Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Mühendislik Fakültesi > Jeofizik Mühendisliği Bölümü > Yer Bilimleri > Heyelan Etütleri > Eğridir Kemik Hastalıkları Hastane Sahası Heyelanı

Heyelan Etütleri hakkinda Eğridir Kemik Hastalıkları Hastane Sahası Heyelanı ile ilgili bilgiler


EĞRİDİR KEMİK HASTALIKLARI HASTANE SAHASI HEYELANI 1-Giriş Ve Amaç: Jeofizik Sismik ***8211;refraksiyon ve elektrikli Rezistivite çalışmalarından amaç; Eğridir Gölü kıyısına yakın ve Eski Kemik Hastalıkları Hastanesinin Eğridir tarafındaki yamaçta yapılmakta

Like Tree1Likes

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 31.08.07, 10:14
Meraklı
 
Üyelik tarihi: Jan 2007
İletiler: 171
Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!
Standart Eğridir Kemik Hastalıkları Hastane Sahası Heyelanı

EĞRİDİR KEMİK HASTALIKLARI HASTANE SAHASI HEYELANI

1-Giriş Ve Amaç:

Jeofizik Sismik ***8211;refraksiyon ve elektrikli Rezistivite çalışmalarından amaç; Eğridir Gölü kıyısına yakın ve Eski Kemik Hastalıkları Hastanesinin Eğridir tarafındaki yamaçta yapılmakta olan ve kaba inşaat safhasındayken heyelana maruz kalarak bir kısım binalar üzerinde yapısal hasarların meydana gelmesine neden olan heyelanın kayma yüzeyinin saptanması ve jeofizik verilerin ışığında heyelan jeolojisinin araştırılmasıdır

Jeofizik çalışmaların ve yüzey Jeolojik gözlemlerin müşterek analizi sonucu heyelanın aktif olduğu sahada ***8216; heyelan ekseni ***8217; boyunca jeolojik kesitler çıkartılmıştır. Jeofizik çalışmalara ilave olarak bir ekstensometre ve bir de Load Cell (MDS-72 ***8216;yük ölçü plakası ***8217; etüt sahasında uygun bir yere yerleştirilerek sürekli okumalar alınmış ve heyelanın 12 günlük bir zaman süreci içindeki kayma hızı saptanmıştır. Heyelanı meydana getiren kuvvet alanının zamana göre değişimi incelenmiş ve 12 gün süre içinde zeminde oluşan kalıcı deformasyonların (permanent deformation ) değerleri grafikler halinde gösterilmiştir. Heyelan sahasının hidrojeolojik yönden ***8216;olukları kalker masifiyle ***8217; ilişkisinin saptanması için uzun süre çeşitli sahalardan alınan su numunelerinin rezistiviteleri ölçülmüş ve neticeler grafikler halinde sunulmuştur. Etüt sahasının 1.nci dereceden deprem sahası üzerinde bulunması nedeniyle bölgenin mikrobölgeleme etüdü de yapılmıştır.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/logooson.jpg[/IMG][/URL][/CENTER]

University of Istanbul, Institute of Geophysics Imperial Collage, University of London
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 31.08.07, 10:17
Meraklı
 
Üyelik tarihi: Jan 2007
İletiler: 171
Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!
Standart 2- İstatistiki Bilgiler

2- İSTATİSTİKİ BİLGİLER:

