Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Meslek Yüksek Okulları > Hemşirelik Yüksekokulu > Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği

Hemşirelik Yüksekokulu hakkinda Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği ile ilgili bilgiler


[coverattach=1] Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II 'nin geçerlik ve güvenirlik Çalışması Amaç: Bu çalışmada Walker ve ark. (1996) tarafından geliştirilen Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği-II' nin Türkçeye uyarlanmasına yönelik

Like Tree1Likes
  • 1 Post By Busra

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 12.01.09, 12:43
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği

[coverattach=1] Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II 'nin geçerlik ve güvenirlik Çalışması
Amaç: Bu çalışmada Walker ve ark. (1996) tarafından geliştirilen Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği-II' nin Türkçeye uyarlanmasına yönelik geçerlik ve güvenirlik çalışması amaçlanmıştır.
Yöntem: Metodolojik tipte olan bu çalışma, İzmir Güzelbahçe Sağlık Ocağı bölgesinde yürütülmüştür. Güzelbahçe Sağlık Ocağının toplam nüfusu 6314 olup, 3158 erkek, 3156'sı ise kadından oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemini Güzelbahçe'de yaşayan toplam 522 kişi oluşturmuştur. Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ölçeğinde toplam 52 madde bulunmaktadır. Ölçek çalışmalarında her bir ölçek maddesi için 10 kişi alınması önerilmektedir. Bu nedenle örneklem sayısı 522 olarak belirlenmiştir. Belirlenen örneklem sayısı bölgede yaşayan bireylerin eğitim durumları ve cinsiyetlerine göre eşit olarak alınmaya çalışılmıştır. Veriler, sosyodemografk veri formu ve 52 maddeden oluşan "Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II" ile toplanmıştır. Verilerin analizinde; İçerik geçerliği için Kendal W Analizi, Güvenirlik Çalışmasında Ölçek ve alt boyutlarının iç tutarlllığı için Cronbach Alfa Katsayısı, Madde Toplam Puan Analizi için Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Sağlık! Yaşam Biçimi Davranışları II ölçeğinin dil geçerliliği için, bir dilbilimci ve iki öğretim üyesi tarafından olmak üzere üç kişi orijinal hali İngilizce olan ölçeği Türkçeye çevirmişlerdir. Araştırıcılar tarafından Türkçeye çevrilen ölçekler çalışılarak son hali verilmiştir. Farklı bir dilbilimci uzman tarafından Türkçe ölçeğin İngilizceye geri çevirisi yapılmıştır. Ölçekte yer alan maddelere ilişkin uzman görüşleri arasında uyum olduğu saptanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı .92 olup yüksek güvenirlik derecesine sahiptir. Ölçeğin alt boyutlarının güvenirlik katsayıları ise; Sağlık sorumluluğu .77, Fiziksel Aktivite .79, Beslenme .68, Manevi Geiişim .79, Kişilerarası İlişkiler .80, Stres Yönetimi .64 olarak saptanmıştır.
Sonuç: Walker ve ark. tarafından geliştirilen ve orijinal dili İngilizce olan Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II 'nin geçerlik ve güvenirlik düzeyi yüksek düzeyde bulunmuştur. Bu nedenle ölçeğin Türk toplumunun sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını değerlendirmede kullanllması önerilmektedir.

