Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Dişhekimliği Fakültesi > Sınıf II Furkasyon Defektlerinin Tedavisinde Trombositten Zengin Plazman***8250;n Yönlendirilmifl Doku Rejenerasyonu Tekniği ile Kombine Kullanımının Etkinliği

Dişhekimliği Fakültesi hakkinda Sınıf II Furkasyon Defektlerinin Tedavisinde Trombositten Zengin Plazman***8250;n Yönlendirilmifl Doku Rejenerasyonu Tekniği ile Kombine Kullanımının Etkinliği ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]Sınıf II Furkasyon Defektlerinin Tedavisinde Trombositten Zengin Plazmanın Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu Tekniği ile Kombine Kullanımının Etkinliği-The Effectiveness of Platelet-rich Plasma Combined With Bioabsorbable Membrane in the Treatment of Class II

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 27.05.09, 16:58
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Sınıf II Furkasyon Defektlerinin Tedavisinde Trombositten Zengin Plazman***8250;n Yönlendirilmifl Doku Rejenerasyonu Tekniği ile Kombine Kullanımının Etkinliği

[coverattach=1]Sınıf II Furkasyon Defektlerinin Tedavisinde Trombositten Zengin Plazmanın Yönlendirilmiş Doku Rejenerasyonu Tekniği ile Kombine Kullanımının Etkinliği-The Effectiveness of Platelet-rich Plasma Combined With Bioabsorbable Membrane in the Treatment of Class II Furcation Defects in Humans
Sınıf II furkasyon defektlerinin rejeneratif tedavisinde trombositten zengin plazma (TZP) ve yönlendirilmiş doku rejenerasyonu (YDR) tekniklerinin birlikte ve ayrı ayrı et¬kin olduğunu gösteren araştırmalar vardır. Bu çalışmada sınıf II furkasyon defekti olan mandibular molar dişlerde trombositten zengin plazmanın YDR ile birlikte kullanımı¬nın klinik etkinliği incelenmiştir.
Araştırmaya sınıf II furkasyon defekti olan sistemik olarak sağlıklı on gönüllü hasta dahil edilmiştir. Cep derinliği, ataçman düzeyi, dişeti çekilmesi, bukkal alveoler kemik yüksekliği ve horizontal sondlama derinliği klinik para¬metre olarak değerlendirilmiştir. Periodontal cerrahi sıra¬sında altı olguda TZP+YDR, dört olguda YDR tek başına uygulanmıştır. Operasyondan altı ay sonra reentry işlemi sırasında aynı klinik parametreler değerlendirilmiştir.
TZP+YDR grubunda cep derinliği, ataçman düzeyi, fur-kasyonun horizontal derinliklerinde operasyon öncesine oranla önemli değişiklikler izlenmiştir. Yalnız YDR uygulanan olgularda operasyon öncesi ve sonrasında önemli değişimler gözlenmemiştir. Her iki grup birbirleri ile karşılaştırıldığında aralarında önemli fark bulunmamıştır. Çalışmamızın sonuçlarına göre, sınıf II furkasyon defekt-lerinin rejeneratif tedavisinde, trombositten zengin plasmanın yönlendirilmiş doku rejenerasyonu ile kombine kullanımının cep derinliği azalması, ataçman kazancı ve furkasyon dolumu açısından olumlu sonuçlar verdiği ifade edilebilir.

Autologous platelet-rich plasma (PRP) has been shown to be effective in the regenerative treatment of class II furcation defects. Guided tissue regeneration (GTR) is used in many periodontal regenerative procedures. This study was made to evaluate the effectiveness of two regenerative techniques, GTR and PRP+GTR for grade II molar furcation defects.
Ten patients with class II furcation defects participated in this study. The primary outcomes of the study included changes in probing depth, attachment level, gingival recession, buccal alveolar bone height and horizontal depth as revealed by reentry surgeries at six months post-treatment. Six class II furcation defects were treated with PRP+GTR and four defects were treated with only GTR.
Furcation defects treated with PRP+GTR exhibited significant gain in probing depth, clinical attachment level and horizontal depth of furcation but not in gingival recession and buccal alveolar bone height. There was no significantly additional gingival recession. Furcation defects treated with GTR alone exhibited no significant differences between baseline and six month postoperative values. Also, there were no significant differences between two groups when compared before and after surgery.
The results of this study suggest that PRP+GTR treatment model may improve probing depth, clinical attachment and horizontal depth of class II furcation defects in humans.

