Nüve Forum


Hristiyanlık hakkinda Kutsal kitap nedir: ile ilgili bilgiler


Kutsal kitap Hıristiyanlarca kullanılagelen bir kelimedir. Yahudi ve Roma tarihindeki eski ve yeni birçok dini metinleri bir araya toplayıp kiliselerce kutsal ilan edilen kitapların tamamına ***8220;Kutsal kitap***8221; deniliyor. lügat anlamı:

Like Tree2Likes
  • 1 Post By zamane3436
  • 1 Post By zamane3436

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 16.08.08, 07:43
zamane3436 - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çekingen
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
İletiler: 51
zamane3436 olağanüstü bir gizeme sahip!zamane3436 olağanüstü bir gizeme sahip!zamane3436 olağanüstü bir gizeme sahip!
Standart Kutsal kitap nedir:

Kutsal kitap Hıristiyanlarca kullanılagelen bir kelimedir.
Yahudi ve Roma tarihindeki eski ve yeni birçok dini metinleri bir araya toplayıp kiliselerce kutsal ilan edilen kitapların tamamına ***8220;Kutsal kitap***8221; deniliyor.

lügat anlamı:
Batı dillerinde Bible diye bilinen Kutsal Kitap Grekçe Biblia sözcüğünden türemiştir. Biblia ***8220;Biblion***8221; sözcüğünün çoğuludur, ***8220;Kitaplar***8221; anlamına geliyor. Türkçede kullanılan "Kitabı Mukaddes" ve "Kutsal Kitap "değimi Arapçadan alınmıştır. "Kuds" kelimsinden gelir.Temiz,mübarek,takdis edilmiş anlamlarına gelir.


Kuran ise Kutsal kitap olarak değil de, Allah***8217;ın kitabı anlamında ***8220;Kitabullah***8221;, ***8220;Kelamullah***8221; şeklinde anılır.

Kutsal Kitap asırlar boyunca meydana getirilmiş ya da yazılmış olan çok sayıdaki Kutsal ilan edilen yazılardan oluşmuştur.

Kutsal kitap olarak kabul edilen yazmalar, ***8220;kanonik***8221; (1)olarak kabul edilir.
Bu kelime Yunancadır. ***8216;standart ölçü***8217; ya da ***8216;kural***8217; anlamına gelir.Resmi kabul edilen dini metinlere bu ad verilmiştir.

Kutsal Kitap iki bölümden oluşuyor. ***8216;Eski Antlaşma***8217; ve ***8216;Yeni Antlaşma***8217;. Eski Antlaşma, Hz. İsa***8217;nın doğumundan önce; Yeni Antlaşma ise Hz. İsa***8217;nın doğumundan sonra yazılan kitapları kapsıyor.

Kutsal kitap listesi:

ESKİ ANTLAŞMA (AHİT)Yahudiler Tanah der.Bu kelime kitabın 3 bölüm isimlerinin(Tora, nebiim, ketubim ) baş harflerinin biraraya gelmesinden oluşur.
Eski Antlaşmadaki kitapların kesin bir sıralaması yoktur. Ama genellikle önce Tarihsel Kitaplar sonra bilgeliksel denilen kitaplar, sonunda da kehanetlerden söz eden kitaplar sıralanmaktadır. Bu sıralama düzeni Vulgate***8217;den alınmıştır.
Eski Antlaşmanın dili İbranice***8217;dir. Yalnız Ezra ve Daniel kitaplarından birkaç bölüm aramice (2)yazılmıştır.


İbranice Eski Antlaşma 39 kitaptan oluşmaktadır. Bunlar üç bölümdür:
1.) Tora (Tevrat): şeriat, Yasa.
Tevrat adı, İbranice Torah sözcüğünün Arapça biçiminin Türkçe'ye uyarlanışıdır. İbranice "öğretme, gösterme, yönlendirme, öğreti, yasa" anlamına gelir.Eski Ahitin ilk beş kitabından oluşur.İbranice yazılmıştır.
2.) Nebi***8217;im: Peygamberler / Tarihsel Kitaplar.
3.) Ketubim (Esasen Zebur): Yazılar (Bilgesel ve şiirsel Kitaplar).

