Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Dişhekimliği Fakültesi > Gömülü Yirmi Yaş Dişi Cerrahisinde Bupivakain ve Lidokain Etkilerinin Karşılaştırılması

Dişhekimliği Fakültesi hakkinda Gömülü Yirmi Yaş Dişi Cerrahisinde Bupivakain ve Lidokain Etkilerinin Karşılaştırılması ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]Amaç: Bu çalışmada, bupivakain ve lidokain anestezik ajanlarının gömülü yirmi yaş dişi cerrahisinde etkilerinin karşılaştırılması amaçlanmaktadır. Materyal ve Metod: Alt gömülü yirmi yaş dişi çekimi için başvuran 30 hasta eşit

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 03.05.09, 19:24
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Gömülü Yirmi Yaş Dişi Cerrahisinde Bupivakain ve Lidokain Etkilerinin Karşılaştırılması

[coverattach=1]Amaç: Bu çalışmada, bupivakain ve lidokain anestezik ajanlarının gömülü yirmi yaş dişi cerrahisinde etkilerinin karşılaştırılması amaçlanmaktadır.
Materyal ve Metod: Alt gömülü yirmi yaş dişi çekimi için başvuran 30 hasta eşit sayıda iki gruba ayrılmıştır. Birinci grupta saf bupivakain kullanılırken ikinci gruba vazokon-strüktör içeren lidokain kullanılmıştır. Anestezinin başlama süresi, dudaktaki hissizliğin süresi, postoperatif ağrısız dönem, kardiyovasküler etkiler, operasyon sırasında lokal iskemi ve sistemik toksisite incelenmiştir.
Bulgular: Anestezik etkinin başlama süresi her iki grup için de aynıdır. Dudaktaki hissizliğin ve ağrısız dönemin süresi bupivakain grubunda belirgin olarak daha uzundur. Her iki anestezik için kardiyovasküler etki açısından bir fark bulunamaması yanında, bupivakain kullanıldığında lokal iskeminin yetersiz olduğu gözlendi. Kullanılan solüsyonlara karşı toksik ve alerjik reaksiyon görülmemiş olup hastalar tarafından iyi tolere edilmişlerdir.
[coverattach=2]Sonuç: Her iki solüsyon karşılaştırıldığında, postoperatif ağrısız dönem, dudakta hissizlik süresi ve lokal iskemi açısından anlamlı farklar bulunmuştur. Bupivakain ve lidokain gömülü yirmi yaş cerrahisinde etkin bir anestezi oluşturmuş ve güvenle kullanılabilecekleri sonucuna varılmıştır.

Purpose: The aim of the present study is to compare the effects of bupivacaine and lidocaine in impacted third molar surgery.
Materials and Method: 30 patients undergoing the removal of mandibular impacted third molar were equally divided into two groups. Plain bupivacaine was used for the first group, whereas vasoconstrictor containing lidocaine was used for the second group. Duration of lip numbness and pain-free period, cardiovascular effects, local ischemia during operation and systemic toxicity were evaluated.
[coverattach=3]Results: Onset of the action is similar for both groups. Duration of lip numbness and pain-free period were significantly longer in bupivacaine group. No difference in cardiovascular responses was observed between the two anaesthetics, but the local ischemia was found inadequate for bupivacaine. Both agents were well tolerated by the patients without any toxicity and side effects.
Conclusion: When the two solutions are compared, significant differences are found in postoperative pain-free period, duration of lip numbness and local ischemia. Bupivacaine and lidocaine have profound anaesthetic effect in impacted third molar surgery, thus may be used safely in oral surgery.

