Nüve Forum


Alfabeler hakkinda Alfabe ile ilgili bilgiler


ALFABE Bir dilin yazıya geçirilmesine yarıyan işaretler sistemine "ALFABE" denir. Bir büyük A harfi çizen kimse, gerçekte bir öküz başı çizdiğini aklı*na getirir mi? Veya bir M harfinin denizin dalgalarını

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 14.12.07, 22:22
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Alfabe

ALFABE

Bir dilin yazıya geçirilmesine yarıyan işaretler sistemine "ALFABE" denir.

Bir büyük A harfi çizen kimse, gerçekte bir öküz başı çizdiğini aklı*na getirir mi? Veya bir M harfinin denizin dalgalarını belirttiğini düşü*nür mü? Oysa, harflerimizin her biri başlangıçta bir nesnenin resmiydi. Sonradan bu resimlerin biçimi bo*zuldu ve tanınmaz hale geldi.
En eski yazı sistemlerinde sadece somut nesneleri belirten resimler var*dı: öküz, güneş veya su yazmak için, bir öküz başı, bir güneş, birkaç de*niz dalgası çiziliyordu. Böyle sistem*ler. Mısırlılarda, Hititlerde, Ameri*ka yerlilerinde çok yaygındı. Bugün de Çin yazısı kısmen bu ilkeye da*yanmaktadır.


kaynak 12
1.cilt / s.58-59-60
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 14.12.07, 22:23
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Alfabe Nasıl Doğdu

Alfabe Nasıl Doğdu

Eşyanın somut olarak belirlenmesi*ne dayanan bir yazı sistemi kuşku*suz çok karmaşıktı, kaç sözcük var*sa o kadar, yani binlerce resim ge*rektiriyordu. Bunun için M.Ö. II. bin-yılda *Fenikeliler çok daha basit bir sistem düşündüler. Akdeniz kıyısın*da bugünkü Lübnan'ın bulunduğu bölgeye yerleşmiş olan Fenikeliler, ö-zellikle ticaretle uğraşırlardı ve on*lara, kolay, çabuk ve sayıca az işaret*ten oluşmuş bir yazı sistemi gereki*yordu. Böylece nesneleri değil de *ses'leri yazabilmeyi düşündüler. îb-ranîceye çok benzeyen dillerinde bir*birinden ayrı 22 ses olduğunu göz ö-nünde bulundurarak 22 işaret tasar*ladılar; bunların hepsi sessiz harf*lerdi. Sesli harfleri yazmak düşünce*si daha sonraları gelişti.
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 14.12.07, 22:30
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Fenike Alfabesi

Fenike AlfabesiAlfabeyi bulanlar, sözgelimi se'sini belirlemek için, dillerinin sözcük'leri arasından bu sesle başlayan ve pek çok kullanılan bir kelimeyi seçtiler: ev anlamına gelen bet. Ve bu sesi pek sadeleştirilmiş bir ev resmiyle belirlediler. Bunun gibi [d] i-çin de bir kapı resmi seçildi, çünkü onlar kapıya dalet diyorlardı. Sıı'ya meni dedikleri için denizin dalgalarıyla bir baş resmi oluşturdular resmi, [r] sesini belirtiyordu. Sesli harfler yazılmadığından, bir sözcüğün başında sesli harf bulunduğunu belirtmek için özel bir sessiz harf kullanılıyordu; bu da bir öküz başı resmiydi: alef.
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 14.12.07, 22:34
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Alfabenin Yayılması

Alfabenin Yayılması

Bu dâhice buluş yüzyıllar boyu Ya*kındoğu'nun çeşitli kavimlerince kul*lanıldı. Sonra Eski Yunanlılar harf*lerin çizimini ve adını biraz değiştir*diler: alef'ten alfa, bet'len beta, da-teften delta çıktı {alfabe adı, ilk iki harf olan alfa-b e t a'darı gelir). Ek harf*ler, özellikle sesli harfler de geliştir*diler.
Romalıların pek az değiştirdiği bu alfabe, Latince aracılığıyla giderek batının büyük kesimine, daha son*ra da dünyaya yayıldı. X. yüzyılda, iki misyoner. Kiril ve Metodiy kardeşler, Yunan sisteminden hareketle îslav dillerini yazmada kullanılacak bir alfabe ortaya koydular: Ruslar, Ukraynalılar, Bulgarlar, Sırplar bu*gün, bu Kiril alfabesini kullanırlar. Günümüzde çeşitli ulusların kullan*dığı İbranî ve Arap alfabeleri de Fe*nike alfabesinden başlayarak oluş*muştur.
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 14.12.07, 22:47
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Türk Alfabesi

