Nüve Forum


Kişiler hakkinda Adolf Hitler ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]HİTLER (Adolf), alman devlet adamı (Braunau, Yukarı Avusturya, 1889-Berlln 1945). Avusturyalı bir gümrükçünün oğluydu, sanat öğrenimi yapmak amacıyla Viyana'ya gitti (1905). Bu süre içinde, Kari Lueger'in liderliğini yaptığı Avusturya sosyal

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 07.09.10, 20:30
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Adolf Hitler

[coverattach=1]HİTLER (Adolf), alman devlet adamı (Braunau, Yukarı Avusturya, 1889-Berlln 1945). Avusturyalı bir gümrükçünün oğluydu, sanat öğrenimi yapmak amacıyla Viyana'ya gitti (1905). Bu süre içinde, Kari Lueger'in liderliğini yaptığı Avusturya sosyal hıristiyan hareketinden ve Georg von Schönerer'in yahudidüşmanı partisinden etkilendi. Georges Sorel'i, Nietzsche' yi, Schopenhauer'i okudu. Habsburglar' ın düzenine karşı ateş püskürüyor, pan-germanizmi coşkuyla destekliyordu. Mayıs 1913'te Münih'e yerleşti, ağustos 1914'te Bavyera ordusuna katıldı, onbaşılığa yükseldi, yaralandı, gazla zehirlendi ve demir haç nişanını aldı. Bu savaş deneyimi, Hitler için, her zaman büyük bir heyecan kaynağı olacaktı. Münih asker konseyleriyle anlaşmazlığa düştü, onların dağılmasından sonra, yeni Reichsvvehr' de propaganda subayı oldu; bolşevikiiğe karşı savaşmak ve milliyetçi ülküyü yaymakla görevliydi (ağustos 1919-nisan 1920). 1919'da Drexler tarafından kurulan Alman işçi partisi'ne (Deutsche Arbeiterpartei) katıldı, partide Gottfried Feder ve Röhm ile dostluk kurdu. Çok geçmeden yönetim kuruluna girdi ve partinin haftalık gazetesi Völkischer Beobachter'de yazdı. 1921'de Drexler'i safdışı bıraktı; adını "Alman nasyonal sosyalist işçi partisi" (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei [NSDAP]) olarak değiştirdiği partiye başkan oldu; parti, Konseyler Cumhurlyeti'nin ortadan kalkmasının yol açtığı tepkiler sayesinde Bavyera'da gelişme ortamı buldu. Hitler, Reichswehr ve işveren sendikalarıyla yararlı ilişkiler kurdu. Oluşturduğu yarı askeri örgüt SA'la-rın (Sturmabteilung) baskısıyla, 1923 eylülünde kurulan Kampfbund'un (Savaş dernekleri birliği) yöneticiliğini ele geçirdi. Kasım 1923'te, Münih'te giriştiği darbe başarısızlığa uğradı. Tutuklandı, ocak 1924'te beş yıllık hapis cezasına çarptırıldı. Dokuz ay süren tutukluğu sırasında, Rudolf Hess'e, daha sonraları Kavgam'ı (Mein Kampf) oluşturacak olan müsveddeleri dikte etti. Sıkıyönetim kaldırıldıktan sonra (şubat 1925), Kuzey Almanya'daki üyelerin de desteğini alan ve yasal statüye geçilmesini istemeyen Gregor ve Otto Strasser kardeşlerle kendi partisi içinde anlaşmazlığa düştü. O zamana kadar seçimle işbaşına gelen eyalet başkanlarını (Gauleiter) kendisi atamaya karar verdi. SA'lara pek güvenemediği için, ayrıca SS'ler örgütünü (Schutzstaffel) kurdu. Buna rağmen pek gelişemeyen parti, ancak 1929 iktisadi bunalımı sayesinde küçük kentsoylular ve işçiler arasında yandaş buldu ve yönetici sınıfların da desteğini kazandı. Hitler, komünistlere karşı kullanabileceği bir örgüt arayan sanayici Hugen-berg ile ilişkiye girdi. Hitler'in görünürde ılımlı davranması, O. Strasser'in ayrılmasına yol açtı; SA'lar da direnişe geçince Hitler onların başına yüzbaşı Röhm'ü getirdi. Nazi partisi 1928 seçimlerinde 12 milletvekilliği kazanmıştı; bu sayı 1930 seçimlerinde 107'ye yükseldi. Hindenburg'un Brüning hükümetine katılması için yaptığı çağrıyı Hitler kabul etmedi (şubat 1931). Ocak 