Nüve Forum


Harita ve Kadastro Meslek Yüksek Okulları hakkinda Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi ile ilgili bilgiler


TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULABİLMESİ İÇİN ÖN ÇALIŞMA RAPORU [coverattach=2] Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı(TUTGA): Belirli bir zamana (epok) göre, üç boyutlu jeosentrik koordinat sistemi Uluslararası Yersel Referans Sistemi

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 16.04.09, 21:32
Şebnem - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Profesör
 
Üyelik tarihi: Sep 2006
İletiler: 6.440
Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi

TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURULABİLMESİ İÇİN ÖN ÇALIŞMA RAPORU

[coverattach=2]
Türkiye Ulusal Temel GPS Ağı(TUTGA): Belirli bir zamana (epok) göre, üç boyutlu jeosentrik koordinat sistemi Uluslararası Yersel Referans Sistemi (ITRF-yy)***8217;nde tanımlanmış olarak her noktasında üç koordinat [(x,y,z) veya GRS80 elipsoidinde enlem, boylam, elipsoid yüksekliği)], hız [(vx,vy,vz ) veya (vj ,vl,vh)], ortometrik yükseklik (H) ve jeoid yüksekliği (N) bilinen, ülke yüzeyine olabildiğince homojen dağılımda, ulaşımı kolay ve birbirini görme zorunluluğu olmayan noktalardan oluşan GPS teknolojisine dayalı jeodezik ağdır.
Avrupa Datumu 1950 (European Datum;ED50 ): İkinci Dünya Savaşı sonrasında, başlangıçta Batı Avrupa ülkelerinin, müteakiben Orta Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin jeodezik ve astrojeodezik yöntemlerle gerçekleştirdikleri yersel açı, doğrultu, mesafe ve yıldızlara yapılan gözlemlere dayandırdıkları ortak Ulusalararası 1924 Hayford Elipsoidine göre tanımıyla oluşturulan datumdur. Başlangıç noktası Almanya Potsdam***8217;dır. Türkiye, I nci Derece Yatay Kontrol Ağının 1954 yılında Meşedağ noktası başlangıç alınarak dengelenmiş ve Türkiye Ulusal Datumu-1954 (TUD-54) oluşturulmuştur. Daha sonra Avrupa Datumu-1950 (ED-50)***8217;ye dönüşümü, Bulgaristan ve Yunanistan***8217;da yer alan, ED-50 sisteminde koordinatları bilinen 8 ortak noktanın, bağlantı ölçüleri ile hesaplanan TUD-54 koordinatlarından yararla gerçekleştirilmiştir.
Coğrafi Detay: Yer yüzeyindeki belli bir yer veya bölge ile ilişkili gerçek dünya varlığının modellendirilmiş temsilidir.
Coğrafi Veri/Bilgi: Coğrafi detaya, dolaylı veya doğrudan referanslı herhangi bir bilgi/veri ile bu veri/bilgiye ilişkin metaverilerdir (Örnek: Köprünün coğrafi konumu, köprü yüksekliği, köprünün A yolu başlangıcına olan mesafesi, vb.)
Coğrafi Metaveri: Coğrafi bilgi/veri hakkındaki veriler/bilgilerdir (Örnek: veri kaynağı, veri toplama yöntemi, veri tarihi, vb.)
Öznitelik: Coğrafi detaya ilişkin tanımlayıcı bilgilerdir (Örnek:"yol" detayının "yolkaplaması" özniteliği)
Öznitelik Değeri: Özniteliğin aldığı değerdir. (Örnek:"yol_kaplaması" özniteliğinin, "asvalt" değeri)
Coğrafi Bilgi Sistemi: Coğrafi bilgiye dayalı karar verme süreçlerinde, kullanıcılara yardımcı olmak amacıyla; coğrafi verinin/bilginin toplanması, veritabanı mimarisinde bilgisayar ortamına aktarılması, depolanması, işlenmesi, sorgulanması, analizi, sunulması ve paylaşılması işlevlerini bütünleşik olarak gerçekleştiren yazılım, donanım, personel ve veri/bilgi bileşenlerinden oluşan bütündür.
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS): Tüm yerel, bölgesel ve ulusal nitelikli co­ğrafi bilgi sistemlerinin birbirleriyle bilgisayar ağları üzerinden veri paylaşabildiği ve sade vatandaşa dahil her düzeyde kullanıcının kullanabildiği, Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısına uygun coğrafi bilgi sistemidir. TUCBS, coğrafi veri ve servislerin ortaklaşa kullanımını olanaklı kılacak, veri ve servis sağlayıcıların oluşturduğu bir ağ olarak da tanımlanabilir. Burada servis ile kastedilen, coğrafi verinin toplama, depolama, işleme, analiz, sunum ve paylaşımına yönelik işlemlerdir. Kullanıcılar TUCBS'den sağlayacakları
veri ve servisleri kullanarak uygulamalarını modelleyip gerçekleştirebileceklerdir. Ülke düzeyinde ilgili bütün kamu ve özel sektör kuruluşları, yerel yönetimler, Üniversiteler ve çeşitli diğer kuruluşlar, TUCBS'de veri ve/veya servis sunucusu yada istemcisi konumunda olabilir.
Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı (TUCBS-A): Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin oluşturulmasına yönelik tüm teknik ve idari düzenlemeler yasa, yönetmelik, organizasyon, vb.) ile, bu konu ile ilgili ulusal standartlardır.
4. DÜNYADA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ FAALİYETLERİNİN MEVCUT DURUMU
Dünyada, özellikle teknolojik açıdan gelişmiş olarak değerlendirilen ülkelerde Coğrafi Bilgi ile ilgili faaliyetler (coğrafi bilgi üretimi ve güncelleştirme, coğrafi bilgi paylaşımı, coğrafi bilgi standartları hazırlama ve kalite kontrolü, bu faaliyetlere ilişkin görev ve sorumlulukların tanımlanması ve kontrolü, vb faaliyetler), ulusal düzeyde yasa ile oluşturulmuş ve görevlendirilmiş bir ***8220;uzmanlar kurulu***8221; tarafından tanımlanmakta, yönlendirilmekte, koordine edilmekte, izlenmekte ve bu faaliyetlere ilişkin teknik ve idari düzenlemeler (kanun, yönetmelik, yönerge) hazırlanmaktadır.
4.1 Ulusal Düzeydeki CBS Faaliyetleri ve İlgili Ulusal Kurullar
4.1.1 Finlandiya Coğrafi Bilgi Müşterek Kullanımı Danışma Kurulu (NGIFF)
Finlandiya Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısını hazırlamakla görevlendirilmiştir. Finlandiya Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısının misyonu, coğrafi bilgi kaynaklarının ve coğrafi bilgi teknolojisinin, toplumun tüm kesimleri tarafından azami ölçüde kullanımını sağlayarak, tekrarlı veri üretimini ve güncelleştirmesini en aza indirgemektir. Finlandiya Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısının vizyonu, coğrafi bilginin bilgisayar ağları yardımıyla herhangi bir kullanıcıya erişimini sağlamaktır. Finlandiya Ulusal Coğrafi Bilgi Altyapısı (FUCBA) bileşenleri (National Geographic Information Infrastructure of Finland (URL: http:// www. nls. fi/ ptk/ infrastructure/index.html - 01.05.2003)):
Kuruluşlar ve İşbirliği: Kuruluşların coğrafi bilgi üretimi ve güncelleştirmeye ilişkin yetki ve sorumlulukları (örtüşen ve gereksiz üretimi önlemek için)
Veri Setleri ve Uyumluluk: Ortak standartta ve kaliteli coğrafi veri kümeleri (kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak için)
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Karşılıklı-Çalışabilirlik (inter-operability): Kuruluşlardaki coğrafi bilgi sistemi uygulamaları (kuruluşlar arası coğrafi bilgi kullanımında uyumluluğu sağlamak için)
Coğrafi Bilgi Ağları ve Hizmetler: Kuruluşlararası bilgisayar ağı ve coğrafi bilgi hizmetleri (coğrafi bilgi hizmetlerinin kolay, güvenli ve erişilebilir olmasını sağlamak için)
Yasal Düzenlemeler: Kişilik hakları, fikri mülkiyet hakları ile gizlilik derecelerini zedelemeyecek nitelikte coğrafi bilgi temini, dağıtımı ve kullanımına ilişkin yasal düzenlemeler.
Araştırma-Geliştirme: Coğrafi Bilgi Sistemleri konusunda, araştırma-geliştirme programları, temel ve ileri düzeyde eğitim-öğretim programları, eğitim-öğretim materyali.
4.1.2 İrlanda Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kurulu (IRLOGI)
