Nüve Forum


Aile hakkinda Aile ile ilgili bilgiler


AİLE, a. (at.'a'ile). -1. Aynı soydan birbirini izleyerek gelen kuşaklar bütünü; sülale: İstanbul'un en eski ailelerinden biri. -2. Evlilik ya da akrabalık bağıyla birleşmiş kimselerden oluşan topluluk: Amcalar, yengeler, yeğenlerden

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 13.08.09, 12:56
puskullupabuc - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Ordinaryüs
 
Üyelik tarihi: Apr 2006
İletiler: 21.629
Blog Başlıkları: 1
puskullupabuc öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!puskullupabuc öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!puskullupabuc öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!puskullupabuc öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!puskullupabuc öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!puskullupabuc öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!puskullupabuc öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!puskullupabuc öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!puskullupabuc öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!puskullupabuc öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!puskullupabuc öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Aile

AİLE, a. (at.'a'ile).
-1. Aynı soydan birbirini izleyerek gelen kuşaklar bütünü; sülale: İstanbul'un en eski ailelerinden biri.
-2. Evlilik ya da akrabalık bağıyla birleşmiş kimselerden oluşan topluluk: Amcalar, yengeler, yeğenlerden oluşan geniş bir aile. (Bk. ansikl. böl. Fels., Med. huk. ve Tar.)
-3. Anne, baba ve çocuklardan oluşan bütün: Bir aile kurmak. (Bk. ansikl. böl. Med. huk., Tar. ve Topbil.)
-4. Bir kimseye göre eşi, çocuğu, birlikte yaşadığı ebeveyn ve akrabaları: Bütün ailesini tatile götürdü.
-5. Erkeğe göre karısı: Ailem ev kadınıdır.
-6. Ortak ya da benzer özellikler taşıyan canlı ya da cansız varlıklar bütünü: Aynı aileden çiçekler. Balina memeliler ailesindendir. Ural Altay dil ailesi.
-7. Aile arasında,
aile bireyleri ve sınırlı sayıdaki yakınlarla birlikte: Nişanı aile arasında kutlamak. ii Aile bahçesi, aile gazinosu, ailece gidilebilen, alkollü içki satılmayan bahçe, gazino.
--Aile boyu. birden çok kişiye yetecek büyüklükteki şişelerde satılan içecek için kullanılır: Aile boyu gazoz.
--Aile dostu, ailece iyi görüşülen, sevilip sayılan kimse: Bu eski aile dostumuzun sözünden dışarı çıkmazdık.
--Aile faciası, aile bireyleri arasında geçen, yaralama ya da öldürmeyle sonuçlanan kötü olay.
-- Aile ocağı, ailenin yaşayageldiği, barındığı ev, yuva.


