Nüve Forum

Nüve Forum > kütüphane > Toplum ve Yaşam > Kişiler > III Büyük İskender (Makedonya Kralı)

Kişiler hakkinda III Büyük İskender (Makedonya Kralı) ile ilgili bilgiler


İSKENDER III Büyük (Pella, Makedonya, İ.Ö. 356 - Babil 323), Makedonya kralı (336-323), Philippos II ile Olympias'ın oğlu. 343'te eğitmeni olan Aristoteles, bilim, coğrafya, tarih alanındaki geniş bilgilerinden bir bölümünü

Like Tree1Likes
  • 1 Post By ilotugens

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 08.01.11, 15:23
puskullupabuc - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Ordinaryüs
 
Üyelik tarihi: Apr 2006
İletiler: 21.629
Blog Başlıkları: 1
puskullupabuc öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!puskullupabuc öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!puskullupabuc öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!puskullupabuc öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!puskullupabuc öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!puskullupabuc öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!puskullupabuc öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!puskullupabuc öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!puskullupabuc öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!puskullupabuc öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!puskullupabuc öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart III Büyük İskender (Makedonya Kralı)

İSKENDER III Büyük (Pella, Makedonya, İ.Ö. 356 - Babil 323), Makedonya kralı (336-323), Philippos II ile Olympias'ın oğlu. 343'te eğitmeni olan Aristoteles, bilim, coğrafya, tarih alanındaki geniş bilgilerinden bir bölümünü ona aktardı, ancak siyasetle ilgili görüşlerini öğrencisine benimsetmeyi başaramadı. Genç iskender savaş sanatını Traklar ve illyrialılar'a karşı yapılan seferlerde öğrendi ve Khai-roneia savaşı'na katıldı.
Babasının ölümünde (İ.Ö. 336) tahta çıkmasına karşı koyabilecek herkesi ortadan kaldırdı ve Korinthos birliği meclisi'n-de kendisini Hellenler'in strategosu tayin ettirdi (335). Makedonya'nın kuzeyindeki hellen olmayan toplulukları egemenliği altına aldı, birkaç yunan sitesindeki ayaklanmayı bastırdı (Thebai yakılıp yıkıldı) ve babasının Asya'yı fethetme tasarılarını yeniden gündeme getirdi.
Makedonya'yı Antipatros'a emanet ederek, 37 000 asker ve Lakedaimon dışında bütün yunan sitelerinden topladığı birliklerle Çanakkale boğazını aştı (İ.Ö. 334 ilkbaharı). Haziranda Granikos zaferini kazandı, sonra Küçük Asya'ya egemen oldu. İonia ile iran arasında önemli bir durak olan Gordion'da, Gordion düğümünü bir kılıç darbesiyle çözerek bütün dünyaya egemen olma iddiasını kesin bir biçimde açıkladı. Toroslar'ı aştı. Ki-likia'ya girdi ve issos ovasında karşılaştığı Dara ll'nin kalabalık ordusunu ağır bir yenilgiye uğrattı. Ahemeni hükümdarının ordugâhı ve ailesi iskender'in eline düştü.
iskender her türlü barışı reddetti, Doğu Akdeniz'i çember İçine alma tasarısını sistemli bir biçimde yürüterek Suriye kıyılarını egemenliği altına aldı (Tir ve Gaz-ze kuşatmaları). Kudüs'ü ele geçirdikten sonra Mısır'a girdi, Libya çölünde İlerleyerek Amon vahasına ulaştı ve burada kendini Zeus'un oğlu ilan ettirdi, sonra geriye dönerek Nil deltasinın batı ucunda, doğal güzelliklerle dolu bir yerde iskenderiye kentini kurdu. Burası daha sonra Hellenistik çağın en ünlü kenti oldu.
331 ilkbaharında Fırat ve Dicle nehirlerini aştı, Gaugamela ovasında Dara'nın son ordusuyla karşılaştı, iki ordu arasında Arbeles'te yapılan savaş Ahemeni hanedanının sonu oldu. Bundan sonra, bütün başkentler Yunanlılar'a kapılarını açtılar ve İskender aşağı yukarı aynı tarihte Babil, Sus, Ekbatana kentlerini işgal ettirirken, kendisi de Persepolis'e girdi. Makedonyalılarda Media ve Baktria'da kovalanan Dara, temmuz 330'da yakalanıp öldürüldü.
Bundan sonra, iskender İçin yapılacak iş, zorlu İklim, doğa ve insan (özgürlüklerine düşkün soylular, bağımsız kabileler) koşullarına rağmen doğu illerine egemenliğini kabul ettirmekti. Yaralılarını yol boyunca kurulan birçok iskenderiye kentinde bıraka bıraka ilerleyen ordu yıpranmıştı. iskender, 326'da Hyphasis (günümüzde Bias) kentine vardıktan sonra doğu yürüyüşünü kesmek zorunda kaldı. Ayaklanan askerlerinin isteğine uyarak Indus nehrine doğru indi, Karmania ve Gedro-sia çölleri üzerinden Babil yolunu tuttu. Komutanlarından Nearkhos ise, bu arada Hint okyanusu kıyılarıyla Basra körfezinde keşif gezileri yapıyordu, işte tam bu sıralarda, otuz üç yaşında doğu dünyasına egemen olmuş iskender, 13 haziran 323'te birdenbire öldü.