Kurumsal yapıda bir kuruldur. Ulusal düzeyde CBS faaliyetlerin koordinasyonundan sorumludur. Kurul üyesi kurumların temsilcilerinden oluşan genel kurul ve bu genel kurul tarafından seçilen başkan, sekreter ve muhasip ile beş üyeden oluşan bir yürütme kurulundan oluşur. Kurum, kuruluş, özel sektör, eğitim sektörü ve özel-tüzel kişilerden oluşan üyelerin aidatlarından oluşan bir bütçeye sahiptir Irish Organization for Geographic Information -Momorandum & Articles of Association, April 2001, Dublin (URL: http://www.irlogi.ie/aims.html- 01.05.2003).
4.1.3 Kanada Kuruluşlararası (Inter-Agency) Jeomatik Kurulu (IACG)
Kamu ve özel sektör kuruşları temsilcilerinden oluşan bir kuruldur. Kurulun amacı, Kanada Coğrafi Veri Altyapısını oluşturarak, coğrafi (geo-spatial) verileri internet ortamında paylaşıma sunmaktır. Kurulun bütçesi ve kadrosu olmayıp, kurul sekretaryalığını, bütçeli ve kadrolu 4 kişilik Kanada Coğrafi Veri Altyapısı Sekreterliği tarafından yürütülmektedir. Bu altyapıda metaveri hizmetleri, örnek veri temini hizmeti ücretsiz, fakat veri temini hizmeti cost-recovery (maliyet amortismanı) esasına dayanmaktadır. Bu altyapının oluşturulması ile Kanada***8217;da, 16.000 yeni istihdam olanağı tahmin edilmektedir.
Kanada Coğrafi Veri Altyapısının bileşenleri:
Veriye Erişim: Meta-verilere, uydu görüntülerine, coğrafi veri dosyalarına ve coğrafi veri veritabanlarına erişim.
Temel Coğrafi Veriler: Jeodezik kontrol noktaları, ulaşım, topografya, yükseklik ve sınırlar
Yer-Konumsal Standartlar: Coğrafi verilerin tanımlanması, harmonize edilmesi, kalitesi, erişimi ve dağıtımına ilişkin standartlar
İşbirliği: Coğrafi verinin toplanması, coğrafi veritabanlarının kurulması, coğrafi veri paylaşımı ve güncelleştirilmesi konularına ilişkin işbirliği esasları
Destekleyici Politika Ortamı: Erişim, düşük maliyet, müşterek lisanslama gibi coğrafi verinin daha yaygın kullanımını kolaylaştırıcı faaliyetler.
4.1.4 ABD Federal Coğrafi Veri Komitesi (FDGC)
ABD başkanının 13 Nisan 1994 tarih yayınlanan ve 5 Mart 2004 tarihinde revize edilen, 12906 sayılı genelge ile Ulusal Bilgi Altyapısı (National Information Infrastructure) kapsamında, Coğrafi bilgi toplama ve erişimin koordinesine yönelik olarak ABD Ulusal Coğrafi Veri Altyapısı oluşturmakla görevlendirilmiş bir kuruldur. Bu kurul, bir başkan (İçişleri Bakanlığı Sekreteri - Türkiye***8217;deki karşılığı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olabilir) ve
başkan yardımcısı (Yönetim Müdür Yardımcısı - Türkiye***8217;deki karşılığı DPT Müsteşarı olabilir) ile bu kurula üye kuruluşların temsilcilerinden oluşmaktadır. Kurul, alt komiteler ve çalışma grupları şeklinde faaliyet göstermektedir.
ABD Ulusal Coğrafi Veri Altyapısının bileşenleri (William J. Clinton, Executive Order, Federal Register, Vol.59, No.71, pp-17671-17674, pril: 13, 1994, USA, http://www.fgdc.gov/publications/documents/geninfo/execord.html -01.05.2003)
Coğrafi Veri standartları: Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi oluşturmaya yönelik tüm standartların hazırlanması.
Ulusal Temel Coğrafi Veri Altlığı (National Geospatial Framework): Kamu kuruluşlarınca hazırlanacak olup ulusal coğrafi bilgi sistemine altlık teşkil edecek olan temel coğrafi verilerin üretimi (ulaşım, hidrografya, sınırlar)
Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (National Geospatial Clearinghouse): Coğrafi Veri üreticileri, yöneticileri ve kullanıcıları arasında ulusal düzeyde dağıtılmış veritabanı mimarisinde bir coğrafi bilgi sistemi elektronik ağı kurulması, kurumsal verilerin dokümantasyonu (metaveriler), metaverilerin elektronik ağ ortamında sunulması, coğrafi verilerin elektronik ağ ortamda hazırlanacak yasal çerçeve kapsamında halkın (public) ve kuruluşların (agency) kullanımına sunulması, ulusal CBS***8217;nin bütçesinin sağlanması.
Veri Toplama İşbirliği: Kamu-özel ve diğer kuruluşların işbirliği ile ulusal coğrafi bilgi sistemine konacak tüm coğrafi verilerin üretimi
4.1.5 Fransa Coğrafi Bilgi Kurulu (CNIG)
Fransa***8217;da CBS faaliyetlerinden ulusal düzeyde sorumlu CNIG (Fransa Coğrafi Bilgi Kurulu) isimli kurul vardır. Bu kurul, bakanlıklar arası bir kurul olup, bakanlıkların temsilcileri ile coğrafi bilgi üreten kamu kurumları temsilcilerinden oluşmaktadır. 6 kişilik sabit kadrosu, 35 kurul üyesi, gönüllü (ücretsiz) çalışan 600 Coğrafi Bilgi uzmanı, 8 alt çalışma gurubu bu kurulu oluşturmaktadır CNIG (URL: http://www.cnig.fr/index.html).
Bu kurulun görevleri:
Fransa hükümetine, Coğrafi Bilgi konusunda danışmanlık yapmak, kamu (herkese açık) ve özel (belli kişi ve kurum) kullanıcıların Coğrafi Bilgi ihtiyaçlarını dikkate alarak ulusal ilerlemeye katkıda bulunmak,
Coğrafi Bilgi sektöründeki teknik ve metodolojik gelişmeleri yönlendirmek ve gözlemektir.
Bu kurulun temel hedefleri:
Fransa Ulusal Coğrafi Veri Altyapısını (UCVA) kurmaya yönelik bir Ulusal Politikayı oluşturmak,
Bu altyapını içeriği, güncelleştirilmesi ve erişimine ilişkin bir mekanizmayı kurmak,
Coğrafi Bilgiye dayalı karar verme mekanizmalarını gözlemek eksiklikleri belirlemek ve bunlara uygun Coğrafi Bilgi politikalarını güncellemek
Avrupa kanunlarını, yönetmeliklerini ve kararlarını hazırlık aşamasında izleyerek, bunların ulusal Coğrafi Bilgi sektörüne etkilerini ve beklenen sonuçları etüt edip, bu düzenlemelerin ulusal Coğrafi Bilgi politikasına uygun olacak şekilde nihaileştirmesine etki etmek,
İnsan ve finansal kaynak kullanımında tasarruf için, yerel düzeydeki Coğrafi Bilgi faaliyetlerini ulusal düzeydekiler ile koordine edilmesini teşvik etmek.
Coğrafi Bilgi sektörünü çok iyi tanımak ve anlamak suretiyle, bu sektörün gelişimi hızlandıran ve engelleyen faktörleri ortaya çıkarmak, böylece bu sektöre ilişkin yasal düzenlemelere katkıda bulunmak.
4.1.6 Avustralya - Yeni Zelanda Arazi Bilgi Kurulu (ANZLIC)
Avustralya Coğrafi Veri Altyapısını kurmak ve yaşatmakla sorumludur. Bu altyapı, devletin her düzeyi, özel sektör, kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşlar ve eğitim/öğretim kuruluşlarınca coğrafi bilgin kullanımına olanak sağlamak için gerekli olan insanlar, politikalar ve teknolojilerden oluşmaktadır(Australian Spatial Data Infrastructure (URL: http://www.anzlic.org.au/index.html ).
4.1.7 Avusturya Coğrafi Bilgi Şemsiye Kurulu (AGEO)
Avusturya***8217;daki tüm coğrafi bilgi faaliyetlerinin yönetimi, kontrolü ve izlenmesini yapan bir kuruldur (GINIE Report: Survey of National Geographic Information Assosiations in Europa,2003).
4.1.8 Belçika Sayısal Coğrafi Bilgi Koordinasyon Kurulu (CC Belgium)
Belçikada***8217;ki tüm coğrafi bilgi faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumlu bir kuruldur (GINIE Report: Survey of National Geographic Information Assosiations in Europa,2003).
4.1.9 Almanya Coğrafi Bilgi Şemsiye Kurulu (DDGI)
Almanya***8217;daki tüm coğrafi bilgi faaliyetlerinin yönetimi, kontrolü ve izlenmesini yapan bir kuruldur (GINIE Report: Survey of National Geographic Information Assosiations in Europa,2003).
4.2 Uluslararası Düzeydeki CBS Faaliyetleri ve İlgili Uluslararası Kuruluşlar:
CBS faaliyetlerini, uluslararası düzeyde düzenlemeye çalışan kuruluşlar oluşturulmuş ve ulusal düzeydeki CBS faaliyetlerini, bölgesel düzeyde koordinasyonu, entegrasyonuna ilişkin proje çalışmalarına başlamışlardır. Böylesi ulusal ve uluslar arası kuruluşlara örnekler ve sürdürmekte oldukları Avrupa Komisyonu (EC) bütçeli veri altyapısı ve veri üretimi projeleri aşağıda sunulmuştur.