Kaynak
Çağrı DELİLBAŞI*, Ahmet KESKİN**
* Dt., Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD Araştırma Görevlisi,
** Prof.Dr., Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD Öğretim Üyesi, ANKARA

Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg dental_impacted.jpg (21,4 KB (Kilobyte), 5x kez indirilmiştir)
Dosya tipi: jpg thirdmolar.jpg (23,9 KB (Kilobyte), 6x kez indirilmiştir)
Dosya tipi: jpg pg02.jpg (12,3 KB (Kilobyte), 4x kez indirilmiştir)
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 03.05.09, 19:27
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Gömülü Yirmi Yaş Dişi Cerrahisinde Bupivakain ve Lidokain Etkilerinin Karşılaştırılması

Lokal anestezinin en önemli özelliği ve genel anesteziden farkı, şuur kaybı olmadan ağrı algılanmasını periferde ortadan kaldırmaktır (1,2). Bu amaçla, diş hekimliğinde farklı türevlerde lokal anestezik maddeler kullanılmaktadır.
Lidokain etki süresi orta derecede olan amid grubu bir lokal anesteziktir. Etkisi hızlı ve kuvvetlidir. Yaygın kullanılan bir maddedir ve dokulara çok iyi yayıldığından özellikle topikal anestezide tercih edilir. Lidokain aritmal etkisi nedeniyle özellikle miyokard enfarktüsü sonrası görülen aritmilerin tedavisinde önem kazanır. Lidokain vazodilatasyon oluşturabildiğinden, vasküler absorpsiyonu yavaşlatmak ve anestezi süresini uzatmak için genellikle adrenalin katılarak kullanılmaktadır (3,4).
Bupivakain amid grubu güçlü ve uzun etkili bir lokal anestezik maddedir. Periferik sinir blokajında 12 saate kadar devam eden etki süresi görülebilir. Özellikle ağrı tedavisinde, epidural anestezide ve pleksus blokajında tercih edilir (3,5).
Birçok kimyasal ve fiziksel faktör yanında lipitlerde eriyebilirlik ve protein bağlama kapasitesi, anestezik maddelerin aktivitesini etkilemektedir. Anestezik etkinin hızlı başlaması; lipitlerde yüksek eriyebilirlik ve düşük iyonizasyon sabitine (pKa), uzun anestezik etki ise; lipitlerde yüksek eriyebilirlik ve yüksek protein bağlama kapasitesine bağlıdır. Fizikokimyasal özellikleri incelenecek olursa bupivakainin lipitlerde eriyebilirliğinin, protein bağlama kapasitesinin ve pKa'nın lidokaine göre daha yüksek olduğu görülür (5).
Bu çalışmada amacımız, aşağıda belirtilen parametrelerin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesidir.
1. Bupivakain ve lidokainin anestezik etkileri,
2. Vasokonstrüktör ilavesinin operasyon sırasındaki etkileri,
3. Operasyon sırasında kan basıncı ve kalp atım sayısı (nabız),
4. Her iki madde için postoperatif ağrısız dönem ve dudaktaki hissizlik süresi,
5. Anestezik solüsyonlara karşı gelişebilecek sistemik toksisite ve alerjik reaksiyonlar.

Materyal ve Metod
Bu araştırma, kemik retansiyonu olan ve cerrahi çekim endikasyonu konulan (horizontal ve bukkolingual olanlar hariç) alt gömülü yirmi yaş dişleri üzerinde gerçekleştirildi. Yaşları 14 ile 44 arasında değişen (ortalama 24) 14 erkek, 16 kadın olmak üzere toplam 30 hasta dahil edildi. Çalışmamız çift kör-rastgele örnekleme yöntemi esasına göre planlandı. 15 kişiden oluşan iki gruba ayrılan hastaların sistemik yönden sağlıklı olmalarına ve anestezik solüsyonlara karşı alerjilerinin bulunmamasına dikkat edildi. Tüm hastalara çalışma hakkında bilgi verilerek sözlü onayları alındı. Vazokonstrüktör içermeyen Marcaine® (Bupivakain HCL: 5 mg/ml) ve Jetokain (Lidokain HCL: 20 mg/ml, epinefrin baz: 0.0125 mg/ml) solüsyonları standart anestezik madde şişelerine konularak üzerleri çalışmaya katılmayan bir hekim tarafından A ve B olarak etiketlendi. N. alveolaris inferior, N. lingualis, N. buccalis blokajı için toplam 3-3.5 ml solüsyon enjekte edildi. Operasyona enjeksiyonu takiben yaklaşık 5-10 dakika sonra başlandı. Enjeksiyondan hemen önce ve enjeksiyonu takiben 5. 15. 30. ve 45. dakikalarda otomatik tensinometre ile kan basıncı ve nabız ölçümleri yapıldı. Anestezi etkisinin başlama süresi, enjeksiyon yapılan tarafta dudağın orta hatta kadar uyuşması için geçen süre esas alınarak saptandı. Kliniğimizde uygulanan rutin cerrahi protokole uygun olarak operasyonlar oral cerrahide aynı deneyime sahip farklı hekimler tarafından tamamlandı. Operasyon boyunca bölgedeki kanamanın, hekimin çalışmasını engelleme derecesine göre anestezik ajanın etkisi 'yeterli' veya 'yetersiz' olarak değerlendirildi. Hastalara dudaktaki hissizliğin devam ettiği süreyi ve ağrı hissetmeye başladıkları zamanı işaretlemeleri için bir skala verildi.

