Nüve Forum

Nüve Forum > kütüphane > Din ve Felsefe > Felsefe > Deneycilik(Emprizm)

Felsefe hakkinda Deneycilik(Emprizm) ile ilgili bilgiler


Deneycilik, ampirizm veya empirizm, bilginin duyumlar sayesinde ve deneyimle kazanılabileceğini öne süren görüştür. Deneyci görüşe göre insan zihninde doğuştan bir bilgi yoktur. İnsan zihni, bu nedenle boş bir levha (tabula

Like Tree8Likes
  • 1 Post By DJ_DeliRock
  • 1 Post By DJ_DeliRock
  • 1 Post By DJ_DeliRock
  • 1 Post By DJ_DeliRock
  • 1 Post By DJ_DeliRock
  • 1 Post By DJ_DeliRock
  • 1 Post By DJ_DeliRock
  • 1 Post By Unrealseptic

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 04.03.08, 20:50
DJ_DeliRock - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yardımcı Doçent
 
Üyelik tarihi: Apr 2007
Nereden: her yer:))
İletiler: 3.669
Blog Başlıkları: 12
DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Deneycilik(Emprizm)

Deneycilik, ampirizm veya empirizm, bilginin duyumlar sayesinde ve deneyimle kazanılabileceğini öne süren görüştür. Deneyci görüşe göre insan zihninde doğuştan bir bilgi yoktur. İnsan zihni, bu nedenle boş bir levha (tabula rasa) gibidir.
Deneycilik akılcılığın karşıtıdır. Akılcılığa karşıt olarak deneycilik, duyum ve deneyimle temellenen bilgileri bilgi olarak kabul etmektedir yalnızca. İnsan bilgisinin tek kaynağı deneyim ya da duyumdur buna göre. Bilginin kaynağında akılı gören rasyonalizm geleneğine karşıt olarak deneycilik her tür bilginin sonradan deneyimle, duyumlarla elde edildiğini ileri süren bir felsefi temele sahiptir

İlk Çağ felsefesinde deneycilik

İlk Çağ felsefesinde temel felsefi problemler özelikle evrenin başlangıcı ve oluşumu, varlığın sebebi ve varoluşun anlamı, bilginin kaynağı ve anlamı gibi meselelerdir. Buna bağlı olarak deneycilik daha o zamanlardan bir epistemolojik tutum olarak belirir ve bilgiyi aklın yasalarına göre değil nesnelerin görünüşlerine göre belirleme yaklaşımı olarak şekillenir.Sofistlerde, Septiklerde, Stoacılarda belirli ölçülerde deneyciliğin izlerini bulmak mümkün olmakla birlikte, esas olarak iki önemli filozof bu gelenek içinde belirgin bir yere sahip olarak görünmektedir.Duyum, deneyim ve dolayısıyla empirik bilgiyi merkeze alan felsefi yaklaşımın izleri bu iki filozoftan itibaren belirginleşmektedir

Demokritos
Ana madde: Demokritos Atomculuk olarak bilinen ilk çağ felsefe akımının öncüsü Demokritos'tur. Maddeci doğabilimi anlayışının kökleri Demokritos'a dayanır, aynı zamanda nedensel/zorunlu evren anlayışı ve bu anlayış ekseninde temellenen felsefi/bilimsel düşünce de köklerini Demokritos'ta bulur. Her şeyin özü nedir sorusuna verdiği cevap "atom" olmuştur; bölünemeyen, nesnelerin son dayanak noktası, özü olarak atom. Her şey atomlar ve atomların hareketliliğinden ibarettir. Demokritos bu fikirlerinin felsefi çerçevesini, sonradan giderek sistematikleşerek deneycilik olarak adlandırılan akıma uygun bir nitelikte ortaya koymuştur. Bu bakımdan birçok önemli felsefe tarihcisi Demokritos'u aynı zamanda deneycilik akımının öncü isimlerinden saymaktadır