-Antropol. Çekirdek aile. baba, ana ve çocukları tarafından oluşturulan topluluk.
--Geniş aile, aynı yerde oturan baba ve ana, çocuklar, torunlar, amcalar, dayılar, halalar, teyzeler ve yeğenler tarafından oluşturulan topluluk.
-Bilş. Bilgisayar ailesi, komut düzeniyle işletme sistemleri açısından benzer nitelikler gösteren ve aynı yapımcıya ait olan bilgisayarların tümü. (Bu nitelikler en küçük modelden en büyüğüne kadar ailenin çeşitli makinelerinde yazılan programların taşınabilirliğini kolaylaştırır.)
-Ceb. Bütün elemanları, verilmiş bir kümenin altkümeleri olan küme.
-Çekird. fiz. Radyoaktif aile. art arda bozunmalarla birbirinden türeyen radyoaktif elementler dizisi. (Ağır radyonükleitlerin doğal olanları üç ailede toplanabilır:238U. 235 ıj ve 232 jn üe başlayan bu aileler, kütleleri 206, 207 ve 208 olan kararlı kurşun izotoplarıyla son bulur. Aile üyelerinin kütle sayıları genel bir formülle ifade edilir: toryum serisi için An, 238U'serisi için 4i7 + 2 ve 235U serisi için 4n + 3 kullanılır. 4n+ 1 ailesi yapay olarak elde edilmiştir ve serinin en uzun yanömürlü elementi olan neptünyumun adıyla anılır.) [Eşanl. RADYOAKTİF SERİ.]
--Radyoaktif aile bağı, bir radyoaktif ailenin değişik üyeleri arasındaki bağ. (Genellikle ana madde denilen bir radyonükleit, yavru madde denilen bir başka radyonükleit doğurarak bozunuyorsa, bu iki madde arasında aile bağı olduğundan söz edilir. Değişik maddelerin etkinliklerinin evrimini, radyoaktif çözülme yasaları belirler.)
-Dilbil. Alt aile, bir dil ailesinin alt bölümü.
--Dil ailesi, ortak kökenleri tanıtlanabilmiş diller kümesi.
--Dönüştürüm ailesi, üretici dilbilgisinde, bitiş sıralarına aynı yapısal çözümlemeyi uygulayan dönüştürümler kümesi (örn. ingilizcedeki olumsuzluk, soru ve tumturaklı dönüştürümleri).
--Sözcük ailesi, bir kökten gelen ve birbirlerinden türeyen sözcükler kümesi (örn. ev, evli, evcil, evlenmek vb.).
-Huk. Aile adı
-SOYADI.
--Aile hukuku. aile kurumunu ve aileyi oluşturan kişilerin hak ve görevlerini düzenleyen, medeni hukukun bir dalı. (Aile hukuku, evlenme ve boşanma, karıkoca mallarının yönetimi, hısımlık, velayet, vesayet... konularını inceler.)
--Aile mallan, ailenin çıkarlarını ve sürekliliğini sağlamak amacıyla ayrılmış mallar. (Türk Medeni kanunu'na göre bu ayırma, aile vakfı, aile şirketi emvali ve aile yurdu şeklinde olur .)
--Aile meclisi, aile vesayeti sisteminde vesayet makamının görevini yerine getiren ve vesayet altındaki kişinin vasiliğe ehil olan kan ya da sihri hısımlarından en az üç kişiden oluşan meclis (Med. k. md. 350). ]| Aile nizamı aleyhine cürümler
-UMUMİ adap ve AİLE NİZAMI ALEYHİNE CÜRÜMLER.
--Aile reisliği
-Ev REİSLİĞİ.
--Aile şirketi emvali, hısımların, terekedeki hisselerinin tümünü ya da bir kısmını bırakarak ya da ortaya başka mallar koyarak oluşturdukları ortaklık (Med. k. md. 323). -Aile vakfı, aile içindeki kişilerin öğrenim ve eğitimiyle buna benzer amaçlar için kurulan vakıf (Med. k. md. 322).
--Aile vesayeti, vesayet altındaki kişinin çıkarı gereği, vesayetin aile meclisine verilmesi halı, hususi vesayet (Med. k. md. 348).
--Aile yurdu, aile içindeki kişilerin geçimini ve ikametini sağlamak amacıyla ve ancak bu amaca yetecek ölçüde, tarım ve sanayi işletmelerine ya da ikamete yarayacak taşınmaz malların ayrılmasıyla (tahsisiyle) kurulan aile malları (Med. k. md. 336).
-İkonogr. Kutsal aile, Yusuf, Meryem ve çocuk isa; onları canlandıran resim ya da heykel. (Bk. ansikl. böl.)
-İkt. Aile planlaması, eşlerin, dünyaya getirecekleri çocuk sayısını ve doğum zamanlamasını denetim altında tutması. (Bu denetim, doğumu önleyici yöntemlerin bilinmesini ve bazı tıbbi araçlar kullanımını gerektirir. Bu bilgi ve araçların yaygın olmadığı aşırı nüfuslu az gelişmiş ülkelerde, devletin bu olanakları sağlaması, doğum oranının düşmesinde önemli rol oynayabilir.) [ -DOĞUM" DENETİMİ.]

