Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Eczacılık Fakültesi > Fitokimyasal Analizler

Eczacılık Fakültesi hakkinda Fitokimyasal Analizler ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]Bu kitabın özellikle eczacılık öğreniminde lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere bitkisel drogların kalite kontrolü ve bitkisel ilaç hammaddesi izolasyonu ile uğraşan eczacılara faydalıolacağını ümit etmekteyiz. Drogların kalite

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 28.02.12, 16:51
Haluk Koç - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: Jan 2007
İletiler: 1.883
Haluk Koç doğru yolda ilerliyor.
Standart Fitokimyasal Analizler

[coverattach=1]Bu kitabın özellikle eczacılık öğreniminde lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere bitkisel drogların kalite kontrolü ve bitkisel ilaç hammaddesi izolasyonu ile uğraşan eczacılara faydalıolacağını ümit etmekteyiz.
Drogların kalite kontrollerinde makroskopik ve mikroskopik analizler yanında kimyasal ve fizikokimyasal analizler önemli rol oynamaktadır.Bu kitapta ele alınan drogların daha çok farmakope drogları olması tercih edilmiştir. Değişik etken maddelerine göre sınıflandınlan droglar o gruptaki etken maddeler hakkında kısa bilgiler verildikten sonra ele alınmıştır. Droglardan bahsederken drogların etken maddeleri ve kullanılışından da kısaca bahsedilmiş, daha sonra drogların tanıma reaksiyonları, elde etme yöntemleri, değişik miktar tayini yöntemleri ele alınmış, kimyasal reaksiyonlann mekanizmalarından bahsedilmiştir.
Burada elde etme yöntemleri ve fotometrik miktar tayini yöntemlerinin daha iyi anlaşılması için bu konularla ilgili olarak kitabın başında kısa bilgiler de verilmiştir.

