Nüve Forum

Nüve Forum > kütüphane > Coğrafya ve Tarih > Bölgelere göre tarih > Avrupa Tarihi > İki Sicilya krallığı- Kingdom of the Two Sicilies

Avrupa Tarihi hakkinda İki Sicilya krallığı- Kingdom of the Two Sicilies ile ilgili bilgiler


İKİ SİCİLYA KRALLIĞI, 1442 1458 ve 1816-1861 arasında Güney italya'da krallık. Sicilya krallığı'nın kuruluşu, XI. yy. başındaki norman seferlerine kadar uzanır. Ö tarihte birçok fief kuruldu. Bunların en önemlisi Roberto

Avrupa Tarihi İlk Çağ (5. yüzyıl öncesi), Orta Çağ (5.-15. yüzyıl arası), Orta Çağın ilk dönemi, Orta Çağın orta dönemi, Orta Çağın sonları, Yeni Çağ, Rönesans ve Reform , Kolonileşme, 16., 7. ve 18. yüzyıllar, Yakın Çağ , Fransız Devrimi, Napolyon savaşları, 19. yüzyıl, 20. yüzyılın ilk yarısı (Dünya Savaşları), 20. yüzyılın ikinci yarısı (Soğuk Savaş), 21. yüzyıl: Avrupa Birliği

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 11.09.10, 09:46
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart İki Sicilya krallığı- Kingdom of the Two Sicilies

İKİ SİCİLYA KRALLIĞI, 1442 1458 ve 1816-1861 arasında Güney italya'da krallık. Sicilya krallığı'nın kuruluşu, XI. yy. başındaki norman seferlerine kadar uzanır. Ö tarihte birçok fief kuruldu. Bunların en önemlisi Roberto Guiscardo'ya ve onun ardıllarına ait olanıdır. XIII. yy.'da, Papalık' a karşı mücadelelerinde Hohenstaufen-ler'in başlıca dayanağı olan bu fief, Sicilya adasını ve italyan yarımadasının güneyini kapsamaktaydı. 1258'de, imparator Friedrich ll'nin oğlu Manfred!, yeğeni Kon-radln'i (Konrad IV'ün oğlu) bertaraf ederek bütün italya'da ghibelllno hareketinin başına geçti. Bunun üzerine papa Urba-nus IV, Saint Louis'nin kardeşi Anjoulu Carlo'dan yardım istedi; Carlo, Manfredi'yi yenerek Sicilya krallığı'na egemen oldu (1266). Ne var ki, Hohenstaufenler'in hakları, Manfredl'nin kızı Costanza ile evlenen Aragön kralı Pedro lll'e geçmişti. Pedro III Anjou aleyhtarı hareketin başına geçti ve bu hareket 1282 Sicilya kıyımı ve Anjoular'ın adadan uzaklaştırılmasıyla sonuçlandı. Bu tarihten başlayarak, her biri eski Norman krallığı'nın öteki yarısı üzerinde hak iddia eden iki ayrı "Sicilya krallığı" ortaya çıktı.


