Nüve Forum


Bilim ve Teknoloji hakkinda Bilimler ile ilgili bilgiler


Bilimlerin listesini çıkartmak, güç bir iştir. Bilimsel tutumun nitelikleri mantık, kesinlik, metot, doğruluk, nesnellik, ustalık ve sentez yeteneği çoktan beri kanıtlandığı için, bunların benimsenmediği hiç bir araştırma alam kalmamıştır. Böylelikle

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 26.05.08, 07:52
Uzman
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 2.134
Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!
Standart Bilimler

Bilimlerin listesini çıkartmak, güç bir iştir. Bilimsel tutumun nitelikleri mantık, kesinlik, metot, doğruluk, nesnellik, ustalık ve sentez yeteneği çoktan beri kanıtlandığı için, bunların benimsenmediği hiç bir araştırma alam kalmamıştır. Böylelikle kesin (matematik, astronomi), deneysel (kimya, fizik) ve doğal (jeoloji, botanik, zooloji, biyoloji) bilimlerin yambaşında, toplumun ve insanın çeşitli yönlerini inceleyen insan bilimleri (tarih, coğrafya, psi-koloji, sosyoloji), zenginliklerin üretimini ve tüketimini düzenleyen mekanizmalarla uğraşan ekonomik bilimler de (iktisat) ortaya çıkmış bulunmaktadır.[coverattach=1]
Bilimsel serüven, Milattan 3000 yıl kadar önce, Mısır'da ve Mezopo-tamya'da başladı. Matematik ile astronomi, oralarda doğdu. Mısırlılar, ö-zellikle yüzeyleri ve bazı hacimleri hesaplamayı biliyorlardı; aritmetiği de basit kesirlerin hesaplanmasına kadar geliştirmişlerdi. Kaideliler on ikiyi esas alan hesap sistemini buldular ve daireyi 360 dereceye böldüler. [coverattach=2] Astronomide Mısırlılar ve Kaideliler, Güneş'in gökyüzünde bir yılda izlediği yolu ve tutulumu (Güneş'in çizdiği çemberin sınırladığı daire) buldular ve bunu on ikiye bölerek ilk burçları meydana getirdiler. Kaideliler gökyüzü olayları arasında özellikle tutulmalarla ilgilendiler: bunların belirli bir dönemde yinelendiğini saptadıktan sonra, Ay'ın veya Güneş'in bir daha ne zaman tutulacağını tahmine çalıştılar.
Ama Mısır'da ve Mezopotamya'da, bu olayların nedenini açıklamak için herhangi bir istek belirmedi ve bu bilgiler., sadece basit gerçeklerin görülmesinden ibaret kaldı.


kaynak 12
cilt:1/ syf: 242-247
Eklenmiş Resimin Önizlemesi
Bilimler-intro_science.jpg   Bilimler-science-bilimler.jpg  
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 26.05.08, 07:54
Uzman
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 2.134
Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!
Standart Yunanlıların katkısı

Yunanlıların katkısı


Bilim, VI. yy.dan itibaren, Yunanistan'da filozoflar sayesinde bir a-tılım gösterdi; bu filozofların başlıca uğraşı bilmek, anlamak ve açıklamaktı.
Thales, Pythagoras, Eukleides, Apol-lonios geometriyi geliştirdiler. Hip-pokrates tıp bilimini ilerletti. M.Ö. III. ve II. yy.larda, Yunan bilimi doruğuna erişti. Arkhimedes statik biliminin (mekaniğin, nesnelerin dengesiyle uğraşan bölümü) temellerini attı; suya batan her cismi yukarı iten kaldırma gücünün ilkesini buldu ve matematik hesabı geliştirdi; birçok makine de icat etti.
Eratosthenes Dünya'nın çevresinin uzunluğunu hesapladı ve ilk coğrafya haritasını yaptı. Aristarkhos on sekiz yüzyıl önceden, Kopernik sistemini haber veren bir gezegen sistemi tasarladı: ayrıca, Ay'ın çapını da doğru olarak hesapladı. Nihayet, Hipparkhos, trigonometrinin esaslarını koydu ve Ay ile Güneş'in hareketleri kuramını hazırladı, özellikle tutulmaların mekanizmasını açıkladı. İlk yıldız katalogu da onun eseridir.
M.S. II. yy.da, Klaudios Ptolemaios, kendinden öncekilerin çalışmalarını yeniden ele alarak tamamladı. Onun öne sürdüğü Evren sistemi, Dünyanın, Evren'in merkezinde hareketsiz durduğunu kabul ediyor ve o çağdaki gözlemlere uygun olarak gezegenlerin hareketini geometrik yönden açıklıyordu. Ondan sonra, Diophantos, ce-biri icat etti, Pappus geometriyi geliştirdi ve Galenos da anatomi konusunda birçok buluşlar açıkladı. Daha sonra, Yunan uygarlığının gerilemesi ve giderek Roma uygarlığı önünde silinmesi, bilim için uzun bir hareketsizlik döneminin başlangıcı oldu.
Her şeyden önce güncel ve siyasal sorunlarla uğraşan Romalılar bilimsel bilgileri küçümsüyor gibiydiler; onların bilime hiç bir özgün katkıları olmamıştır. İhtiyar Plinius'un ünlü Doğa Tarihi ancak ansiklopedik bir derlemeden ibarettir. Buna karşılık, güçlü mühendisler ve yapıcı insanlar yetiştiren Romalılar tekniğe önem vermişler, geniş imparatorluğun içerisinde yollar, sukemerleri ve sayısız anıtlar yaparak kendilerini göstermişlerdir.
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 26.05.08, 07:54
Uzman
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 2.134
Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!
Standart Araplarda bilim

