Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Fen Edebiyat Fakültesi > Coğrafya Bölümü > Levanten Kavramı ve Levantenler Üzerine Bir inceleme-An Examination On The Concept Of Levantine And Levantines

Coğrafya Bölümü hakkinda Levanten Kavramı ve Levantenler Üzerine Bir inceleme-An Examination On The Concept Of Levantine And Levantines ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]Yerleşik yabancılar konusu son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de üzerinde önemle durulan konulardan biri haline gelmiştir. Levanten toplumu da ülkemizde bu kavram içerisinde tarihteki yerini almıştır. Ayrıca Levantenlik,

Like Tree7Likes
  • 1 Post By Efe Özcan
  • 1 Post By Efe Özcan
  • 1 Post By Efe Özcan
  • 1 Post By Efe Özcan
  • 1 Post By Efe Özcan
  • 1 Post By Efe Özcan
  • 1 Post By Efe Özcan

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 10.10.09, 08:16
Profesör
 
Üyelik tarihi: Oct 2008
Nereden: Amerikadan
İletiler: 7.777
Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Levanten Kavramı ve Levantenler Üzerine Bir inceleme-An Examination On The Concept Of Levantine And Levantines

[coverattach=1]Yerleşik yabancılar konusu son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de üzerinde önemle durulan konulardan biri haline gelmiştir. Levanten toplumu da ülkemizde bu kavram içerisinde tarihteki yerini almıştır. Ayrıca Levantenlik, yüzyıllardır ve özellikle de ondokuzuncu yüzyılda üzerinde önemli tartışmalara neden olmuş bir kavramdır. Levantenler, Osmanlı sosyo-ekonomik ve kültürel yaşamında Tarihi coğrafyamız açısından son derece önemlidir.

The topic which is related to the Resident foreigner is being one of the subjects in Turkey like all over the World in recent years. In our country, the society of Levantines is also take place in history, inside of this concept. Furthermore Levantine is the most debatable concepts for centu¬ries, especially, during the 19 century. In addition, Levantine's in terms of geography and concept in our historical geography has an important place affecting the soscio-economic and cultural life of the Ottomans.

Raziye OBAN (ÇAKICIOĞLU
Arş. Gör. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı
Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg Language and Culture.jpg (32,2 KB (Kilobyte), 3x kez indirilmiştir)
__________________
Nevart Akademi
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 10.10.09, 08:17
Profesör
 
Üyelik tarihi: Oct 2008
Nereden: Amerikadan
İletiler: 7.777
Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Levanten Kavramı ve Levantenler Üzerine Bir inceleme-An Examination On The Concept Of Levantine And Levantines

GİRİŞ
Amaç ve Metot
Bu çalışmada, çok farklı bakış açılarıyla yazar ve gezginlerin notları ve çe¬şitli ansiklopediler incelenerek tarihsel süreçte Levanten kavramı üzerinde yü¬rütülen tartışmalar ve yirminci yüzyılda üzerinde uzlaşılan tanımlamalar, çeşit¬li kaynaklar verilerek irdelenmektedir. Ayrıca bir coğrafi alan olarak Levanten-lerin Türkiye'de özellikle İzmir ve İstanbul'da yerleşmelerine etken olan etmen¬ler ele alınmaktadır. Bu bölge ve kavramın Türkiye için ayrı bir önemi bulun¬maktadır. Çünkü Anadolu, özellikle ondokuzuncu yüzyılda Levantenlerin ya¬şamı ve Türk toplumunun değişim sürecine eşlik eden yönleriyle bu kavram üzerindeki tartışmaların ana kaynağı olmuştur. Çalışmanın birinci kısmında çeşitli kaynakların ışığında tarihsel süreçte Levanten kavramı, ikinci kısmında ise Levanten toplumu üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulmuştur. Güncelliği, çalışmayı dikkate değer kılmaktadır.
__________________
Nevart Akademi
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 10.10.09, 08:17
Profesör
 
Üyelik tarihi: Oct 2008
Nereden: Amerikadan
İletiler: 7.777
Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Levanten Kavramı ve Levantenler Üzerine Bir inceleme-An Examination On The Concept Of Levantine And Levantines

