Nüve Forum

Nüve Forum > kütüphane > Bilim ve Teknoloji > Nükleer Teknoloji > nükleer santral yararı zararları

Nükleer Teknoloji hakkinda nükleer santral yararı zararları ile ilgili bilgiler


1)Santral Türleri Bir ülke elektrik enerjisini hemen hemen her alanda kullanır.Bu elektrik enerjisini santrallerden sağlanır.Santraller üç gruba ayrılır. a)Hidroelektrik santralleri b)Termik santraller c)Nükleer santraller Hidroelektrik santrallerde suyun potansiyel enerjisinden, termik

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 15.02.07, 18:33
nuvekolik
Ziyaretçi
 
İletiler: n/a
Standart nükleer santral yararı zararları

1)Santral Türleri

Bir ülke elektrik enerjisini hemen hemen her alanda kullanır.Bu elektrik
enerjisini santrallerden sağlanır.Santraller üç gruba ayrılır.
a)Hidroelektrik santralleri
b)Termik santraller
c)Nükleer santraller

Hidroelektrik santrallerde suyun potansiyel enerjisinden, termik
santrallerde yakacaklar yakılmasından ve nükleeer santrallerde atomun
çekirdeğinin parçalanmasından açığa çıkan enerji kullanılılır.

2)Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi
Nükleer santralde enerji,istasyonun merkezindeki reaktörün içinde üretilen
ısıyla sağlanır.Bu ısı,uranyum atomunun zincirleme reaksiyonu sonucu elde
edilir.Bu reaksiyon kontrollü bir şekilde yapılır.Nötronların sürati önce
modülatörden geçirilerek yavaşlatılır ve böylece diğer çekirdekleri
parçalamaları kolaylaştırır.Reaktörde açığa çıkan nötronlar emme yeteneği
olan kontrol çubukları vardır.Buradan nötronları bırakarak veya çekerek
reaksiyonlar kontrol altına alınır.Bölünen uranyumatomları ısı verir.

Çubuklardan çıkan bu ısı reaktörün çevresini saran gaz tabakası tarafından
emilir.Isınan gaz,ısı değiştiricisi de denilen ısı eşanjörüne
alınır.Bunlaraısı değiştiricisi de denmesinin nedeni,gazda bulunan
ısıyı ufak boruların
içindeki suya vermeleridir.Isı eşanjörünün üstündeki su,aşırı ısınma sonucu
buharlaştırılır.Bu şekilde oluşturulan buhar sadece yüksek bir ısıya
değil,aynı zamanda yüksek bir basınca da sahiptir.Bu yüksek basınç ve sıcak
buhar kalın borular aracılığıyla türbinlere yollanıTürbin içinde bulunan
pervane basınlı gazla döner,türbin jeneratöre bağlıdır ve süratle dönünce
enerji üretir.Oluşan buhar yeniden ısı haline gelir,su yine buharlaşır.

Uranyum sadece su üretmez,radyasyon da üretir ve radyasyon insan sağlığı
için son derece zararlı ve tehlikelidir.Bu nedenle reaktör içindeki
reakasiyonu dışarıya çıkaramayacak şekilde çelik ve çok kalın betonla
örtülüdür.Kontrol odasında herşey büyük bir dikkatle monitörden
izlenir.Burada çalışanlar oluşan elektrik enerjisinin büyük bir kentin
enerji ihtiyacını karşılayacak kadar olmasını sürekli bir şekilde denetler.

Atıkların Korunması ve Saklanması
Sonunda reaktörün içinde yeterli ısıyı üretecek enerji kalmaz. Uranyum
atomlarındaki enerji tükenmiştir.Bu çubuklar son derece sıcak hem de
taşıdıkları radyasyon nedeniyle tehlikelidir. Bu nedenle özel,kalın
muhafazalı yöntemlerle alınırlar.