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 03.05.09, 19:30
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Gömülü Yirmi Yaş Dişi Cerrahisinde Bupivakain ve Lidokain Etkilerinin Karşılaştırılması

Bulgular
Enjeksiyonu takiben dudaktaki hissizliğin başlama süresi her iki solüsyon için daha çok 2-5 dakika arasındadır. Her iki grupta sadece 2 hastada etkinin başlaması için 5 dakikadan fazla beklenmiştir. Bupivakain ve lidokain gruplarında birer hastanın operasyon sırasında ağrı duyması sebebiyle 1,5 ml ek solüsyon enjekte edildi. Operasyon süresi bupivakain grubu için ortalama 24,3 dakika, lidokain grubu için 21,8 dakikadır ve aradaki fark anlamlı değildir (p>0.05). Lokal iskemi açısından bupivakain 6 hastada, lidokain ise 14 hastada operasyonu yapan hekim tarafından yeterli olarak değerlendirilmiştir. Operasyon sırasında iki gruba ait ortalama değerleri gösterilen sistolik ve diastolik kan basıncı (Resim 1-2) ve nabız (Resim 3) ölçümlerinde istatistiksel anlamlı bir değişim saptanamadı (p>0.05). Anestezik maddenin yumuşak dokudaki etki süresi bupivakain için 8,86±3.73 saat, lidokain için 4,46±1,55 saat olarak tespit edilmiştir ve sonuç anlamlıdır (p<0.01). Postoperatif dönemde hastaların ağrısız geçirdikleri dönem bupivakain grubunda 7,76±3,71 saat, li¬dokain grubunda 3,46±1,48 saattir ve aradaki fark istatistiksel olarak belirgindir (p<0.01). Her iki gruptan ikişer hasta analjezik gereksinimi duymamıştır. Kullanılan solüsyonlara karşı lokal veya genel yan etki saptanamadı. Çalışmaya ait genel bulgular Tablo 1'de görülmektedir.
1.JPG