TARİHSEL SÜREÇTE LEVANTEN TERİMİ
Levanten kelimesi, Fransızca "Lever" sözcüğünden türemiştir. Doğmak ve Doğu anlamlarına gelen sözcük, Doğu Akdeniz ülkelerini tanımlamak için kul¬lanılmaktadır. Genel bir ifadeyle, Levanten, Avrupalı bir aileden gelerek, bir Doğu Akdeniz ülkesi olan Türkiye'de İzmir'e-İstanbul'a yerleşenleri ifade et¬mektedir. Ortak kabul edilen bir tanımlaması olmayan Levantenler, yerli azın¬lık gruplar ile Batılı insanlar arasında farklı bir toplum ve kültür olarak görül¬mektedir. Bu toplumu meydana getirenler, İngiliz, İtalyan, Fransız, Macar ve Slav kökenlidir (Ansiklopedia Britannica: 1000; Arna, Yeni Asır, 2004; Atalay, 1992: 21; Beyru, 2000: 13; Erpi, 1987: 10; Keskiner, 2006: 19; Pınar, 2006: 93; Yu¬mul, Dikkaya, 2006: 10- 194; Harris, 2005: 5-150; Oban, 2006/1: 170-171). Levan¬tenler, Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarında hem devlet işlerinde hem de ticari hayatta oldukça yönlendirici etkiye sahip bir topluluktur.
Tarihsel süreçte Levanten kelimesinin ne zamandan beri kullanıldığını an¬lamak için öncelikle ünlü seyyahların notlarına bakmak yerinde olacaktır. Ör¬neğin, Tancoigne, herhangi bir ülke kökenli olup da, Türkiye'de doğan, evle¬nen, yerleşen ve Yunanca dil ve adetlerini benimsemiş bulunan insanlar Levan¬ten'dir, demektedir (Aktaran: Beyru, 2000: 13).
Pınar'ın naklettiğine göre ise; onyedinci yüzyılda ünlü Fransız seyyah Tavernier, seyahatleri sırasında karşılaştığı insanları "Latin" olarak nitelendi¬rirken, çağdaşı olan bir diğer Fransız seyyah Jacop Sopoon ise bunları "Vene¬dikliler ve Cenevizliler" olarak tanımlamaktadır. Aynı insan topluluğunu 18. yüzyılda Tournefort; "Venedikli, Cenevizli ve Maltalı" olarak belirtmektedir. İngiliz seyyah Pocacke ise çıktığı Doğu seyahatinde, İzmir ile ilgili gözlemlerini aktardığı bölümde, "Levant" terimine yer vermiştir. 1750'lerde Anadolu'ya ge¬len ve bir süre de İzmir'de konaklayan Alman misyoner S. Schulz, bu insanlar¬dan "Katolik", aynı yılın sonlarında gelen Cristoph W. Lüdeke ise "Romalıların torunları" olarak bahsetmektedir. Yine Pınar'a göre, Doğu'daki bu insanları tanımlamak, Batı Avrupalının karşılaştığı her şeyi tanımlama ve kavramlaştır-ma çabasından ileri gelmektedir. Üstelik Avrupa uygarlığını da biricikleştir-mektedir. Avrupa'ya göre Levantenlik, kökeni her ne kadar Avrupalı olsa da Avrupa dışında kalanlarla kendisi arasındaki zihniyet ayırımına işaret etmek¬tedir (Pınar, 2006: 33-35).
İlhan Pınar'a göre Levanten kavramı, Batı Avrupa'nın dünya egemenliğine giden yolda karşılaştığı kendi dışındaki her şeyi tanımlama merakından ortaya çıkmıştır. Tıpkı Haçlı Seferleri'ne çıkan her mümin'in "yolcu", ya da bu kutsal topraklarda ve çevresinde yerleşen genellikle Latin, Malta ve Fransız Katolikle-rinden oluşan insanların önceleri İtalyan şehir cumhuriyetlerinin varlığına bağlı olarak "Venedikli, Cenevizli veya Padovalı" olarak geldikleri şehrin adıyla anılması gibi. Ancak Batı Avrupa düşünürleri, bu Avrupalılık anlayışını kabul etmemişlerdir. Çünkü bu insanlar her ne kadar atalarının topraklarını kendi toprakları olarak kabul etse ve kendilerini Avrupalı olarak görse de, kendilerine sorulan "hangi ulustansınız?" sorusuna verdikleri "Latin ya da Katolik" cevabı, onları tatmin etmemiştir (Pınar, 2006: 34).
Çeşitli ansiklopedilerde ise tarih sıralamasına göre şu tanımlamalar yer al¬maktadır:
Türk Ansiklopedisi'nde Levanten (Fransızca, Levantin), Avrupa asıllı olup Yakın Doğu ülkelerine yerleşmiş ve evlenmeler yoluyla soyu karışmış kimse, olarak tanımlanmaktadır. Aynı çalışmada, uzun yıllar Osmanlı İmpara¬torluğu idaresinde bulunan Yakın Doğu ülkelerine, özellikle kapitülasyonların kabulünden sonra çeşitli sebeplerle gelip yerleşmiş olan Avrupalıların, zamanla kendi aralarında ve başka ırktan olanlarla evlenerek hayli çoğalmış oldukları vurgulanmaktadır. Bu toplumlar, içinde bulundukları şartların neticesi olarak gelenek, görenek, şive ve vb. yönlerden değişik bir biçim almış olup Osmanlı İmparatorluğu, İstanbul, İzmir, Antalya, Beyrut, İskenderiye vb. merkezlerde toplanmışlardır. Halen buralarda Levantenler vardır (Türk Ansiklopedisi, (1976, Cilt: 23, s: 13).
Yeni Türk Ansiklopedisi'nde Levanten, Akdeniz'in doğu sahillerinde ve buralardaki ülkelerde (Yakın Doğu) dünyaya gelmiş veya buralarda yerleşip ticaret yapan, aslen Avrupalı, çok kere uzun kalışlar ve evlenmeler dolayısıyla soyu karışmış kimse, Yakın Doğu'lu olduğu halde Avrupalılık taşıyan "tatlı su frengi' denilen tipler, şeklinde tanımlanmaktadır (Yeni Türk Ansiklopedisi, (1985: Cilt: 6, s: 2072).
Aynı ansiklopedide şöyle devam etmektedir: Bahis konusu ülkeler, uzun süre Osmanlı (Türk) idaresinde kalmıştı. Burada, daima ticaret maksadıyla bu¬lunan Avrupalılar vardı. Bunların sayısı kapitülasyonların kabulünden sonra hızla arttı. Belli merkezlerde yerleşip kendi aralarında veya başka ırktan olan¬larla evlenerek çoğaldılar ve özel bir tip oluşturdular. Beden özellikleriyle bir¬likte, gelenek, görenek ve kültürleriyle şivelerinde de değişiklikler meydana geldi. İmparatorluğun son zamanlarında daha çok deniz ticaretinin yoğun ol¬duğu İstanbul, İzmir, Antalya, Beyrut, İskenderiye ve benzeri yerlerde toplan¬mışlardır (Yeni Türk Ansiklopedisi, (1985: Cilt: 6, s: 2072).
Ana Britannica'da Levanten (Fransızca Levantin "Doğulu"), Osmanlı dö¬neminde özellikle Tanzimat sonrasında İstanbul'da ve büyük liman kentlerinde yoğunlaşan ve ticaretle uğraşan, Müslüman olmayan azınlıklar, olarak belirtil¬mektedir (Ana Britannica, (2004, Cilt:14, s: 435).
Ali Püsküllüoğlu, "Türkiye Türkçesinin En Büyük Sözlüğü" adlı çalışma¬sında Levanten'i, Yakın Doğu ülkelerine yerleşmiş, oralarda yaşayan ayrı ırk¬tan, ayrı dinden kimselerle evlenerek soyu karışmış Avrupa asıllı kimse, olarak tanımlamıştır (Püsküllüoğlu, 2005: 1195).
Mehmet Doğan'ın, "Büyük Türkçe Sözlük" adlı çalışmasında Levanten, Yakın Doğu ülkelerinde yerleşmiş Avrupalı ailelerin soyundan olup, bu ülke¬lerde doğup büyümüş, bu yüzden bulundukları yerin kültürünün az çok tesi¬rinde kalmış, bununla birlikte Avrupalılık iddiasında olan kimse, doğu ülkele¬rinde doğmuş Latin, Tatlısu frengi, Levantenlik ise, Levanten olma hali, Levan¬ten'e uygun davranış, olarak tanımlanmıştır (Doğan, 2005: 839).
Bazı yazar ve düşünürler, bu sözlüklerden ve seyyahların notlarından yola çıkarak Levantenler konusunda şu açıklamaları yapmışlardır:
__________________
Nevart Akademi
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 10.10.09, 08:17
Profesör
 
Üyelik tarihi: Oct 2008
Nereden: Amerikadan
İletiler: 7.777
Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Levanten Kavramı ve Levantenler Üzerine Bir inceleme-An Examination On The Concept Of Levantine And Levantines

Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi adlı çalışmada İlber Ortaylı'ya
göre Levanten kelimesi (Doğulu) ile Doğu Akdeniz Limanları ve bütün Doğu
Akdenizliler kastedilmektedir. Ortaylı, Levanten (Doğulu) kelimesiyle, Doğu Akdeniz Limanlarının, bir anlamda da hem Bizans, hem Osmanlı döneminde yerli halktan ziyade İtalyan, Katalan, Fransız gibi Batı Akdenizlilerin kastedil¬diğini, onsekiz ve ondokuzuncu yüzyıllarda ise bu kelimenin Orta ve Kuzey Avrupa'dan gelerek yerleşen yabancıları da kapsadığını belirtmektedir. Ortaylı, ayrıca Osmanlı döneminde Roma-Katolik inancına bağlı Latin milletinin bu te¬rimle anıldığını fakat yeterli olmadığının altını çizmektedir. Çünkü ondokuzuncu yüzyılda Osmanlı topraklarına yerleşen Protestan veya yerli Şark Katoliklerinden bu grupla bütünleşenlerin de Levanten olarak anıldığına dikkat çekmektedir. Ona göre; genellikle yabancı pasaportlu olup, önceleri İtalyancayı sonra Fransızcayı özgün şiveleriyle konuşup benimseyen Hıristiyanlar ve bu sosyal gruba girenler 'Levanten'dir (Ortaylı, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklo¬pedisi, (1994: 204-207; 2006: 23).
Ethem Eldem'e göre Levantenler, Avrupalılardır. Bunun da "Avrupalı" ve "Osmanlı topraklarında yaşayan tüm Avrupalılar" gibi anlamlara gelebileceğini belirtmektedir. Ancak ilk anlama şüphe ile yaklaşırken, ikincisinin de pek çok diğer "Avrupalı" kimliğini dışladığını vurgulamaktadır. Ona göre Levanten kelimesi, genellikle "ötekini" tarif etmek için kullanılmaktadır. Ayrıca Levanten kelimesinin bir kişi ya da grubun kendini tanımlaması için çok nadir kullanıldı¬ğını ve herhangi bir toplumsal analiz için geçerli bir terim ve analiz birimi ola¬rak kabul edilemeyeceği üzerinde durmaktadır. Bu nedenle terimin nasıl ortaya çıktığını, anlamının zaman içinde ne gibi bir değişim gösterdiğini irdelemenin daha yararlı olacağını ifade etmektedir (Eldem, 2006: 11-12).
Edem' in Alexandre Handjeri (1841)'den aktardığına göre Levant; Şark (Arapça), Haver (Farsça) ve gün doğusu gibi coğrafi tanımlamalara işaret et¬mektedir. Fransızca "Lever" kelimesinin (kalkmak, doğmak-güneş için-) anlam¬larından türeyen Levant, görüldüğü gibi genel olarak Doğu, dolayısıyla Levan¬ten de Doğu'ya ait, Doğu'da yaşayan anlamına gelmektedir (Eldem, 2006: 11¬13). Burada Doğu, Batı merkezli bir dünya görüşüne göre, Avrupa'nın doğusu¬nu ifade etmektedir. Bu coğrafi alan da, dar bir anlamda günümüz Orta Doğu ya da Yakın Doğu ile Akdeniz'in doğusunu ifade etmektedir. Nitekim Wılliam Haris "Levant, Bir Kültürler Mozaiği" adlı çalışmasında bu coğrafi alana işaret etmektedir (Haris, 2005: 5)
Eldem, bu kelimenin Fransızcada daha ziyade Osmanlı topraklarına teka¬bül eden bir bölgeyi işaret ettiğini ifade etmektedir. Levanten kelimesi de doğal olarak Osmanlı topraklarında yaşayan tüm insanları kapsayacaktır (Eldem,
2006: 14).
Eldem'in, J.W. Redhow (1880)'den belirttiğine göre, Levant kelimesinin karşılığı; "Memalik-i Osmaniye", Levanten ise "Memalik-i Osmaniyye'de doğ¬muş Frenk" olarak belirtilmektedir. Frenk ise "herhangi bir Avrupalı milletine mensup olan insan" anlamında kullanılmıştır (J.W. Redhow, 1880: 677'den ak¬taran; Eldem, 2006: 11-13).
Redhouse'da ise Levanten (Levantine - lev'antin); "Memalik-i Osmaniyye'de doğmuş, büyümüş Frenk adamı", "genel olarak o çevrede doğ¬muş büyümüş kimse", "az önce sözü edilen milletlere tabi ve mahsus olan" şek¬linde açıklanmaktadır (By J.W Redhouse, 1922: 478). Görüldüğü gibi, bu sözlük¬lerde Levanten kelimesinin anlamı; Osmanlı topraklarında doğmuş bir Avrupa¬lıyı kasteden daha dar bir anlama bürünmüştür.
Eldem, Şemseddin Sami'nin, 1898 yılında Levanten kelimesini "Aktar'ı şar¬kiye ahalisinden olan", 1901 de ise "Şark'ta tevellüt etmiş olan - doğmuş olan -" şeklinde bir değişimle tanımladığını belirtmektedir. Bu değişimi Eldem, Levan-tenleri Osmanlı topraklarında doğmuş (ve yerleşerek Doğululaşmış) Avrupalı¬lar olarak görmek için faydalı bir adım olarak değerlendirmiştir (Eldem, 2006: 15). Gerçekten de Kamus-i Fransevi'de Levanten; "Aktar'ı şarki¬ye ahalisinden olan, Şark'ta tevellüt etmiş - doğmuş - olan" , "Şark milletleri" ve "gün doğusu" gibi anlamlarla açıklanmıştır (Kamus-i Fransevi, 1900: 1350). Yi¬ne Şemseddin Sami'nin Tercüman Gazetesi ve Yapı Kredi Bankası'nın ortak hazırladığı "Kamus-i Türki" adlı çalışmasında Levanten; "Yakın Doğu ülkele¬rine yerleşmiş ve evlenerek soyu karışmış olan Avrupa asıllı kimse" olarak ta¬nımlanmıştır (Kamus-i Türki, 1985: 798).
Eldem, Levanten kelimesinin son derece yüklü, karmaşık, esnek ve tehlikeli olduğunu, bu nedenle söz konusu kelimeye net bir tanım getirmenin zor oldu¬ğuna işaret etmektedir. Ancak kelimeye dayanak oluşturabilecek din ve ırk gibi etkenlerden yola çıkarak şu tespitlerde bulunmaktadır:
1- Dini açıdan Levantenlik, daha ziyade Katolikliğe bağlanırken, Şark Kato¬likliği işin içine katılmamakta, ancak öte yandan özellikle İngilizlerin duru¬munda, birçok Protestan için bu kelimenin kullanıldığı görülmektedir.
2- Avrupa kökenine bakıldığında ise, 19. yüzyılda Polonya'dan göç eden Katolik toplumu hiçbir zaman bu tanıma dâhil edilmezken, 19. yüzyıl sonların¬dan itibaren Rum, Ermeni ve Yahudi kökenli insanların Levanten kelimesine dâhil edildiğine dikkat çekmektedir.