Devamı için ekteki dosyayı indirin.

EYLEM 47
TÜRKİYE ULUSAL COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULABİLMESİ İÇİN ÖN ÇALIŞMA RAPORU
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Nüve Forum
Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg cografi_bilgi_sistemleri.jpg (82,9 KB (Kilobyte), 51x kez indirilmiştir)
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: rar Ulusal Duzeydeki CBS Faaliyetleri.rar (2,50 MB (Megabyte), 624x kez indirilmiştir)

Konu Şebnem tarafından (16.04.09 saat 21:43 ) değiştirilmiştir..
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 16.04.09, 21:34
Şebnem - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Profesör
 
Üyelik tarihi: Sep 2006
İletiler: 6.440
Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi

4.2.1 Avrupa Coğrafi Bilgi Şemsiye Kuruluşu (EUROGI)
4.2.1.1 Avrupa Coğrafi Bilgi Ağı (GINIE) Projesi
Projenin amacı, Coğrafi Bilgi Danışma Kurulu oluşturup, Avrupa çapında Coğrafi Bilgi Stratejisi tanımlamaktır GINIE (URL: http://www.eurogi.org )
4.2.1.2 Global Coğrafi Bilgi Altyapısı (GSDI) Projesi
Projenin amacı, dünya çapında, coğrafi veri altyapısı tanımlamaktır.
4.2.1.3 Avrupa Coğrafi Bilgi Altyapısı (INSPIRE) Projesi
Projenin amacı, Avrupa çapında, coğrafi veri altyapısı tanımlamaktır.
4.2.2 Avrupa Coğrafi Bilgi Üreten Ulusal Kuruluşlar Birliği (EuroGeographics)
Kamu Sektörü Bilgisinin Herkesin Kullanımına Açılması (LaClef) Projesi
Avrupa Bölgesel Yönetim Bilgi Altyapısı (ETeMII) Projesi
Avrupa Coğrafi Metaveri Altyapısı (ESMI) Projesi
Coğrafi Bilginin Elektronik Ticareti (GISEDI) Projesi
Pan-Avrupa***8217;ya Coğrafi Bilgi Bağlantısı (PANEL-GI) Projesi
Avrupa Coğrafi Bilgi Standartları (EuroSpec) Projesi
Avrupa Sürekli İdari Sınırlar Coğrafi Veritabanı(SABE) Projesi
Avrupa 1:1 milyon Ölçekli Global Coğrafi Veritabanı (EuroGlobalMap) Projesi
Avrupa 1:250.000 Ölçekli Bölgesel Coğrafi Veritabanı (EuroRegionalMap) projesi
Çok Amaçlı Avrupa Coğrafi Bilgi Ağı (MEGRIN) Projesi
4.2.3. Asya-Pasifik Coğrafi Bilgi Sistemleri Altyapısı Daimi Kurulu (PCGIAP)
4.2.4 Avrupa Coğrafi Bilgi Labaratuvarları Birliği (AGILE)
4.2.5 Avrupa Coğrafi Bilgi Araştırma Kuruluşu (EuroSDR) - Coğrafi Veri Yönetimi Çalışma Grubu
4.2.6 Uluslararası Haritacılar Birliği - Coğrafi Veri Yönetimi Komisyonu (FIG-Com.3)
4.2.7 Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu - Arazi Yönetimi Çalışma Grubu (UN-ECE-WPLA)
4.2.8 Açık Coğrafi Bilgi Konsorsiyumu (OGC)
4.2.9 Avrupa Endüstrisini Yönlendiren Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Uyumluluk Projesi
(GIPSIE)

