Nüve Forum


Heyelan Etütleri hakkinda Samsun Heyelanı ile ilgili bilgiler


SAMSUN HAVA ALANI HEYELANI JEOFİZİK ÇALIŞMALARI 1- GİRİŞ: 1.1. Problemin Tarifi Ve Ana Hatları Toprak kaymasının en anlamlı tarifi 1950 yılında Terzaghi tarafından, yamacı teşkil eden kaya, toprak ve suni

Like Tree16Likes

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 28.01.07, 19:31
Meraklı
 
Üyelik tarihi: Jan 2007
İletiler: 171
Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!
Standart Samsun HeyelanıSAMSUN HAVA ALANI HEYELANI JEOFİZİK ÇALIŞMALARI

1- GİRİŞ:

1.1. Problemin Tarifi Ve Ana Hatları

Toprak kaymasının en anlamlı tarifi 1950 yılında Terzaghi tarafından, yamacı teşkil
eden kaya, toprak ve suni dolguların yamaç aşağı hareket etmesi şeklinde yapılmıştır. Bu
genel tarif her nekadar türlü kütle hareketlerini içermiyorsa da mesela: Gravitasyon etkisi ile
uzun safhada bir krip olayı, nispeten az kalınlıktaki toprak seviyelerinin kuruma ve ıslanma
nedeniyle hareketleri, kütle hareketine sebep olabilirler. Bir toprak yüzeyi eğim gösteriyorsa;
kütlenin yamaç aşağıya bir bileşeni var demektir. Bu yamaç aşağı bileşene karşı koymak için
kesme mukavemeti meydana gelir. Yamaç aşağı toprak içerisindeki kuvvetin meydana gelen
kesme direncini aştığı anda heyelan oluşur. Bu heyelan genellikle bir veya birden fazla
yüzeylerde ve kopma zonlarında teşekkül edebilir. Bu zonlar en düşük kesme mukavemeti
gösteren zonlardır. Bir çok faktörler kesme mukavemetinin azalmasına ve neticede
heyelanların oluşmasına zemin hazırlarlar:
a) Doğa olaylarından iklim, tektonik tesirler ve morfolojik etkenler.
b) İnsanoğlunun medeniyeti kurabilmek için geliştirdikleri karayolları, demiryolları,
hidroelektrik santraller, maden araştırmaları gibi çalışmalar olabilir. Zemin mekaniği ve
zemin mühendisliği son derece gelişmekte olan bir ilim kolunun ancak önemli bir bölümünü
teşkil eder. Bunun sebebini zemini teşkil eden malzemelerin kompleks yapılarına ve zamanla
özelliklerinin değişmelerine bağlayabiliriz. Sonuç olarak heyelanlarının sebeplerinin ortaya
konmasında Mühendislik Jeolojisi ve Zemin Mekaniği dallarında oldukça güçlüklerle
karşılaşılır. Son 15 yıl içerisindeki gelişmeler mesela: Zemin araştırmalarında yeni test
teknikleri ve kompürütün pratik mühendislik problemlerine uygulanması ve sürekli kırılma
mekanizmasının daha iyi anlaşılması toprak kayması problemlerinin izah edilmesine faydalı
olmaktadırlar. Her nekadar bu sahada çeşitli çalışmalar yapılmışsa da gelecekte daha emin
neticelerin alınması beklenir.
Çalışmalarımda heyelan mekanizmasının tanımı ve heyelan sahalarında jeofizik
yöntemlerin uygulanmasındaki avantajlar anlatılmaya çalışılmıştır.

Makaleler ve tezler Uğur Kuran'a aittir. Nüve Forum kaynak ve link olarak gösterilmeden alınamaz.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/logooson.jpg[/IMG][/URL][/CENTER]

University of Istanbul, Institute of Geophysics Imperial Collage, University of London
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 09.02.07, 14:20
Meraklı
 
Üyelik tarihi: Jan 2007
İletiler: 171
Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!
Standart Heyelanların Tarihçesi


