Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Dişhekimliği Fakültesi > Sağlık Araştırmalarında Kullanılan Temel İstatistik Yöntemler-Basic Statistical Methods Used in Health Research

Dişhekimliği Fakültesi hakkinda Sağlık Araştırmalarında Kullanılan Temel İstatistik Yöntemler-Basic Statistical Methods Used in Health Research ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]Sunulan çalışmada, sağlık alanında kullanılan temel istatistik yöntemler ele alınarak, verilerin derlenmesi ve özetlenmesinde yararlanılan tanımlayıcı istatistik ve çıkarsamalı istatistik yöntemleri değerlendirilmiştir. In this study, basic statistical methods applied in

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 20.04.09, 14:32
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Sağlık Araştırmalarında Kullanılan Temel İstatistik Yöntemler-Basic Statistical Methods Used in Health Research

[coverattach=1]Sunulan çalışmada, sağlık alanında kullanılan temel istatistik yöntemler ele alınarak, verilerin derlenmesi ve özetlenmesinde yararlanılan tanımlayıcı istatistik ve çıkarsamalı istatistik yöntemleri değerlendirilmiştir.

In this study, basic statistical methods applied in health are presented and several descriptive techniques for organizing and summarising data and inferential statistical techniques are discussed.

İstatistik, pozitif bilimlerin temeli olan gözlemlerin yapılması, verilerin toplanması, analizi ve yorumu için gerekli yöntemlerin geliştirilip uygulanmasıyla uğraşan ve sonuçta, verilerden gidilerek elde edilen olasılık deyimleri ile objektif karar vermede önemli rolü olan bir bilim dalıdır. İstatistiğin biyoloji, tıp ve diğer sağlık bilimlerinde kullanımı "biyoistatistik" olarak tanımlanmaktadır. Sağlık alanında istatistiğin ilk kullanılışı M.S. 720'de Japonya'da canlı doğum, ölüm ve evlenme kayıtlarının zorunlu kılınmasıyla başlamıştır; ancak ülkemizde sağlıkla ilgili istatistiklerin toplanması 1910 yılından sonraya rastlamaktadır. Biyoistatistiğin sağlık bilimlerindeki kullanım alanları ise genel olarak hizmet planlaması, tanı ve tedavi işlemleri, toplumsal değişimlerin incelenmesi, koruyucu hizmetler, biyolojik, morfolojik ve fizyolojik özelliklerin tanımlanması, bilimsel çalışmalar ve hizmetin ölçümlenmesi şeklinde sınıflanmaktadır .
Sunulan derlemenin amacı sağlık alanında kullanılan temel istatistik kavramların diş hekimliğindeki uygulamalarının örnek verilerek incelenmesidir. Bu bağlamda, istatistikte verilerin ölçüm biçimi, tanımlayıcı istatistiksel yöntemler, verilerin analizinde kullanılan parametrik olan ve olmayan istatistiksel yöntemlerin gözden geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Kaynak
Öğr.Gör.Dr. Hayal BOYACIOĞLU, **Doç.Dr. Pelin GÜNERİ
*Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü **Ege Üniversitesi , Dişhekimliği Fakültesi, Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı

Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg ms-biostatistics.jpg (21,3 KB (Kilobyte), 3x kez indirilmiştir)
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 20.04.09, 14:40
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Sağlık Araştırmalarında Kullanılan Temel İstatistik Yöntemler-Basic Statistical Methods Used in Health Research

