Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Dişhekimliği Fakültesi > Dental Porselende Tekrarlanan Fırınlamaların Lösit Kristalleri Üzerinde Etkisi

Dişhekimliği Fakültesi hakkinda Dental Porselende Tekrarlanan Fırınlamaların Lösit Kristalleri Üzerinde Etkisi ile ilgili bilgiler


[coverattach=1] Amaç: Metal-porselen sistemlerde tekrarlanan fırınlama işlemlerinin porselenin lösit kristalizasyonu üzerindeki etkileri araştırıldı. Materyal ve Metod: 25 X 5 X 0.5 mm. boyutlarında hazır¬lanan metal alt yapılar üzerine, konvansiyonel metodlar-la

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 05.05.09, 19:00
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Dental Porselende Tekrarlanan Fırınlamaların Lösit Kristalleri Üzerinde Etkisi

[coverattach=1] Amaç: Metal-porselen sistemlerde tekrarlanan fırınlama işlemlerinin porselenin lösit kristalizasyonu üzerindeki etkileri araştırıldı.
Materyal ve Metod: 25 X 5 X 0.5 mm. boyutlarında hazır¬lanan metal alt yapılar üzerine, konvansiyonel metodlar-la porselen üst yapı pişirildi. 1, 3, 5, 7 ve 10 kez fırınla¬madan sonra fırınlanan örneklerden elde edilen porselen tozları X-ışını difraktometre cihazında lösit kristallerinin kırınım desenleri açısından değerlendirildi.
Bulgular: Farklı sayıda fırınlama işlemine tabii tutulan porse¬len örneklerin X-ışını kırınım desenleri karşılaştırıldı ve lösit kristallerinin kırınım desenlerinde önemli farklılık¬lar bulunmadı.
Sonuç: Metal-porselen sistemlerinde tekrarlanan fırınla¬maların porselen yapısında lösit kristallerinin kırınım de¬senlerinde çok az farklılıklar oluşturduğu, bu farkın da klinik açıdan önemli olmadığı gözlendi.

Purpose: This study was investigated the effect of repeated firings on leucite cristalisation of porcelain.
Material and Methods: Dental porcelain was fired on the metal substructure 25X5X0.5 mm. dimentions by conventionally methods. After 1, 3, 5, 7, and 10 more firing procedures, porcelain powder was obtained from porcelain samples and evaluated with X-ray diffractometer in respect to leucite cristalisation patterns.
Results: X-ray diffraction patterns of porcelain samples which fired different procedures were compared and found no significiant differences about leucite cristalisation patterns.
Conclusion: The effect of repeated firings on metal-porcelain systems were occured a minor difference on the leucite content . This difference was not significiant clinically.

Kaynak
Pelin ÖZKAN*, D. Derya ÖZTAŞ**
* Dr.Dt., Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi AD,
** Doç.Dr., Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi AD, ANKARA

Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpeg resim3.asp.jpeg (9,3 KB (Kilobyte), 5x kez indirilmiştir)
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 05.05.09, 19:04
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Dental Porselende Tekrarlanan Fırınlamaların Lösit Kristalleri Üzerinde Etkisi

