Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Meslek Yüksek Okulları > Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu > Bandırma'da Hemşirelerin Sağlık Etiği Algılamaları

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu hakkinda Bandırma'da Hemşirelerin Sağlık Etiği Algılamaları ile ilgili bilgiler


[coverattach=1] Giriş Etik, bireyin davranışlarına, temel olan ahlak ilkelerinin tümüdür. Basit bir ifadeyle "ahlak kuramı " ya da "teorik ahlak" denilebilir (Babadağ, 1991). Bir bilim alanı olan etik, genelde doğru

Like Tree8Likes
  • 2 Post By MelisAycan
  • 2 Post By MelisAycan
  • 2 Post By MelisAycan
  • 2 Post By MelisAycan

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 30.09.09, 11:18
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
İletiler: 833
MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.
Standart Bandırma'da Hemşirelerin Sağlık Etiği Algılamaları

[coverattach=1] Giriş
Etik, bireyin davranışlarına, temel olan ahlak ilkelerinin tümüdür. Basit bir ifadeyle "ahlak kuramı " ya da "teorik ahlak" denilebilir (Babadağ, 1991). Bir bilim alanı olan etik, genelde doğru ve yanlışları açıklayan, belirleyen ilkelere ait felsefi bilim veya ahlak felsefesi olarak tanımlanır. Daha öz bir deyişle etik, doğru ya da yanlış davranışlar bilimidir (Algıer ve Erkal, 2002).
Sağlık hizmetleri, insan yaşamı ve sağlığı ile doğrudan ilgilidir. Aynı zamanda in¬sanın sağlık sorunları yaşadığı dönemi en zayıf ve mutsuz olduğu anlarıdır. Sağlık hizmeti sunanların doğru davranışları, moral olarak iyileşme sürecinin kısalmasına katkıda bulunacaktır. İş başında etik davranış ise, sağlık sektöründe çalışanların iş tatminleri ve eğitimin etkisi altında olduğu bilinmektedir.
Sağlık etiği veya diğer anlamı ile sağlık bakım etiği ile ilgili bu çalışmamızda genel etik kavramı, bakım etiği ve tarihsel gelişimini ve kapsamını ortaya koyduk. Hare¬ket noktamız, sağlık bakımı sunan elemanların etiğe uygun davranışlarının sağlık hizmetlerinin verimliliği üzerinde etkili olduğu hipotezidir. Tanımlayıcı nitelikte bu çalışmamızda ise; Bandırma'da sağlık kuruluşlarında bakım veren 300 hemşire üzerinde uygulanan anket sonuçlarının değerlendirilmesi yer almaktadır. Teorik ahlak kuralları ile sağlık alanındaki davranışlar arasındaki sapmalar ve bakım etik kurallara göre yürütülmesi için gerekli öneriler sonuç ve değerlendirme bölümünde verilmiştir.


Prof. Dr. Kerim ÖZDEMİR
Balıkesir Üniversitesi Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Öğr. Gör. Fehim GÖZE
Balıkesir Üniversitesi Bandırma Sağlık Yüksek Okulu
Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg YJ0342.JPG (1,14 MB (Megabyte), 37x kez indirilmiştir)
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 30.09.09, 11:19
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
İletiler: 833
MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.
Standart Bandırma'da Hemşirelerin Sağlık Etiği Algılamaları

