Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Meslek Yüksek Okulları > Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu > 11-14 Yaş Grubu İlköğretim Öğrencilerinin Menstruasyona Yönelik Bilgileri ve Uygulamaları

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu hakkinda 11-14 Yaş Grubu İlköğretim Öğrencilerinin Menstruasyona Yönelik Bilgileri ve Uygulamaları ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]11-14 Yaş Grubu İlköğretim Öğrencilerinin Menstruasyona Yönelik Bilgileri ve Uygulamaları-Determination Of 11-14 Year Old Primary Students' Practices And Knowledge About Menstruation Ergenlikte kız çocuklarında görülen fiziksel gelişmelerin en önemlisi menarş

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 16.03.10, 11:53
Yardımcı Doçent
 
Üyelik tarihi: Sep 2008
İletiler: 4.173
SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.
Standart 11-14 Yaş Grubu İlköğretim Öğrencilerinin Menstruasyona Yönelik Bilgileri ve Uygulamaları

[coverattach=1]11-14 Yaş Grubu İlköğretim Öğrencilerinin Menstruasyona Yönelik Bilgileri ve Uygulamaları-Determination Of 11-14 Year Old Primary Students' Practices And Knowledge About Menstruation
Ergenlikte kız çocuklarında görülen fiziksel gelişmelerin en önemlisi menarş ve bunu izleyen menstruasyon siklusudur. Çalışma ilköğretim öğrencilerinin menstruasyona yönelik bilgileri, uygulamaları ve etkileyen etmenleri incelemek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı olarak yapılan çalışma kapsamına Mart-Nisan 2003 tarihleri arasında bir ilköğretim okuluna devam eden 11-14 yaş arası 351 kız öğrenci alınmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda geliştirilen 21 sorudan oluşan anket formu ile toplanmıştır. Çalışma kapsamına alınan kız öğrencilerin yaş ortalaması 12.88+0.94'dür. Öğrencilerin %52'si adet görmekte olup, menarj yaş ortalamaları 12.29 + 0.81 dir. Öğrencilerin %90'inin mestruasyonayönelik bilgi aldığı, %10'unun bilgi almadığı saptanmıştır. Öğrencilerin gelir durumu ile ped değiştirme sıklığı arasında anlamlı fark bulunmuştur (p = 0.007). Gelir durumu düştükçe ped değiştirme sıklığı azalmaktadır. Sonuç olarak çocukların menstruasyon konusunda bilgi eksikliği vardır ve bu konuda okullarda ve ailede eğitim verilmelidir.

The most important physical development that occurs in female children at maturity is menarche and the menstrual cycle that follows it. This study was conducted for the purpose of examining primary students' knowledge about menstruation, practices and influencing factors. This descriptive study was conducted between March and April 2003 with 351 female primary school students between the age of 11 and 14 years. The data were collected using a 21-item questionnaire developed by the researchers based on information in the literature. The mean age of the girls included in the study was 12.88+0.94. More than half of the girls (52%) had begun menstruating and the mean age for menarche was 12.29+0.81. The majority (90%) had received information about menstruation but 10% had not. A significant difference was found between frequency of changing sanitary pads and the students' income status (p=0.001). As their income level decreased their frequency of changing pads decreased. In conclusion the children had a knowledge deficit about menstruation and education needs to be given at their schools and in their families.

