Nüve Forum


Genel Kültür -A- hakkinda Avcı ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]AVCI a. 1. Avlanan, av sporu yapan kimse. ***8212;2. Tamlayan olarak, avcıya özgü şeyi belirtir: Avcı yeleği. Avcı çantası. ***8212;3. Bir şey avcısı, bir şeyi büyük bir ısrarla, istekle arayan,

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 28.05.10, 11:52
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Avcı

[coverattach=1]AVCI a. 1. Avlanan, av sporu yapan kimse. ***8212;2. Tamlayan olarak, avcıya özgü şeyi belirtir: Avcı yeleği. Avcı çantası. ***8212;3. Bir şey avcısı, bir şeyi büyük bir ısrarla, istekle arayan, onu elde etmeye çalışan kimse için kullanılır: Hazine avcısı. Şöh ret avcısı.

***8212;Ask. Avcı basamağı, avcı boy çukurunda mevzilenen erlerin çukurdan hızla çı kabilmeleri için çukurun ön bölümüne yapılan toprak basamak. || Avcı birlikleri. yüksek hareket, manevra gücü ve hıza sahip güçlü silahlarla donatılmış uçaklardan oluşmuş birlik. || Avcı borusu, birliklerle komutanlık arasında iletişimi sağlamak amacıyla kullanılan boru. (Bk. ansikl. böl.) || Avcı boy çukuru, düşman ateşine, tankların etkisine karşı korunmayı sağlayan derinleştirilmiş avcı çukuru. (Bk. ansikl. böl.) || Avcı bölüğü, piyade bölüğüne verilen bir başka ad. || Avcı çukuru, eri ateşe karşı koruyan ve içinden ateş edilebilen küçük çukur. (Bk. ansikl. böl.) || Avcı eri. bir piyade mangasında tüfek taşıyan erler. (Bk. ansikl. böl.) || Avcı hendeği. avcı çukurları arasında bağlantıyı sağlayan hendek. (Bk. ansikl. böl.) || Avcı kolu, bir piyade mangasının dağınık biçimde ilerlediği muharebe düzeni. (Bk. ansikl. böl.) || Avcı mangası, piyade mangasına verilen bir başka ad. (Bk. ansikl. böl.) || Avcı yatma çukuru, düşmanın gözünden ve ateşinden korunmak amacıyla erin uzandığı yerde kazarak açtığı çukur. (Bu çukurlar, erlerce yanlarında taşıdıkları kürekle açılır. Bu sırada çıkan toprak, baş siperi oluşturacak biçimde düşman tarafına atılır. Yatma çukuru daha iyi korunmayı sağlamak için avcı boy çukuruna dönüştürülür.) || Avcı yuvası, tek er için hazırlanmış mevzi. (Düşmanın gözetleme ve ateşine karşı kullanılır.) || Avcı zinciri, bir avcı mangasının cephede yayılarak İlerlemek için aldığı düzen. (Bk. ansikl. böl.)

***8212;Ask. denize. Avcı botu, kıyı güvenliği amacıyla kullanılan küçük tekne. (Kıyı sularının, limanların denizaltı ya da sualtı komandolarının saldırılarına karşı savunulması amacıyla kullanılır. Uçaksavar, çeşitli dinleme aygıtları [radar, sonar vb.) ve sualtı bombalarıyla donatılmıştır.) ***8212;Ask. havc. Bir av uçağı mürettebatının bir üyesi ya da pilotu. ***8212;Ask. ve Kur. tar. Avcı başı, avcı bölüğünün komutanı ve osmanlı sarayında bir adı da şikariler olan avcıların başı. (Bk. ansikl. böl.) || Avcı bölüğü, otuz dört bölükten oluşan sekbanların en saygını olan 33. bölük. (Bk. ansikl. böl.) || Avcı taburları, Abdülhamit II döneminin son yıllarında özel görev amacıyla ikinci ve üçüncü ordulara bağlı olarak kurulan dört piyade taburu. (Bk. ansikl. böl.) || Avcılar, padişahla birlikte avlanan ya da sarayda av kuşlarının bakımıyla uğraşan ya da dışar-da saray için av kuşu yetiştiren görevlilerin tümü. (Bk. ansikl. böl.) ***8212;Avc. Avcı çantası, avcının vurduğu avları ve azığını koyduğu, genellikle deriden fileli çanta. || Avcı kuşu, avcıya'avı çağıran ya da yakalayan, bu iş için özel olarak yetiştirilmiş kuş (çığırtkan ya da bavlı da denir). || Avcı zağarı, genellikle ata binilerek yapılan büyük avlarda, avı bulup çevirerek avcılara yardım eden av köpeği.

