Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Dişhekimliği Fakültesi > Dişhekimlerinin AIDS ve Enfeksiyon Kontrolü Konularındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

Dişhekimliği Fakültesi hakkinda Dişhekimlerinin AIDS ve Enfeksiyon Kontrolü Konularındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]Amaç: Bu çalışmada dişhekimlerinin AİDS ve enfeksiyon kontrolü konularındaki bilgi, tutum ve davranışları araştırıldı. Materyal ve Metod: Dişhekimlerinin sağlık ve sağlığın korunması ile ilgili düşüncelerini, yardımcı personel kullanımı konusundaki görüşlerini,

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 07.05.09, 19:07
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Dişhekimlerinin AIDS ve Enfeksiyon Kontrolü Konularındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

[coverattach=1]Amaç: Bu çalışmada dişhekimlerinin AİDS ve enfeksiyon kontrolü konularındaki bilgi, tutum ve davranışları araştırıldı.
Materyal ve Metod: Dişhekimlerinin sağlık ve sağlığın korunması ile
ilgili düşüncelerini, yardımcı personel kullanımı konusundaki görüşlerini, mesleki tecrübe düzeylerini, AİDS'le ilgili bilgi düzeylerini ve kullandıktan enfeksiyon kontrol yöntemlerini belirleyebilme amacına yönelik, onbir bölüm halinde hazırlanan anket Ankara'da 180 dişhekimine uygulandı.
Bulgular: Araştırma sonuçları, AİDS'in yayılmasının engellenmesinde dişhekimlerinin daha etkin olmalarının gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Sonuç: Dişhekimlerinin HIV enfeksiyonunun oral bulguları hakkında daha geniş kapsamlı bilgi sahibi olmaları ve enfeksiyondan korunma yöntemlerine daha fazla özen göstermeleri gerektiği belirlenmiştir.

Purpose: Dentists' attitudes toward AIDS, their knowledge about AIDS, their behaviors in regard to screening for AIDS, and their use of infection-control measures was surveyed.
Materials and Methods: A questionnaire including 11 sections was applied to a random sample of 180 dentists in Ankara to determine their thoughts concerning health and health care, working with auxiliary personnel, professionel experience levels and levels of knowledge about AIDS and the infection control methods that they use.
Results: The results of the study demonstrated that the dentists must be more effective in preventing spreading of AIDS.
Conclusion: It was determined that the dentists must have more detailed knowledge about the oral manifestations of HIV infection and show more care to the infection control methods.

Makale Yazarları
Tuncer ÖZEN*, Kemal Murat OKÇU**, Canpolat EYİGÜN***, Kemal KARAKURUMER****, Veli ASLANALP*****, Y.Meriç TUNCA*****
Yrd.Doç.Dr.GATA Dişhekimllği Bilimleri Merkezi Oral Diagnoz ve Radyoloji Ab.D.,
Dt.GATA Dişhekimliği Bilimleri Merkezi Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Ab.D.,
Doç.Dr.GATA Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ab.D.,
Doç.Dr.GATA Dişhekimliği Bilimleri Merkezi Oral Diagnoz ve Radyoloji Ab.D,
Yrd.Doç.Dr.GATA Dişhekimliği Bilimleri Merkezi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Ab.D, ANKARA

Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg dentistry.jpg (12,4 KB (Kilobyte), 3x kez indirilmiştir)
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 07.05.09, 19:10
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Dişhekimlerinin AİDS ve Enfeksiyon Kontrolü Konularındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