GİRİŞ
Çocukluktan erişkinliğe geçiş olarak bilinen ergenlik dönemi, bireyin biyolojik, psikolojik ve sosyal yönden değişimler yaşadığı bir dönemdir. Bu dönem ülkemizde kızlarda ortalama olarak 10-12, erkeklerde 12-14 yaşları arasında başlar (Öncel ve ark, 2003). Ergenlikte kız çocuklarında görülen fiziksel gelişmelerin en önemlisi menarş (ilk adet görme) ve bunu izleyen menstruasyon siklusudur (Kobya ve Yazıcı, 1999).
Üreme fonksiyonlarının normal devam edebilmesi için bütün organizmada özellikle üreme organlarında menarşdan menopoza (adetten kesilme) kadar devam eden ve her ay düzenli şekilde görülecek bazı değişikliklerin olması beklenir. Bu değişikliklerin tümüne menstrual siklus adı verilir (Taşkın, 2002; Turgay ve Şahmay, 1996).
Hormonal değişikliklerle birlikte üreme çağında menarş ile başlayıp menopoza kadar devam eden, endometrium tabakasının periyodik olarak dökülmesi ile dışarı atılan kanamaya menstruasyon denilmektedir (Taşkın, 2002). Menstruasyon kadınlığın en önemli işlevlerinden birisi olup kadınları ilgilendiren cinsel sorunların başında yer almaktadır. Kadın hayatının yarısı menstruasyon süreci ve bu sürece yönelik fiziksel, davranışsal ve emosyonel değişikliklerle seyreden sorunlarla geçmektedir (Arıkan ve ark, 2004).
Menstruasyon olayının algılanması kültürlere göre farklılık göstermektedir. Bazı toplumlarda menstruasyon esnasında kadının kirli kabul edilerek toplumdan uzaklaştırılması, bu dönemde yüzme, duş alma, diş tedavisi yaptırma, spor yapma gibi uygulamaların zararlı sayılması, kadınların sık ped değiştirmekle çok fazla kan kaybedileceğine inanılması gibi yanlış inanışlar bulunmaktadır. Buda sorunların daha da büyümesine yol aşmaktadır. Buna benzer yanlış inanışlar sağlık eğitimi ile değiştirilebilir (Karadağ ve ark, 1999). Ayrıca genç kızlar daha önce bu konuda eğitim almadılarsa korku ve endişe duyabilir, çevresinden yanlış bilgiler edinebilir, hatta yaşamı boyunca sürebilecek gerginlik, utanma, korku ve huzursuzluk duyguları yaşayabilirler (Hovardaoğlu ve Şenocak, 1992; Karadağ ve ark, 1999; Kobya ve Yazıcı, 1999; Öncel ve ark, 2003).
Ergenlik dönemindeki kızlar, anatomik özellikleri, menstruasyonun başlaması, menstruasyon hijyeni konusundaki bilgi eksikliği gibi çeşitli nedenlerle genito-üriner enfeksiyonlar yönünden risk altındadır. Bunların yanında menstruasyon ve perine hijyeninin yeterli ve doğru biçimde uygulanmaması bu enfeksiyonların oluşumunu kolaylaştırmaktadır (Güler ve ark, 2005).
Menstruasyona yönelik doğru bilgi ve uygulamaların kazandırılması, sağlığı koruma ve sürdürmeye yönelik istendik davranışların geliştirilmesi, yine yanlışların düzeltilmesine yönelik yapılan sağlık eğitimi bu sorunların giderilmesinde önemlidir (Arıkan ve ark, 2004)
Bir toplumda yaşayan kadınlar ne kadar sağlıklı ise, gelecek nesillerde aynı ölçüde sağlıklı olacaktır. Kadın sağlığının temeli ise önemli ölçüde çocukluktan yetişkinliğe geçiş aşaması olan, ergenlik döneminde şekillenmektedir (Çıtak ve Terzioğlu, 2002). Kız ergenlerin yaşamı boyu sürdüreceği yanlış alışkanlıkları, yetiştireceği genç kuşaklara aktarabileceği düşünülerek konunun üzerinde durulması gerekmektedir (Öncel ve ark, 2003). Adölesan dönemdeki kızların yaşadıkları problemler incelendiğinde, en fazla menstruasyona yönelik sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir. Menstrual problemler içinde de en fazla oranda dismenore, premenstrual sendrom, amenore ve anormal uterus kanamaları yer almaktadır (Çıtak ve Terzioğlu, 2002).
İnsan yaşamının bir bölümü olan okul döneminde ergenin izlenmesini ve yönlendirilmesini gerektiren bazı değişiklikler ve gelişmeler olur. Bunların en belirgin olduğu dönem 10-14 yaşları arasıdır. Eğer olumlu bir etkileşim sağlanırsa; ergenler bu dönemi sağlıklı bir biçimde geçirecek ve alınacak koruyucu bazı önlemler yaşam boyu yararlı olacaktır (Çam, 2000).
Bu araştırma ilköğretim öğrencilerinin menstrasyona yönelik bilgi ve uygulamalarını belirlemek, menstruasyonla ilgili bilgi kaynaklarını, menarşa yönelik duygularını araştırmak ve ileride verilecek sağlık eğitimi programlarını yönlendirmek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Türkan TURAN**, Sibel Serap CEYLAN**
Yrd. Doç. Dr., Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu
Öğr. Gör., Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu
Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg menstrual hygiene.jpg (32,7 KB (Kilobyte), 26x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 16.03.10, 11:54
Yardımcı Doçent
 