SAĞLIK BAKIM ETİĞİ VE GELİŞİMİ
Sağlık bakım etiği sağlık bakımı veren hemşire, ebe, sağlık memuru, sağlık teknis¬yenleri ve çok sınırlı olarak da hekimleri ilgilendiren bir kavramdır. Tarihsel geli¬şimi etik, tıp etiği ve daha sonra hemşirelik etiği üzerinden olmuştur. Temelini tıp etiği ve hemşirelikte etik kodlar oluşturmaktadır.
Hemşirelikte etik kodlar tıp gibi yüzyıllarca, sosyal ve dini değerlere dayandırılmış¬tır. Katı kurallar konulmuş, hemşirelerden bu kurallara uyulması istenmiştir. Hemşi¬reliğin ilk etik kodları Florance Nightingale andı ile belirlenmiştir. Mesleği dinin katı kurallarından kurtarmıştır (Sabuncu ve Diğerleri, 1991).
1950 yılında Amerikan Hemşireler Birliği (ANA), 1953 Yılında uluslararası Hemşi¬relik Konseyi (ICN) hemşirelik kodlarını belirlemişler ve farklı bir bakış açısı geti¬rerek Hemşireliğin bir meslek olduğunu göstermişlerdir. Günümüzde mesleğin konumundaki yeni değişmeler mesleğin amacının temelinde yatan etik değerlerin tekrar belirlenmesini gerektirmiştir.
1976 yılında ANA, 1975 ve tekrar 1987 yılında ICN, 1980 Yılında Kanada Hemşi¬reler Birliği, 1983 yılında İngiltere'de kodları belirlenmiştir. 1986 yılında Amerikan Hemşirelik Okulları Derneği hastanın esenliği üstünde durmuş ve temelde yatan değerin yararlılık olduğunu kabul etmiştir (Bilgen, 1990: 3).
Bakım Etiğinin Sağladığı Yararlar;
***8226; Davranışları ve sorumluluğu belirlenir.
***8226; Hastalık ve sağlıkta sorunların görülmesini sağlar. Doyum, motivasyon, tutarlı¬lık, meslek içinde dayanışma ve dinamiklilik sağlar.
***8226; Baskı altında kalmasını ve önyargılı olmayı önler.
***8226; Mesleğin statüsünü güçlendirir.
***8226; Karar vermeyi sağlar diğer bir deyişle özgürlük ve otonomi sağlar (Tozlu, 1999).
Sağlık Bakımında Etik İkilemler
Etik ikilem yaratan durumlarda verilen kararın nedeni sorulduğunda "bana böyle yapmak mantıklı geldi" açıklaması doğru olmaz. Bu davranışa neden olan mesleki uygulama kodlarından biri temel alınmalıdır. Biri tercih edildiğinde diğerini engel¬leyen çelişki moral çıkmaz olarak adlandırılır. Tedaviyi durdurup acıyı dindirme yaşamı koruma ilkesiyle çelişir. Hastanın sırlarını söylememe mahremiyet ilkesine dayanır, ancak intihar edebilecek hastanın durumunu söylemek sır tutma ile gerçeği söyleme ilkesi arasında kalınan bir tür ikilemdir. Bu tür ikilemlerde karar vermede eylemin olası sonuçlarını değerlendirmek gerekir (Bayık, 1995).
En çok karşılaşılan etik problemlerin ana başlıkları şunlardır:
***8226; Doğruyu söylememe
***8226; Hastane kuralları
***8226; İşbirliğini reddetme
***8226; Yetersizlik
***8226; Yetki
***8226; Hastanın onayını alma
***8226; Hasta yararına karar verme
***8226; İlacın kötüye kullanımı (Bayık, 1995)
Klinik uygulamalarda her durumda ortaya çıkan etik ikilem konuları ise şöyle sıra¬lanabilir:
1. "Postoperatif hemşirelerin sıklıkla karşılaştıkları cerrahi ortam ile ilgili etik sorunlar:
***8226; Organ bağışı ve transplantasyon
***8226; Yeniden canlandırma yapmama isteği
***8226; Kaynakların kullanımı
***8226; HIV ve diğer enfeksiyonlar
***8226; Bireylerin denek olarak kullanılması
***8226; Ölme, ölme hakkı ve ölüme duyarsızlık
***8226; Bilgilendirilmiş onam konusundaki kuşku
***8226; Hekim istemini uygulama/uygulamama
***8226; Kişilerle ilgili tıp kayıtları için bilgisayar kullanımı
***8226; Yetersiz koşullarda çalışmayı reddetme
***8226; Yanlış hasta ya da yanlış tarafta cerrahi girişim gerçekleştirme
***8226; Resüsitasyon yapılması gereken hastaların solunumunu gerçekleştirmek için iyileşme odasında transfer etme
***8226; Beyin ölümü sonrası çocuğa ailenin isteği ile cerrahi girişim uygulama
***8226; Ekip üyelerinden biri ya da birileri için ilaç bağımlılığı konusunda kuşku duy¬ma, konusunda sorunlar."(Uzun, 2003)
2. "Ameliyathane hemşirelerinin karşılaştıkları etik sorunlar
***8226; Yetersiz ortam
***8226; Üreme teknolojileri
***8226; Organ ve doku aktarımları
***8226; Bilgilerin gizliliği
***8226; Sınırlı kaynakların paylaşımı
***8226; Yaşamı destekleyici tedavilerin/araçların sonlandırılması
***8226; Yeniden canlandırma işleminin uygulanmaması istekleri
***8226; HIV-enfekte hastaları tedavi etmeyi reddetme
***8226; Ameliyatı, hastanın onayı olmaksızın izleyenlerin bulunması
***8226; Yanlış hastaya / organa yapılan cerrahi girişimler
***8226; Sterilizasyon standartlarını sürdürmeme
***8226; Şüpheli ilaç istismarının rapor edilmesi
***8226; Yeterli olmayan sağlık çalışanları
***8226; Bilgi vermeme" (ALGIER ve ERKAL, 2002).
3. "Doğum ve kadın sağlığı hemşireliğinde etik sorunlar:
***8226; Yardımcı üreme teknikleri
***8226; Doğum kontrol yöntemi olarak kürtaj
***8226; Prenatal tanı yöntemleri
***8226; Yeni doğan
***8226; Cinsiyet seçimi (prenatal tanıyla cinsiyetin saptanması)
***8226; Sterilizasyonda etik düşünceler (doğurmasının sakıncalı olduğu insanlara uygu¬lanan sterilizasyon)
***8226; Çoğul gebeliklerin seçici olarak azaltılması (büyüdüğünde sorunlu olabilecek fetüslerin yok edilmesi)
***8226; Prenatal tanı sonrası yapılan düşüklerin etik durumu
***8226; HIV enfeksiyonu ve doğurganlık
***8226; Cinsel haklar ve doğurganlık hakları
***8226; Klonlama" (Ege ve Pasillioğlu, 2000:1)
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 30.09.09, 11:20
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
İletiler: 833
MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.
Standart Bandırma'da Hemşirelerin Sağlık Etiği Algılamaları