Healthy Life Style Behavior Scale II:A Reliability And Validity Study
Aim: The aim of this study was to test the reliability and validity of Healthy Life Style Behaviour Scale II for Turkish population.
Methods: This is a methodological study and was performed on people offered health care by Güzelbahçe Primary Health Care Center in İzmir, Turkey. Güzelbahçe Primary Health Care Center was responsible for offering health care to a total of 6314 people, of whom 3158 were male and 3156 were female. The study sample included 522 people living in Güzelbahçe. Healthy Life Style Behaviour was developed by Walker et al. and is composed of 52 items. It is recommended that the studies designed to test reliability and validity of a scale should include 10 people for each item of the scale tested. For this reason, the sample of this study included 522. Caution was exerted with the selection of the participants so that the study sample wel represented education level and gender distribution of the study population. Data were colected with a sociodemographic da ta form and Healthy Life Style Behaviour Scale II. Kendal WAnalyses were used to test content validity, Cronbach Alpha Coeffcient was used to test internal consistency of the scale and its subscales and Pearson correlation analysis was used for item-to-total analysis.
Results: Healthy Life Style Behaviour Scale II was translated from Engiish to Turkish by a team of a linguist and two lecturers. The investigators worked on the Turkish version of the scale and formed the latest version of the scale. The Turkish version of the scale was translated back into English by another linguist. Experts were requested to comment about the items of the scale. It turned out that they were all in agreement. Chronbach Alpha coeffcient of the scale was .92 and had a high reliability. The reliability coeffcient was .77 for the subscale health responsibility, .79 for physical activity, .68 for nutrition, .79 for mental development, .80 for interpersonal relationships and .64 for stress management.
Conclusion: Healthy Life style Behaviour Scale II, developed by Walker et al, was found to be reliable and valid for Turkish population. Therefore, the scale can be used to evaluate healthy life style behaviour of the Turkish population.
Kaynak
Zuhal BAHAR**, Ayşe BEŞER***,
Nihal GÖRDES****, Fatma ERSİN****,
Aygül KISSAL****
XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi'nde poster ve sözel bildiri olarak sunulmuştur (23-26 Ekim 2007, Denizli). Prof.Dr., Dokuz Eylül Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği AD, İzmir Yrd.Doç., Dokuz Eylül Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği AD, İzmir Arş.Gör., Dokuz Eylül Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği AD, İzmir

Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg İzmir Güzelbahçe.jpg (17,4 KB (Kilobyte), 47x kez indirilmiştir)
__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 12.01.09, 12:46
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği

GİRİŞ
Dünya genelinde hemşirelerin sağlığı koruma ve geliştirmedeki rolü giderek daha sık vurgulanmaktadır. Bu nedenle sağlığı koruma girişimlerinde daha doğru ve geçerli bilgiler elde edebilmek için, bireylerin sağlık davranışlarını kültürlerine uygun geçerli ve güvenilir araçlarla değerlendirilmesi gerekmektedir. Sağlığı Geliştirme Yaşam Stili ölçüm aracı Pender'in sağlığı geliştirme modeline dayandırılarak bireylerin sağlığı geliştirme davranışlarını ölçmek için Walker ve ark. (1987) tarafından geliştirilmiştir. Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ölçeğinin kullanıldığı çalışmalar değerlendirildiğinde adolesan annelerden ( Black ve Ford-Gilboe 2004), yaşlı kadınlara (Craft ve Grasser 1998), kronik hastalıkları önleme programlarından (Grey ve ark., 2004), kronik hastalıklarda yaşam kalitesine( Salyer ve ark., 2001; Satio ve ark., 2004), öğrencilerden (Choi Hui 2002; Carlson 2000), işçilerin (Bagwell 1999; Beşer ve ark., 2007) sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını değerlendirilmesine kadar oldukça geniş bir konu çeşitliliği içeren çalışmalar olduğu dikkati çekmektedir.
Sağlığın geliştirilmesi, bireyin kendi sağlığını geliştirme ve kendi sağlığı üzerindeki kontrolünü arttırma gücünü kazanması olarak tanımlanmıştır. Hastalıklardan korunmada, erken tanıda bulunmada ve sağlığın sürdürülmesinde sağlığı geliştirici davranışların kullanılması temeldir (Owens 2006). Pender'e göre sağlıklı yaşam biçimi davranışları manevi gelişim, sağlık sorumluluğu, egzersiz, beslenme, kişilerarası ilişkiler ve stres yönetimidir (Pender 1992).
Walker tarafından 1987 yılında geliştirilen sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeğinin ilk versiyonu 48 madde ve altı faktörden oluşmaktadır. Ölçümler beyaz, batılı ve orta sınıfa dahil 952 endüstri işçilerinde çalışılmıştır. Alt faktörler ve Cronbach Alpha katsayıları; kendini gerçekleştirme (13 madde-.94), sağlık sorumluluğu ( 10 madde-.81), egzersiz (5 madde-.80), beslenme (6 madde-.75), kişilerarası destek (7 madde-.80), stres yönetimi ( 7 madde-.70)'dir. Ölçeğin genel Alpha katsayısı ise .92'dir.Altı faktörün açıkladığı varyans %47.1'dir.
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği Walker ve ark. tarafından 1990'da İspanyol diline uyarlanmıştır. Kırksekiz maddeden oluşan ölçek, İspanyol diline çevrilerek 485 bireye uygulanmıştır. Orijinal ölçeğe benzer şekilde altı faktör elde edilmiş ve bu faktörlerin açıkladıkları varyans %45.9 olarak bulunmuştur. Ölçeğin
güvenirlik katsayısı olan Cronbach Alpha katsayısı 0.93 olarak saptanmış iki hafta sonra yapılan test tekrar testte ise 0.86 olarak bulunmuştur. Alt faktörlerin değerleri ise 0.70-0.87 arasında değişim gösterdiği belirtilmiştir (Walker ve ark., 1990).
Ölçek 1996 yılında tekrar çalışılarak revize edilmiş ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II olarak adlandırılmıştır (Walker ve ark., 1996). Ölçek 52 madde ve altı faktörden oluşmaktadır. Bunlar; manevi gelişim, kişilerarası ilişkiler, beslenme, fiziksel aktivite, sağlık sorumluluğu ve stres yönetimidir. Veriler 18-92 yaş arasındaki 712 bireyden elde edilmiştir. İçerik geçerliliği için literatür gözden geçirilmiş ve uzman değerlendirmesine başvurulmuştur. Yapı geçerliliği için faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin güvenirlik katsayısı olan Cronbach Alpha değeri, toplam ölçek için .94 olup, altı alt faktörler için .79-.87 arasında değişim göstermektedir. Alt ölçekler;