İSTATİSTİKSEL TEKNİKLERİN UYGULANDIĞI VERİLERİN ÖLÇÜM BİÇİMİ
Veriler, ölçüm biçimine göre üç ana grupta toplanmaktadır.
a) Ölçümle belirtilen sürekli veriler: Kandaki biyokimyasal değerler ölçümle belirtilen sürekli verilerdir.
b) Sayısal olarak belirtilen kesikli veriler: Bir hastadaki çürük diş sayısı, bir klinikteki hasta sayısı gibi veriler bu grup içinde tanımlanır.
c) Nitelik olarak belirtilen veriler: Erkek-kadın, hasta-sağlam, köysel bölge-şehirsel bölge gibi nitelik olarak belirtilen verilerdir. Bazı durumlarda nitelik olarak belirtilen bu veriler belirli bir özelliğe göre sıraya dizilebilir. (örneğin: çok belirgin, az belirgin, belirgin değil vb.)
Tanımlayıcı İstatistik Yöntemler
Dağılımları tanımlayıcı olan bu istatistiksel yöntemlerin temel amacı "karmaşayı düzene sokmak" olarak ifade edilebilir. Bu tür istatistiklerin genel olarak kullanım alanları verilerin sınıflandırarak özet tabloların oluşturulması ve eğilim ve dağılım ölçülerinin elde edilmesidir .
Frekans Dağılım Tablosu
Frekans tablosu, örnek sayısının fazla olduğu durumlarda veriler üzerinde yapılacak hesaplamaları kolaylaştırmayı ve anlaşılır biçimde araştırıcıya sunmayı amaçlamaktadır; ancak sınıf aralıkları 6'dan az olduğunda bilgi kaybı, 15'den fazla olduğunda ise verilerin yeterli biçimde özetlenmemesi gibi sorunlarla karşılaşıldığndan, tablonun kullanımı sırasında sınıf aralığının 6 ile 15 arasında olmasına özen gösterilmelidir; . Tablo 1'de postoperatif analjezik uygulanan 45 hastanın ağrısız geçirdikleri sürelere (saat) ilişkin frekans dağılım tablosu örnek bir uygulama olarak sunulmaktadır.
1.jpg
TABLO 1-45 Hastanın Ağrısız Geçirdikleri Sürelere (saat) Ait Frekans Dağılım Tablosu

Merkezi Eğilim Ölçüleri
Frekans dağılımlarını tanımlamak amacıyla geliştirilen ölçülerden birisi, merkezi eğilim öl¬çüleridir; aritmetik ortalama, medyan ve mod birer merkezi eğilim ölçü birimi olarak kullanıl¬maktadır.
a) Aritmetik ortalama: Örneklemdeki verile¬rin aldıkları değerlerin toplanıp denek sayısına bölünmesi ile elde edilir.
b) Medyan (Ortanca)ağılımın orta noktasın¬daki değer olarak tanımlanır.
c) Mod (Tepe değeri): Sınıflandırılmamış veri¬lerde en çok tekrarlanan değer olarak ifade edil¬mektedir4.
Örneğin, Oral Diagnoz kliniğine başvuran 25, 30, 20, 40, 20 yaşlarındaki 5 hastanın yaş değerleri incelendiğinde; aritmetik ortalama:27, medyan: 25, mod: 20 olacaktır.
Merkezi Dağılım Ölçüleri
Eldeki veri setinin ortalamadan olan uzaklıklarını belirleyen merkezi dağılım ölçülerinin baş-lıcaları varyans, standart sapma, değişim aralığı ve değişim katsayısı'dır.
a) Varyans (S2) ve Standart Sapma (S): Verilerin ortalamadan olan sapmalarının karesinin aritmetik ortalaması varyans, varyansın karekökü ise standart sapma olarak tanımlanmaktadır.
Bu eğilim ölçüleri ortalama etrafındaki yayılımın bir ölçüsüdür ve değerlerin ortalamadan farklılıkları hakkında bilgi verir.

Yukarıda örneklediğimiz 5 hastanın yaş değerlerine ilişkin varyans: 70, değişim aralığı: 20, standart sapma: 8,37, değişim katsayısı: %31 olacaktır. Bulunan değişim katsayısı, standart sapmanın ortalamanın %31'i olduğunu ifade etmektedir.
Çıkarsamalı İstatistik Yöntemler
İstatistiğin iki ana sınıfından ikincisini oluşturan istatistiksel çıkarsama, araştırmacının örneklerden elde ettiği sonuçları kullanarak örneklemin alındığı kitleyi tanımak için uyguladığı istatistiksel sürecin adıdır. Çıkarsamalı istatistik; tahmin ve hipotez testleri olarak iki grupta incelenir. Verilerin analizinde yararlanılan testler ise parametrik ve parametrik olmayan testler olarak iki ana grupta değerledirilmektedir.
Tahmin
Örneklemden elde edilen verilerle kitle parametreleri iki şekilde tahminlenmektedir.
I) Nokta Tahmin: Kitle parametresini tahmin etmek için kullanılan tek bir değerdir.
II) Aralık Tahmin: Örneklemden yararlanılarak kitle parametresinin yüzde kaç olasılıkla alacağı alt sınır ve üst sınır değerinin tahminlenmesidir. Herhangi bir kitle parametresine ait bir aralık tahminin nasıl hesaplandığını gösteren formül, "aralık tahminleyici" olarak adlandırılır.
Aralık tahmini içinde yer alan güveni ölçen ve genellikle uygulamada %90 ile %99 değerleri arasında kullanılan olasılık seviyesi değeri "güvenilirlik katsayısı" olarak adlandırılır.

Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg -1-.jpg (58,7 KB (Kilobyte), 52x kez indirilmiştir)
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 20.04.09, 14:46
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Sağlık Araştırmalarında Kullanılan Temel İstatistik Yöntemler-Basic Statistical Methods Used in Health Research

Hipotez Testleri
Kitleler gösterdikleri olasılık dağılışları ile ta¬nımlanırlar ve kitle hakkında verilecek kararlar, ancak bu dağılışlar bilindiği zaman kesinlik kaza¬nır. Bununla birlikte her zaman kitledeki tüm bi¬reylere ulaşmak mümkün olmadığından, kitleden çekilecek örneklem yardımıyla kitle parametrele¬ri tahmin edilebilir. Kitle hakkında karar verirken ya tahmin yapılır, ya da konuyla ilgili bir varsa¬yımda bulunulur; ileri sürülen bu tip varsayımlara "hipotez" adı verilir. Genelde bir hipotezin doğru ya da yanlış olduğu ispatlanamaz; yalnızca, ras¬gele değişkenin değerleri yardımı ile elde edilen bilgiler hipotezi desteklediğinde "hipotez redde¬dilemez" denebilir. Bir bilimsel hipotezin kurulup test edilmesinde 4 unsur göz önünde bulundurul¬maktadır.
1. Sıfır Hipotezi (H0)
2. Alternatif Hipotez (Ha)
3. Hata Tipleri
4. Test İstatistiği
Sıfır Hipotezi (H0); test edilecek hipotezi gös¬terir. Test yapılmasının mantığı, daima, verilen teoriyi çürütünceye kadar standart teorinin doğ¬ruluğuna inanmaktır. H0 hipotezinin reddedilip reddedilmemesi ile ilgili karar, kitleden çekilen örneklemdeki bilgilere dayanır ve karar verme işlemi örneklemdeki verilerden yararlanarak he¬saplanan bir test istatistiğinin büyüklüğünün ön¬ceden belirlenen bir değer ile karşılaştırılması ile yapılır.
Hipotez Testi ile hesaplanan değer, biri kabul diğeri red bölgesi olan 2 bölgeye ayrılmaktadır. Hesaplanan değer red etme bölgesinde ise H0 hi¬potezi reddedilir, kabul bölgesinde ise H0 hipotezi reddedilemez. Bununla birlikte bu karar verme yönteminde I. tip (a) ve II. tip hata (P) olmak üze¬re 2 tür hata yapılabilmektedir (Tablo 2).
I. Tip Hata (a): H0 hipotezi gerçekte doğru iken red edilmesi ile oluşan hatadır.
II. Tip Hata (P):H0 hipotezi gerçekte yanlış iken kabul edilmesi ile oluşan hatadır6,7.
Temel İstatistik Yöntemler
Verilerin analizinde kullanılan istatistiksel testler, parametrik olan ve olmayan testler olarak iki grupta incelenir.
a. Parametrik Testler: Bir istatistiksel testin seçiminde, verilerin toplanması yöntemi, örnek-lemin alındığı kitlenin yapısı ve değişkenlerin ölçülmesinde kullanılan yöntemler dikkate alınmalıdır.