GEREÇ VE YÖNTEM
Tanımlayıcı tipteki bu çalışma, Bandırma Birinci Basamak ve İkinci Basamak sağ¬lık hizmeti veren çeşitli kuruluşlarda çalışan 300 hemşireye anket dağıtılmış ve aynı gün içerisinde cevaplanması istenmiştir. Anketi, anketör eğitimi verilen Balıkesir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencileri uygulamışlardır. Anket formunun başına, anketin yapılma nedenini anlatan ve sonuçları araştırma dışında kullanılma¬yacağını belirten bir metin eklenmiştir. Anketi 280 hemşire (%96), cevaplandırmış¬tır. Ankette çalışan hemşirelere; yaşı, medeni durumu, mezun olduğu hemşirelik eğitim kurumu, çalıştığı sağlık kuruluşu, çalıştığı süre gibi bazı tanımlayıcı özellik¬lerinin ardından etik ile ilgili sorular soruldu. Etik sorunlar karşısındaki yaklaşımla¬rının tespiti anketinde etik sorunlarla ilgili yaklaşımların 'tamamen katılıyorum', 'katılıyorum', 'kararsızım', 'katılmıyorum' ve 'kesinlikle katılmıyorum' biçimimde ifadelerle tutumları katılıp/katılmama dereceleriyle birlikte tespit edilmesi amaç¬lanmıştır. Bu çalışmaya göre; hemşirelik etik ilkelerinden eşitlik, otonomi, sorumlu¬luk, bağlılık ve doğruluğa yönelik bilgi ve tutumları tespit edilmiştir. Anket SPSS 10.0 program ile frekans analizi yapılarak değerlendirilmiştir.