4.3 Avrupa Birliği CBS Faaliyetleri:
Avrupa Birliği (European Community) Parlementosu (Europen Parliament) tarafınan 23 Temmuz 2004 tarihinde onaylanan ve yayınlanan INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European Community: Avrupa Birliği Coğrafi Bilgi Altyapısı) DİREKTİFİ, Avrupa Birliğindeki CBS faaliyetlerini YASAL ZEMİNE oturtmuştur. INSPIRE DİREKTİFİ, birliğe üye tüm ülkeleri, bu direktif içinde yer alan teknik ve idari düzenlemelere uyma zorunluluğunu beraberinde getirmektedir (http://inspire.j rc.it/proposal/COM_ 2004_ 0516_F_EN_ACTE.pdf).
INSPIRE projesinin amacı, Avrupa'da herhangi bir kullanıcının, GERÇEK ZAMANLI, olarak GÜNCEL coğrafi bilgiye erişilmesini sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için INSPIRE projesi, dört temel aşamadan oluşmaktadır.
Birinci aşama, Avrupa Birliği ülkelerinde yer alan coğrafi veri setlerinin dokümantasyonun hazırlanması (metaverilerin oluşturulması) ve bu dokümantasyona erişim için gerekli araçların geliştirilmesidir.
İkinci aşama, farklı kaynaklardan erişilen farklı veri setlerinin ortak bir sistemde harmonize ederek kullanıma açılmasıdır.
Üçüncü aşama; coğrafi objelere (örneğin ulaşım, orman, vb.) ilişkin ortak coğrafi veri modelleri geliştirilerek mevcut veri setlerinin entegrasyonudur.
Dördüncü ve son aşama ise, farklı ulusal ve lokal düzeylerdeki, farklı düzey (ölçek) ve farklı kaynaklara sahip coğrafi veri setlerini, ortak standartlar ve protokoller kullanarak, sürekli (seamless) coğrafi veritabanları şeklinde entegre edebilecek hizmetlerin sunulmasıdır (http://inspire.jrc.it/stepwise.cfm).
INSPIRE projesi, Avrupa Komisyonu Müşterek Araştırma Merkezi (EC-JRC) tarafından yürütülmekte olup; projede, danışma grupları ve çalışma grupları yer almaktadır. Proje yol haritasına göre projenin Aralık 2004 tarihinde sonuçlandırılması hedeflenmektedir. Projenin, bir Avrupa Birliği ülkesi için yıllık yatırım bütçesinin 3.6-5.4 milyon EURO, kar payının ise 27-42 milyon EURO olacağı, dolayısıyla kar/maliyet oranının yüksek olacağı değerlendirilmektedir.
INSPIRE DİREKTİFİ'nin yasal dayanağı olarak Avrupa Birliği Anlaşması (EC Treaty) 175.maddesi 1 inci fıkrası ve 174 maddesi gösterilmiştir. Bu maddeler kapsamında, çevre korumanın sağlanmasına yönelik politikaların formülasyonu, uygulanması, yönetimi ve değerlendirilmesi için coğrafi veriye erişime ve kullanıma ihtiyaç vardır.
INSPIRE DİREKTİFİ ile Avrupa Birliği Üye Ülkeleri;
1. Coğrafi Veri setlerine ve coğrafi veri hizmetlerine ilişkin metaverileri (ISPIRE Teknik Yönetmeliğine uygun olarak) hazırlayacaklar ve güncel tutacaklardır. Metaveriler, veri ve hizmet kullanım haklarını, coğrafi veri kalitesi bilgilerini, bu veri ve hizmetleri sunmaya yetkili halka açık otorite kuruluşlarını (public authorities), halka açıklık konusunda kısıtlama
olan coğrafi veri setleri ve söz konusu kısıtlamaların nedenlerini içerecektir.
2. Direktifin ekinde (EK I) yer alan aşağıdaki coğrafi detaylara ilişkin metaverileri, direktifin
yayın tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde hazırlayacaklardır: Coğrafi Referans sistemleri,
Coğrafi Grid sistemleri, Coğrafi Yer İsimleri, İdari Birimler, Ulaşım ağları, Hidroğrafya,
Koruma altına alınmış alanlar, 2. Direktifin ekinde (EK II ve EK III) yer alan aşağıdaki coğrafi
detaylara ilişkin metaverileri, direktifin yayın tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde
hazırlayacaklardır: Sayısal Arazi Yükseklik Veriler, adres verileri, kadastro ve tapu bilgileri,
arazi örtüsü, orto-görüntüler. İstatistik verileri (nüfus, vb.), binalar, toprak, jeoloji, arazi
kullanımı, insan sağlığı ve güvenliği, kamu hizmeti tesisleri (hastane, okul, atık su tesisleri,
vb.), endüstri tesisleri, tarım tesisleri, demografi, doğal afet bölgeler, meteorolojik detaylar,
oşinografik detaylar, habitat bölgeleri, endemik (species) bitki ve hayvanların yaşadığı
bölgeler.
3. Kamu (halk) yararına kullanılan tüm coğrafi bilgilerin kullanımına ilişkin engeller kaldırılacaktır.
4. Coğrafi veri altyapılarını oluşturacaklar ve bu altyapılarını Avrupa Birliği Coğrafi Veri altyapısı ile entegre edeceklerdir.
5. Coğrafi Verilerini ve metaverilerini sunacakları Web-Portalları kuracaklar ve bu portalları Avrupa Birliği Coğrafi Web Portalı ile entegre edeceklerdir.
6. Ulusal düzeyde Coğrafi Bilgi faaliyetlerini koordine edecek yapı (kurul) oluşturacaklar ve Avrupa düzeyinde kurulacak Coğrafi Veri Koordinasyon Yapısı (Kurulu) ile entegre edeceklerdir.
7. Metaverileri sunulması ve coğrafi verilerin görüntülenmesi, büyütülüp küçültülmesi, kaydırılması, farklı veri setlerinin birlikte lejant ile görüntülenmesi hizmetlerini WEB üzerinden ve ücretsiz olarak sağlayacaklardır.
8. Coğrafi verileri indirilmesi, farklı format ve referans sistemlerine dönüştürülmesi hizmetleri, e-Ticaret yolu ile yapılacaktır.
9. Kamu (halka hizmeti) veren kurumlar arası coğrafi veri mübadelesi için gerekli önlemleri
alacaklardır.
10. Direktif konusunda yetkili bir kamusal otorite (kurul, kuruluş, kurum) atayacaklardır.
11. Direktifin uygulanması konusunda Avrupa Komisyonuna yazılı rapor vereceklerdir.
12.Direktif ile ilgili ulusal yasal düzenlemeleri yapacaklardır (http://inspire. jrc.it/proposal/COM_2004_0516_F_EN_ACTE.pdf)

5. ÜLKEMİZDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ FAALİYETLERİNİN MEVCUT DURUMU
5.1. Ülkemizde coğrafi bilgi sistemi konusunda yapılan standart geliştirme ve kurumlararası koordinasyon çalışmaları
Bilgisayar ve bilgi teknolojileri, 1990***8217;lardan sonra gerek donanım fiyatlarının gerilemesine, gerekse teknolojik gelişmeyle birlikte kullanımının kolaylaşmasına paralel olarak günlük hayatımızın hemen hemen her alanında kullanılmaya başlanmıştır. Bilgisayarlar arasında dosya paylaşımı ve transferi baz alınarak geliştirilen Internet teknolojisi sayesinde bilgi dolaşımında ülkeler arasındaki sınırlar kalkmış olup, bir takım ticari faaliyetler ve hizmetler, kurulan bilgisayar ağları üzerinden doğrudan sanal ortamda verilmeye başlanmıştır. İnternet üzerinden bilginin paylaşılması sonucu bilimsel ilerlemeler hızlanmış, kamu kurum ve kuruluşları ile özel firmaların verdiği hizmetlerin kalitesi artarken hizmet süresi ise kısalmıştır. Bu süreç kurum ve firmaların verimliliğini ve etkinliğini artırmıştır.
Bilgisayar ve bilgi teknolojileri kullanılmadan önce, devlet kurumlarında, araştırma kuruluşlarında ve özel sektörde geleneksel yöntemler ile yapılan bilimsel araştırma ve üretim sonuçları kağıt dokümanlar veya haritalar olarak saklanmaktaydı. Bu araştırma ve üretim sonuçları merkezi kütüphanelere veya arşivlere konulsa da, bu bilgilere geniş bir kitle erişim sağlayamamaktadır. Dolayısıyla, söz konusu bu veriler üzerinden sadece sınırlı imkanlarla ve güçlüklerle bazı analizlerin yapılabilmesi mümkün olmaktadır. Bilgisayar ve bilgi teknolojilerinin gelişmesine ve kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak kağıt ortamında hazırlanılarak muhafaza edilen gözlem, araştırma, üretim sonuçları sayısal ortama aktarılmaya veya doğrudan sayısal ortamda üretilmeye başlanmıştır. Önceleri hazırlanılan veriler bireysel veritabanlarında saklanmaktayken zamanla bilgisayar ağları üzerinden paylaşılmaya başlanmış ve eldeki veriler ilişkisel veritabanı mantığına göre yeniden derlenerek tek bir veritabanı üzerinden geniş bir kullanıcı kitlesinin hizmetine açılmıştır.
Eldeki verilerin doğru, güvenilir ve organize bir şekilde sayısal ortama aktarılarak depolanması ve paylaşıma açılması sayesinde söz konusu verilere kurum içinden veya kurum dışından hızlı ve doğru bir şekilde erişim temin edilmiş, verilerin yeniden değerlendirilmesi, analizlerde kullanılması mümkün hale gelmiş, inceleme ve uygulama alanlarında daha detaylı ve rasyonel çalışmaların yapılmasına imkan sağlanmıştır. Ayrıca, değişik amaçlara göre geliştirilen yazılımların kullanılmaya başlanması sonucu eldeki sayısal verilerden değişik analizlerin ve sorgulamaların doğrudan yapılması ve elde edilen sonuçların ekranda görüntülenerek istenilen çıktıların alınması mümkün hale gelmiş geçmişten geleceğe yönelik ayrıntılı modelleme, araştırma ve analizler yapma imkanı doğmuştur.
Bilgisayar ve bilgi teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak zaman içerisinde değişik kurum, kuruluş ve firmalar tarafından üretilen sayısal verilerin hacminin büyümesi, farklı kurumlar tarafından üretilen verilerin kurum dışından ihtiyaç duyulmasına paralel olarak bir takım yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır.
***8226; Farklı kurumlar arasında benzer konularda üretilen veriler arasında standart bir veri formatının sağlanılması,
***8226; Farklı kuruluşlarca üretilen ve farklı kuruluşların yetki ve sorumluluğu altında bulunan verilerin tüm kuruluşlar arasında paylaşımını ve kullanımını sağlayacak ilkelerin tespit edilerek gerekli yasal ve organizasyonel düzenlemelerin yapılması,
· Farklı kurumlar tarafından üretilen veya aynı konu hakkında elde edilen verilerde
kurumların sorumluluk alanlarının tespit edilmesi,
· Yüksek maliyetlerle elde edilen verilerin ülke standartlarında üretilerek
güncellenmelerinin sağlanıp farklı kurumlarca tekrar üretiminden kaynaklanan zaman,
personel ve kaynak israfını engelleyecek koordinasyonun ve diğer mekanizmaların
geliştirilmesi,
· Veri güvenliğini sağlayarak eldeki verilere erişim haklarını sağlayacak yeni yasal ve
organizasyonel düzenlemelerin yapılması vb...
İhtiyaçların gündeme gelmesi yeni politikaların geliştirilerek uygulanmasına neden olmuştur. Bu problemlerin çözümlenmesine yönelik olarak farklı ülkelerde farklı politikalar geliştirilmiş ve uygulanmasına başlanılmış ve geliştirilen politikalar doğrultusunda bir takım yeni kurumsal ve yasal düzenlemeler yapılmıştır.
Dünyadaki bu gelişmelere bağlı olarak ülkemizde de bilgi teknolojilerinin ülke genelinde kullanılması teşvik edilmiş olup, birçok kamu kurum ve kuruluşunda yönetim, hizmet ve üretim faaliyetlerinde, personel, zaman ve malzeme tasarrufu sağlamak, etkinliği, verimi ve kaliteyi artırmak amacıyla bilgisayar ve bilgi teknolojilerinden yararlanmaya başlanmıştır. Ülkemizde de, 1990***8217;lı yıllardan itibaren birçok kurum ve kuruluş gelişen bilgisayar teknolojisine paralel artan sayısal bilgi ihtiyacının karşılanması amacıyla birbirinden bağımsız donanım ve yazılım yatırımında bulunmuş ve kendi bilgisayar ağlarını kurma çalışmalarına başlamışlardır.
Birçok kurum ve kuruluş yetkili bulundukları konularda ürettikleri veya rutin faaliyetlerinde kullandıkları verileri ihale ederek veya kendi imkanları ile sayısal hale getirmeye başlamış ve bir takım uygulama yazılımları ile kullanıcı arayüzleri geliştirme çalışmalarını yürütmüşlerdir.