Herhangi bir araştırmada parametrik testlerin kullanılması için:
***8226; Gözlemlerin bağımsız olması (Birinin seçimi diğerini etkilememeli)
***8226; Gözlemlerin normal dağılım(çan eğrisi) gösteren kitlelerden seçilmesi
***8226; Örneklem hacminin en az 30 olması (n >30) gereklidir8.
b. Parametrik Olmayan Testler: Parametrik test varsayımlarının sağlanamadığı durumlarda, diğer bir ifade ile sayısal ölçüm değerleri yerine skorlamalar ve benzeri sıralamalar kullanıldığında, ve örneklem hacmi 10'dan az olduğunda (n< 10) parametrik olmayan istatistiksel teknikler yardımıyla analizler tamamlanır. Parametrik olmayan testler daha az duyarlı ölçme düzeylerinde kullanılabildiklerinden ve daha az varsayım gerektirdiklerinden uygulama alanları parametrik testlere göre daha geniştir9.
z Testi
z testi toplumda normal dağılım gösteren ve populasyon parametreleri bilinen x değişkeninin parametrelerine dayanarak kurulan H0 hipotezini H1 karşıt hipotezlerine karşı a yanılma payına göre n hacimli örnek verileri aracılığı ile test etmeyi amaçlayan parametrik bir testtir. Örneğin, diyabeti olan 50 kişideki (n hacmi) Streptococcus Mutans miktarı (x değişkeni) ile 50 sağlıklı kişideki (m hacmi) Streptococcus Mutans miktarı karşılaştırılması z testi ile yapılmaktadır. Z testinin uygulanabilmesi için gerekli olan varsayımlar;
***8226; Örneklemin alındığı kitlenin normal dağılıma uyması,
***8226; Kitleye ilişkin parametrelerin bilinmesi,
***8226; Örnek sayısının 30'dan büyük olmasıdır.
t Testi
Örneğin alındığı toplumun standart sapmasının (o) bilinmediği ve örnek sayısının 30'dan küçük olduğu durumlarda tek örnek ve iki örnek ortalamasının karşılaştırılması amacıyla kullanılır. iki örnek durumunda ise, örneklerin bağımlı ve bağımsız olmaları test modelini etkilemektedir. Bağımlı iki örnek; iki veri dizisinin n birimlik tek bir grup üzerinden elde edilmiş olduğunu belirtir; örneğin, tam protez yapılan hastaların tam protez takılmadan önce ve tam protez takıldıktan sonraki tükürük vizkozite değerlerinin karşılaştırılmasında "eşleştirilmiş t test" istatistiği kullanılır. Burada protez kullanan hastalar tek bir gruptur; protez öncesi tükürük vizikozite ölçümleri birinci veri dizisini, protez sonrası ölçümler ise ikinci veri dizisini oluşturmaktadır.
Bağımsız iki örnek durumunda ise, iki veri seti farklı kitlelerden alınan örneklemlerden elde edilmektedir; örneğin, mandibular prognatizmi olan bir hasta grubunda bazı hastalar sagittal osteotomi,bazıları ise vertikal tip osteotomi ile tedavi edildiğinde, bu iki grup hastanın yumuşak doku ölçümlerinin karşılaştırılması amacıyla t test istatistiği kullanılır.
Tek Yönlü Varyans Analizi
Varyans Analizi (ANOVA) iki'den fazla bağımsız gruptan elde edilen verilerin grup ortala¬malarının farklı olup olmadığını test etmek için kullanılan bir yöntemdir10. Tek yönlü varyans analizinde k toplumun u 1, u 2,...uk ortalamalı ve ortak varyanslı (o2) normal dağılım gösterdiği varsayımı kabul edilir. Bu analiz, ikiden fazla grubun normal dağılan benzer ortalamalı kitlelerden alınıp alınmadığı, ortak varyans kullanılarak test edilmektedir. Örneğin, romatoid artrit (RA), Behçet hastalığı ve sağlıklı kontrol grubu olmak üzere üç grubun periodontal indeks skorlarının karşılaştırılmak istendiği bir çalışmada, tek yönlü varyans analizi yönteminin kullanılması uygun olacaktır.
Ki-Kare Testi
Sayımla belirtilen verilerin karşılaştırılmasında kullanılan en önemli parametrik olmayan test, ki-kare (%2) testidir ve belli özellikleri gösteren gözlenmiş denek sayılarının beklenen -yani normal olması gereken sayısal değerlere uyup uymadığını yargılar11. Ki-kare testi parametrik olmayan testler içinde en yaygın kullanımı olan testlerdendir; R*1 (R satır, 1 sütun), 1*C (1 satır, C sütun), R*C biçiminde tablolaştırılmış verilerin analizinde yararlanılır.
Eğer veriler R*1 ya da 1*C biçiminde tablolaş-tırılmışsa, bu tür verilere uygulanan ki-kare testine ki-kare uygunluk testi adı verilir. Bu testte, gözlenen frekansların uyduğu varsayılan belirli frekanslardan olan farklarının önemliliği test edilir. Örneğin, dişhekimliği Oral Diagnoz bölümüne başvuran 30 hastanın alındığı bir kitlenin dağılımının normal dağılıma (çan eğrisi) uygunluğu, ki-kare uygunluk testi ile araştırılır.
Eğer veriler 2*2 ya da R*C (R>2, C>2) biçiminde çapraz tablo biçiminde verilmişse, bu tür verilere uygulanan kikare testine ki-kare bağımsızlık testi adı verilir. 2*2'lik tablolarda gözlerdeki beklenen değer 5'den küçük ise, Fisher kesin ki-kare testi (Fisher's exact chi square test) ile analiz yapılır. Örneğin, diş hekimliğine başvuran geriat-rik hasta grubunda protez kullanım durumunun cinsiyetle olan ilişkisi değerlendirilmek istendi¬ğinde, herhangi bir gruptaki beklenen değerin 5'den küçük olması durumunda protez kullanımının cinsiyetle olan ilişkisi Fisher kesin ki-kare testi ile araştırılır.