Eldem, bu tanım karmaşıklığının kelimenin Haçlılar, Venedikli-Cenevizli ve Katalanlı gibi Latin kökenli Ortaçağ toplumlarına ve daha geç dönemlerde Katolik ve Batı Avrupa ile Akdeniz kökenli olup Osmanlı topraklarında yerle¬şen topluluklara bağlanmasıyla son bulabileceğinin altını çizmektedir (Eldem, 2006: 21). Ancak bu tanımlamanın da son zamanlarda arzu edilen bir kimliğin icadı anlamına geldiğine işaret etmektedir. Çünkü kelime, olumlu ve olumsuz anlamlar yüklenmektedir. Örneğin, "işbirlikçi, mukallit" şeklinde tahkir ve ten¬kit edici tanımlamalar ile az önce ifade edilen "temize çıkarma" anlamındaki tanımlamalar ortaya çıkmakta, dolayısıyla karmaşıklık devam etmektedir. Bu nedenle Eldem, Levanten kelimesine keskin bir tanımlama yapmaktan ziyade, kelimenin arkasında gizlenen süreç ve etkenlerin incelenmesinin daha faydalı olacağını belirtmektedir. Görüldüğü gibi, bu açıklamalar, kelimenin gerçekten ne denli karmaşık ve riskli olduğunu sanırım açıkça ortaya koymaktadır.
Stefanos Yerasimos a göre Levantenler, onsekizinci ve ondokuzuncu yüz¬yılda Osmanlı topraklarına gelen, ticaretle uğraşan, arada kalmış yani tam bir milli kimlik ve yaşantı kuramamış bir toplumdur. Çünkü kendilerini, Batıdaki ulusal kimliklerinin dışında kaldıklarından bir Fransız, İtalyan, Hollandalı ya da Alman olarak da tanımlayamamaktadırlar. Bu nedenle Levantenler, yaşadık¬ları yer ve kültürleri başkalaşmış kişiler olarak karşımıza çıkmaktadır (Yerasimos, 2006: 31).
Arus Yumul, Stefenos Yerasimos'un "Levantenler, yaşadıkları yer ve kül¬türleri başkalaşmış kişilerdir" söylemine ilaveten; Levantenleri, göçmen ve göçmen kökenli oldukları için "vatansız" olarak tanımlamaktadır. Tıpkı sosyo¬logların iki farklı kültür dünyasına ait ama hiçbirini tam olarak benimseyeme-yen kişi olarak tanımladıkları marjinal/sıra dışı gruplar gibi. Bunu, Albert Hourani Levantenlere uyarlayarak şöyle bir tanımlama yapmıştır: Levanten, iki ya da daha çok dünyayı aynı anda yaşayan, ama hiçbirine ait olmayan, belirli bir milliyet, din ve kültüre sahip olsa da, gerçekte bunlara malik olmayan kişi¬dir (Aktaran: Yumul, 2006: 39).
Alex Baltazzi; Batı'dan yani Avrupa'dan gelip Doğu'da (Levant'ta) birkaç nesil yerleşen Hıristiyanlara Levanten denir, demektedir. Baltazzi, Levantenle-rin genellikle Latin kökenli olduğunu, ancak sonradan Protestan gibi mezhep¬lerden olanların da bu adla anıldığını belirtmektedir. Ona göre Levantenler, dinlerini, adetlerini ve bir yerde Avrupa ile benimsedikleri bağlantılarını, dü¬şünce tarzlarını muhafaza ederek kendilerini yaşadıkları ülkeye önyargısız bağ¬layan, kimliklerine bir yurt, toprak sevgisi ve Doğu felsefesi ilave eden bir top¬lumdur (Baltazzi, 2006: 52-53).
Pelin Böke, kendini yaşadıkları bu topraklara ait hisseden, ancak içinde ya-
şadıkları toplumun çoğu zaman dışında ve bazen kıyısında yaşam süren bir
topluluk olarak tanımlamaktadır Levantenler'i (Böke, 2006: 141).
Feyyaz Erpi, Levanten teriminin; Fransızcadaki Lever (kalkmak, kaldırmak, güneş doğması, doğu) sözcüğünden türediğini ve genel olarak Doğu Akdeniz ülkelerini ifade ettiğini, Küçük Asya - Asia Minor (Anadolu) - anlamına da geldiğini belirtmektedir. Erpi, Levantenleri, "ne tam olarak Hıristiyan Arap, ne de Müslüman değil, fakat bu bölgede yerleşip birkaç kuşak boyunca burada yaşayan Latin kökenli Katolik Avrupalılar" olarak açıklamaktadır (Erpi, 2006:
162).
Behzat Üsdiken, Levantenler için "Avrupalı anne ile babadan Şark'ta do¬ğan çocuklar" tanımlamasını yapmaktadır (Üsdiken, 2006: 88).
Görüldüğü gibi Levanten terimi, oldukça zor bir terimdir. Belirli bir kimlik olarak tanımlanamaması, ekonomik anlamda Batılı, yaşam alanı yani Doğu Akdeniz deki kültürel yapı etkisi nedeniyle de Batı karşısında Doğulu bir top¬lumu ifade etmektedir. Başka bir deyişle Levanten, Doğu'nun "Batılısı", Ba-tı'nın "Doğulusu"dur (Dikkaya, 2006: 193, 196).
Levanten kavramının bulunulan şehre, ülkeye ve mezhebe göre tanımlan¬ması ondokuzuncu yüzyıla kadar devam etmiş, yirminci yüzyılda ise üzerinde genel olarak uzlaşılan birtakım tanımlamalar kabul görmeye başlamıştır. Örne¬ğin, genellikle İstanbul'da ve diğer büyük liman kentlerinde yaşayan, bir za¬manlar bu topraklara gelerek yerleşen Venedikli ve Cenevizlilerin soyundan olan, birkaç dil konuşan, ancak derinlikli bir eğitim ve moral değerlerden yok¬sun olan bir topluluk, Levanten olarak tanımlanabilir (Dr. Albert Wirth'den ak¬taran; Pınar, 2006: 84). Ancak, aynı yazara göre, Levant'ta (Doğu'da) Ermeni ve Rum kızlarla evlilik yapan Avrupalıların soyuna da bu adın verildiği belirtil¬mektedir. O halde Levanten, "Avrupa'dan yani Batı'dan gelerek Levant'ta (Do-ğu'da) birkaç nesil yerleşen ve ulusal bir dile sahip olmayan, genellikle ticaretle uğraşan, kendini üzerinde yaşadığı topraklara ait hisseden ancak bu toplumun ne tam olarak içerisinde ne de dışarısında olan Latinler'i (Katolikler)" ifade et¬mektedir. Özünde Levanten, ender olan ve diğerlerine benzemeyen anlamına gelmektedir. Çünkü Levantenler de dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan diğer yerleşik yabancılar gibi ne tam Doğulu, ne de tam Batılıdır. Bir kültürler mozai¬ğidir, siyasi bir kimlikten ziyade ticari bir kimlik taşımaktadır. Ancak onlardan farkı, Doğu Akdeniz'de yaşamış olmaları, din ve kültürleridir.
__________________
Nevart Akademi
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 10.10.09, 08:18
Profesör
 
