Nüve Forum


Genel Kültür -G- hakkinda Gövde ile ilgili bilgiler


GÖVDE a. 1. Bir şeyin ana bölümü: Kemanın gövdesi. Geminin gövdesi. ***8212;2. BEDEN'in eşanlamlısı. ***8212;3. Bir ağacın köklerinden, iri dallarının başlangıcına dek uzanan bölümü. ***8212;4. Kesilmiş hayvanın sakatatı çıkarıldıktan sonra

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 15.06.10, 11:14
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Gövde

GÖVDE a. 1. Bir şeyin ana bölümü: Kemanın gövdesi. Geminin gövdesi. ***8212;2. BEDEN'in eşanlamlısı. ***8212;3. Bir ağacın köklerinden, iri dallarının başlangıcına dek uzanan bölümü. ***8212;4. Kesilmiş hayvanın sakatatı çıkarıldıktan sonra geri kalan kısmı. ***8212;5. Gövde gösterisi, belli bir görüş ve amaçla birleşenlerin güçlerini göstermek ereğiyle büyük bir topluluk halinde yaptıkları gösteri: Partilerin gövde gösterisi. || Bir şeyi gövdeye indirmek, onu büyük bir iştahla yemek. ***8212;Al. tak. Bir çivinin başı ile ucu arasında kalan bölümü. || Tornavida gövdesi, bir tornavidanın, vida başına girecek ucu (yassı, yıldız vb.) taşıyan silindirsel bölümü. ***8212;Antropol. Gövde göstergesi, oturan bir insanın boyunun, aynı insanın ayaktaki boyuna bölümünün 100 ile çarpımı sonucu elde edilen oran. (Gövde göstergesi, insan topluluklarını sınıflandırmaya yarar. Gerçekten de bu gösterge topluluklara göre büyük değişiklikler gösterir; örneğin, güney sahra topluluklarında gösterge düşük, eskimolorda yüksektir. Bu gösterge, bugün işlemsel sayılmayan baş göstergesine göre çok daha anlamlıdır.) ***8212;Balıkç. Bir trol ağı torbasının alt kesimi, ***8212;Bot. Üstün yapılı bitkilerde ve yosunlarda yaprakları ve varsa dalları taşıyan ana eksen. (Gövde genellikle yerin üstünde ve dik olur, ama biçim ve yapı bakımından büyük bir çeşitlilik gösterir.) [Bk. ansikl. böl.]
***8212;Denize. Bir geminin gövdesi, bir geminin su altında kalan şişkin bölümü. ***8212;Dilbil. Hint-Avrupa dilbiliminde, kökten ve gövde ünlüsünden oluşan temel biçim. (Gövde, ad çekimine [ad gövdesi] ya da fiil çekimine [fiil gövdesi] temel oluşturan biçimdir).
***8212;Dülg. Bir kirişin, profilli ya da bileşik bir putrelin dolu ya da kafes biçiminde düşey bölümü. (Gövde, tablaları, kanatları ya da başlıkları birleştirir.) ***8212;Dy. Dingil gövdesi, monte edilmiş bir dingilde, tekerleklerin kamalandığı ana parça. (Kovanları oluşturan perdahlı ve döner iki bölüm içerir.) [AKS-DİNGİL de denir.] ***8212;Bir dingilde (ya da jantta) sıcakta ya da presle tekerlek gövdesinin (ya da bandajın) kamalandığı silindirsel bölüm. || Tampon gövdesi, bir tamponda uç traversine bağlanan ve içinde tampon diskinin devingen parçasının ötelemesine olanak veren bölüm. || Tekerlek gövdesi, bir tekerlekte janta takılan bandaj dışında, göbek, metal çubuklar ve janttan oluşan bütün. ***8212;Bir vagon ya da lokomotif tekerleğinin, disk biçiminde metal bir kütleden ya da göbeğe bağlanan metal çubuklardan oluşan temel bölümü. ***8212;Elektrotekn. Bir elektrik makinesinin etkin öğelerine destek görevi yapan ve çatkıyı oluşturan parça ya da parçalar kümesi. || Bir elektrik aygıtında, olağan durumda gerilim altında olmayan, ancak bir arıza halinde gerilim taşıyabilen iletken bölüm. | Gövdeye bağlama, bir iletkeni bir makinenin çatkısına ya da genellikle toprak rolü oynayan metal bir kütleye bağlama. || Manyetik gövde, bir makinede ya da bir elektromanyetik aygıtta, indükleme akılarını yönlendiren ferromanyetik parçaların tümü.