Basit Doğrusal Regresyon Analizi
Y: bağımlı (açıklanan) ve X: bağımsız (açıklayıcı) değişken olmak üzere iki değişken arasındaki sebep-sonuç ilişkisini matematiksel model olarak ortaya koyan yönteme "regresyon analizi" adı verilir. Bu analizin uygulanması için değişkenlerin bağımlı ve bağımsız değişken olarak ayrılması ve regresyon modelinin kurulması gerekmektedir. Örneğin, tükürüğün pH değeri (y) ile günlük tüketilen sigara sayısı (x) arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi istenen durumda, tükürüğün pH değeri ölçümle elde edilen bir değişken olduğundan "bağımlı değişken"dir. Burada basit doğrusal regresyon analizinin amacı, y=a+bx regresyon modelinin; y'nin değerlerini gözlem aralığı içinde tahmin etmek, ya da gözlem aralığından bir ya da birkaç periyod önceki ve sonraki değerlerini tahmin etmek için kullanıp kullanılmayacağını belirlemektir. Diğer bir deyişle, sigara sayısı kaçadet arttığında tükürük pH'sında kaç birim değişiklik olacağını tahmin etmek amaçlanmaktadır.
Lojistik Regresyon Analizi
Lojistik regresyon; cevap değişkenin kategorik ve ikili, üçlü ve çoklu kategorilerde gözlendiği durumlarda açıklayıcı değişkenlerle neden-sonuç ilişkisini belirlemede yararlanılan bir yöntemdir. Bağımlı değişken üzerinde açıklayıcı değişkenlerin etkileri olasılık olarak elde edilir ve risk faktörlerinin olasılık olarak belirlenmesi sağlanır; normal dağılım varsayımı, süreklilik varsayımı gibi ön koşulları yoktur . Örneğin, çürük oluşumunda (y), sigara içme durumu (x1), cinsiyet (x2), aile öyküsü (x3) parametrelerinin risk faktörü olup olmadığının araştırılmasında lojistik regres-yon analizi ile çözümleme yapılır.
Mann-Whitney U Testi
Mann-Whitney U testi bağımsız iki örneklem t testinin parametrik olmayan alternatifidir ve n1 ve n2 hacimli bağımsız iki örneğin, aynı medyanlı kitleden alınmış rastgele örnekler olup olmadığını test etmek için uygulanır . Örneğin, ortodon-tik tedavi (n1) ve cerrahi tedavi (n2) uygulanan iki grup hastanın tedavi sonrası 1-PD mm değerlerinin karşılaştırılmasında Mann-Whitney U Testinin kullanılması gereklidir.
Kruskal-Wallis Testi
Kruskal-Wallis Testi parametrik olmayan tek yönlü varyans analizi yöntemidir. ikiden fazla grup ortalaması arasındaki farklılığın araştırılması için eğer parametrik test varsayımları sağlan¬mıyorsa, Kruskal-Wallis varyans analizi uygula-nır . Örneğin, hidrojen peroksit ile ağartma işleminin minenin makaslama bağlanma dayanımına etkisinin araştırıldığı bir çalışmada, dört farklı gruptan elde edilen bağlanma dayanım değerleri (MPa)'nin karşılaştırılmasında Kuruskal-Wallis testi uygulanır.
Wilcoxon T Testi
Wilcoxon T testi bağımlı iki örnek testidir ve eşleştirilmiş t testinin parametrik olmayan alternatifidir. Bu test, n birimlik örnekten elde edilen iki gözlem seti farkının ortancası sıfır olan toplumdan çekilmiş rasgele örnek olup olmadığını araştırır. Örneğin, ortodontik tedavi uygulanan bir grup hastanın tedavi öncesi ve sonrası 1-SN açısı değerleri Wilcoxon T testi ile karşılaştırılır.
Kappa İstatistiği (K)
Kappa katsayısı, aynı nesneyi derecelendiren iki gözlemci arasındaki uyumu test etmek amacıyla kullanılır. Örneğin, aynı bireylerin röntgeni¬ni değerlendiren iki klinisyenin, lezyon bulgularının karşılaştırılmasında birbirleriyle ne düzeyde uyum içinde olduğu kappa değeri ile gösterilebil-mektedir. Kappa katsayısı 0-1 aralığında değer alır ve buna göre, 0,93-1: mükemmel, 0,81-0,92: çok iyi, 0,61-0.80: iyi, 0,41-0,60: orta düzeyde
0,21-0,40: ortanın altında ve 0,01-0,20: zayıf
uyumu tanımlamaktadır5. Korelasyon Analizi
İki değişken arasında ilişki olup olmadığının ve eğer ilişki varsa bu ilişkinin yönünün belirlenmesinde korelasyon analizi kullanılır. Örneğin, tam protezlerin yenilenmesinde etkili faktörlerin değerlendirildiği bir çalışmada, protez kullanım süresi ile interokluzal aralık değerleri arasındaki ilişki korelasyon analizi ile araştırılır. Korelasyon analizinde en sık Pearson ve Spearman korelas korelas¬yonları kullanılır ve elde edilen korelasyon kat¬sayısı (r), +1 ile -1 arasında değer alır. Anlamlılık düzeyinde (+) işaret pozitif yönde, (-) işaret ise negatif yönde bir ilişki olduğunu gösterir. 0,00¬0,24: zayıf, 0,25-0,49: orta, 0,50-0,74: güçlü, 0,75-1,00: çok güçlü bir ilişki olduğunu ifade eder14,15.

Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg 2.jpg (42,3 KB (Kilobyte), 53x kez indirilmiştir)
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 20.04.09, 14:53
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Sağlık Araştırmalarında Kullanılan Temel İstatistik Yöntemler-Basic Statistical Methods Used in Health Research

Verilerin istatistiksel testlerle analiz edilmeleri sonucunda p değeri elde edilir. p değeri, sıfır hipotezi doğru olduğunda araştırma sonuçlarının şansa bağlı olarak elde edilmesi olasılığıdır. p değerinin belirlenen a değerinden küçük olması durumunda,H0 hipotezi alternatif hipotez lehine red edilir; bu durum p<0,05 veya p<0,01 gibi tanımlamalarla gösterilmektedir.Araştırma sonuçlarının özetlenmesinde aşağıda sayılan noktalara önem verilmelidir.

Kaynak
Öğr.Gör.Dr. Hayal BOYACIOĞLU, **Doç.Dr. Pelin GÜNERİ
*Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü **Ege Üniversitesi , Dişhekimliği Fakültesi, Oral Diagnoz ve Radyoloji Anabilim Dalı

Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf 20063.sayimakale-5.pdf (347,4 KB (Kilobyte), 4x kez indirilmiştir)
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
araştırmalarında, health, kullanılan, methods, research, sağlık, statistical, temel, yöntemler-basic, ıstatistik

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 10:04 .