Tartışma
Diş hekimliğinde teşhis ve tedavi amacıyla pek çok alanda kullanılan lokal anestezi, özellikle oral cerrahi ve dental girişimler sonrası ağrı kontrolünde önem kazanmaktadır (2,6,7). Günümüzde yaygın olarak kullanılan kısa etki süreli anestezik ajanların yanısıra bazı dentoalveolar operasyonlarda, orofasiyal ağrının ayırıcı teşhisinde, akut dental ağrının baskılanmasında uzun etki süreli anestezikler tercih edilebilmektedir (8). Bupivakainin li-dokaine göre daha güçlü etki gösterdiği bildirilse de çalışmamızda aynı derecede yeterli ve derin anestezi sağlandığını tespit ettik. Araştırmamızda anestezinin başlama süresi her iki solüsyon için de daha çok 2-5 dakika arasındadır ve bu parametreyi değerlendiren çalışma sonuçlarıyla uyum içindedir (5,8). Sadece Nespeca (9), bupivakainin etkisinin lidokaine göre daha geç başladığını bildirmektedir. Lokal anesteziklerin sistemik dolaşım içine difüz-yonunu sınırlandırmak, anestezi süresini uzatmak ve çalışılan bölgede kısmen bir anemi oluşturmak amacıyla lokal anestezikler içine vazokonstrüktör ilavesi eskiden beri uygulanmaktadır. Bu amaçla kullanılabilen adrenalinin (Epinefrin) geleneksel dozları kalp atım hızını ve atım hacmini etkiler ve buna bağlı olarak kalp debisini arttırır. Adrenalin içeren lokal anestezik solüsyonun submukozaya enjeksiyonunu takiben alfa adrenerjik etkiyle vazokonstrüksiyon oluşur (10-13). Bupivakain, 2.5-7.5 mg/ml arasında değişen konsantrasyonlarda kullanılır ve yapılan çalışmalarda vazokonstrüktör ilavesinin bupivakainin etki süresini değiştirmediği gösterilmiştir (8). Adrenalin içeren ve içermeyen lokal anesteziklerin sistolik, diastolik kan basıncı ve nabız üzerindeki etkilerinin farklı olmadığı saptanmıştır. Ancak, adrenalin içeren solüsyonlarda diastolik kan basıncında bir azalma görülebilmektedir (12). Lidokain grubunda diastolik kan basıncı değerlerinde anlamlı bir azalma tespit edemedik. Kan basıncı ve nabız değerlerinde anlamlı bir değişiklik bulamamamız mevcut bilgilerle uyum içindedir. Operasyon bölgesinde kanamanın azalması hekim için rahat bir çalışma ortamı sağlar. Danielsson ve arkadaşları, (8) çalışmamızda kana¬manın değerlendirilmesinde esas alınan kriterle yaptıkları araştırmada, bupivakain ve lidokain maddeleri arasında fark bulamamışlardır. Bupi-vakainin lokal iskemi açısından belirgin olarak yetersiz bulunmasının yanında, kanamanın fazla olması nedeniyle operasyon süresinin ihmal edilebilir bir düzeyde uzadığını düşünmekteyiz.
Dudaktaki hissizlik süresi bupivakain grubunda yaklaşık iki kat daha uzundur. Literatür incelendiğinde, bupivakainin yumuşak dokuda etkisinin 5-9 saat arasında değiştiği ve lidokaine göre yaklaşık 2-3 kat daha uzun olduğu görülmektedir. Bupivakain kullanımı sonrasında hastaların postoperatif ağrısız geçirdikleri dönem, lidokaine göre belirgin olarak uzundur ve bu ağrısız dönemin genellikle yumuşak dokudaki etki süresinden kısa olduğu bildirilmektedir (5,8). Bazı araştırma bulguları, ağrısız dönemin uzun olması nedeniyle bupivakain kullanılan hastaların ağrı kesici ilaçlara daha az gereksinim duydukları yönündedir (14-17). Danielsson ve arkadaşları (8), Boloux ve Punnia-Moorth (5), ağrı kesici tüketiminde bupivakain grubunda bir azalma olmadığını bildirmişlerdir. Bizim elde ettiğimiz sonuç da aynı yöndedir.
Lokal anesteziye bağlı sistemik toksisite ve allerjik reaksiyonlar uygulama sırasında karşılaşılabilecek ciddi kompikasyonlardır. Deneysel çalışmalarda bupivakainin lidokaine göre 4 kat daha toksik olduğu bulunmuştur (8,18). Klinik araştırmalarda her iki maddeye karşı herhangi bir toksik veya allerjik reaksiyon gelişmediği rapor edilmiştir (5,19,20). Çalışma gruplarımızda da hiçbir yan etki gözlenmedi. Saf bupivakain kullanımının operas¬yon sırasında fazla kanamaya neden olması bir dezavantaj olmakla birlikte hastaların postoperatif dönemi daha rahat geçirdikleri gözlenmiştir. Bupivakain ve lidokainin gömülü yirmi yaş dişi cerrahisindeki olumlu sonuçları doğrultusunda, özellikle oral cerrahi girişimlerinde güvenli ve efektif olarak kullanılabileceklerini düşünmekteyiz.

Kaynak
Çağrı DELİLBAŞI*, Ahmet KESKİN**
* Dt., Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD Araştırma Görevlisi,
** Prof.Dr., Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız-Diş-Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD Öğretim Üyesi, ANKARA

Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf dishekimligi6-2-4.pdf (106,0 KB (Kilobyte), 4x kez indirilmiştir)
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
bupivakain, cerrahisinde, dişi, etkilerinin, gömülü, karşılaştırılması, lidokain, yaş

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 08:59 .