Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Meslek Yüksek Okulları > Hemşirelik Yüksekokulu > Akut Graft Versus Host Hastalığı Olan Çocuklarda Hemşirelik Yaklaşımı

Hemşirelik Yüksekokulu hakkinda Akut Graft Versus Host Hastalığı Olan Çocuklarda Hemşirelik Yaklaşımı ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]Akut Graft Versus Host Hastalığı Olan Çocuklarda Hemşirelik Yaklaşımı-Nursing Approach In Children With Acute Graft-Versus-Host Disease Graft versus host hastalığı (GVHH), allojenik hemopoetik kök hücre transplantasyonu uygulanan hastaların öncelikle hızlı

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 20.11.09, 09:26
Yardımcı Doçent
 
Üyelik tarihi: Sep 2008
İletiler: 4.173
SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.
Standart Akut Graft Versus Host Hastalığı Olan Çocuklarda Hemşirelik Yaklaşımı

[coverattach=1]Akut Graft Versus Host Hastalığı Olan Çocuklarda Hemşirelik Yaklaşımı-Nursing Approach In Children With Acute Graft-Versus-Host Disease
Graft versus host hastalığı (GVHH), allojenik hemopoetik kök hücre transplantasyonu uygulanan hastaların öncelikle hızlı hücre çoğalması gösteren organlarında hasar meydana getiren bir komplikasyondur.
GVHH'nın yaptığı hasarlar hafiften, hastanın ölümüne yol açabilen şid¬detli dereceye kadar farklılık göstermektedir.
Akut graft versus host hastalığı olan hastanın nitelikli hemşirelik bakımı¬nın planlanması ve uygulanması hastanın yaşam kalitesini ve prognozunu olumlu yönde etkilemektedir.
Bu makalede hemopoetik kök hücre transplantasyonu ekibi içerisinde önemli role sahip olan hemşirenin, akut graft versus host hastalığı gelişmesi sonrası bakım verme rolünden söz edilmektedir.

Graft-Versus-Host Disease (GVHD) is a complication that firstly damages organs with rapid cellular reproduction. It is seen on patients who are treated by allogenic hemopoietic stem cell transplantation.
Damages that are caused by GVHD vary from light to severe damages that can cause death of the patient.
Planning high quality nursing care after acute graft-versus-host disease has developed and practicing this plan improves the life quality and prognosis of the patient.
This paper mentions nurses' role, which is important in hemopoietic stem cell transplantation team, in taking care of the patient after the development of acute graft versus host disease.