GİRİŞ
Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirilen AİDS olguları 1989'da 170.000'e ulaşmıştır. Olguların %75'i Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'dan bildirilmiştir (1). Türkiye'de de 1992'de AİDS olguları sayısının 70, seropozitif olguları sayısının ise 270 olduğu belirtilmiştir (2). AİDS hastalığının toplumda yayılma hızının çok yüksek olduğunun bilinmesine karşın, hâlâ virüsün yayılmasına ve bulaşmasına ait birçok yanlış kavramlar vardır. Geçmiş yıllarda AİDS hastalığının çok bulaşıcı ve kolaylıkla yayılabilen bir hastalık olduğu düşünülüyordu. Bazı epidemiyolojik çalışmalarda HIV virüsünün genellikle seksüel ilişki, enfekte kan ve kan ürünlerine direkt temas ve enfekte anneden perinatal bulaşma yoluyla çocuğa geçtiği gösterilmiştir (3).
Günümüzde pekçok dişhekimi Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)'Iİ hastaların diş tedavilerini yapma konusunda çekingen davranmakta ve bazen de hastanın tedavisini reddetmektedir. Dişhekimleri, Human Immun Deficiency Virus (HIV) enfeksiyonunun ilk belirtilerini teşhis edebilirler. Nedeni belli olmayan oral candidi-asis, oral herpes simpleks ve oral hairy lökoplaki AİDS'te görülen ağız belirtilerinden birkaçıdır (4-6). Ayrıca HIV enfeksiyonlu hastaların yaklaşık %45'inde görülebilen servikal lenfadenopati ve diğer başboyun belirtileri de dişhekimlerince teşhis edilebilir (7). AİDS hastalığına ait bir diğer bulgu da Kaposi sarkomudur (8). Kaposi sarkomunun oral bulguları olguların %51'inden fazlasında görülebilmektedir (6). Dişhekimlerinin AİDS hastalığını ve AİDS'le ilgili lezyonları bilmeleri ve tanımaları bulaşma riskine karşı önlem alma, erken tanı ve hastanın erken tedaviye sevkedilmesi açısından çok önemli bir faktördür (9-11).
Dişhekimlerinin mesleki faaliyetleri esnasında kendilerinin, diğer hastalarının ve yardımcı personelinin sağlıklarını korumaları da önemlidir. AİDS ve enfeksiyon kontrolü konularında dişhekimlerinin davranış biçimleri, bilgi düzeyleri ve AIDS'Iİ hastalara karşı tutumları hakkında bilgi edinmek amacıyla Ankara'da 180 dişhekimi'ne anket uygulandı. Araştırma sonuçları dişhekimlerinin enfeksiyon kontrolü ve AİDS konusunda daha fazla bilgiye sahip olmaları gerekliliğini ortaya koymaktadır.

GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmaya katılan 180 dişhekiminin 781 kadın, 102'si erkekti. Dişhekimliği Fakültelerinden ankete katılan 99 (%55) dişhekiminin 28'i (%15.5) öğretim üyesi, 71'i (%39.4) ise doktora ve uzmanlık öğrencileriydi. Diğer 81 (%45) katılımcı ise Ankara'da serbest dişhekimi olarak çalışıyordu. Yaşları 26-46 arasında değişen dişhekimlerinin yaş ortalamaları 34.8 olarak belirlendi.
AlDS'li ve AİDS riski altındaki hastalardan korunma ile ilgili konulara verilen yanıtlar Tablo 1'de gösterildi, insan sağlığı ve sağlığın korunması ile ilgili düşünceleri, yardımcı personel kullanımı hakkındaki görüşleri, diğer hastalarını kaybetme korkuları ve enfeksiyondan korunma işlemlerinin getireceği ekonomik yük hakkındaki düşünceleri bu bölümde değerlendirildi. AİDS ve AİDS riski altındaki hastalardan korunma konusunda anket bulgularına göre dişhekimlerinin daha bilinçli olmaları gerektiği sonucuna varıldı.
Tablo 2'de AİDS'le ilgili bilgi düzeylerini tesbit etme amacına yönelik sorulara verilen yanıtlar değerlendirildiğinde, dişhekimlerinin bu konularda çoğunlukla bilinçli oldukları tesbit edildi. Buna karşın küçük bir oranda da konuyla ilgili daha fazla eğitim alınması gerekliliğini ortaya koyan yanıtlar alındı.
Dişhekimlerinin büyük çoğunluğu (%67) hastalarının ancak %0.1'inin AİDS riski altında olabileceğini bildirdi. Grubun %33'ü hastalarının AİDS riski taşımadığını bildirdi. Hastalarınızı AİDS yönünden araştırılmışınız sorusuna %56'sı olumsuz yanıt verirken, %42'si tıbbi hikaye alırken veya AİDS için risk grubunda olan hastalardan anamnez alırken AİDS ile ilgili konuları değerlendirdiklerini bildirdi. Araştırma grubunun %2'si ise konuya yanıt vermedi.
Enfeksiyondan korunma ile ilgili işlemler konusunda farklı yanıtlar alındı (Tablo 3). Dişhekimlerinin bir kısmının enfeksiyon kontrolü için gerekli önlemleri almadıkları belirlendi. Araştırma grubunda %92 oranında koruyucu eldiven kullanıldığı ve %78 oranında da her hasta için yeni bir eldiven kullanıldığı belirlendi. Koruyucu maske kullanımının ise %93 olduğu tesbit edildi.
Katılımcıların %72'sinin AİDS'le ilgili konuları öncelikle bilimsel dergilerden takip ettikleri gözlendi. Bunun yanısıra %45 oranında medya vasıtasıyla da konunun takip edildiği belirlendi. Araştırmaya katılan dişhekim-lerinin hepsi AİDS konusunda daha fazla bilgi edinilmeye gereklilik olduğu konusunda görüş bildirdi. Hastaların da bu konularla ilgili alınması gereken önlemleri, pratik bilgiler içeren broşürler vasıtasıyla öğrenmeleri gerektiği konusunda tüm katılımcıların görüş birliği içinde olduğu tesbit edildi.