BULGULAR
Sosyo-Demografik Bulgular
Araştırmaya katılan 280 çalışan hemşirenin yaş dağılımı %15,2'u (30) 18-25 yaş, %48,5'i (96) 26-35 yaş, % 34,8'i (69) 36-45 yaş ve %1,5'i (3) 46 ve üzeridir. %83,8'i (166) evli, % 9,6'sı (19) bekâr, %0,5 (1) dul ve %6,1 (12) boşanmıştır. %26,8'i SSK'da çalışmakta ve %73,2'si Sağlık bakanlığında çalışmaktadır. Çalı¬şanların %13,8'i 5 yıldan az, 21,7'si 6-10 yıl arası, %27,8'i 11-15 yıl arası ve %36,9'u 16 yıl üzerinde hizmet süreleri bulunmaktadır.
Mezuniyet olarak %27,8'i SML, %66,7'si Ön Lisans ve (%5,6'sı Lisans eğitimi almışlardır. Çalışan hemşirelerin %26,7'si 1. Basamak, %61,5'i 2. Basamak sağlık,
%3,1'i yönetim ve %8,7'si diğer hizmetlerde çalışmaktadır. Mesleklerini tanımla¬mada %61,9'u hemşire, %25,9'i ebe, %11,7'si ebe-hemşire ve %0,5'i sağlık teknis¬yeni olarak adlandırmışlardır.
Bakım Etiği Anketi Sonuçları
Bakım etiği ilkelerinden sorumluluk, eşitlik, otonomi, adillik, bağlılık ve doğruluk konularına hemşirelerin yaklaşımlarını ortaya koymayı amaçlayan anket sorularının değerlendirilmesi aşağıda sıralanmıştır.
1. Hemşirelerin "hastaların tedavisini uygularken acil bir ilaç uygulamasına hekim istemi ile yazılması ve yazılmaması" durumunda ne yapabileceğine ilişkin ce¬vapları değerlendirildiğinde %43'ü (84) acil bir uygulamada hasta yaklaşımının devamlılığının önemli olduğunu ve bu durumda istem formu hekim tarafından yazılı olmadan bu tıbbi uygulamayı yapabileceğini bildirmiştir.%19'u (37) ta¬mamen uygulamayı onaylamışlar, %12'si (24) kararsız kalmış ve %16'sı (30) bu işlemi onaylamamışlardır. Böyle bir uygulama gerektiğinde çalışan hemşire¬lerden %10'u (19)bunu kesinlikle yapamayacaklarını ancak hekim istemi formu yazdığında uygulayabileceklerini belirtmişlerdir.
2. "Tıbbi talimatların doğruluğu konusunda şüpheye düşülen durumlarda" hemşi¬relerden %18'i (35) uygulamayı tamamen onaylamışlardır. Bunun yanı sıra %45'i (88) sadece onaylamışlar, %21'i (41) kararsız kalmış, (22) onay¬lamamış ve %5 'i (9) ise tamamen bu durumu onaylamayanlardan oluşmaktadır.
3. "Servisteki tıbbi malzemelerin takibi hemşirelerin sorumluluğunda olmadığı" görüşünü %9'u (18) tamamen onaylamışlar, (22) onaylamış, %7'si (13) kararsız kalmış, %53'ü (104) onaylamamış ve %20'si (38) tamamen onayla¬mamışlardır.
4. Ankette "tanıdığım veya akrabam olan hastalara daha öncelikli davranmam gerekir" yaklaşımına hemşireler %27'si (54) tamamen onaylıyorum, %42'si (82) onaylıyorum, %8'i (15) kararsızım, %18'i (35) onaylamıyorum, %6'sı (11) tamamen onaylamıyorum cevaplarını vermişlerdir.
5. "Fiziksel veya psikolojik yönden hiçbir talepte bulunmayan hastayı problemsiz kabul ederim" etik yaklaşımına %6'sı (11)tamamen onaylıyorum, %22'si (44) onaylıyorum, %11'i (21) kararsızım, %46'sı (90) onaylamıyorum ve %15'i (30) tamamen onaylamıyorum cevabını vermişlerdir.
6. "Bekleyen hasta bakımı olmasa bile kişisel işlerimi yapmayı doğru bulmam" etik yaklaşımını %24'ü (47) tamamen onaylamış, %44'ü (86) onaylamış, %5'i (9) kararsız kalmış, %24'ü (46) onaylamamış ve %3'ü(6) tamamen onaylama¬mıştır.
