Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Mühendislik Fakültesi > Su Ürünleri Fakültesi > Su Ürünleri Sektörünün, Tarım Sektörü İçindeki Yeri ve Önemi

Su Ürünleri Fakültesi hakkinda Su Ürünleri Sektörünün, Tarım Sektörü İçindeki Yeri ve Önemi ile ilgili bilgiler


SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN, TARIM SEKTÖRÜ İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ [coverattach=2] 1. Giriş Tarım sektörü; uzun yıllar ekonominin lokomotifi olmuş, ancak son yıllarda önceliğin sanayi sektörüne kayması sonucu Türkiye ekonomisinde göreceli

Su Ürünleri Fakültesi Uygun balıkçılık yönetimiyle doğal su ürünleri kaynaklarından en iyi şekilde yararlanılması, ülkemizde hızla gelişen su ürünleri yetiştiriciliği ve ona bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklar ve yem üretimi konusunda sektörün gereksinim duyduğu bilgi ve tekniklerin geliştirilmesi, su ürünlerinin uygun metotlarla taşınması, depolanması ve işlenmesi gibi

Like Tree1Likes
  • 1 Post By Şebnem

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 16.04.09, 18:32
Şebnem - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Profesör
 
Üyelik tarihi: Sep 2006
İletiler: 6.440
Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Şebnem öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Su Ürünleri Sektörünün, Tarım Sektörü İçindeki Yeri ve Önemi

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN, TARIM SEKTÖRÜ İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
[coverattach=2]
1. Giriş
Tarım sektörü; uzun yıllar ekonominin lokomotifi olmuş, ancak son yıllarda önceliğin sanayi sektörüne kayması sonucu Türkiye ekonomisinde göreceli önemi azalmıştır. Bununla birlikte ulusal gelirimizin yaklaşık % 14***8217;ünü ve istihdamın % 40***8217;ını oluşturması nedeniyle tarım sektörü, ekonomik olduğu kadar sosyal sektör özelliği de taşımaktadır. Diğer taraftan, temel ihtiyaç maddelerinin üretildiği bir sektör olmasının yanı sıra, diğer sektörlere hammadde temini, tüketim harcamaları ve ihracattaki payı sektörün sosyo-ekonomik açıdan sahip olduğu önemi arttırmaktadır.
Sahip olduğu coğrafi yapısı ve ekolojik koşullar nedeniyle tarımsal üretimde miktar ve ürün çeşitliliği yönünden büyük bir potansiyele sahip ülkemizde, kaynakların akılcı ve planlı kullanılması halinde, uluslararası rekabet ortamında varlığını kanıtlaması ve sürdürmesi, dinamik, var olan koşullara uyum gösterebilen politika seçeneklerinin belirlenmesi ve uygulanması ile mümkün olacaktır.
Son yıllarda değişen ulusal ve uluslararası koşullar yeni olanakları yaratırken, tarım ve gıda sektöründe içinde bulunduğumuz küreselleşme süreci içerisinde Avrupa Birliği ile entegrasyonda tarımsal üretimin, özellikle su ürünlerinin üretilmesi ve uluslararası pazarlarda yer almasında yeni politikalar geliştirmesi gerekmektedir.
2. Tarım Sektörünün Tanımı ve Önemi
Tarım; insanların beslenmesi gibi mutlak gereksinimlerini karşılaması yanında, ulusal gelir, istihdam, dış ticaret, tarıma dayalı sanayilere yaptığı katkılardan dolayı ulusal ekonomide önemli işlevlere sahiptir.
Tarım sektörünü önemli kılan ve diğer sektörlerden ayıran özellikleri vardır. Bu özelliklerin en önemlisi, tarım sektörünün beslenme, barınma ve giyinme gibi zorunlu temel ürünleri üretmesi ve diğer ekonomik sektörlere hammadde sağlamasıdır. Bu nedenle tarım sektörünün, bütün ülkeler açısından, ülke ekonomileri için büyük önemi vardır.
Tarım sektörü, genellikle doğa koşullarına bağlıdır. Bu nedenle risk fazla ve belirsizdir. Tarım ürünlerinin arz-talep esnekliği düşük, üretim periyodu diğer sektörlere göre uzundur. Pazarlama olanaklarının zor ve diğer sektörlere göre gelirinin düşük olması gibi etkenlerle tarım sektörü ülkelere göre değişmekle birlikte, piyasa ekonomisinin en yaygın uygulandığı ülkeler dahil bir çok ülkede üretim-tüketim zinciri içerisinde devlet tarafından desteklenmektedir.
Ekonomik faaliyetlerden biri olan tarım sektörü, geniş olarak ele alındığında bitkisel üretim, hayvancılık, ormancılık ve su ürünleri alt sektörlerinden oluşmaktadır. Burada tarım sektörünün Türkiye ekonomisindeki yeri açıklanarak tarım sektörü içerisinde yer alan ve önemi yüksek olan su ürünleri alt sektörünün yapısı ve üretiminden kaynaklanan katma değeri açıklanacaktır.
3. Tarım Sektörünün Ekonomideki Yeri
Tarım sektörünün Türkiye ekonomisinde önemli bir yeri vardır. Sektör aktif nüfusun yüzde 41***8217;ine karşı gelen, tam gün ya da kısmi çalışan 9,7 milyon kişi istihdam etmekte, Gayri Safi Milli Hasıla***8217;nın oluşumuna yüzde 14,3 oranında katkıda bulunmaktadır. Tablo 1.***8217;de GSMH ana sektörlere göre sektör payları ve katma değerleri 1987 üretici fiyatlarına göre yıllar itibariyle verilmiştir.
1998 yılında yüzde 9.6 oranında büyüme gösteren tarım sektörü üretimi 1999 yılında balıkçılıktaki (su ürünleri) yüzde 2.4 büyümeye karşılık çiftçilik ve hayvancılıktaki yüzde 5.5 ve ormancılıktaki yüzde 4 oranlarında düşüş sonucu yüzde 5.2 oranında gerilemiştir. 2000 yılının ilk yarısında ise, ilk üç aylık dönemde yüzde 1.1 ve ikinci üç aylık dönemde de yüzde 2 olmak üzere toplamda yüzde 1.7 oranında üretim artışı gerçekleşmiştir.