Bu çalışmaların ana kollarından biri ise kurumlardaki harita ve diğer grafiksel bilgilerin sayısallaştırılması ve bu verilere ait tablosal ve diğer verilerin öznitelik bilgileri olarak derlenip CBS ortamına aktarılması çalışmalarıdır. Fakat birbirinden bağımsız olarak yapılmaya başlanılan bu projelerde ortak bir veri değişim ve paylaşım standardı ve kurumların sorumlulukları tespit edilmediğinden dolayı aynı coğrafi veri farklı kamu kurum ve kuruluşları tarafından tekrar toparlanarak sayısal ortama aktarılmaktadır. Bunun sonucu personel, zaman ve malzeme israfının yanı sıra üretilen verilerin kalitesi ve güvenirliğinde belirsizliklerin oluşması gibi problemlerle karşılaşılmaktadır.
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin en büyük rollerinden biri farklı kuruluşlar arasında üretilen verilerin tek başına veya birbirlerine entegre edilerek kullanma imkanını sağlamasıdır. Dolayısıyla ideal anlamda oluşturulacak olan bir bilgi sistemi ancak tüm ilgili kamu kuruluşları tarafından üretilen verilerin bütünleştirilmesi ile sağlanabilecektir. Ancak, ülkemizde mevcut verilerin üretimi ve dağıtımı konusunda günün teknolojik koşullarına uygun bir yasal düzenleme henüz mevcut bulunmamaktadır. Dolayısıyla kamu kuruluşlarınca üretilen ve farklı kuruluşların yetki ve sorumluluğu altında bulanan verilerin tüm kuruluşlar arasında paylaşımını sağlayacak yeni düzenlemelerin yapılmasına süratle ihtiyaç bulunmaktadır.
Değişik kamu kurum ve kuruluşlarının yetki ve sorumlulukları dahilinde üretilen coğrafi bilgilerin ortak bir standartta, tekrarları engelleyerek kısa sürede gerçekleştirmek, üretilmiş verilerin dağıtılmış veritabanları ortamında depolanarak on-line bağlantı ile bilgi değişimlerini sağlamak ve kurumlararası koordinasyon ve işbirliğini sağlayarak sayısal coğrafi bilgi üretimi ve paylaşımı standartları belirlemek üzere bir takım çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaları;
1. TÜBİTAK ve HGK koordinasyonu altında diğer kurumlarında katıldığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Standartları oluşturma çalışmaları,
2. Başbakanlık ve HGK koordinasyonu altında yapılan Kurumlararası Koordinasyon ve eşgüdüm çalışmaları olarak sıralayabiliriz.
Bu çalışmaların gelişimi ve yapılan çalışmaların genel içeriği aşağıda genel olarak anlatılmaktadır.
5.1.1 Coğrafi Bilgi Sistemi Standartları Oluşturma Çalışmaları
Ulusal düzeyde hazırlanılan coğrafi verilerin doğruluğu için geliştirilen Ulusal Standart, tüm coğrafi tabanlı haritalara, raster, nokta veya vektör formatında bulunan hava fotoğrafları, uydu görüntüleri, yüzey araştırmaları gibi kaynaklardan üretilmiş konumsal verilere uygulanacaktır.
Ulusal veritabanı oluşturulması kapsamında doğrudan veya dolaylı olarak konumsal veri toplayan veya üreten tüm kuruluşlar, bu çalışma kapsamında konu ile ilgili tüm standartları benimsemiş olarak faaliyetlerini yürütmeleri ve öncelikle kuruluş içerisinde kendi standartlarını oluşturarak Ulusal Veri Doğruluk Standardının tam anlamıyla oluşturulmasını sağlamalıdır. Aynı coğrafi verilerin değişik kurumlarca, değişik kaynaklardan, farklı standart ve formatlarda tekrarlı olarak toplanması, emek, zaman ve maddi büyük kayıplara neden olmaktadır. Ayrıca, toplanan verilerin değişimi söz konusu olduğunda tutarsızlık ve uyumsuzluklar meydana gelmektedir. Bu nedenlerle, sayısal coğrafi bilgiler için hem veri toplama, hem de veri değişimini içeren standartların biran önce belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaca yönelik olarak bir takım çalışmalar yürütülmektedir.
Ulusal düzeydeki standartların üretilmesi ile ilgili çalışmalar Haziran 1990 tarihinde HGK bünyesinde coğrafi tabanının oluşturulması, bilgisayar destekli harita üretimi ve bilgisayar destekli revizyon çalışmalarını hazırlamak ve yürütmek üzere coğrafi veritabanı proje grubunun kurulması başlamıştır.
HGK tarafınca hazırlanılan taslak katalog, görüşleri alınmak üzere ilgili kurumlara gönderilmiştir. 1993 yılında ise TUBİTAK tarafından ***8220;Ulusal Veri Standartları***8221; oluşturmak üzere bir çalışma grubu kurulmuştur. Söz konusu çalışma grubuna HGK***8217;da üye olarak katılmıştır.
HGK tarafından önceden hazırlanılan taslak katalogun referans alınarak bu taslağın geliştirilmesine yönelik HGK***8217;nın önerisi, TUBİTAK tarafından oluşturulan çalışma grubu tarafından da kabul edilmiş olup sonraki çalışmalarda bu zemin üzerinden sürdürülmüştür. Gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra revize edilen taslak TUBİTAK tarafından ilgili kuruluşlara gönderilmiş ve sözkonusu kuruluşların taslak üzerindeki görüşlerinin bildirilmesi talep edilmiştir.
24 Ocak 1997 tarihinde yapılan ***8220;Bakanlıklar Arası Harita İşlerini Planlama ve Koordinasyon Kurulu- BHİKPK***8221; toplantısında da ***8220;Ulusal Veri Standartları***8221; ihtiyacı tartışılmış ve ulusal standartları belirlemek üzere bir çalışma grubunun oluşturulması kararlaştırılmıştır.
BHİKPK tarafından oluşturulan çalışma grubu çalışmaları neticesinde ***8220;Detay ve Öznitelik Kodlama Kataloğu***8221; ile ***8220;Konumsal Veri Sözlüğü***8221; hazırlanmış ve kurumların görüşleri de alındıktan sonra yapılan revize metin TSE***8217;ye gönderilmiştir. Ancak bir sonuç alınamamıştır.