2. HEYELANLARIN TARİHÇESİ

Zemin mekaniğinin gelişmesine paralel olarak heyelan inceleme metotları da inkişaf
etti. Bu sahada 18. Asrın sonlarına kadar bugünkü bilgilerimize temel olacak değerde bir
çalışmaya pek rastlanmıyor. Ancak (1773) de Coulmb, zemin mekaniğinin en esaslı ve ifadesi
en basit kanununu vaazediyor. Coulomb***8217;un granüler ve kohezyonlu malzemeler için yaptığı
mühim kabuller; kohezyon ve sürtünme katsayısıdır. Diğer bir yenilik olarak da kayma
kamasıın dengesinin incelenmesidir.
1856***8217;da Rankin toprak kitlesi dengesine ait değerli araştırmalar yapmış neticelerini
bazı pratik problemlere tatbik etmiştir. 1865***8217;da Culmann aynı mevzuda grafik bir metot
vermişti.
Heyelan konusu ilk kez 19. Asırda büyük kanallar, yol ve demiryolu güzergahlarının
açılması ile mühendislerin karşısına çetin bir problem olarak ortaya çıktı. İlk çalışmalar
Fransa***8217;da başladı. Fransız mühendislerinden A.Collin(1846) kanal inşaatlarında büyük kayma
problemleri ile karşılaşmış ve kaymaların bir eğri boyunca meydana geldiğine dikkat etmiştir.
Alman ve İsveç mühendisleri yol ve demiryolu inşaatında büyük kayma problemleri
ile karşılaşmışlardır. Amerika***8217;da ise baraj yıkılmaları ve Panama Kanalı inşaatında önüne
geçilemeyen kaymalar meydana gelmiştir. Bunun üzerine 1913***8217;de İsveç***8217;de, Amerika***8217;da
heyelanlar ile ilgili cemiyetler kurulmuştur. Araştırmalardan ilk müspet neticeyi K.E.Peterson
(1916) almıştır. Peterson***8217;un komisyona teklifi, kaymanın dairesel silindir boyunca olduğu
şeklinde idi. İlk defa W. Fellenius kohezyon ve sürtünme açısı kabulü ile kapsamlı bir
stabilite analizi yapmış ve bu eserini 1927***8217;de vermiştir.
Bu devreden sonra K. Terzaghi***8217;nin heyelan konusunda çeşitli araştırıcıların gayretiyle
mühim gelişmeler kaydedilmiştir. Artık pek çok isim ve yeni metotlara rastlanıyor bu devrede
Frontard (1923) ve Caquot, jaky(1936) problemi grafik ve analitik olarak çözmek isteyenlerin
başında gelmektedir. Randulic(1935) kayma yüzeyini logaritmik Spiral olarak kabul etti.
D.W. Taylor (1936) bütün metotları ihtiva ve mukayese eden makalesini neşretti.
Bundan sonraki çalışmalar dilim metodunda ihmal edilen yanal kuvvetleri hesaba
katmayı araştırır yönde olmuştur. Janbu (1954) Bishop ve N. Morgenstern ile (1965).
Morgenstern ve E. Price son çalışmaların sahibi sayılabilirler.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/logooson.jpg[/IMG][/URL][/CENTER]

University of Istanbul, Institute of Geophysics Imperial Collage, University of London
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 09.02.07, 14:21
Meraklı
 
Üyelik tarihi: Jan 2007
İletiler: 171
Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!
Standart Heyelanların Ekonomik Ve Sosyal Önemi

2.1. Heyelanların Ekonomik Ve Sosyal Önemi

Gerek insan yapıyı yarmaların gerekse tabii şevlerin bozulması sonucunda önemli
derecede hayat ve can kaybı meydana gelmektedir. Can kaybının ekonomik yönden ölçülerek
heyelan sonunda hesaplanması olanaksızdır. 1963 yılında Vjont barajının rezervuarında
meydana gelen kayma 3000 kişinin hayatlarını kaybetmesine sebep olmuştur. Heyelanların
doğrudan veya dolaylı ekonomik kayıplarını hesaplamak oldukça zor, adeta imkansızdır.
Heyelanlar insan hayatında önemli bir yer işgal eden binaların, karayolları , demiryolları ve
hidroelektrik santrallerinin kısmen veya tamamen zara görmelerine neden olur. Şehir dışında
heyelan zararına uğrayan bölümler kullanılma gayelerini kaybettikleri için yerleşme sahası
olarak kabul edilmemişlerdir.

Netice olarak ayrılan saha bir ekonomik kayıptır. İnşaat mühendisleri ve jeologlar her
iki emniyet ve ekonomi açısından getirebilmek için ciddi problemler ile karşı karşıyadırlar.
Heyelanların ülkelere kaça mal olduğu hakkında güvenilir bir tahmin elde etmek güçtür.
Ancak ABD***8217;de heyelanların yılda ortalama birkaç yüz milyon dolar zarara sebep olduğu
söylenir. Amerika çapında bir anket kara ve demiryolu idarelerinin heyelanlardan uğradıkları
zararların portresi hakkında bilgiler sağlamıştır. Örneğin: heyelanların Eyalet Yollar
İdarelerinden birinde bir milyon doların üstünde, üçünde beşyüz ile bir milyon doların
üstünde, başka birinde 250 bin ile 500 bin doların, beşinde 150-250 bin doların, altısında 25-
100 bin doların ve yedisinde de 25 bin dolar hasara sebep olduğu bildirilmiştir. Yeniden
yapım ve zarar ziyan bedellerinin elde edilmesin genellikle mümkün olmamaktadır. (1973
Atalay F. İzzet-Bekaroğlu Nüzhet tercüme Bayındırlık Bakanlığı Yayın No. 200 )
Diğer bir örnekte ise takriben 1940 senelerinde Ladd-1 Batı Pennsilvanya güney ve
doğu Ohio, kuzey ve doğu Kentucky ve batı Virginia içine düşen sahada heyelanların senede
takriben Onmilyon dolarlık hasara sebep olduğu hesap edilmiştir.