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 07.05.09, 19:16
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Dişhekimlerinin AİDS ve Enfeksiyon Kontrolü Konularındaki Bilgi, Tutum ve Davranışları

TARTIŞMA
Günümüzde rutin dişhekimliği uygulamalarında dişhekimlerinin kendilerini ve hastalarını enfeksiyon hastalıklarından korumaları büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda ortaya çıkan AİDS hastalığı klinik bulguları ve bulaşma riski yönüyle de dişhekimliğini yakından ilgilendirmektedir.
1.jpg
Tablo 1. AİDS ve AİDS riski altındaki hastalardan korunma

2.jpg
Tablo 2. Dişhekimlerinin bilgi düzeyleri

3.jpg
Tablo 3. Enfeksiyon kontrol yöntemleri

Yapılan araştırmalarda sağlık personeline enfekte hastalardan ve vücut salgılarından Hepatit B virüsü ve HlV'in bulaşma şeklinin benzer olduğu bildirilmiştir. Her iki hastalığa da homoseksüel erkeklerde, intravenöz ilaç bağımlılarında, transfüzyon alanlarda, enfekte anneden doğanlarda ve heteroseksüellerde daha sık rastlanılmaktadır (12). Ayrıca Hepatit B virüsü ve HIV menide, kanda, tükürükte ve diğer vücut salgılarında bulunmuştur (13,14).
Tükürük ve kanla bulaşabilen enfeksiyon hastalıklarının dişhekimlerinde daha sık görüldüğü Amerikan Dişhekimliği Birliği tarafından belirtilmiştir. Koruyucu önlemlerin alınmaması nedeniyle hastaların kan ve tükürükleri ile dişhekimlerinin deri veya müköz mem-branlarının direkt teması buna neden olarak gösterilmiştir. Sonuçta da Hepatit B virüsü kadar HİV'in de dişhekimlerlne bulaşabileceği endişesi ortaya çıkmıştır (15,16).
Amerika'da 1988'de 69.000 AİDS olgusu bildirilmiştir. AİDS hastalarının aile bireylerine de, hastanın kanı ile enfekte olmadıkça veya yüksek risk grubuna dahil olmadıkça (ortak enjektör kullananlar, homoseksüeller) hastalığın bulaşmadığı belirtilmiştir (17).
Yaklaşık 2.300'den fazla dişhekimi üzerinde yapılan araştırmalarda, HIV enfeksiyonu için başka bir risk faktörü gösterilemeden sadece bir dişhekiminde HIV antikoru tesbit edilmiştir (18).
HIV enfeksiyonunun dişhekimliği uygulamalarında kanın yanısıra tükürükle bulaşma riski de epidemiyolojik çalışmalarda belirtilmiştir. Bütün bu çalışmalar sonucunda koruyucu önlemlerin çok sık kullanılmamasına rağmen dişhekimlerinin HIV enfeksiyonuna karşı mesleki olarak düşük risk grubu oluşturduğu belirtilmiştir (19).
Pozitif antikorları tesbit edilen bir grup üzerinde yapılan bir çalışmada 83 tükürük örneğinden sadece birinde virüs izole edilebilinmiş, buna karşın aynı gruptan alınan 50 kan örneğinin 28'inde virüs izole edilebilinmiştir
Bu çalışmada dişhekimlerinin %63'ü AİDS virüsünün tükürük ile bulaşmadığına inandıklarını belirtmişlerdir.
AİDS hastalığının ortaya çıktığı erken dönemlerde, enfekte kan ve kan ürünlerinin virüsü transfüzyon yoluyla hemofili hastalara bulaştırabildiği belirtilmiştir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda, direkt parenteral inokülasy-on veya müköz membranlardan enfekte kanın bulaşma olayı olmadıkça HIV enfeksiyonunun mesleki bulaşma riskinin sözkonusu olmadığı belirtilmiştir (21).
Araştırma grubunu oluşturan dişhekimlerinin sağlık ve sağlığın korunması ile ilgili görüşleri değerlendirildiğinde, %84'ü AlDS'li hastalan tedavi etmenin riskli olacağını belirtmişlerdir. AlDS'li hastaları tedavi etmek istemeyenler ise %55 olarak belirlenmiştir. Hastaların normal sosyal yaşantılarında HIV enfeksiyonunu bulaştırmayacakları ve karantinaya alınmamaları gerektiği görüşü büyük bir çoğunluk tarafından destek görmüştür.