Prof.Dr.
Mekin TANKER
Ankara Ünlv.
Eczacılık Fakültesi

Doç.Dr.
M.Koray SAKAR
Hacettepe Ünlv.
Eczacılık Fakültesi


İÇİNDEKİLER
DOĞAL MADDELERİN ELDE EDİLİŞİ 1
DOĞAL MADDELERİN MİKTAR TAYİNİ 11
ORGANİK ASİTLER 18
- Fructus Cynosbati 21
- Askorbik asit'in İ.T.K. ile inlecenmesi 22
- Fructus Cynosbati'de vitamin C miktar tayini 22
- MÜSİLAJLAR 27
- Değer tayinleri 28
- Şişme sayısının tayini 29
- Histokimyasal tanıma yöntemleri 29
- önemli oranda müsilaj taşıyan drogların şişme sayısı ve vizkozitesi 30
- Flos Tiliae 31
KARDİYOTONİK HETEROZİTLER 33
- Folia Digitalis 35
- Tanıma reaksiyonları 37
- Folia Digitalis'in İ.T.K. ile incelenmesi 39
- Folia Digitalis'teki toplam kardenolitlerin fotometrik miktar tayini 39
- Folia Digitalis'te gitoksozit grubundaki heterozitlerin miktar tayini 41
- Bulbus Scillae 43
- Bulbus Scillae'nin İ.T.K. ile incelenmesi 44
- Bulbus Scillae'den prosillaridin elde edilişi 45
ANTRASENOZİTLER 46
- Cortex Frangulae 48
- Tanıma reaksiyonu 50
- Cortex Frangulae'deki antrakinon türevlerinin İ.T.K. ile incelenmesi 50
- Cortex Frangulae'deki 1,8 dihidroksiantrakinonların glukofrangulin A
olarak miktar tayini 51
- Rhizoma Rhei 52
- Tanıma reaksiyonu 53
- Radix Rhei'deki antrasen türevlerinin I.T.K. ile inlecenmesi 54
- Radix Rhei'deki krizofanol, fiskiyon ve rein'in elde edilişi 54
- Folia Sennae 56
- Folia Sennae'nin İ.T.K. ile incelenmesi 56
- Folia Sennaedeki sennozitlerin sennozit A ve B olarak miktar tayini 56
- FLAVONOZİTLER 60
- Flavonoitlerin tanıma reaksiyonları 63
- Değişik fiavonoit gruplarının renk reaksiyonları 64
- Pericarpium Aurantii 69
- Hesperozit'in İ.T.K. ile incelenmesi 69
- Pericarpium Aurantil'den hesperozit elde edilişi 70
- Folia Betulae 71
- Folia Betulae'deki flavonoitlerin İ.T.K. ile incelenmesi 71
- Folia Betulae'den hiperozit elde edilişi 72
- Folia ve Flos Crataegi 72
- Flos ve Folia Crataegi'deki flavonoitlerin hiperozit olarak miktar
tayini 73
- Flos Malvae 75
- Malvin Klorür'ün İ.T.K ile incelenmesi 75
- Flos Malvae'den malvin'in malvin klorür olarak elde edilişi 75
- Radix Liquiritiae'den likir'ıtozit elde edilişi 77
- Likiritozit'in İ.T.K. ile incelenmesi 78
SAPONOZİTLER 79
- Saponinlerin tanıma reaksiyonları 81
- Semen Hippocastani 83
- Semen Hippocastani'deki essin'in fotometrik miktar tayini 85
Essin'in iyon değiştirici reçine sütunu yardımıyla elde edilişi 88
- Essin'in İ.T.K. ile incelenmesi 89
- Radix Liquiritiae 89
- Radix Liquiritiae'deki glisirizik asidin fotometrik olarak miktar tayini 90
- Radix liquiritiae'den 18 -fi-glisiretik asit elde edilişi 92
FENİLPROPAN TÜREVLERİNİN PARÇALANMASIYLA MEYDANA
GELEN BİLEŞİKLER 95
- Folia Uvae-ursi 97
- Folia Uvae-ursi'nin İ.T.K. ile incelenmesi 97
- Folia Uvae-ursi'deki arbutozit'in iyodometrik olarak miktar tayini 98
- Folia Uvae-ursi'deki arbutozitin fotometrik miktar tayini 100
- Folia Uvae-ursi'deki metilarbutozit'in fotometrik miktar tayini 101
KUMARİNLER 104
- Fructus Ammi visnagae 106
- Fructus Ammi visnagae'nin İ.T.K. ile incelenmesi 108
- Fructus Ammi vlsnagae'dekl kellin'ln İ.T.K. ile ayrılmasından sonra
yapılan miktar tayini 108
- Fructus Ammi visnagae'deki kellin'in fotometrik miktar tayini 110
TANENLER 111
- Tanenlerin özellikleri 112
- Tabaklama, astriksiyon 112
- Kullanılışı 114
- Tanenlerin tanıma reaksiyonlan 114
- Radix Ratanhiae 117
- Tanıma reaksiyonları 117
- Radix Ratanhiae'nin İ.T.K ile incelenmesi 118
- Radix Ratanhiae'deki tanenlerin iyodometrik miktar tayini 119
- Tanenlerin fotometrik miktar tayini 120
- Tanenlerin gravimetrik miktar tayini 122
- Droglardaki tanenlerin fotometrik miktar tayini 123
- Folia Melissae 124
- Folia Melissae'den rosmarinik asit elde edilişi 125
- Rosmarinik asit'in İ.T.K. ile incelenmesi 127
SABİT YAĞLAR 128
-Bazı bitkisel sabit yağlar 130
- Sabit yağ içeren droglar ve sabit yağlar üzerinde incelemeler 132
