Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Dişhekimliği Fakültesi > Alt Gömülü Yirmi Yaş Dişi Cerrahisi Sonrası Ağrı Kontrolünde Tramadol ve Ketoprofenin Etkilerinin Karşılaştırılması

Dişhekimliği Fakültesi hakkinda Alt Gömülü Yirmi Yaş Dişi Cerrahisi Sonrası Ağrı Kontrolünde Tramadol ve Ketoprofenin Etkilerinin Karşılaştırılması ile ilgili bilgiler


Amaç: Diş hekimliğinde orofasiyal ağrı kontrolünde periferal ve santral etkili analjezikler sıklıkla tercih edilmektedir. Tramadol, yeni kullanılmaya başlanmış bir opioid ago-nisti, Ketoprofen ise non Steroid antienflamatuar (NSAI) özelliğe sahip bir

Like Tree4Likes
  • 1 Post By aşk falı
  • 1 Post By aşk falı
  • 1 Post By aşk falı
  • 1 Post By aşk falı

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 26.09.09, 13:31
aşk falı - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Jul 2007
İletiler: 1.390
aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Alt Gömülü Yirmi Yaş Dişi Cerrahisi Sonrası Ağrı Kontrolünde Tramadol ve Ketoprofenin Etkilerinin Karşılaştırılması

Amaç: Diş hekimliğinde orofasiyal ağrı kontrolünde periferal ve santral etkili analjezikler sıklıkla tercih edilmektedir. Tramadol, yeni kullanılmaya başlanmış bir opioid ago-nisti, Ketoprofen ise non Steroid antienflamatuar (NSAI) özelliğe sahip bir analjezik ilaçtır. Çalışmanın amacı, bu iki ilacın alt gömülü yirmi yaş dişi cerrahisi sonrası ağrı kontrolünde etkilerini karşılaştırmaktır.
Materyal ve Metod: Lokal anestezi altında kemik kaldırılıp, sutur atılmasını gerektiren yirmi yaş dişi operasyonu uygulanan 20 hasta randomize tek kör esasına göre yapılacak çalışmaya dahil edildi. 50 mg Tramadol veya 50 mg Ketoprofen post-operatif olarak 3 gün boyunca kullandırılarak hastaların ağrı düzeyi, uyku düzeni ve ilaçların etkinliği ile yan etkileri araştırıldı.
Bulgular: Ağrı kontrolü bakımımdan iki ilaç arasında an¬lamlı bir fark bulunamadı ve etkilerinin benzer olduğu görüldü. Ancak, Tramadol verilen hastalarda ilacın yol açtığı yan etkiler daha fazlaydı.
Sonuç: Minör cerrahi işlemler sonrası kesin bir kon-traendikasyonu olmadığı sürece NSAI ilaçların opioid analjeziklere tercih edilebileceği ancak daha büyük hasta grupları içeren ileri çalışmaların yapılması gerektiği düşünülmektedir.
Third molar surgery.jpg
COMPARISON OF THE EFFECTS OF TRAMADOL AND KETOPROFEN ON PAIN RELIEF AFTER IMPACTED LOWER THIRD MOLAR SURGERY
Purpose: Peripherally and centrally acting analgesics are com¬monly prescribed to manage orofacial pain in dentistry. Tramadol is a novel, opioid agonist analgesic and Ketoprofen is a nonsteroidal anti-inflammatory (NSAI) drug.
Materials and Method: Randomly chosen 20 patients, under¬going third molar surgery with bone removal and sutur¬ing under local anaesthesia were enrolled for this single blind study. Either 50 mg Tramadol or 50 mg Ketoprofen was given for 3 days post-operatively. Pain perception, sleep disturbance, as well as effectiveness and adverse ef¬fects of the drugs were evaluated.
Results: Results of this study reveal that, there is no significant difference considering pain control between the two drugs and similar effects were noticed. However, more adverse effects were seen in Tramadol given patients.
Conclusion: Unless absolute contraindication is considered af¬ter minor surgical operations, NSAI drugs are to be pre¬ferred to opioid analgesics, but further studies including a large number of patients are indicated.

