Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Meslek Yüksek Okulları > Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu > Koroner Anjiografi Öncesi Hastaları Bilgilendirmenin Anksiyete Düzeyi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu hakkinda Koroner Anjiografi Öncesi Hastaları Bilgilendirmenin Anksiyete Düzeyi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]Koroner Anjiografi Öncesi Hastaları Bilgilendirmenin Anksiyete Düzeyi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi-Evaluation of The Effects on Patients' Anxiety Level After Providing Information to Patients Prior to Coronary Angiography Amaç: Bu araştırma, koroner

Like Tree1Likes
  • 1 Post By SemaGürcan

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 27.08.10, 09:31
Yardımcı Doçent
 
Üyelik tarihi: Sep 2008
İletiler: 4.173
SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.
Standart Koroner Anjiografi Öncesi Hastaları Bilgilendirmenin Anksiyete Düzeyi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

[coverattach=1]Koroner Anjiografi Öncesi Hastaları Bilgilendirmenin Anksiyete Düzeyi Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi-Evaluation of The Effects on Patients' Anxiety Level After Providing Information to Patients Prior to Coronary Angiography

Amaç: Bu araştırma, koroner anjiografi uygulanacak hastaları, koroner anjiografi işleminden önce bilgilendirmenin, hastaların anksiyete düzeyi üzerine etkisinin değerlendirilmesi amacı ile yapılmıştır.
Araştırmanın Türü: Araştırma deney öncesi bir çalışmadır.
Yöntem: Araştırmanın verileri hasta tanıtım formu ve Durumluk-Sürekli Anksiyete Envanteri kullanılarak hastalar ile görüşme yoluyla toplanmıştır. Örneklem kapsamını Eylül-Kasım 2001 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi İnvaziv Tanı ve Tedavi Laboratuarına gelen, iletişim kurulabilen, ilk kez koroner anjiografi olan, sağlık personeli olmayan, araştırmayı kabul eden, 30 'u deney, 30 'u kontrol olmak üzere 60 hasta oluşturmuştur. Verilerin analizinde t testi, yüzdelik hesaplama ve ki kare testi kullanılmıştır.
Bulgular ve Sonuçlar: Bu araştırmadan elde edilen bulgulara göre, koroner anjiografi işlemine karşı hastaların kaygı duyduğu saptanmıştır. Koroner anjiografi uygulanacak hastalara işlem öncesi yapılan bilgilendirme ile durumluk kaygı puanlarının bilgilendirilmeyen hastalara göre azaldığı belirlenmiştir.

Purpose: This research has been conducted to evaluate the effects on patients' anxiety level after providing information to patients prior to coronary angiography.
Type of The Research: The research is before experiment.
Method: Data for the research has been collected through interviews with patients, whose patient information forms and State-Trait Anxiety Inventory have been used. The scope of the research sample between September-November 2001 dates has been gathered from 60 patients, who came to the Kocaeli University Invasive Diagnosis and Treatment Laboratory, could communicate and were first time coronary angio patients. All of the 60 patients were nonmedical personnel and 30 patients were used as experiment and the remaining 30 were used as control group in the research. The data was analysed using the t test method, percantege caculation and chi square method.
Findings and Resulths: According to the research, patients experience anxiety prior to coronary angiography. It has been observed that patients who are informed about coronary angiography prior to the operation experienced lower status anxiety points compared to patients who were not informed.