XIV. yy. sonu ve XV. yy.'da Napoli'deki Sicilya krallığı, Anjoulu Carlo'nun soyundan gelen Anjou-Durazzolar'la, Napoli kraliçesi Glovanna I tarafından evlat edinilen Anjou dükü Luigi l'in (iyi Jean II' nin oğlu) soyundan gelen Anjoular arasında çekişmelere sahne oldu. Kraliçe Giovanna II, sırasıyla Aragönlu Alfonso V'i, Anjou dükü Luigi III'0 ve onun ölümü üzerine de kardeşi Anjoulu René'yi evlat edindi; bu önlemler Anjoulular'la Ara-gönlular arasındaki mücadelenin yeniden alevlenmesine yol açtı. Sonunda, Alfonso V üstün geldi, "kral René"yi kovdu ve "iki Sicilya"yı, 1442'den ölümüne kadar (1458) tek bir krallık halinde birleştirdi.
1458'de her iki krallığın kaderi, fiilen olmasa bile hukuken, birkaç yüzyıl İçin yeniden ayrılmış oldu; "iki Sicilya" terimi Napoli ve Sicilya'nın XVI - XIX. yy.'lar arasında oluşturdukları bütünü belirtmek için kullanılmış ve hâlâ da sık sık kullanıl-maktaysa da "iki Sicilya krallığı" resmen ancak 1815 Viyana kongresinden sonra kurulmuştur.
1458'de Sicilya, Alfonso V'ln kardeşi, Aragön kralı Juan ll'nin, onun ölümünden (1479) sonra da oğlu Katolik Fernando II' nin yönetimine girdi.
Napoli krallığiysa, Alfonso V'in evlilik-dışı oğullarından birine ve onun soyundan gelenlere geçti. Charles Vlll'ln (1494). sonra da Louis Xll'nln (1500-1504), Anjou-lar'ın vârisi sıfatıyla, İtalya'ya yürümelerine neden olan Napoli krallığı, 1500'de, Fransa kralı İle Katolik Fernando arasında paylaşıldı (Fernando böylece gayrı-meşru yeğenini tahttan yoksun bırakmış oluyordu); daha sonra da, Fransızlar'ın ülkeden çıkarılmasıyla (1504) bütünüyle Aragön'a geçti.
Bu tarihten ispanya Veraset savaşinın sonuna kadar her İki krallık, ispanya'nın gönderdiği kral temsilcilerince yönetildi: Utrecht ve Rastatt antlaşmalarıyla Sicilya Savoia'ya, Napoli de Avusturya Habs-burgları'na bırakıldı. Avusturya Habsburg-ları, 1720'de, ellerinde tuttukları Sardinya ile Sicilya'yı değiştirdiler. Polonya Veraset savaşları sırasında (1733-1735/1738), Parma dükü don Carlos (ispanya kralı Felipe V'ln oğlu) Napoli ve Sicilya'yı fethetti (1734). Don Carlos, Viyana barışı hazırlıkları sırasında (1735), ele geçirdiği bu iki krallığa karşılık, sahip olduğu Parma dü-kalığından vazgeçti. 1759'da İspanya tahtına vâris olunca da, italya'daki topraklarını ikinci oğlu Ferdinando IV'e bıraktı.
Ferdinando IV, Devrim ve imparatorluk Fransası'nın girişimlerine karşı koymak zorunda kaldı: Fransa'ya karşı birinci ve ikinci koalisyona katıldı, Partenopea Cumhuriyetini kuran (ocak 1799) Championnet tarafından Napoli'den kovuldu. Ferdinando IV, haziran 1799'da eyaletlerini geri aldı. Ancak, üçüncü koalisyona da girince, Napoleon, Pressburg antlaşmasinın (26 aralık 1805) ertesinde, Ferdinando IV'ü kovmaya ve yerine kendi kardeşi Joseph'i getirmeye karar verdi. Nitekim Joseph, 30 mart 1806'da Napoli kralı ilan edildi; Ferdinando IV Sicilya'ya sığındı. 1808'de Jo-seph'in yerine Joachim Murat geçti; ancak 1814'teki ihaneti, gaspedilmiş tahtı yitlrmesine yol açtı: Casalanza uzlaşmasıyla (20 mayıs 1815) Napoli, Bourbonlar'a verildi. 