Çağrı DELİLBAŞI*, Serpil DURAN**
* Dt., Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Araş.Gör.,
** Doç.Dr., Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Öğr.Üy., ANKARA
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 26.09.09, 13:33
aşk falı - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Jul 2007
İletiler: 1.390
aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Alt Gömülü Yirmi Yaş Dişi Cerrahisi Sonrası Ağrı Kontrolünde Tramadol ve Ketoprofenin Etkilerinin Karşılaştırılması

Diş hekimliğinde, minör cerrahi işlemler son¬rası ağrı çok sık rastlanan bir olgu olup, kontrolü de mesleğimizde önemli bir yer tutmaktadır (1-3).
Bu amaçla, non steroid antienflamatuar (NSAI) ilaçlar ve narkotik analjezikler tek olarak veya kombine şekilde uygulanmaktadır. Non steroid antienflamatuar ilaçların kullanılmasında en büyük dezavantaj, gastrointestinal sistem üzerine etkileridir. Narkotik analjeziklerde ise mide bulan¬tısı, baş dönmesi, uyuklama, bağımlılık yanında kardiyovasküler ve solunum sistemine olumsuz etkileri saptanmıştır. Non steroid antienflamatuar ilaç grubundan olan Ketoprofen, periferik etkili analjezik, antienflamatuar, ve antipiretik özellikte bir ilaçtır (4,5). Tramadol ise opioid ve aminerjik mekanizmalara sahip santral etkili bir analjeziktir. Bu çalışmanın amacı, gömülü yirmi yaş dişi cer¬rahisi sonrası narkotik ve antienflamatuar ilaçların ağrı kontrolündeki etkilerinin karşılaştırmalı olarak araştırılmasıdır.

Materyel ve Metod
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı minör ameliyathanesinde lokal anestezi altında alt gömülü yirmi yaş dişi operasy¬onu planlanan yaşları 18 ile 41arasında değişen (ortalama 23,9) 5 kadın, 15 erkek, toplam 20 hasta çalışmaya dahil edildi. Yapılan operasyonların ve travma derecesinin gruplar arasında benzer ol¬masını sağlamak amacıyla gömülü yirmi yaş diş¬lerinin mesioanguler veya distoanguler pozisyonda ve kemik retansiyonlu olmasına dikkat edildi. Randomize, tek kör esasına göre planlanan çalış¬maya katılacak hastalara bilgi verilerek onayları alındı. Hamile veya emziren kadınlarla, araştırılan ilaçları kullanmaya engel sistemik du¬rumu, ilaç bağımlılığı veya alerjisi olanlar çalış¬maya alınmadı. Tüm hastalarda Ultracain DS Forte (40 mg Artikain HCL + 0,012 mg/ml Epinefrin HCL) ile lokal anestezi sağlandı. İn-sizyonu takiben, kemik kaldırılarak cerrahi işlem tamamlandı ve bölge primer olarak kapatıldı. Her iki ilaçtan 6 şar adet steril şekilde paketlenerek post-operatif dönemde birinci gruba (2 Erkek, 8 Kadın) 50 mg Tramadol hidroklorür (Contramal-Abdi İbrahim İlaç Sanayi), ikinci gruba (3 Erkek, 7 Kadın) ise 50 mg Ketoprofen (Keto 50- Biokem-Koz), kapsül formunda 3 gün süreyle 2x1 kullanıl¬mak üzere verildi. Hastalar, ek bir ağrı kesici kul¬lanmamaları ve verilen ilaçları kullanma zaman¬larına uymaları konusunda uyarıldılar. Her iki gruba da antibiyotik verilmezken, sadece 10 gün süreyle Klorhex gargara önerildi.
Hastalara 100 mm'lik görsel anolog skala (VAS) verilerek, operasyon sonrası ağrı kesiciye ilk gereksinim duyduklarında kendilerine verilen paketten bir adet ilaç aldıktan sonra, 2. 4. 8. 12. 24. 48. ve 72. saatlerde ağrı derecelerinin işaretlen¬mesi istendi. Daha önceden uyku problemleri olup olmadığı sorgulanarak herhangi bir problemi ol¬madığı kaydedilmiş olan hastalara, operasyonun yapıldığı ve ertesi gece uyku düzeninin değer¬lendirilmesi amacıyla 5 dereceli bir skala verildi.
1- Normal uyku, 2- Az düzensizlik, 3- Orta dere¬cede düzensizlik, 4- Bariz bir düzensizlik, 5- Hiç uyku yok. Hastalar, 4. günde kontrole çağrılarak ilaçların yan etkileri ve etkinliği hakkındaki yo¬rumları (çok iyi, iyi, orta, kötü) öğrenildi. Verilerin istatistiksel analizi Student t testi ile yapıldı.
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 26.09.09, 13:33
aşk falı - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Jul 2007
İletiler: 1.390
aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Alt Gömülü Yirmi Yaş Dişi Cerrahisi Sonrası Ağrı Kontrolünde Tramadol ve Ketoprofenin Etkilerinin Karşılaştırılması