Restoratif diş hekimliğinde, sabit protezler önemli yer tutar. Estetik ve doku dostu olmasının yanı sıra fiziksel özelliklerinden dolayı porselen, ya doğrudan ya da metal destek üzerinde sabit protezlerde sıklıkla tercih edilen bir malzemedir (1,2).
Topraktan oluşan bir materyal olan seramik, genel olarak silikat yapısındadır ve çoğunlukla nonmetalik bir elementle diğer metallerden birinin kombinasyonu olarak belirlenebilir (3,4).
Dental porselenlerde temel yapı üç ana maddeden oluşur ve bu üç madde farklı oranlarda bulunur.
Feldspar: Esas element olup potasyum aluminyum silikat (K2O - Al2O2 - 6SiO2) ile albit'in (Na2O - Al2O3 - 6SiO2) karışımıdır. Kristal opak bir madde olup camsı fazı sağlar ve yapının %75-85'i-ni oluşturur. Doğal feldspar, saf olmayıp potas (K2O) ve soda (Na2O) ile değişik oranlarda karışım halinde bulunur. Feldsparın soda formu ergime sıcaklığını düşürürken, potas formu ergimiş camın viskositesini artırarak fırınlama sırasında oluşan toplanma ve proplastik akmayı azaltır. Bu son derece yararlı bir özellik olup, marjinlerin yuvarlaklaşmasını, diş şeklinin ve yüzey detaylarının kaybolmasını önleyerek krona doğal görünüş sağlamaya yardım eder.
Kuartz: Silika (SiO2) yapısında olan kuartz, matriks içinde doldurucu görevi yapar, fırınlanmış porselen restorasyonunu güçlendirir.
Kaolin: Kil olarak da adlandırılan kaolin bir aluminyum hidrat silikatıdır (Al2O3 - SiO2 - 2H2O). Diğer iki bileşen için bağlayıcı görevi yapar (4,5).
Metal seramik kronlar ve diğer birçok dental cam ve seramikler için hazılanan tüm dental porselenlerin yapısı hemen hemen aynıdır. Feldspar, çeşitli metal oksitlerle karıştırıldığı ve yüksek ısılarda fırınlandığı zaman, camsı faza dönüşür ve yumuşak, akışkan bir hale gelir. Porselenin fırınlanması esnasında bu cam fazın yumuşaması, porselenin toz partiküllerinin biraraya gelmesine izin verir. Sintering olarak adlandırılan bu işlemde partiküller tamamen erimeksizin kaynaşırlar (6).
Dental porselenin mineral yapısı, sinterlenmiş olarak bilinmesine karşın tamamen kaynaşmış camlar halinde olmayıp çok iyi bilinmemektedir. Fırınlanmış dental porselen tozlarının mineral ana¬lizi değişik miktarlarda camsal fazın yanısıra, sınırlı oranda kristal lösit faza da sahip olduğunu göstermektedir (4). 1950'lerde feldsparın ısısal genleşme katsayısı (IGK) 13-14 X 10-/°C'ye yükseltilerek altın alaşımlarına uyumlu hale getirildi. Böylece or-toklas feldspar, alkali metal karbonatlar (K2CO3, Li2CO3) ile ısıtılarak 1093 °C'de camsı şekle dönüşerek lösit olarak tanımlanan yüksek gen-leşmeli seramik faza ulaşmıştır (1). Bir potasyum aluminyum silikat (K2O - Al2O3 - 4SiO2) minerali olan lösit kristallerinin gerçek önemi, erime es¬nasında dental porselenin stabilitesine direkt olarak etkili olmasıdır. Cam veya mine materyali bu lösit kristalleri açısından zayıftır. Erime fazında dengeyi temin eden bu kristal yapıdan yoksun olunsaydı, modelaj yapılırken yayılma olur ve sonunda tüm modelaj bozulurdu. Dental porselendeki lösitten, ortoklas sorumludur. Diğer ana bileşen olan albit ise toz genlerinin kaynaşması için akışkanlaştırıcı olarak rol oynar (4).
Dental porselendeki ortoklas, aynı zamanda mükemmel bir sertlik, minumum ısısal genleşme ve kimyasal dirençten sorumludur. Seramik kristal¬lerinin birbirleri arasındaki sıkı bağlantı ve çok küçük olmaları nedeniyle lösit kristallerini anlat¬mak oldukça zordur. X - ışını difraktometresi veya SEM gibi elektronik aletler bu gösterim için uy¬gundur (4).
Porselenin fırınlanması sırasında, porselen yapıda çeşitli değişiklikler gözlenmektedir (7). Materyal yüksek ısılardan birden soğutulduğunda porselendeki lösit miktarında, lösit partikülleri etrafındaki mikro çatlak yoğunluğunda, camsı mat¬riksteki yapısal genleşme etkilerinde değişiklikler olabilir (7,8).
Teknisyenin hatası veya çeşitli nedenlerden dolayı metal-porselen sistemlerde tekrarlanan fırınlama işlemleri gerekli olabilmektedir. Bunun sonucunda metal ile porselenin ısısal genleşmelerinde uyumsuzluk, yapıda bozulma meydana gelir (8). Metal-porselen yapıların tekrarlanan fırınlamaları ile porselenin artan ısısal genleşme katsayısı lösit kristallerinin yapısını bozmaktadır. Symith ve arkadaşları, dentin porseleninin 3, 5, 7 ve 10 kez 960° C'de fırınlanması sonucu lösit kristallerinde gözlenen artışa dikkat çekmiştir (9). Feldspar ajanı olan lösit, hem kübik, hem de tetragonal kristal sistemlerinde ortaya çıkar. Bu kristal oluşumlar, fırınlanmış opak ve dentinin her ikisinde de görülebilmektedir (4).
Bu çalışmanın amacı, metal-porselen örnek¬lerde 1, 3, 5, 7 ve 10 kez fırınlamanın yapıdaki lösit kristalizasyonu üzerinde oluşturacağı etkileri incelemektir.