Sağlık sorumluluğu (3,9,15,21,27,33,39,45,51), fiziksel aktivite (4,10,16,22,28,34,40,46), beslenme (2,8,14,20,26,32,38,44,50), manevi gelişim (6,12,18,24,30,36,42,48,52), kişilerarası ilişkiler (1,7,13,19,25,31,37,43,49) ve stres yönetimidir (5,11,17,23,29,35,41,47). Üç hafta ara ile test tekrar test yapılarak .89 olarak saptanmıştır. Ölçek, hiçbir zaman (1), düzenli olarak (4) olarak derecelendirilerek puanlanmıştır. Ölçeğin tamamı için en düşük puan 52, en yüksek puan 208'dir. Revize edilen ölçeğin sağlığı geliştirme davranışlarının belirlenmesinde ve bu amaca yönelik planlanacak programların etkinliğini değerlendirilmesinde kullanılabileceği belirtilmiştir. Ölçeğin ilk versiyonunda yer alan kişilerarası destek alt faktörü, kişilerarası ilişkiler, egzersiz, fiziksel aktivite, kendini gerçekleştirme alt faktörü ise manevi gelişim olarak yeniden adlandırılmıştır.
Sağlık sorumluluğu, bireyin kendi iyilik hali için aktif olarak sorumluluk hissetmesidir. Kendi sağlığına özen göstermesi, sağlık hakkında bilgilenmeli, gerekli olduğunda profesyonel bir yardıma başvurabilmesidir.
Fiziksel aktivite, hafif, orta ve ağır egzersizleri düzenli olarak uygulamayı kapsar. Günlük yaşamın bir parçası olarak planlı bir şekilde yürütülür.
Beslenme, bireyin öğünlerini seçme, düzenleme ve yiyecek seçimindeki değerini belirler.
Manevi gelişim, iç kaynakların gelişimi üzerine odaklanır. Gelişme, ilişki kurma ve aşılma ile gerçekleşebilir. Aşılma, iç huzuru sağlar, kim olduğumuz ve yaptığımız şeyin dışında daha başka yeni deneyimler için fırsat sağlama olasılığını yaratır. İlişki kurma, evrenle ilişkide olma ve uyum içinde olduğunu hissetmedir. Gelişme, yaşamdaki amaçlar için çalışma, iyilik durumuna yönelik bireyin gücünü en üst düzeye çıkarmasıdır.
Kişilerarası ilişkiler, başkaları ile olan ilişkilerdir, nedensel gereklilikler dışında anlamlı bir ilişki kurabilmek için iletişimi kullanmayı gerektirir. İletişim sözel ve sözel olmayan mesajlarla düşünceleri, duyguları paylaşmayı içerir.
Stres yönetimi, gerilimi azaltmak ya da etkin bir şekilde kontrol edebilmek için bireyin fizyolojik ve psikolojik kaynakları belirleyebilmesi ve harekete geçirebilmesidir (Walker ve ark., 1996).
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ölçeğinin, benzer ölçeklerle geçerliliğinin sınandığı çalışmalar yanı sıra farklı dillere uyarlanmasına yönelik çalışmalar bulunmaktadır.
Bottorf ve ark. (1996), 24-60 yaşlarında 1339 yetişkin örnekleminde, sağlığı geliştirme davranışlarında kognitif algıların rolünü incelediği çalışmasında, Walker tarafından geliştirilen 48 maddelik ilk versiyon olan sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği ile sağlık kontrolü, öz etkililik ve sağlık durumu arasında zayıf bir korelasyon olduğunu ortaya koymuştur.
Callahan (2000), Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II 'nin yapı geçerliliğini Kişisel Yaşam Stili ölçeği ile değerlendirmiştir. Ölçeğin iç tutarlılık Cronbach Alpha katsayısının toplam ölçek için .93, sağlık sorumluluğu .83, fiziksel aktivite .87, beslenme .76, manevi gelişim .84, kişilerarası ilişkiler .82, ve stres yönetimi .75 olarak oldukça iyi düzeyde bulunmuştur. Callahan (2000) faktörlerin toplam varyansın %58'ini açıkladığını, ve ölçeğin kullanıma uygun olduğunu belirtmiştir.
Haddad ve ark. (2001), 950 Ürdün'de kırsal ve kentsel bölgede yaşayan 950 kişi üzerinde ölçeğin ilk versiyonu üzerinde yaptığı uyarlama çalışmasında, altı faktör elde etmiştir. Faktörler, beslenme (6 madde), egzersiz (5 madde), sağlık sorumluluğu (10 madde), stres yönetimi (7 madde), kişilerarası destek (7 madde), kendini gerçekleştirme (13 madde)dir. Faktörlerin açıkladığı varyans %39.3, ölçek genelinin Cronbach Alpha değeri 0.89, alt faktörlerin değerleri ise 0.60-0.85 arasında olduğu saptanmıştır.
