Nüve Forum

Nüve Forum > kütüphane > Bilim ve Teknoloji > Fizik > Elektrik > Enerji > Elektrostatik, durgun elektrik,elektrik yükü, elektrostatik kuvvet,elektrostatik alan

Enerji hakkinda Elektrostatik, durgun elektrik,elektrik yükü, elektrostatik kuvvet,elektrostatik alan ile ilgili bilgiler


Elektrostatik, durgun elektrik yüklerinin özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Ancak bu tanımı biraz daha açmak gerekir; çünkü adı geçen elektrik yükleri, belli bir ısıl çalkantının etkisi altındadır ve elektrik alanlar içinde

Enerji Enerji depolama, Enerji dönüşümü, Enerji santralleri, Güç, Hidrolik, Işıldama, Motor, Nükleer enerji, Piller, Pnömatik, Yakıtlar, Enerji şirketleri, Enerji taslakları, Elektrik, Boru hatları, Biyolojik enerji, Alternatif enerji, Akım makineleri, Ülkelerine göre enerji, Biyogaz, Enerji kaynakları, Fotoelektrokimyasal hücre, Güneş pili, Isıl verim, Jeotermal Enerji, Kinetik enerji, Elektrik Üreteci, Elektrik tarihi, Yer çekimi potansiyel enerjisi, Yakıt, Türkiye'de rüzgar gücü, Türkiye'de jeotermal enerji, Soğutma kulesi, Potansiyel enerji, Avrupa Birliği'nin Enerji Politikası

Like Tree1Likes
  • 1 Post By remşit

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 14.09.08, 01:04
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
Nereden: Ankara
İletiler: 1.364
remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.remşit karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.
Standart Elektrostatik, durgun elektrik,elektrik yükü, elektrostatik kuvvet,elektrostatik alan

Elektrostatik, durgun elektrik yüklerinin özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Ancak bu tanımı biraz daha açmak gerekir; çünkü adı geçen elektrik yükleri, belli bir ısıl çalkantının etkisi altındadır ve elektrik alanlar içinde harekete zorlanır. Bu yüzden tam anlamıyla «hareketsiz Dolayısıyle, elektrostatiğin, ELEKTRİK biliminin yüklü taneciklerin birbiriyle etkileşimini inceleyen bir dalı olduğunu belirtmek daha doğru olur. Elektrik yüklerinin hareketlerini inceleyen başka bir bilim dalı da elektrodinamik'tir. Elektrodinamik, elektrik akımı gibi fizik olaylarını ve buna ilişkin elektrik yüklerinin davranışını inceleyen temel dallardan biridir. ELEKTROMAGNETİZMA, hareketli elektrik yüklerinin oluşturduğu etkiyi konu edinen ve gelişmesini elektrodinamiğe borçlu olan bir başka bilim dalıdır.

Elektrostatik ve elektrik:
1800i yılına kadar, kararlı ve düzenli akım sağlayacak bir elektrik aracı geliştirilemedi. Ancak o yıl, İtalyan fizikçi Alessandro VOLTA, günümüzdekilerin öncüsü sayılan ilk «Volta pilnni buldu. Bu üretecin ve ondan geliştirilen benzeri aygıtların yapımı sonucu, bilim adamları ilk kez, hareketli yüklerin etkisini inceleme olanağı buldular. XIX. yüzyılın sonlarına doğru James Clerk MAXWELL, elektromagnetizma yasalarını ortaya koymayı başardı.
Volta pilinden önce, elektrik alaylarının incelenmesi, elektrostatikle sınırlı kalıyordu. 1800'lerden önce elektriğin tarihçesi, bütünüyle elektrostatiğin tarihçesinden oluşur. «Elektriklenme Elektrostatik, yüklü kuvvetler arasındaki itme ve çekme kuvvetlerinin ikisini de kapsar: Aynı türden yükler birbirini iter; ayrı türden yükler birbirini çeker. Sözgelimi, iki elektron arasında itici bir kuvvet vardır. Oysa atomda, eksi yüklü elektronlar ile artı yüklü protonlar (çekirdekte) arasındaki çekme kuvveti, atomun bir arada tutulmasını sağlayan en büyük etkendir. Elektrostatik kuvvet, bu anlamda, evrenin tutucusu ya da yapıştırıcısı olarak düşünülebilir. Kütle çekimi kuvveti, elektrostatik kuvvetten çok daha zayıftır.