GİRİŞ
Graft Versus Host Hastalığı (GVHH) allojenik hemopoetik kök hücre transplantasyonu uygulaması sonrası gelişen yaygın bir komplikasyondur. GVHH allojenik hemopoetik kök hücre transplantasyonu uygulanan hastalarda değişik derecelerde ortaya çıkmakta, mortalite ve mobiditeyi olumsuz yönde etkilemektedir (Daly 1999, Nortlander ve ark. 2004).
GVHH, vericinin kemik iliği ya da kan kök hücresinde bulunan T lenfositlerle, alıcının doku grubu antijenleri arasındaki etkileşim sonucu oluşmaktadır. GVHH'nda immünolojik olarak yeterli olan vericinin (donör) T lenfositleri, alıcıyı (host) yabancı olarak algılamakta ve immün hücrelerinde hasar meydana getirmektedir (Maningo 2002, Maurice ve Senner 2001, Edwards 1989, Parker ve Cohen 1983, Uysal 1989, Gulanick ve ark. 1992).
GVHH akut yada kronik olarak sınıflandırılmaktadır. GVHH allo-jenik hemopoetik kök hücre transplantasyonundan sonraki ilk 100 günde gelişirse Akut Graft Versus Host Hastalığı (AGVHH), 100. günden sonra meydana gelirse Kronik GVHH olarak adlandırılmaktadır (Daly 1999, Edwards 1989, Parker ve Cohen 1983, Uysal 1989, Barret 1992, Blair ve ark. 1991, Pinkerton ve ark. 1994). Akut GVHH'nın görülme insidansı %19-66, kronik GVHH'nın görülme insidansı % 33-64 arasındadır. Alıcı ile verici arasında doku grubu antijen uygunluğu azaldıkça GVHH görülme insidansı artmaktadır (Mandanas 2002).
AGVHH allojenik hemopoetik kök hücre transplantasyonundan sonra genellikle 10.-100. günler arasında ortaya çıkmaktadır (Daly 1999, Barret 1992). GVHH gelişen hastaların %15-40'ında primer yada sekonder ölüm nedenini akut GVHH oluşturmaktadır. Mortalite oranı akut GVHH'nın şiddetine bağlı olarak değişiklik gösterir, hastalığın şiddeti ve yayılımı arttıkça mortalite oranı artar. Akut GVHH'ında primer ölüm nedeni sepsistir (Kuechle 2005). AGVHH vücuttaki her organa zarar vermesine rağmen, daha çok hücre çoğalmasının hızlı olduğu cilt,
gastroinestinal yol ve karaciğeri tutmakta ve bu organlarda hasara yola açmaktadır (Daly 1999, Maurice ve Senner 2001, Edwards 1989, Parker ve Cohen 1983, Blair ve ark. 1991, Pinkerton ve ark. 1994). Örneğin; ciltte döküntü, ülserasyon; gastrointestinal yolda diyare, malabsorbsiyon ve karaciğerde fonksiyon bozukluğu görülebilir. AGVHH'nın yaptığı hasarlar hafiften, hastanın ölümüne yol açabilen şiddetli dereceye kadar farklılık göstermektedir (Nortlander ve ark. 2004, Maurice ve Senner 2001, Pinkerton ve ark. 1994). AGVHH tanısı klinik semptomlarla ve ciltten, oral mukozadan, karaciğer ve barsaktan alınan kültür örnekleri incelenerek konur (Nortlander ve ark. 2004). AGVHH'nın tedavisinde çoğunlukla prednisolon, metilprednisolon, antitimosit globülin veya azathioprine kullanılır (Nortlander ve ark.2004, Pinkerton ve ark. 1994).
Nitelikli hemşirelik bakımı GVHH'nın tanılanması, şiddetinin azaltılması ve tedavisinin zamanında başlatılmasına katkı sağlar. Ayrıca, hasta çocuk ve ailesinin hastalığa ve tedaviye uyumunu ve katılımını kolaylaştırır.
Hemşirelerin, GVHH'ını önleme ve hastalık geliştiğinde çocuğun bakımını en iyi şekilde yürütebilmeleri için bu alanda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaları gerekmektedir (Pinkerton ve ark. 1994). Transplantasyon uygulanan çocuğun bakım sorumluluğunu yürüten hemşire GVHH'nın erken belirti, bulguları ve immünsüpresif ilaçların yan etkilerini gözlemler. Hemşire GVHH'nın organ ve sistemlerde meydana getirdiği hasarlar sonucu oluşan rahatsızlıkları azaltmak amacıyla hemşirelik girişimlerini planlar ve destekleyici bakım sağlar. Planlı hemşirelik girişimlerinin uygulanması, hastanın prognozunu olumlu yönde etkiler ve yaşam kalitesini arttırır. Ayrıca hemşire, GVHH gelişmeden önceki ve sonraki süreçte düzenlenen tedavinin uygulanmasından sorumludur (Edwards 1989).
Hemşire hastalığın gidişi, oluşabilecek komplikasyonlar ve ilaç yan etkileri konusunda çocuk ve/veya ailesini bilgilendirir. GVHH'ında oluşan hızlı değişiklikler çocuk ve ailesinde endişe ve umutsuzluk yaratabilir. Bu konuda hemşire çocuk ve ailesine psikolojik destek sağlar (Edwards 1989, Parker ve Cohen 1983).
Bu makalede Akut Graft Versus Host hastalığının cilt, gastrointestinal yol ve karaciğerde yaptığı hasarlar sonucu gelişen sorunlara yönelik hemşirelik bakımından söz edilmektedir.

Hüsniye ÇALIŞIR* Zeynep GÜNEŞ**
*Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı/AYDIN **Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı/AYDIN
Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg Acute graft-versus-host disease.jpg (90,5 KB (Kilobyte), 48x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 20.11.09, 09:27
Yardımcı Doçent
 
Üyelik tarihi: Sep 2008
İletiler: 4.173
SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.
Standart Akut Graft Versus Host Hastalığı Olan Çocuklarda Hemşirelik Yaklaşımı

AKUT GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI (AGVHH)'NIN CİLT, GASTROİNTESTİNAL YOL VE KARACİĞER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Cilt GVHH
AGVHH genellikle ciltte kızarıklık ve makulopopüler döküntü ile başlar. Döküntü; yüz, boyun, kulaklar, el içi, ayak tabanı ve parmak¬larda eritem tarzında görülür (Daly 1999, Maurice ve Senner 2001, Edwards 1989, Barret 1992, Pinkerton ve ark. 1994, Randolph ve ark. 1995, Hofmeister ve ark. 2004). Ciltteki döküntülerin nedeninin ilaç reaksiyonu, viral enfeksiyon veya GVHH'na bağlı olup olmadığının tes¬piti için cilt biyopsisi yapılır. İleri evrelerde tüm vücutta kırmızı papüler liken planus şeklinde döküntü, yaygın eritem, yaş deskuamasyon ve büller oluşabilir. Cildin süperfisial tabakası soyulup dökülebilir. Hiper veya hipopigmantasyon oluşur. Bu aşamada hastalık tedavi edilmezse veya tedaviye cevap vermezse, cilt elastikiyetini kaybeder. Ciltte ülse-rasyon ve yırtık oluşur (Pinkerton ve ark. 1994, Randolph ve ark. 1995, Hofmeister ve ark. 2004).
Gastrointestinal Yol GVHH
Gastrointestinal yol tutulumu genellikle cilt tutulumundan birkaç hafta sonra başlar. Başlangıçtaki belirti ve bulgular; bulantı, kusma, iştahsızlık ve hafif derecede diyaredir (Daly 1999, Edwards 1989, Barret 1992, Pinkerton ve ark. 1994, Randolph ve ark. 1995).
Diyare yeşil, sulu karakterdedir ve miktarı mukozal hasarın derecesine paralel olarak artış gösterir. Dışkıda mukus, protein, doku artıkları ve sıklıkla kanama bulunur. Protein içeriği fazla olduğu için plazma protein düzeyi hızla düşer. Abdominal kramp, ağrı, ileus diyareye eşlik edebilir ve dışkı miktarı 500 ml ile birkaç litre arasında değişebilir(Edwards 1989, Barret 1992). Gastrointrestinal yol GVHH'nın tanısı rektal biyopsi ile konur (Maurice ve Senner 2001). Ciddi diyareli çocukta dehidratasyon gelişebilir ve çocuğun genel durumu hızla kötüleşebilir. Barsak mukozasında deskuamasyon olduğu için kanama riski yüksektir ve melena görülebilir (Edwards 1989, Barret 1992).
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 20.11.09, 09:28
Yardımcı Doçent
 