Hawks ve ark. (2002) çalışmasında Wein ve ark. (2000)'de Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II'nin Japon diline geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmıştır. Japonya'nın kuzeyinde yaşayan 337 kişi çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı, .94 olarak değerlendirilmiştir. İki hafta sonra yapılan test -tekrar test sonucunda korelasyon katsayısı .91 olarak elde edilmiştir. Araştırıcılar ölçeğin geçerli, güvenilir ve Japon kültürüyle ilişkili olduğunu ve Japonların sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını değerlendirmede kullanılabileceğini belirtmişlerdir.
Ölçeğin Türkiye'de geçerliliği ve güvenirliği Esin (1997) ve Akça (1998) tarafından yapılmıştır. Esin'in çalışmasında 48 maddelik olan ölçeğin ilk versiyonu, Akça'nın çalışmasında ise 52 maddelik olan ikinci versiyonu kullanılmıştır. Esin'in çalışmasında alpha değeri 0,91, Akça'nın çalışmasında ise 0.90 olarak bulunmuştur. Alt faktörlerin alpha değerleri Esin'in çalışmasında 0.55-0.84, Akça'nın çalışmasında 0.52-0.81 arasında değişen değerler almıştır. Ölçeğin derecelendirmesi 4'lü likert şeklindedir. Hiçbir zaman (1), bazen (2), sık sık (3), düzenli olarak (4) olarak kabul edilmektedir.
Sağlığı geliştirme davranışları üzerine yapılan çalışmalar özellikle belirli kültürel gruplar üzerinde yoğunlaşmıştır. Al-Ma'aitah ve Haddad (1999), Ürdünlü Müslüman kadınların kendini gerçekleştirme, kişilerarası destek, beslenme puanlarını yüksek, egzersiz ve sağlık sorumluluğunu düşük olarak saptamıştır. Ahijevych and Bernhard (1994), Afrikalı Amerikan kadınlarda en düşük değerleri kendini gerçekleştirme, egzersiz ve beslenme yer alırken ardından kişilerarası desteğin yer aldığını belirtmiştir. Owens (2006), erişkin bireylerlin sağlık davranışlarını değerlendirdiği çalışmasında bireylerin sağlığı geliştirici davranışlara sıklıkla katıldıklarını, çeşitli hareket kısıtlılıkları nedeniyle egzersiz alt boyutunun en düşük puanı aldığını saptamıştır. Johnson (2005), Afrikalı Amerikanlarda cinsiyet farklılıklarına göre sağlık davranışlarını değerlendirdiği çalışmasında cinsiyete göre sağlık davranışları toplam puanları arasında anlamlı bir fark olmadığını buna karşın, kişilerarası ilişkiler, beslenme ve sağlık sorumluluğu puanlarının kadınlarda anlamlı olarak yüksek olduğunu belirtmiştir. Ülkemizde bireylerin sağlık davranışlarını değerlendiren çalışmalar olmasına karşın yeterli düzeyde değildir. Akça (1998), çalışmasında kendini gerçekleştirme puanlarının yüksek, buna karşın egzersiz puanlarının düşük olduğunu saptamıştır. Tokgöz (2002) çalışan kadınlar üzerinde yaptığı çalışmasında Akça'nın çalışma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Sonuçların benzerliği Türk kültürünün bir yansıması olabilir. Beşer ve ark. (2007), gıda sektörü çalışanları üzerinde yaptığı çalışmada ise işçilerin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının orta düzeyde, egzersiz ve sağlık sorumluluğunun en alt sırada olduğu belirtilmektedir. Ülkemizde değişik yaş, grup ve cinsiyetlerde sağlık davranışlarını değerlendirme çalışmaları artış göstermektedir. Bu çalışmalarda genellikle Walker ve arkadaşları tarafından geliştirilen Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçeye uyarlama çalışması en son 1998 yılında Akça tarafından yapılmıştır. Kullanılan ölçeğin uyarlama çalışması üzerinden on yıl bir süre geçmiş olması ölçeğin yeniden toplumuza uyarlanmasına gereksinim göstermektedir. Bunun dışında kullanılan ölçeğin bazı maddelerinin anlaşılırlığında sorun olabilmektedir. Ölçeğin çeşitli grupların sağlık davranışlarının değerlendirilmesinde ve planlanan sağlığı geliştirici programlarının etkinliğinin değerlendirilmesinde etkin olarak kullanılabilmesi nedeniyle ölçeğin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yenilenmesine gereksinim vardır.