Uranyum çubukları soğuyuncaya,radyasyon normal seviyeye gelinceye kadar
suyun altında muhafaza edilirler.Zamanı gelince de bunlar kalın muhafazalar
içinde dikkatle analizlerinin yapılacağı istasyonlara
nakledilirler.Buradayapılan analizler sonucu radyasyon seviyesi yüksek
olanlar ayrılır.
Radyasyonu normal düzeye inen katı cisimler toprağa gömü- lürken,sıvı denize
verilir.Radyasyonu yüksek olanlar,bu amaçla yapılmış özel binalara
alınır.Reaktörümüzde uranyum atomlarının bölünmesiyle elektrik üretmeye daha
yıllarca devam eder.

1kg uranyumun vereceği enerjiyi ancak 25ton kömürün yanmasıyla elde
edilir.Uranyum çok daha fazla enerji üretebilir ama işlem sırasında sadece
%1'i kullanılır.

Bugün İngiltere'nin elektrik enerjisinin %20'sini ve gelecekte daha çok bu
enerjiyi karşılayacak olan uranyum sağlar.
Nükleer Santrallerin Önemi ve Zararları
Nükleer santrallerde atom çekirdekleri parçalanarak enerji
sağlanır.Atomunçıkardığ ısı enerjisi yüksektir,ama çıkardığı radyasyon
ancak özel binalarda
veya kurşun mezarlarda saklanır ve uzun yıllar radyasyon yayar.

1970'li yıllarda yaşanan petrol darboğazında nükleer enerjiyle kurtulunmuş
ama saklanması da çok pahalı olduğundan talep azalmıştır.

Ayrıca santraldeki ufak bir sızıntı milyonlarca canlının radyasyona maruz
kalmasına sebep olacaktır.Örneğin;1986 yılında Rusya'da Çernobil Nükleet
Santrali'ndeki sızıntıdan 3milyon insan radyasyona maruz
kalmış,radyasyon,Karadeniz kıyılarına kadar ulaşmıştır.

Türkiye'de de 1976'dan beri Akkuyu'da nükller santral kurulması gündeme
gelmiştir ama çevre örgütlerinin baskılarıyla ertelenmiştir.Ayrıca 25km
açığından geçen Ecemiş Fayı'da burayı tehdit etmektedir.

ATOM ENERJİSİ İLE İLGİLİ KURULUŞLAR
1)Atom Enerjisi Ajansı(Uluslararası)
Birleşmiş Milletlerin koruyuculuğu altında,özerk eğilimde hükümetler arası
örgüt.957'de kuruldu,merkezi Viyana'dadır. Genel amacı,atom enerjisinin tüm
dünyada barışa,sağlığa ve refaha katkılarını çabuklaştırmak ve
arttırmaktır.5 Mart 1970'te yürürlüğe giren nükleer silahların yayılmasının
önlenmesi antlaşması ajansı,atom ve enerjisinin barışçı amaçlarla
kullanılmasının nükleer silah üretimine yol açmaması için çalışmalar
yapmakla görevlendirilmiştir.IAEA 110 üye devleti biraraya getirir.Türkiye,
14 Haziran 1957 tarihi ve 7015 yasa uyarınca ajansa üyedir.

