Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Dişhekimliği Fakültesi > Panoramik Radyografik İnceleme ile Osteoporoz Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi-Determining the Relationship Between Panoramic Radiology and Osteoporosis

Dişhekimliği Fakültesi hakkinda Panoramik Radyografik İnceleme ile Osteoporoz Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi-Determining the Relationship Between Panoramic Radiology and Osteoporosis ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]Osteoporoz özellikle menapoz sonrası dönemdeki bayanlar ve toplumun büyük bir bölümünü oluşturan yaşlı popülasyonu etkileyen bir rahatsızlıktır. Genelde, klinik olarak, kemik mineral yoğunluğunun [Bone Mineral Density (BMD)] çeşitli cihazlar kullanılarak

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 18.05.09, 16:41
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Panoramik Radyografik İnceleme ile Osteoporoz Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi-Determining the Relationship Between Panoramic Radiology and Osteoporosis

[coverattach=1]Osteoporoz özellikle menapoz sonrası dönemdeki bayanlar ve toplumun büyük bir bölümünü oluşturan yaşlı popülasyonu etkileyen bir rahatsızlıktır. Genelde, klinik olarak, kemik mineral yoğunluğunun [Bone Mineral Density (BMD)] çeşitli cihazlar kullanılarak ölçülmesi yöntemi ile osteoporotik kırık riskine sahip veya BMD değeri düşük olan bireylerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Yapılan araştırmalar mandibular BMD ile genel iskeletsel BMD arasında oldukça önemli bir ilişki olduğunu vurgulamaktadır. Bazı araştırmalar ise düşük BMD'ye sahip mandibula ve genel iskelet yapısı ile diş kayıpları ve periodontitis arasında da bir bağlantı olduğunu belirtmektedir. Oldukça geniş kullanım alanına sahip olan panoramik radyografik değerlendirmenin teşhis amaçlı kullanımına ek olarak, mandibular alt kortikal kemik kalınlığı ve morfolojisinin değerlendirilmesinin hastaların osteoporotik durumları hakkında bilgi verebileceği de belirtilmektedir. Böylece, panoramik radyografın gerekli şekilde değerlendirlimesi ile, osteoporoze sahip bireylerin dişhekimleri tarafından erken teşhisi söz konusu olabilir. Bu ilişkinin saptanması ile hastalar oldukça pahalı olarak uygulanan genel iskeletsel değerlendirme yöntemleri olmaksızın dişhekimliği radyolojik uygulamaları ile sahip oldukları kemik yapısı hakkında bilgi edinebilme şansına sahip olabilirler. Bu derleme son yıllarda oldukça önem kazanan panoramik radyoloji parametreleri ve bu parametrelerin BMD ile olan ilişkileri üzerine yoğunlaşmaktadır.

affects elderly populations, especially postmenopausal women. Bone mineral density (BMD) assessment of the skeleton by means of several equipments, such as dual-energy x-ray absorp-tiometry; have been useful in identifying individuals with low BMD or high risk of osteoporotic fracture. Recent investigators have demonstraed the significant association between BMD of the mandible and the skeleton in postmenopausal women. Some studies also have been linking low BMD of the mandible and the peripheral skeleton with alveolar bone loss of the mandible and tooth loss. Dental panoramic radiology (DPR) is a common imaging modality, by which the dentist can evaluate the whole dentition as well as the jaw bones. In comparison with peripheral BMD measurement equipments in medical field, the dental practitioners will be able to identify osteoporotic elderly individuals by means of DPRs taken for the diagnosis of the teeth and the jaw bones without additional cost. It is likely that the clinician may estimate the future risk of tooth loss in elderly individuals with periodontitis and osteoporosis or individuals with low BMD by DPRs. This review will focus on the recent indices used in DPR to estimate the general skeletal status of individuals.

Kaynak
Dr. Tolga F. TÖZÜM, **Yrd. Doç. Dr. Akira TAGUCHI, ***Prof. Dr. Rahime M. NOHUTCU
* Hacettepe Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Öğretim Görevlisi ** Hiroşima Üniversitesi, Dişhekimliği Hastanesi, Oral ve Maksillofasiyal Radyoloji Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi *** Hacettepe Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi

Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg Panoramic radiology.jpg (33,7 KB (Kilobyte), 3x kez indirilmiştir)
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 18.05.09, 16:43
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Panoramik Radyografik İnceleme ile Osteoporoz Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi-Determining the Relationship Between Panoramic Radiology and Osteoporosis