Materyal ve Metod
ayrıldı: l.Grup 2.Grup 3.Grup 4.Grup 5.Grup
Bu çalışmada 25X5X0.5 mm boyutlarında metal (Heraenium Na, Heraeus Kulzer, Almanya) örnekler hazırlandı. Konvansiyonel bir dental porselen (Omega, Vita, Almanya) metal barlar üzerine 1 mm. kalınlığında olacak şekilde, üretici firma talimatlarına uyularak pişirildi. Her grup için 7'şer adet olmak üzere toplam 35 örnek, 5 gruba 1 kez fırınlanan (kontrol grubu) 3 kez fırınlanan 5 kez fırınlanan 7 kez fırınlanan 10 kez fırınlanan
Fırınlama işlemlerinin tamamlanmasından sonra örneklerin porselen kısımları metal yapıdan ayrıldı ve agat havanda dövülerek ince grenli porselen tozu haline getirildi. Hazırlanan porselen tozları, lösit bileşiği ile olan uyumunun gözlenmesi için X-ışını toz difraktometresi ile kırınım desenleri incelendi. X-ışını kırınım analizi için bakır hedefli (X = 1.54 A°) difraktometre (Rigaku D-Max 2200, Tokyo, Japonya) kullanıldı.
Bir materyal içinde hangi bileşiklerin olduğunu ve bu bileşiklerin kristal yapısını inceleme esasına dayalı olan bu sistemin cam tutacağına, porselen tozları hiçbir işleme tabii tutulmadan yerleştirildi ve preslendi. Difraktometre, analiz için 40 kv, 30 mA'e ayarlandı. Porselen tolarının yerleştirildiği cam tutacağa X değeri 1,54 A° olan bakır hedefli X ışını tüpünden 2,5°- 70° arasında 0,02 step aralığında ışınlar gönderilerek, oluşan yansımalar kaydedildi. Bu yansımaların sonucunda herbir örnek grubu için X-ışını kırınım desenleri elde edildi.
Porselen tozlarının kırınım desenleri, (381423) PDF (Powder Diffraction File) no'lu standart lösit bileşiğinin kırınım desenleri ile karşılaştırıldı. Aynı zamanda tekrarlanan fırınlamaların lösit kristallerinin yapısını değiştirip değiştirmediği incelendi.

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 05.05.09, 19:08
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Dental Porselende Tekrarlanan Fırınlamaların Lösit Kristalleri Üzerinde Etkisi

Bulgular
1,3,5,7 ve 10 kez fazla fırınlanan örneklerin X-ışını difraktometre cihazı ile analizinin yapılması sonucu elde edilen kırınım desenleri (Resim 1-5) ile standart lösit bileşiğinin kırınım desenleri arasında önemli bir fark gözlenmemiştir. Farklı fırınlama gruplarındaki örnekler karşılaştırıldığında ise çok ufak farklılıklar görülmüş ancak bu farklılıkların 10 fırınlama sonrasında porselenin kimyasal yapısında önemli değişiklikler oluşturmadığı ortaya çıkmıştır. Çünkü porselenin kontrol grubundaki lösit bileşeninin tetragonal yapısı, 10 fırınlama sorasında da aynı şekilde kalmıştır.