-İsi. huk. Aile hukuku, Kuran'da fıkıh ve hadis kitaplarında aile ile ilgili düzenlemeler. (Bk. ansikl. böl.)
-istat. Aile bütçesi anketleri, ailelerin tüketim yapısı ve tüketim giderleri hakkında bilgi edinmek amacıyla düzenlenen anketler. (Bu tür anketler, çoğunlukla aile reisinin ücretli olarak çalıştığı aileler arasından örnekleme yöntemiyle seçilerek düzenlenir. Anket sonuçları, tüketim harcamalarında ağırlıklı yeri olan maddelerin saptanarak, ücretliler geçinme indekslerinde [tüketici fiyatları indeksi] kullanılan katsayıların belirlenmesini sağlar.) ansikl. [/I]böl.]

-Kamu mal. Aile reisi beyanı, aile reisinin, aile bireylerinin vergiye tabi gelirlerini toplayarak kendi yıllık beyannamesinde bildirmesi. (Bk. ansikl. böl.)

-Meteorol. Siklon ailesi, bozulmuş bir hava akımına bağlı, ardışık 3-5 kutup cephe siklonundan oluşan dizi. (Dönencel siklonlar da birbirini izlemeye elverişlidir.)

-Mit. Aile tanrıları, Romalılar'ın evi koruduğuna inandıkları tanrılar.
--Aile tanrısı, cini. perisi, şeytanı, Antikçağ'da, korumak için ailelere ya da göz kulak olmak ve yüreklendirmek için bir kişiye bağlı olduğuna inanılan kutsal varlıklar.

-Nüfbil. Aile istatistikleri, bir nüfus sayımının sonuçlarını yorumlayan ve başvuru noktası olarak yalnızca bir anababa ile onlardan doğma çocukları alan istatistikler bütünü. (Ailelerin çocuk sayısına, gelirlerine, konuştuğu dile, aile reisinin mesleğine, oturduğu bölgeye göre sınıflandırılması gibi.)

-Oto. Aile arabası, limuzin ya da station -Wagon biçiminde karoserisi olan ve toplam 6 ile 9 yolcu alabilen özel bir otomobil türü.

-Rom. tar. Aile babası -paterfamİLİAS.
--Kamu ailesi, bir kamu hizmeti yapmakla görevli kölelerin tümü.
-Ruhbil. Aile çizimi, çocuklara uygulanan bir yansıtmalı test çocuktan, bir ailenin veiya da kendi ailesinin resmini yapması istenir.

-Seram. Dekorlarındaki hâkim rengi dolayısıyla aralarında yakınlık bulunan Uzak -Doğu porselenleri gruplarını belirtmek için XIX. yy. dan başlayarak Batı'da kullanılan deyim. (Bk. ansikl. böl.)
-Sesbilg. Eklemleme ailesi, aynı açıklıktaki sesbirimlerini kapsayan sesler kümesi.
-Sig. Aile geliri poliçesi, geçici bir hayat sigortası sözleşmesi. (Bu tür poliçede, sigortalanan kişi poliçe vadesi içinde ölürse, ölümle vade sonu arasındaki süre için bir gelir ödenir; sigortalı, vade bitiminde hayattaysa, sigorta sözleşmesi sona erer ve bir ödeme yapılmaz.)

-Topbil. Aile toplumbilimi, toplumbilimin, aileyi, ya çeşitli toplumlardaki yapısı ve toplumsal işlevleri içinde, ya bireyler arası özgül ilişkiler ortamında, ya da toplumsal sistemin bir öğesi olarak inceleyen bölümü. (Bk. ansikl. böl.)

-Verg. huk. Aile indirimi, en az geçim indiriminin aile gelirinin vergilendirilmesine uygulanma biçimi, aile yükü ve durumu göz önünde bulundurularak, gelir vergisi miktarında yapılabilecek indirimi belirleyen yöntem. (Bk. ansikl. böl.)
--Aile reisi esası, aile reisinin, aile bireyleri gelirlerinin tümünü bildirmekle yükümlü olduğu vergi bildirim biçimi.