2)Atom Enerjisi Kurumu(Türkiye)
Türkiye'de,atom enerjisinin kalkınma planlarına uygun olarak,barışçı
amaçlarla ve ülke yararına kullanılmasını sağlamak;temel ilke ve politikalar
belirleyip önermek; bilimsel teknik ve idari çalışmalar yapmak, düzenlemek,
desteklemek,kordine etmek ve denetlemek üzere yasayla kurulmuş bir kamu
tüzel kişidir. 6821 sayılı yasayla 956'da kurulan Atom Enerjisi
Komisyonu'nun yeniden örgütlenmesine ilişkin 2680 sayılı yasa uyarınca
1982'de faaliyete geçen Atom Enerjisi Kurumu(kısa adıTAEK)Atom Enerjisi
Komisyonu,Danışma Kurulu,İhtisas Daireleri ve bağlı kuruluşlardan
oluşur.TAEK başkanı,konusunda bilgi ve uzmanlık sahibi kişiler arasından
başbakan tarafından seçilir ve ortak kararname ile atanır.Atom Enerjisi
Komisyonu,TAEK başkanının başkanlığında başkan yardımcıları,Milli
savunma,dışişleri enerji ve tabi kaynaklar bakanlıklarından birer üye ile
nükleer alanda eğitim,öğretim ve araştırma yapan dört öğretim
üyesinden;Dannışma Kurulu da nükleer alanda çalışan öğreten üyeleri ile
öteki ilgili kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzmanlar arasından,Atom
enerjisikomisyonu'nun önerisi ve başbakanın onayı ile görevlendirilen
kişilerden oluşur.Kurumun başlıca ihtisas daireleri;Nükleer güvenlik
dairesi;Radyasyon sağlığı ve güvenliği dairesi;
Araştırma-geliştirme-koordinasyon dairesi ve Teknoloji dairesi'dir.Kurum,ayrıca
nükleer alanda çalışmalar yapmak üzere,araştırma ve eğitim
merkezleri,laboratuvarlar,deneme merkezleri ve güç üretimine dönük olmayan
pilot tesisler gibi bağlı kuruluşlar oluşturulabilir.Halen kuruma bağlı
olarak çalışan dört kuruluş bulunmaktadır: 1962'de İstanbul'da kurulan
Çekmece nükleer araştırma ve eğitim merkezi, 1966'da Ankara'da çalışmaya
başlayan Ankara nükleer araştırma ve eğitim merkezi,1981'de
kurulanAnkara-Lalahan veteriner hekimlik hayvancılık nükleer araştırma
enstitüsü,1986'da

Karadeniz Üniversitesi'nde kurulan ve 1987 yılında çalışmaya başlayan Deniz
ve çevre radyobiyolojisi araştırma enstitüsüdür.

3)Nükleer Bilimler Enstitüsü
Ankara'da Hacettepe Ünüversitesi'ne bağlı olarak nükleer bilimler alanında
lisansüstü eğitim ve araştırma yapan yükseköğretim kurumudur.1982'de kurulan
enstitü, Türkiye'de nükleer teknoloji'nin kurulup geliştirilmesi için
gerekli bilimadamlarını yetiştirmeyi amaçlar;nükleer reaktör tasarımı ile
ilgili çeşitli düzeylerde araştırmalar yapar.Çalışmalar arasında nötronik
alanındaki ve termikleşme hesapları ile ilgili kurumsal ve sayısal
araştırmaların yanında,deneysel araştırmalar da yer alır;nötron
etkinleştirme konusundaki çalışmalar sürdürülmektedir.

4)Nükleer Enerji Ajansı
Ekonomik işbirliği ve kalkınma teşkilatı üyesi Avrupa ülkeleriyle
Avust-ralya,ABD,Kanada ve Japonya'nın üyesi olduğu
kuruluştur.Avrupatoplulukları komisyonudur.

Nükleer enerji ajansı'nın çalışmalarına katılır.Kuruluşun merkezi Paris'
tedir.Amacı,nükleer enerjinin barışçı amaçlarla kullanılmasını uyumlu bir
biçimde geliştirmektedir. Öteki ululararası kuruluşlarla ve özellikle de
Uluslararası atom enerjisi ajansı ile işbirliği yapar.

alıntı

* Hayati Kaya'nın Diğer Yazıları için tıklayınız

Konu loli tarafından (20.02.08 saat 17:27 ) değiştirilmiştir..
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 21.02.08, 18:42
Nüvekolik
Ziyaretçi
 
İletiler: n/a
Thumbs up Cevap: nükleer santral yararı zararları

çok teşekürler
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
nükleer, santral, yararı, zararları

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 08:59 .