Türk Alfabesi

Eski Türklerin kullandığı Uygur ve Orhon alfabeleri de Yunan, Arap, Es*ki İran, Avestu ve Hint alfabeleri gi*bi, Fenike alfabesinden türemiştir. Türkler Orta Asya'dan batıya gelip yerleştikten sonra Arap alfabesini be*nimsediler. Arapçada sesli (ünlü) harf bulunmadığı için bunların yerine «hareke


Türk alfabesinde bütün ünsüz (ses*siz) harflerin adı, o harfin sonuna «e Türk alfabesinde 8'i ünlü (a, e, ı, i, o, ö, u, ü), 21'i ünsüz (b, e, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, v. z) olmak üzere 29 harf vardır.
değişik alfabeler
Yazıda kullanılan alfabelerden baş*ka, öie* durumlara göre yapılmış al*fabeler de vardır. Bunların başında körlerin kullandığı körler alfabesi ile telgrafçıların kullandığı *Mors alfa*besi gelir.
Körler alfabesi. XVI. yüzyıldan baş*layarak körler için çeşit çeşit alfabe yapılmıştır. Bunların en yaygın ola*nı, kendisi de bir kör olan ve Körler Okulu'nda öğretmenlik yapan Louis Braille (1809-1852) adında bir Fransı-zın yaptığı Bray alfabesidir. 1854'-ten beri kullanılan, sonradan Ameri*ka ve İngiltere'de daha da geliştirilen bu alfabede harfler kabartma nokta*lardan oluşur. Noktalar 3 boy yük*seklik, 2 boy genişlikteki Bray hüc*resi denen bölmelerde üst üste ve yan yana yer alır. Körler kabartma nok*talardan oluşan satırları parmak uç-larıyla izleyerek yazıyı okurlar. Bu ya*zıyı yazmak için özel yazı makineleri yapılmış ve aynı yazıyla kitap bas*mak için de özel baskı makineleri geliştirilmiştir.


Türklerin Orta Asya'dan batıya gelip yerleştikten sonra Arap alfabesini benimseyinceye kadar kullandıkları Göktürk (Orhon) alfabesinden bir örnek


kaynak 12
1.cilt / s.58-59-60
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 24.02.10, 17:30
Yigidim
Ziyaretçi
 
İletiler: n/a
Standart Cevap: Alfabe

Bir konu arastirildiginda kökden degil sapdan baslanmasi cok yazik alfabe (abece) fenike yazisina dayanmaz günümüzden sümer MÖ. 3300 yili sümer hiyografi diye bilinen civi yazisina dayanir arti bu yazi orhun yazitlari kibi fenike yazisida türk damgalarindan gelmektedir. Dolayisiyla bugünkü Irak ile Dogu anadolu diger bi degisle Mezopotomya Sümer uygarliginin temelinin atildigi yerdir. Simdi biraz tarih (Gecmis)

DOĞU ANADOLU***8217;ya ISUB-URA BİL devletinin devamı olan SUBAR ve SABİRLER ile girmişlerdir.
İlk göç edenler KAFKASYA-URMİYE GÖLÜ-KUZEY MEZOPOTAMYA***8217;ya yerleşmişlerdir... Bu yerleşme M.Ö.15.000***8217;lerde başlamış, daha sonra ORTA ANADOLU ve BATI ANADOLU***8217;ya yayılmıştır.

- İKİN-ERİS (Aral Gölü) kıyılarından hareket eden ESEN TÜRKLERİ, ORTADOĞU***8217;ya inmişlerdir.Burada SUBARLAR***8217;ın yazısı SÜMER, FENİKE yazısı olarak ortaya çıkmış, sonradan GREK, BİZANS, LÂTİN ve SLAV alfebelerine temel teşkil etmiştir, dolayisiyla bu yazilarin kökeni türk damgalarindan gelmektedir
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
alfabe

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 12:55 .