Üyelik tarihi: Sep 2008
İletiler: 4.173
SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.
Standart 11-14 Yaş Grubu İlköğretim Öğrencilerinin Menstruasyona Yönelik Bilgileri ve Uygulamaları

GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışmanın Evren ve Örneklemi
Araştırma kapsamına Mart-Nisan 2003 tarihleri arasında bir ilköğretim okuluna devam eden 11-14 yaş arası 351 kız öğrenci alınmıştır. Verilerin toplandığı günlerde okula devam etmeyen 15 kız öğrenci araştırmaya dahil edilmemiştir. Çalışma için yazılı izin gerekli kurumlardan alınmıştır.
Çalışma Verilerinin Toplanması
Veriler araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda geliştirilen anket formu ile sınıf ortamında toplanmıştır. Araştırma formunun ön uygulaması araştırmaya alınmayan 50 kız öğrenciye uygulanmış, gerekli değişiklikler yapılarak forma son şekli verilmiştir. Anket formu öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini, menarş, menstruasyon siklusuna ilişkin bilgilerini, davranışlarını ve bilgi kaynaklarını içeren 21 sorudan oluşmuştur.
Anket formları toplandıktan sonra öğrencilere kadın üreme sistemi, menstrual siklus, menarş, menstruasyon hijyeni ve dismenoreye yönelik sağlık eğitimi verilmiştir.
Çalışma Verilerinin Analizi
Verilerin istatistiksel analizi SPSS 10.0 paket programında yüzdelik, ki-kare ve ortalama testleri ile yapılmıştır.
BULGULAR
Araştırmaya katılan 351 kız öğrencinin yaş ortalaması 12.88 +0.94 dür. Çalışmaya katılan öğrencilerin %68.5'i menstruasyonun anlamını genç kızlığa geçiş; %35.4'ü kirli kanın dışarı atılması olarak tanımlamışlardır. Öğrencilerin % 90.0'ı menstruasyon bilgi aldıklarını, bilgi alan öğrencilerin %58.1'i annelerinden, %43.2'si okuldan bilgi aldıklarını ifade etmişlerdir. Çalışmaya katılan öğrencilerin % 51.9'u adet gördüklerini, adet gören öğrencilerin %40.0'ı menarşda korku, %28.0'i utanma duygusu yaşadıklarını belirtmişlerdir (Tablo 1).
Adet görmeyen öğrenciler bu soruyu cevaplandırmamıştır.
Çalışmaya katılan öğrencilerin menstruasyona yönelik uygulamalarına bakıldığında; %96.7'sini hijyenik ped kullandığı, %49.5'inin pedini günde 3-4 kez, %35.7'sinin pedini günde 5-6 kez değiştirdiği, %92.3'ünün menstruasyon sırasında banyo yaptığı, %69.8'inin ped değiştirmeden ve tuvalete girmeden önce ve sonra ellerini yıkadığı saptanmıştır (Tablo 2).
Çalışmaya katılan öğrencilerin %72.0'ı dismoneresi olduğunu ifade etmiştir. Dismoneresi olan öğrencilerin dismonereye yönelik uygulamarına bakıldığında; %42.1'inin ağrı kesini kullanma, %26.1'inin ılık duş alma, %19.9'unun sıcak uygulama olduğu belirlenmiştir (Tablo 3).
Öğrencilerin ekonomik düzeylerine göre doğru sıklıkta ped değiştirme durumlarına bakıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p = 0.007, X2=12.237 ).
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 16.03.10, 11:54
Yardımcı Doçent
 
Üyelik tarihi: Sep 2008
İletiler: 4.173
SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.
Standart 11-14 Yaş Grubu İlköğretim Öğrencilerinin Menstruasyona Yönelik Bilgileri ve Uygulamaları