Derin Rezistivite ve katlamak sismik ***8211; refraksiyon çalışmalarını içeren Jeofizik çalışmalarına 7 Nisan 1976 günü başlanmıştır. 7-21 Nisan 1976 tarihleri arasında tamamlanan bu çalışmalara TCK Araştırma Fen Heyeti Müdürlüğü Zemin Mekaniği elemanlarından 2 Jeofizikçi (Uğur KURAN (PhD) , Ahmet GENÇOĞLU ( MSc), 1 Teknisyen (Ömer Karakaya) katılmışlardır. Rezistivite cihazı ile yağışlı geçen günler dışında toplam 9 noktada ***8216; derin rezistivite ***8217; ölçüleri alınmıştır. Bütün Rezistivite çalışmalarıyla 362.5 metre boyundaki aktif heyelan sahası içinde 1425 metre elektrik sondajı yapılmıştır. Gene heyelan sahası içinde ve elektrik sondaj noktalarından geçecek tarzda 19 noktada katlamalı sismik ***8211;refraksiyon atışı yapılmıştır. Bu çalışmaların ışığında 80-100 metre
kalınlıktaki malzemeler altındaki temel kaya derinliği , fay zonları (ezilme zonları), killi ve bloklu malzemelerin derinlikleri ve tabaka eğimleri saptanmıştır. Mekanik sondajların inmediği 200 metre derinliklere kadar temel kaya eğimi ve içerisindeki ezilme zonları saptanabilmiştir.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/logooson.jpg[/IMG][/URL][/CENTER]

University of Istanbul, Institute of Geophysics Imperial Collage, University of London
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 31.08.07, 10:17
Meraklı
 
Üyelik tarihi: Jan 2007
İletiler: 171
Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!
Standart Saha Jeolojisi ve Heyelan Boyutları

3-SAHA JEOLOJİSİ VE HEYELAN BOYUTLARI:

Her ne kadar Hastane arazisi ve civarının Mühendislik Jeolojisi ( Ref(1) ve Geoteknik Raporları (Ref.2) hazırlanmışsa da bu çalışmalar , 362.5 metre mertebesindeki bir heyelan uzunluğunun sadece küçük bir bölümüne yani hastane tesislerin bulunduğu yerlere teksif edilmişlerdir. Gerçekte , geniş bir alan içinde yatay ve düşey olarak önemli deformasyonlar gösteren aktif bir heyelan sahasının Eğridir Kemik Hastalıkları Hastanesiyle olan ilişkisi son derece ve hayati bir önem taşımaktadır. Bu nedenle tüm saha Jeolojisinin yapılması ve bilahare detaylı araştırmalar için jeofizik araştırmalara gerek görülmüştür.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/logooson.jpg[/IMG][/URL][/CENTER]

University of Istanbul, Institute of Geophysics Imperial Collage, University of London
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 31.08.07, 10:20
Meraklı
 
Üyelik tarihi: Jan 2007
İletiler: 171
Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!
Standart 3.1 Saha Tektoniği

3.1 Saha Tektoniği:

Şekil 3.1a ve 3.1b de Eğridir Kemik Hatalıkları Hastanesi heyelan sahası ve heyelan boyutları gösterilmektedir. Bu diyagramatik haritada en önemli tektonik birim , muhtemelen kratese yaştaki kalkerin Güney-Kuzey (S/N) istikametinde gelişen düşey atılımlı bir fayıdır. Bu düşey fay atımının jeofizik verilerle saptanan değerleri 80.m. kadardır. (Bu atım değeri
kalker-yamaç molozu kontağındaki değere tekabül etmektedir.)

Diğer bir tektonik yapı olukları dağı kalker masifi üzerinde N45*W istikametinde oluşan faydır (Şekil 3.1b) . Bu fay 90 metre fazla bir ezilme zonuna sahiptir ve iri kalker bloklar , köşeli kalker orijinli çakıllar (Slope wash) bu ezilme zonundan hasıl olmakta ve yamaç aşağı yuvarlanmaktadır.