Üyelik tarihi: Oct 2008
Nereden: Amerikadan
İletiler: 7.777
Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Levanten Kavramı ve Levantenler Üzerine Bir inceleme-An Examination On The Concept Of Levantine And Levantines

LEVANTENLERİN TÜRKİYE'YE GELİŞ MAKSATLARI (İstanbul-İzmir)
Levantenler genellikle İtalya, Hollanda, Almanya, Fransa, gibi ülkelerden gelmişlerdir. Avusturya, Macaristan, İspanya, Portekiz ve Yunanistan adaların¬dan gelenler de vardır. Örneğin, İzmirli Levanten şarkıcı Maria Rita Epik'in an¬neannesi, bir Yunan adası olan Tinos'tan İzmir'e gelmiştir. Dedesi İtalyan'dır. Görüldüğü gibi Levantenler, Osmanlı topraklarında Levanten olmayan Hıristi-yanlarla da evlenmişlerdir. Zaten ülkelerinden ayrılan yabancılar ilk önce Tinos, Chios (Sakız Adası), Naksos, Saint İrini, Syra gibi adalara gitmişler, Ege güneşi altında servet aramaya koyulmuşlardır (Thournefort, 2005: 9). Bu Hıris¬tiyanlar, daha sonra Osmanlı topraklarına göç etmeye başlamışlardır - Adalar¬daki isyanlar ve Osmanlıdaki çeşitli ticari ayrıcalıklar nedeniyle-. Britanya, Fransa, İtalya ve Hollanda gibi "Kuvvet-i Muazzama" diye anılan dönemin güçlü devletlerinin ticaretle uğraşan tebaaları ve bunların aileleri, 19. yüzyılda Batı Anadolu'da yerleşmişler, Osmanlı İmparatorluğu içinde güçlü bir ekono¬mik grup oluşturmuşlardır. Ancak Türkiye'de, etkinlikleri nedeniyle daha çok İstanbul ve İzmir Levantenleri üzerinde durulmuştur. Levantenler olarak ad¬landırılan bu grup, büyük kârlar sağlayarak Osmanlı ekonomisinde önemli rol oynamışlardır (Erpi, 2006: 162).
Levantenler, İstanbul'da ilk olarak 991 yılında Bizans'tan aldıkları ticari im¬tiyazlarla yerleşmeye başlamışlardır. O dönemde yerleştikleri başlıca alanlar ise Bahçekapı, Eminönü, Fener ve Galata' (Pera- Venedik ve Ceneviz kolonisinin bulunduğu bölge)'dır. Bu imtiyazları, Amalfilliler'e ve 1112'de Alexios Komnenos tarafından Pisalılar'a, 1142'de II. İoannis Komnenos tarafından Ce¬nevizlilere, 1261'de Paleologos Hanedanı tarafından Cenevizlilere (Venedikli¬lerden alarak), 1453'te bir ahitname ile Cenevizlilere zımni statüsünde belirli haklar verilmiştir (Ortaylı, 1994: 204-205). Üsdiken ise, Papazların 12, Levanten-lerin de 15. yüzyıldan itibaren İstanbul'a gelip yerleşmeye başladıklarını be¬lirtmektedir (Üsdiken, 2006: 88). Ayrıca 1591 yılında verilen kapitülasyonlar da ticareti cazip hale getirmiş, bu da kente yabancıların gelişini hızlandırmıştı.
Levantenler, genel olarak ülkelerinde bulamayacakları yaşam koşulları ve iş bulma nedeniyle Doğu Akdeniz liman kentlerine gelmişlerdir. Gelişler daha çok koloni şeklindedir. Ticari ayrıcalıklar nedeniyle özellikle ticaretle uğraşan bu kişiler, Küçük Asya'da - Asia Minor (Anadolu'da ) önemli zenginlik elde etmişlerdir (Üsdiken, 2006: 88).
Levantenlerin İzmir ve İstanbul'a gelip yerleşmelerinin en önemli nedeni ise, kazandıkları paraları devletten sağladıkları ticari ayrıcalıklar sayesinde sü¬rekli arttırmaktı (Üsdiken, 2006: 88). Çünkü her iki kent, ticari açıdan önemli birer limandı. Bu nedenle devlet, gümrük gelirlerini arttırmak için çeşitli tole¬ranslar tanıyor, bu da tüccarları cezb ediyordu. Başlangıçta sadece ticaret için gelip giden tüccarlar, zamanla buralara yerleşmeye başladı.
"Levanten Dünya" denilince ilk akla gelen millet, İtalyanlardır. Çünkü Ce¬nevizliler Ortaçağdan bu yana ticaretle uğraşmış ve çeşitli milletlerden bu ko¬nuda ayrıcalıklar elde etmişlerdir. Daha sonra Venediklilerle devam eden bu süreç, zamanla İstanbul ve İzmir'e uzanmıştır. 17. yüzyılda ise İtalya ticareti eskisine nazaran gerilemiştir. Doğu Akdeniz'de zamanla Fransız ve İngiliz et¬kinliği kendini göstermeye başlamıştır. Çoğu tüccar, değerli mallarını Osman¬lı'nın güvenli yollarından geçirmeyi tercih ediyordu. Zaman zaman İzmir devre dışı kalsa da daha sonraları yerel yönetimlerin gümrük gelirlerini arttırmak için yabancı tüccarlara gösterdiği ayrıcalıklı tavırlar, İzmir'i de cazip hale getirdi.
Levanten dünyanın İstanbul ve İzmir'de ekonomiyi yönlendirmede büyük önemi görülmektedir. Öyle ki, İstanbul ticarette önceliği bırakmak istemezken, İzmir, art ülkesinin verimli topraklarında yetişen üzüm, incir, zeytin, bamya gibi sebze ve meyvelerin yanında pamuk, tütün gibi önemli endüstriyel ürünle¬re de sahipti. Bu nedenle İstanbul'u besleyen bir konumdaydı. Ayrıca oldukça güvenli bir ortama sahipti. Çünkü liman, coğrafi konumu itibariyle kuzey rüz¬gârlarına karşı korunaklıydı. Ayrıca saldırılara karşı diğer limanlara göre daha güvenli bir yapıdaydı. Bu nedenle yabancılar-Levantenler, yerleşim için belli dönemlerde yoğunluk kazanmak üzere sürekli İzmir'e gelerek yerleşti.
__________________
Nevart Akademi
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 10.10.09, 08:18
Profesör
 
Üyelik tarihi: Oct 2008
Nereden: Amerikadan
İletiler: 7.777
Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Levanten Kavramı ve Levantenler Üzerine Bir inceleme-An Examination On The Concept Of Levantine And Levantines