TARTIŞMA
Öğrencilerin %51.9'u adet görmekte olup, menarş yaş ortalamaları 12.29 + 0.81 dir. Öncel ve arkadaşlarının (2003) yaptığı çalışmada menarş yaş ortalaması 12.56+0.98 olup, yapılan çalışma ile benzer özellik göstermektedir.
Öğrencilere menstruasyon nedir diye sorulduğunda; %68.5'sı genç kızlığa geçiş, %35.4'ü vücuttaki kirli kanın dışarı atılması, %8.9'u doğurgan olmak şeklinde tanımlamışlardır (Tablo 1). Demirel ve Terzioğlu'nun (2003) yaptığı çalışmada öğrencilerin %51.0'i menstruasyonu genç kızlığa geçiş, %29.3'ü kirli kanın dışarı atılması şeklinde tanımlamıştır. Kobya ve Yazıcı'nın (1999) yaptığı çalışmada ise üniversite öğrencilerinin %25.5'i menstruasyonun anlamını kirli kanın dışarı atılması olarak ifade etmiştir. Her iki araştırmada çalışma ile paralellik göstermektedir.
Menstruasyona yönelik öğrencilerin bilgi alma durumuna bakıldığında; %90'ının bilgi aldığı, %10'unun bilgi almadığı, bilgi alan öğrencilerin;
%58.1'inin bu bilgiyi annelerinden, %43.2'sinin okuldan, %6.9'unun arkadaşlarından, %2.2'sinin ablalarından aldıkları görülmüştür (Tablo 1). Adet gören öğrencilerin hepsi menstruasyonla ilgili daha önce bilgi aldıklarını belirtmişlerdir. Demirel ve Terzioğlu'nun yaptığı çalışmada (2003) öğrencilerin %57.5'inin menstruasyon konusunda bilgi almadığı, bilgi alanların (%42.5) ise %70.7'sinin bu bilgiyi ailelerinden aldığı bulunmuştur. Çam'ın (2000) ilköğretim 5. ve 6. sınıf kız öğrencileri üzerinde yaptığı araştırmasında, menstruasyon ile ilgili bilgiyi en yüksek oranda (%61.90) annelerinden aldıklarını belirlemiş olup çalışma ile paralellik göstermektedir.
Menarştan önce menstruasyon hakkında verilecek bilgi, bireylerin menstruasyona ilişkin yanlış bilgi edinip buna bağlı korku ve endişe yaşamalarına engel olarak, menstruasyon sürecine uyum sağlamalarına yardımcı olabilir. Menstruasyon hakkında doğru ve yeterli bilgilendirme, menarşa gösterilecek tepkiyi belirlemede önemli bir faktör olarak görülmektedir (Çıtak ve Terzioğlu, 2002). Nitekim öğrencilerin menarşda yaşadıkları duygulara bakıldığında; %40'ının korku, %28'inin utanma, %10.9'unun mutluluk hissettikleri saptanmıştır (Tablo 1). Menstruasyona yönelik bilgi alma durumunun yüksek olmasına karşın (%90) öğrencilerin %39'u menarşda korku yaşamıştır. Buda öğrencilere verilen eğitimin etkin olmadığını düşündürmektedir. Ülkemizde yapılan çalışmalar da kız çocuklarının menarşta korku yaşadıklarını göstermektedir. (Demirel ve Terzioğlu, 2003; Karadağ ve ark, 1999; Kobya ve Yazıcı, 1999)
Adet kanının pedlerde birikmesi ile oluşan nemli, ılık ve kanlı ortam mikroorganizmaların üremeleri için uygun bir ortam oluşturmakta ve enfeksiyon riskini arttırmaktadır. Dolayısıyla adet döneminde mutlaka emici hijyenik ped kullanılması ve kullanılan bu pedlerin 3-4 saatte bir yani günde 6¬8 kez değiştirilmesi gerekmektedir (Karatay ve Özvarış, 2006). Özkan ve Demir (2002) tarafından yapılan bir çalışmada ped kullanan kadınlarda vajinitisin daha az görüldüğü saptanmıştır. Ekonomik nedenlerle bez kullanılmasının zorunlu olması durumunda, bezlerin uygun bir biçimde kullanılması daha önemli hale gelmektedir. Yine bezlerin daha sık değiştirilmesi, mutlaka kaynatılarak ve ütülenerek kullanılması gerekmektedir..
Çalışmaya katılan öğrencilerin menstruasyonda hijyenik ped kullanma oranı %96.7 'dir. Ped değiştirme sıklıkları incelendiğinde; %35.7'sinin günde 5-6 kez, %49.5'inin günde 3-4 kez, %8'inin günde iki kez ve %7.6'sının ise günde bir kez değiştirdikleri saptanmıştır (Tablo 2). Arıkan ve arkadaşlarının (2004) yaptığı çalışmada menstruasyon döneminde öğrencilerin hijyenik ped kullanma oranı %91.4, menstruasyon materyalini 1-3 saat içinde değiştirenlerin oranı %29.6'dır. Hijyenik ped kullanma oranları Karanisaoğlu ve arkadaşlarının (1993) çalışmasında %81.9, Şahintürk'ün (1999) çalışmasında %99.6 olarak belirlenmiştir. Güler ve arkadaşlarının (2005) çalışmasında öğrencilerin %83.5'inin adet sırasında atılabilir ped kullandığı ve %59.7'sinin pedinin günde 3-4 kez ped değiştirdiği saptanmıştır.