-ANSİKL. Fels. Hegel'e göre, yapılması gerekenin soyut içselliğinden sıyrılan nesnel ahlak, tarihsel biçimler olan ailede (alm. Familie), ekonomik toplumda ve devlet'te dile gelir. Bu gerçekliklerin birincisi, "Tinin dolayımsız tözselliğidir" ve böyle olması dolayısıyla, "duyulmuş birliğiyle, aşkla belirler kendini" (Rechtsphilosophie, 158). Birey, ailede, sıcaklık, dayanışma ve destek bulur, ama asıl özüne göre kendini ortaya koymak için bu çok dar çerçeveden kurtulması ve daha geniş olan mesleksel ve siyasal yaşamda kendini dile getirmesi gerekir.
Marx ve Engels şöyle yazarlar: "Bizimkinden önceki bütün tarihsel aşamalarda var olan üretim güçleriyle koşullanan ve bu güçleri koşullayan değiştirim (mübadele) biçimi (formu), sivil toplumdur [...] ve bu toplumun önkoşulu ve ilk temeli, bileşik ailedir, yani klan denilen şeydir."
Engels ise, aileyi oluşturan üyelerin toplumsalekonomik rolü üzerinde durur: "Çağdaş karıkoca ailesi, kadının, açık ya da gizli evcil köleliğine dayanır ve çağdaş toplum, molekülleri andıran karıkoca ailelerinden oluşmuş bir kitledir. Günümüzde, erkek, en azından mal mülk sahibi sınıflarda, çoğunlukla ailenin dayanağı olmak ve onu beslemek zorundadır ve bu, ona. hiçbir hukuksal ayrıcalığın desteklemesi gerekmeyen buyurucu bir otorite kazandırır."

-ikonogr. Eski mısır sanatında (prens Rahotep ile karısı Nofret'in mezar heykelleri, Kahire), etrüsk (Cerveteri'nin lahdi, Roma) ve roma sanatında (ekmek yapımcısı Eurysakes ve karısının Roma'da porta Maggiore yakınındaki anıtmezarı) karıkoca betimlemelerine rastlanırsa da, aile betimlemeleri azdır (Mısır'da Amenhotep IV ve Akhenaton aileleri üstüne alçak kabartmalar; Roma'da L. Vibius ailesinin mezar taşı , Ara Pacis'le betimlenen imparator ailesi). Ortaçağ'da, azizlerin yaşamlarıyla ilgili betimlemeler, aile topluluklarını işledi {Aziz Adalbert'in çocukluğu,anne ve babası, Gniezno katedrali, Polonya); ama daha çok, bağışçı kişiler, kimi zaman aileleriyle birlikte canlandırıldı (Jouvenel des Ursins ailesi, XV. yy., Louvre; Memling'in Moreel ailesi adlı üçkanatlı tablosu, Brugge; Moulins Ustası' nın Meryem üstüne üçkanatlı tablosu). Bu geleneğe XVI. yy.'da da rastlandı (L. Costa' nın Bentivoglio madonnası, Bologna; Tiziano'nun Pesaro ailesinin madonnası, Venedik); ayrıca dindışı portreler (Holbein'ın Sanatçının ailesi,Basel;Van Heemskerck'in Aile portresi, Kassel) ve mezar heykelleri dikkati çekti (Kari V'in ailesi, Pompeo Leoni'nin, Escorial).