GİRİŞ
Osteoporoz düşük kemik kütlesi ve kemik dokusu yapısının bozulması ile karakterize olan, artan kemik kırılganlığı ve kemik kırılma oranında meydana gelen artış ile seyreden tüm dünya tarafından kabul edilmiş bir rahatsızlıktır.13 Yaşlanma, menapoz, kalsiyum içeren gıdaların yetersiz tüketimi, ailesel eğilim, fizyolojik aktivite gibi risk
faktörleri osteoporoz için tanımlanmış durumdadır.
Tek veya çift foton abzorbtiometri, kantitatif bilgisayarlı tomografi [Quantitative computarized tomography (CT)], tek veya çift x-ışınlı abzorbti-ometre [Dual-energy X-ray absorptiometry (DE-XA)], kantitatif ultrasound ve son yıllarda geliştirilmeye başlanılan ve tıp alanında da yeni olarak kullanılan 'Osteporosis Index of Risk (OSIRIS)' bilgisayar programı gibi yöntemler düşük kemik mineral yoğunluğunun [Bone mineral density (BMD)] ve yüksek risk grubuna giren osteoporo-tik kırıklara sahip bireylerin tespit edilebilmesi için geliştirilmiş tekniklerdir.1316 DEXA düşük BMD'si olan bireylerin teşhis edilmesinde yüksek güvenilirliğe sahip olması ve düşük radyasyon dozu uygulaması nedeni ile tüm dünya tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.1722
Yarım asırdan bu yana kullanılmakta olan dental panoramik radyograflar (DPR), mevcut olan dentisyonun, temporomandibular eklemin, çene kemiklerinin ve bu birimler ile ilişkili yapıların incelenmesinde kullanılmaktadır.23 28 DPR vasıtasıyla tespit edilen periodontal kemik kayıpları ile klinik olarak ölçülmüş olan periodontal değerler arasında yakın ilişki bulunmuş ve DPR'ın periodontal hastalıkların teşhisinde önemli bir yere sahip olduğu belirtilmiştir.29 32 Ayrıca, son yıllarda yapılmış olan klinik çalışmalarda, DPR kullanılarak, düşük BMD veya osteoporotik hastaların dişhekimleri tarafından tespit edilerek değerlendirilmesinde çok önemli bir yere de sahip olduğu belirtilmiştir.33-41 Bu noktadan hareketle dişhekimine müracaat eden bireylerden alınan DPR, mevcut dentisyonun değerlendirilmesinin yanı sıra çene kemiklerinin de değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bu sayede düşük BMD veya osteoporotik kırık oluşma riskine sahip bireylerin DPR ile belirlenebilmesi ve bu tip hastaların tıp hekimlerine konsülte edilmesi açısından yarar sağlayabileceği düşünülmektedir. Makalemizde osteoporoz ile periodontitis ve/veya diş kaybı arasındaki ilişkiler değerlendirilerek DPR üzerinde ölçülecek olan değerler ve periodontal kemik yıkımı arasındaki ilişkinin gelecekteki dental tablo üzerindeki önemi anlatılacaktır. Ayrıca son yıllarda sıkça araştırılan DPR yöntemini kullanarak kliniklere başvuran osteoporoz olma riski taşıyan hastaların tespit edilebilmesi için bugüne kadar yapılmış olan çalışmalar tartışılacaktır.

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 18.05.09, 16:45
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Panoramik Radyografik İnceleme ile Osteoporoz Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi-Determining the Relationship Between Panoramic Radiology and Osteoporosis

Periodontitise sahip osteoporotik bireylerde DPR'nin öneminin belirlenmesi:
Periodontitis, dişi destekleyen dokuların alveolar kemik ve periodontal ligamentide kapsayarak yıkılması ile ortaya çıkan enflamatuar bir has-talıktır.49'50 Lokal faktörler ile periodontitis arasında yakın bir ilişki mevcuttur. Ancak, son yıllarda yapılan araştırmalar özellikle menapoz sonrası dönemde olan bayanlardaki düşük BMD değerleri ile periodontitis ve buna bağlı oluşan diş kayıpları arasında çok belirgin bir ilişki olduğunu gös-termektedir.38,40,42-48 Osteoporoz sırasında kemik dokusu yıkımına neden olan sitokinlerin artarak dişi destekleyen alveolar kemik dokusunun kaybına sebep olmaları sonucu ileri periodontal hara-biyetlerin oluşması, osteoporoz ile periodontitis
arasındaki ilişkinin olası mekanizmalarından biridir. Bu çalışmalar arasında Inagaki ve ark.48 239 Japon bayan üzerinde yaptıkları klinik araştırmada; düşük metakarpal BMD değerine sahip menapoz sonrası dönemdeki bireylerde periodontitis ve buna bağlı diş kayıplarındaki artış arasında belirgin bir ilişki olduğunu göstermişlerdir. Tezal ve ark.47 menapoz sonrası dönemde yer alan 70 bayan üzerinde yaptıkları araştırmalarında genel iskeletsel BMD ile interproksimal alveolar kemik kaybı ve ataçman kaybı arasında anlamlı bir ilişki olduğunu belirtmişlerdir. Klemet-ti ve ark.42 tarafından yapılan bir diğer çalışmada
ise, menapoz sonrası dönemde yer alan 227 sağlıklı bayanda iskeletsel BMD taraması yapılmış ve iskeletsel BMD değeri yüksek olanlarda derin periodontal ceplerinin bulunmasına rağmen, diş kayıp oranlarının yükselmediği bildirilmiştir. Araştırıcılar ileri periodontal yıkım görülen bireylerin yüksek iskeletsel BMD'ye sahip oldukları taktirde dişlerini kaybetmeyeceklerini ileri sürmüşlerdir.42 Düşük değer BMD ile periodontitis ve diş kayıpları arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışan bu görüşlere katılmayan araştırmacılar da mevcuttur.34,55 57 Ancak, elde edilen sonuçlardaki bu farklılıklar çalışılan popülasyon, yaş, peri-odontal parametreler ve BMD ölçme yöntemlerindeki değişiklikler gibi nedenlere bağlı olabilir. Osteoporoz ve düşük BMD ile periodontitis arasındaki olası bu ilişkinin, ileri alveolar kemik kaybına neden olarak bireylerin diş kayıplarında artış ile sonuçlanabileceğini göstermiştir.38'40'47'48