1932'de şansölye, Hindenburg'un başkanlık süresinin İki yıl uzatılmasını kabul etmesi koşuluyla ona kendi yerini önerdi. Hitler bu öneriyi de reddederek, başkanlığa adaylığını koyma cüretini gösterdi; seçimi kazanamadı ama, 13 400 000 oy toplamıştı. Özel orduları yasaklayan Brüning (nisan 1932), muhafazakârlar tarafından istifaya zorlandı (mayıs 1932). Yeni şansölye von Papen, nazileri kendi maksatlarına alet edebileceğini sanan sağ kanadın tipik temsilcisiydi; Hitler ile uzlaşmak için Parlamento'yu feshetti, SA' lar ve SS'lere izin verdi. Temmuz 1932'de 230 milletvekili çıkaran Hitler iktidar olmak istedi; ama von Papen Parlamento'yu yeniden feshetti ve kasım 1932 seçimlerinde naziler ancak 196 milletvekili çıkarabildiler. Hitler'le mücadele etmeye kararlı olmasına rağmen ılımlılığı yüzünden büyük sanayicilerin yeniden nazileri desteklemesine neden olan general Schleicher şansölye oldu (aralık 1932), ancak von Pa-pen'in entrikaları sonunda kısa sürede uzaklaştırıldı, iktidarı muhafazakârlarla paylaşmayı kabul eden Hitler, 30 ocak 1933 tarihinde Hindenburg tarafından şansölyeliğe atandı.
Hitler ilk iş olarak Parlamento'yu feshetti. Naziler, Ruhr patronlarının maddi açıdan desteklediği, SA'ların şiddet gösterileri ve Reichstag yangınıyla (bu olay haksız yere komünistlere yüklenmişti) somutlaşan bir kampanya sonucunda oyların % 44'ünü aldılar (5 mart). Komünistler yasadışı ilan edildi, sosyal demokratlar dışında kalan milletvekilleri de şansölyeye dört yıl için tam yetki verdiler (23 mart).
Hitler, bu yetkilerden yararlanarak Almanya'ya yeni bir düzen getirdi ve egemenliğini pekiştirdi. Muhafazakârlar yavaş yavaş hükümetten çekildiler; büyük sermaye çevreleri ve Reichswehr de bütün yetkileri tekellerine almak isteyen SA'lar-dan kuşkulanmaya başlamışlardı. Hitler SA'lardan kurtulmaya karar verdi. 30 haziran 1934 gecesi ("Uzun bıçaklar gecesi" denir) Röhm'ü, SA şeflerini ve Gregor Strasser, Schleicher, von Kahr, von Papen'in sekreterleri gibi öteki siyasal hasımlarını vurdurdu. Hindenburg 2 ağustos 1934'te öldü. Hitler o tarihten başlayarak, "Reichsführer" unvanıyla Reich başkanlığını ve şansölyeliğini üstlendi, halkın % 88'i de bu durumu ağustos 1934'te yapılan bir halkoylamasıyla onayladı.
Hitler basit ve hiçbir özgün yanı olmayan sloganlardan destek alıyordu; savaşa ve şiddete övgü, alman ırkının üstünlüğü, yenilgide Yahudiler'in sorumluluğu. Nazi rejiminin iktidara gelmesiyle birlikte, Hitler, devlet polis örgütü olan Gestapo*' yu kurdu ve toplama* kamplarını açtı. Nazilere karşı çılanlara, yok etmek istediği Yahudiler'e, hatta gençliği denetim altına almada ters düştüğü kiliselere baskı uyguladı. Mutlak egemen durumundaki Hitler, Versailles antlaşması'nın sonuçlarını ortadan kaldırmak ve Almanya'ya bir "yaşam alanı" (Lebensraum) kazandırmak amacıyla, savaşı kaçınılmaz olarak görüyordu. Büyük kamu çalışmalarına dayalı bir siyaset sayesinde işsizlik ortadan kalktı, işçiler Çalışma cephesi'nde bir araya getirildi. Hitler, üç yıl içinde (1933-1936) Versailles antlaşması 'yla alman ordularına konan tüm kısıtlamaları yürürlükten kaldırdı ve Fransa'nın hiçbir tepkisiyle karşılaşmadan Rheinland'ı yeniden işgal etti (7 mart 1936). 