__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 12.01.09, 12:54
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği

Araştırmanın Amacı
Bu çalışmada Walker ve ark. (1996) tarafından geliştirilen Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği-II 'nin Türkçeye uyarlanmasına yönelik geçerlik ve güvenirlik çalışması amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM Araştırmanın Tipi
Metodolojik tipte olan bu çalışma, İzmir Güzelbahçe Sağlık Ocağı bölgesinde yürütülmüştür. Güzelbahçe Sağlık Ocağının toplam nüfusu 6314 olup, 3158 erkek, 3156'sı ise kadından oluşmaktadır.
Araştırmanın Örneklemi
Araştırmanın örneklemini Güzelbahçe'de yaşayan toplam 522 kişi oluşturmuştur. Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ölçeğinde toplam 52 madde bulunmaktadır. Ölçek çalışmalarında her bir ölçek maddesi için 10 kişi alınması önerilmektedir (Akgül 1997). Bu nedenle örneklem sayısının en az 522 olarak belirlenmiştir. Belirlenen örneklem sayısı bölgede yaşayan bireylerin eğitim durumları ve cinsiyetlerine göre eşit olarak alınmaya çalışılmıştır.
Veri Toplama Araçları
Araştırmanın verileri sosyodemografik veri formu ve 52 maddeden oluşan "Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği" ile toplanmıştır.
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II
Sağlıklı davranışları, "Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği "ile toplanmıştır. Ölçek, Walker ve ark. (1987) tarafından geliştirilmiş, 1996 yılında tekrar revize edilmiştir (Walker ve ark., 1996). Ölçek bireyin sağlıklı yaşam biçimi ile ilişkili olarak sağlığı geliştiren davranışları ölçmektedir. Ölçek toplam 52 maddeden oluşmuş olup 6 alt faktörü vardır. Alt gruplar, manevi gelişim, sağlık sorumluluğu, fiziksel aktivite, beslenme, kişilerarası ilişkiler ve stres yönetimidir. Ölçeğin genel puanı sağlıklı yaşam biçimi davranışları puanını vermektedir. Ölçeğin tüm maddeleri olumludur. Derecelendirme 4'lü likert şeklindedir. Hiçbir zaman (1), bazen (2), sık sık (3), düzenli olarak (4) olarak kabul edilmektedir. Ölçeğin tamamı için en düşük puan 52, en yüksek puan 208'dir. Ölçeğin Alpha güvenirlik katsayısı 0.94'dir. Ölçeğin alt faktörlerinin Alpha coefficient reliability değeri 0.79-0.87 arasında değişmektedir.
Veri Toplama Araçlarının Uygulanması
Veriler araştırıcılar tarafından yüzyüze görüşülerek toplanmıştır.
Verilerin Değerlendirilmesi
Verilerin istatistiksel analizinde SPSS 11 programı kullanılmıştır. Verilerin analizi için kullanılan analizler aşağıda sunulmuştur.
Verilerin analizi.JPG
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları II ölçeğinin dil geçerliliği için, bir dilbilimci ve iki öğretim üyesi tarafından olmak üzere üç kişi orijinal hali İngilizce olan ölçeği Türkçeye çevirmişlerdir. Araştırıcılar tarafından Türkçeye çevrilen ölçekler çalışılarak son hali verilmiştir. Farklı bir dilbilimci uzman tarafından Türkçe ölçeğin İngilizceye geri çevirisi yapılmıştır.
Araştırmanın Etik Boyutu
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II'nin kullanılabilmesi için ölçek sahibi Walker'dan izin alınmıştır. Walker, revize edilen ölçeği ve aşamaları hakkındaki gerekli verileri posta yolu ile göndermiştir.