Yerinde yapılan gözlemlerden ,yeni inşa edilmekte olan ek tesislerin bu aktif heyelanın etek noktasına yakın olduğu görülür. Diğer önemli bir saha gözlemi de oluktan dağı kalker masifi ile 1.5-4 metre düşey atımların meydana geldiği yamaç molozu malzemelerin meydana geldiği ***8216;esas ayna***8217; noktasından Eğridir Gölü***8217;ne doğru bakıldığında ;yeni yapılmakta olan tesislerin ( mesela A-2 bloğunun ) bu kopmaların en fazla olduğu ***8216;heyelan ekseni***8217; üzerinde bulunduğunun görülmesidir. Kabaca bir elips şeklinde gelişme gösteren aktif heyelan sahasının detaylı jeolojik analizine , jeofizik çalışmalar ve Mekanik sondaj verileri ışığında bölüm 4.4 de yer verilmiştir. ***8216;Esas Ayna***8217; bölgesinde yamaç molozu ile kalker kontağında yapılan gözlemlerden kalkerin 70-80 derecelik meyille yamaç molozu altına daldığı görülür.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/logooson.jpg[/IMG][/URL][/CENTER]

University of Istanbul, Institute of Geophysics Imperial Collage, University of London
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 31.08.07, 10:22
Meraklı
 
Üyelik tarihi: Jan 2007
İletiler: 171
Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!
Standart Cevap: Eğridir Kemik Hastalıkları Hastane Sahası Heyelanı

3.2 Heyelan Boyutları:

Şekil 13.1a da heyelan sahasının bir krokisi gösterilmektedir. Bu diyagramda L, yani ***8216;yamaç yukarı kaymanın meydana geldiği maksimum uzunluk***8217; değeri 362.5 metre olarak sahada yerinde ölçümlerle saptanmıştır. Bu uzunluk elipsin büyük ekseni veya heyelan ekseni boyunca elde edilmiştir. Diğer önemli parametre olan D,yani maksimum kayma derinliği jeofizik çalışmalarla 70 metre olarak bulunmuştur. ( Şekil (4.4a). D/L oranı (yani maksimum kayma derinliğinin heyelanın maksimum uzunluğa oranı ) önemli bir parametredir ve bu oran 0.19 olarak bulunmuştur. ***8216;Heyelanın maksimum genişliği***8217; B ise, 300 metre olarak
ölçülmüştür. Diğer önemli bir oran olan L/B değeri bu bilgilerin ışığında 1.21 olarak saptanmıştır.

Şekil ( 3.1a ) da kabaca belirtildiği gibi özellikle 6 no***8217;lu N-S istikametindeki jeofizik profil boyunca uzunluğu yer yer 1-5 metre arasında değişen düşey olarak da hareket göstermiş enine çatlaklar görülmektedir. Bu çatlaklar heyelan eksenine dik olarak gelişme göstermişlerdir. Şekil 3.1a da gösterilen heyelan hudutları ,özellikle oluklan masifiyle yamaç molozu kontağında en- echelon tipi (yani basamaklı) kırıklarla karakterize edilmişlerdir. Bu kırıkların uzunlukları az olmakla beraber yılan kavi bir şekilde en büyük atımın meydana geldiği heyelanın ***8216;tepe***8217; noktasında son derece karakteristiktir. 1.5-4 metrelik düşey atımları
müyeakip ortaya çıkan beyaz renkli oluklan dağı kalkeri ,üst seviyelerdeki koyu gri renkli kalkerlerden kolaylıkla ayrılmakta ve heyelan sırasındaki önemli atımları saptamağa imkan vermektedir. Heyelanın ***8216;baş***8217; ve ***8216;taç***8217; noktaları arasındaki ***8216;esas ayna***8217; bazen kalkerle yamaç molozu arasında ve 1-1.5 metre mesafede ve bazen de hemen kalker-yamaç molozu kontağında-gelişme göstermektedir.