a) Tora: Tevrat***8217;ın ilk beş kitabını içermektedir. Bunlara Pentatök de denir. Şu kitapları içeriyor:

Kitaplar ve tahmini yazılış tarihleri:

1) Tekvin (Yaratılış): M.Ö 1446-1406 Bu kitapta yaratılış anlatılır.
2) Çıkış (Mısır***8217;dan Çıkış): M.Ö 1706
İsrail halkının Mısır***8217;da yaptığı köleliği ve Musa Peygamberin önderliğinde Mısır***8217;dan çıkışlarını anlatır.
3) Levililer: M.Ö 1490
Ahlak, gelenek, bayram, oruç günleri ile ilgili bilgi verir ve sunulacak sunularla(kurban) ilgili kuralları anlatır.
4) Sayılar (Çölde Sayım): M.Ö 1490
İsrail halkının Sina Dağı***8217;ndan ayrılıp Kenan ülke sınırlarına kadar gelişen olayları anlatır.
5) Tesniye (Yasaların tekrarı): M.Ö 1451
İsrail Halkı Kenan ülkesine varmadan önce halka verilen Yasa, buyruk, kural ve ilkeleri yeniden hatırlatır.

b) Tarihsel kitaplar:

6) Yeşu: M.Ö 1451 Yeşu***8217;nun önderliğinde Kenan***8217;ın ele geçirilişini anlatır.
7) Hakimler: M.Ö 1425 Yeşu***8217;dan sonra İsrail***8217;i yöneten hakimlerin halka verdikleri kurtuluşu anlatır.
8) Rut: M.Ö 1322 Moavlı bir kadının bir Yahudi***8217;yle evlenmesini ve bu kadının kayınvalidesine gösterdiği sadakat ve fedakarlığı anlatır. Diğerlerinin isimleri ve yazılış tarihleri şöyle:
9) I. Samuel: M.Ö 1171.
10) II. Samuel:M.Ö 1056.
11) I. Krallar: M.Ö 1015.
12) II. Krallar: M.Ö 896.
13) I. Tarihler: M.Ö 4004.
14) II. Tarihler: M.Ö 1015.
15) Ezra: M.Ö 536.
16) Nehemya: M.Ö 446.
17) Ester: M.Ö 521.

c) Ketubim (Zebur).(***8220;Yazılar***8221;) olarak adlandırılan aşağıdaki bölümler de, bilgiliksel ve şiirsel bölümlerdir.

18) Eyüp: M.Ö 1520.
19) Zebur (Mezmurlar): Eski İsrailliler***8217;in ilahi kitabıdır. Mezmur terimi İbranice ***8216;Mizmor***8217; sözcüğünden türemiştir. İlahi anlamına gelir.(Kuranda Hz. Davut'a Zebur adında bir verildiğinden bahsedilir.)
20) Süleymanın Meselleri (Özdeyişleri):
21) Vaiz:
22) Neşideler Neşidesi (Ezgilerin Ezgisi):

d)Peygamberler ya da Kehanetsel Kitaplar da şunlardır.

23) İşaya: M.Ö 760.
24) Yeremya: M.Ö 629.
25) Yeremyanın Mersiyeleri: Ö 588
26) Hezekiel: M.Ö 595.
27) Daniel: M.Ö 607.
28) Hoşea: M.Ö 785.
29) Yoel: M.Ö 800.
30) Amos: M.Ö 787.
31) Obadya: M.Ö 587.
32) Yunus: M.Ö 862.
33) Mika: M.Ö 750.
34) Nahum: M.Ö 713.
35) Habakkuk: M.Ö 626.
36) Tsefanya: M.Ö 630.
37) Hagay: M.Ö 520.
38) Zekerya: M.Ö 520.
39) Malaki: M.Ö 397.

YENİ ANTLAŞMA (İNCİL):
Yeni Antlaşma kutsal ilan edilen dini metinler (mektuplar ve kitaplar) den oluşur. Dili Yunancadır. Asıl adı Yunanca Evangelion***8217;dur. İncil kelimesi Arapçadan alınmıştır.13 bölümü Pavlus***8217;un mektupları olmak üzere toplam 27 bölümdür.

