Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Meslek Yüksek Okulları > Hemşirelik Yüksekokulu > Cinsel Doyumun Yordanmasında Bazı Faktörlerin İncelenmesi

Hemşirelik Yüksekokulu hakkinda Cinsel Doyumun Yordanmasında Bazı Faktörlerin İncelenmesi ile ilgili bilgiler


Cinsel Doyumun Yordanmasında Bazı Faktörlerin İncelenmesi-Analysis of Some Factors in Predicting Sexual Satisfaction Bu çalışmada, "Evlilik Öncesi Cinsel Danışmanlık Programı" alan yeni evli çiftlerde, cinsel doyumda; sosyodemografik özelliklerin, evliliğe yönelik

Like Tree4Likes
  • 1 Post By MelisAycan
  • 1 Post By huramiral
  • 1 Post By CiwCiw
  • 1 Post By NightCat

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 07.05.11, 08:20
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
İletiler: 833
MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.
Standart Cinsel Doyumun Yordanmasında Bazı Faktörlerin İncelenmesi

Cinsel Doyumun Yordanmasında Bazı Faktörlerin İncelenmesi-Analysis of Some Factors in Predicting Sexual Satisfaction
Bu çalışmada, "Evlilik Öncesi Cinsel Danışmanlık Programı" alan yeni evli çiftlerde, cinsel doyumda; sosyodemografik özelliklerin, evliliğe yönelik inanç ve tutumların, cinsel mitlerin ve bilgi kazancının rolü incelendi.
Araştırmanın örneklemini 36 çift deney grubu, 35 çift kontrol grubu oluşturmuştur. "Bireylerin Tanımlayıcı Özelliklerini Belirleme Formu", "Evliliğe Yönelik İnanç ve Tutumlar Ölçeği; Sağlık İnanç Modeli", "Cinsel Mitleri Değerlendirme Formu", "Cinsel Konular ile İlgili Bilgi Düzeyine İlişkin Değerlendirme Formu", "Evlilik Döneminde Çiftlerin Üreme Sağlığı-Cinsel Sağlıkla İlgili Bazı Davranışlarını Değerlendirme Formu", "Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği" kullanılmıştır. Deney grubuna "Evlilik Öncesi Cinsel Danışmanlık Programı" verilmesinden sonra her iki gruptan temel veriler toplanmıştır. Deney grubundaki kadınlarda yaş ortalaması 27.08±3.81, erkeklerde 29.36±4.98'dir. Kontrol grubundaki kadınlarda yaş ortalaması 26.00±3.45, erkeklerde 29.85±5.16'dır. Deney grubundaki bireylerin %55.6'sı, kontrol grubu bireylerin %47.1'i yüksekokul/fakülte mezunudur. Kadınlarda sosyodemografik özelliklerin açıkladığı varyans oldukça düşük olmasına rağmen, erkeklerde özellikle eğitim pozitif yönde önemli bir etkiye sahip değişkendir. Cinsel doyumu belirlemede; evliliğe yönelik inanç ve tutumların, cinsel mitlerin varyansı arttırdığı belirlendi. Cinsel danışmanlık eğitimi alan deney grubunda bilgi düzeyi artışının cinsel doyumu yordamada önemli rol oynadığı saptandı.
sexual satisfaction.jpg
In this study, the role of sociodemographical characteristics, beliefs and attitudes towards marriage, sexual myths and level of knowledge on sexual satisfaction of newly-married couples attending "Premarital Sexual Counselling Program".
The sample of the research was consisted of 36 couples in experimental group, and 35 couples in control group. Identifying Characteristics of the Individuals Form", "Beliefs and Attitudes Towards Marriage Scale; The Health-Belief Model", "Sexual Myths Evaluation Form", "Evaluation Form for Identifying Level of Knowledge of Sexual Issues (pretest posttest) ", "Golombok-Rust Sexual Satisfaction Sca -Female and Male Form", were used as data collecting instruments. "Premarital Sexual Counselling Program" was given to the experimental group after basic data were collected from both groups. In the experimental group, average ages were 27.08±3.81 and 29.36±4.98 in women and men, respectively. In the control group, average ages were 26±3.45 and 29.85±5.16 in women and men, respectively. In the research, 55.6% of the individuals in experimental group and 47.1% of the individuals in control group were graduates of college/school of a university. Although the total variance explaining the sociodemographical characteristics of women was comparatively low, especially the variable of education is important with a positive effect on men. It was found out that beliefs and attitudes towards marriage and sexual myths increased the variance in identifying sexual satisfaction. It was determined that increase in the knowledge levels in the experimental group attending sexual counselling training had an important role in predicting sexual satisfaction.