iskender, mutlakıyetçi bir kraldı. Kendisine karşı çıkmak isteyen soylu Makedon-yalılar'ı öldürtmekte duraksamadı. Ahemeni törelerini benimsedi ve doğulu büyük ailelere dayanmaya çalıştı; karma bir ulus yaratarak (Sus kenti evlenmeleri), hel-len ve hellen olmayan topluluklardan karma bir ordu kurarak, Makedonya'nın özgürlükçü geleneklerini kırabileceğini ve dünya egemenliği tasarılarını başarıya ulaştırabileceğini sanıyordu. Yerine geçenler, iskender'in, yeni topraklar kazanma hırsını bir yana attılar ve onun politikasındaki, yerel halktan yana görünen her şeyi dışladılar; Doğu'yu birer işgalci gibi sömürdüler.
***8212;Ed. Akhllleus'a bir nazire olan kısa ve şanlı yaşamıyla, yunan kahramanlık idealini kişileştiren iskender'in, doğal olarak kurmaca dünyasında kendine özgü bir yeri vardır. Düzmece Kallisthenes'in Büyük iskender'e ilişkin tarihinden başlayarak, bilinmezlik ve erişilmezliğe tutkun bir kişi durumuna getirilen büyük fatih, bu niteliğini Ortaçağ'da da korudu (Lambert le Tort ile Alexandre de Paris'nin Roman d'A-lexandre'ı). Buna karşılık, Albâric de Brlançon ya da Gautler de Lille (Alexandra-is) onu bir saray şövalyesi örneğine dönüştürdüler. Racine de daha sonra onu Versallles'ın uygar hükümdarının bir öncüsü olarak gördü (Alexandre le Grand). İspanyollar'a (Libro de Alexandre) ya da Almanlar'a (Lamprecht'in Alexanderlied'i) göre, mutlak'a erişmeye çabalayan bir serüvenci olan iskender, Doğu arap dünyası için Kuran'ın "çift boynuzlu" tehrama-nı (Zülkarneyn), Firdevsi'nin (Şehname) ve Nizami'nin Iskendernamelerinin baş kişisi olduktan sonra, Cami'de mistik bir hacıya dönüşür (Hiredname-i iskenderi [İskender'in akıl kitabı]), iskender, günümüzde oyun kâğıtlarının sinek papazı olarak yaşamını sürdürmektedir.
Doğu'da kazandığı büyük ün sonucu iskender'in adı çevresinde türlü efsaneler oluştu. Kuran'da anılan iskender'in, Nuh'un oğlu Sam soyundan geldiği, Kâ-be'nin yapımı sırasında ibrahim peygamberle görüştüğü, Yecüç-Mecüç saldırısına karşı iki dağ arasına Sedd-i İskender'i yaptırdığı, Zülkarneyn (İki boynuzlu) diye anıldığı, abıhayatı bulmak için Karanlıklar ülkesi'ne yolculuk yaptığı, peygamber ya da evliya olduğu anlatılır. Bu kahramanla ilgili efsaneler lskender-i Rumi, İskender-I Yunani diye de anılan imparator iskender için anlatılanlarla karışmıştır. Onun Dara'yı yenmesi, kızıyla evlenişi, doğudaki fetihleri, Mısır'da iskenderiye kentini kurması, hocası Aristoteles'in yardımıyla aylne-i iskender'i yaptırması, başındaki tolga nedeniyle Zülkarneyn diye adlandırılışı divan edebiyatında konu edinilmiştir. Onunla ilgili efsaneler iskenderna-me* adı verilen mesnevilere konu olmuştur Abdülhak Hamit Tarhan'ın Eşber" oyununun kahramanlarından biri de iskender'dir.
***8212;Güz. sant. Apelles, Lysippos ile Pyrgo-teles, iskender'in resmi ve özel ressamı, heykelcisi ve değerli taş gravürcüsüydüler Gerçi yaptıkları portrelerden hiçbiri günümüze ulaşmamıştır; ama büyük bir olasılıkla, o devirde yapılmış asıllarının kop-yesl oian çeşitli büstler Plutharkos ve başka tarihçilerin İskender tanımlarına uymaktadır. Bunların en dikkat çekici olanlarından biri, kuşkusuz Louvre müzesindeki İskender Azara büstüdür. Sidon la-hltlerlnden biri üzerindeki ay ve savaş kabartmaları (İ.Ö. III. yy. başı, istanbul Arkeoloji müzesi) ve Dara ile İskender'i döğüşürken gösteren Pompei mozaiği (Napoli müzesi), tıpkı paraların üzerindeki portreler gibi, iskender'i idealleştiren ve tanrılaş-tıran resimlerdir. Rönesans sanatı, iskender'e büyük yer verdi; bu konuda, özellikle Farnesina villasindaki Sodoma fresklerini anabiliriz. XVII. yy.'da fransız sanatı iskender'in yaşamından sık sık esinlendi. Bu dönemin fransız sanatçıları, iskender' in yaşamını bazen hareketli ve pitoresk düzenlemeler meydana getirmek, bazen de Louls XIV'e yaranmak amacıyla kullandılar. Puget'nln İskender ile Diogenes (Louvre) adlı alçakkabartması birinci kategoriye, Le Brun'un İskender'in tarihi (ay. ypt.) adlı anıtsal tuvalleri de İkinci kategoriye girer.

