Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Meslek Yüksek Okulları > Hemşirelik Yüksekokulu > Akademisyen Hemşirelerde İşe Ve Kuruma Yönelik Tutum

Hemşirelik Yüksekokulu hakkinda Akademisyen Hemşirelerde İşe Ve Kuruma Yönelik Tutum ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]Akademisyen Hemşirelerde İşe Ve Kuruma Yönelik Tutum-Attitudes of Nursing Academicians towards Job and Institution Ülkenin ihtiyacı olan sağlık işkolunda insan gücü yetiştirme sorumluluğunu yüklenen akademisyen hemşirelerin, çalıştığı kurumda huzurlu ve

Like Tree2Likes
  • 2 Post By SemaGürcan

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 12.10.10, 18:27
Yardımcı Doçent
 
Üyelik tarihi: Sep 2008
İletiler: 4.173
SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.
Standart Akademisyen Hemşirelerde İşe Ve Kuruma Yönelik Tutum

[coverattach=1]Akademisyen Hemşirelerde İşe Ve Kuruma Yönelik Tutum-Attitudes of Nursing Academicians towards Job and Institution
Ülkenin ihtiyacı olan sağlık işkolunda insan gücü yetiştirme sorumluluğunu yüklenen akademisyen hemşirelerin, çalıştığı kurumda huzurlu ve verimli çalışabilmeleri, gerek kendi sağlıkları ve kurumun başarısı gerekse yarının nitelikli hemşirelerinin yetişmesi açısından oldukça önemlidir. Akademisyen hemşirelerin çalışma yaşamındaki durumlarının araştırıldığı çalışmalarda, genellikle tek bir kavram ve bunu etkileyen faktörlerin incelendiği ve üzerinde en fazla çalışılan kavramların ise, stres, stresle baş etme, iş doyumu, kuruma bağlılık ve tükenmişlik olduğu görülmektedir. Akademisyen hemşirelerin işe ve kuruma yönelik olumlu tutumlar geliştirmelerinde, yöneticilerin duyarlılık göstermesi, tutum boyutlarını etkileyen bireysel ve kurumsal faktörlerin dikkate alınarak iyileştirilmesine yönelik önlemlerin alınması, gerekirse yeni düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu makalede, akademisyen hemşirelerde işe ve kuruma yönelik tutum konusu ve bu konuyla ilgili yapılmış çalışmalar gözden geçirilmiştir.

For academician nurses who take the responsibility of educating man power in the health sector where the country is in need of, it is important to work in their workplaces peacefully and efficiently not only for their health and the success of institution but also for the education of the future nurses. In the studies where the situations related to the work place of academician nurses are studied, it is seen that generally one concept and factors that affect this concept are analyzed. It is found out that mostly studied concepts in these studies are stress, overcoming the stress, job satisfaction, commitment to the institution and exhaustion. In the development ofpositive attitudes of academician nurses towards job and institution, it is necessary for administrators to show sensibility, to take precautions for amelioration of attitudes by taking into consideration all individual and institutional factors which affect attitude dimensions and if needed new arrangements should be carried out. In this article, the attitudes of academician nurses towards their job and institution and the studies about this issue have been reviewed.