***8212;Geleneks. giy. Avcı yeleği, bir tür meşin yelek. (Boyu bele kadar, önü kapalı, omuzdan ilikli olur. Ucunda boydan boya, dikine dişiklerle gözlere ayrılmış bir cep bulunur. Daha çok avcılar ve balıkçılar giyer.)

***8212;Mutf. Avcı usulü, mantarlı garnitürle servisi yapılan yemeğe denir. Bu garnitür, küçük küçük doğranmış mantarı soğanla kavurduktan sonra beyaz şarap ve domates sosu eklenerek hazırlanır. ***8212;Sil. Tank avcısı, özellikle zırhlılara karşı savaş için tasarlanmış tank. (Bk. ansikl. böl.)

***8212;Tar. Prim avcısı, Batı Amerika tarihinde, başına ödül konan kaçak suçluları arayan kimse.

***8226; sıf. 1. Başka bir hayvanı yakalamakta usta olan hayvan için kullanılır: Avcı kuş. ***8212;2. Avcı kediye kurnaz fare, tuzağa düşürmekte usta olanın karşısına aynı bilgilerle donatılmış, denk biri çıktığında söylenir: Tam birbirine göre avcı kediye kurnaz İare, kim kimi alt edecek bakalım?

***8212;ANSİKL. Ask. ***8226; Avcı borusu. Tatbikat, manevra ve harekâtlar sırasında birlik komutanlarının vereceği emirlerin (toplanma, taarruz, yemek, yat, kalk vb.) özel notalarla birlik ya da garnizon personeline iletilmesinde kullanılır. Ayrıca muharebelerde önceden saptanmış biçimde çalınan boruyla durma, açılma, yayılma, çekilme gibi hareketler gerçekleştirilir. Komutların düşman tarafından duyulması istenmiyorsa, boru kadehi elle ya da bir bez parçasıyla kapatılır. Avcı borusu çalan ere borucu ya da borazan adı verilir.

***8226; Avcı boy çukuru, önceden patlamış mermi çukurlarından, kar oyuklarından yararlanılarak ya da avcı yatma çukurları derinleştirilerek açılır, içerisinde çömeldi-ğinde er ile çukur ağzı arasında 60 cm'lik bir boşluk kalacak derinlikte yapılır. Böylece erin düşman tanklarının ezici etkisinden korunması sağlanır. Boy çukurlarının genişliği 60, uzunluğu 105, derinliği 120 cm'dir. Savunma mevzılerındekı boy çukurları, tahkimatla "takviyeli boy çukuru" durumuna getirilerek kuvvetlendirilir. Gereksinime göre bir ya da iki kişilik boy çukuru açılır.

***8226; Avcı çukurları. Muharebe sırasında tahkime elverişli yeri saptayan er, yanında taşıdığı kürekle çukuru açar. Er, seçilen bu yeri düşmana görünmeden geriye çıkabileceği, arkadaşlarıyla işbirliği yapabileceği ve sorumluluğundaki bölgeyi ateşiyle kapatacağı biçimde düzenler. Avcı çukurları, erin korunmasının yanı sıra, ateş mevzisi olarak da işe yarar.

***8226; Avcı eri. Piyade sınıfından olan bu erler, silah olarak tüfek, kasatura taşırlar. Teçhizatlarıysa matara, ekmek torbası, sırt çantasıdır. Piyade mangasının 2, 3, 4, 5, 6. no'lu erleri olan avcı erleri, birlikleriyle ya da tek başlarına savaşabilecek bilgi ve beceriye sahip olacak biçimde eğitilirler.

***8226; Avcı hendekleri, avcı çukurlarına mev-zilenmiş erlerin birbirleriyle ve geriyle bağlantısını sağlar. Erlerin gereksinimlerinin karşılanmasında ve gerektiğinde düşman taarruzuna karşı, "avcı çukuru" olarak da kullanılır. Hendeklerin kazılışı sırasında çıkan toprak, düşman yönünde yığılarak ateş mevzisi açılmasını da sağlar.

***8226; Avcı kolu. Piyade mangaları düşmana karşı ilerleyişlerini genellikle avcı kolu düzeninde yaparlar. Avcı kolunda manganın çift numaralı erleri, manga komutanının sağında; tek numaralı erlerıyse solunda ilerler. Manga komutanı muharebeye girmeyi kararlaştırdığında, avcı kolunu avcı zinciri düzenine sokar.