Tablo. 1. Tarım, Sanayi, Hizmetler ve GSMH (1987 Üretici Fiyatları ile Milyar TL.)

Ülkemiz ekonomisinde tarımın payı giderek azalmakta ise de, bu sektörün hala önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. 1999 verilerine göre gayri safi milli hasıladan tarım sektörü % 14, ihracat % 9.75 ve ithalat % 4.46 oranında pay almaktadır. Ülke nüfusunun % 35,3***8217;ü kırsal kesimde yaşamakta ve bunların da önemli bir kısmı tarımla uğraşmaktadır
4. Su Ürünleri Sektörü
Tarım sektörünün alt sektörü olan su ürünleri sektörü hayvansal protein ihtiyacımızın karşılanmasında önemli bir yer almaktadır. Su ürünleri yüksek protein, yüksek enerji, mineral maddeler, bir çok vitamin ve sindirilebilirlik gibi özellikler açısından üstün nitelikli bir gıdadır. Su ürünleri, gerek halkımızın protein gereksinimlerinin karşılanmasına, gerekse beslenme alışkanlıklarının sağlıklı doğrultuda değiştirilmesine katkıda bulunabilecek bir kaynaktır.
Ülkemizde kişi başına yetersiz hayvansal protein tüketiminin istenilen düzeye çıkarılması gereği bulunmaktadır. Hayvansal protein açığının kapatılabilmesi için de özellikle su ürünleri önemli bir seçenektir. Su ürünleri besin değeri yüksek, doğal stokların yanında kültür yoluyla üretimi her geçen gün artış gösteren bir hayvansal besin maddesi olarak bu açığın kapatılmasında önemli bir kaynaktır.
Su ürünleri tarım sektörü içinde bitkisel üretim, hayvancılık, alt sektörlerinden sonra üretim değeri yönünden üçüncü sırada yer almaktadır. Su ürünleri üretim alanlarının ülkemiz için uygun ve yüksek potansiyel oluşturması tarım sektörü içerisinde daha önemli yere ve değere sahip olacağını göstermektedir. Tablo 2.de tarımsal üretim değerleri ve alt sektörlerin yeri gösterilmiştir.
Bu Makale
Tarım İstanbul TKB İstanbul İl Müdürlüğü Yayın Organı, 80: 8-12 (2002)***8217;de yayınlanmıştır

Makale: Kadir DOĞAN
İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü, Ordu Cad. No. 200, Laleli/İSTANBUL

E-mail: kadogan@istanbul.edu.tr, dogank62@hotmail.com

Makalenin tamamı ve tablolar için eklentiyi indiriniz.


Nüve Forum
Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg su_urunleri.jpg (49,3 KB (Kilobyte), 3x kez indirilmiştir)
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: rar su_urunleri_sektorunun_onemi.rar (71,2 KB (Kilobyte), 11x kez indirilmiştir)
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 16.04.09, 18:45
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Su Ürünleri Sektörünün, Tarım Sektörü İçindeki Yeri ve Önemi

teşekkürler şebnemciğim
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
önemi, sektörü, sektörünün, tarım, ürünleri, ıçindeki, yeri

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 05:20 .