Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Denizcilik Okulları > Gemi İnşa Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu

Denizcilik Okulları hakkinda Gemi İnşa Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu ile ilgili bilgiler


Gemi İnşa Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu İÇİNDEKİLER SUNUŞ GEMİ İNŞA SANAYİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU v KISALTMALAR vi 1. GİRİŞ 1 2. MEVCUT DURUM VE SORUNLAR 3 2.1 Mevcut Durum

Like Tree1Likes
  • 1 Post By Efe Özcan

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 14.12.10, 06:10
Profesör
 
Üyelik tarihi: Oct 2008
Nereden: Amerikadan
İletiler: 7.777
Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Gemi İnşa Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu

Gemi İnşa Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ
GEMİ İNŞA SANAYİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU v
KISALTMALAR vi
1. GİRİŞ 1
2. MEVCUT DURUM VE SORUNLAR 3
2.1 Mevcut Durum 12
2.1.1 Sektör Kuruluşları 12
2.1.1.1 Özel Sektör Tersaneleri 13
2.1.1.2 Kamu Tersaneleri (ÖİB***8217;ye Bağlı) 16
2.1.1.3 Askeri Tersaneler 17
2.1.2 Mevcut Kapasite ve Kullanımı 17
2.1.3 Siparişler ve Üretim 18
2.1.4 Fiyatlar 28
2.1.5 İstihdam 31
2.1.5.1 İşkolunda Çalışanların Durumu 31
2.1.5.2 Çalışma Alanında Mühendislerin Mevcut Durumu 32
2.1.5.3 Eğitim 33
2.1.6 Mevcut Teşvik ve Tedbirlerin Değerlendirilmesi 36
2.1.7 Sektörün Rekabet Gücü 39
2.1.8 Diğer Sektörler ve Yan Sanayi ile İlişkiler 41
2.1.9 Mevcut Durumun Değerlendirilmesi 41
2.2 Sektörün Dünyada ve AB Ülkelerindeki Durumu 42
2.2.1 AB Ülkelerindeki Durum 49
2.2.2 Japonya, Güney Kore ve Çin***8217;deki Durum 51
2.3 GZFT Analizi 51
3. IX. PLAN DÖNEMİNDE (2007-2013) SEKTÖRDE BEKLENEN GELİŞMELER 55
3.1 Talep Projeksiyonu 55
3.2 İhracat Projeksiyonu 59
3.3 Üretim Projeksiyonu 60
3.4 İthalat Projeksiyonu 61
3.5 Yatırım Tahminleri ve Yabancı Sermaye 61
3.5.1 Eklenecek Yeni Kapasiteler 61
3.5.2 Muhtemel Yatırım Alanları ve Yerleri 61
3.5.3 Müteşebbisler Tarafından Talep Edilen Yeni Tersane Alanları ve Yerleri 65
3.6 Teknoloji ve Ar-Ge Faaliyetlerinde Muhtemel Gelişmeler 66
3.7 Rekabet Gücünde Muhtemel Gelişmeler 67
3.8 Çevreye Yönelik Politikalar 67
3.9 Diğer Sektörler ve Yan Sanayi ile İlişkilerde Muhtemel Gelişmeler 67
3.10 Sektörde Kamunun Rolü, Özelleştirme Faaliyetleri ve Muhtemel Etkileri 67
4. AB***8217;YE KATILIM SÜRECİNİN SEKTÖRE ETKİLERİ 68
5. IX. PLAN DÖNEMİ İÇİN ÖNERİLEN STRATEJİ, AMAÇ, POLİTİKA,
ÖNCELİK VE TEDBİRLER 70
5.1 Temel Sektörel Vizyon ve Strateji 70
5.2 Temel Amaç ve Politikalar 70
5.2.1 AB***8217;ye Katılım Sürecine Yönelik Amaç ve Politikalar 72
5.2.1.1 Kabotaj Hakkı ve Kısa Yol Deniz Taşımacılığı 77
5.2.2 Diğer Amaç ve Politikalar 78
5.3 Amaç ve Politikaları Gerçekleştirmeye Yönelik Öncelik, Tedbir ve
Hukuki-Kurumsal Düzenlemeler 81
5.3.1 AB***8217;ye Katılım Sürecine Yönelik 81
5.3.2 Teşvik Sistemine Yönelik 81
6. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 82
6.1 Temel Amaç ve Politikalar ile Öncelik ve Tedbirlerin Gelişme
Eksenleri Bazında Tasnifi 81
6.2 IX. Kalkınma Planı Açısından Temel Yansımalar 83
KAYNAKLAR 84
EK-A TERSANELERİN ÖZELLİKLERİ VE KAPASİTELERİ 85
EK-B 2004 VE 2005 YILLARINDA TESLİM EDİLEN, KESİN SÖZLEŞMESİ
YAPILAN VE İNŞA EDİLMEKTE OLAN GEMİ VE YATLAR 92
EK-C GEMİ İNŞA VE İHRACATI FİNANSMAN PROGRAMI 114
EK-D GEZİ TEKNECİLİĞİ (YATÇILIK) SEKTÖRÜ 121
EK-E GEMİ YAN SANAYİ 125
EK-F GEMİ SÖKÜM SEKTÖRÜ 134
images.jpeg
SUNUŞ
2007-2013 yılları arasını kapsayacak IX. Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarına ilişkin olarak yayımlanan 2005/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca kurulan Gemi İnşa Sanayi Özel İhtisas Komisyonu 27-28.10.2005 tarihinde ilk toplantısını devlet kurumları ve sanayi temsilcileri ile yaparak çalışmalarına başlamıştır. 5.12.2005 tarihinde yapılan son toplantıya sunulan genişletilmiş ara rapor, komisyon üyelerinin katkılarıyla son şeklini alarak bu rapor ortaya çıkmıştır.
Başbakanlık genelgesi uyarınca çalışmada;