1934'ün temmuz ayında yandaşlarının Avusturya hükümetine karşı bir darbe düzenlemelerini sağladı; italya'dan çekindiği için Avusturya'ya müdahale edemeyen Hitler, Ribbentrop'un girişimleri başarısızlığa uğrayana kadar (1937), iki büyük düşmanı Fransa ve özellikle SSCB'ye karşı ingiltere'yle uzlaşabileceğini umarak, büyük güçlerin bölünmesini bekledi, italya'ya "yaptırımları" uygulamayı reddederek (1935), bu ülkeye çıkar gözetmeyen bir dost gibi yaklaştı. Mussolini gibi, Führerde, Franco'ya cumhuriyetçi ispanya'ya karşı giriştiği savaşta (1936-1939) yardım etti ve diktatörler arası dayanışmaya bolşevikiiğe karşı bir savaş görünümü vermek istedi; birinci An-tikomintern paktı'na katılan (1936) Japonya da SSCB'nin geri kuvvetlerini tehdit ederek Hitler'e yardımcı oldu. Hitler, 1937 yılı sonunda, batılı güçlerin yeniden silahlanmasından önce davranıp, almanca konuşan tüm ülkeleri birleştirmeye karar verdi. Bu tasarılarının, SS'lere karşı olan ordu İçindeki muhafazakâr grupları kaygılandırması üzerine, hükümette bazı bakanları değiştirdi. Schacht, von Neurath ve von Papen'in yerine başkaları atandı. Führer, Wehrmacht'in hoşnutsuzluğu karşısında Blomberg'i görevden almak zorunda kaldı, ama başkomutan von Fritsch (şubat 1938) ile kurmay başkanı Beck'i (ağustos 1938) de safdışı bırakarak, kumandayı kendi üstlenmeye karar verdi. Artık Duce'den emin olan Hitler Avusturya'ya el atabilirdi (13 mart 1938). Eylül 1938'de Batılılar'ın savaş korkusundan ve komünizm düşmanlığından yararlanarak, kendisine Çekoslovakya'nın dörtte birini kazandıran Münih antlaşması'nın İmzalanmasını sağladı. Ardından Slovakya'nın ayrılmasını hazırladı ve "Bohemya-Morav-ya"yı himayesine aldığını açıkladı (15 mart 1939) ve Memel'i işgal etti (22 mart 1939). Nisan 1939'dan başlayarak, Polonya'da-ki alman bölgelerini istedi, italya ile olan ittifakını güçlendirdikten (Çelik paktı, 22 mayıs 1939) ve Alman-Sovyet yansızlık antlaşması'nı (23 ağustos 1939) imzaladıktan sonra, Polonya'yı işgal ederek ikinci Dünya* şavaşı'nı başlattı (1 eylül 1939).
Hitler tüm Avrupa'ya egemen oldu. 22 haziran 1941'de SSCB'ye saldırdı. Moskova önlerinde uğradığı yenilgi üzerine, Brauchitsch'i görevden alarak, kara kuvvetlerinin kumandasını kendi üstlendi (aralık 1941). 1942 yılı sonuna kadar kazanılan başarılar onu haklı çıkarır gibiydi. Ama Stalingrad'dan (2 şubat 1943) ve Norman-diya'da ikinci cephenin açılmasından sonra (6 haziran 1944), Almanya'nın yenilgisi kaçınılmaz bir hal alınca, ülke İçi muhalefet sesini yükseltmeye başladı: muhalifler Almanya büsbütün yıkılmadan önce, Hit-ler'i yok etmek için anlaştılar. Albay von Stauffenberg, Führer'in karargâhına bir bomba yerleştirdi (20 temmuz 1944). Olayı hafif yaralarla atlatan Hitler, darbecileri ezdi. Kluge ve Rommel intihar ettiler, mareşal von Witzleben, general von Stülpnagel, amiral Canaris idam edildi.
Yenilgilerden yıpranan Hitler, artık bir akıl hastasından başka bir şey değildi. Gizli silahlarla (VI, V2, hazırlıkları süren atom bombası) zafere ulaşacağına inanıyordu. Son alman saldırısını kendi yönetti (Ardennes, aralık 1944-ocak 1945), sonra Şansölyelik'teki beton sığınağına döndü. 20 nisan 1945 günü, Almanya'nın ikiye ayrılacağını görerek, yüksek kumandayı amiral Dönitz ile Göring arasında paylaştırdı. Kendisine bağlı kalanlara rağmen, Hitler, Berlin'de ölmeye karar verdi. 29 nisan günü metresi Eva Braun ile evlendi, yerine amiral Dönitz'i atadı. 30 nisan 1945 günü tabancayla intihar etti. Cesedi Şan-sölyelik'te bir avluda yakıldı.

kaynak:2-cilt:9
Eklenmiş Resimin Önizlemesi
Adolf Hitler-adolf-hitler-berlin-1-mayis-1939-.jpg  
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
adolf, hitler

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 15:42 .