Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Meslek Yüksek Okulları > Hemşirelik Yüksekokulu > Beklenmeyen Gebelikler-Unintended Pregnancy

Hemşirelik Yüksekokulu hakkinda Beklenmeyen Gebelikler-Unintended Pregnancy ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]Kadınların gebeliğe ve doğuma verdikleri tepkiler, gebeliğin planlı olup olmamasına ya da istenip istenmemesine göre farklılıklar göstermektedir. Gebelikler planlı ve istenen gebelik ise beklenen gebelik, plansız ve istenmeyen gebelik ise

Like Tree1Likes
  • 1 Post By SemaGürcan

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 09.11.10, 11:40
Yardımcı Doçent
 
Üyelik tarihi: Sep 2008
İletiler: 4.173
SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.
Standart Beklenmeyen Gebelikler-Unintended Pregnancy

[coverattach=1]Kadınların gebeliğe ve doğuma verdikleri tepkiler, gebeliğin planlı olup olmamasına ya da istenip istenmemesine göre farklılıklar göstermektedir. Gebelikler planlı ve istenen gebelik ise beklenen gebelik, plansız ve istenmeyen gebelik ise beklenmeyen gebelik olarak sınıflandırılmaktadır. Beklenmeyen gebelik kaçırılmış ve istenmeyen gebelik olarak ikiye ayrılır. Gebelik ne konsepsiyonda ne de ileri bir zamanda istenmiyorsa istenmeyen gebelik, konsepsiyonda istemeyip ileri bir zamanda isteniyor ise kaçırılmış gebeliktir. Beklenmeyen gebelikler deki olumsuz bir çok maternal ve fetal sonuçlar beklenen gebeliklere göre daha fazla bulunmaktadır. Beklenmeyen gebeliklerin olumsuz sonuçları öncelikle bireyi ve aileyi, dolaylı olarak da toplumu etkilemektedir. Bu nedenle beklenmeyen gebelikler, sağlık ekibinin bir üyesi olarak hemşirelerin önemle üstünde durması gereken bir durumdur. Beklenmeyen gebelikler etkili bir eğitim ile önlenebilmektedir. Eğer önlenemiyorsa, gebelikte erken dönemde tanılanıp olumsuz sonuçlar azaltılmalıdır.

Women responds to the pregnancy and the birth differs according to the
- pregnancies being planed or wanted or unwanted. The pregnancies are classified into two parts, if the pregnancies are planed and wanted it is called intended pregnancy, if the pregnancies are unplaned and unwanted pregnancies than it is called unintended pregnancy. Unintended preg¬nancies are divided into two parts such as missed and unwanted pregnancies. If the pregnancy is unwanted neither in conception nor in the future time it is an unwantwed pregnancy, if it is unwanted in conception but wanted in the future time than it is a missed pregnancy. A lot of maternal and fetal negative outcomes in unintended pregnancies are more than which is shown in intended pregnancies. The negative results of uninteded pregnancieses act the person and the family before all else, consequently acts the society too. Therefore the unintended pregnancies are one of the important situation that must be concerned by the nurses who are the member of the health-team. The unintended pregnancies can be prevented by an effective education. If it can not be prevented than it must be diagnosed in the early times of the pregnancy and negative outcomes must be reduced.