Menstruasyon döneminde duş almanın sakıncalı olduğu inanışı hala devam etmektedir. Oysa menstruasyon dönemi genital enfeksiyonlar açısından en riskli dönem olduğundan bu dönemde duş alma sıklığını arttırmak genital enfeksiyonları önlemek açısından son derece önemlidir Adet kanı alkali yapıda olduğu için vajenin asidik yapısını bozarak savunma hatlarını zayıflatmakta ve mikroorganizmalar servikal kanalın açıklığından yukarılara doğru ilerleyerek enfeksiyona neden olabilmektedir. Dolayısıyla adet döneminde perine hijyenine dikkat edilmediği zaman enfeksiyon riski artmaktadır. Bu dönemde her gün ılık duş alınmasının herhangi bir sakınca yoktur. (Karatay ve Özvarış, 2006).
Yine çalışma sonuçlarına göre öğrencilerin %92.3'ünün menstruasyon sırasında banyo yaptıkları belirlenmiş olup Karadağ ve arkadaşlarının (1999) çalışması (%87.9) ile paraleldir (Tablo 2). Öncel ve arkadaşlarının (2003) yaptığı çalışmada menstruasyon sırasında kentsel bölgedeki öğrencilerin %86.3'ünün banyo yapmakta olduğu saptanmıştır. Güler ve arkadaşlarının (2005) yaptığı çalışmada da öğrencilerinin çoğunluğunun adet sırasında banyo yaptığı (%84.9) belirlenmiştir. Bu bulgular çalışma bulgularımız ile paraleldir
(Tablo 2).
Menstruasyon sırasında banyo yapma oranın yüksek olması olumlu sağlık davranışlarını göstermektedir. Menstruasyon hijyenine dikkat edilmemesi sonucu gelişecek enfeksiyonlar infertiliteye neden olabilir (Öncel ve ark,
2003).
Çalışmada öğrencilerin %69.8'inin tuvalete girmeden önce ve sonra, pedini hem değiştirmeden önce hem de sonra ellerini yıkadıkları belirlenmiştir (Tablo 2). Arıkan ve arkadaşlarının (2004) çalışmasında öğrencilerin %68.3'ünün menstruasyon döneminde pedini değiştirmeden önce ve sonra ellerini yıkadıkları saptanmış olup çalışma ile paralellik göstermektedir. Özkan ve Demir (2002) tarafından yapılan bir çalışmada tuvaletten önce ellerini yıkayan kadınlarda yıkamayanlara göre vaginitise yakalanma yüzdesi daha düşük bulunmuştur. Bu nedenle özellikle adet döneminde pedi hem değiştirmeden önce hem de sonra eller yıkanmalıdır
Menstruasyon döneminde hormonal değişiklikler sonucu gerginlik, sinirlilik, el, ayak ve karında ödem gibi şikayetler görülebilir (Çıtak ve Terzioğlu, 2002; Raisbury ve Vinikor, 1998; Taşkın, 2002). Öğrencilerin menstruasyon sırasında kendilerini nasıl hissettikleri sorulduğunda; %57.5'inin yorgun, %40.6'sının sinirli, %29.4'sinin kirli hissettiği saptanmıştır. Oskay ve Şahin'in (2004) yaptığı çalışmada da genç kızların %51.7'sinin adet döneminde sinirlilik ve öfke şikayetleri olup çalışma ile paraleldir.
Mestruasyon kanaması sırasında belde, karında ve kasıklarda ağrıyla karakterize dismenore görülebilir (Çıtak ve Terzioğlu, 2002; Raisbury ve Vinikor, 1998; Taşkın, 2002). Yine menstrual problemler içerisinde dismenorenin en yaygın şikayet olduğu belirlenmiştir (Çıtak ve Terzioğlu, 2002; Karadağ ve ark, 1999) Nitekim menstruasyon olan öğrencilerde dismenore sıklığına bakıldığında; %72.0'ının dismenoresi olduğu saptanmıştır (Tablo 3).