7. "Hemşirelerden saygısızlık yapan hastaları bakım ve tedavide diğer hastalardan sonra değerlendiririm" yaklaşımına %3'ü (6) tamamen onaylıyorum, %8'i (16) onaylıyorum, %9'u (17) kararsızım, %48'i (93) onaylamıyorum, %32'si (62) tamamen onaylamıyorum cevapları alınmıştır.
8. "Ürogenital bölgeye yapılan uygulamaları yardımcı personele uygulatabilirim" yaklaşımını hemşirelerden %2'si (3) tamamen onaylayanları, %9'u (19) onay¬layanları, %12'si (23) kararsızları, %42'si (83) onaylamayanları, %35'i (68) tamamen onaylamayanları oluşturmaktadır.
9. "Kliniği veya sorumluluk alanı dışındaki hastaların sorularına bilgilendirme yapmam gerekir" yaklaşımını tamamen onaylayanlar %9 (18),onaylayanlar %41 (80), kararsız olanlar %13 (25), onaylamayanlar %26 (50), tamamen onay¬lamayanlar ise %12 (23)'dir.
10. Bu çalışma da "kişisel bilgilerimi hastalarla paylaşmamalıyım" yaklaşımına %41'i (81) tamamen onaylıyorum, %32'si (63) onaylıyorum, %5'i (11) kararsı¬zım, %12'si (24) onaylamıyorum, %9'u (18) tamamen onaylamıyorum cevap¬ları alınmıştır.
11. "Hastaların aile ve yakınlarından sağlık durumları ile ilgili bilgileri saklamasını doğru bulurum" yaklaşımına verilen cevapların dağılımı %5'i (10) tamamen onaylıyorum, %15'i (29) onaylıyorum, %13'ü (25) kararsızım %40'ı (78) onay¬lamıyorum, %27'si (53) tamamen onaylamıyorum şeklindedir.
12. Hemşireler "hastalardan sağlık durumlarındaki kötü sonuçların gizlenmesi ge¬rekir" yaklaşımına cevapların dağılımı %6'sı (12) tamamen onaylıyorum, %22'si (43) onaylıyorum, %29'u (56) kararsızım, %29'u (56) onaylamıyorum, %14'ü (28) tamamen onaylamıyorum şeklindedir.
13. "Hastanın kişisel bilgilerini tıbbi gerekçe olmasa da servisteki arkadaşımla paylaşırım" yaklaşımına %3'ü (6) tamamen onaylıyorum, %12'si (23) onaylı¬yorum, %13'ü (25) kararsızım, %48'i (93) onaylamıyorum, %25'i (48) tama¬men onaylamıyorum cevabını vermişlerdir.
14. "Hastalara yapılan tıbbi uygulama bilgilerini kurum dışına nakledebilirim" görüşüne hemşirelerden %2'si (3) tamamen onaylıyorum, %7si (14) onaylıyo¬rum, %8'i (15) kararsızım, %37'si (73) onaylamıyorum, %46'sı (91) tamamen onaylamıyorum cevapları alınmıştır.
15. Bandırma'da sağlık kurumlarında çalışan hemşireler "çalıştığınız ekip arkadaş¬larınızın hatalarını sorumlu hemşireye iletmeniz gerekir" yaklaşımına %9'u (17) tamamen onaylıyorum, %29'u (56) onaylıyorum, %17'si (36) kararsızım, %31'i (60) onaylıyorum, %13'ü (35)tamamen onaylamıyorum şeklinde cevap¬lamışlardır.
16. "Yanlış bakım ve yönlendirme yaptığım hastanın sorumluluğunu alırım" yakla¬şımını %39'u (76) tamamen onaylamış, %49'u (94) onaylamış, %2'si (4) karar¬sız kalmış, %7'si(14) onaylamamış, %3'ü(6) tamamen onaylamamıştır.
17. "Personelle olan problemimi kesinlikle üstlerime iletmeden kendi yöntemlerim¬le çözerim" görüşüne %23'ü (44) tamamen onaylıyorum, %37'si (72) onaylıyo¬rum, %18'i (35) kararsızım, %19'u (36) onaylamıyorum, %4'ü (8) tamamen onaylamıyorum cevaplarını vermişlerdir.
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 30.09.09, 11:25
Çılgın
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
İletiler: 833
MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.MelisAycan artık çok görkemli biri.
Standart Bandırma'da Hemşirelerin Sağlık Etiği Algılamaları