GİRİŞ
Cinsellik; biyolojik, psikolojik, sosyal, kültürel, geleneksel, ahlaki, dini, antropolojik, politik ve ekonomik boyutları olan karmaşık bir bütündür. Cinsel ifade ve davranış insan yaşamının ayrılmaz parçasıdır (İncesu 2005).
Eşler arasında sağlıklı ilişkilerin oluşturulmasında, cinsel doyumun önemli etkisi olduğu, gözden kaçırılmamalıdır (Kayır 1998). Evlilikte cinselliğin temel fonksiyonu, hazzın paylaşılması, yakınlığın pekişmesi ve derinleşmesi, yaşamın ve evliliğin güçlüklerine karşı baş etmede gerilimi azaltmasıdır (McCarthy 1997). Evlilik öncesi cinsel eğitim ve danışmanlık alma yeni evli çiftlerde oluşabilecek korku ve yanlışlıkları, bunların getirebileceği cinsel isteksizlikleri ve problemleri ortadan kaldırır (Arslan ve ark. 2000). Cinsel bilgisizlik, daha da önemlisi yanlış bilgilenme ve yanlış inanışlar, toplumlarda cinsel sorunların artışını desteklemektedir (Kayır 1998). Cinsel işlevlerin sorunsuz olması durumunda, evliliğe olumlu katkısının olduğu ancak, cinsel işlevlerde sorun yaşandığında bunun evlilik üzerinde oldukça güçlü ve olumsuz bir etkisinin bulunduğu, olumlu duyguları ve evlilik içerisindeki yakınlığı tükettiği öne sürülmektedir (McCarthy 1997). Araştırmalarda, cinsel doyumun artması ile evlilik uyumunun da yükseldiği ya da evlilik uyumunun artması ile cinsel doyumun da arttığı belirlenmiştir (Kudiaki 2002, Morokoff and Gillilland 1993, Sokolski and Hendrick 1999).
Aşk ve cinsel yakınlık, düşünsel, duygusal ve davranışsal boyutlarıyla iki insan arasında oluşan bir etkileşimdir (Kayır 1998). Cinsellikte bireysel etkiler; inanç ve tutumlardır, demografık etkiler ise; bireylerin geliri, eğitimi, mesleğidir (Donnelly 1993). Kişilerin yetiştiği ve içinde yaşadığı aile, yakın çevre, alt kültür ve toplumsal yapı, gelenekler ile dini inanç ve ahlaki tutumlar da cinsel tutum ve davranışları belirleyen değişkenlerdendir. Pek çok olguda, yalnızca sosyokültürel nedenler cinsel işlev bozukluğunun ortaya çıkmasında başlıca rolü oynayabilmektedir (İncesu 2005).
Zilbergeld (1992) toplumların kültürlerine ek olarak, cinsiyete özel cinsel kültürden söz etmiş ve toplumda cinsellikle ilgili yerleşik mitlerin (yanlış abartılı inanışlar) cinsel işlev bozukluğunun oluşumunda ve devamında çok önemli bir yeri olduğunu belirtmiştir (Soylu ve ark. 1999).
Bu çalışma Evlilik Öncesi Cinsel Danışmanlık Programı alan yeni evli çiftlerde, cinsel doyumun yordanmasında sosyodemografik özelliklerin, evliliğe yönelik inanç ve tutumların, cinsel mitlerin ve bilgi kazancının rolünü inceleyen öntest-son test, kontrol gruplu düzende deneysel bir tasarımdır (Emiroğlu 2002).
MATERYAL VE METOD
Araştırma, Türkiye'de İzmir ilinde değişik kuruluşlarda çalışan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan çiftlerle yürütüldü ve veriler 1 Eylül 2006 -30 Nisan 2007 tarihleri arasında toplandı.
Evreni düğün kararı almış evlilik öncesi dönemde olan çiftler oluşturdu. Olasılıksız seçim yöntemlerinden kartopu yöntemiyle seçilmiş toplam 83 çift (41 deney, 42 kontrol) örneklemi oluşturdu (Karataş 2003). Araştırmada birinci aşamaya katılmış 12 çift (5 deney, 7 kontrol), daha sonra çeşitli nedenlerle araştırmadan çekildi. Araştırma 71 çift (36 deney, 35 kontrol) ile tamamlandı.
Danışmanlık programına katılmayı kabul eden, gözlemde bilişsel bozukluğa ilişkin herhangi bir sorunu olmayan ve soruları yanıtlayabilen, herhangi bir cinsel işlev bozukluğu nedeniyle profesyonel yardım almamış olan çiftler, yaş ve eğitim düzeyi açısından randomize edilerek deney ve kontrol grubuna atandı. Listede tek numarada olanlar deney, çift numarada olanlar kontrol grubuna alındı.
Araştırmanın yürütülebilmesi için Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Etik Kurulu'ndan ve araştırmaya katılanlardan bilgilendirilmiş onam alındı.

