Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Dişhekimliği Fakültesi > Daimi Dentisyonda Konjenital Hipodontinin Görülme Sıklığı

Dişhekimliği Fakültesi hakkinda Daimi Dentisyonda Konjenital Hipodontinin Görülme Sıklığı ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]Amaç: Konjenital hipodonti (diş eksikliği veya agenezis) diş hekimli¬ğinde görülen önemli gelişimsel anomalilerdendir. Bu çalışmada daimi dentisyonda konjenital hipodontinin görülme sıklığının saptanması amaçlanmıştır. Materyal ve Metod: Çalışmada Kırıkkale ve Selçuk

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 26.04.09, 10:20
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Daimi Dentisyonda Konjenital Hipodontinin Görülme Sıklığı

[coverattach=1]Amaç: Konjenital hipodonti (diş eksikliği veya agenezis) diş hekimli¬ğinde görülen önemli gelişimsel anomalilerdendir. Bu çalışmada daimi dentisyonda konjenital hipodontinin görülme sıklığının saptanması amaçlanmıştır.
Materyal ve Metod: Çalışmada Kırıkkale ve Selçuk Üniversiteleri Diş Hekimliği Fakülteleri'nin, Ortodonti Bölümleri'ne tedavi olmak amacıyla başvurmuş daimi dentisyonda olan 1086 hasta¬nın (375 erkek, 711 kız) ortodontik tedavi öncesi alınan ortopantomografileri ve çalışma modelleri incelenmiştir.
Bulgular: Üçüncü molar dişler hariç erkeklerde (%1.6) ve kızlarda
(%2) alt ikinci premolarların eksikliği en yüksek orandaydı. Bu-
nu, erkeklerde ve kızlarda sırasıyla ve 1.5) ile üst sağ-sol
laterallerin, (%1.3 ve 1.4) ile sol alt 1. molarların, (%0 ve 1.7)
ile alt santral kesicilerin eksikliği izlemekteydi. Tüm 3. molar
dişlerin eksikliğinin görülme sıklığı erkeklerde %20, kızlarda
%15.6 olarak görüldü.
Sonuç: Literatürdeki çalışmalardan, bölgesel ve ırksal farklılıkların elde edilen sonuçları oldukça etkilediği anlaşılmaktadır.

Purpose: Congenital hypodontia (agenesis) is an important develop¬ment dental anomaly. The purpose of this study was to investi¬gate prevalence of congenital hypodontia in the permanent den¬tition.
Material and Methods: The orthopantomographs and study models of 1086 (375 boys and 711 girls) adolescents at the Kirikkale and Selcuk Universities Faculty of Dentistry Department of Or¬thodontics were analyzed.
Results: Except of third molars, the most frequently missing teeth for the boys and girls respectively were the lower second premolars (1.6 and 2%), the upper right and left lateral incisors (1.1 and 1.5%), the left lower first molars (1.3 and 1.4%) and the lower central incisors (0 ve 1.7%). The frequency of agenesis of the all third molars was 20% for the boys and 15.6% for the girls.
Conclusion: According to the literature, it is understood that regional and racial differences affect the results.

Kaynak
İbrahim Erhan GELGÖR*, Yıldıray ŞİŞMAN**, Sıddık MALKOÇ***
*Yrd.Doç.Dr., Kırıkkale Universités Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD, Öğretim Üyesi, KIRIKKALE
**Dr., Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Oraldiagnoz ve Radyoloji BD Öğretim Görevlisi,
***Yrd.Doç.Dr., Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD Öğretim Üyesi, KONYA

Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg abb14.jpg (19,1 KB (Kilobyte), 4x kez indirilmiştir)
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 26.04.09, 10:26
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Daimi Dentisyonda Konjenital Hipodontinin Görülme Sıklığı

