Nüve Forum

Nüve Forum > kütüphane > Bilim ve Teknoloji > Tıp > Kardiyoloji > Künt göğüs travmasına bağlı papiller adale yırtılması

Kardiyoloji hakkinda Künt göğüs travmasına bağlı papiller adale yırtılması ile ilgili bilgiler


A case of papillary muscle rupture due to blunt chest trauma Yirmi yaşındaki erkek hasta, bir ay önce kavga sırasında göğsüne aldığı darbe sonrası nefes darlığı yakınmasıyla bir sağlık merkezine

Like Tree2Likes
  • 1 Post By Busra
  • 1 Post By Busra

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 05.06.09, 07:31
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Künt göğüs travmasına bağlı papiller adale yırtılması

A case of papillary muscle rupture due to blunt chest trauma
Yirmi yaşındaki erkek hasta, bir ay önce kavga sırasında göğsüne aldığı darbe sonrası nefes darlığı yakınmasıyla bir sağlık merkezine başvurmuş; buradaki sistemik muayenede kardiyak üfürüm saptanması üzerine, ekokardiyografik inceleme için hastanemize sevk edilmişti. Transtorasik ve transözofajiyal ekokardiyografide papiller adale yırtığı ve ileri derecede mitral yetersizlik saptandı. Ameliyata alınan hastada, anterior kapakçığa ait korda grubunun papiller adaleyle birlikte kopmuş olduğu görüldü ve onarıma uygun olmadığına karar verilerek kapak eksizyonu ve arkasından kapak implantasyonu uygulandı.

Künt kalp yaralanmaları klinik olarak önemli ya da önemsiz sonuçlara yol açabilir. Klinik olarak önemli yaralanmalar, kardiyak rüptür (atriyal veya ventriküler), septal rüptür, kapak disfonksiyonu ve koroner trombozuna neden olan olaylardır.[1] Bu ciddi yaralanmalarda tamponad, kanama ve ciddi kalp fonksiyon bozukluğu gelişebilir. Septum rüptürü ve kapak disfonksiyonu (kapakçık yırtılması, papiller kas veya korda kopması) başlangıçta semptomsuz olsa da daha sonra kalp yetersizliği ortaya çıkabilir.[1-3]
Bu yazıda, künt göğüs travmasına bağlı papiller adale yırtılması nedeniyle geç dönemde kalp yetersizliği gelişen bir olgu sunuldu.

OLGU SUNUMU
Yirmi yaşındaki erkek hasta, nefes darlığı yakınmasıyla bir göğüs hastalıkları hastanesine başvurmuştu. Hastanın bir ay önce kavga sırasında göğsüne darbe geldiği ve bir özel klinikte iki günlük tedavi sonrası taburcu edildiği öğrenilmişti. Göğüs hastalıkları kliniğinde nefes darlığının etyolojisi araştırılmış, bilgisayarlı göğüs tomografisinde (BT) her iki akciğerde periferik alanların korunmuş olduğu, santral kesimlerde hava bronkogramları içeren yaygın parenkimal konsolidasyon alanları olduğu görülmüştü. İki taraflı plevral efüzyon, prevasküler ve pretrakeal yerleşimli en büyüğü 1 cm çapında olan birkaç adet lenf nodu, iki taraflı aksiller lenf nodları ve sağ hiler kalsifik lenf nodu saptanmıştı. Hastaya uygulanan antibiyotik tedavisine rağmen nefes darlığı devam etmişti. Sistemik muayenede kardiyak üfürüm saptanması üzerine, hasta ekokardiyografik inceleme için hastanemize sevk edilmişti.
[coverattach=1]Transtorasik ekokardiyografide papiller adale yırtığına bağlı ileri derecede mitral yetersizlik saptandı (Şekil 1a).

Aynı gün yapılan transözofajiyal ekokardiyografide anterior kapağa ait korda grubunun tutunduğu papiller adalenin yırtıldığı izlendi ve eksantrik ileri mitral yetersizlik saptandı (Şekil 1b). Hastanın rutin biyokimya, tam kan sayımı ve protrombotik hematolojik incelemele (ANA, anti-dsDNA, antikardiyolipin, lupus antikuagülan, homosistein, protein C ve S, faktör 5 leiden, vb.) bulguları normaldi; elektrokardiyografide bir anormallik görülmedi.
Toplanan veriler ışığında hastanın iskemik olmadığına karar verildi. Kardiyovasküler cerrahi kliniğine de danışılarak, koroner anjiyografi yapılmadan cerrahi tedaviye karar verildi.
[coverattach=2]Ameliyatta anterior kapakçığa ait korda grubunun papiller adaleyle birlikte kopmuş olduğu görüldü ve onarıma uygun olmadığına karar verilerek kapak eksizyonu uygulandı (Şekil 2).

Bir kısmı pledgedli, diğerleri tek tek 2/0 dikişle, 29 No St. Jude BL (St. Jude Medical, ABD) kapak implante edildi. Ameliyat sonrasında en uygun antikoagülasyon düzeyi sağlanan hasta transtorasik bazal ekokardiyografi yapılarak taburcu edildi. Bir yıldır asemptomatik olan hasta kardiyoloji polikliniğimizce takip edilmektedir.