Araplarda bilim


Yunan mirası, Latin dünyasına Araplar tarafından aktarıldı. IX. ve X. yy.larda Bağdat ile Şam, giderek gelisen düşünce merkezleriydi. Yunan bilimsel metinleri buralarda Arapça-ya çevrildikten sonra, Sicilya, İspanya ve Fransa'ya geçiyordu. Araplar özgün eserler de veriyorlardı: ast-rolojiye meraklı olduklarından, astronomik hesabı ve âletleri geliştiriyor, tarih zayiçelerini (yıldız falı) tutmakta işe yarayan daha doğru astronomi cetvelleri hazırlamağa çalışıyorlardı. Böylece Araplar, gökcisimlerinin yerini tespit etmeğe uğraşırken astronomiyi geliştirdiler.
Bunun gibi, simyaya duydukları merak yüzünden de kimyacı oldular: gerçi altın yapmayı başaramadılar ama, yeni cisimler ve alaşımlar buldular, bunların özelliklerini incelediler. Ebu Musa Cabir 800 yılına doğru, sülfürik ve nitrik asitleri, arseniği, antimuanı, boya ve demir-çelikle ilgili yöntemleri buldu.
XII. yy.dan itibaren, Arap bilimi gerilemeğe yüz tuttu. Ama o arada bu bilgiler başka düşünce merkezlerine aktarılmıştı: Paris, Oxford, Bolonya gibi. Basımcılığın icadından sonra Rönesans batı dünyasında, e-debiyat ve sanatta olduğu gibi bilimde de verimli bir dönem oldu.
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 26.05.08, 07:54
Uzman
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 2.134
Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!
Standart bir yeniden doğuş

bir yeniden doğuş
XV. yy. sonunda, pusula ve saat giderek daha geniş ölçüde kullanılırken, coğrafyayı altüst edecek olan, büyük seferler çağı açıldı. Kristof Kolomb 1492 yılında Amerika'yı keşfetti. Altı yıl sonra, Vasco de Gama Ümit Burnu'ndan Hindistan yolunu açtı. Bir süre sonra (1519-1522), Macellan ilk dünya turunu yaptı: böylelikle Pythagoras'ın izdaşlarından iki bin yıl sonra, Dünya'nın yuvarlak olduğunu bir kere daha keşfetti. Bir yandan da haritacılık ilerlemekteydi. Flaman Gerard Mercator ilk dünya haritasını yayımladı ve 1569'da günümüzde de haritaların hazırlanmasında kullanılmakta olan bir projeksiyon (izdüşüm) sistemi icat etti. italyan matematikçileri Tartaglia ile Cardan, Fransız Viete, cebirde büyük bir ilerleme sağladılar. Ambroise Pare, cerrahlık yöntemlerini yeniledi. Flaman Vesale ile İspanyol Servet insan vücudunun ilk teşrihini yaptılar ve anatomiyi ilerlettiler.
Nihayet, Polonya'lı astronom Ko-pernik'in, varsayımının 1543'te yayımlanması ve gezegenlerin Güneş çevresinde döndüğünün böylece ortaya a-tılması, gerçek bir bilimsel devrin başlangıcı oldu. Dünya'yı Evren'in merkezi sayan eski görüşlerin yıkılışı, dini ve felsefeyi de altüst etti.
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 26.05.08, 07:55
Uzman
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 2.134
Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!
Standart modern bilim