Agenezis veya hipodonti olarak da adlandırılan konjenital diş eksikliği önemli gelişimsel anomalilerdendir. Literatürlerde dünya çapında konjenital diş eksikliğinin görülme sıklığının %1 ile %10 arasında olduğu bildirilmiştir (1-5). Avrupa ülkelerinde bu oranın %95'ini 3. molarlar, 2. premolarlar ve lateral kesicilerin eksikliğinin teşkil ettiği bildirilmiştir (6,7). Sadece 3. molar eksikliğinin değerlendirildiği diğer çalışmalarda bir veya daha fazla sayıda 3. molar eksikliğinin görülme sıklığının %7-35 olduğu bildirilmiştir (2-4,8-10).
Konjenital diş eksikliğinin değerlendirildiği birçok çalışmada 3. molarlardan sonra en sık alt 2. premolar dişlerin eksik olduğu görülmüştür (2¬5,11-14). 1006 kişilik bir grup İsveçli çocukta yapılan araştırmada, çocukların %2.8'inde konjenital diş eksikliği saptanmış ve her çocukta en az bir adet alt 2. premolar diş olduğu bildirilmiştir (4). Bergstrom (5), 2589 çocukta yaptığı araştırmada alt 2. premolar eksikliğinin %3.3 oranında olduğunu ve bunun %60'ının bilateral görüldüğünü söylemiştir. Eksikliği en az görülen dişler alt santral ve lateral kesici dişler olduğu (3,15,16) ve üst santral keserlerin, kaninlerin ve 1. molarların eksikliğinin ise oldukça nadir görüldüğü bildirilmiştir (16).
Proffit (17) en sık üst lateral kesiciler ve alt 2. premolar dişlerin konjenital eksikliğinin görüldüğünü ve eğer bir diş grubunda eksiklik olacaksa bunun en distaldeki diş olacağını söylemiştir.
Bu çalışmada Kırıkkale ve Selçuk Üniversiteleri Diş Hekimliği Fakülteleri Ortodonti Bölümlerine tedavi olmak amacıyla başvurmuş daimi dentisyonda olan 1086 hastanın (375 erkek, 711 kız) ortodontik tedavi öncesi alınan ortopantomografları ve çalışma modelleri incelenerek varolan konjenital diş eksikliğinin görülme sıklığının saptanması amaçlanmıştır.
Bireyler ve Metod
Bu çalışmada 1990-2004 yılları arasında Kırıkkale ve Selçuk Üniversiteleri Diş Hekimliği Fakülteleri'nin Ortodonti Bölümleri'nde tedavi edilmek amacıyla kayıtları alınmış 4500 hastanın arşiv kayıtları değerlendirilmiştir. Hastaların kayıtlarının seçilmesinde aşağıdaki kriterler göz önüne alınmıştır;
1. Bireylerde çürük, travma, diş çekimi, periyodontal rahatsızlık gibi sebeplerle diş kaybının olmaması,
2. Bireylerin dudak damak yarığı gibi herhangi bir konjenital anomaliye sahip olmaması,
3. Daimi dentisyonda olması,
4. Her bireyin ortodontik tedavi öncesi birer alt ve üst çalışma modelinin ve ortopantomogra-finin bulunması.
5. Her bireyin hasta dosyasında anamnez formunun olması.
Yukarıdaki kriterlere uymayan, çalışma modelleri kırık ve röntgen filmlerinde landmarkları yeterince gözükmeyen, anamnez formu olmayan veya anamnez formunda eksik dişler hakkında yeterli bilgi olmayan hasta kayıtları çalışmadan çıkarılmıştır. Bu sayede hasta sayısı 1086'ya düşürülmüştür. Bu sayı, ortodontik tedavi öncesi yaşları 12.5 ile 17.4 arasında değişen (ortalama 14.6) 375 erkek ve yaşları 12.2 ile 20 arasında değişen (ortalama 15.1) 711 kız olarak belirlenmiştir.
Özellikle birbiriyle çok karışan 1. ve 2. premolarlar ve alt santral ve lateral keserlerin eksikliğinin değerlendirmesinde hastaların ortopantomografilerine ek olarak alt ve üst çalışma modellerine gerek duyulmuştur.
Üçüncü molarların eksikliğinin değerlendirilmesinde gruplar, hastalarda sık görülen eksikliğe göre yapılmıştır. Buna göre gruplar şu şekilde düzenlenmiştir;
1. Üçüncü molarların tümü (18, 28, 38, 48),
2. Üst3.molarlar(18,28),
3. Alt3.molarlar(38,48),
4. Sağ veya sol karşılıklı 3. molarlar (18, 48) ve (28, 38),
5. Üçüncü molarlardan üçü (18, 28, 38), (18, 28, 48), (18, 38, 48), (28,38, 48),
6. En az biri (18), (28), (38), (48) (Tablo 1).
Tablo 1. Erkeklerde ve kızlarda 3. molar eksikliğinin görülme sıklığı.1.jpg