TARTIŞMA
Bu bölümde bakım etiği ilkelerinden sorumluluk, eşitlik, otonomi, adillik, bağlılık ve doğruluk konularına hemşirelerin yaklaşımları sırasıyla tartışılmıştır.
Sorumluluk İlkesi
Sorumluluk ilkesi bireyin sağlık ihtiyaçlarını karşılanmasını bakım verenin tümüyle onun adına yüklenmesidir (Babadağ, 1991: 5,9). Sorumluluk ilkesi ile ilgili yakla¬şımlarda %43,3'ü acil bir uygulamanın doktor istemi olmadan yapılması gerektiği¬ni, %45,1'i tıbbi talimatlarda şüphe durumunda uygulamayacağını, %20,5'i tıbbi malzeme sorumluluğun kendilerinde olduğunu, %50'si sorumluluğu dışındaki has¬taları bilgilendirmemeyi ve %87.7si yanlış bakımda sorumluluğunu alması gerekti¬ğini onaylamışlardır. Uygulamada karşılaşılan etik ikilemler arasında en fazla yanlış hastaya/organa yapılan cerrahi girişimler ve % 73 doktor istemleri oluşturmaktadır.
(Algıer ve Erkal, 2002)
Adalet İlkesi
Adillik ilkesi aynı bakım ihtiyacı olanların aynı bakılması ve daha fazla bakım ihti¬yacı olanların daha fazla bakılmasıdır. Adillik ilkesiyle ilgili olarak hemşireler % 69'u tanıdığı olan hastalara öncelik tanınmayı ve %61,2'si talep etmeyen hastala¬rında bakım gerektiğini onaylamıştır. %77.9'u saygısızlık yapan hastaları diğer hastalardan sonra değerlendirmeyi onaylamamışlardır. Hemşire, bireyin sosyal ve ekonomik durumuna, kişisel özelliklerine, sağlık sorunlarına bakmaksızın, insan onuruna, bireyselliğine saygı duyarak hizmet vermelidir (Velioğlu ve Babadağ,
1993).
Eşitlik İlkesi
Eşitlik ilkesi hastalara din, dil, ırk ve statü ayrımı yapılmamasıdır. Grubun eşitlik soruları dağılımında %68,7'si hasta bakımı dışı zamanlarını kişisel işlerinde kul¬lanmayı doğru bulmuşlar ve %59,5'u personel problemlerini üstlerine bildirmeye-ceğini, %41'i bildirmelerinin gerekli olduğunu, diğerleri kararsızlık belirtmişlerdir. Hemşire bakım ve sorumluluklarını paylaşacağı kişilerin seçiminde, uzmanlık, ye¬terlilik ölçütlerini kullanmalıdır (Velioğlu ve Babadağ, 1993).
Otonomi hemşirelerin kendi hedefleri doğrultusunda etkinliklerini seçip yürütmesi ve meslektaşlarının bilinçlenmesidir. Otonomi ile meslekteki kararlarını uygulama gücü kendi kendine yönetme mesleğinde güç kazanma ve dolayısıyla profesyonel olma kriterlerinden birine ulaşmış olur. (Sara, 2000) İncelenen grubun otonomi ilkesi ile ilgili iş arkadaşı hatalarını sorumluya iletmemeyi %37.7'si onaylamıştır. Benzer çalışmalarda sağlık çalışanları % 50 oranında kendileriyle ilgili kararlara katılamamaktadırlar (Algıer ve Erkal, 2002).
Bağlılık İlkesi
Bağlılık ilkesinden yükümlülüklere sadık kalma sorumluluğu anlaşılır (Sara, 2000). Hemşirenin sorumluluğu ürogenital uygulamaları yardımcı personele uygulatmayı ise %10,7'u onaylamıştır. Sağlık çalışanları yetersizliğinde etik ikilemler ortaya çıkarmaktadır. Hemşire bireyin, toplumun sağlık bakımı, güvenliği açısından yetersiz, yasaya ve deontolojiye uymayan girişimi önlemelidir (Velioğlu ve Babadağ, 1993).
Doğruluk İlkesi
Doğruluktan, doğruyu söylemek, başkasını kandırmamak anlaşılır. (Sara, 2000) Doğruluk ilkesi sorularında %72,3'ü hastanın kişisel bilgilerini tıbbi gerekçe olma¬dan kurum arkadaşlarıyla paylaşmayı onaylamazken, %67,2'si hasta bilgilerinin yakınlarına açıklanması gerektiğini ve %28,7'si sonu ümitsiz durumun hastadan saklanması gerektiği onaylamıştır. Etik ikilemlerde %46 aile ve hastasına bilgi ve¬rilmemektedir. Bunların % 72'si sonu ümitsiz hastalar ve % 67'si ölümcül hastala¬rın yaşamını devam ettirici işlemlerde karşılaşılmaktadır (Algıer ve Erkal, 2002).
Bu çalışmada hemşirelerin %8,6'sı hastaya yapılan uygulamalarının kurum dışına nakletmemeyi onaylamıştır. Bilgilerin gizliliği ameliyathane hemşirelerinin karşı¬laştıkları etik sorunlar arasında görülmektedir. Hemşire, bireye ait özel bilgi, sırları, mahremiyet hakkı olarak niteler ve korumalıdır (Velioğlu ve Babadağ, 1993).