Elektrik yükü:
Elektrostatikte (ve elektrikte) en önemli yüklü tanecikler, eksi yük taşıyan elektronlardır. Elektrik yükü birimi coulomb'dur ve tıpkı kütle, zaman, uzunluk gibi, temel birim ya da boyutlardan biridir. Bir elektron, 1,6 x 10-19 coulomb'luk eksi yük taşır. Elektrondan aşağı yukarı 2 000 kez daha büyük olan proton da, aynı nicelikte, ama artı yük taşır.
Akan elektronlardan oluşan elektrik akımı, amperle ölçülür ve iletken bir ortamdan, bir saniyede bir coulomb'un geçmesi biçiminde tanımlanır. Her elektronun ancak çok küçük yük taşıdığı düşünülürse, devreden saniyede geçen elektron sayısının çok büyük olduğu anlaşılır: Yaklaşık altı milyon kez
milyon kez milyon.

Elektrostatik kuvvet:
Yüklü tanecikler ya da kütleler arasındaki çekme ve itme kuvvetlerini tanımlayan matematik bağıntı, «Coulomb Yasası Söz konusu bağıntının matematiksel gösteriliş biçiminde elektrostatik kuvvet, iki yüklü kütle arasındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı olduğundan, bu eşitlik «ters kare
Elektrostatik alan: Görünüşte hiç bir bağ olmamasına karşılık, iki yüklü tanecik arasında bir elektrostatik kuvvet oluştuğundan, fizikte, bu iki yüklü tanecikten her birinin, öteki tarafından üretilen bir elektrostatik kuvvet alanı (Bk. ALAN VE KUVVETLER) içinde bulunduğunu varsaymak yararlı olmaktadır.
Bu yüzden, her yüklü taneciğin çevresinde bir elektrik alanının varlığından söz edilir. Yüklü tanecikten dışarı doğru her yönde ve tekdüze olarak yayılan kuvvet alanı, bir kütlenin çevresini saran birçok eşmerkezli küre olarak düşünülebilir. Kürenin yüzeyi üstünde, elektrik yükünün etkisi aynıdır; ne var ki, kütleden uzaklaşıldıkça, bu etki gidereK azalır.
Kuramsal olarak kuvvet alanı, uzay içinde sonsuza kadar uzanabilir. Bununla birlikte uygulamada, ters kare yasasının yapısı gereği, yüklü bir taneci
ğin çevresindeki elektrostatik alan, kütleden biraz uzaklaşılınca hızla azalır. Sözgelimi, çekirdekten birkaç atom çapı uzakta bulunan elektron, çekirdeğe çok düşük bir kuvvetle çekilir.
Artı yüklü atom çekirdeği çevresinde böyle bir alanın bulunması, yörüngedeki elektronların davranışlarını belirler.

Potansiyel ve gerilim: Çekim alanındaki bir kütle, bu alan içindeki yerine bağlı olarak, bir potansiyel enerji taşımaktadır. Bu kütle düşmeye bırakılırsa, taşıdığı potansiyel enerji kinetik enerjiye dönüşür ve kütle de giderek hız kazanır. Aynı biçimde, elektrostatik bir alanda bulunan yüklü bir kütlenin, bu alan içindeki yerine göre bir «potansiyel Alan içindeki iki nokta arasındaki potansiyel farkı ya da gerilim, artı yüklü birim taneciği bir noktadan ötekine taşımak için gereken enerji niceliğiyle ölçülür.