LEVANTENLERİN TÜRKİYE'DE YAŞADIKLARI YERLER (İstanbul-İzmir)
Levantenler, Doğu Akdeniz liman kentlerini ikamet olarak seçmişlerdir. Bu liman kentleri; Halep, Suriye, İskenderiye, İzmir ve İstanbul'dur. Hepsinin or¬tak özelliği, tarihteki önemli ticaret yollarının üzerinde olmaları ve ticari akışı etkilemeleridir. Bu liman kentlerinden İzmir ve İstanbul, jeocoğrafik ve jeopoli¬tik açıdan oldukça önemlidir. Çünkü huzurlu ve güvenli ortamlardır, ticaret için oldukça elverişli koşullar sunmaktadırlar. Bu nedenle Levantenler birkaç nesil burada yaşamışlardır. İzmir ve İstanbul'a önce Cenevizliler, sonra Vene¬dikliler ve Fransızlar gelmişlerdir. Bunları zamanla İngilizler, Hollandalılar ve Almanlar izlemiştir. Ancak Levanten dünyaya damgasını vuran topluluk, dai¬ma Fransızlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki, Levantenler arasında kul¬lanılan dil, Fransızcadır. Fransız okulunda okumak da adeta bir Levantenlik gereğidir. Ayrıca yukarıda da ayrıntılı bir şekilde değinildiği üzere, pek çok kaynakta Levantenlerden "Frenk" olarak bahsedilmektedir. İtalyanca ve İtalyan okulları, Levantenlerin diğer izleridir. Nitekim Osmanlı'da ticari ayrıcalığa ön¬celikle daima İtalyan ve Fransızlar sahip olmuştur (Yılmaz, 2006: 121).
İzmir'de Başlıca Levantenler
İzmir'de yerleşmiş bulunan ve kente gelişleri 15. yüzyıla kadar uzanan bir azınlık, bazen "Frenk", bazen de "Levanten" adıyla genelleştirilmektedir. Beyru bu grubu, ithal edilmiş, buraya taşınmış ırkların bir birikimi olarak görenlerin bulunduğunu belirtmektedir. Hatta Osmanlı İmparatorluğu döneminde Avru¬pa kökenli yabancıların tümünün bu ad ile tanımlandığına işaret etmekte ve Avrupalı bir aileden gelmiş ve bu ülkeye yerleşmiş kişilerin tümüne "Levan¬ten" demektedir. Frenk kelimesinin ise, bazı tanımlamalara göre tüm yabancı unsurların tanımlanmasında kullanıldığına dikkat çekmektedir. Frenk Mahalle¬si, Frenk Sokağı, Alafranga, Frenkçe gibi (Beyru, 2000: 13).
İzmir'de Frenk Mahallesi olarak adlandırılan sokak, denizin hemen kıyı-sındadır (Tavernier, 2006: 116). Bu sokakta İtalyanca, İngilizce, Fransızca ve Hollanda dilleri konuşulmakta, yabancı tüccarlar hoşgörü çerçevesinde ticari ilişkilerini sürdürmektedir. Kiliselerde rahat bir şekilde ibadetlerini yerine ge¬tirmekte, sosyal hayatta da son derece refah içinde yaşamaktadırlar. Liman çev¬resinde bulunan Frenk ve Levanten mahallerinde evler beyaz badanalı ve avlu¬ludur. Bu avlular yeşilliklerle bezenmiştir. Evlerin iç kısmı oldukça konforlu ve temiz olarak tarif edilmektedir. Rıhtım tarafında İngiliz, Fransız mağazaları ve bu mağazalarda Avrupa'da en son moda olan ürünler bulunmaktadır. Kitabevleri, galeriler, eczaneler ve fotoğraf stüdyoları, kenti daha bir Batılı gös¬termektedir (Pınar, 2001: 268). Öyle ki, Tavernier seyahatnamesinde; İzmir'i hem deniz hem de kara ticaretinde, Levant'ın en ünlü kenti ve Avrupa'dan As¬ya'ya ve Asya'dan Avrupa'ya giden malların toplandığı en büyük pazar olarak betimlemektedir (Tavernier, 2006: 113).
Köklerine bakıldığında, İzmir'e ilk gelen Levantenlerin daha ziyade Fran¬sız olduğu ve onyedinci yüzyıldan itibaren yerleşmeye başladıkları belirtilmek¬tedir. Ancak Ege Adalarından gelen İtalyanları unutmamak gerek. Bu yerleş¬melerde de ibadet evlerinin etkisi vurgulanmaktadır (Yılmaz, 2006: 126). Le¬vantenler, İzmir'de daha ziyade Alsancak civarında ikamet ederlerdi (Epik, 2006: 55). I ve II. Kordon'un Alsancak (Punta) yönünde Frenk ve bugünkü itfa¬iyeden başlayarak tüm Alsancak (Punta)'da Rum Mahalleleri bulunurdu (Oban, 2006: 79). Kentteki canlı iş yaşantısı liman kıyısı boyunca yoğunlaşmıştı. Onsekizinci yüzyılda, Avrupa Hıristiyan'ı olarak bilinen Frenklerin kent yaşa¬mı üzerindeki etkisi de artmaya başlamıştı. Frenk Caddesi, o dönemde kentin en bakımlı ve en geniş sokağı idi. Çünkü burada çeşitli mal ve hizmetlere yöne¬lik ticari faaliyetler sürdürülmekte, Levantenlere ait iş yeri, depo ve evler bu¬lunmaktaydı. Öyle ki, kente gelen bazı tüccarların yabancı ülke konsoloslarının İzmir'e yakın köylerde tarıma elverişli toprakları, bahçeleri ve oturabilecekleri evleri vardı. Buca, Gaziemir (Seydiköy), Bornova (Birunabat), Narlıköy (Nal¬döken) ve Hacılar bunlardandı (Akyüz, 1996: 36).
İzmir'de yaşamış başlıca Levanten aileler ise; Whittal, Giraud, La Fontane, Charnaud, Aliotti, Gout, Tibaldi, Keyser, Van Der Zee, Van Heemstra, Forbes, Edwards, Fontan d'Escalon, John Peterson, Maltass, Baltacı, Barff, De Jongh, Gavrili, Hacı Davut Fargoh, Rees, Gouth, Prenses Borghese, Barff, Falbo, Russo İtalyan Mösyö Mikalef, Mösyö Kosta, Mösyö Falbo, Misir, Corsini, Ikard, Douls, Revans, Filibucciler, Aliberti, Blackler, Barker, Monsieur Marcel ve Sponza aileleridir (Göçmenoğlu, 2005: 145).
Ondokuzunucu yüzyılda Levantenlerin sayısı gittikçe artmıştır. Levanten¬ler, yaşadıkları yerlerde sosyo - ekonomik ve sosyo - kültürel hayatın gelişme¬sinde önemli rol oynamıştır. Ancak yirminci yüzyılın başından itibaren Anado¬lu topraklarından ayrılmaya başlamışlardır.
