmış tecrübelerin yardımıyla 200 metre derinlere kadar kalker içinde mevcut ezilme ve fay zonlarını tayin etmemize imkan vermiştir.

Kesit üzerinde 6 nolu elektrik sondajında ve bu fay zonunun 125-150 metreler arasında olduğu hesaplanmış ve kesitlere işlenmiştir. 150 metreden sonra rezistivite eğrisinin tekrar dikleştiği ezilme sonunda kurtulduğu görülmektedir.

EKH-6,5, ve 4 de 125 ile 150 metreler arasındaki ezilme zonu EKH-2 de 175 metreden sonra başlamakta 200 metreye kadar devam etmektedir. Ancak daha derindeki durumların incelenmesine iskan durumu olanak vermemiştir. EKH-1 ölçü noktasında 125 metre derine inilebilmiş olduğundan bu fay zonu eğri üzerinden saptanamamıştır. S-1 Mekanik sondaj noktası üzerinde alınan derin rezistivite eğrisi üzerinden bu ezilme ve fay zonu 85 metreden itibaren başlamış ve 125 metreye kadar bu ezilme zonunda eğri üzerinde önemli bükülmeler göstermiştir. Bu ezilme ve fay zonunun 40 metreden daha kalın olduğu tahmin edilmektedir. Kesit EKH-6,5,4 ve S-1 elektrik sondaj noktaları arasında takriben aynı derinliklerde bulunduğudur. Bu ezilme zonu EKH-6 ile EKH-4 nolu ölçü noktaları arasında lik bir açı ile doğuya doğru meyillidir. Bu ezilme zonunun EKH-2 nolu noktada 175 metreden sonra görülmesi, EKH-4 ölçü noktasıyla,S-1 sondaj kuyusu arasında ve derinde yer alan kalkerin, enine ezilme ve faylanmalardan sonra düşey hareketlerle derinlere doğru kademeli olarak çökmeye maruz kaldığı izlenimi bu kesit üzerindeki süreksizliklerden çıkartılmaktadır. Kalkerin çimentolaşma derecesi veya kompaktlığının yukarıda tarif edilen iki ölçü noktası arasında meydana gelen ezilmeden ötürü azaldığını ölçülen düşük P-dalga hızından görmek mümkündür. (3134 m/Sn). Daha önce yapılan 60 kadar sismik refraksiyon neticelerinin ve sondaj verilerinin ışığında, bu mertebedeki hızların ***8220;çatlaklı ve parçalı***8221; olarak tanımlamaları yapılan kalker seviyelerine tekabül ettiği ve ***8220;fay zonları***8221; olarak belirlendiği seviyeler olduğu görülmektedir.

i ) Jeofizik neticelerden, henüz kaba inşaat safhasında olan kemik hastalıkları hastanesinin oturduğu zemin altında ana kaya kalker, 100 metreyi aşan derinliklere ve oldukça kırıklı ve parçalı bir yapı görünümündedir.
ii ) Temel kaya topografyasıyla satıhta görülen yamaç molozu topografyası arasında oldukça iyi bir uyum görülmektedir.
iii ) N-S ve N45oW istikametle gelişen dikey atımlı fayların yanısıra doğuya dalımlı ezilme ve fay zonları ana kaya kalker içinde oldukça sürekli olarak izlenebilmektedir. Bu zonların derinlerde kalkerin yer altı sularıyla karstik duruma da sokulduğu ve ezilme (fay) zonu olarak görülen seviyelerin karstik üst seviyeye tekabül edebileceği düşünülmektedir.
Ref(3) Şekil 4.4.1a,b,c de daha önce çeşitli sahalarda sondaj kuyuları neticeleri (kaya tanımlaması ve basınçlı su test sonuçları) Jeofizik neticelerle korele edilmişlerdir. Bu eğrilerden kolaylıkla görülebileceği üzere rezistivite eğrilerinin ani defleksiyona uğradığı derinlikler fay ve ezilme zonlarıyla iyi bir uyum göstermektedir.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/logooson.jpg[/IMG][/URL][/CENTER]

University of Istanbul, Institute of Geophysics Imperial Collage, University of London
Alıntı ile Cevapla
  #12  
Alt 31.08.07, 11:47
Meraklı
 
Üyelik tarihi: Jan 2007
İletiler: 171
Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!
Standart 4.4.2- Anakaya üzerindeki Kil-Silt ve Yamaç Molozu Birimleri

4.4.2-Anakaya üzerindeki Kil-Silt ve Yamaç Molozu Birimleri:

Heyelanın önemli olarak gelişme gösterdiği ve etüt sahamızda büyük kalınlıklara eriştiği saptanan kil-silt ve yamaç molozu birimleri (Slope-Wash) Şekil 4.4a da heyelan ekseni boyunca görülmektedir. Bu kesit hazırlanırken, sismik dalga hızları ve elektriki rezistivite değerleri göz önünde bulundurularak formasyonların farklı hıza ve farklı rezistivite göstermelerine göre jeolojik açıdan sınıflandırılmıştır. 40-45 metre derinliklere kadar açılmış olan 3 adet mekanik sondaj (S1 ,S2 ,S3) Jeofizik neticelerle birlikte Şekil (4.1a-4.1g) de Log-Log eksenler üzerinde gösterilmektedir. Neticeler kesitler üzerinde formasyonların özel işaretlerini taşıyan şekiller altında düşey kolonlar halinde verilmiştir. Şekil 4.4a sondaj verileri inebildikleri derinlikten sonra, jeofizik sonuçlarla 200 metre derinlikleri kadar tefsir edilmişlerdir. Bu jeolojik birimlerin, jeofizik neticeler açısından nelere tekabül ettiği, 6 nolu profilden başlayarak göl kıyısına doğru izahına çalışılmıştır. Jeofizik çalışmaların sona ermesinden sonra Akören köyü yoluyla Eğridir-Konya Devlet yolunun kesiştiği noktada mostra veren kalker, serpantin ve kil üzerinde çok kısa elektrot açılmaları yapılmış ve bu formasyonların karakteristik rezistivite değerleri saptanmıştır.

Örneğin kalkerin hemen üstünde yer alan ıslak yeşil kilin rezistivitesi 24 ***937;.m olarak saptanmıştır. Kalker ve serpantin breşinin rezistivitesi 295 ***937;.m olarak bulunmuştur. Bu değerler kalkerin üstündeki formasyonların tanınması için oldukça yardımcı olmuştur.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/logooson.jpg[/IMG][/URL][/CENTER]

University of Istanbul, Institute of Geophysics Imperial Collage, University of London
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
eğridir, hastalıkları, hastane, heyelanı, kemik, sahası

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 13:10 .