Üçüncü molarlar haricinde diğer dişlerin eksikliğinin değerlendirilmesinde gruplar, hastalarda sık görülen eksikliğe göre yapılmıştır. Buna göre gruplar şu şekilde düzenlenmiştir;
1. Üst molarlar (16), (26), (16, 26), (17, 27),
2. Üst lateraller (12), (22), (12, 22),
3. Üst santral keserler (11), (21),
4. Üst premolarlar (14), (14, 24), (15), (25),
(15,25),
5.Üstkaninler(13,23), (23),
6. Alt molarlar (36), (46), (36, 46), (37), (37,
47),
7. Alt premolarlar (34), (44), (34, 44), (35),
(45), (35, 45),
8. Alt keserler (31 veya 41), (31, 41), (32, 42).
Her grupta eksikliği görülen dişin veya dişlerin sayıları ve görülme yüzdeleri verilmiştir (Tablo 2).
Üst ve alt premolar ve molar dişler, ayrıca kendi içlerinde 1. ve 2. premolarlar ve molarlar olarak gruplandırılmış ve eksikliğin görülme sıklığı "Diş Grubuna Göre Toplam Yüzde" sütununda belirtilmiştir (Tablo 2).

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 26.04.09, 10:33
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Daimi Dentisyonda Konjenital Hipodontinin Görülme Sıklığı

Bulgular
Üçüncü molar eksikliğini değerlendirdiğimizde 1086 hastanın 387 (%35.6)'sinde en az bir diş eksikliği saptanmıştır. Bu hastaların 155 (%41.3)'i erkek iken 232 (%32.6)'si kızdı. Erkek kız oranı yaklaşık olarak 4'e 3 olarak görülmüştür.
Üçüncü molar haricindeki diğer dişlerin eksikliğini değerlendirdiğimizde 1086 hastanın 153 (%14.1)'ünde en az bir diş eksikliği saptanmıştır. Bu hastaların 46 (%12.3)'sı erkek iken 107 (%15.0)'si kızdı. Erkek kız oranı yaklaşık olarak 2'ye 3 olarak görülmüştür (Tablo 3).
Üçüncü Molar Eksikliği
Erkeklerde (%20.0) ve kızlarda (%15.6) tüm üçüncü molarların eksikliği en yüksek orandaydı. Bunu erkeklerde ve kızlarda sırasıyla (%4 ve 4.2) ile üst 3. molarların, (%2.9 ve 2.1) ile üst sağ 3. moların, (%2.4 ve 2.3) ile alt 3. molarların, ve üst sol 3. moların eksikliği izlemekteydi. Yine erkek¬lerde "18, 28, 48" numaralı dişlerin eksikliğinin görülme yüzdesi (%3.2) dikkate değerdi (Tablo 1).
Diğer Dişlerin Eksikliği
Erkeklerde (%1.6) ve kızlarda (%2) alt sağ-sol 2. premolarların eksikliği en yüksek orandaydı. Bunu erkeklerde ve kızlarda sırasıyla ve 1,5) ile üst sağ-sol laterallerin, (%1.3 ve 1.4) sol alt 1. molarların, (%0 ve 1.7) ile alt santral kesicilerin eksikliği izlemekteydi (Tablo 2).
Diş grubuna göre erkek ve kızlar toplam olarak değerlendirildiğinde en sık alt 2. premolarların (%3), alt 1. molarların (%2.3), üst laterallerin (%2.1), üst 2. premolarların (%1.9), alt santral keserlerin (%1.8) ve üst 1. molarların (%1.4) eksikliği görülmekteydi (Tablo 2).