***8212;Esk. sil. Okun temrenle yelek arasındaki ahşap ana bölümü. || Hayvan zırh takımında, parçalı alın zırhının tepelik ve yan kanatlar dışında kalan bölümü. ***8212;Havc. Bir uçak ya da planörde kanatları kuyruk takımına bağlayan ve yolcu ya da yük taşıyan mekik biçimindeki bölüm. I|| Motor gövdesi, hava katmanına en iyi dalışı sağlayacak biçimsel yapı vermek için bir motoru çevreleyen kaportadan ve bu motordan oluşmuş bütün. ***8212;Hidr. Silindir gövdesi, pompa gövdesinin, içerisinde pistonun devindiği bölümü. ***8212;Isıt. havld. ve Isıbil. Silindirsel gövde, büyük su sığalı bir kazanın en büyük bölümünü oluşturan silindirsel yatay bölme. ***8212;Karş. anat. Bedenin baş ile kuyruk arasında kalan bölümü. (Omurgasızlarda gövdenin tanımı büyük farklılıklar gösterir. Buna karşılık omurgalılarda gövdenin temel özelliği genel sölom boşluğudur [kuyrukta bulunmaz]. Balıklarda ve amfibyumların larvalarında gövde hemen baştan sonra gelirse de erişkin amfibyumlarda ve amniyonlularda sölom boşluğu bulunmayan bir ara bölgeyle [boyun] baştan ayrılır. Dörtayaklıların gövdesi de iki bölüme ayrılır: önde bulunan göğüs bölümü akciğerleri ve yüreği kapsar; arkadaki karın bölümündeyse öbür içorgan-lar vardır; memelilerde bedenin orta sınırını diyafram, kuşlarda ve timsahlarda "yalancı diyafram" oluşturur.) ***8212;Killtç. Kilit kasasının dibini oluşturan, oldukça kalın sac levha. (Mekanizmanın çeşitli parçalarını taşır ve karşılığı oluşturmak üzere kıvrılmıştır.) || Silindir gövdesi, silindirli kilidin çoğunlukla pirinçten yapılan kasası.
***8212;Mak. san. Saçtan yapılmış bir aygıtın (basınçlı depo, kule, değiştirici), bir vananın, bir pompanın vb.'nin ana bölümü. || Bir makinenin, kaynakla ya da dökümle elde edilen ve diğer öğelere destek görevi yapan çatkısı. || Pompa gövdesi, bir pompada, pistonun devindiği içi boş silindir.
***8212;Marangl. Rende gövdesi, bir parçayı elle işlemek için bir tığ yerleştirilen ve sıkıca tutturulan sert ağaçtan kundak. (Rende, lamba rendesi, düz taban vb. gövdeli aletlerdir. Gövde için ince dokulu sert ağaçlar gerekir: üvez ağacı, gürgen, meşe; kimi zaman kayın da kullanılır; ancak bu halde aşınmaya elverişli alt yüz ya da taban sert ağaçla kaplanır.) ***8212;Metalürj. Bazı metalürji fırınlarında (yük-sekfırın, kupol fırını) tüyerler ile ağız arasında yer alan ve erime bölgesini içeren ana bölüm.
***8212;Meteorol. Bulut gövdesi, bir bulut sisteminin ılıman alçak basınçların ayırtedi-ci özelliğini oluşturan merkez bölümü. ***8212;Mim. Minarelerde, pabuçla şerefe arasındaki ana bölüm.
***8212;Mim. ve Süslem. sant. Sütun gövdesi, sütun ya da sütuncuğun, taban ve başlık arasında kalan bölümü. (Sütun gövdesi tek bir bloktan oluşabileceği gibi [tektaş]
küçük öğelerin bir araya getirilmesiyle de [örgülü ya da kasnaktı] yapılabilir. Dik ya da helis biçiminde [burma sütun], düz ya da yivli olabilir. Sütuncuk biçimindeki tüm nesnelerin de birer gövdesi bulunur.) [Bk. ansikl. böl.]