Yeni Ahit***8217;in sadece Matta, Markos, Luka, Yuhanna kitapları değil tamamı,(mektuplarda dâhil) kutsal olarak kabul edilir.
Yeni Antlaşmadaki kitapların sıralaması ve Hıristiyan kaynaklarca tahmin edilen yazılış tarihleri şöyledir:

1. Matta, MS. 50.(Bu kitap dört İncil***8217;den biri olarak kabul edilir, yazarı kendisini tanıtmamıştır, Levi diye bilinen vergi memuru (Havari)Matta olduğu kabul edilir.)
2. Markos, MS. 55***8211;60.(Bu kitap dört İncil***8217;den biri olarak kabul edilir, yazarı kendisini tanıtmamıştır, Barnaba***8217;nın yeğeni Petrus***8217;un çevirmeni Markos olduğu tahmin ediliyor.)
3. Luka, MS. 80. (Esasen Teofilos adında birisine yazılan bir mektuptur. Bu kitap dört İncil***8217;den biri olarak kabul edilir, yazarı kendisini tanıtmamıştır, Luka olduğu tahmin ediliyor.)
4. Yuhanna, MS. 96. (Bu kitap dört İncil***8217;den biri olarak kabul edilir, yazarı kendisini tanıtmamıştır,(Havari)Yuhanna olduğu tahmin ediliyor.)

5. Elçilerin işleri MS. 63.Bu kitabın Luka tarafından yazıldığı tahmin ediliyor.

Pavlus***8217;un mektupları (Romalılardan itibaren Filimun***8217;da dâhil toplam 13 kitap)

6. Romalılar, M.S. 54.
7. 1. Korintliler, M.S. 54.
8. 2. Korintliler, M.S. 56***8211;57.
9.Galatyalılar, M.S. 55***8211;60.
10.Efesliler, M.S. 60***8211;64.
11.Filipililer, M.S. 60***8211;64.
12.Koloseliler, M.S. 60***8211;64.
13.1. Selanikliler, M.S. 53***8211;54.
14.2. Selanikliler, M.S. 53***8211;54.
15.1. Timoteyus, M.S. 65***8211;67.
16.2. Timoteyus, M.S. 65***8211;67.
17.Titus, M.S. 66.
18.Filimun, M.S. 60***8211;64.

Diğer mektuplar:

19) İbraniler, M.S. 60***8211;70.(.Bu kitabın yazarı hakkında bir bilgi yok.)

20) Yakup, M.S. 50.(.Bu kitabın yazarının Hz. İsa***8217;nın kardeşi Yakup olduğu sanılıyor)

21) 1.Petrus, M.S. 64***8211;65.(Bu kitabın başında yazarın (Havari)Petrus olduğu bildiriliyor.)
22) 2. Petrus, M.S. 67***8211;68. (Bu kitabın başında yazarın (Havari)Petrus olduğu bildiriliyor.)

23) 1. Yuhanna, M.S. 90.(Kitapta yazarı açıklanmıyor,(Havari) Yuhanna olduğu sanılıyor)
24) 2. Yuhanna, M.S. 90. (Kitapta yazarı açıklanmıyor,(Havari) Yuhanna olduğu sanılıyor)
25) 3. Yuhanna, M.S. 90. (Kitapta yazarı açıklanmıyor,(Havari) Yuhanna olduğu sanılıyor

26) Yahuda, M.S. 65***8211;80.( Bu kitabın başında yazarın Yakup***8217;un kardeşi Hz. İsa***8217;nın üvey kardeşi Yahuda olduğu bildiriliyor.)

27) Esinleme,(Vahiy) MS 98.(Bu kitabın yazarı kendisini tanıtmamıştır. (Havari) Yuhanna olduğu sanılıyor.)