Tartışma ve Sonuç
Bu çalışma Kırıkkale ve Selçuk Üniversiteleri Diş Hekimliği Fakülteleri arşivlerinden elde edilen kayıtlar ile yapılmıştır. Özellikle Selçuk Üniversi¬tesi Diş Hekimliği Fakültesi, kuruluşundan bu yana sadece şehir merkezinden değil Ankara hariç İç Anadolu Bölgesi'ndeki tüm il ve ilçelerden hastalara hizmet etmekteydi. Bu nedenle arşiv kayıtları hemen hemen tüm İç Anadolu Bölgesi'ni temsil etmekteydi.
Çalışmamızda 1086 hastanın 232 (%35.6)'sinde bir veya daha fazla üçüncü molar eksikliği bulunmuştur. Literatürdeki çalışmalara göre bu oranın %7-35 (2, 4, 5, 9) hatta %51.1 (18) olabileceği bildirilmiştir. Çalışmamızda da bu yüzdenin yüksek olduğu görülmüştür. Yine eksik üçüncü molar erkek/kız oranının beyaz insanlarda yaklaşık olarak 2'ye 3 olduğu bildirilmiştir (5, 19, 20). Çalışmamızda ise 3. molar eksikliğinin erkeklerde (%41.3) kızlara göre (%32.6) daha yüksek oranda olduğu görülmüştür (yaklaşık 4'e 3) (Tablo 3).
Çalışmamızda literatürdeki çalışmalardan farklı olarak eksikliğin en fazla görülmesine göre erkekler ve kızlarda ayrı bir gruplama yapılmıştır. Buna göre erkeklerde ve kızlarda en sık tüm 3. molarların eksikliği gözlenmiştir (%20 ve 15.6). Bunu erkeklerde ve kızlarda sağ ve sol üst üçüncü molarların eksikliği (%4 ve 4.2) ve erkeklerde 18, 28, 48 eksikliği (%3.2) izlemiştir (Tablo 1).
Tablo 2. Erkeklerde ve kızlarda 3. molar haricindeki dişlerin eksikliğinin görülme sıklığı.
2.jpg
Çalışma grubumuzdaki hastaların 153 (%14.1)'ünde 3. molar haricinde bir veya daha fazladiş eksikliği görülmüştür. Erkek kız oranı yaklaşık olarak 2'ye 3 olarak görülmüştür (Tablo 3). Bu oranın diğer çalışmalarda %1 ile %10 arasında olduğu (1-5) ve erkek/kız oranının beyaz insanlarda 1'e 2 olduğu (21-23) bildirilmiştir. Çalışmamızda bu o¬ranların yüksek çıkması ırksal ve bölgesel farklılık¬lara bağlanabilir. Bununla birlikte kızlarda (%15) erkeklere (%12.3) göre daha yüksek çıkması litera¬türdeki çalışmalarla uyumludur (1-5).
Çalışma grubumuzda en sık alt 2. premolarların eksikliği gözlenmiştir (%3). Bu bulgumuz literatürdeki çalışmalar ile uyumludur (4,5,11-17). Bazı araştırıcılar 3. molarlar haricinde en sık eksikliği görülen dişlerin üst lateraller olduğunu söylemişlerdir (24-25).
Çalışmamızda 2. en sık eksiklik alt 1. molar dişlerde (%2.3) görülmüştür. Bunu üst lateraller (%2.1), üst 2. premolarlar (%1.9), alt santral keserler (%1.8) ve üst 1. molarlar (%1.4) izlemiştir (Tablo 2). Literatürde üst laterallerin alt 2. premolar dişlerden sonra en sık eksikliği görülen dişler olduğu bildirilmiştir (4, 7, 15, 16). Çalışmamızda alt 1. molar dişlerin üst laterallerden daha sık eksik olduğunun görülmesi ilginçtir. Literatürde alt 1. molar eksikliğinin görülme sıklığının nadir olduğu bildirilmiştir (4, 5, 7, 11-13). Alt 1. molarların erken kaybı ile konjenital eksikliği arasında ayırıcı tanıda bulunmak için hasta dosyalarında bulunan anamnez formlarından faydalandık. Anamnez formlarında bu dişlerin çekim veya başka bir sebeple kaybedilmediği belirtilmekteydi.
Tablo 3. Konjenital diş eksikliğinin görülme sıklığı
3.jpg
Bununla birlikte eğer bu dişler çok erken yaşlarda kaybedildiyse anamnez formları doldurulurken bireylerin bunu hatırlayamayabileceği göz önüne alınmalıdır.