XVII. yy.'da betimlemeler çeşitlendi ve genellikle gösterişten çok doğallık yeğlenmeye başlandı: Le Nain'lerin Köylü ailesi (Louvre) ya da Köy evi içi (Washington), A. Van Ostade'nin Aile portresi (Louvre), C. De Vos'un Van der Aa ailesi portreleri (mihrap arkalığı, Nantes), Nocret'nin Louis XIV ailesi' (Versailles), Mignard'ın Veliahtın ailesi (ay. y.), Rubens'in Sanatçı ve Helâne Fourment evlerinin bahçesinde (Münih), Th. De Keyser'in Meebeeck Crugwaghen ailesi (Amsterdam), Rembrandt'ın Aile portresi (Brunswick), A. Van de Velde'nin Çobanın ailesi (Louvre), Martinez del Mazo'nun Sanatçının ailesi (Viyana), vb.
XVIII. yy. ' da, Greuze ün ahlakçı kompozisyonları (Cezalandırılan oğul, Louvre) ya da F. Drouais'nin kılık değiştirmiş kişi portreleri (Souches markisi ve ailesi müzikçi giysileri içinde, Versailles) yanı sıra şunları sayabiliriz: Largilliere (Aile portresi, Louvre), VigeeLebrun (Marie -Antoinette ve çocukları, Versailles),Tiepolo (Soderini ailesinin yücelmesi, Treviso), Goya (Carlos IVün ailesi, Prado) ve İngilizler den Hogarib(Fountaıne aiiesi,Philadelphia), Reynolds (Marlborough ailesi, Blenheim) ve Gainsborough (Bailey ailesi, Londra).
XIX. yy.'da, ingres burjuva aileleri için birçok portre ve özellikle de desenler verdi (Forestier ailesi, Alexandre Lethiere ailesi, Stamaty ailesi, Louvre); Millet de köylüleri canlandıran portreler çizdi (Köylü ailesi, Cardiff). izlenimciler ve onların arkadaşları da aile topluluklarıyla ilgilendiler: Bazille'in Aile toplantısı (Louvre), Degas' nın Bellelli ailesi (Louvre), Renoir'ın Madame Charpentier ve çocukları (New York), Gauguin'in Schuffenecker ailesi (Louvre). Picasso, cambaz ailelerinin, Matisse kendi ailesinin (Leningrad)resimlerini yaptılar; gerçekçi ressamlar da büyük bir istekle aynı temayı işlediler (Mario Sironi'nin Aile, Roma). Kutsal aile. Çevresi ailesiyle sarılı çocuk İsa, Rönesans ressamlarına sık sık esin kaynağı oldu. Bu topluluk, Tanrı Çocuk' un tüm yakınlarını içine aldığında, buna Kutsal akrabalık dendi. Daha dar bir Kutsal aile, kimi zaman Yusuf, Meryem ve isa'yı, kimi zaman da Hanna, Meryem ve İsa'yı içerdi; küçük aziz Yahya da kimi zaman bu gruplardan birinde yer aldı. En ünlü Kutsal aile tabloları, hiç kuşkusuz, Leonardo da Vinci (Louvre) ve Michelangelo'nunkiler (Floransa) ile Raffaello'nun François l'in Kutsal aiesi'dir (Louvre). italyan ustaların çoğu, özellikle XVI. yy.'da bu temayı işlediler (Andrea Del Sarto, Correggio, Parmigianino, Veronese, vb.). Bu, Murillo (Louvre, Madrid, Londra, vd.) ve Poussin'in de (Louvre, Sarasota ve ABD'de Cambridge, vd.) ağırlık verdikleri bir konu oldu; Rubens (Köln) ve Rembrandt da (Kutsal aile ve melekler, Leningrad) aynı konuyu işlediler. Mısır'a kaçış teması da, sanatçıların yapıtlarında sık sık Meryem, Isa ve Yusuf'u canlandırmalarına yol açtı.