Gerbert'in (22) araştırmasında California'daki dişhekimlerinin de %80'i AlDS'li hastaları tedavi etmenin riskli olacağını belirtmişlerdir. Ancak hastaları tedavi etme konusunda dişhekimlerinin %70'in üzerinde isteksiz oldukları belirtilmiştir. Bunun yanısıra %36'dan fazlası da AlDS'li hastaların karantinaya alınmaları gerektiğini savunmuşlardır.
Bu çalışmada AlDS'li hastalara yaklaşmaktan korkan yardımcı personelle çalışmak istemeyenlerin %67 gibi bir oranda olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç dişhekim-lerinin yardımcı personellerinin de eğitimli olmalarını arzu ettiklerini göstermektedir. Dişhekimlerinin %86'sı diğer hastaların AlDS'li hastayı tedavi eden bir dişhekimini kabullenmeyip tedavilerini yarım bırakabileceklerini bildirmişlerdir. Gerbert'in (22) çalışmasında da dişhekimlerinin benzer oranda aynı düşünceye sahip oldukları belirlenmiştir.
Araştırmaya katılan dişhekimlerinin mesleki tecrü¬belerini ortaya koyan bölümde; dişhekimlerinin yaklaşık yarısı AlDS'li hastalan emniyetli bir şekilde tedavi edebileceklerini ve hastaların AİDS için risk grubunda olup olmadıklarını tesbit edebileceklerini bildirmişlerdir. Hastaların dişhekimliği ile ilgili olmayan şikayetleri için hangi hekimlerle konsültasyona gidebilecekleri ve AİDS'in nasıl saptanabileceği konusunda ise büyük çoğunluk kendilerini bu konuda yeterli gördüklerini bildirmişlerdir.
Dişhekimlerinin bilgi düzeyleri ile ilgili bölümde ise homoseksüeller ve ortak enjektörü paylaşanların AİDS riski altında oldukları ve AlDS'li hastaların kan ve organ bağışlayamayacakları konularında yaklaşık olarak tam bir fikir birliği sergilemeleri dikkat çekici bulunmuştur. AİDS'le ilgili diğer konularda ise dişhekimlerinin bilgi düzeylerini daha fazla artırmanın gerekliliği ortaya çıkmıştır. Enfeksiyondan korunma yöntemleri ile ilgili bölümde de dişhekimlerinin bu konulara daha fazla özen göstermeleri gerektiği tesbit edilmiştir.
AİDS'in yayılmasının engellenmesinde dişhekimlerinin daha etkin olabilmeleri, HIV enfeksiyonunun oral bulguları hakkında geniş kapsamlı bilgi sahibi olmalarına ve enfeksiyondan korunma yöntemlerine daha fazla özen göstermelerine bağlıdır. Sonuç olarak özellikle AİDS ve enfeksiyondan korunma konularında dişhekimlerinin bilgi, tutum ve konuya yaklaşımlarında eksikliklerin olduğu gözlenmiştir.
Makale Yazarları
Tuncer ÖZEN*, Kemal Murat OKÇU**, Canpolat EYİGÜN***, Kemal KARAKURUMER****, Veli ASLANALP*****, Y.Meriç TUNCA*****
Yrd.Doç.Dr.GATA Dişhekimllği Bilimleri Merkezi Oral Diagnoz ve Radyoloji Ab.D.,
Dt.GATA Dişhekimliği Bilimleri Merkezi Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Ab.D.,
Doç.Dr.GATA Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ab.D.,
Doç.Dr.GATA Dişhekimliği Bilimleri Merkezi Oral Diagnoz ve Radyoloji Ab.D,
Yrd.Doç.Dr.GATA Dişhekimliği Bilimleri Merkezi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Ab.D, ANKARA

Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf dishekimligi3-1-1.pdf (126,8 KB (Kilobyte), 4x kez indirilmiştir)
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
aids, bilgi, davranışları, dişhekimlerinin, enfeksiyon, kontrolü, konularındaki, tutum

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 23:47 .