Nüve Forum
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 16.04.09, 21:37
Şebnem - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Profesör
 
Üyelik tarihi: Sep 2006
İletiler: 6.440
Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi

5.1.2 Kurumlararası Koordinasyon Oluşturulması Çalışmaları
HGK, 1990***8217;lardan sonra ortaya çıkan ***8220;Sayısal Coğrafi Bilgi***8221; ihtiyacını karşılama görevini kurumlar arası işbirliği ve görev paylaşımı ilkesiyle ulusal boyutta bir proje kapsamında ele alarak çözülmesi talebini ***8220;Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu-BHİKPK***8221;na getirmiş ve Mart 1996 tarihinde söz konusu kurulun yıllık ilerleme toplantısında bu proje ile ilgili yapılan çalışmaların tanıtımını yapmıştır. ***8220;Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu***8221;nun aldığı karar doğrultusunda Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi-TUCBS kurulmasına yönelik olarak ulusal düzeydeki orgizasyonun tespit edilmesi ve kurumlararası işbirliğinin sağlanması amacıyla HGK tarafından bir anket hazırlanarak Nisan 1996 tarihinde Kurula üye olan 34 kuruluşa gönderilmiştir.
Üye kuruluşların verdiği anket cevaplarının değerlendirilmesi yapıldığında;
· Ulusal düzeydeki müşterek veri toplama ve tabanı kurma işlerinin HGK
koordinatörlüğünde, kuruluşlarca bağımsız olarak yapılması, merkez arşiv tabanının
HGK***8217;da kurulmasının,
· Veri toplama ve tabanı kurma işlemlerinin, kurumlarca sağlanacak ek yazılım, donanım ve
personel ile HGK***8217;nda yapılmasının ve merkezi arşiv tabanının HGK***8217;nda kurulmasının,
uygun olacağı şeklinde kurumlar arasında iki farklı görüş çıktığı tespit edilmiştir.
04 Şubat 1999 tarihinde ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile HGKnda, ***8220;CBS Kurma Çalışmalarının Koordinasyonu Sempozyum ve Paneli***8221; düzenlenmiş olup, söz konusu sempozyum ve panelde yapılan görüşmeler sonucunda, ***8220;Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Politika ve Stratejisi Esasları Taslağı***8221; dokümanı hazırlanmış ve ***8220;Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu Başkanlığı***8221;nın 16 Şubat 1999 tarihli yazısı ile incelenmek üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmiştir. Gönderilen doküman ile ilgili olarak sekiz kamu kurum ve kuruluşundan görüş bildirilmiştir. Söz konusu taslak metin kurumlar tarafından bildirilen görüşler doğrultusundan yeniden düzenlenerek 09 Nisan 1999 tarihinde, HGKnda yapılan ***8220;Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu-BHİKPK***8221; toplantısında son şeklini almıştır.
Hazırlanılan bu taslakta, kamu kurum ve kuruluşlarının kendi sorumluluk alanlarına uygun olarak ihtiyaç duydukları coğrafi bilgilerin, kurumlar arası işbirliği ile belirlenecek yetki ve sorumluluklara göre üretimi, revizyonu, değişimi için uygulanacak ilkeler belirtilmiştir.