-isi. huk. Kuran'da aile hukuku ile ilgili 100'den fazla ayet vardır. İslam aile hukuku fıkıh kitaplarında nikâh, talak, hulû, rec'a, rada', nafaka, iddet ve hidane başlıkları altında incelenirdi. Hadis kitaplarında Hz. Muhammet'in aile hukuku ile ilgili sözleri aynı başlıklar altında birleştirildi. Hz. Muhammet döneminde ve sonraki ilk iki yüzyılda hukukla ilgili tüm sorunlar ilgili ayet ve hadislerin ışığında çözüldü. Bundan sonra islam hukukçularının görüşleri yazılı duruma getirilerek, mezhepler ve fıkıh kitapları oluşturuldu. Osmanlı devletinin son zamanlarına kadar davalar bu kitaplara göre çözümlendi. Kanun tekniğine uygun olarak hazırlanan ilk islam aile hukuku 25 ekim 1917 yılında Osmanlı devleti tarafından yürürlüğe konan Hukuku aile kararnamesi'ydi. Bu kararname 19 haziran 1919'da yürürlükten kaldırıldı.

-İstat. Kökeni sanayi devrimine uzanan aile bütçesi araştırmaları, Le Play'in monografılenyle başlar. Bu monografilerde işçi ailelerinin yaşamlarına ilişkin türlü veriler bulunmakla birlikte, en önemli yeri bütçe alır. Engel yasalan'na yol açan bu çalışmaları, işçi ailelerinin tüketim giderlerine ilişkin gerçek anketler izler. Devlet müdahalesi, reform yapma zorunluğu gibi nedenler, sözkonusu anketlere resmi nitelik kazandırır. Amaç, ücret tartışmalarına kaynak olacak indeks hazırlamaktır.
Sonraları çok amaçlı nitelik kazanan bu anketler, ailelerin yaşam düzeyi, tüketimin türlü maddelere ya da gereksinim kategorilerine dağılışı, gelir bölüşümü, beslenme ve sağlık konularında araştırma malzemesi sağlayarak, özellikle planlı ekonomilerde, toplumsal ve ekonomik politikaların biçimlendirilmesinde yardımcı olurlar.
Türkiye'de, 1938 yılında istanbul'da 70, Ankara'da 40 aileyle yapılan ilk anketler, Konjonktür dairesi'nın sözkonusu iller için hazırlayıp yayımladığı geçinme indekslerine katsayı sağlamıştır.
istanbul Ticaret odası'nın 1953 yılında istanbul Üniversitesi istatistik enstitüsü' nün yardımıyla işçi ve memur aileleri arasında düzenlediği ilk geniş kapsamlı anket, Oda'nın "İstanbul ili ücretliler geçinme indeksi"ne giren 107 maddenin ağırlıklarının saptanmasına olanak vermiştir. (1983 yılında ist. Tic. odası, geçerliğini yitirebilecek katsayıları düzeltip yeni bir indeks hazırlamak üzere, yeni bir anket düzenlemiştir.)
Devlet istatistik enstitüsü de, 1954'te, Ankara'daki memur ailelerine yönelik bir anket yaparak, 135 maddelik geçinme indeksinin katsayılarını elde etmiştir. Aynı enstitü, 1964'te Adana'da başlattığı hane halkı anketlerini, istanbul ve Ankara'yı da içeren başka illerde de sürdürerek 14 il için geçinme indeksleri yayımlamaya başlamıştır. Sözkonusu anketlerden milli gelirin tüketim yönünden kestiriminde de yararlanılmıştır.
-Kamu mal. Aile reisi eşler arasında kocadır. Küçük çocuklar için, baba ölmüş ya da velayeti kaldırılmışsa, aile reisi annedir. Aile reisi, eşinin ve velayeti altında bulunan çocuklarının vergiye tabi ve yıllık bildirime girmesi gereken gelirlerini tek bir beyannamede toplayarak bildirir. Vergi borcu buna göre hesaplanır. Ancak, aile reisinin yıllık beyannamesine girmeyecek gelirler ve girmesi isteğe bağlı gelirler Gelir vergisi kanunu'nda ayrıca belirtilmiştir.
Türkiye'de eşler arasında mal ayrılığı rejimi olmasına rağmen gelir vergisinde aile beyanı benimsenmiştir. Bununla birlikte, eşler kendi gelirlerine düşen vergiden yükümlüdürler. Bu yükümlülük, eşlerin toplam gelir içindeki paylarına göre belirlenir. Aile gelirlerinin toplanıp vergilendirilmesindeki esas amaç, artan oranlı vergi tarifesinin etkinliğini korumaktır. Bu şekilde, aile gelirlerinin danışıklı olarak aile bireylerine bölünerek az vergi ödenmesi engellenir.