Dismenorenin tedavisi çok yönlüdür. İlaç dışında, sıcak uygulama, uygun beslenme, egzersiz, uyku, dikkati başka yöne çelmek gibi bazı uygulamalarda ağrıyı önlemek veya ağrıdan kurtulmak için yeterli olabilmektedir (Taşkın, 2002). Çalışmaya katılan öğrencilerin dismenoreye yönelik uygulamalarına bakıldığında, %42.1'inin analjezik kullandığı, %26.1'inin ılık duş yaptığı, %19.9'unun sıcak uygulama, %10'unun egzersiz yaptığı, %13'ünün hiç bir şey yapmadığı belirlenmiştir (Tablo 3). Oskay ve Şahin'in (2004) yaptığı çalışmada dismonere görülme oranı %83.1, dismonereye yönelik yapılan uygulamaların %59.5'i analjezik kullanmaktadır. Çıtak ve Terioğlu'nun (2002) yaptıkları çalışmada dismonere yaşama oranı %87.5, analjezik kullanma oranı %71.7 olup çalışma ile paralellik göstermektedir. Yine aynı çalışmada dismonereye yapılan uygulamaların %18.9'u egzersiz, %9.6'sı karına sıcak uygulamadır.
Her zaman iyi beslenme ve bunun menstruasyon sırasında da sürdürülmesi dismenorenin önlenmesinde ilk basamaktır (Taşkın L, 2002). Ancak yapılan çalışmada öğrencilerin hiçbiri dismonereye yönelik uygulamalarında beslenmeden bahsetmemiştir. Bu da öğrencilerin çoğunluğunun menstruasyona yönelik bilgi almasına rağmen bilgilerinin yeterli düzeyde olmadığını gösterir.
Literatürde bireylerin ağrı kesici kullanmadan ve doz artışına gitmeden önce, ağrı ile baş etme yöntemlerini öğrenmelerinin önemi vurgulanmaktadır. Ağrıyla baş etmede; masaj, gevşeme teknikleri, meditasyon, güzel bir şeyi hayal etme gibi zihni ağrı dışındaki başka şeylere yöneltme şeklindeki aktivitelerin ağrının azaltılmasında etkili olduğu belirtilmektedir (Çıtak ve Terzioğlu, 2002; Karadağ ve ark, 1999)
Mestruasyon döneminde uygulanan lokal sıcak uygulama (orta dereceli) veya sıcak banyo kas kontraksiyonlarını azaltarak sirkülasyonu arttırır ve iskemiyi tedavi eder. Sıcak aynı zamanda menstrual kan akımını arttırarak bölgesel konjesyonu önler ve rahatlık sağlar (Taşkın L, 2002). Ancak yapılan çalışmada öğrencilerin dismonereye yönelik uygulamalarının sadece %26.1'inin ılık duş ve %19.9'unun sıcak uygulama olduğu görülmektedir (Tablo 3). Bu da öğrencilerin çoğunluğunun eğitim almasına rağmen bilgilerinin istenilen düzeyde olmadığını göstermektedir.
Yapılan çalışmalara göre adet döneminde kadınlar hareket etmekten kaçınmaktadır (Çıtak ve Terzioğlu, 2002; Oksay ve Şahin, 2004; Öncel ve ark, 2003). Nitekim yapılan çalışmada da dismonere ile baş etmede egzersize başvuran öğrencilerin sayısı sadece %10'dur (Tablo 3). Adet döneminde düzenli egzersiz yapmanın önemi büyüktür. Litaratürde düzenli egzersiz yapmanın dismonereyi azalttığı ifade edilmektedir (Çıtak ve Terzioğlu, 2002; Highthower, 1997). Abdominal ve bel kaslarının tonüsünün zayıf olması da, pelviste kan göllenmesine neden olarak dismenoreye sebep olabilmektedir. Yapılacak düzenli egzersizle kas tonüsü güçlendirilerek dismenoreyi önleyebilmektedir. Aynı zamanda egzersiz stresi azaltıp, duygu durumunu iyileştirerek dismenoreyi azaltmada son derece önemli rol oynayan bir aktivitedir (Çıtak ve Terzioğlu, 2002).
Öğrencilerin çoğunluğunun dismonereyi gidermek için ilaç kullandıkları göz önüne alınırsa, bu ilaçların nasıl kullanıldığı, yanlış ve hatalı ilaç kullanımının önlenmesinde önemlidir. Bu nedenle; öğrencilere ilaç kullanımına yönelik sağlık eğitimleri verilmelidir.
Öğrencilerin ekonomik düzeylerine göre doğru sıklıkta ped değiştirme durumlarına bakıldığında aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p = 0.007, X2 =12.237 ). Düşük ekonomik düzeydeki öğrenciler (daha fazla yanlış uygulamalarda bulunmuştur)yanlış uygulamalar daha fazla bulunmuştur (Tablo 4). Bu durumun hijyenik pedi sağlamadaki ekonomik yetersizliklerden kaynaklandığı düşünülmektedir.
Karadağ ve arkadaşlarının (1999) yapmış olduğu çalışmada bilgilerin davranışa yansımaması nedeni olarak hijyenik materyalin daha pahalı olmasından ve ailenin geleneklerinden kaynaklandığı belirtilmekte olup çalışma ile paraleledir.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 16.03.10, 11:55
Yardımcı Doçent
 