***8212;Müz. - ***8212;Uz. havc. itici gövdesi, barutlu bir iticiyi saran kılıf.
***8212;ANSİKL. Bot. Gövde genellikle dik olarak yer üstünde bulunan, hiç değilse genç kısımları yeşil olan ve yaprakları taşıyan, özsuyu ileten, gerekirse yedek besinleri depo eden bir organdır; kimi bitkilerde yer altında ya da su içinde olur. Ana kökün uzantısı olan ana gövde bir geçiş bölgesiyle (kök boynu) kökten ayrılır ve kendisinden doğan dalları taşır.
Gövde daima yaprakları taşır. Yaprağın gövdeye bitiştiği yer genellikle şişkin olur ve buraya düğüm denir; iki düğüm arasındaki gövde parçasına da düğümarası adı verilir. Yapraklar genellikle gövdeye göre eğik durur. Üst tarafta yaprağın dibindeki dar açıda, ilerde dal ya da sürgün verecek olan bir koltuk tomurcuğu bulunur. Gövdenin ucuna doğru düğüm aralan gittikçe kısalaşır ve çok sıkışık olan yapraklar en uçta tepe tomurcuğunu oluşturur. Gövdesinin uzaması bu tomurcuğun ortasından başlar (uçtan büyüme) ve uzayan kısımda yeni yapraklar doğar. Genç düğümaraları, düğümlerin tersine, çok uzar; buna aradan büyüme denir.
Gövdenin ilk ya da temel yapısı (bulunduğumuz iklimde genellikle en az bir yaşındaki) genç kısmında görülen yapıdır. Bu yapıda şu kısımlar göze çarpar: gözeneklerime birlikte üstderi; klorofilli kabuk ya da kabuk parankiması; kimi bitkilerde (birçenekliler) bulunmayan içderi; çevre-teker, özodunu ve odun soymuk borulardan oluşan merkez silindir. Fakat bu sonuncular kökte birbirinden ayrı ve almaşık dizili oldukları halde, gövdede ve yapraklarda sırt sırta yer alır ve ikişer ikişer odun-soymuk demetlerini oluştururlar.
ikiçenekli çokyıllık bitkilerde bir yıldan yaşlı kısımlarda ayrıca birtakım ikincil oluşumlar ortaya çıkar: mantar; felloderm; ikincil soymuk; ikincil odun; bunlar kökte de aynıdır. Bu iki organ (kök ve gövde) yaşlandıkça daha çok birbirine benzer.
Gövde-govde.jpg
Bir ağaçta, ikincil odunda, artık özsu iletimine yaramayan eski ve sert bir orta kısım (özodunu) ile ham besisuyunu ileten yeni ve yumuşak bir çevresel kısım (diri-odun) bulunur, ilkbahar odunu ile yaz odunu da birbirinden ayrıdır; birincisinde damarlar Iklnclnlnklnden daha geniş ve dolayısıyla daha açık renklidir. Yaz ve ilkbahar halkaları sayılarak ağacın yaşı belirlenebilir.
Çokyıllık birçenekli bitkilerin gövdesine kongövde denir (palmiyeler); bunlarda ikincil odun olmadığı gibi dallanma da enderdir.
Büyüme doğrultusu türe özgü iç et-menlerce belirlenmekle birlikte dış etmenlerden de önemli ölçüde etkilenir: ışık (ışı-ğayönelim), nem (suyayönelim) ve yerçekimi (yereyönelim). Üstün yapılı bitkilerde gövdenin dış görünüşü çok çeşitlidir: en sık görülen dik gövdelerin yanı sıra yatay gövdeler (yer üstünde stolon [çilek], yer altında köksap [süsen]) bulunduğu gibi, kimisi sarmaşıcı (hedera), kimisi sarılgan (sağa sarılgan [şerbetçiotu, hanımeli] ya da sola sarılgan [sarmaşık, fasulye]) tırmanıcı gövdeler de vardır. Bu-gövdeler uzunluklarına oranla çok incedirler. Gövdeler şişkin de olabilir ve o zaman yedek besin depo etmeye yarar: köksap (süsen), yumru (patates), soğan (lale). Gövde kimi bitkilerde çok ufalmıştır; bu gibi bitkilere (menekşe, çuhaçiçeği, çilek), yerinde olmamakla birlikte "sapsız" denir; bunların en aşırı biçimi gövdenin bir tabla halini aldığı soğandır. Kimi gövdelerin özellikle kurak bölge bitkilerinde (sütleğen, kaktüs, denizüzümü) özgül bir biçimi vardır. Kimi gövdeler yaprağa benzer yamyassı bir biçim alabilir; bunlara "kladot" denir (rus-cus ya da ışığan); kimi gövdelerse dikene (akdiken) ya da sülükdala dönüşür (asma).