(1)kanonik:Resmi kabul edilen İncillere verilen ad
(2)Aramice:eski adı aram olan suriye dili

Nüve Forum

Konu diyesi tarafından (18.08.08 saat 12:19 ) değiştirilmiştir.. Sebep: Link Ekleme
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 17.08.08, 04:56
zamane3436 - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Çekingen
 
Üyelik tarihi: Jul 2008
İletiler: 51
zamane3436 olağanüstü bir gizeme sahip!zamane3436 olağanüstü bir gizeme sahip!zamane3436 olağanüstü bir gizeme sahip!
Standart Cevap: Kutsal kitap nedir:

Konu hakkında önemli bilgi

İncillerin yazılış tarihleri hakkında:

İnciller için verilen yazılış tarihleri 1.yüzyılı gösteriyor.
Ancak bu tarihler eldeki kanonik(1)Yunanca İnciller için değildir.
Yeni antlaşmanın en eski el yazmalarının (bazı küçük parçalar hariç) 4. yüzyıldan kaldığı net olarak biliniyor.
4. yüzyıldan kalma bu el yazmalarının 1. yüzyılda yazıldığı tahmin edilen metinlerin birer tercüme ve kopyası olduğu söylenmektedir.
Ancak bunlar kopyalama yöntemi ile mi yazıldı yoksa rivayetlere dayanarak mı yazıldı ayırt edilmesi çok zor olduğu da ifade edilmektedir.

Mauruce Bucaelli 30***8211;40 yıl boyunca yazılı bir İncil bulunmadığını mevcut İncil bilgilerinin sözlü rivayetlere dayandığından bahsederken cümleleri şöyle bağlar<<Sinoptik (2) İnciller çerçevesi sırf edebidir, yani tarihi temelden noksandır.>>

Kenyon gibi bazı araştırmacılar orijinal nüshalarla Yunanca yazmalar arasındaki yaklaşık 3 asırlık zaman diliminin aslında başka yazmalar karşısında çok az bir süre olduğundan ve kopyalanan orijinal yazmalardan önemli sayılmayacak bazı farklılıklar olduğundan bahsederler.
Müslümanlar dışında da bazı araştırmacılar ise bu zaman farkının İncillerin güvenilirliğini etkilediğini ifade ederler.


(1)Kanonik: yazılış dili Yunanca olan resmi İnciller
(2)Sinoptik: Matta, Markos, Luka İncillerinin benzeşmesinden dolayı böyle isimlendirilmiştir.
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 05.03.12, 13:13
Acemi
 
Üyelik tarihi: Mar 2012
İletiler: 3
fatosbudak doğru yolda ilerliyor.
Standart Cevap: Kutsal kitap nedir:

Audio Quran Translation mp3 All Languages Quran Mp3 Download and Listen Online Quran
42 dilde kuran meali online dinlene bilir bir cok türkçe tercüme ve seslendirmesiyle videoquran.net
adresinden alabilirsiniz.arnavutca amerikce arapca azerice bahasa indonesia bangala bengali berberce
tamazgitce boşnakca cince ingilizce filipince fransızca almanca gujareti hintce kannada dili korece
kürtçe malayalam maranoa marthi peştunca persce portekizce rusca somalice ispanyolca kisvahili tagalog
tamilce telagu türkçe urduca uygurca özbekce ve daha bir cok dilde sesli kuran tercümesi indire bilir
dinleye bilir. veya bilgisayarınıza program olarak yükleyebilir. hatta sitenize ekleye bilirsiniz.
sadece arapca isteyenler için 150 değişik hafızdan sesli kuran için mp3 quran audio quran mp3
sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 27.12.12, 15:33
Acemi
 
Üyelik tarihi: Mar 2012
İletiler: 3
fatosbudak doğru yolda ilerliyor.
Standart arkadas bul, arkadas ara, arkadaşlık

Arkadaş bulmakta son nokta, sadece çevrenizdekilerle yetinmeyin. Internete açılın kızlar orada, bir site buldum, bedavadan ucuza yani beleş. Ortam o biçim, kaçırmayın muhabbet var, benden söylemesi. Arkadaş sitelerine para kaptırmaya gerek yok, bu sitede herşey çok iyi ve bedava, aylık para ödemesi yok. Görüntülü konuşmalardan bahsetmiyorum bile. Bir defa üye oluyorsun, ömür boyu ücretsiz. Sitede her çeşit insan mevcut, herkesin aradığını bulacağından şüphem yok.

Arkadaş Bul Arkadaş Ara Arkadaşlık Bulma Arkadaş Olma, arkadaş bul
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
kitap, kutsal, nedir:

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 21:13 .