Gebe olan kadınların gebeliğe ilişkin algıları kendisi, fetüs ve doğuma ilişkin davranışlarını etkileyen en önemli unsurlardandır. Gebeliğin geç, erken ya da hiç beklemedikleri yada bekledikleri bir zamanda olması kadınların tepkile¬rini etkilemektedir.
Gebelikler beklenen ve beklen¬meyen olarak ayrılacak olursa; istenen ve planlanmış gebelikler beklenen, kaçı¬rılmış ve istenmeyen gebelikler de bek
lenmeyen gebelikler olarak sınıf¬landırılmaktadır (Hulsey 2000,Taylor). Bunun yanı sıra başlangıçta beklenen, istenen bir gebelik eşin ölümü, çiftlerin boşanması, ciddi hastalıklar, ekonomik krizler v.b. bir çok nedenle istenmeyen bir gebeliğe dönüşebilir. Aynı şekilde başlangıçta beklenmeyen bir gebelik, gebelik sürecinde istenen bir gebeliğe dönüşebilmektedir.
Beklenmeyen gebelik yaygın ve sık görülen, bireysel, ailesel ve top¬lumsal önemli sonuçlar yaratan bir sorundur. Amerika'daki tüm gebelik¬lerin yaklaşık %50'si beklenmeyen gebelikler olup ve bu gebeliklerin %54'ü abortusla sonuçlanmakla birlikte 15-44 yaş kadınların %48'i en az bir kez beklenmeyen gebeliği deneyimlemişler- dir (Henshaw 1998, Moos 2003). Yapı¬lan bir çalışmada Kaliforniya'da post- partum kadınlar arasında beklenmeyen gebeliklerdeki sosyoekonomik ve ırksal/ etnik farklılıklar incelemiştir. Postpar- tum kadınlar arasında beklenmeyen ge¬belik oranını yaklaşık %47 olarak bulunmuşlardır (Cubbin et al. 2002).
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 1998 verilerine göre, Türki¬ye'de doğum öncesi bakım hizmetlerin¬den yararlanma durumunun incelendiği araştırmada, son gebeliklerin %71'ini beklenen gebelikler, %29'unu beklen¬meyen gebeliklerin oluşturduğu bulun¬muştur. Pasinlioğlu ve Bülbül'ün çalış¬masında (2003) çiftlerin aile planlaması yöntemlerini bırakma nedenleri ince¬lenerek araştırmaya katılan kadınların %50,8'inin daha önce istenmeyen gebelik deneyimledikleri belirlenmiştir. Gürel ve Gürel'in yapmış olduğu çalış¬mada (1996) istenmeyen gebeliklerde etkili faktörler ve kontraseptif kullanımı değerlendirilmiş, 360 gebe arasında istenmeyen gebelik oranı % 32,5 olarak bulunmuştur. Özbaşaran ve Yanıkke- rem'in çalışmasında (2002) doğum ya¬pan kadınlarda doğum öncesi bakım alma durumları değerlendirilerek gebe¬liklerin %14,6'sı istenmeyen, % 14,6'sı planlanmamış ve zamanlama hatası sonucu oluşan gebelikler olduğu sap¬tanmıştır.
Beklenmeyen gebelikler, toplu¬mun tüm kesimlerinde görülmektedir (Joyce et al. 2000,b, Wells 2001). Bu¬nunla birlikte konuya ilişkin yapılmış olan bazı araştırmalar, belli grupların beklenmeyen gebelik açısından riskli gruplar olduğunu göstermektedir. Egg- leston'un yapmış olduğu bir araştırmada (1999), kırsal bölgede yaşayanlarda, kentsel bölgede yaşayanlara göre istenmeyen gebelik görülme olasılığı daha yüksek olarak bulunmuştur. İsten¬meyen gebelikler sosyoekonomik düze¬yi, eğitim düzeyi düşük, yaşı genç, ço¬cuk sayısı fazla, evli olmayan kadınlar¬da, sosyoekonomik düzeyi ve eğitim düzeyi yüksek, orta yada, çocuk sayısı düşük, evli olan kadınlara göre daha yüksek oranda görülmüştür. Kaçırılmış gebelik ise, 20'li yaş grubundaki kadın¬larda, az eğitimli, orta düzeyde gelire sa¬hip ve partneri ile birlikte yaşayan ka¬dınlarda daha olası olarak bulunmuştur.
Green ve arkadaşlarının yapmış olduğu araştırmada (2002), beklenme¬yen gebeliğin, yüksek pariteye sahip, evli olmayan, düşük eğitimli, düşük gelirli ve genç yaştaki kadınlarda daha yüksek oranda olduğu tespit edilmiştir. Bir diğer araştırma sonuçlarına göre beklenmeyen gebelik oranları, Latin A¬merikalılarda (%67), siyah ırktan olan kadınlarda (%61), bekarlarda (%70), genç yaştaki kadınlarda (%73), yüksek parite-de (%69), kötüye kullanımda (%76) yüksek bulunmuştur ( Cubbin et al. 2002).
Gebelikler
Yenigül'ün araştırmasında (1992), istenmeyen gebeliklerin farklı
sonuçlanmasını etkileyen faktörleri sap¬tanması amaçlanarak, gebeliğini isteye¬rek sonlandıran 100 kadın ve istenmeyen gebeliğe sahip olup doğum yapan 100 kadın incelenmiştir. İstenmeyen gebe¬liklerin doğumla sonuçlanmasında en önemli nedenler, yaşın genç olması, ev¬lilik süresinin kısa olması, gebelik ve ya¬şayan çocuk sayısının az olması, çocuk istememe fikrinden vazgeçme, kocanın çocuk aldırmaya izin vermemesi, günah olduğu için aldırmama ve aldırılama- yacak kadar geç fark etme olarak belirlenmiştir. Gebeliğin sonlandırılma- sında ise, yaşın ileri olması, evlilik süresinin uzun olması, ev dışında bir işte çalışma, gebelik ve yaşayan çocuk sayı¬sının fazla olması, ekonomik sorunlar önemli nedenler olarak belirlenmiştir. Bir diğer araştırmada, istenmeyen gebeliklerde okuma yazma bilmeyen¬lerin oranının istenen gebeliklere göre anlamlı oranda yüksek olduğu tespit edilmiştir (Gürel, Gürel 1996). Özbaşa- ran ve Yanıkkerem'in yapmış olduğu araştırmada (2002), kadınların gebelikle¬ri istememe nedenlerine bakıldığında ilk sırada %31,8 oranında ekonomik neden¬lerin geldiği gözlemlenmiştir.

İlkay ARSLAN, Samiye METE
Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Hstalıkları Hemşireliği Programı Yüksek Lisans Öğrencisi
Dokuz Eylül Üniversitesi Doğum ve Kadın Hstalıkları Hemşireliği ABD (Yard. Doç. Dr.)
Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg Unintended Pregnancy.jpg (20,2 KB (Kilobyte), 6x kez indirilmiştir)
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf 292.pdf (283,5 KB (Kilobyte), 23x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
beklenmeyen, gebelikler-unintended, pregnancy

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 10:22 .