Levantenler, büyük ölçüde Kurtuluş Savaşı sonrası mübadele ile Anado¬lu'yu terk etmeye başlamıştır. Ayrıca, 1960'lı yıllardan sonra, köşklerin eskimesi ve tadilat için büyük paralara gereksinim olması dolayısıyla Levantenler, bun¬dan vazgeçerek göç etmeyi tercih etmiştir. Çünkü Cumhuriyet Dönemi'nde köşklerin bir kısmı istimlâk edilerek devlet eline geçmiştir. Örneğin, İzmir'de Baltacı Malikânesi 1922'lardan sonra Buca Ortaokulu, Rees Malikânesi 1959'dan sonra İzmir Eğitim Enstitüsü olarak hizmet vermiştir. Bir diğer neden de, Aydın demiryolunun İngilizler'den alınıp TCDDY'ye verilmesi olarak gösterilmekte¬dir. Koloni usulü iş ve yaşam tarzına sahip İngilizler, bu nedenle ticari hareket¬lerinde kısıtlama yaşamış ve beraberindeki kişilerle göç etmişlerdir. İncelenen kaynaklardan da anlaşıldığı gibi bu iki neden, Levantenlerin İzmir'den ayrılışı¬nı destekler niteliktedir. Günümüzde hâlâ İzmir'de yaşayan Levantenler bu¬lunmaktadır. Bunlar da tıpkı o dönemde olduğu gibi yine ticaret işleriyle uğ¬raşmaktadır (Oban, 2006/1: 171).
İstanbul'da Başlıca Levantenler
Onüçüncü yüzyıldan sonra İstanbul'un iş ve ticaret yaşamında önemli bir ağırlık kazanan Venedikli ve Cenovalı tüccarlar, kentin Osmanlılarca alınma¬sından sonra da kendilerine tanınan ayrıcalıklardan yararlanmayı sürdürdüler.
Onaltıncı yüzyılda yeni kapitülasyonların verilmesiyle, bu kesime önce Fransız, sonra İngiliz uyruklu tüccarlar da katıldı. Özellikle İstanbul'un Galata, Haliç gibi ticaret merkezlerine, Boğaziçi'ne ve Adalar'a yerleşen çoğunluğu Hıristi¬yan olan bu azınlıklar, din ve dillerini korumakla birlikte, evlilik yoluyla yerli halkla akrabalık ilişkileri kurdular, zamanla Osmanlı gelenek ve göreneklerini benimsediler. Devletin özel korunmasından da yararlanarak, önemli bir eko¬nomik güç kazandılar (Ana Britannica, (2004, Cilt: 14, s: 435).
İstanbul'da Levanten aileler, kökleri Cenova ve Venedik'e kadar uzanacak şekilde eskiydi. Çoğunun ne pasaportu ne de ikamet tezkeresi vardı. Bazıları II. Abdülhamit zamanında bir kanundan istifade ile Türk uyruğuna geçmiştir. An¬cak 1925 yılında Mussolini tüm dünyadaki İtalyanları, diğer ulusların tebaaları¬nı bırakarak İtalyan tebaasına dönmeleri çağrısında bulunmuş ve bu konuda her tür desteği sağlamıştır (Kazgan, 2006: 70).
İstanbul'da Levanten toplumunun en kalabalık olduğu dönem, tüm Os¬manlı topraklarında olduğu gibi kuşkusuz ondokuzuncu yüzyıldır. Nitekim bu dönemde İstanbul'da 14 bin Levantenin varlığından söz edilmektedir. İstan¬bul'da Levanten toplumunun ilk görüldüğü semtler ise Pera (Karşı) ve Gala-ta'dır (Üsdiken, 2006: 89).
İstanbul'daki başlıca Levanten aileler; Deleoin, Baltazzi, Tubini, Lorando, Skolidis, Union Française, Courea, Livadari, Kristisch, Alleon, Whittal, Corpi, Schneider, Berger, Barry, Boudouy, Perpignani, Decugis, Perona, Doria, Novoni, Fornetti, Negri, Sansoni, Oliveri, Brutti, Grillos, Cavalorsa, Salvago, Chiavariler, Testa, Pisani, Contarini, Galante, Alessio, Dhe, Brazino, Paterio, Sanguinazzo, Sassi, Damarcoa, Beneventino, Polletti, Carrazzo, Cudrano, Orlando, Ralli, Corpi, Panas, Dappei, Lorenzo, Castelli, vb.'dir (Kazgan, 2006: 70; Ortaylı, 1994: 205; Üsdiken, 2006: 90-118).
İstanbul'da yaşayan Levantenler, yabancı diplomatik misyonla-ra/görevlere-amaçlara ve dini gruplara ait kiliselere devam ederlerdi. Levan-tenlerin dini hizmet ve hakları yabancı tebaalı ruhban sınıfı tarafından yerine getirilir ve korunurdu (Ortaylı, 1994: 205).
Görüldüğü gibi Levantenler, Türkiye'de özellikle İzmir ve İstanbul'da dik¬kati çekmektedir. Çünkü bu insanlar, temelde ticaretle uğraştığından, yerleşim için de liman şehirlerini tercih etmişlerdir. Çünkü ticaretle uğraşarak liman kentlerini adeta parsellemişlerdir. İstanbullu Levantenler, ticaretin getirdiği bu zenginliği özellikle bankerlikle daha da üst düzeye çıkarmıştır. Öyle ki, Galata bankerleri, Bizans devrinde Cenevizlilere tanınmış imtiyazlarla önem kazan¬maya başlamıştır. Sultan II. Mahmut zamanında da sanayi devriminin çeşitli ve ucuz malları hem İstanbullu, hem de İzmirli Levantenleri oldukça zengin et¬miştir (Kazgan, 1991: 16,20, 152-157).
İzmirli Levantenlerle İstanbullu Levantenler, aynı kaderi paylaşmaktadır. Yani, her iki kentteki bu yabancı grup, bir tarafta Doğuya göre Batılı, Batı'ya (Avrupa'ya) göre Doğulu'dur. Ancak her ikisi de ticaretle uğraşmaktadır ve "Avrupalı, yabancı, Latin (Katolik)" olarak adlandırılmaktadır. Tek farkları; İstanbul'daki Levantenlerin daha eski bir geçmişe sahip olmalarıdır (Yılmaz, 2006: 120). Üstelik İstanbul'daki Levanten dünya, saraya ve yönetime daha ya¬kındır. Ancak İzmir Levantenleri'de gerek sosyo-ekonomik gerekse sosyo¬kültürel açıdan oldukça etkin bir konumdadır. Özellikle ondokuzuncu yüzyıl¬da kent içinde oldukça canlı ve renkli bir yaşantı oluşturarak yerli kültürü ol¬duğu kadar diğer yabancı azınlıkları da etkilemişlerdir. Öyle ki, bu dönemde farklı etnik gruplar, devletle başı derde girdiğinde, çatışmaların çözümlenmesi için Levantenleri aracı olarak görülürlerdi (Kasaba, 2005: 111).
__________________
Nevart Akademi
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 10.10.09, 08:19
Profesör
 