***8226; Avcı mangası. Manga komutanı (1), avcı erleri (2, 3, 4, 5), avcı ve lav nişancısı (6), makineli tüfek nişancısı (7), makineli tüfek nişancı yardımcısı (8), makineli tüfek cephanecisi (9) ve manga komutan yardımcısından (10) oluşur.

***8226; Avcı zinciri. Avcı (piyade) mangasının cephe büyüterek ve yayılarak ilerlemesi gereken durumlarda aldığı muharebe düzeni. (Manga komutanı mangasını muharebeye sokacağı anda bu düzenin alınmasını sağlar. Bu düzen alışta erlerin aralarındaki uzaklık, seslenerek anlaşabilecekleri kadar olur.)

***8212;Ask. ve Kur. tar. Avcı başı, Yeniçeri oca-ğı'nı oluşturan 196 ortadan 33. sekban bölüğünün komutanı olarak "erkânı yeniçeriyan" ya da "daire ağalan" diye anılan yeniçeri büyüklerinden biri ve on sekiz kişiden oluşan yeniçeri erkânının teşrifat sırasına göre sonuncusuydu. Padişahla birlikte ava gider, ayrıca buyruğu altındaki avcılarla av bölgesinin güvenliğini sağlardı. Öte yandan, yeniçerilere tüfek talimi yaptırmak da avcı başının görevleri arasındaydı. Yeniçeriler tüfek eğitimini, ok talimi yapılan talimhane yanında görürlerdi. Avcı başı, sefer olsun ya da olmasın, yeniçeri ağası, öteki ocak ağalarından sekbanbaşı, kethüda bey ve başçavuşla birlikte, üç-dört ayda bir, tüfek talimi sırasında kendine ayrılan yerde oturur, orta ve bölük komutanlarının tüfek atışı yapmalarını gözetirdi. Tüfek hedefi olarak yeniçeriler için testiler yaptırılır ve hedefe isabet ettirenlere, avcı başı tarafından gümüş tas ya da bir altın verilirdi. Avcı başı, padişahın çıktığı her sefere katılır ve yükseldiğinde 33. bölüğün en kıdemlisi, onun yerini alırdı.

***8226; Avcı bölüğü, devlet büyükleriyle ocak ağalarının oğulları bu bölüğe kaydolun-duğu için, sekbanların en saygın birliği olarak padişahla birlikte ava çıkarlar, yazın Istıranca dağlarında yatıp kalkarlar, padişah sefere çıksa bile savaşa katılmazlar ve ulufelerini sekban başıdan alırlardı. Aralarına dışardan kimseyi almadıklarından, çorbacıları yerinden ayrıldığında, içlerinden en kıdemlisi çorbacı (bölük komutanı) olurdu.

***8226;Avcı taburları, merkezi Selanik'te bulunan 3. Ordu ve merkezi Edirne olan 2. Ordu'nun seçkin er ve subaylarından oluşturulan bu birliklerde görev alanlar özel bir üniforma giyerlerdi. Önceleri Rumeli' de, özellikle Makedonya'da eşkıya ve komitacı çetelerini izlemek gibi, güvenliğe ilişkin görevlerde kullanılan ve hayli başarılı olan taburlar, ikinci meşrutiyet'in duyurulmasından sonra Yıldız sarayı1 nı korumak için istanbul'a getirildiler. 31 Mart va-kası'nı çıkaranlarca kandırılıp bu hareketin başlamasına yol açan bu avcı taburları oldu. Olayın ilk günü Meclisi mebu-san'ı basarak bir nazırla bir mebusu öl dürdülerse de trenle Selanik'ten istanbul'a gelen Hareket ordusu, ayaklanmayı kent içinde yer yer verdiği sokak savaşlarıyla bastırdı. Olaydan sonra, harekete katılan elebaşılar cezalandırıldı ve avcı taburları da ortadan kaldırıldı.

***8226; Avcılar, genellikle ulufeli, tımarlı ve muaf olmak üzere üçe ayrılırlardı. Saraya ya da Yeniçeri ocağı'na bağlı bulunan ulufe-lilerden ocaklı olanlar da iki sınıftı: sekban bölüklerinin en seçkini olan 33. bölük ve zağarcılar, saksoncular, turnacıların oluşturduğu öteki avcı ortaları. Bunların hepsi avcı başının buyruğunda padişahla birlikte ava giderler, av bölgesinin güvenlik ve düzenini sağlarlardı. Saraya bağlı olan avcıların "şikar ağaları" diye anılan çakırcı, şahinci, atmacacı, çakırcıbaşı, şa-hincibaşı ve atmacacıbaşının yönetimi altında çalışırlardı. Rikab ağaları tabakasından olan bu kişiler ocağın saygın ve sözü geçen büyükleri arasında sayılırdı. Çakırcıbaşı dış hizmete atandığında, beylerbeyi olur ve yerine şahincibaşı, onun yerine de atmacacıbaşı geçerdi. Şikar ağaları bölüklerinin ayrıca kethüdaları, kıdemlileri ve hizmet personeli olarak da müteferrikaları vardı.