Kaynak ve Makale yazarları
Dr. Atila Bitigen,1 Dr. Bülent Mutlu,1 Dr. H. Basri Erdoğan,2 Dr. Yelda Başaran1
Geliş tarihi: 21.08.2005 Kabul tarihi: 17.11.2005
Yazışma adresi: Dr. Atila Bitigen. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, 34846 Cevizli, İstanbul.

Eklenmiş Resimin Önizlemesi
Künt göðüs travmasýna baðlý papiller adale yýrtýlmasý-sayi_8_14.jpg   Künt göðüs travmasýna baðlý papiller adale yýrtýlmasý-sayi_8_15.jpg  
__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 05.06.09, 07:32
Araştırma Görevlisi
 
Üyelik tarihi: Jul 2006
İletiler: 3.382
Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Busra öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Künt göğüs travmasına bağlı papiller adale yırtılması

TARTIŞMA
Künt kalp yaralanmalarının çoğu araba kazası, spor yaralanması, düşme ve kavgalar sonucu meydana gelmektedir. Künt kalp travmasında en sık yaralanma ezilme şeklinde oluşur. Histolojik olarak değişik düzeylerde subepikardiyal veya intramiyokardiyal kanama, lökosit infiltrasyonu ve ödem görülebilir.[4] Klinik sonuçlar, travmadan etkilenen yapıların daha iyi tolere edilen sağ tarafta olup olmadığına göre değişir. Triküspid yaralanmaları cerrahi tedaviye gerek duyulmadan yıllarca iyi tolere edilir.[4] Kalbin sol tarafındaki yüksek basınçlı sistemde ise ciddi hemodinamik sekeller oluşabilir. Septal rüptür ve kapakçık disfonksiyonu (kapakçık yırtılması, papiller kas veya korda yırtığı) başlangıçta semptomsuz olabilir; fakat, sonra kalp yetersizliği gelişebilir.[1-3] Künt göğüs travmasına bağlı intrakardiyak kapak yaralanması sık görülmez, ama önemlidir. Hızlı ve ilerleyici konjestif kalp yetersizliğine, hatta ölüme neden olduğu için tanı konduğunda cerahi olarak tedavi edilmesi gerekir.[5] Hastamızda, tanı ekokardiyografi laboratuvarında konduktan sonra cerrahi tedaviye karar verildi.
Papiller adale yırtılmasına bağlı mitral yetersizlik nadir görülür. En sık nedeni akut miyokard infarktüsüdür.[6] Miyokard infarktüsü yanı sıra antifosfolipid antikor saptanan hastalarda (sistemik lupus eritematozus) kapak tutulumu darlıktan çok yetersizlik şeklindedir. Asherson ve Cervera***8217;nın[7] yaptığı araştırmada, 45 yaş altı antifosfolipid antikorlu hastaların %5***8217;inde akut miyokard infarktüsü geliştiği bildirilmiştir. Bu nedenle, hastamızda koroner arter hastalığı risk faktörleriyle birlikte protrombotik nedenler de araştırıldı ve papiller adale yırtığının künt göğüs travması nedeniyle olduğu sonucuna varıldı.

Sonuç olarak, papiller adale yırtığına bağlı ileri derece mitral yetersizlik künt göğüs travmasının nadir bir komplikasyonudur. Künt göğüs travması sonrasında erken veya geç kardiyak sekellerin saptanmasında ekokardiyografinin önemi büyüktür. Sunulan olgu, tanıda sistemik muayene ve öykünün, gelişmiş tanı araçlarından daha önce geldiğini göstermesi açısından da ilginç bir örnek sayılabilir.

KAYNAKLAR
1. Ivatury RR, Rohman M. The injured heart. Surg Clin North ** 1989;69:93-110.
2. Fiane AE, Lindberg HL. Delayed papillary muscle rupture following non-penetrating chest injury. Injury 1993; 24:690-1.
3. Guhathakurta S, Chen Q, Nalladaru Z, Squire BH, Sharma AK. Delayed traumatic mitral regurgitation after blunt chest trauma. J Trauma 1999;47:982-4.
4. Liu SM, Sako Y, Alexander CS. Traumatic tricuspid insufficiency. ** J Cardiol 1970;26:200-4.
5. Kan CD, Yang YJ. Traumatic aortic and mitral valve injury following blunt chest injury with a variable clinical course. Heart 2005;91:568-70.
6. Reeder GS. Identification and treatment of complications of myocardial infarction. Mayo Clin Proc 1995;70:880-4.
7. Asherson RA, Cervera R. Antiphospholipid antibodies and the heart. Lessons and pitfalls for the cardiologist. Circulation 1991;84:920-3.

Makale yazarları
Dr. Atila Bitigen,1 Dr. Bülent Mutlu,1 Dr. H. Basri Erdoğan,2 Dr. Yelda Başaran1

__________________
http://nevart.net/
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
adale, bağlı, göğüs, künt, papiller, travmasına, yırtılması

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 01:43 .