Kaynak
*Doç. Dr. Atilla BERBEROĞLU, **Dt. Becen DEMİR, *Prof. Dr. Dilek ŞENGÜN,
*Prof. Dr. Kenan ERATALAY
* Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi ** Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı, Öğretim Görevlis

Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg Furcation, Platelet rich plasma.jpg (70,7 KB (Kilobyte), 3x kez indirilmiştir)
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 27.05.09, 16:58
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Sınıf II Furkasyon Defektlerinin Tedavisinde Trombositten Zengin Plazman***8250;n Yönlendirilmifl Doku Rejenerasyonu Tekniği ile Kombine Kullanımının Etkinliği

GİRİŞ
Periodontal tedavinin en temel hedeflerinden birisi; yeni kemik, sement ve periodontal liga-menti kapsayan yeni ataçmanın rejererasyonunu sağlamaktır. Karmaşık anatomilerinden dolayı çok köklü dişlerin furkasyon bölgelerinde ortaya çıkan ataçman kaybının rejeneratif tedavisi periodontistlerin yoğun ilgi alanı olmuştur.1,2 Yönlendirilmiş doku rejenerasyonu (YDR) ile periodontal yara bölgesine seçilmiş hücrelerin gelmesi ve çoğalmasına izin verilerek furkasyon defektleri-nin tedavisinde başarılı sonuçlar alınmıştır.3
Kemik, trombositler ve bir çok hücre biyoaktif potansiyeli olan doğal proteinler içerirler. Bunlara büyüme faktörleri veya morfojenler denir. Büyüme faktörleri içinde en fazla çalışılanı ise trombosit kaynaklı büyüme faktörüdür [Platelet Derived Growth Factor (PDGF)]. Kemik mat-riksinde bulunan PDGF fraktürün erken safhalarında trombositlerden sentezlenir.45 Osteoblastlar ve kemiğin primer ekstraselüler komponentini oluşturan tip I kollajen sentezi üzerinde hem kemotatik hem de mitojenik etkisi vardır.6 Hayvanlarda yara iyileşmesi sırasında alveoler kemik, periodontal ligament ve sementin rejenerasyonunu arttırdığını gösteren çok sayıda araştırma vardır.7
Marx ve arkadaşları hastanın kendi kanından elde edilen TZP'de en az üç büyüme faktörünün elde edildiğini göstermişlerdir. Bunlar PDGF, transforming growth factor pl, p2 dir (TGF-pl, TGF-p2). Trombositten zengin plazma defekte uygulandığında bu büyüme faktörlerinin de ortama salındığı gösterilmiştir.8 Büyüme faktörlerini bu şekilde kullanmanın amacı, iyileşme yeteneği olan az sayıdaki kök hücrenin sayısını hızlı bir şekilde ve mümkün olduğu kadar çok artırmak ve yaranın iyileşmesi süresince aktivite göstermelerini sağlamaktır. Bu yöntemle hastanın kendi kanından preparatın hazırlanması hem maliyeti düşürmesi hem de hastalık transferi ve immünolojik reaksiyon riski taşımaması açısından avantajlıdır.
Bu çalışmanın amacı, sınıf II furkasyon de-fektlerinin tedavisinde uygulanan yönlendirilmiş doku rejenerasyonu yöntemiyle beraber, trombositten zengin plazmanın defekt bölgesine direkt uygulanmasının klinik iyileşmeye etkisini araştırmaktır.

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 27.05.09, 17:02
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Sınıf II Furkasyon Defektlerinin Tedavisinde Trombositten Zengin Plazman***8250;n Yönlendirilmifl Doku Rejenerasyonu Tekniği ile Kombine Kullanımının Etkinliği

GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışma, sınıf II furkasyon defekti olan sistemik açıdan sağlıklı toplam on gönüllü hasta üzerinde tamamlanmıştır. Hastaların altı tanesi test grubunu oluştururken, dört hasta kontrol grubunu oluşturmuştur. Furkasyon defektli dişlerin seçiminde hastaların ilgili dişinde protetik restorasyon olmamasına, endodontik tedavi yapılmamış olmasına ve yeterli yapışık dişeti genişliği olmasına dikkat edilmiştir. Tüm hastalara başlangıç tedavisi yapılmış, gerekli durumlarda okluzal düzeltmeler yapılmış ve en sonunda tedavinin cerrahi fazına geçilmiştir.
Test grubunu oluşturan hastalardan ameliyattan önce 10 ml. venöz kan alındı ve 5 ml.'lik 2 ayrı tüpe konuldu. Pıhtılaşmayı önlemek için sitratlı tüp kullanıldı. Tüpler santrifüje yerleştirilerek 10 dakika süreyle 200 g'de santrifüj edildi. Bu santrifüj sonunda her iki tüpün üst kısmında kalan plazma pipet yardımıyla toplanarak ikinci bir tüpe aktarıldı. Tekrar santrifüje yerleştirilen plazma dolu tüp dengelendi ve 250 g ile ikinci defa santrfüj edildi. İkinci santrifüj sonrasında ağırlıkları dolayısıyla tüpün alt kısmında yoğun olarak bulunan trombositler 0,5 ml'ye ayarlanmış pipet yardımıyla tüpten alınarak son tüpe konuldu. Üzerine 0,3 ml kalsiyum klorür ve 0,2 ml cerrahi bölgesinden elde edilen kan karıştırılarak jelleşmeye bırakıldı.
Ameliyat öncesinde, tüm hastalarda başlangıç ölçümleri yapıldı. Ölçümlerde standardizasyonu sağlamak için önceden alınan ölçülerde akrilik stentler hazırlandı. Plak indeksi, 9 gingival indeks, 10,sondlamada kanama kaydedildikten sonra cep derinlikleri (CD), dişeti kenarının (DK) konumu ve klinik ataçman düzeyi (KAD) stent yardımıyla ölçülerek kaydedildi. Başlangıç tedavisinden sonra hastaların ağız hijyeni kabul edilebilir düzeye geldikten sonra çalışmaya dahil edildiler.
Uygun anesteziyi takiben, yapışık dişetini korumak amacıyla sulkuler insizyon yardımıyla flep kaldırıldı. Granülasyon dokularının temizlenmesi ve kök düzeltmesinin ardından, stent yardımıyla açık ölçümler yapıldı. Açık ölçümlerde alveol kemiği yüksekliği (AKY), horizontal sondlama derinliği (HSD) kaydedildi.
Ölçümlerin tamamlanmasından sonra membranın hazırlanmasına başlandı. Bu çalışmada kullanılan Atrisorb® , kit halinde bulunmakta ve hasta başında, kullanımdan hemen önce hazırlanmaktadır. Kit içerisinde bulunan jel halindeki membranın ana maddesi serum fizyolojik ile karıştırıldı ve iki ped arasında sertleşmeye bırakıldı. Sertleşme tamamlandıktan sonra, membran kesilerek defekte uygun hale getirildi.
Test grubunda trombositten zengin plazma defekte uygulandıktan sonra üzeri membranla örtüldü (Sekili). Kontrol grubunda ise defektin kanla dolması beklendikten sonra membran uygulaması yapıldı. Daha sonra flep uygun şekilde dikildi ve periodontal pat uygulandı. Hastaya cerrahi sonrası önerilerde bulunuldu, 500 mg amoksisilin t.i.d., 550 mg naproksen sodyum ve %0.12 klorheksidin gargara on gün süreyle kullandırıldı.
Hastaların dikişi on gün sonra alındı. Yara iyileşmesi ve membranın durumu 2, 4 ve 6. haftalarda kontrol edildi. Reentry zamanına kadar ayda bir görülen hastalara 6. ayda ikinci cerrahileri yapılarak kapalı ve açık ölçümler kaydedildi.
Tedavi öncesi klinik parametrelerle reentry sırasındaki parametreler karşılaştırılarak analiz edildi. Hem test hem de kontrol grubunda tedavi öncesi ve sonrası grup içi değerlendirmelerde Wilcoxon Eşleştirilmiş İki Örnek Testi, test grubu ile kontrol grubunun tedavi öncesi ve sonrasındaki değerlerinin karşılaştırılmasında ise Mann-Whitney U Testi kullanıldı.
Trombositten zengin plazma ve membran uygulaması. a.Furkasyon cerrahisi sonrasında b. PRP
şekil-1.jpg
ŞEKİL -1
uygulaması. a.Furkasyon cerrahisi sonrasında b. PRP uygulaması c. Biorezorbe olan membran uygulaması d. Altı ay sonra re-entry iş¬lemi sırasındaki görünüm.

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 27.05.09, 17:07
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Sınıf II Furkasyon Defektlerinin Tedavisinde Trombositten Zengin Plazman***8250;n Yönlendirilmifl Doku Rejenerasyonu Tekniği ile Kombine Kullanımının Etkinliği

SONUÇLAR
Cerrahi sonrası hiçbir olguda beklenilmeyen bir durumla karşılaşılmadı ve membran ekspozu izlenmedi.
Altı sınıf II furka defekti TZP+YDR, dört sınıf II furka defekti ise sadece YDR ile tedavi edildi. Operasyon öncesi klinik parametreler açısından test ve kontrol grupları arasında önemli bir fark yoktu. Bu durum operasyon sonrasında da değişmedi (Tablo I).
Cep derinliği ortalaması test grubunda tedavi öncesinde 5.33 ± 1.05 mm iken tedavi sonrasında 3.17 ± 0.47 mm olarak tesbit edilmiştir (p<0.05). Kontrol grubunda cep derinliği ortalaması tedavi öncesinde 5.75 ± 0.48 mm iken tedavi sonrasında 2.75 ± 0.25 mm olarak kaydedilmiştir ve değerler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir.