Hazırlanılan ***8220;TUCBS Politika ve Stratejisi Esasları Taslağı***8221; dokümanı, kamu kurum ve kuruluşlarından gelen görüşler ile birlikte, Bakanlar Kurulu onayı alınması için BHİKPK Başkanlığınca 10 Mayıs 1999 tarihinde Milli Savunma Bakanlığına gönderilmiştir.
Millî Savunma Bakanlığından gelen
Milli Savunma Bakanlığı***8217;nın hazırlanılan taslak ile ilgili görüşlerini bildiren 21 Haziran 1999 tarihli yazısında,
· ***8220;Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu***8221; Yönetmeliğinde, bu
kurula, başka bir kurulun (***8220;Bakanlıklararası Coğrafi Bilgi Sistemleri Koordinasyon ve
Planlama Kurulu***8221;nun) kuruluş ve görevleri ile ilgili bir yönetmelik hazırlama görev
ve/veya yetkisinin olmadığı,
· ***8220;TUCBS Politika ve Stratejisi Esasları Taslağı***8221;nın hukuki herhangi bir dayanağının
gösterilmediği belirtilip söz konusu taslak ile ilgili öncelikle gerekli yasal düzenlemenin
yapılması ve hukuki bir dayanağın hazırlanması gerektiği bildirilmiştir.
Bunun üzerine Mart 2003 tarihinde yapılan ***8220;Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Plânlama Kurulu***8221; toplantısında Bakanlıklararası Harita İşlerini Planlama ve Koordinasyon Kurulu Bünyesinde Yer Alan Yönetmelikler komisyonu üyeleri yeniden belirlenmiş ve komisyon çalışmaları başlamıştır.
Bu komisyon, ulusal düzeyde yürütülen CBS faaliyetlerine ilişkin gerekli kanun ve yönetmelikleri hazırlayarak ***8220;Bakanlıklar Arası Harita İşlerini Planlama ve Koordinasyon Kurulu"na benzer bir kurul oluşturmak ve ulusal düzeydeki CBS faaliyetlerinde tekrarları önleyerek, coğrafi bilgiyi paylaşmaya yönelik politika ve stratejiler ile uyulacak temel esasları hazırlama görevi verilmiştir.
Bu komisyonun çalışmaları halen devam etmektedir.
5.2 Ülkemizde mevcut durumun analizine yönelik anket çalışması sonuçları
Anket kapsamındaki kurum, kuruluş ve belediyelerin ellerindeki mevcut veriler değerlendirilmiştir. Anketlere verilen Cevapların özetleri Ek:3***8217;de verilmiştir.
CBS***8217;e yatırım yapan kuruluşları 3 ana grupta sınıflandırabiliriz;
1. Merkezi İdareler
2. Mahalli İdareler
3. Özel Sektör
Her üç grupta, gerek işlediği veri tipleri, gerek CBS***8217;inden beklentileri ve gerekse insan kaynakları açısından farklılıklar göstermektedir. Bunların bazılarını detaylandıracak olursak;
Merkezi İdareler; daha çok küçük ölçeklerde çalışmakta, oluşturulan veri tabanlarında ***8220;Sürekli Veri Tabanı***8221; ihtiyacını, verilerin birleştirilerek kullanılması yaklaşımı ile karşılamaktadır. Bu grup, insan kaynakları açısından daha şanslı görülmektedir. Konuya
yatkın insanları, mesleki kaynakları ve altyapısı itibariyle daha iyi koşullarda çalışma ortamları yaratabilmektedirler. Bu grupta yer alan kurum ve kuruluşların hemen hemen tamamında, en az bir biriminde herhangi bir yöntemle (ihale, ücretsiz, demo versiyonu v.b.) elde edilmiş olan yazılım ve donanım altyapısı mevcuttur.
Yatırım yapmış olan kurumların büyük bir bölümünde ise, alım aşamasında ihtiyaçların iyi tanımlanamaması ve dolayısı ile standart yazılımların alınmak zorunda kalınması ve kuruma yönelik ***8220;uygulama geliştirme***8221; hizmetinin alınmamış olması gibi unsurlardan dolayı verimli bir CBS kullanım ortamı tam olarak yaratılamamıştır.
Mahalli İdareler; daha çok büyük ölçekli (1/5000, 1/1000, v.b.) imar planı, halihazır harita, kadastro başta olmak üzere zaman zaman altyapı ve bunlara ilaveten emlak, çevre temizlik, ruhsat gibi sözel bilgilerin erişimine yönelik olarak CBS***8217;ye eğilim göstermektedirler. Bu grupta CBS***8216;den temel beklenti, imar, harita, planlama otomasyonunun sağlanmasıdır.
Mevcut yapıya bakıldığında, daha çok CAD tabanlı sistemlere yatırımların yapıldığı, bundaki en önemli faktörün ise CBS paketlerinin bugüne kadar alışıla gelen karmaşıklığı (veya böyle gösterilmesi) yabancı dil, programlama, bilgisayar kullanımı yatkınlığı gerektirmesi, CBS mantığının gerektirdiği bilgi birikimi gibi hususların öne çıkması olarak düşünülebilir.
Bu grupta yer alan insan kaynaklarındaki dar boğazlar ve standart CBS yazılımlarının yerel yönetimlerde ve yönetmeliklere göre kullanılamazlığı da çok önemli diğer faktörlerdir. Bu nedenledir ki, özellikle yurt dışından olduğu gibi getirilerek kurulmuş olan CBS denemeleri, bu grup kullanıcılar da mutlak başarısızlıkla karşılaşmışlardır.
Dolayısı ile mahalli idareler, bu dar boğazları ve yatırım büyüklüğünü göz önüne olarak, CBS yatırımı yerine, CAD tabanlı ve gerçekte endüstriyel CBS yazılım standartlarını, fonksiyonlarını ve analiz yöntemlerini kesinlikle içermeyen, ama bu grup kullanıcıların bilgi eksikliğinden faydalanan bazı giriş seviyesi yazılımlara yönelmişlerdir.
En son grup ise Özel Sektördür; özel sektör yapısı/doğası gereği, ya yatırım yaptığı konudan direk gelir elde etme veya bu yatırımı araç olarak kullanarak elde edeceği faydayı rant***8217;a dönüştürebilme durumunda yatırıma yönelmektedir. Bu hususta CBS***8217;nin mekana yönelik analiz araçlarının kullanımını öne çıkarmaktadır.
Veri temini yatırımının büyüklüğü, veri eksikliği, veri hataları gibi temel sorunlar, mekan yönetimine çok önem veren kuruluşlarda bile fırsat maliyeti faktöründen dolayı caydırıcı bir unsur olarak göze çarpmaktadır. Böylece bu sektör, CBS yatırımına ve kullanımına şimdilik uzak sektördür.
Tüm bunların ışığı altında, CBS yatırımlarının Türkiye***8217;deki gelişim süreci ana hatlarıyla şu şekildedir ;
1. Aşama : Alıcı öncelikli Donanım Talep Etmekte
2. Aşama : Alıcı öncelikli Donanım ve ikincil olarak Yazılım Talep Etmekte
3. Aşama : Alıcı öncelikli Yazılım ve ikincil olarak Donanım Talep Etmekte
4. Halihazır Aşama :
1.Kurum***8217;un temel ihtiyaçlarının, kullanım ve kullanıcı tipinin, veri
kaynaklarının, kullanım niteliksel ve niceliksel özelliklerin kesin sınırlar ile
tespiti,
2.Sistem performans ve özelliklerine göre standart temel yazılım (endüstriyel
standartlarda) fonksiyonlarının belirlenmesi,
3.Kurumun ihtiyaçlarına göre ve CBS yazılımın standart modüllerinin dışında
kurumdaki son kullanıcılara yönelik özel ***8220;uygulama programları***8221;nın
hazırlanması,
4.Kurum ilgi alanında grafik ve sözel veri tabanı tasarımı, veri temini/girişi,
kodlanması ve kullanılır halde hazırlanması,
5. Standart eğitim yerine sürekli eğitim sisteminin yerleştirilmesi.
Yukarıdaki kapsamdan da anlaşılacağı üzere; gelinen son nokta ***8220;uygulama geliştirme***8221; ve ***8220;hizmet***8221; alımıdır.
Bu süreçte, bugünkü gelinen noktaya bakıldığında bilinçlenen kullanıcı kitlesi son seneye kadar öncelikle yazılımı tarif etmekte ve bu doğrultuda donanım bağımsız kriterler tespit etmekte idi. Ancak gelinen bu noktanın da kurum ve kuruluşların gerçekte ihtiyaçlarını karşılamadığı ve CBS***8217;nin beraberinde getirdiği problemleri çözemediği, bununla beraber son derece yüksek yatırımlarla bile çok fazla şeyler yapılamadığı anlaşılmıştır. İşte bu noktada kullanıcı en son aşamaya gelmiştir;
Kurumlar kuruluş kanunlarının kendilerine verdiği yetki ve sorumluluklar dahilinde coğrafi veri toplamaktadır. Birtakım coğrafi verilerin üreticiliği yanı sıra ihtiyaçları olan diğer verilerin de kullanıcısı durumundadırlar. DSİ örneğinde olduğu gibi STH üreticisi olabilirken idari sınır haritaları, sayısal yükseklik modeli, kadastral haritalarında kullanıcısı durumundadırlar. Coğrafi veriler bilgileri yersel, fotogrametrik, uydu görüntüleri gibi farklı kaynaklardan toplanmış olup; genellikle çizgisel az miktarda sayısal çıktıları kullanılmaktadır.
Yer kontrol noktaları genellikle yerel sistemde, 1/5000 ölçekli ST haritaların hepsi ED-50, 2002 yılından sonra yapılan çalışmalarda özellikle TKGM ile İller Bankası başta olmak TUTGA sisteminde yer kontrol noktası üretilmektedir.
Grafik verilerin sayısal hale getirilmesi için vektör ve raster sayısallaştırma yöntemleri kullanılmaktadır.
Son yıllarda, özellikle küçük ölçekli üretimlerde uydu görüntüleri sıkça kullanılmakta ve kurumların ellerinde bol miktarda değişik çözümlemelerde görüntüler bulunmaktadır. Kurumlar amaçları doğrultusunda tematik haritalar da üretmektedirler.
Anketin genel değerlendirmesi sonucu, kurumların ellerindeki verilerin genelde çizgisel yapıda, belirli bir standardı olmayan verilerden oluştuğu değerlendirilmektedir. Bununla beraber, kurumların ellerindeki verilerin envanterlerinin de çok iyi tutulmadığı, verilere ulaşımda güçlükler olduğu belirlenmiştir.
Büyükşehir Belediyelerinin hemen hemen hepsi faaliyetlerinin elektronik ortama taşınabilmesi için CBS veya CAD tabanlı Kent Bilgi Sistemi oluşturma faaliyeti içine girmişlerdir. Kurumların mevcut verileri ve içerikleri Tablo-1***8217;da verilmiştir.

devamı için ekteki dosyayı indirin

Nüve Forum

Konu Şebnem tarafından (16.04.09 saat 21:40 ) değiştirilmiştir..
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
bilgi, coğrafi, sistemi, türkiye, ulusal

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 21:14 .