Bilindiği gibi en-enchelon tipi kırıklar fasılalı yüklere maruz kalan malzemeler üzerinde meydana gelen karakteristik kırıklardır ve bu kırıklar depremlerden önce satıhta meydana gelirler. Ref (8).
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/logooson.jpg[/IMG][/URL][/CENTER]

University of Istanbul, Institute of Geophysics Imperial Collage, University of London
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 31.08.07, 10:24
Meraklı
 
Üyelik tarihi: Jan 2007
İletiler: 171
Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!
Standart 4- Jeofizik Araştırmalar

4-JEOFİZİK ARAŞTIRMALAR:

Jeofizik araştırmalara ,heyelan sahasında topoğrafyanın ve yerleşim durumunun olanak verdiği ölçüde uygun noktalarda başlatılmıştır. ***8216;Heyelan ekseni***8217; boyunca uygun ,7 noktada profiller seçilmiş ve bu profillerin en derin jeofizik ölçülere elverişli doğrultuda olması arzu edilmiştir. Ayrıca etüt sahası güneyindeki ***8216;Yeni mahalle***8217; ve ***8216;Göl kenarında***8217; ilave iki ölçü daha alınmıştır. Jeofizik çalışmalar için gerekli noktaların ve profil doğrultularının saptanmasından sonra çalışmalara başlanmıştır.
Diğer taraftan sürekli ve şiddetli rüzgar ,sismik çalışmaları yapılamaz hale getirmiştir. Yağmurlu olmayan günlerde meydana gelen şiddetli rüzgarlar , ***8216;eklemeli ve geniş off-set***8217;li atışlar için aletin ***8216;Gain (kazanç) seviyesini azaltılmasına sebebiyet verdiği için büyük çapta dinamit kullanılmasını gerektirmiştir. Jeofonlar , kazanç seviyesini artırabilmek ümidiyle toprak altına gömülmüşlerdir. Ancak zeminin ıslak oluşu nedeniyle çamur halindeki örtü malzemelerden kara jeofonları içine su kaçması tehlikesi ortaya çıkmıştır.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/logooson.jpg[/IMG][/URL][/CENTER]

University of Istanbul, Institute of Geophysics Imperial Collage, University of London
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 31.08.07, 10:27
Meraklı
 
Üyelik tarihi: Jan 2007
İletiler: 171
Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!
Standart 4.1- Jeofizik Rezistivite Çalışmaları

4.1- Jeofizik Rezistivite Çalışmaları

Jeofizik çalışmalara öncelikle Elektriki rezistivite çalışmalarıyla başlanmış, topografya ve yerleşim durumunun olanak verdiği öşçüde çok derinlere nüfuz edebilecek bir ölçü tekniği hazırlanmıştır. Rezistivite çalışmalarına öncelikle başlanmasının nedenlerinin biride şüphesiz ki sismik-refraksiyon eklemeli atışları için müsait off-set mesafesinin saptanmasıdır. Mevcut
heyelan, bölgenin fay tektoniği ile yakından ilişkili olduğu için, derinlerde yer alan kalker masifinin üst sınırını ve litolojik özelliğini araştırmak için 200 metre derine inilmiştir. Bu ölçüler sırasında en fazla 600 metrelik düzgün bir açılım yapılarak dış elektrotlardan yere akım tatbik edilmiş ve iç elektrotlar vasıtasıyla potansiyel farkları ölçülmüştür. Şekil(4.1h) de bu yöntemin sahada uygulama şekli görülmektedir. Elektrot aralığı (a) artırıldıkça inilen derinlik arttığından etüt edilen derin kısımlara ait Jeofizik veriler alet okumalarıyla saptanabilmektedir.

Her elektrot açıklığı, a için zahiri rezistivite ***961;***945; değeri, Wenner açılımı için ***961;***945;=2***960;***945;.V/I formülüyle saptanmıştır. Burada a, elektrot aralığı (metre), V/I ise alet üzerinden okunan Potansiyel farkının, akım şiddetine olan oranıdır. Rezistivitenin birimi bu çalışmalarla (***937;-m) olarak hesaplanmaktadır. Wenner dizilimi için bulunan bu zahiri rezistivite değerleri Şekil(4.1a-g) de elektrot açıklığının (a) bir fonksiyonu olarak Log-Log ekseninde açıklanmıştır. Eğri tefsirleri Logaritmik bir abak çalıştırmak suretiyle yapıldığı için Log-Log grafiklerinin üzerinde saptanan derinlikler hakiki derinliklere tekabül etmektedir.