__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 12.01.09, 12:56
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği

BULGULAR
Araştırma kapsamına alınan bireylerin %50'si kadındır. Bireylerin %21.1'i üniversite, %20.9'u lise, %18.6'sı ortaokul, %39.4'ü ilkokul mezunudur. Ölçek maddelerinden elde edilen en düşük puan 1, en yüksek puan 4'tür. Maddelerden elde edilen puan ortalama ise 1.5+0.79 ile 3.3+0.97 arasında değişim göstermektedir.
Kapsam Geçerliği
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II'de yer alan maddelere yönelik verilen altı uzmanın değerlendirme puanları Kendall W analizi ile değerlendirildiğinde uzman puanlarının istatistiksel olarak farklı olmadığı (Kendall W=0.188; p=0.246), uzmanların arasında uyum olduğu saptanmıştır.
Güvenirlik Çalışması
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II' de yer alan 52 madde için madde analizi ve iç tutarlılık Cronbach Alpha güvenirlik analizi yapılmıştır. Tablo 1'de ölçeğin madde-toplam puan korelasyonları görülmektedir. Ölçeğin madde toplam puan korelasyonları 0.30 ile 0.59 arasında değişmekte olup, istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olduğu saptanmıştır (p<0.001). Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayısı olan Cronbach Alpha değeri ise 0.92'dir (Tablo 1).
Ölçeğin her bir alt boyutunda yer alan maddenin puanı ile yer aldığı alt boyutun toplam puanı arasındaki ilişki korelasyon analizi ile değerlendirmiştir. Değerlendirme sonuçlarına göre, Sağlık Sorumluluğu alt boyutunda r=.51-.68 arasında, Fiziksel Aktivite alt boyutunda r=.46-.77 arasında, Beslenme alt boyutunda r=.42-.61 arasında, Manevi Geiişim alt boyutunda r=.46-.72 arasında, Kişilerarası İlişkiler alt boyutunda r=.51-.71 arasında, Stres Yönetimi alt boyutunda r=.40-.62 arasında ve tüm maddeler için istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.001,Tablo 2).
Ölçeğin alt boyutlarının güvenirlik katsayıları olan Cronbach Alpha değeri; Sağlık sorumluluğu .77, Fiziksel Aktivite .79, Beslenme .68, Manevi Gelişim .79, Kişilerarası İlişkiler .80, Stres Yönetimi .64 olarak saptanmıştır (Tablo 2).
Tablo 1. Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II'nin Madde Toplam Puan Korelasyon Analizi Sonuçları
tablo1.JPG
Tablo 2. Sağlıklı Yasam Biçimi Davranısları Ölçeği II***8217;nin ve Alt Boyutlarının Madde-Toplam Puan Korelasyonları ve Cronbach Alpha
Düzeyleri
tablo2.JPG

__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 12.01.09, 12:57
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği

TARTIŞMA
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II Geçerliğinin Değerlendirilmesi
Geçerlik ölçülmek istenen şeyin ölçülebilmiş olma derecesidir. Bir ölçeğin geçerliliğini değerlendirmede en çok tercih edilen içerik/kapsam geçerliliği ve yapı geçerliliğidir (Karasar 2000). Uzmanların maddelerin anlaşılırlığını ve uygunluğunu değerlendirmeleri sonucu aynı fikirde olmaları ölçeğin içerik geçerliği için bir gösterge olarak kabul edilmektedir (Gözüm ve Aksayan 2003). Bu çalışmada ölçeğin kapsam geçerliliği değerlendirilmiştir. Kapsam geçerliliğine yönelik Kendal W uyuşum testi yapılmıştır. Test sonucunda uzmanlar arasına görüş birliği olduğu belirlenmiş ve ölçekte yer alan ifadelerin kültürümüze uygun olduğu ve ölçülmek istenen alanı temsil ettiği belirlenmiştir.
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II Güvenirliğinin Değerlendirilmesi
Madde anaiizi, ölçme aracındaki her maddenin aldığı değer ile ölçme aracının tümünden alınan toplam değer arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. Ölçme aracını oluşturan maddelerin ölçme aracının bütünüyle ne derecede ilişkili olduğunu belirleyen madde seçiminde kullanılır. Bunun için korelasyon katsayısı değerlendirilir (Tezbaşaran 1997; Özdamar 2002).
Korelasyon katsayılarının düşük olduğu test maddelerinin yeterince güvenilir olmadığına karar verilebilir ve o madde ölçekten çıkarılabilir (Karasar 2000). Her madde için elde edilen korelasyon katsayısının yüksek olması, o maddenin ölçülen teorik yapıyla bağlantısının da yüksek olduğunu, maddenin amaçlanan davranışı ölçmede etkin ve yeterli olduğunu gösterir. Madde seçiminde kabul edilebilir katsayının 0.25 değerinden büyük olması, düşük korelasyona sahip maddelerin ise diğer analiz sonuçlarına bakılmaksızın ölçme aracından çıkarılması önerilmektedir (Öner 1997, Tezbaşaran 1997, Ergin 1995, Özdamar 2002).
Bu çalışmada madde analizinde madde toplam puan korelasyonunda sınır değer olarak 0.30 olarak kabul edilmiş ve ölçekte yer alan maddeler 0.30-0.60 arasında değişim göstermiştir. Bu sonuçlara göre ölçekte yer alan tüm maddelerin toplam puanla, ölçeğin alt boyutunda bulunan maddelerin de kendi alt boyut toplam puanı ile yeterli korelasyon gösterdiği, ölçeğin ve alt boyutlarının madde güvenirliklerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Madde -toplam puan analizi güvenirlik olduğu kadar geçerlik (iç tutarlılık) göstergesi olarak da kabul edilmekte ve ölçeğin yapı geçerliliğini yansıttığı belirtilmektedir (Ergin 1995; Tavşanel 2002).
Güvenirlik, aynı şeyin bağımsız ölçümleri arasındaki kararlılıktır. Aynı süreçlerin izlenmesi ve aynı ölçütlerin kullanılması ile aynı sonuçların alınması, ölçmenin tesadüfi yanılgılardan arınık olmasıdır. Güvenirlik, bir korelasyon katsayısı (r) ile belirlenmekte ve sıfır ile bir arasında değişen değerler almakta, değer bire yaklaştıkça güvenirliğin yüksek olduğu kabul edilmektedir (Karasar 2000). Bir ölçeğin güvenirliğini yansıtan ölçüt "iç tutarlılık" tır. Likert tipi bir ölçekte iç tutarlılığı değerlendirmek üzere en çok Cronbach Alpha katsayısı kullanılmaktadır (Tezbaşaran 1997). Bu katsayı ölçek içinde bulunan maddelerin iç tutarlığının, homojenliğinin bir ölçüsüdür (Işıklı 1998, Tezbaşaran 1997). Ölçeğin Cronbach Alfa katsayısı ne kadar yüksek olursa bu ölçekte bulunan maddelerin o ölçüde birbirleriyle tutarlı ve aynı özelliğin ögelerini yordayan maddelerden oluştuğu varsayılır (Özgüven 2000). Bu nedenle elde edilen değer ölçeğin homojenliğinin yeterli düzeyde olduğunu göstermektedir. Cronbach Alpha katsayısı .40'dan düşük olması güvenilir olmadığını, .40.59 arası düşük güvenirlikte, .60-.79 arası oldukça güvenilir, .80-1.00 arası ise yüksek derecede güvenilir olduğunu gösterir (Özdamar 2002; Tavşanel 2002).
Bu çalışmada Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II'nin Cronbach Alpha katsayısı .92 olup yüksek güvenirlik derecesine sahiptir. Orijinal ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı ise .94'tür. Bu çalışmada elde edilen Alpha değeri orijinal ölçeğin değerine yakın olup yüksek güvenirlik düzeyindedir. Ölçeğin alt boyutlarının güvenirlik katsayıları ise; Sağlık sorumluluğu .77, Fiziksel Aktivite .79, Beslenme .68, Manevi Gelişim .79, Kişilerarası İlişkiler .80, Stres Yönetimi .64 olarak saptanmıştır (Tablo 2). Orijinal ölçeğin alt boyutlarının Cronbach Alpha değerleri ise .79-.87 arasında değişim göstermektedir. Bu çalışmada ölçeğin alt boyutlarından elde edilen Cronbach Alpha katsayıları orijinal ölçekten düşük olmakla birlikte yüksek güvenirlik düzeyine sahiptirler.
Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ölçeğinin, benzer ölçeklerle geçerliliğinin sınandığı çalışmalar yanı sıra farklı dillere uyarlanmasına yönelik çalışmalar bulunmaktadır.
Callahan (2000), Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II'nin yapı geçerliliğini Kişisel Yaşam Stili ölçeği ile değerlendirmiştir. Ölçeğin iç tutarlılık Cronbach Alpha katsayısının toplam ölçek için .93, sağlık sorumluluğu .83, fiziksel aktivite .87, beslenme .76, manevi gelişim .84, kişilerarası ilişkiler .82, ve stres yönetimi .75 olarak oldukça iyi düzeyde bulunmuştur.
Haddad ve ark. (2001), Ürdün'de ölçeğin ilk versiyonu üzerinde yaptığı uyarlama çalışmasında, Cronbach Alpha değeri 0.89, alt faktörlerin değerleri ise 0.60-0.85 arasında olduğunu saptanmıştır.
Hawks ve ark (2002) çalışmasında Wein ve ark. (2000)'nın Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II'nin Japon diline geçerlik ve güvenirlik çalışması yapıldığını, ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı, .94 olarak değerlendirildiğini ve ölçeğin geçerli, güvenilir ve Japon kültürüyle ilişkili olduğunu ve Japonların sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını değerlendirmede kullanılabileceğini belirtmişlerdir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Walker tarafından geliştirilen ve orijinal dili İngilizce olan Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II 'nin geçerlik ve güvenirlik düzeyi yüksek düzeyde bulunmuştur. Bu nedenle ölçeğin Türk toplumunun sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını değerlendirmede kullanılması önerilmektedir.

__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 12.01.09, 12:59
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği

SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI ÖLÇEĞİ II
Bu ankette şu anki yaşam tarzınız ve alışkanlıklarınız ile ilgili sorular yer almaktadır. Lütfen soruları mümkün olduğu kadar doğru ve eksiksiz yanıtlayınız. Her alışkanlığınızın sıklığını uygun seçeneği daire içine alarak belirtiniz. Hiç birzaman 1, bazen 2, sık sık 3, düzenli olarak 4 olarak değerlendirilmektedir.
ankett.JPG
ankett-.jpg

Kaynak
Zuhal BAHAR**, Ayşe BEŞER***,
Nihal GÖRDES****, Fatma ERSİN****,
Aygül KISSAL****
XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi'nde poster ve sözel bildiri olarak sunulmuştur (23-26 Ekim 2007, Denizli). Prof.Dr., Dokuz Eylül Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği AD, İzmir Yrd.Doç., Dokuz Eylül Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği AD, İzmir Arş.Gör., Dokuz Eylül Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Halk Sağlığı Hemşireliği AD, İzmir

Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf 1723.pdf (128,4 KB (Kilobyte), 185x kez indirilmiştir)
__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
biçimi, davranışları, ölçeği, sağlıklı, yaşam

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 17:58 .