Ayrıca bütün yeraltı gövdelerinin dalları genellikle yer üstünde dik ve yapraklı gövdeler halindedir ve bütün gövde çeşitleri yan kökler çıkarabilirler; bundan başka çiçek tomurcukları ve çiçek sapları her zaman gövdede bulunur, köklerde asla bulunmaz.
***8212;Havc. Tekmotorlu uçaklarda gövde, motor ve pilot kabini taşır, ayrıca gövdeye kanatlar, iniş ve kuyruk takımı bağlıdır. Çok motorlu uçaklarda ise genellikle motorlar gövde İçine yerleştirilmez, daha çok kanatların üst ya da altındaki motor kaportalarında yer alır. Bir gövde uçağın pilot kabiniyle birlikte yolcu mahallini ve yük bölmelerini içerir. Bombardıman uçaklarında gövde altında, bir ya da birçok bomba deposu bulunur.
Bir gövde genellikle mekik biçimini veren kaburga çiftlerinden ve çeşitli kaburga çiftlerini birbirine bağlayan kirişlerden oluşur. Perçinle yerleştirilen metal kaplama uçağın genel direncini artırır. Hafif uçaklarda kaburga çiftleri ve kirişler ağaçtandır; kaplamada ise gövdenin farklı kısımlarında farklı malzeme kullanılır; örneğin kontrplaktan ya da geçirimsiz bezden yararlanılabilir. Çağdaş uçaklarda kiriş ve kaplama yerine, hem uçağın kullanılabilir iç hacmini artıran, hem ağırlığını azaltan tekparça gövdeler kullanma eğilimi ağır basmaktadır. Deniz uçaklarında gövdenin alt kısmı karina olarak kullanılır. ***8212;Mim. ve Süslem. sant. Sütun gövdesi, sütunun taban ve başlıkla bağlantılar oluşturan vazgeçilmez bir öğesidir, ister tek parça, ister örgülü olsun, bir sütun gövdesi kendisine yüklenen anlatıma göre yükselişinde, profilinde, süslemesinde büyük değişiklikler gösterir. Mısır'da palmiye biçiminde silindirsel gövdeler, tabanda yoğunlaşan ve demet biçimi verilmiş saz tutamları (papirüs biçiminde olan tür) yapıldı. Yunan sütun gövdesi, dor düzeninde bodur, ion-korinthos düzeninde ince, taban ve başlık kesiminde daralan bölüm-ler-arasında narinleştirilmiştir. Düz, yivli ya da şamdan biçimli klasik sütun gövdesi canlı bir taşıyıcıdır; sınır durumda, atlant ya da karyatide dönüşebilir. Sütun gövdesinin kasnaklara bölünmesi, halka, bilezik gibi metal öğelerin, kabartma ya da küplerin de eklenmesini gerektirir. Ortaçağ' da sütunlar duvar ve ayaklara bağlanarak, burma sütuncuklar kendi aralarında sarmaşık gibi düğümlenerek, sütun gövdesinin dinamik bir taşıyıcı olması önlenmiştir Barok mimarlık da, helis biçiminde yivlerle oyulmuş hellenistik sütun gövdesini bozarak burma sütunu yaratmıştır. ***8212;Sil. Gövde çelik döküm ya da çelik dövme yöntemiyle yapılır ve zırhlı bir araç ya da silahın şasisini oluşturur, ilk tanklarda gövde, haddelenmiş çelikten levhalar perçinlenerek sağlamlaştırılmış bir otomobil şasisine benziyordu. Gittikçe güçlenen tanksavar silahlarının darbelerine dayanmak için sertlik verme, su üstünde ve altında ilerlemek için sızdırmazlık sağlama, termonükleer rüzgâr ve ışınıma direnç gösterme zorunlulukları, gövdenin çelik ya da hafif alüminyum alaşımlarından yapılmasına yol açtı. Bu yapı tek parça halinde dökümle elde edildiği gibi kaynakla birleştirme yoluna da gidildi; bu yöntemlerle yapılan gövdeye su verilerek gereken sağlamlık kazandırıldı. Bu yapıların tabanı, mayınlara danayabilmesi için genellikle kalın tutuldu ve gergilerle pekiştirildi. Thyssen-Hanschel UR-416 alman zırhlı keşif aracı sökülebilir orijinal Mercedes-Benz Unımog traktörlerinin gövdesini kullanır; gövdeyi ayırmak için dört civatayı sökmek ve bir elektrik fişini çıkarmak yeterlidir.

kaynak:2-cilt:8
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
gövde

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 04:55 .