Son olarak duyulan Samsun-Ordu sahil yolu Hoynat mevkii heyelanı; Kara-deniz
sahilindeki trafiğin 31.8.1976 günü kapanmasında sebep olmuş, ve büyük çapta ekonomik
kayıplara yol açmıştır.

Yaklaşık olarak 40.000 kaya hafriyatı yapılmış dolgu için gerekli 130.000
stabilize malzeme taşınmıştır. Karadeniz sahil trafiğini büyük çapta aksatan heyelanın
giderilebilmesi için önemli mali harcamalar gerekmiş ve yolun çift taraflı şeritten trafiğe
açılması 28.10.1976 günü mümkün olabilmiştir.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/logooson.jpg[/IMG][/URL][/CENTER]

University of Istanbul, Institute of Geophysics Imperial Collage, University of London
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 09.02.07, 14:25
Meraklı
 
Üyelik tarihi: Jan 2007
İletiler: 171
Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!
Standart Ynt: Samsun Heyelanı


2.2. Mevcut Heyelanların Rakamlarla İfade Edilen Boyutları, Meydana
Getirdikleri Zararlar Ve Yerleri


Bilinen en büyük zemin kaymalarından biri; İtalya***8217;da bulunan Vajont barajının
rezervuarında 9.10.1963 günü saat 22.40 da meydana gelmiştir. Bir veya iki dakika içinde 300
milyon ***8217;lük zemin(çatlakları az veya çok kil ile dolu olan kretase, jura kalker ve
dolomitleri) 2 km***8217;lik bir genişlik boyunca yer değiştirdi ve 100 metre genişliğindeki boğazı
geçerek karşı kıyıya 140 metre yükseldi. 3000 kişinin hayatlarını kaybetmesine sebep oldu.
Kaymanın nihai hızının 25-30 m/s olduğu hesaplanmıştı. Kaymadan az bir zaman önceki hızı
ise 20-30 cm/gün idi. (L.Müller 1964).

Bu kayma felaketinden önce, diğer bir 700.000 lük zemin kayması 4.11.1960***8217;da on
dakika içinde meydana geldi. Bu kaymayı etüt eden L.Müller bunu bir buzul kaymasına
benzetti kayma hızı yalıyarın kretinde maksimumdu. Kırılma yüzey ise kayaların tabakalaşma
yüzeyinden ayırt edilemiyordu. Böyle bir olaydan sonra dağ hareketlerinin meydana gelmesi
normaldir.

Türkiye***8217;de ise 182 yerleşim alanında heyelandan 4557 konut ve 12 kaya düşmesinde
258 konut yıkılmıştır. Ayrıca 1055 heyelanda 45617 konutun da muhtemel afete maruz
kaldığı tespit edilmiştir. (TAŞDEMİROĞLU, 1970)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/logooson.jpg[/IMG][/URL][/CENTER]

University of Istanbul, Institute of Geophysics Imperial Collage, University of London
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 31.08.07, 08:46
Meraklı
 
Üyelik tarihi: Jan 2007
İletiler: 171
Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!
Standart Yamaç Hareketlerinin Sınıflandırılması

3. YAMAÇ HAREKETLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

3.1. Genel : Terzaghi***8217;nin 1950 senesinde yayınladığı en mükemmel tebliğinde, heyelan olayının son derece karışık ve çeşitli olduğunu ve bir çok sınıflandırmaların yapılmasının mümkün olabileceğini belirtmiştir. Mühendisler ve jeologlar heyelan, şev stabilite problemleri ile ayrıca ekonomik ve emniyetli inşaat projelerinin ortaya konmasında sorunludurlar. Mühendisler gayelerine en iyi şekilde ulaşabilmek için bu açıdan hareketle bir sınıflandırma yapabilirler. Aşağıdaki paragrafta ABD***8217;leri Karayolları Araştırma teşkilatının 1958 de yaptığı detaylı bir araştırma verilecektir.