kaynak:2-cilt:10
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 20.03.12, 18:41
ilotugens - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Acemi
 
Üyelik tarihi: Mar 2012
İletiler: 2
ilotugens doğru yolda ilerliyor.
Standart Cevap: III Büyük İskender (Makedonya Kralı)

Her zaman ilgimi çekmiştir, iskenderun'u sevmemdenmidir yoksa antik çağa merakımdan mıdır? bilmem , Mısır'ı fethetmişken daha da ileri politikası,yenilmezleri yenme hazzı ve doyumsuzluğu hindistan'a kadar fethini uzatmıştır.Kendini makedon toplumundan soyutlaması ve doğu kültürüne yakınlaşması ise kendi halkını ve hatta komutanlarını huzursuz etmiştir. Hırs ve zorba ile geçen ömrü Babil'de bir içkili eğlencede son bulmuş, ölürken '' imparatorluğu kime bırakıyosunuz'' sorusuna,-en güçlünüze! cevabını vermeside manidardır.Bunun yanında makedonyadan 30.000 kişiyle çıktığı asya seferinde önüne çıkan persler ve diğer kavimleri üstün savaş teknikleri ve cesaretiyle yenilgiye uğratması bugüne kadar ki ''BÜYÜK İSKENDER''olgusunun devam etmesine neden olmuştur.
__________________
''at koşar, baht kazanır...''
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
(makedonya, büyük, iii, kralı), ıskender

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 11:50 .