Diş hekimliğinde, minör cerrahi işlemler son¬rası ağrı çok sık rastlanan bir olgu olup, kontrolü de mesleğimizde önemli bir yer tutmaktadır (1-3).
Bu amaçla, non steroid antienflamatuar (NSAI) ilaçlar ve narkotik analjezikler tek olarak veya kombine şekilde uygulanmaktadır. Non steroid antienflamatuar ilaçların kullanılmasında en büyük dezavantaj, gastrointestinal sistem üzerine etkileridir. Narkotik analjeziklerde ise mide bulan¬tısı, baş dönmesi, uyuklama, bağımlılık yanında kardiyovasküler ve solunum sistemine olumsuz etkileri saptanmıştır. Non steroid antienflamatuar ilaç grubundan olan Ketoprofen, periferik etkili analjezik, antienflamatuar, ve antipiretik özellikte bir ilaçtır (4,5). Tramadol ise opioid ve aminerjik mekanizmalara sahip santral etkili bir analjeziktir. Bu çalışmanın amacı, gömülü yirmi yaş dişi cer¬rahisi sonrası narkotik ve antienflamatuar ilaçların ağrı kontrolündeki etkilerinin karşılaştırmalı olarak araştırılmasıdır.

Materyel ve Metod
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı minör ameliyathanesinde lokal anestezi altında alt gömülü yirmi yaş dişi operasy¬onu planlanan yaşları 18 ile 41arasında değişen (ortalama 23,9) 5 kadın, 15 erkek, toplam 20 hasta çalışmaya dahil edildi. Yapılan operasyonların ve travma derecesinin gruplar arasında benzer ol¬masını sağlamak amacıyla gömülü yirmi yaş diş¬lerinin mesioanguler veya distoanguler pozisyonda ve kemik retansiyonlu olmasına dikkat edildi. Randomize, tek kör esasına göre planlanan çalış¬maya katılacak hastalara bilgi verilerek onayları alındı. Hamile veya emziren kadınlarla, araştırılan ilaçları kullanmaya engel sistemik du¬rumu, ilaç bağımlılığı veya alerjisi olanlar çalış¬maya alınmadı. Tüm hastalarda Ultracain DS Forte (40 mg Artikain HCL + 0,012 mg/ml Epinefrin HCL) ile lokal anestezi sağlandı. İn-sizyonu takiben, kemik kaldırılarak cerrahi işlem tamamlandı ve bölge primer olarak kapatıldı. Her iki ilaçtan 6 şar adet steril şekilde paketlenerek post-operatif dönemde birinci gruba (2 Erkek, 8 Kadın) 50 mg Tramadol hidroklorür (Contramal-Abdi İbrahim İlaç Sanayi), ikinci gruba (3 Erkek, 7 Kadın) ise 50 mg Ketoprofen (Keto 50- Biokem-Koz), kapsül formunda 3 gün süreyle 2x1 kullanıl¬mak üzere verildi. Hastalar, ek bir ağrı kesici kul¬lanmamaları ve verilen ilaçları kullanma zaman¬larına uymaları konusunda uyarıldılar. Her iki gruba da antibiyotik verilmezken, sadece 10 gün süreyle Klorhex gargara önerildi.
Hastalara 100 mm'lik görsel anolog skala (VAS) verilerek, operasyon sonrası ağrı kesiciye ilk gereksinim duyduklarında kendilerine verilen paketten bir adet ilaç aldıktan sonra, 2. 4. 8. 12. 24. 48. ve 72. saatlerde ağrı derecelerinin işaretlen¬mesi istendi. Daha önceden uyku problemleri olup olmadığı sorgulanarak herhangi bir problemi ol¬madığı kaydedilmiş olan hastalara, operasyonun yapıldığı ve ertesi gece uyku düzeninin değer¬lendirilmesi amacıyla 5 dereceli bir skala verildi.
1- Normal uyku, 2- Az düzensizlik, 3- Orta dere¬cede düzensizlik, 4- Bariz bir düzensizlik, 5- Hiç uyku yok. Hastalar, 4. günde kontrole çağrılarak ilaçların yan etkileri ve etkinliği hakkındaki yo¬rumları (çok iyi, iyi, orta, kötü) öğrenildi. Verilerin istatistiksel analizi Student t testi ile yapıldı.
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 26.09.09, 13:35
aşk falı - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Jul 2007
İletiler: 1.390
aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.aşk falı için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Alt Gömülü Yirmi Yaş Dişi Cerrahisi Sonrası Ağrı Kontrolünde Tramadol ve Ketoprofenin Etkilerinin Karşılaştırılması