Heyelanların sınıflandırılması çok çeşitlidir. Mesela: İçerdikleri malzemeler yönünden Şekil, hız,sebep ve hareket tarihleri yönünden; birçok gruplara ayrılabilirler. Terzaghi 1950***8217;de heyelanı oluşturan birimlerin fiziki özelliklerine göre bir sınıflandırma yapılmasını önermiştir. SAVARENSKİ tarafından geliştirilen sınıflandırma, Rusya***8217;da sık sık kullanılan ve heyelan
kayma yüzeyine göre gruplandırılan sistem olarak tariflenmiştir. Bu sınıflandırma Sovyetler Birliğin***8216;de çok yaygın olarak kullanılmaktadır. (Mencl, V. And ZaARUBA, Q.1969 Landslides and their control.) Yazar heyelanları üç gruba ayırmıştır: Asequent Heyelanlar, Consequent Heyelanlar, İnsequent Heyelanlar olmak üzere.

Absequent Heyelanlar : Homojen, kohezyonlu zeminlerde meydana gelirler. Kaymalar eğrisel, kabaca silindirik yüzeyler boyunca olur.
Consequent Heyelanlar: Bu tür heyelanlar, tabakalanma, eklem, çatlak ve şistozite yüzeyleri gibi daha önceden mevcut düzlemler boyunca olur.

Insequent Heyelanlar: Tabakalanma yüzeyleri boyunca olurlar ve çok derinlere kadar ulaşabilirler. Popov***8217;a göre heyelanların sınıflandırılmasında rejyonal şartların dikkate malınması önerilmektedir. Bu tip sınıflandırma bu sahalarda çalışan genç mühendisleri, problemlerine kolaylıkla yaklaştırmak için imkan verir.

SKEMPTON VE HUTCHINSON, 1969. İse heyelan sınıflandırmalarını killi
zeminlerde hareket şekline göre ayırmışlardır. Heyelanları yaşlarına göre aktif heyelanlar ve durmuş heyelanlar olarak bölümlere ayırmak mümkün olabilir. Başlangıç olarak biz heyelanları iki kısma ayırıp bölümlerini aşağıdaki şekilde göstereceğiz.

I ***8211; Heyelanlar
I.1. Düşmeler (Kopmalar)
I.2. Kaymalar
I.3. Akmalar
I.4. Karmaşık Heyelanlar
II ***8211; Çeşitli Şev Hareketleri
II.1. Krip (creep)
II.2. Akıcı (Çok Hassas) killerdeki heyelanlar
II.3. Soliflüksiyon (Solifluction)
II.4. Çığlar
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/logooson.jpg[/IMG][/URL][/CENTER]

University of Istanbul, Institute of Geophysics Imperial Collage, University of London
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 31.08.07, 08:48
Meraklı
 
Üyelik tarihi: Jan 2007
İletiler: 171
Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!
Standart 3.2. Heyelanlar

3.2. Heyelanlar

Heyelan sözcüğü, doğal kaya, her çeşit zemin, yapma dolgu malzemesi ve bunların çeşitli bileşimlerinden meydana gelen şevli malzemelerin aşağıya ve dışa doğru hareketleri olarak tanımlanır. Hareket eden kütle şu üç ana hareketten biri yada çeşitli bileşimleri şeklinde gelişir. ***8220;düşme***8221;, ***8220;kayma***8221;, yada ***8220;akma***8221;. Bir heyelan aşağıya doğru gelişirken öteki parçaları yukarıya doğru hareket edebilir.

Ekte sunulan ŞEMA(I) de heyelan örnekleri küçük resimlerle gösterilmiştir. Şemada zemin cinsi sütunlar, hareket tipi ise satırlar halinde tertiplenmiştir. ***8220;Akma***8221; tipindeki heyelanlarda zeminin suya doygunluk dereceleri resimlerin akma grubu içindeki konumları ile belirtilmiştir. Her bir heyelan şeklinin yanında hareketin hızını belirten bir not yazılır. ŞEMA:
I***8217;nin alt tarafında verilen hız ölçeğinde de bu hızların değerleri belirtilmiştir. (ŞEMA:I u). ***8220;Kaya düşme ve kaymaları***8221; ŞEMA: I ***8216;nin sol üst kısmında ;***8221;toprak düşme ve kaymaları***8221; ise sağ üst kısmında gösterilmiştir.). ***8220;Akma ***8220;hallerinde zemin cinsleri çeşitli kategorilere göre
gruplandırılmıştır.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/logooson.jpg[/IMG][/URL][/CENTER]