--Med. huk. ve Tar. insanlığın tarihsel gelişimi içinde aile deyimi çeşitli anlamlar taşımıştır. Ailenin tarihi incelendiğinde genel bir değişim gözlemlenebilir: çeşitli toplumlarda aile, iktisadi gelişmeye sıkı bir şekilde bağlı olarak gittikçe küçülmektedir. Değişik uygarlıklardaki kaçınılmaz farklılıklar da gözardı edilmeden, genel olarak tümüyle tarıma yönelik toplumlarda görülen geleneksel ailenin ataerkil aile tipi olduğu ve bu ailenin, ortak bir atanın otoritesi altında bulunan evli erkek çocukları, onların eşleri ve çocuklarını bir arada bulundurduğu söylenebilir. Bu biçimde örgütlenmiş bir aile grubunun üç tür işlevi vardır:
-1. iktisadi işlevi: aile bir üretim topluluğudur. Ortak malvarlığını değerlendirir. Bu malvarlığının yönetimi (işletilmesi) yalnızca aile reisinin elindedir.
-2. Toplumsal işlevi: aile bireyin eğitim ve güvenliğini sağladığı alışılagelmiş yaşam alanıdır, Bunun karşılığında da birey, grubun öteki üyeleriyle tam bir dayanışma içindedir.
-3. Ahlaki işlevi: aile tümüyle kendi geleneklerinin koruyucusu olduğu gibi toplumda egemen olan ahlaka saygı gösterilmesinin de güvencesidir. Bu tip ailenin örneği Eski Roma'daki ataerkil ailede görülür. Bu aile, domus famileale'üe (aile evi) yaşayan ve tümüyle paterfamilias'in (aile babası) otoritesi altında olan agnatuslar'la onların eşlerinden oluşuyordu. Günümüzde birçok ülkede
-genellikle tarımsal alanlarda, kimi zaman da kentsel alanlarda
- bu tür ailelere rastlanır.
Medeni kanun'un kabulünden önce, Osmanlı imparatorluğu döneminde aile dinsel temellere dayanıyordu. Evlilik, devlet müdahalesinden uzak özel bir kurumdu. Evlenme akdi özel bir akit sayılıyordu. Kocanın tek taraflı olarak boşanma iradesini açıklamasıyla evlilik sona erebilirdi. Karının boşanma isteminde bulunabilmesi çok sınırlandırılmıştı. Eski aile hukukunda kadın, çocukların velisi olmadığı gibi, evlilik birliğini temsil etmeye yetkisi de yoktu. 1926 yılında Medeni kanun'un kabul edilmesiyle aile kurumu değişikliğe uğradı. Medeni kanun, dinsel temellere dayanan eski sistemi tümüyle ortadan kaldıran yeni bir düzen getirdi. Ancak uzun süre yürürlükte kalmış olan eski sistem, uygulamada bir süre daha varlığını korudu. Toplumun tüm kesimlerinin birdenbire yeni sisteme ayak uydurması kolay olmadı. Dini nikâhla evlenenlerden olan çocukların neseplerini düzeltmek için zaman zaman af yasaları çıkarıldı. Günümüzde, Medeni kanun'un getirdiği sistemin büyük bir oranda kabul gördüğü, eski alışkanlıkların giderek bırakıldığı söylenebilir. 1926 yılında kabul edilen Medeni kanun'un aile kurumuna getirdiği yenilikler şöyle özetlenebilir: Medeni kanun'un getirdiği sistemde tek evlilik ilkesi benimsendi, medeni nikâh zorunlu hale getirildi, dini nikâh geçersiz sayıldı. Böylece evlenme laik bir nitelik kazandı. Evlenmede devletin müdahalesi kabul edildi, evlenme sözleşmesi ancak evlenme memurunun önünde imzalanabilecekti. Boşanmada erkeğe tanınan serbestlik kaldırıldı. Yeni sisteme göre, boşanma ancak yasada belirtilen sebeplerin varlığı halinde ve mahkeme kararıyla gerçekleşebilir. Medeni kanun'un dışında anayasalarda da aileye ilişkin hükümlere yer verildi. 1982 Anayasası'nın 4
-1. maddesine göre aile türk toplumunun temelidir: "Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır..." 1