Epikuros

Ana madde: Epikuros
Demokritos gibi deneyci filozofların öncülerinden sayılan Epikuros (ya da Epikur), soyut felsefi söylemlerden uzak durmuş, mutluluk problemini ele alarak farklı bir ahlak felsefesi geliştirmeye yönelmiştir.Mutluluk, insanın doğayı ve evreni tanımasıyla mümkündür Epikuros'a göre.Hareketlerin yasalarını tespit edebilmek içinse bilgiye gerek olduğunu söyler.Bilgi ise duyu verilerinden gelir; yani duyu verilerinin birçok kez tekrarlaması sonucunda elde edilen genel tasavvurlar, Epikuros'a göre, bilgilerdir. Bu tasavvurlar ya da bilgiler nesnelerin kendileri değil onlardan gelen yansımalardır.Epikuros, duyu organlarının yanıltıcı olabileceğini ya da yansımaları farklı şekillerde algılayabileceğini de öne sürer.Böylece akıla da bir yer verilmiş olur bilgi sürecinde.Epikur için duyu organları ve akıl, bilginin ortaya konulduğu araçlardır bir anlamda.Duyu organlarınca edinilen duyum ve izlenimler akıl vasıtasıyla tasavvurlara dönüştürülürler ve böylece bilgi ortaya çıkar.Ayrıca Epikuros, haz ve acı duygulanımlarının da bilgiyi etkilediğini, bilginin doğruluk değerinin kişilerin haz ve acı duyumlarına bağlı olarak değişiklikler gösterdiğini öne sürer

17. ve 18. yüzyılda deneycilik

İlk Çağ felsefesinde deneycilik, izlenimcilik ve duyumculuk akımlarının öncüsü sayılabilecek yaklaşımlar ortaya konulmakla birlikte, asıl olarak deneyciliğin sistematik bir felsefe olarak ortaya konulması Yeni Çağ olarak adlandırılan dönem ile birlikte meydana gelmiştir.Bu evrede deneycilik ilk çağ felsefesindeki duyumculuktan belirli ölcülerde ayrılarak sistematik bir yönelime girer.İngiliz deneyciliği olarak bilinen ünlü empirizm akımı yalnızca empirizmin en önemli akımı olmakla kalmaz, felsefe tarihi içinde de belirleyici bir öneme sahiptir, özellikle bilgi sorunsalı açısından kendi açmazlarıyla birlikte derinlikli çalışmalar ortaya koymuşlardır.Locke, Berkeley ve Hume ingiliz deneyciliğinin tartışmasız isimleridir ve kendilerinden sonraki felsefenin yönünü etkilemişlerdir.

Deneycilik - Vikipedi
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 04.03.08, 20:53
DJ_DeliRock - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yardımcı Doçent
 
Üyelik tarihi: Apr 2007
Nereden: her yer:))
İletiler: 3.669
Blog Başlıkları: 12
DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Deneycilik(Emprizm)

John Locke

Ana madde: John Locke (filozof)

John Locke İngiliz felsefesinin ve deneycilik felsefe akımının yeni çağda yeniden doğmasını ve gelişmesini sağlayan filozoftur.Deneyciliğin kendi başına ve sistematik bir felsefe olarak ortaya çıkmasında Locke öncü isimdir.Locke'un etkisi özellikle 18. yüzyıl boyunca belirgindir.Hem insan düşüncesinin özgürlüğünü savunması hem de insan bilgis ve eylemliliğini deneye dayandırması bakımından Locke, aydınlanmacı felsefeyi de önemli ölcüde etkilemiş düşünürlerden biridir.Bilgi düzeyinde Locke'a göre, doğuştan gelen ya da deneyimden önce varolan herhangi bir bilgi ya da önsel ilke (apriori) sözkonusu değildir.Aksine bütün bilgiler, düşünce ve kavramlar deneyden ileri gelmektedir, çünkü zihinde herhangi bir duyumla bağlantılı olmayan hiçbir düşünce mevcut değildir.Daha önceden mevcut olduğu varsayılan kavram ve ilkeler ise, başka insanların kendi deneylerinden çıkarıp doğru ve geçerli saymış olmalarından ileri gelmektedir.John Locke İnsan Anlığı Üzerine Deneme adlı kitabında felsefesini açıklar.Genel anlamda insan unsurunu konu edinmekle birlikte, özel olarak bilgi sorunsalı üzerinde durmaktadır burada.İnsan zihninin dünyaya geldiğinde bir tabula rasa olduğunu teorik bir önerme olarak ileri sürer Locke.Böylece bilgi ve bilginin dayandırıldığı bütün kavramların deneyle kazanıldığı tezi öne sürülür.Zihnimiz, deney ve gözlemlerin sonucu ortaya çıkan izlenimlerle zaman içinde dolar.Locke deney alanını iki bölüme ayırır; dış algılar ((sensation) ve iç algılar(reflexion).Bütün bilgi ve düşünceler bu ikili deneyden gelmektedirler.
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 04.03.08, 20:54
DJ_DeliRock - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yardımcı Doçent
 