Çalışmamızda literatürdeki çalışmalardan farklı olarak eksikliğin en fazla görülmesine göre erkekler ve kızlarda ayrı bir gruplama yapılmıştır.
Buna göre erkeklerde ve kızlarda en sık alt sağ ve sol 2. premolarların eksikliği gözlenmiştir (%1.6 ve 2). Bunu üst laterallerin sağ ve sol ve 1.5), alt sol 1. moların (%1.3 ve 1.4) ve sadece kızlarda alt tek bir santral keserin (%1.7) eksikliği izlemiştir. Bergstrom (5) alt premolar eksikliği görülen bireylerin %60'ında iki taraflı eksiklik görüldüğünü bildirmiştir. Muller ve ark. (26), alt 2. premolarların iki taraflı eksikliğinin daha çok görüldüğünü bildirmiştir. Çalışmamız bu iki çalışma ile uyumludur. Bununla birlikte Stritzel ve ark.na göre (27) tek premolar eksikliğinin görülmesi en sık iken, üçünün birden eksikliğinin görülmesi ez az sıklıkta olduğunu söylemiştir.
Dermaut ve ark. (16), alt lateral ve santral keserlerin eksikliği en az görüldüğünü, bununla birlikte üst santral kesici, kanin ve 1. molarların eksikliği oldukça nadir olduğunu söylemiştir. Çalışmamızda kızlarda alt santral keser eksikliğinin, erkeklerde ve kızlarda iki taraflı alt santral keser eksikliğinin yüksek oranda olduğu görülmüştür. Üst santral ve kanin eksikliği bu çalışma ile uyumlu olarak kızlarda ve erkeklerde düşük oranda görülürken, alt sol 1. molar başta olmak üzere kızlarda ve erkeklerde molar eksikliği yüksek seviye¬deydi.
Proffit (17), bir diş grubunda eksiklik olacaksa bunun en distaldeki diş olacağını söylemiştir. Çalışmamızda 3- molarların, üst laterallerin ve alt 2-premolarların eksiklik oranlarının diğer dişlere göre yüksek oranda görülmesi bu görüşü desteklemekteydi- Buna karşın alt santral keserlerde alt laterallere göre ve alt üst 1- molarlarda 2-'lerine göre daha yüksek oranda eksiklik görülmesi bu görüş ile tersti-
Literatürdeki diğer çalışmalardan ve bizim ça¬ışmamızdan elde edilen sonuçlardan farklı olarak Japonya'da yapılan bir araştırmada çalışma grubunun %9-2'sinde 3- molar dışında bir veya daha fazla eksik diş olduğu saptanmış ve bu oranın büyük kısmını alt lateral keser eksikliği oluşturduğu bildirilmiştir (28)
Literatürdeki çalışmalardan, bölgesel ve ırksal farklılıkların elde edilen sonuçları oldukça etkilediği anlaşılmaktadır-Çalışmamızda özellikle birbiriyle çok karışan 1- ve 2- premolarlar ve alt santral ve lateral keserlerin eksikliğinin değerlendirmesinde hastaların ortopantomografilerine ek olarak alt ve üst çalışma modellerine de son derece ihtiyaç olmuştur.
Kaynak
İbrahim Erhan GELGÖR*, Yıldıray ŞİŞMAN**, Sıddık MALKOÇ***
*Yrd.Doç.Dr., Kırıkkale Universités Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD, Öğretim Üyesi, KIRIKKALE
**Dr., Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Oraldiagnoz ve Radyoloji BD Öğretim Görevlisi,
***Yrd.Doç.Dr., Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti AD Öğretim Üyesi, KONYA

Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf dishekimligi11-2-3.pdf (151,2 KB (Kilobyte), 4x kez indirilmiştir)
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
daimi, dentisyonda, görülme, hipodontinin, konjenital, sıklığı

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 15:04 .