-Seram. En tanınmış porselen aileleri, yeşiller ailesiyle pembeler ailesidir. Ming hanedanı sonlarının hâkim rengi kırmızı ve yeşil olan porselenlerinden kaynaklanan yeşiller ailesi, doruk noktasına Kangşi'nin saltanatı döneminde (1662-1722) ulaştı. Bu dönemde, kırmızıyla karışık yeşilin değişik nüanslarıyla çok çeşitli dekorlar meydana getirildi. Pembeler ailesinin özelliği, lal rengine çalan bir pembelikte olmasıdır (altın klorürden ötürü). Çin'de, Kangşi'nin saltanatı döneminde, kuş ve çiçek açmış dal dekorları taşıyan porselenler halinde ortaya çıkan pembeler ailesi, Yongcing (1725-1735) ve Çienlong' un (1736-1796) saltanat dönemlerinde karmaşıklaşan dekorlarla
-yedi bordürlü tabaklar
-daha da gelişerek günümüze kadar varlığını sürdürdü. Ayrıca, siyahlar ailesiyle sarılar ailesini de sayabiliriz (siyah veya san fonlu bisküviler),
-Topbil. Aile toplumbilimi. Aile, L. H.
Morgan, F. Engels ve J. J. Bachofen'in çalışmalarıyla, ilk kez XIX. yy.'da deneysel (empirik) incelemelerin konusu oldu. Etnolojinin ve tarihin verilerine dayanılarak, yapı ve işlevleri, içinde bulunduğu toplumun gelişme derecesiyle belirlenen toplumsal bir kurum olarak tanımlandı. Bu çalışmalar, evrimci bir yorumun izlerini taşıdıkları halde, çeşitli toplumlardaki aile yapıları ve aynı toplum içindeki çeşitli aile tipleri üzerine betimsel ve karşılaştırmalı bir araştırma temeli sağlamıştır.
Birinci Dünya savaşı'ndan sonra ABD' de başka bir araştırma yolu açıldı. "Etkileşimci" Şikago okulu (E. W. Burgess ve öğrencileri), aileye, aile içi ilişkiler bakımından yaklaşmak istedi ve aile içindeki davranışları incelemek üzere yeni araştırma yöntemleri (örn. deneysel oyunlar aracılığıyla doğrudan gözlemleme) geliştirdi. Amaç, eşlerin yaşamındaki ve çocuklarla büyükler arasındaki ilişkide otoritenin uygulanışını, ödevlerin bölünüşünü, aile bireyleri arasındaki iletişim biçimlerini, anlaşma ve çatışma noktalarını, vb. incelemekti. Bundan başka, ailenin çeşitli evrelerinde (çiftlerin oluşumu, çocukların doğuşu, çiftlerin ölüm ya da boşanma nedeniyle dağılışı, vb.) rollerin ve gereksinmelerin değişmeleri, aynı ailenin üç kuşağı üzerinde yapılan incelemelerle saptanmaya da çalışıldı.
Aile içi dinamik üzerinde yapılan araştırmalar, ailenin kendi toplumsal çevresiyle sürdürdüğü ilişkilere, öteki kurumlarla olan ilişkilerinden daha az önem verdi. Bu açıdan, üçüncü bir yaklaşım, aileyi daha_ geniş bir toplumsal bütünlüğün bir bileş-' tireni olarak ele aldı ve birey, yerini ve davranışlarını düzenleyen roller ve statülerle, bu bütünlüğe bağlandı. Amaç, bu daha geniş sistemin parçası olarak ailenin işlevlerini olduğu kadar, sistemin aile yapısının özellikleri üzerinde etkilerini de incelemekti. Bu yaklaşım, özellikle işlevcilerin (T. Parsons) ve yapısalcılıktan esinlenenlerin çalışmalarının ayırt edici bir özelliğidir. (- Kayn.)
-Verg. huk. En az geçim indirimi uygulamasında aile durumu dikkate alınır. Yükümlünün bekâr ya da evli, çocuklu ya da çocuksuz olması, çocuk sayısı, yükümlünün bakmak zorunda olduğu öbür kimselerin sayısı aile indirimi miktarını etkiler. Aile indiriminde gelirden indirim usulü ve vergiden indirim usulü olmak üzere iki yol izlenebilir.
Türkiye'de 1980 yılına kadar gelir vergisinde en az geçim indirimi adıyla, ve 1980-1986 arasında da genel indirim başlığı altında yükümlünün kendisi, eşi ve çocukları için aile indirimi uygulanmaktaydı. Ancak, genel indirim 1986'da kaldırıldı. Günümüzde yükümlünün kendisini, eş ve çocuklarını dikkate alan bir aile indirimi uygulanmamaktadır.

kaynak:2-cilt:1
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
aile

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 13:28 .