Üyelik tarihi: Apr 2007
Nereden: her yer:))
İletiler: 3.669
Blog Başlıkları: 12
DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Deneycilik(Emprizm)

David Hume

Ana madde: David Hume David Hume, emprizmin sistematikleştirilmesinde ve kuramsal gücünü felsefi bir akım olarak doruk noktasına taşınmasında daha da belirgin bir isim olarak ortaya çıkar.17. yüzyılın doğa bilimi anlayışında geçerli olan nedensellik ilkesini Hume felsefi bir konumda yeniden değerlendirir; "her sonucun bir nedeni olduğu ve her etkinin bir sebebi bulunduğu" fikriyle öne sürülen bu düşünce, David Hume sonradan çagrışımcılık olarak bilinecek olan akımın öncüsü olarak tesciller.Öyleki aklın ve mantığı ilkeleri ve temel kategorileri bile, sonucta izlenimlere dayanır.Hume nedensellik ilkesinin böyle olduğu belirtir.Bu bakımdan empirizm Hume'da doruk noktasına ulaşmıştır.İnsan Doğası Üzerine Bir Deneme kitabında Hume, tıpkı önceli Locke gibi, insan kavramlarının ve fikirlerinin kaynağının ne olduğu sorusuyla ilgilenir.Her iki filozofta empirist olmasına rağmen Hume, bazı noktalarda Locke'dan ayrılır.İç ve dış algı ayrımını reddeden Hume, bu iki alanı birleştirmeye yönelir, insanın bilgi alanının bu şekilde bölümlenemeyeceğini ileri sürer.Hume'un ortaya koyduğu ayrımlar daha başkadır; izlenimleri ve kavramları ayırır Hume.İzlenimler duyu organlarının algıladıklarından ileri gelir; kavramlar ya da düşünceler ise artık canlılığını yitirmiş olan izlenimlerin tasavvurlarından meydana gelir.Zihnin temel görevi, duyularla elde edilen verilerin üzerinde işlem yapmak, izlenimleri bilgiye dönüştürmektir.Bütün fikirlerin temeli bu izlenimlere dayanır çünkü.En soyut idealardan bir olan Tanrı ideası bile, insanların deneyimlerindeki izlenimleriden meydana gelmiştir.
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 04.03.08, 20:56
DJ_DeliRock - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yardımcı Doçent
 
Üyelik tarihi: Apr 2007
Nereden: her yer:))
İletiler: 3.669
Blog Başlıkları: 12
DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Deneycilik(Emprizm)

Thomas Hobbes

Ana madde: Thomas Hobbes Belirli anlamda materyalizmin de Yeni Çağ felsefesi içinde temsilcisi sayılan Hobbes, fiziksel gerçekliği her şeyden üstün tutmuş, her şeyin fizik maddenin hareketinden ileri geldiğini öne sürmüştür.Hobbes asıl olarak ününü siyaset felsefesindeki düşüncelerine borçludur.Bununla birlikte Hobbes'i sözkonusu dlönem içindeki deneycilik akımı içinde değerlendirmek yerinde olur.Hobbes'da deneyci felsefenin kuramsal ve yöntemsel ögelerini sahiplenir.Bilginin kaynağı olarak fiziksel gercekliğin deneyimini, yani duyu algılarının rolünü öncelikli olarak alır.Hobbes'da diğerleri gibi tüm bilginin temelinde duyuların, yani duyu deneyinin olduğunu öne sürer.Bununla birlikte Hobbes empirik filozoflarda görülmeyecek şekilde matematikle, özellikle geometri ile ilgilenmiştir.
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 04.03.08, 20:57
DJ_DeliRock - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yardımcı Doçent
 
Üyelik tarihi: Apr 2007
Nereden: her yer:))
İletiler: 3.669
Blog Başlıkları: 12
DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Deneycilik(Emprizm)