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada bakım elemanlarının etik ilkelerine yaklaşımları ikilemler oluşturdu¬ğu görülmektedir. Bu ikilemler yapılan işin standart olmamasına ve diğer çalışanlar (örnek; hekimler) ile anlaşmazlıklara neden olmaktadır.

Ayrıca "Hastaların aile ve yakınlarından sağlık durumları ile ilgili bilgileri saklama¬sını doğru bulurum" yaklaşımına verilen cevaplarda olduğu gibi kararsızların oranı %40'ı bulmaktadır. Grubun bu yüzde de kararsız kalması etik ikilemleri çözmek için hastanelerde etik komiteler faal olarak eğitim, politika belirlenmesi ve vaka danışmanlığı ihtiyacı bulunmaktadır.
Sadece en yüksek oranda fikir birliği "saygısızlık yapan hastaları diğer hastalardan sonra değerlendirmeyi" (%77,9) onaylamamada çıkmış, diğerleri ikilem oluşturacak şekilde dağılmıştır. Bakım etiği ilkelerinin tüm sağlık bakım elemanları tarafından ikilemlere düşürmeyecek şekilde hizmet içi eğitim programlarına ihtiyaç bulunmak¬tadır
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf ozdemir.pdf (274,6 KB (Kilobyte), 44x kez indirilmiştir)
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
algılamaları, bandırma'da, etiği, hemşirelerin, sağlık

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 21:14 .