Her iki grupta da dişeti çekilmesi ile ilgili değerler grup içinde kıyaslandığında fark bulunmamıştır.
Ataçman seviyesi ortalaması test grubunda tedavi öncesinde 6.50 ± 0.92 mm iken tedavi sonrasında 4.50 ± 0.85 mm olarak kaydedilmiştir. Tedavi öncesi ve sonrasında elde edilen değerler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Kontrol grubunda ataçman seviyesi ortalaması tedavi öncesinde 6.75 ± 1.03 mm iken tedavi sonrasında 4.25 ± 0.75 mm olarak kaydedilmiş ve aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.
Horizontal sondlama derinliği ortalaması test grubunda tedavi öncesinde 6.50 ± 0.56 mm iken tedavi sonrasında 4.50 ± 0.62 mm olarak kaydedilmiştir. Tedavi öncesi ve sonrasında elde edilen değerler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). Kontrol grubunda horizontal sondlama derinliği ortalaması tedavi öncesinde 6.50 ± 1.19 mm iken tedavi sonrasında 3.25 ± 0.85 mm olarak kaydedilmiş ve elde edilen değerler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.
Alveoler kemik yüksekliği değerleri test ve kontrol gruplarında tedavi öncesi ve sonrasında istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur (Tablo II, Şekil 2).
tablo-1-2.jpg
Tablo 1-2

şekil2.jpg
Şkil 2

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 27.05.09, 17:09
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Sınıf II Furkasyon Defektlerinin Tedavisinde Trombositten Zengin Plazman***8250;n Yönlendirilmifl Doku Rejenerasyonu Tekniği ile Kombine Kullanımının Etkinliği

TARTIŞMA
Trombositten zengin plazma, son zamanlarda dişhekimliğinde oldukça yaygın bir kullanım alanı bulmuştur. Yayınlanan araştırmaların neredeyse tamamında TZP'nin bir kemik grefti ile kombine kullanımı söz konusudur.11-13 Bizim çalışmamızda ise TZP+YDR grubunda defekte sadece TZP yerleştirilmiş, herhangi bir greft materyali ile karıştırılmamıştır. Bu sayede sadece TZP'nin defekt dolumu üzerine olan etkisinin net olarak değerlendirilebileceği düşünülmüştür. Literatürde sadece TZP kullanılarak yapılan başka bir furkasyon çalışması olmadığından bu çalışma sonuçları literatürle karşılaştırılamamıştır.
Sadece YDR tedavisinin uygulandığı kontrol grubunda yapılan ölçümlerin hiçbiri istatistiksel olarak anlamlı değildi. Bununla beraber cep derinliği ve horizontal sondlama derinliğinin p de¬ğerleri istatistiksel anlama yakın sonuçlar vermiştir. Bu değerlerin anlamlı sonuçlara ulaşamaması vaka sayısının az olmasından kaynaklanıyor olabilir.
Camargo ve arkadaşlarının insanlarda interproksimal kemik defektlerinde yaptıkları çalışmada Kemik Gretfi+TZP+YDR, salt YDR ile karşılaştırılmış, her iki grupta operasyon öncesine oranla önemli oranda cep derinliğinde azalma ve klinik ataçman kazancı elde edilmiştir. Bununla birlikte kemik dolumu ve ataçman kazancı açısından kombine yöntemin daha iyi sonuçlar verdiğini göstermişlerdir. 14 Aynı araştırıcıların yaptığı bir başka çalışmada, Kemik Gretfi+TZP+YDR, Kemik Gretfi+TZP ile karşılaştırılmışlardır. Kronik periodontitis nedeniyle oluşmuş kemikiçi deftlerlerin tedavisinde her iki yöntemin de etkili olduğunu YDR'nin ayrıca bir klinik fayda sağlamadığını göstermişlerdir. 15
Bizim çalışmamızın sonuçlarına göre, sınıf II furkasyon defektlerinin rejeneratif tedavisinde, trombositten zengin plazmanın yönlendirilmiş doku rejenerasyonu ile kombine kullanımının cep derinliği azalması, ataçman kazancı ve furkasyon dolumu açısından olumlu sonuçlar verdiği ifade edilebilir. Bu konuda daha fazla sayıda vaka içeren kontrollü çalışmaların yapılmasına gereksinim vardır.

Makale Yazarları
*Doç. Dr. Atilla BERBEROĞLU, **Dt. Becen DEMİR, *Prof. Dr. Dilek ŞENGÜN,
*Prof. Dr. Kenan ERATALAY
* Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı, Öğretim Üyesi ** Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı, Öğretim Görevlis

Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf 2004sayi3makale1.pdf (316,9 KB (Kilobyte), 2x kez indirilmiştir)
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
defektlerinin, doku, etkinliği, furkasyon, kombine, kullanımının, plazman›n, rejenerasyonu, sınıf, tedavisinde, tekniği, trombositten, yönlendirilmifl, zengin

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 18:01 .