Üyelik tarihi: Sep 2008
İletiler: 4.173
SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.
Standart 11-14 Yaş Grubu İlköğretim Öğrencilerinin Menstruasyona Yönelik Bilgileri ve Uygulamaları

SONUÇ ve ÖNERİLER
Çalışma sonuçlarına göre; öğrencilerin çoğunluğu menstruasyon konusunda daha önceden bilgi almalarına rağmen, menstruasyonun anlamı ve hijyenine yönelik bilgi eksikliği saptanmıştır. Bu nedenle;
- Bu konuya yönelik ilköğretim ders programlarında; menarş olayı ve menstruasyon konularını içeren sağlık eğitimine yer verilmesi,
- Okullarda okul hemşirelerinin görevlendirilmesi ve okul hemşirelerinin öğretmenlerle işbirliği yapması,
- Hemşirelerin hem ergenlik dönemindeki kızlara hem de annelere menstruasyon konusunda eğitim vererek bu konudaki eksikliklerin giderilmesine katkıda bulunması, uygulama üzerinde sadece bilgi değil geleneklerden, göreneklerden kaynaklanan tutumlarında etkili olduğu düşünülerek, sağlık eğitiminde rol alacak hemşirenin bu konuları göz önünde bulundurması,
- Birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev alan ebe ve hemşirelerin, çocukların gelişim dönemleri hakkında aileleri etkin bir şekilde bilgilendirmesi,
- Ayrıca ailelerin ve çocukların eğitilmeleri, olumlu sağlık davranışları ve tutumları geliştirmeleri için kitle iletişim araçları ile sürekli eğitimler yapılması önerilebilir.
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf turanveceylan6.pdf (252,5 KB (Kilobyte), 30x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
11-14, bilgileri, grubu, menstruasyona, öğrencilerinin, uygulamaları, yaş, ılköğretim, yönelik

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 23:53 .