Böylelikle, a ekseninde müsait kolonlar boyunca, bulunan tabaka derinlikleri, hakiki rezistivite değerleri, P-Dalga hızı (m/s) ve mevcut 3 adet mekanik sondaj verileri beraberce görülmektedir. Bu tarz gösterim tekniği ancak ölçü sisteminin Wenner olması halinde mümkün olabilmektedir. Elektriki rezistivite çalışmaları İsveç firmasınca yapılan ABEM TERRAMETRE cihazı ile sürdürülmüştür. Şekil(4.1k)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/logooson.jpg[/IMG][/URL][/CENTER]

University of Istanbul, Institute of Geophysics Imperial Collage, University of London
Alıntı ile Cevapla
  #8  
Alt 31.08.07, 10:29
Meraklı
 
Üyelik tarihi: Jan 2007
İletiler: 171
Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!
Standart 4.2 ***8211; Eklemeli Sismik Refraksiyon Çalışmaları

4.2 ***8211; Eklemeli Sismik Refraksiyon Çalışmaları

Eğridir Kemik Hastalıkları heyelan sahasında heyelan eksenine dik eklemeli sismikrefraksiyon araştırması yapılmıştır. Sismik refraksiyon çalışmalarının yamaç stabilitesi tatbikatlarındaki ana amacı; gevşek zeminlerin uzanımlarının tayini ve özel süreksizlik gösteren seviyelerin tanınmasıdır. Ölçülen P-dalga hızının zeminin sıklığı ile yakından ilişkili olması sismik-refraksiyon çalışmaların önemini bir kat daha artırmakta ve zeminlerin gevşeksert arasındaki yerlerinin araştırılan derinliklerde tanınması imkan dahiline girmektedir.

Rezistivite çalışmalarını takiben sahanın genel Jeolojik birimlerinin tanınmasından sonra eklemeli sismik-refraksiyon çalışmaları için müsait off-set mesafesi saptanmıştır. Kalkerin 100 metreyi aşan derinliklerde bulunduğunun rezistivite eğrilerinin tefsirleriyle ortaya konmasını müteakip,temel kaya kalkerden sismik varışların alınabilmesi için 200 metrelik bir off-set mesafesinin (yani ilk jeofonun dinamite olan uzaklığı) yeterli olduğu hesaplanmıştır. Etüt sahamızın güney kısmında Yenimahalle yerleşme sahasının bulunması 1 kg.lik dinamitlerin daha ziyade etüt sahasının kuzey kesiminde patlatılmasına olanak vermiştir. Bu durum 80-100 metre derinlerde yer alan kalkerin kuzey veya güneye doğru kaç
derece dalımlı olduğunun her noktada saptanmasını güçleştirmiştir.

Sismik profiller heyelan eksenine dik istikamette ve daha önce yapılan elektrik sondaj noktalarını 5 nci veya 6 ncı jeofon noktasına rastlayacak tarzda seçilmiştir. (Şekil ;4.2a, 4.2f) çalışmalarda 12 kanallı S.I.E firmasınca imal edilen RS-4 sismik refraksiyon cihazı kullanılmıştır. RS-4 sismik cihazına jeofon aralıkları 50 feet olan jeofon kablosu bağlanmıştır.
(Şekil 4.1k)

Çalışmalara önce 50 feet jeofon aralıklı 12 jeofonlu kablonun iki uç noktasındaki jeofona 1-2 metre mesafelerde patlatılan ½ kg. dinamitlerin kayıtlarıyla başlanmıştır. Şekil(4.2a-4.2f) Bunu takip eden atışlar serilim aynı yerde kalmak kaydıyla miktarı 1 kg. çıkartılmak suretiyle enerji hasıl edilmiş ve kayıtlar alınmıştır.

Elde edilen sismik kayıtların renk kontrastları arttırmak ve güneşten zarar görmelerini önlemek için ***8220;fixter***8221; kullanılmış böylece kayıtların daha kolay değerlendirilmesi sağlanmıştır.