Bilgin KIRAY VURAL* Ayla BAYIK TEMEL**
*Pamukkale Üniversitesi S.H.M.Y.O, Denizli, Türkiye (Öğr.Gör.Dr)
**Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı AD, Izmir, Türkiye (Prof. Dr.)
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf 2698.pdf (192,3 KB (Kilobyte), 5x kez indirilmiştir)
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 09.05.11, 11:41
huramiral - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: Nov 2006
Nereden: malesef istanbul
İletiler: 1.135
huramiral artık çok görkemli biri.huramiral artık çok görkemli biri.huramiral artık çok görkemli biri.huramiral artık çok görkemli biri.huramiral artık çok görkemli biri.huramiral artık çok görkemli biri.huramiral artık çok görkemli biri.huramiral artık çok görkemli biri.huramiral artık çok görkemli biri.huramiral artık çok görkemli biri.huramiral artık çok görkemli biri.
Standart Cevap: Cinsel Doyumun Yordanmasında Bazı Faktörlerin İncelenmesi

yani sonuç ?
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 09.05.11, 19:52
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Cinsel Doyumun Yordanmasında Bazı Faktörlerin İncelenmesi

Alıntı:
huramiral´isimli üyeden alıntı Mesaj***305; göster
yani sonuç ?
bu bir tez makalesidir. Kısa bir özeti ve giriş yazısı eklenmiştir.
eklentiden pdf dosyasını indiririrseniz makalenin tamamını okumuş olursunuz.
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 09.05.11, 19:54
NightCat - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Atılgan
 
Üyelik tarihi: Mar 2010
Nereden: İstanbul
İletiler: 706
Blog Başlıkları: 15
NightCat için ne kadar gurur duyulsa azdır.NightCat için ne kadar gurur duyulsa azdır.NightCat için ne kadar gurur duyulsa azdır.NightCat için ne kadar gurur duyulsa azdır.NightCat için ne kadar gurur duyulsa azdır.NightCat için ne kadar gurur duyulsa azdır.NightCat için ne kadar gurur duyulsa azdır.NightCat için ne kadar gurur duyulsa azdır.NightCat için ne kadar gurur duyulsa azdır.NightCat için ne kadar gurur duyulsa azdır.NightCat için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Cevap: Cinsel Doyumun Yordanmasında Bazı Faktörlerin İncelenmesi

MelisAycan a tez yazısı paylaşımı için teşekkür ederiz...
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları

Bilgi Paylastikca Degerlenir...

NightCat'in Blogu Ziyaret Etmeyi Unutmayın...
NightCat'in Blogu


NightCat'in Köşesi Ziyaret Etmeyi Unutmayın...
NightCat'in Köşesi
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
cinsel, doyumun, faktörlerin, ıncelenmesi, yordanmasında

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 04:15 .