GİRİŞ
Bireylerin sağlıklı olma durumu, yaşamlarını mutlu olarak sürdürebilme¬lerinde en önemli etkendir. Hastalık, hangi yaşta ve hangi koşullarda olursa olsun, insanlar için bir stres kaynağıdır. Sağlığı bozulan her insan doğal olarak anksiyete hisseder (Dönmez 1999, Er ve Mağden 1994).
Anksiyete kişinin kendini tehlikede hissetme durumudur. Herhangi bir sağlık problemi nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuran hastalarda; hasta¬ne ortamının yabancılığı, tanımadığı kişilerle iletişim kurma zorunluluğu, personelin tıbbi terimleri kullanması, bilinmeyen aletlerin kullanılması, uygu¬lanan tanı ve tedavi işlemleri gibi birçok nedenle anksiyete görülür (Güneş 2001, Pınar ve Yürügen 1994, Özkan 1993, Gökdoğan ve Babadağ 1990).
Hastaların anksiyetesinin önemli bir nedeni de hastalık, tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi eksikliğidir. Bu anlamda koroner anjiografi işlemi de bireyde anksiyeteye yol açan bir durum¬dur. Kalbinden rahatsız olan kişilerde en büyük kaygı kaynağı ölüm korkusudur. Kalbe ilişkin tanı ve tedavi yöntemi gibi girişimler de bireylerin, anksiyete yaşa¬masına, ölüm korkusu ve yoğun endişe hissetmesine neden olmaktadır (Güneş 2001, Mott 1999, Özkan 1993, Velioğlu ve ark. 1991).
Baram'ın (1993) koroner anjiografi olacak hastaların anksiye- telerini değerlendirdiği çalışmasının so¬nucunda, hastaların koroner anjiografi işleminden önce durumluk anksiyete düzeylerinin yükseldiği ancak, koroner anjiografi işlemi uygulandıktan sonra durumluk anksiyete düzeylerinin düştü¬ğü görülmüştür. Baram hastaların koro¬ner anjiografi işlemi öncesinde ve sonra¬sındaki anksiyete düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğunu ortaya koymuştur. Heikkila ve arkadaş¬ları (1998), koroner anjiografi olacak hastaların korkularını tanımlamak için yapmış olduğu araştırmada hastaların %80'inden fazlasının koroner anjiog¬rafiye karşı korkularının olduğu ve kaygı duyduklarını ortaya koymuşlardır. Ayrı¬ca koroner arteriyografi yapılacak has¬taların yeterli sosyal destek alamama, hastalık kuşkusu ve ağrı korkusu yaşa¬dıkları saptanmıştır (Heikkila et al, 1999b, 1999a).
Ertin ve arkadaşlarının çalışma¬sında da (1999) uygulanacak tanı işlem¬leri konusunda hastaların kaygı duyduk¬ları ve hastaların uygulanacak işlemler hakkında bilgilendirilmesinin gerekli olduğu ortaya konmuştur.
Gürsoy'un (2001) çalışmasında ameliyata ilişkin bilgi almayan hasta¬ların kaygı puan ortalamasının, bilgi alan hastalardan yüksek olduğu belirtil¬miştir. Güneş (2001) açık kalp ameliyatı olan hastaları taburculuk öncesi bil¬gilendirmenin anksiyete düzeyine etki¬sini belirlemek için yaptığı çalışmada; taburculuk öncesi anksiyete puanının tüm hastalar için yüksek olduğunu, deney grubundaki hastaların anksiyete puanının, hem bilgilendirme öncesine göre hem de kontrol grubundaki hastalara göre azaldığını saptamıştır.
Hastaların yaşadıkları anksiyete- ye ilişkin yapılan araştırmalarda, hastaların her türlü tıbbi tanı ve tedavi yöntemi, bakım ve girişimlerde yoğun anksiyete yaşadıkları ortak bir sorun olarak belirlenmiştir.
Hastaların anksiyetelerinin yükselmesi ve korku hissetmelerinin temelinde sıklıkla bilgi yetersizliğinin yer aldığı bilinmektedir. Hastanın üzerinde uygulanan her tanı ve tedavi işlemi konusunda anlayabileceği şekilde bilgi alma hakkı olduğu bilindiği halde, çoğunlukla bu konunun ihmal edildiği görülmektedir (İnceoğlu 1999, Mott 1999). Hastalara işlemin nasıl uygulana¬cağı, işlem öncesi hazırlığın, işlem sonrası bakımın ne şekilde olacağı, işlem sırasında karşılaşabilecek sorunlar ve sonuçların ne zaman ve ne şekilde olacağı, işlem sırasında karşılaşabilecek sorunlar ve sonuçların ne zaman ve ne şekilde değerlendirileceği gibi diğer bir çok konuda yapılması istenilen bilgilendirme geri planda kalmaktadır. Bu konuda ancak hasta sorduğunda açıklama yapılabilmektedir (Ertin ve ark. 1999). Oysaki hastaların anksiyete- si, gereksinimleri doğrultusunda hazır¬lanan planlı işlem öncesi bakım ve bilgilendirme ile en aza indirilebilir (Gürsoy 2001, Karadağ ve Aksoy 2001).
Koroner anjiografi olacak hastaları bilgilendirmek için sözel bilgi ya da yazılı broşür verilmesi arasında anksiyetenin azaltılmasına yönelik fark olmadı¬ğı, bununla birlikte ilk kez anjiografi ve anjioplasti olan hastalarda bilgilendirme broşürlerinin iyi bir şekilde kabul edildiği belirlenmiştir (Lloyd et al 1997, Phatouros and Blake, 1995).
Hemşirenin hastaları anksiyeteye neden olabilecek durumlarla birlikte ele alması ve uygun girişimlerde bulunması bakımı daha etkin kılacaktır (Güneş 2001, Gürsoy 2001). Anksiyete- nin azaltılmasında ve olumsuz savun¬maların gelişmesinin engellenmesinde hastaların bilgilendirmesi önemlidir. Hastaların anksiyetesi genel olarak hastalıkları üzerinde yeterli denetim sağla¬yabildiklerini hissettikleri ölçüde azalır uyum kolaylaşır (Özkan 1993). Hemşi¬renin bakım rolünü hasta eğitimi ile sürdürmesi koroner anjiografi işlemi uygulanacak hastaların anksiyete sinin azaltılmasında katkı verecektir.

Seçil EKİZ, Fügen GÖZ
Yrd. Doç. Dr. Fügen GÖZ Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağlık Yüksekokulu
Ar.Gör. Seçil EKİZ Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağlık Yüksekokulu
Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg coronary-angiography.jpg (19,0 KB (Kilobyte), 17x kez indirilmiştir)
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf 285.pdf (417,8 KB (Kilobyte), 23x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
anjiografi, anksiyete, bilgilendirmenin, değerlendirilmesi, düzeyi, etkisinin, hastaları, koroner, öncesi, üzerine

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 02:34 .