***8226; Hızla küreselleşen günümüz dünyasında, temel özgürlüklerin öne çıkarıldığı, hukukun üstünlüğünün yaşama geçirildiği, bilgi toplumunun temellerinin atıldığı, her yönden güçlü ve istikrarlı modern bir ülke oluşturmaya odaklanan bir anlayış. kapsamında, makroekonomik istikrarın sağlanması, değişen şartlara hızla uyum sağlayabilen bir kurumsal kapasitenin oluşturulması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve bireyler ile farklı toplum kesimlerini adil biçimde gözeten bir sosyal politika anlayışının yerleştirilmesi,
***8226; Türkiye için hem yeni fırsatlar, hem de bazı riskler ortaya çıkaran dünyadaki önemli gelişme ve yönelimler ile Türkiye***8217;nin sahip olduğu potansiyelin ve en kısa zamanda giderilmesi gereken eksikliklerin dikkate alınması,
***8226; Ülke sorunlarının kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde tartışılması, kalkınma tercihlerinin ortaya konması ve ülkenin geleceğine olan inancın tazelenmesi,
***8226; AB***8217;ye üyelik sürecinin gerektirdiği Ulusal Kalkınma Planı ve Katılım Öncesi Ekonomik Program gibi plan ve programların temel dayanağını teşkil etmesi ve bu dokümanların uyumlaştırılmasını sağlayarak tüm planlama çalışmalarını yönlendirici bir işleve sahip olması,
***8226; AB ile bütünleşme sürecinde, halkımızın talepleri ve dünya ile bütünleşmenin de bir gereği olan reform ve düzenlemelerin duraksamalara uğramadan gerçekleştirilmesi ve bunun getireceği olanakların toplumun bütünü tarafından benimsenerek değerlendirilmesi, ekonomik, kurumsal ve beşeri kapasitenin artırılması,
***8226; Dünya ekonomi ve ticaretindeki değişim ve gelişmeler dikkate alınarak, son yıllarda sağlanmış bulunan makroekonomik istikrarın korunması, sürdürülebilir büyüme ortamının oluşturulması ve hızlı kalkınmanın önünü tıkayan kurumsal ve geleneksel yapıların iyileştirilerek gerekli alt yapının tesis edilmesi, dünyada bilim ve teknolojilerde değişme ile uluslararasılaşma,
iv
***8226; Hızla değişen dünya ve ülke koşulları, bölgesel ve yerel düzeye taşınan uluslar arası rekabet ve AB***8217;ye üyelik hedefi doğrultusunda önemi daha da artan bölgesel gelişme alanında köklü değişikliklerin gerçekleştirilmesi amacına uygun olarak, yerel potansiyel ve dinamiklere dayalı, aşağıdan yukarıya katılımcı bir kalkınma anlayışının hayata geçirilmesi ve böylece, bir yandan genel kalkınma süreci hızlandırılırken, diğer yandan bölgeler arası dengesizliklerin azaltılması, etkenleri göz önüne almıştır.
Sürdürülebilir gelişme ve AB ile bütünleşme sürecinde temel bir yapı taşı niteliğindeki IX. Kalkınma Planı ülkemizin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Komisyon üyeleri geçmiş döneme ait sektördeki mevcut verileri toplamış değerlendirmiş, IX. kalkınma döneminde olaşabilecek gelişmeler için projeksiyonlar yapmaya çalışmıştır.
Komisyonumuzun gerçekleştirdiği bu çalışmanın, gemi inşa sektörü için ülkemizin
gelişme potansiyelinin belirlenmesine, yönlendirilmesine, AB ile bütünleşme sürecinin kararlılıkla sürdürülerek tamamlanmasına, AB müzakere sürecinin olası sorunlarına ilişkin çözüm önerileri getirilmesine ve Plana ilişkin ilke ve politikaların tespit edilmesine yardımcı olmasını diliyoruz. IX. Kalkınma Planı uygulama döneminde önerilen tedbir ve yöntemlerin bütün halinde yürürlüğe girmesini görmek komisyon üyelerinin ve Gemi İnşa Sanayinin en içten dileğidir.
Bu çalışmanın gerçekleştirilmesinde Gemi İnşaatı Özel İhtisas Komisyonu yanı sıra, desteklerini esirgemeyen Yük.Müh. Bülent Şener***8217;e, Müh. Turhan Soyaslan***8217;a teşekkürlerimizi sunmayı bir borç addederiz.
Hazırlamış bulunduğumuz raporun, IX. Kalkınma Planı çalışmalarına katkıda bulunabileceği umuduyla Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı***8217;na saygılarımızla sunuyoruz.

Prof.Dr. Ömer Gören. Y.Doç.Dr. Barış Barlas
Özel İhtisas Komisyonu Raportörü Özel İhtisas Komisyonu Üyesi
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf 361gemiinsa dpt.pdf (1,20 MB (Megabyte), 3x kez indirilmiştir)
__________________
Nevart Akademi
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
gemi, komisyonu, özel, raporu, sanayi, ıhtisas, ınşa

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 15:37 .