Sismik dalganın jeofonlara varış anlarının doğrulukla hesaplanması için milimetrik bir ölçü sistemine sahip 50 defa büyütmeli mikroskop kullanılmıştır

Sismik dalgaların jeofonlara varış zamanlarının hesaplanmasını takiben, Şekil(4.2a- m4.2g) de gösterilen zaman mesafe eğrileri çizilmiştir. Bu diyagramların tefsirinden sonra tabaka derinlikleri ve bunları karakterize eden hız değerleri m/sn olarak, Rezistivite neticeleri ile birlikte gösterilmiş ve Şekil(4.1a-4.1g) de sunulmuştur.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/logooson.jpg[/IMG][/URL][/CENTER]

University of Istanbul, Institute of Geophysics Imperial Collage, University of London
Alıntı ile Cevapla
  #9  
Alt 31.08.07, 10:33
Meraklı
 
Üyelik tarihi: Jan 2007
İletiler: 171
Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!
Standart 4.3***8211;Sismik Refraksiyon Çalışmaları Sırasında Amplitüd-Zaman/Kuvvet Amplitüd Olayı

4.3***8211;Sismik Refraksiyon Çalışmaları Sırasında Amplitüd-Zaman/Kuvvet Amplitüd Olayı

Zemin içerinde bir dinamit patlatıldığı veya bir çekiç darbesiyle zemine sert bir şekilde vurulduğunda malzeme bir harekete maruz bırakılmış olur. Bir itici dinamik kuvvet malzeme içinde yayılacağı için bir deformasyon meydana getirecektir. Şayet etüt sahasında malzeme oldukça katı veya davranışları bir kalıcı deformasyonu meydana getirmeyecek kadar elastik
ise malzeme patlatılmayı müteakip ilk durumuna gelecektir.

Şekil 4.3a,b,c de zeminde meydana getirilen dinamik bir hareketin, alıcılara (veya jeofonlara) zemindeki tabakalardan yansıyarak gelişleri anındaki kayıtları görülmektedir.

Burada koyu düşey çizgilerle belirlenen mesafeler 10-2 sn. zaman aralıklarına tekabül etmektedir. Ani olarak dalganın kırılma gösterdiği noktalar alıcılara sismik varış anını göstermektedir. Zaman mesafe diyagramları, dinamitin patlatma anından (aşağıdaki ilk yatay çizgi üzerinde bozulmanın başladığı yer) itibaren jeofonlara varışlara tekabül eden ani kırılmaya kadar geçen zaman olmaktır.

Şayet bu ilk varışlardan bir tanesi diyagramatik olarak Şekil 4.3h de gösterilirse bu olayı amplitüd-zaman olayı olarak görebiliriz. Burada önemli olan husus dinamitin patlamasıyla meydana gelen amplitüd-zaman olayının nasıl bir kuvvet alanı neticesi oluşturduğudur. Bunun anlaşılması amplitüd-zaman karşısına ve altına 2 nci ve 3 ncü X-Y düzlemleri çizilmiştir. Sağ taraftaki X-Y düzleminde düşey eksen aynen amplitüd değerini gösterecek tarzda ve yatay eksen ise zeminde bu hareketi doğuran kuvvet alanın zamana göre göstermektedir. Alttaki X-Y düzlemde düşey eksen kuvvet, yatay eksen ise zamanı göstermektedir. Akustik bir dalganın meydana gelişi sırasındaki kuvvet/amplitüd/zaman
olayının belirlenmesi için Ref(7) de uygulanan bir dönüşüm tekniği tatbik edilmiştir.