2 mayıs 1815'te, Tolentlno'da Avusturyalılara yeniden yenilen Murat, Korsika'ya sığındı ve buradan Calabria'ya bir çıkartma yapmayı denedi (28 eylül), ama yakalandı ve 13 ekim 1815'te kurşuna dizildi. Napoli kralı Ferdinando IV sonunda topraklarının iki parçasını birleştirdi ve 1816'da "iki Sicilya" kralı Ferdinando I unvanını aldı. Böylece resmen yeniden kurulan iki Sicilya krallığı, kırk dört yıl çeşitli olaylarla iç İçe yaşadı; zaman zaman birbirine karışan iki akım (Sicilya'nın bağımsızlığı hareketi ve liberal hareket), krallığı sarstı. Birbiri ardınca tahta çıkan dört kralın merkeziyetçi mutlakıyeti her iki akımı da alabildiğine kışkırttı. Ferdinando I, 1820 ayaklanmalarını (general Pepe) bastırmayı ve daha önce çıkarmak zorunda kaldığı anayasayı yürürlükten kaldırmayı, ancak Avusturya'nın Troppau ve Laibach kongrelerinin verdiği hakla işe karışması sayesinde başarabildi.
Ferdinando l'in oğlu Francesco I, krallığı sırasında (1825-1830) önemli güçlüklerle karşılaşmadıysa da, Ferdinando II' ye (1830-1859) 1848-49 ayaklanmalarını bombardımanlarla bastırdığı için "Re Bomba" (Bomba Kral) lakabı verildi. 12 ocak 1848'den başlayarak Ruggiero Set-timo yönetimindeki Sicilyalı özerklik yanlıları, Palermo'yu ayaklandırdılar; kralcı birlikler Messina'da kuşatıldı ve kurulan Sicilya hükümeti 1812 liberal anayasasını yeniden yürürlüğe koydu. Kıta topraklarında, Ferdinando II, Fransız yönetsel özerklik belgesinden esinlenen bir anayasayı kabul etmek zorunda kaldı (10 şubat). Ama, Sicilya, 13 nisanda bağımsızlığını ilan etti. Bununla birlikte, olaylara hâkim olamayan Ferdinando II, Sicilyalılarda Na-polllller'e, Avusturya ile savaşan Piemon-te birliklerini takviye etme iznini verdi. Ama Pius IX'un papalık askerlerini savaştan çekmesinden sonra, 15 mayısta bir hükümet darbesi yaparak mutlakıyet rejimini yeniden kurdu ve takviye birliklerini 22 mayısta geri çağırdı.
Piemonteliler'in Custoza'da bozguna uğramalarından (25 temmuz) sonra Ferdinando II, adayı yeniden egemenliğine almaya girişti (29 mart-11 mayıs 1849). Ferdinando II, 1859da öldü; oğlu Francesco II, bir buçuk yıl tahtta kaldı.
Avusturya'nın Piemonte'ye savaş açmasının (26 nisan 1860) arifesinde Sicilya yeniden ayaklandı. Cavour'un az çok desteklediği Garibaldi, 11 mayısta, 1 200 "Kızıl gömlekli"siyle ("Binler") Sicilya'da Mar-sala'ya çıktı; Palermo'yu (27 mayıs), Mes-slna'yı (8 ağustos) işgal etti ve 19 ağustosta Messina boğazını aştı. Napoli üzerine yürüyerek 7 eylülde kenti ele geçirdi. Kuzeyde, Villafranca ateşkesiyle kurtulan (istemediği halde) ve Garibaldi'nin ilerleyişinden kaygılanan Plemonte, isyan halindeki papalık devletlerini ezip geçtikten sonra Napolililer'i de Volturno kıyısında bozguna uğrattı (1-2 ekim). Gaeta'da ablukaya alınan Francesco II, ancak 13 şubat 1861'de teslim oldu ve sürgüne gönderildi. Ama 21 ve 22 ekim 1860'ta yapılan referandumla Napoli ve Sicilya yeni birleşik italya'ya bağlandı. 7 kasım 1860' ta, Vlttorio Emanuele II, Garibaldi ile birlikte. görkemli bir biçimde Napoli'ye girdi. 17 mart 1861'de yeni Ulusal parlamento italya krallığı'nı ilan etti. (- Anjoü, Aragön. bourbon, NAPOLİ. SİCİLYA.)
Ýki Sicilya krallýðý- Kingdom of the Two Sicilies-sicilya-kralligi.jpg

Ýki Sicilya krallýðý- Kingdom of the Two Sicilies-kizil-gomlekliler.jpg

kaynak:2-cilt:9
Eklenmiş Resimin Önizlemesi
Ýki Sicilya krallýðý- Kingdom of the Two Sicilies-arms_of_the_flag_of_two_sicilies.jpg  
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
kingdom, krallığı-, sicilies, sicilya, ıki

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 10:05 .