modern bilim
Galilei'nin eseri, bilimi modern çağa sokmuş oldu. Deneysel fiziğin ve dinamiğin (mekaniğin, güçle hareket arasındaki ilintileri inceleyen bölümü) kurucusu böylece astronomik buluşlarıyla da ün kazanırken ilk teleskoplar ve dürbünler de kullanılmağa başlıyordu.
Çok geçmeden matematikçiler de yeni «âletler XVII. yy. sonunda, Newton evrensel yerçekimini keşfetmekle bilime çok büyük bir katkıda bulundu; yerçekimi, hem matematiği, hem fiziği, hem astronojniyi ilgilendiriyordu.
Bu dönem, optik yönünden de verimli olmuştur: Descartes ışıkların'kırılması yasasını buldu; Nevvton, beyaz ışığın bileşimini keşfetti; Dani-marka'lı Römer, ışığın *hızını buldu (1675); Hollanda'lı Huygens ve Nevvton ışık enerjisinin niteliğini saptamağa çalıştılar. Coğrafya da önemli ilerlemeler kaydetti: Picard ile La Hire, Fransa haritasındaki büyük yanlışları ortaya çıkarıp düzelttiler. Nihayet, mikroskobun kullanılması yaygınlaşırken, doğa bilimlerinde de bir ilerleme oldu: İtalyan Malpighi, İngiliz Hooke, Hollanda'lı Swammer-dam ve Van Leeuvvenhoek, böceklerin anatomisini ve *bitkilerin yapısını keşfettiler.
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 26.05.08, 07:55
Uzman
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 2.134
Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!
Standart deneysel düşünce

deneysel düşünce
XVIII. yy.da bilim gerçek bir moda haline gelip salonları doldurdu. Soylular, burjuvalar ve saray papazları, ellerine birer gök dürbünü, mikroskop veya çeşitli fizik âletleri geçirip gözlem ve deneyin tadını çıkarmağa başladılar. Bu olumlu ortamda bilim, fetihlerini sürdürdü. Fizik ile astronomiyi değerlendirmek için büyük bilimsel seferlere girişildi: Mau-pertius yönetimindeki bir heyet, Laponya'ya gönderildi; La Condamine başkanlığındaki bir başka heyet de, Peru'ya gitti; bunların görevi bir meridyen yayını ölçmek ve Dünya'nın
yassılık derecesini saptamaktı. La-lande Berlin'e ve La Caille da Kap'a, Dünya'nın Ay'a olan uzaklığını ölçmek üzere gönderildiler. Birkaç yıl sonra, Bougainville, Büyük Okya-nus'u keşfe çıktı. Cook Tahiti'ye, Yeni Zelanda'ya, Avustralya'ya ayak bastıktan sonra, Yeni Kaledonya'yı keşfetti. Bu seferler hem coğrafyaya, hem de, o tarihlerde Linnaeus'un ve Jussieu kardeşlerin atılımlarıyla gelişen botanik bilimine yarar sağladı. Kimya alanında da, büyük bir ilerleme oldu: İngiliz Priestley, 1774'de oksijeni havadan ayırmayı başardı, sonra Lavoisier bu gazın yanmadaki rolünü keşfetti ve havanın bileşimini ortaya çıkardı (1777). Matematiğe gelince, analizin geliştirilmesi, tasarı geometrinin icadı ve Evren'in denklemler haline getirilmesi (gök mekaniği) sayesinde şaşırtıcı ilerlemesini sürdürüyordu.
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 26.05.08, 07:56
Uzman
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 2.134
Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!
Standart bilimlerin çoğalması

bilimlerin çoğalması
XIX. yy.da teknik icatlar hızla çoğalırken ve sanayi hamle yaparken bilim de kendi alanını genişletiyordu. Fizikte, mekanik, akustik ve optik dallarına elektrik ve termodinamik eklendi. Kimyada, atom kuramı kurulurken, karbon bileşiklerinin incelenmesi de organik kimyayı doğuruyordu. Astronomide, gök mekaniği, Neptün gezegeninin keşfiyle (1846) kendini kabul ettirdi. Fotoğrafın ve tayf analizinin kullanılması, astrofizik dalını meydana getirdi. Nihayet, saf matematik de giderek daha yaygın genellemelere olanak sağlayınca, yüzyılımız, bilimin zafer çağı oldu.
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
bilimler

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 00:50 .