GİRİŞ
İnsanlar, gerek kişisel olarak gerekse bulunduğu toplumun veya çalıştığı kurumun içinde, birtakım tutumlara sahiptirler. Bu tutumlar insan davranışlarını yönlendirmekte ve şekillendirmektedir. Sosyoloji sözlüğü tutumu, belirli bir sosyal obje konusunda bireylerde mevcut olan ve bilişsel, duygusal, davranışsal yanlar taşıyan gizil eğilimler (Bilgin 2003) olarak tanımlarken, psikoloji sözlüğü, kişinin belli bir insana, gruba, nesneye, olaya, vb. yönelik olumlu veya olumsuz bir şekilde düşünmesine, hissetmesine veya davranmasına yol açan oldukça istikrarlı, yargısal bir eğilim olarak tanımlamıştır (Budak 2003). İnsanlar genellikle, kendileri için bir anlam ifade eden her şeye karşı tutum sahibi olabilirler. Bu tutumlardan biri de işe ve kuruma yönelik geliştirilen tutumlardır (Güney 2006). İşe ve kuruma yönelik tutum, bireyin yaptığı iş ve çalıştığı kurum hakkındaki genel tavrı olarak tanımlanabileceği gibi çalışanın çalıştığı kurum ve işiyle ilgili duygu, düşünce ve davranışlarının bütünü olarak da tanımlanabilir. Çalışanlar zamanlarının büyük bir bölümünü işyerlerinde geçirmektedirler. Burada bireyin işine ve kurumuna yönelik göstereceği tutum oldukça önemlidir. Çünkü işe ve kuruma yönelik gösterilecek olan olumlu tutumlar hem birey, hem de kurum açısından olumlu sonuçlara yol açacaktır (Ergin 2001). Ülkenin ihtiyacı olan insan gücünü yetiştirme sorumluluğunu yüklenen akademisyen hemşirelerin, çalıştığı kurumda huzurlu ve verimli çalışabilmeleri yarının nitelikli hemşirelerinin yetişmesi açısından oldukça önemlidir. Ekonomik koşullarla birlikte üniversitelerdeki akademik ve yönetsel ortam göz önüne alındığında, akademik personelin işe ve kuruma yönelik olumsuz tutumlar geliştirdikleri gözlemlenmektedir (Ardıç ve Baş 2004). Buna, genel olarak bir kadın mesleği olan akademisyen hemşirelerde, iş ve aile yaşamını dengelemede karşılaştıkları sorunlar da eklenmektedir. Akademisyen kadınlar açısından iş ve aile yaşamının dengelenmesinde karşılaşılan tüm sorunlar; genelden özele akademik yaşamda da göz ardı edilemeyecek bir düzeyde yaşanmakta ve akademik kariyer ile geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri arasındaki çatışmalar nedeniyle, bu meslek grubundaki kadınlar için iş ve aile yaşamının dengelenmesi daha da önem kazanmaktadır. Her iki yaşam alanını dengelemeyi başaramadıklarında, akademisyen kadınların özellikle kariyere yönelik motivasyonlarının, üretkenliklerinin, doyumun, kariyere devam isteklerinin azaldığı ve çalışma standartlarının, kalitenin düştüğü belirtilmektedir (Gönen ve ark. 2004).
Literatürde yer alan işe ve kuruma yönelik tutum araştırmalarında, birbirleri ile ilişki içinde olan, ancak birbirinden ayırt edilme özelliğine sahip beş farklı tutum boyutuna rastlanmaktadır. Bunlar; "İş doyumu", "kuruma bağlılık", "işle bütünleşme", "motivasyon" ve "işi sürdürme niyeti" dir.
Kişilerin başarılı, mutlu ve üretken olabilmelerinin en önemli gereklerinden biri olan iş doyumu bireyin işi algılama düzeyi ve işine gösterdiği duygusal reaksiyon olarak tanımlanmaktadır (Mumford 1991).
Kuruma bağlılık ise, çalışanın, çalıştığı kurum ile özdeşleşerek kurumun ilke, amaç ve değerlerini benimsemesinin, kurumsal kazançlar için çaba göstermesinin ve kurumda çalışmayı sürdürme isteğinin ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Kuruma bağlılık, iş doyumundan daha genel bir duygu ve düşünce bütünü olarak ele alınmakta, ölçüm kriterlerinde, tamamen kişinin kuruluşa olan tutumuna ve kuruluşla arasındaki uyuma odaklanılmaktadır (Altuğ- Özsoy ve ark. 2004, Bayram 2005, Türköz 2000).
İşe ve kuruma yönelik tutum araştırmaları, "işle bütünleşme" kavramını da şu ana kadar tanımlanan kavramlardan ayrı bir boyut olarak ele almıştır. İşle bütünleşme kavramı, kişinin işiyle yaşadığı psikolojik özdeşiminin bilişsel düzeydeki yansıması, kişinin, iş yaşamındaki rol aktiviteleri tarafından psikolojik olarak olumlu etkileşmesi ya da kişinin imajında işin önem derecesi olarak tanımlanmaktadır (Chiu and Tsai 2006, Türköz 2000). İşle bütünleşme kavramı, başka bir deyişle, çalışanın işinden aldığı doyumdan bağımsız olarak, işi ile zihinsel ve duygusal boyutta bütünleşmesinin ölçüsü olarak tanımlanabilir (Türköz 2000).
Motivasyon kavramı ise, çalışanın, işini iyi yapması sonucunda elde etmeyi beklediği subjektif ödülün ya da olumlu duyguların, kişiyi işini yapmak için ne kadar motive ettiğinin ölçüsü olarak tanımlanabileceği gibi (Eren 2000, Türköz 2000), ayrıcalıklı sonuçlar kazanmayı istemekten çok, içsel bir doyumla aktiviteleri yapmak olarak da tanımlanabilir (Ryan and Deci 2000).
İşe ve kuruma yönelik tutum boyutlarından sonuncusu "işi sürdürme niyeti" dir. Araştırmalarda "işten ayrılma niyeti" olarak da adlandırılan bu kavram, çalışanın, çalıştığı kurumda kalma niyetinin ölçüsü olarak tanımlanmaktadır (Griffeth and et al. 2000, Türköz 2000).
Akademisyen hemşirelerde bu tutum boyutları üzerinde yapılan araştırmalar, kavramların tanımı, dinamikleri ve birbirleriyle olan ilişkileri açısından ayrıntılı bilgiler ortaya koymaktadır. Bu makalede, akademisyen hemşirelerde işe ve kuruma yönelik tutum boyutları, ilişkili diğer kavramlar ve etkileyen faktörler üzerinde durulmuştur.

Olcay ÇAM-Serap YILDIRIM
Prof. Dr., Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, Psikiyatri Hemşireliği AD., İzmir
Araş. Gör., Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, Psikiyatri Hemşireliği AD., İzmir
Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg Academician nurses.jpg (72,4 KB (Kilobyte), 9x kez indirilmiştir)
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf 2715.pdf (140,6 KB (Kilobyte), 17x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
akademisyen, hemşirelerde, kuruma, tutum, yönelik, ışe

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 00:53 .