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 18.05.09, 16:55
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Panoramik Radyografik İnceleme ile Osteoporoz Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi-Determining the Relationship Between Panoramic Radiology and Osteoporosis

Dental panoramik radyografi ile iskeletsel kemik mineral yoğunluğu arasındaki ilişki:
İlk olarak Corten ve ark.58 tarafından mandibular DEXA analizlerinin yapıldığı vaka serisinin yayınlanmasının ardından, 40 bayan üzerinde yapılan diğer bir klinik çalışmada mandibular DE-XA sonuçlarının bireylerden elde edilen lumbar omurga, femur ve önkol BMD değerleri ile yakın ilişkisi olduğu gösterilmiştir.59 Bir diğer araştırmada ise Drozdzowska ve ark.41 tarafından 30 bayan üzerinde mandibular kemik kütlesi yoğunluğu mandibular DEXA ile ölçülmüştür. Elde edilen değerlerin aynı bireylerden alınan kalça kemiği DEXA değerleri ve el falenkslerinden ölçülen kantitatif ultrasound sonuçları ile uyumlu olduğu gösterilmiştir.41 Mevcut çalışmaların ışığı altında mandibulanın alt kortikal bölümünün genel iskeletsel DEXA değerleri ile uyumlu olduğu ve bunun nedeninin mandibular kortikal BMD'nin toplam mandibular BMD ile yakın ilişki göstermesinden kaynaklandığı belirtilmiştir.41 Klemetti36 tarafından yapılan araştırmada ise mandibular kor-teks ve mandibular trabeküler bölgelerin ayrı ayrı kantitatif ultrasound yöntemi ile kemik yoğunluklarının ölçüldüğü menapoz sonrası dönemdeki 77 bayanda, mandibular bukkal kortikal BMD ile lumbar omurga ve kalça kemik yoğunlukları arasında kuvvetli bir ilişki bulunduğu belirtilmiştir. Ancak aynı araştırmada mandibular trabeküler BMD ve iskeletsel BMD arasında benzer bir ilişki bulunamamıştır.36 Taguchi ve ark.60 menapoz sonrası dönemde olan 44 bayan hastada CT yöntemi kullanılarak ölçtükleri mandibular kortikal BMD ve lumbar omurga BMD arasında kuvvetli bir ilişki olduğunu vurgulayarak mandibular trabeküler BMD ve omurga BMD değerleri arasındaki ilişki üzerinde de durmuşlardır.
Genel iskeletsel BMD ve mandibular BMD arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesini takiben, dişhekimliğinde oldukça geniş kullanım alanına sahip olan DPR ile bölgesel ve genel kemik yoğunlukları arasında bir ilişkinin olup olmadığı mrak konusu olmuştur. Yapılan araştırmalar DPR üzerinde belirlenen bir çok parametre kullanılarak düşük iskeletsel BMD ve mevcut olan oste-oporotik durumun tespit edilebileceğini belirtmiştir:33'6169 Mental indeks (Mİ): Şekil l'de de gösterildiği gibi mental foramen bölgesine denk gelen mandibular kortikal kalınlığın ölçülmesi ile elde edilen indeks, gonial indeks (Gİ): angulus mandibulada kortikal kalınlığın gonial bölgeye doğru çizilen hayali çizgi ile ölçüldüğü indeks, an-tegonial indeks (Al): mandibular ramusun yükselen ön duvarı sınırından gonial bölgeye inilen düşey çizgi ile mandibular alt kortikal kemiğin üzerinden geçen yatay çizgi arasında oluşan açıortayın kalınlığı, panoramik mandibular indeks (PMl): mental foramen bölgesine denk gelen mandibular kortikal kalınlığının mental foramenden alt kortikal sınıra olan uzaklığa olan oranıdır.
1.JPG