Bu teknikte evvela sağ taraftaki X-Y düzlemi üzerinde bir doğru alınmıştır. Bu doğru eğiminin zeminin***8221;dinamik elastisite modülüne***8221; eşit olduğu kabul edilerek sol taraftaki maksimum ve minimum amplitüt değerlerinden zaman eksenine paraleller çizilmiştir. Bu paralel doğruların Ed doğrusunu kestiği noktalar belirlenmiş olup bunlar en büyük (veya enküçük) dinamik kuvvet değerleridir. Şayet kuvvet/amplitüt/zaman olayı sırasındaki karakteristik olaylar göz önünde bulundurulursa kuvvet-amplitüt eğrisi elde edilmiş olur. Şekilden görüldüğü gibi dinamik yük devirli olarak yükleme ve boşalma gösteren bir yüktür. Bu dinamik yük aslında dalga yayılma sırasında geçilen zeminin içerisinde mevcut kuvvetler üzerine bindirilmiş olarak gelişme göstermektedir. Bu nedenle zemin içerisinde bu kuvvet ortalama kuvveti (mean stress), bunun üzerine binen en büyük kuvvet ***963;max, en küçük kuvvet ***963;min olmakta, bunlar arasındaki fark, yani ***963;max- ***963;min , dinamit patlatılması anında meydana gelen dinamik kuvvetin amplitütü olmaktadır.( ***963;a )

Heyelan sahası yüzeyde oldukça gevşek kalker çakıllı ve bloklar ihtiva ettiği için sismik dalga amplitütlerinde önemli derecede sönüm meydana geldiği görülmüştür. Buna neden üst seviyelerdeki gevşek heyelan malzemelerinin elastik dalganın yayılışı sırasında elastik davranmayıp, elastik olmayan davranışlar göstermesidir. Bu tip zeminlerde önemli ölçüde dinamit kullanılması sonucu ancak iyi ilk varışlar elde edilebilmektedir. Ayrıca ***8220;gain***8221; seviyesinin arttırılması için havaların düzelmesini beklemek gereklidir. Şekil 4.3(a-g) amplitütlerin süratle söndüğü dikkati çekmektedir. Bu durum yüzeydeki gevşek malzemelerin elastik olmayan davranışları meydan vermektedir.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/logooson.jpg[/IMG][/URL][/CENTER]

University of Istanbul, Institute of Geophysics Imperial Collage, University of London
Alıntı ile Cevapla
  #10  
Alt 31.08.07, 10:34
Meraklı
 
Üyelik tarihi: Jan 2007
İletiler: 171
Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!
Standart 4.4- Alınan Neticeler Ve Tefsirleri

4.4- Alınan Neticeler Ve Tefsirleri

Gerek sismik Refraksiyon ve gerekse Rezistivite ölçüm neticeleri Şekil 4.4a da E-W istikametinde 1/200 ölçekli bir kesit üzerinde gösterilmiştir. Oluktan kalker masifi ile Eğridir-Konya Devlet yolu arasında uzanan bu kesit üzerinde; formasyonların hakiki rezistiviteleri, bu rezistivite değerlerine tekabül eden sismik P-dalga hızları,ve korelasyon amacı ile hazırlanmış 3 mekanik sondaj deskripsiyonu düşey kolonlar halinde gösterilmişlerdir. Heyelan ekseni üzerinde mevcut formasyon sınırlarının iyi tanımlanması için yatay ve düşey ölçekler aynı tutulmuştur.

Etüt sahasının sismik P-dalga hızı ve elektriki rezistivite yönünden farklı ünitelere ayrılması mümkündür. Bu ayrım sırasında formasyonun elektriki rezistivite ve sismik hız yönünden ayrı ayrı belirlenmesi saha jeolojisinin bilinmesi yönünden de uygun düşmektedir.

Derinlerde yer alan temel kaya kalkerin heyelan oluşumuyla yakından ilişkili görülmesi nedeniyle sahadaki jeolojik birimlerin jeofizik çalışmalar sonucu tanınmasına aşağıdaki formasyonlardan yukarıya doğru başlanacaktır.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/logooson.jpg[/IMG][/URL][/CENTER]

University of Istanbul, Institute of Geophysics Imperial Collage, University of London
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
eğridir, hastalıkları, hastane, heyelanı, kemik, sahası

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 09:36 .