George Berkeley

Ana madde: George Berkeley Berkeley, empirist felsefe akımının önemli isimlerinden olup geliştirdiği felsefi yaklaşımla materyalist yönelimli empirisitlerden farklı olarak tamamen idealaist yönelimli bir yaklaşım geliştirdi.Öyleki, Berkeley sonuç olarak maddi varlığın gerçekte varolmadığı sonucunu öne sürdü.John Locke'u, maddenin kendi başına varolduğunu düşündüğü, bu anlamdada eski soyut felsefelere inandığı gerekçesiyle eleştirdi.Berkeley bu anlamda idealizmin en ünlü temsilcilerinden sayılır; ancak aynı zamanda empirist felsefe içinde de yer almaktadır.İnsan Bilgisinin İlkeleri Üzerine İnceleme adlı kitabında temel felsefi kavramlarını geliştirir.Berkeley'e göre, nesnelerin özü, algılanmış olmalarından ibarettir.Buna göre nesneler düşünceden başka bir şey değildirler.Algılar saf düşüncelerdir ve kendisiyle ilgili edindiğimiz düşünceler dışında madde diye bir şey yoktur.Her şeyin dayanak noktası duyumsal kesinliktir, bilginin değeri duyumsal kesinliğe dayanmasıyla anlam bulur
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 04.03.08, 20:58
DJ_DeliRock - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yardımcı Doçent
 
Üyelik tarihi: Apr 2007
Nereden: her yer:))
İletiler: 3.669
Blog Başlıkları: 12
DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Deneycilik(Emprizm)

Francis Bacon

Ana madde: Francis Bacon Bilimsel düşüncenin Yeni Çağdaki öncüsü sayılan Francis Bacon, aynı zamanda belirli bir şekilde deneyci felsefeninde öncü isimleri arasında yer alır.Locke ile sistematikleşip Hume ile doruğuna ulaşan Mill ve Bertrand Russell ile devam eden ingiliz empirizminin bir anlamda kurucu Bacon'dır.Bacon'ın bilimsel yöntem olarak öne sürdüğü tümevarımsal yöntemi, gözlem ve olguların toplanması, bunlar üzerinden sonuclara gidilmesi yaklaşımını içerdiğinden, empirik felsefenin temel yöntemsel yaklaşımına denk düşer.Bacon'a göre bilim nedenlerin keşfedilmesi uğraşıdır.Nesnelerin biçimsel nedensellikleri onların fiziksel niteliklerinden ileri gelir ve tümevarımsal yöntem bu nedenselliklerin ortaya konulup bilgiye ulaşılmasının yöntemidir.
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 04.03.08, 21:00
DJ_DeliRock - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yardımcı Doçent
 
Üyelik tarihi: Apr 2007
Nereden: her yer:))
İletiler: 3.669
Blog Başlıkları: 12
DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Deneycilik(Emprizm)

John Stuart Mill

Ana madde: John Stuart Mill John Stuart Mill asıl olarak1 yararcılık olarak adlandırılan bir düşünür olarak ün yapmış olan ingiliz filozofudur.Mantıkta tümevarımsal yaklaşın geliştirilmesine önemli katkılar sağlamıştır.Deneyci filozların çizgisinde devam ederek, özellikle Berkeley'le bağlantılı önermeler geliştirmiştir.Mill, Berkely'den dış dünyanın/maddenin gerçekliği konusunda ayrılır, ona göre duyumların dayanak noktası, maddi gerçekliktir.
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #8  
Alt 05.03.08, 18:51
Unrealseptic - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Ordinaryüs
 
Üyelik tarihi: Feb 2008
Nereden: kocaeli
İletiler: 14.735
Blog Başlıkları: 2
Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Deneycilik(Emprizm)

delim eline sağlık bu bilgiler okumaya değerdi devamını dilerim , felsefede akımlar bitmez ...
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #9  
Alt 05.03.08, 18:54
DJ_DeliRock - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yardımcı Doçent
 
Üyelik tarihi: Apr 2007
Nereden: her yer:))
İletiler: 3.669
Blog Başlıkları: 12
DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!DJ_DeliRock öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Deneycilik(Emprizm)

rica ederim tekelim devamı var dolaşırsan siteyi görürsün
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
deneycilik(emprizm)

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 10:21 .