University of Istanbul, Institute of Geophysics Imperial Collage, University of London
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 31.08.07, 08:50
Meraklı
 
Üyelik tarihi: Jan 2007
İletiler: 171
Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!
Standart 3.3. Düşmeler

3.3. Düşmeler

***8220;Düşmeler***8221; çok yaygındır. ***8220;Toprak ve kaya düşmeleri***8221; kütle, havada serbest düşme , sıçrama, sekme yada yuvarlanma hareketi yapar, bu düşme sırasında hareket eden birimler birbirlerine ya hiç etkisi olmaz veya çok az olur. Hareketler hızlıdan son derece hızlıya kadar değişir.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/logooson.jpg[/IMG][/URL][/CENTER]

University of Istanbul, Institute of Geophysics Imperial Collage, University of London
Alıntı ile Cevapla
  #8  
Alt 31.08.07, 08:51
Meraklı
 
Üyelik tarihi: Jan 2007
İletiler: 171
Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!
Standart 3.4. Kaymalar

3.4. Kaymalar

Gerçek kaymalarda hareketler bir yada birkaç yüzey boyunca kesme mukavemetinin azalmasından doğar; Bu yüzeyler gözle görülebilir veya tahmin edilebilir. Kaymalar hareketlerin mekanik özelliklerine göre iki alt gruba ayrılabilir: ***8220;Hareket eden kütlede büyük değişmeler bulunmayanlar***8221; Bu gruba herkezce çok iyi bilinen ***8220;çökmeler***8221;, yani ***8220;dönel kaymalar***8221; olarak tanımlanan az çok düzlemsel yüzeyler boyunca oluşan kaymalar girmektedir. Diğer alt grubu, daha çok ***8220;kaya ve döküntü kaymaları***8221; ve ***8220;yanal yayılmalar***8221; kapsamaktadır. Her iki gruba, sınıflandırmada***8221;blok kaymaları***8221; olarak adlandırılan ve az çok düzlemsel yüzeyler boyunca oluşan kaymalar da dahildir.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/logooson.jpg[/IMG][/URL][/CENTER]

University of Istanbul, Institute of Geophysics Imperial Collage, University of London
Alıntı ile Cevapla
  #9  
Alt 31.08.07, 08:52
Meraklı
 
Üyelik tarihi: Jan 2007
İletiler: 171
Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!
Standart 3.5. Akmalar

3.5. Akmalar

***8220;Akmalar***8221; da yer değiştiren kütle içerisindeki hareket o şekildedir ki hareket eden malzemenin aldığı şekil yada görünen hız dağılımları ve yer değiştirmeler yüksek viskoziteli sıvılardaki duruma benzer. Hareket eden kütle içindeki kayma yüzeyleri çoğunlukla görülmez. Hareket eden malzeme ile duran malzeme arasındaki sınır kesin olabilir, veya ***8220;plastik akma bölgesi***8221; ile ayrılabilir. Malzeme zorunlu olarak akma anında gevşemiştir.

Ancak bu malzeme kaya parçaları, ince granüler zemin, su ve döküntü karışımı, yada plastik kilden teşekkül etmiş olabilir. Kaya, toprak, bozuşmuş kaya parçaları karışımından oluşan katı malzemenin daha fazla su alması sonucunda ***8220;döküntü heyelanı yada döküntü çığı***8221; ve sonunda ***8220;döküntü akması***8221;na giden devamlı bir geçiş vardır. Plastik yada çok taneli
malzemeden teşekkül eden toprak kaymaları su tenörü artınca, ***8220;çamur akması***8221; haline gelir.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/logooson.jpg[/IMG][/URL][/CENTER]

University of Istanbul, Institute of Geophysics Imperial Collage, University of London
Alıntı ile Cevapla
  #10  
Alt 31.08.07, 08:53
Meraklı
 
Üyelik tarihi: Jan 2007
İletiler: 171
Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!Ugur Kuran yakında çok ünlü biri olacak!
Standart 3.6. Karmaşık Heyelanlar

3.6. Karmaşık Heyelanlar

Herhangi bir heyelan çoğunlukla gelişiminin çeşitli zamanları yada türlü kısımlarında değişik hareket tipleri gösterir. Böylece heyelanların çoğu karmaşıktır. Ancak bunlardan her biri hakim ve karakteristik bir hareket tipini göz önüne serdiğinden kolaylıkla sınıflandırılabilir.(Atalay, Bekaroğlu. 1973).
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/logooson.jpg[/IMG][/URL][/CENTER]

University of Istanbul, Institute of Geophysics Imperial Collage, University of London
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
heyelanı, samsun

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 23:51 .