"Hassa kuşbazları" da denilen tımarlı avcılar, doğancı, çakırcı, şahinci ve atma-cacılardan oluşurdu. Bunlara bulundukları bölgede arpalık olarak zeamet dağıtılır ve toprak sahibi olurlardı. Doğancıbaşıların gözetimi altında saray için av kuşları yetiştiren hassa kuşbazları, görünççü ve götürücü adıyia iki sınıfa ayrılırlardı. Görünç-çüler av kuşlarını eğitirken, götürücüler eğitilmiş av kuşlarını İstanbul'a getirip doğancıbaşı'yateslim ederlerdi. Ayrıca, geçici ya da kalıcı olarak saraya kapılanıp görev yapan görünççüler de vardı.

Kayacı, yuvacı ve yavruculardan oluşan muaf avcıların bir bölümü, sarp ve kayalık yerlerdeki yuvaları arayıp bulurken, bir bölümü de kuş yavrularına bakar, büyüterek kanatlanmalarını sağlar ve geriye kalan bölümüyse zamanı gelince palazları göfünççülere teslim ederdi. Bu hizmetlerine karşılık kendilerine ayrılan topraklarda tarımla uğraşan muaf avcılar, toprak ve gelir vergisi ödemezlerdi (tekâlif ve avarız). Bunlardan hıristiyan olup Rumeli'de yaşayanların çiftliklerine "Başti-na"denirdi. Enderunlu olanlar dışındaki tüm muaf avcılar çakırcıbaşıya bağlı bulundukları gibi, görevden alınıp atanmaları da onun onayıyla gerçekleşirdi. Ayrıca, tuzak kurarak av kuşu, ayı, kurt, zerdeva, sansar, tilki gibi hayvanları avlayan ve miri sayyad denilen bir muaf avcılar sınıfı da vardı. Bunlar avladıkları hayvanların postlarını teslim ederken karşılığında teslim belgesi aldıklarından ve adları çakırcıbaşının defterinde yazılı olduğundan, defterli avcılar diye de anılırlardı.

Üsküdar'daki Doğancılar meydanı av kuşu yetiştiren avcıların buluşma ve toplantı yeriydi. XIX. yy. başlarında şahinci-başılık ve çakırcıbaşılık kurumları ortadan kaldırıldıktan sonra tüm avcılar vergiye bağlandılar (1830).

***8212;Sil. Tanklara karşı savaş süreci içinde, tank şasisi üzerine, normal tanklarda bulunandan daha güçlü bir top yerleştirildi. 1939'dan önce, Fransa, Renault R 35 tankının şasisine 75'lik bir top koyarak, yeni bir tank avcısı geliştirdi. 1940'tan sonra Almanlar, düşmanlarından elde ettikleri ya da modası geçmiş tankların şasilerine 47, 75, 76,2 ve 88'lik tanksavar topları yerleştirerek Sturmgeschütz'\eri ortaya çıkardılar. Daha sonra, kule altına konan güçlü topları ve sağlam zırhlarıyla dikkati çeken özel tank avcıları yaptılar; bunların en yaygın olanları Panther şasisinde 88'lik bir top taşıyan Jagdpanther ile Tiger şasisinde bir 128'lik top taşıyan Jagdtiger'dı. Amerikalılar, ikinci Dünya savaşı'nda zayıf zırhlı şasilerinde 76,2'lik ya da 90'lık bir top taşıyan kuleli destroyer tanklarını hizmete soktular. Sovyetler de, kule altında 76 ya da 85'lik toplan bulunan SU 76 ve SU 85 tanklarını tank avcısı olarak kullandılar. Günümüzde tanklara karşı çarpışmak için tasarlanmış zırhlı araçların terk edilmesi yolunda bir eğilim vardır: bunların yerine rakip zırhlılarla boy ölçüşebilecek güce ve korunmaya sahip normal tanklar geçmektedir.

kaynak:2-cilt:2
Eklenmiş Resimin Önizlemesi
Avcý-avci.jpg  
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
avcı

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 01:36 .