- Yağın bozulmuşluğunun (ransitleşmesinin) kontrolü 132
- iyot indisi tayini 133
- Asitlik indisi tayini 134
- Sabunlaşma indisi tayini 135
- Peroksit sayısı tayini 135
- Sabunlaşmay an maddeler tay ini 136
- Eczacılıkta kullanılan bazı sabit yağlar ile ilgili değerler 138
- Sabit yağların ters faz kromatografisi ile teşhisi 139
- Hidrolizden sonra sabit yağların İ.T.K. ile incelenmesi (yağ
asitlerinin teşhisi) 140
ALKALOİTLER 141
- Cortex Chinchonae 143
- Tanıma Reaksiyonları 144
- Cortex Chinchonae'den kinin'in kinin sülfat olarak elde edilişi 147
- Kınakına alkaloitlerinin İ.T.K. ile incelenmesi 148
- Cortex Chinchonae'deki kinin ve kinkonin tipindeki alkaloitlerin
fotometrik miktar tayini (Ph.Eur. III) 148
- Folia Belladonnae 151
- Tropan alkaloitlerinin tanıma reaksiyonu 153
- Folia Belladonnae'nin İ.T.K ile incelenmesi 153
- Folia Belladonnae'deki atropin ve hiyosiyamin'in fotometrik
miktar tayini 156
- Folia Belladonnae'den l-hiyosiyamin elde edilişi 158
- Radix Rauwolfiae 159
- Radix Rauwolfiae alkaloitlerinin İ.T.K. ile İncelenmesi 161
- Radix Rauvvolfiae'deki alkaloitlerin fotometrik yöntemle rezerpin
üzerinden miktar tayini 162
-Radix Ipecacuanhae 164
- Tanıma reaksiyonu 164
- Radix Ipecacuanhae alkaloitlerinin İ.T.K ile incelenmesi 167
- Radix Ipecacuanhae'deki alkaloitlerin miktar tayini 167
- Herba Chelidonii 169
- Herba Chelidonii alkaloitlerinin İ.T.K. ile incelenmsi 171
- Herba Chelidonii'deki kelidonin'in fotometrik miktar tayini 171
- Folia Theae 174
- Tanıma reaksiyonları 175
- Saflık kontrolü 176
- Metilksantinlerin İ.T.K ile incelenmesi 177
- Metilksantinlerin fotometrik miktar tayini 177
- Folia Theae'den kafein elde edilişi 179
TERPENLER 181
- Terpenlerin biyogenezi 183
- Radix Dauci crotae 184
- Radix Dauci carotae'den a - fi-karotenlerin elde edilişi 184
- a - p-karotenin İ.T.K. ile incelenmesi 185
- Oleum Maydis embriyonis 186
- p - sitosterol'un İ.T.K. ile incelenmesi 186
- Oleum Maydis embryonis'ten p - sitosterol elde edilişi 187
UÇUCU YAĞLAR 189
-Özellikleri 190
- Herba Thymi 192
- Herba Thymi'nin İ.T.K ile incelenmesi 193
- Oleum Thymi'deki fenolik maddelerin emerson reaksiyonu ile
miktar tayini 194
- Flos Chamomillae 196
- Tanıma reaksiyonu 196
- Oleum Chamomillae'nin İ.T.K. ile incelenmesi 197
- Oleum Chamomillae'deki matrisin'in fotometrik olarak miktar
tayini 199
- Flos Miillefolii 200
- Oleum Millefolii'nin İ.T.K. ile incelenmesi 200
- Flos Millefolii'den ahillin elde edilişi 201
İRİDOİTLER 202
- İridoit heterozitleri 203
- Sekoiridoit heterozitleri 206
- Heterozidik olmıyan iridoitler 207
- İridoit taşıyan droglarda değer tay in i 208
- Droglardaki acı lezzetli maddelerin sınır değerlerinin tayini 210
- Radix Gentianae 210
- Radix Gentianae'nin acılık değer tayini 212
- Radix Gentianae'nin İ.T.K ile incelenmesi 212
KESKİN BAHARLI BİLEŞİKLER 214
- Rhizoma Curcumae xanthorrhizae 215
- Tanıma reaksiyonu 216
- Rhizoma Curcumae xanthorrhizae'nin İ.T.K. ile incelenmesi 216
- Rhizoma Curcumae xanthorrhizae'de kurkumin olarak hesaplanan
disinnamoilmetan türevlerinin fotometrik miktar tayini 217
KISALTMALAR 219
GENEL KAYNAKLAR 221
ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ YAYINLARI No:67

kaynak
Eklenmiş Resim
Dosya tipi: gif fitokimyasal_analizler.gif (31,7 KB (Kilobyte), 1x kez indirilmiştir)

Konu Haluk Koç tarafından (28.02.12 saat 17:55 ) değiştirilmiştir..
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 01.07.13, 10:31
Acemi
 
Üyelik tarihi: Feb 2012
İletiler: 1
biomer doğru yolda ilerliyor.
Standart Cevap: Fitokimyasal Analizler

İşte aradığım kaynaklardan bir tanesi. Çok teşekkürler
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
analizler, aura cleanmax, fitokimyasal, ihlas temizlik robotu

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 09:47 .