Üyelik tarihi: Sep 2008
İletiler: 4.173
SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.
Standart Akut Graft Versus Host Hastalığı Olan Çocuklarda Hemşirelik Yaklaşımı

Karaciğer GVHH
Karaciğer tutulumunun başlangıçtaki belirti ve bulguları, sağ üst kadranda ağrı, karaciğer enzimleri ve bilirubinde hafif yükselmedir (Daly 1999). Normal karaciğer fonksiyonlarında bozulma sonucu koagulasyon etkilenir ve kanama riski artar. Karaciğerdeki hasarın artması sonucu hepatomegali gelişir. Enzimlerdeki ve bilirübindeki artışla hastalığın şiddeti artar ve sarılık gelişir. Karaciğer GVHH'nın tanısı karaciğer biyopsisi ile konur. Ciddi karaciğer GVHH'nda karında sıvı toplanması ve sonunda ensefalopati gelişmesi ile hastalığın fatal dönemi başlar (Parker ve Cohen 1983, Pinkerton ve ark. 1994).

SONUÇ
Kök hücre transplantasyonu çocuklarda çoğunlukla kanser tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Kök hücre transplantasyonu öncesi ve sonrası dönemde çocuğun hastanede kalma süresi yaklaşık 30-90 gün arasında değişmekte; bu süre komplikasyonların gelişimine ve tedavi yan etkilerine bağlı olarak uzayabilmektedir. Bu süreci uzatan komplikasyonların başında GVHH gelmektedir. GVHH nedeniyle uzayan tedavi süreci aile bütünlüğünü olumsuz yönde etkilemekte; ailede strese, krize ve ekonomik kayba neden olmaktadır. Kök hücre transplantasyonu sonrası gelişen komplikasyonlar çocuğun yaş ve gelişimsel düzeyine bağlı olarak büyüme-gelişmesini, yaşam kalitesini, sağaltımını ve psikososyal durumunu olumsuz etkilemektedir. Çocuk ve ailenin hastalığa tepkisi ve hastalıkla baş etme becerileri, çocuğun gelişimsel düzeyine, kişiliğine, mevcut baş etme mekanizmalarına, aile ilişkilerine, hastalığın şiddeti ve süresine bağlı olarak değişmektedir.
Kök hücre transplantasyonu ekibinin önemli bir üyesi olan hemşire, transplantasyonun her aşamasında yüksek düzeyde beceri ve bireysel bakım sunar. GVHH tanısı konduktan sonra çocuğa ve ailesine hastalığın önemi, uygulanacak tedavi ve yan etkilerine ilişkin gerekli bilgileri verir. Çocuk ve aile ilişkisinin önemi nedeniyle hemşire, sıklıkla hastaya karşı sorumluluğunu yerine getirebilmesi için ebeveynlerle işbirliği yapar. Hemşirelik bakımının öncelikli amaçları; komplikas-yonların ve yan etkilerin gelişmesini önlemek, şiddetini azaltmak, çocuğun hastalığa uyumunu kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini arttır¬maktır. Ayrıca çocuğun büyüme-gelişmesine, aile ve çocuğun stresle baş etmesine yardım edecek profesyonel desteği sağlamaktır.
Aşağıda en fazla etkilenen organlardaki sorunlara ve hasta çocu¬ğun öncelikli gereksinimlerine yönelik hemşirelik bakımından söz edilmektedir (Edwards 1989, Parker ve Cohen 1983, Gulanick ve ark. 1992, Pinkerton ve ark. 1994) (Tablo 1).
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf Akut Graft Versus Host Hastalığı Olan Çocuklarda Hemşirelik Yaklaşımı.pdf (145,0 KB (Kilobyte), 435x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
akut, çocuklarda, graft, hastalığı, hemşirelik, host, olan, versus, yaklaşımı

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 11:40 .