Üyelik tarihi: Oct 2008
Nereden: Amerikadan
İletiler: 7.777
Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Levanten Kavramı ve Levantenler Üzerine Bir inceleme-An Examination On The Concept Of Levantine And Levantines

LEVANTENLERDE DİL VE KÜLTÜR
Levantenler, atalarından miras kalan pek çok dili konuşabilen, genellikle Katolik mezhebine bağlı Hıristiyanlardan oluşmaktadır (Epik, 2006: 55). Konuş¬tukları dil, kendi aralarında Rumca iken, resmi toplantılarda ya da topluluk arasında Fransızcadır (Beyru, 2000: 13). İstanbul'da özellikle Moda, Fenerbahçe ve Adalarda Türkçe, Ermenice, Rumca, İbranice ve Fransızca konuşulurdu. Le¬vantenler, İtalyan ve Fransız okullarına giderlerdi. Anasınıflarında kız ve erkek çocuklar, aynı sınıfta fakat ayrı sıralarda otururlardı. Okullardaki hocalar, ör¬neğin İtalyan hocalar, seçilerek gelir ve İtalyan Hanedanı vakfı tarafından fi¬nanse edilirdi. İzmir'de de durum farklı değildir. Resmi yazışmalarda kullanı¬lan dil daima Fransızca, günlük konuşmalarda ise Rumca ya da Türkçedir (Kazgan, 2006: 60, 61, 68).
Levanten kültüründe misafirperverlik önemlidir. Şöyle ki, Levantenler mi¬safirleri için evde bulunan ve ikramlarda kullanılan çay ve yemek takımlarının özenli olmasına dikkat ederlerdi. Aristokrat ailelerde servisi ayaklı servis ara¬basıyla uşaklar yaparken, diğerlerinde bu servis işini evin hanımı üstlenirdi. Yemek kültürleri Türk toplumununkiyle kaynaşsa da özel günlerde ve dini tö¬renlerinde kendi kültürlerine has yemekler hazırlamaya özen gösterirlerdi
(Epik, 2006: 56).
Günlük hayatta diledikleri gibi yaşama özgürlüğüne sahip Levantenler, Osmanlı toplumunun önemli bir tebaasıydı. Öyle ki, nasıl bir Türk dini günle¬rinde özel törenler yapıyorsa Levantenler de o günlerini rahatça kutluyor ve kiliselere gidiyordu. Levantenler genellikle ticaretle uğraşmalarına rağmen, iç¬lerinde sefaret tercümanlığı, diplomasi gibi görevlerde bulunanları da vardı (Ortaylı, 1994: 205).
Levantenlerin hayat tarzları kuşkusuz farklıdır. Kendilerine ait cafe, balo, karnaval ve Katolik yortuları olan Levantenler, bu davranış ve kültürlerini za¬manla yerli halka da katmışlardır. Sosyal hayat Levantenlerin öncülüğünde renkli bir dünyaya sahne olmuştur. Levantenler, zenginlikleri yanında eğitime önem vermeleriyle de dikkat çekmiştir. Yayın hayatında Fransızca, İngilizce, Almanca ve İtalyanca çıkan yayın organlarının başlıcaları; İstanbul'da Journal de Constantinople, Le Courrier d'Orient, Stamboul, La Turquie gibi Fransızca, Levant Herald, Levant Times gibi İngilizce, (Ortaylı, 1994: 207); İzmir'de ise; Smyrneen, Le Specttateur Orientalin (Couirrier de Smyrne), Le Smyrneen, Journal de Smyrne, L'Echo de l'orient, L'Impartial de Smyrne (daha sonraları kısaca L'Impartial olarak ya¬yınlandı) ile Rumca ve İngilizce basılan Astir en ti Anatoli (Anadolu Yıldızı daha sonra Astir en ti Anatoli ke filos to Neon- Anadolu Yıldızı ve Gençlerin Dostu), Amalthea, İyonikos Paratiresis, Etniki, İoniki Melisa (L'Abeille Ionien- İyonya Arısı-), Astir tıs Anatolias (Anadolu Yıldızı), Elpis-Umut, Efimeris tis Smirnis (İzmir Gazetesi) gibi gazetelerdir. Görüldüğü gibi Levanten Dünya, okumaya önem veren bir toplu¬luk olarak karşımıza çıkmaktadır. Levantenler, çocuklarını daha ziyade kendi kurdukları Fransız, İtalyan okulu gibi okullara göndermişlerdir. Bu okullarda da kendi kültürlerine göre programlar benimsemişlerdir (Beyru, 2000: 30-315).
Alınan eğitim, sosyal hayatta da bir canlanma meydana getirmiştir. Eko¬nomik gücü iyi olan Levantenler, yaşadıkları yerlerde önemli sosyal tesisler yapılmasında ön ayak olmuşlardır. Örneğin İzmir Buca'da Hipodromu yaptıra¬rak tüm İzmir'i bir karnaval havası içinde bu alanda toplamayı başarmışlardır. Levantenler, at yarışlarının yanında futbola da önem vermişlerdir. Öyle ki, İz¬mir'de ve Buca'da Giraud ve Whittal aileleri ilk futbol karşılaşmalarının yapıl¬masında öncülük etmişlerdir. Ayrıca tenis oynamayı da adet haline getirmişler, bunun için kulüp de kurmuşlardır. Sosyal hayatta oldukça aktif olan Levanten¬ler, geniş malikânelerinde büyük partiler verme geleneğine de sahiptir. Ancak bu partiler sadece eğlence amacı taşımamakta, aynı zamanda siyasetin de konu¬şulduğu kulis havası barındırmaktadır (Göçmenoğlu, 2005: 146; Oban, 2006: 172-173).
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Günümüzde Levantenlerin büyük bir kısmı, çeşitli sebeplerle (özellikle Kurtuluş Savaşı sonrasındaki nüfus mübadelesi ile) göç etmiş olsalar da Türki¬ye'de uzun yıllar refah içinde yaşamışlardır. Bunu fırsat buldukça kendileri de dile getirmişlerdir. 1930'lu yıllardaki ekonomik buhran, ticaretle uğraşan Le¬vantenler için büyük bir yıkım olmuştur. Hatta çoğu Levanten çocuğu, İtalyan okulunu bitirip diploma alamamıştır (Kazgan, 2006: 67). Levantenlerin sayıları zaman içinde gittikçe azalmıştır. Ancak farklı uyruklarda ve ayrı kiliselere bağlı olmalarına rağmen, İzmir ve İstanbul'da çıkar ortaklığına, azınlık psikolojisine ve akrabalık ilişkilerine dayanan ortak bir yaşama düzeni oluşturmuşlardır.
Bu süreç sonunda İstanbul, İzmir gibi önemli liman kentlerinde ve ticaret merkezlerinde, ne tam Doğulu, ne de tam Batılı, özgün bir topluluk ortaya çıktı. Levanten adı verilen bu azınlıklar, onsekizinci yüzyıldan başlayarak Osmanlı ekonomisinde ve Avrupa ülkeleriyle siyasal, diplomatik ilişkilerde etkin, çoğu kez de belirleyici rol üstlendiler. Ancak zamanla Osmanlı uyruklarının devlete karşı olan yükümlülüklerinden bağışık tutulmaları, devlet nezdindeki saygın konumları ve Avrupalılara özenen giyim kuşam ve görenekleriyle Osmanlı ay¬dınlarının ve Türk milliyetçiliğinin tepkisini çektiler. II. Meşrutiyetin ilanından (1908) sonra Levantenlerin, özellikle ekonomik etkinliklerini azaltmaya yönelik önlemler alındı. Bunun üzerine birçok Levanten, Avrupa ülkelerine ve Ameri¬ka'ya göçtü. Türkiye'de kalanlar da Cumhuriyet'in ilanından (1923) sonra kapi¬tülasyonların kaldırılması, iş ve ticaret yaşamına Türklerin egemen olmaya baş¬lamasıyla ayrıcalıklarını ve güçlerini kısa sürede yitirdiler.
Levantenler İstanbul, İzmir gibi büyük kentlerde toplumsal ve kültürel ya¬şamı önemli ölçüde etkilemişlerdir. Alafranga olarak anılan yaşam biçimi, Tür¬kiye'ye Levantenlerle girmiştir. Sayıları iyice azalmış olmakla beraber İstanbul, İzmir'de günümüzde de bazı Levanten aileler hala yaşamaktadır.

Raziye OBAN (ÇAKICIOĞLU
Arş. Gör. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf oban.pdf (218,5 KB (Kilobyte), 3x kez indirilmiştir)
__________________
Nevart Akademi
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
concept, examination, inceleme-an, kavramı, levanten, levantenler, levantine, levantines, üzerine

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 04:56 .