Mental foramen bölgesine denk gelen mandi-bulanın alt kortikal sınırı günümüzde düşük iske-letsel BMD'ye sahip ya da osteoporoz riski yük¬sek olan bireylerin tespit edilmesinde kullanıl-maktadır.33'65'***8482; Klemetti ve ark.71 mental foramen bölgesindeki mandibular korteksin değerlendirmesini yaparak günümüzde oldukça sık olarak kullanılan bir indeks daha belirlemişlerdir; buna göre mandibulanın alt kortikal sınırının morfolojik olarak yeni bir sınıflandırmasını yapmışlar ve bu parametreye mandibular kortikal indeks (MKl) adını vermişlerdir. Bu morfolojik değerlendirme mandibular foramen bölgesinden distale doğru yapılmaktadır ve alt kortikal sınır üç farklı şekilde yorumlanmaktadır (Şekil 2): Sınıf 1'de, alt kortikal sınır düzgün bir görünüme sahiptir, sınıf 2'de, endosteal sınır laküner rezorpsiyon bölgelerine sahiptir ve alt kortikal sınır bir ya da üç ta-bakalıymış gibi bir görüntü vermektedir. Sınıf 3'de ise, korteks belirgin şekilde poroziteye sahiptir. Klemetti ve ark.66, Taguchi ve ark.37,72 ve Bollen ve ark.39 MKl'nin iskeletsel BMD'nin belir-lenebilmesinde önemli bir role sahip olduğunu belirtmişler ve bu indeks kullanılarak menapoz sonrası dönemde olan bayanların kemik yapımyıkım durumlarının belirlenebileceğini veya osteoporotik kırık oluşma riski olan bireylerde kullanılabileceğini göstermişlerdir.
DEXA benzeri BMD'yi tespit etmek için kullanılan cihazlar klinik dişhekimliği araştırmalarında geniş olarak kullanılamamaktadır. Buna karşın DPR düşük BMD veya osteoporoze sahip bireylerin belirlenebilmesinde kolaylıkla kullanılabilmektedir. Özet olarak, dişhekimleri hastalarından aldıkları DPR filmlerini dikkatli bir şekilde değerlendirdiklerinde periodontitisi olan ve BMD değeri düşük olabilecek bireylerin prognozunu tespit edebilirler, ayrıca genel iskeletsel BMD hakkında da olası bir kanıya varabilirler. Bu konu ile ilgili olarak Taguchi ve ark. panoramik rad-yograflarda ölçtükleri MI ile bayanlardaki diş kayıpları arasında kuvvetli bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. Persson ve ark.40 yaşları 60 ile 75 arasında değişen 1084 birey üzerinde yaptıkları araştırmada, MKİ ile ileri periodontal yıkım arasında pozitif bir ilişki olduğunu belirtmişlerdir.
Sonuç olarak, azalmış BMD değerine veya osteoporoze sahip bireylerin tespit edilebilmesi için kullanılan aletler oldukça pahalı cihazlardır. Öte yandan Mİ ve MKİ gibi panoramik radyograf üzerinde değerlendirilmesi oldukça kolay olan indeksler osteoporoz gibi kemik yoğunluğunun azalmasına neden olan rahatsızlıkların erken dönemde belirlenebilmesinde oldukça büyük öneme sahip olabilir. Dişhekimlerinin DPR'de yapacakları bu ön değerlendirmeler ile şüphelendikleri durumlarda hastalarını uzman tıp doktorlarına yönlendirerek toplumda yaygın bir problem olan osteoporozun erken teşhisinde kilit rol oynayabilirler
2.JPG

makale Yazarları
Dr. Tolga F. TÖZÜM, **Yrd. Doç. Dr. Akira TAGUCHI, ***Prof. Dr. Rahime M. NOHUTCU
* Hacettepe Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Öğretim Görevlisi ** Hiroşima Üniversitesi, Dişhekimliği Hastanesi, Oral ve Maksillofasiyal Radyoloji Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi *** Hacettepe Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi

Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf 2004sayi3makale4.pdf (191,0 KB (Kilobyte), 3x kez indirilmiştir)
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
arasındaki, osteoporosis, osteoporoz, panoramic, panoramik, radiology, radyografik, relationship, ılişkinin, ınceleme

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 01:15 .