Bulgular
Tramadol ve ketoprofenin ağrı kontrolüne il¬işkin değerlendirme Grafik 1'de gösterilmiştir. 72 saatlik süre içinde yapılan bu değerlendirmede hastaların VAS'a göre elde edilen ağrı değerlerinin ortalamaları kullanılmıştır. Tüm ölçüm zaman¬larında iki ilacın ağrıyı önlemedeki etkisi arasın¬da anlamlı bir fark bulunmamıştır (p> 0,05). Ketoprofen ile belli bir düzeyde seyreden ağrı, tra¬madol kullanan grupta özellikle 48. ve 72. saatlerde belirgin olarak azalmıştır (p< 0,05). Operasyon sonrası uyku düzeni ve hastaların ilaçların etkisi hakkındaki yorumu değerlendirildiğinde ilaçlar arasında önemli bir fark olmadığı saptandı (Tablo 1 ve 2). Ancak, hastaların Tramadolün etkisi hakkındaki görüşlerinin daha iyi yönde olmasına karşın, başta uyku hali ve yorgunluk olmak üzere daha fazla yan etkiye sahip olduğu görüldü (Tablo
3).
Tartışma
Tramadolün analjezik etkisi opioid reseptörler ve spinal inhibitör ara yollar üzerindeki aktivitesine bağlıdır (6). Aspirin, parasetamol ve kodein 3-4 saatlik analjezik etkiye sahipken, tek doz Tramadol sonrası 5-6 saat süreyle analjezik etki sağlana¬bilmektedir.
Diş hekimliği alanında Tramadolün antienfla-matuar ilaçlarla karşılaştırıldığı çok az çalışma mevcuttur (7). Oral cerrahi sonrası 50 mg ve 100 mg Tramadol, sadece kodein kullanılmasından da¬ha iyi etki göstermesine karşın, asetominofen veya aspirinle kombine kullanılan kodeine göre daha yetersiz etkiye sahiptir (8). Collins ve ark. (7), den-toalveolar cerrahi sonrası günde 4 kez 100 mg veya 50 mg Tramadol, günde 2 kez 50 mg Tramadol ve plasebo etkilerini karşılaştırdıkları çalışmada, Tramadolün bütün dozlarının plasebo-dan daha etki-li olduğunu ve Tramadole karşı be¬lirgin bir yan etki gelişmediğini bildirmişlerdir. Ancak ilacın dozu arttıkça hastaların uyku düzeninin daha fazla bozulduğu saptanmıştır. Benzer bir bulgu Walder ve ark. (9) tarafından da rapor edilmiştir.
Uzun süredir analjezik ilaçların etkinliğini araştırmada en güvenilir yolun plasebo kul¬lanılarak yapılan çalışmalar olduğuna dair görüşler yaygındı. Bu amaçla, çalışma grupları¬na ek olarak plasebo verilen kontrol grubunun da oluşturulması bilimsel araştırmalarda yaygın bir uygulamaydı (10), ancak günümüzde bu konuyla ilgili farklı görüşler ortaya konmaktadır. Hekimin, hastanın o-nayını almadan veya ağrıya sebep ola¬cağı bilinen bir işlemden sonra etkisiz bir madde vermesi tıp etiği açısından uygun görülmemekte¬dir (11). Son yıllardaki literatürlerde plasebo kul¬lanılmadan yapılan çalışmaların ağırlık kazan¬ması üzerine bu çalışmada da plasebo grubu oluşturulmamıştır.
Opioidlerin analjezik etkisinin u (mü) resep¬törü ile etkileşimi sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir (6,8). Bu reseptörün aktivasyonu sonucu analjezi, solunum depresyonu, miyozis, peristaltik hareketlerde azalma ve öfori oluşmak¬tadır (6,12). Tramadolün en çok sebep olduğu yan etkiler mide bulantısı, baş dönmesi, kusma, uyku hali ve bağımlılıktır (7,8). Bu çalışmada da uyku hali ve yorgunluk hissi en sık bildirilen yan etkidir. Ayrıca opioid ilaç bağımlılığı olan, renal veya karaciğer disfonksiyonu bulunan, 75 yaşın üzeri veya 16 yaşın altındaki kişilerle, oksidatif ilaç metabolizmasını değiştiren ilaçları kullananlarda Tramadolün dikkatli kullanılması gerektiği belir¬tilmektedir (8). Ancak oral cerrahi sonrası anal¬jezik ilaçlar kısa bir dönem uygulandığından genelde bağımlılık görülmemektedir (13). Tramadolün peptik ülser, kanama problemi, alerji hikayesi olan, antikoagülan veya kortikosteroid kullanan, aspirin benzeri ilaçları tolere edemeyen hastalarda kullanılması daha uygundur (7).