Uygulamalar: Elektrostatik özellikten yararlanan aygıtlar, yalından karmaşığa kadar uzanan çeşitli biçimlerdedir. Elektrik ve elektronik devrelerde sık sık kullanılan KONDANSATOR'ler, elektrodinamiğin bir uygulaması olmalarına karşın, gerçekte elektrostatik araçlardır. Elektrik yükleri, kondansatörden geçemez, ama kondansatörün levhaları üstünde toplanırlar. Elektrostatik alanındaki en e&ki buluşlardan biri, çalışma ilkesi çağdaş kondansatörlere benzeyen «Leyden Şişesi 1787'de bulunan altın yapraklı elektroskop da, hem kuramsal bakımdan, hem de uygulama açısından yalın bir aygıttır. İletken bir çubuğa asılmış iki küçük altın yapraktan oluşur. Çubuk, genellikle çok ince ve kısadır. Çubuğun öteki ucuna metal bir levha tutturulmuş ve bu levhanın altında kalan bölümün tümü, kapalı bir cam koruyucu içine alınmıştır. Yüklü bir cisim (sözgelimi bir kumaşa sürtülmüş cam çubuk), bu levhaya değdirilirse, elektrik yükü, metal çubuktan yapraklara doğru akar. Böylece altın yapraklar, aynı türden elektrik yükü kazanır ve aynı işaretli yükler birbirini iteceğinden ayrılırlar. Yapraklar arasındaki ayrılma niceliği, kabaca yükün büyüklüğünü gösterir. Metal levha ve çubuktan yapraklara ne kadar yük taşınırsa, itici kuvvet de o kadar büyük olacaktır. Cam koruyucu elektrik yüklerinin havaya dağılmasını önlediğinden (çünkü yalıtkandır), elektroskopta da yük birikimi oluşur. Bu aygıta, günümüzün laboratuvarlarında da raslanabilir.
XIX. yüzyılda Elektrofor ve Wimshurst makinası gibi, elektrostatik yük üretip depolayabilen daha ileri laboratuvar aygıtları geliştirilmiştir. Etkili ve güvenilir yük kaynakları olan bu aygıtlar, cam ya da plastik bir çubuğu kumaşa sürtmekten çok daha iyi sonuç verirler. Ancak temel ilkeleri aynıdır, yani sürtünmeyle elektriklenmedir.
Elektrostatik makinaların en gelişmiş Van de'Graff jeneratörüdür . Aygıt, yalıtkan temel üstünde yükselen bir sütunun tepesine yerleştirilmiş büyük bir metal küreden oluşmaktadır. Sütunun içinde sürekli dönen bir kayış bulunur; ancak, kayışın yapıldığı malzeme, hem elektrik yüklerini üstüne toplama, hem de bunları yükleyici jeneratördendim metal küreye aktarabilme özelliği taşır. Kuramsal olarak herhangi bir yalıtkan, kayış olarak kullanılabilir; ama uygulamada, genellikle kauçuklu malzemeler üstün tutulmaktadır. Metal kürenin büyüklüğü, yüzeyinde büyük miktarda yük toplanabileceğini ve toprağa oranla milyonlarca voltluk bir potansiyel farkı oluşacağını gösterir. Bu yüksek gerilim, çoğunlukla TANECİK HIZLANDIRICILARI'nda kullanılarak, yüksek hızlı elektron demetleri elde edilir. Elektron demetleri, altın ve tungsten gibi hedeflere çarptırıldıklarında, X ışınlarının yayılmasına neden olurlar. X IŞINLARI da, kanser hücrelerinin tedavisinde, ameliyat aygıtlarının mikroptan arındırılmasında, nükleer tepkimelerin incelenmesinde ve benzeri işlemlerde kullanılır.

Nüve Forum
Kaynak:4
3.cilt / s.724-727
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]

#sadece remşit#
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
alan, durgun, elektrik, elektrostatik, kuvvet, yükü

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 17:39 .