Tartışma
Yapılan çalışmalar sonucunda; tekrarlanan fırınlama aşamalarının, gerek metal destekli ve gerekse metal desteksiz porselen sistemlerinde hazırlanan kronlarda şekil değişikliğine neden olacağı ve kenar uyumunu belli ölçüde etkileyeceği belirlenmiştir (2).
Farklı ısılar ve tekrarlanan ısıl işlemlerde porselenin ısısal genleşme katsayısında değişiklikler meydana gelebilir (10). Menis ve arkadaşları, porselenin ısınması sırasında IGK'nın %35-%136 oranında, soğuma fazında ise %14-%95 oranında değiştiğini göstermişlerdir (11).
Ringle ve arkadaşlarının çalışmasında, dental porselenin IGK, 1 fırınlamadan 5 fırınlamaya çıktığında artmakta, 75°C ile 375°C arasında 5 fırınlamadan 10 fırınlamaya çıktığında ise azalmaktadır. IGK değerleri 375°C de 75°C'den daha yüksektir(12).
Metal destekli porselen sistemlerinde, porselenin ısısal genleşme katsayısını metalinkine yak-laştırabilmek amacıyla porselen tozu içerisine değişik miktarlarda lösit kristalleri ilave edilmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda porselen içeriğine katılan bu lösit kristallerinin, porselende tekrarlanan fırınlamalar ve porselenin yavaş soğutulması esnasında, hem miktar olarak, hem de hacimce artış gösterdiği saptanmıştır. Lösit kristal-lerindeki miktar ve hacim artışı, porselende ısısal genleşme katsayısının artışına , bu da gerilim streslerinin oluşumuna neden olmaktadır. Artan gerilim stresleri ise porselende çatlak oluşumuna zemin hazırlamaktadır (2).
Smyth ve arkadaşları, 3, 5, 7 ve10 kez 960°C 'de fırınladıkları dental porselende lösit kristalleri miktarında artış gözlemişlerdir (9).
Kelly ve arkadaşlarının yapmış oldukları bir çalışmaya göre de Empress sistemde, tekrarlanan fırınlamalar esnasında lösit kristallerinin miktarında bir artış olduğu savunulmuştur (13).
Klinikte rutin olarak kullanılan bir dental porseleni kullandığımız çalışmamızda kontrol grubuna göre 3, 5, 7 ve10 kez daha fazla fırınlanan porselen örneklerin X-ışını kırınım desenlerine göre porselenin lösit içeriği pikleri karşılaştırıldlğlnda belirgin farklar gözlenmemiştir.
Dental porselenlerin ana kristalin fazını oluşturan lösit kristallerini inceleyen pek çok araştırma bulunmaktadır. Mackert ve Evans'ın çalışmasında farklı soğutma işlemlerine tabii tutulan porselen örneklerde lösit kristallerinin hacim değişiklikleri araştırılmış ve soğutma oranına göre lösit miktarında istatistiksel olarak önemli artış gözlenmiştir(14).
Mackert ve arkadaşlarının bir başka çalışmasında ise dental porselenlerdeki lösit miktarı üzerinde tavlama işlelerinin etkisini incelemiş ve bu tip işlemlerin lösit miktarını arttırdığı ortaya çıkmıştır (8).
Mackert ve arkadaşlarının 1996 yılında yaptıkları farklı iki çalışmada ısısal işlemlerin lösit kristalizasyonuna etkisi araştırılmıştır (15,16).
X-ışını difraktometresinin kullanıldığı bu çalışmalarda bizim araştırmamızdan farklı olarak , porselen yapılara değişik oranlarda lösit ilave edilmiş veya farklı ısısal işlemler uygulanmış ve bunun sonucunda porselen tozlarındaki lösit miktarları ağırlık olarak hesaplanmıştır. Konu ile ilgili olarak diğer araştırmacıların da belirttiği gibi lösit kristalleri üzerinde oluşan ısısal değişiklikler sonucunda, kristalizasyonda farklılıklar gözlenmiştir.
Mevcut çalışmamızda ise 1, 3, 5, 7 ve 10 kez fırınlanan porselene ilave hiçbir katkı olmaksızın X-ışını kırınım desenleri üzerinde lösit kristallerinin oluşturduğu pikler incelenmiş ve kontrol grubu ile diğer grupların arasındaki kırınım deseni uyumu değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, 10 kez fırınlanan örneklerle kontrol grubu örnekleri arasında lösit kristallerinin kırınım desenlerinin birbirine çok yakın uyum gösterdikleri tespit edilmiştir. X-ışını kırınım desenleri; X-ışınlarının salınması ve bu ışınların porselen tozundaki elementlere çarpıp geri yansıması ile oluşur. Löst kristallerinin kırınım desenleri dikkatlice cincelendiğinde, bariz farklılıkların gözlenmemesi, tetragonal olan kristal yapıda şekil bozukluğu, hacim ve miktar artışı olmadığını ortaya koymaktadır.

Tablolar Pdf ile eklentidedir...
Kaynak
Pelin ÖZKAN*, D. Derya ÖZTAŞ**
* Dr.Dt., Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi AD,
** Doç.Dr., Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi AD, ANKARA

Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf dishekimligi6-2-6.pdf (237,2 KB (Kilobyte), 7x kez indirilmiştir)
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
dental, etkisi, fırınlamaların, kristalleri, lösit, porselende, tekrarlanan, üzerinde

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 12:45 .