Tramadolün etkisi kısmen non opioid mekaniz¬malara bağlı olduğundan morfin ve kodeine göre daha az yan etki görülür (8,9). Tramadol tek başı¬na uygulandığında yeterli analjezi sağlamasına rağmen aspirin-kodein veya parasetamol-kodein kombinasyonları kadar etkili olamamıştır (8). Bu nedenle Tramadol ve bir NSAI ilacın kombine kul¬lanıldığı çalışmalara gereksinim vardır. Doroschak ve ark. (8), flurbifrofen ve tramadol kombinasyonuyla endodontik ağrının kontrolünde her iki ilacın tek başına kullanılmasından daha iyi sonuç elde etmişlerdir.
Ketoprofen, hem prostoglandin hem lökotrien oluşumunu engeller. Ayrıca antibradikinin aktivi-teye sahiptir ve lizozomal membranı stabilize edi¬ci özelliği vardır. Gastrointestinal yoldan kolayca emilir ve XA -2 saat içinde maksimum plazma se¬viyesine ulaşır. Ketoprofene bağlı gelişen başlıca yan etkiler; mide bulantısı ve epigastrik rahatsı¬zlıktır. Daha az olarak, peptik ülser, baş ağrısı, baş dönmesi, uyuklama ve nefrit görülebilir. Karaciğere yan etkisi azdır ama nadir de olsa ilaca bağlı sarılık geliştiği rapor edilmiştir. Çalış¬mamızda, Ketopro-fen grubundaki hastaların yarısında uyku hali yarısında da ağız kuruluğu geliştiği öğrenilmiş ve başka bir yan etkiye rast¬lanmamıştır. Göz önünde tutulması gereken diğer bir konu, aspirine karşı çapraz duyarlılık reaksiy¬onu gelişebilmesidir. Aspirin alerjisi olan bir has¬taya ketoprofen veril-mesi sonucunda öldüğü belir¬tilmiştir (14-16).
Diş hekimliğinde ağrı kontrolü için ketopro-fenin, indomethacine, aspirin, fenilbutazone ve ibufrofen gibi diğer NSAI ilaçlarla karşılaştırıldığında daha etkili veya aynı dere¬cede etkili olduğu rapor edilmiştir (17). Bir araştırmada ise ketoprofenin, kodein ve plaseboya oranla ağrı kontrolünde daha etkili olduğu ve kodeine göre daha hızlı ve uzun etkiye sahip olduğu belirtilmiştir (16). Ketoprofenin minimal yan etkisi, hızlı etki süresi ve güçlü analjezik özel¬likleri bu ilacın yaygınlığını arttırmıştır. Klinik olarak diğer NSAI ilaçlara göre ağrı kon¬trolü ve enflamasyon açısından daha iyi sonuçlar verdiği de bildirilmiştir (16,17).
Çalışmamızda Ketoprofen ile belli düzeyde seyreden ağrının, Tramadol kullanan grupta 48. ve 72. saatlerde belirgin olarak azaldığı gözlenmiştir. Bu durumun muhtemelen ağrı eşiği, ödem derece¬si gibi hastayla ilişkili faktörlere bağlı olabileceği düşünülmüştür.
Sonuç olarak, bu çalışmada gömülü yirmi yaş dişi cerrahisi sonrası ağrı kontrolünde Tramadol ve Ketoprofen arasında anlamlı bir fark ol¬madığı; fakat Tramadole karşı daha fazla yan etkinin ortaya çıktığı gözlenmiştir. Bu sonuçların ışığı altında, minör cerrahi işlemler sonrası kesin bir kontraendikasyonu olmadığı sürece NSAI ilaçların opioid analjeziklere tercih edilebileceği ancak daha büyük hasta grupları içeren ileri çalışmaların yapılması gerektiği düşünülmektedir.
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf dishekimligi7-3-2.pdf (132,8 KB (Kilobyte), 3x kez indirilmiştir)
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
ağrı, alt, cerrahisi, dişi, etkilerinin, gömülü, karşılaştırılması, ketoprofenin, kontrolünde, sonrası, tramadol, yaş

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 19:49 .