Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Mimarlık Fakültesi > Mimarlık Bölümü > Toplu konut alanlarında simgesel performans sorunu

Mimarlık Bölümü hakkinda Toplu konut alanlarında simgesel performans sorunu ile ilgili bilgiler


Özet Bu çalışma, simgelere bağlı olarak oluşan "anlam "ı irdeleyerek, toplu konut alanlarında simgesel performans sorununu irdelemeyi amaçlamaktadır. Çevrenin özellikleri algılanarak, birer simge halinde kullanıcıda anlam oluşturur. Çok sayıda kullanıcının

Like Tree7Likes
  • 1 Post By Unrealseptic
  • 1 Post By Unrealseptic
  • 1 Post By Unrealseptic
  • 1 Post By Unrealseptic
  • 1 Post By Unrealseptic
  • 1 Post By Unrealseptic
  • 1 Post By Unrealseptic

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 16.12.08, 22:03
Unrealseptic - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Ordinaryüs
 
Üyelik tarihi: Feb 2008
Nereden: kocaeli
İletiler: 14.735
Blog Başlıkları: 2
Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Toplu konut alanlarında simgesel performans sorunu

Özet
Bu çalışma, simgelere bağlı olarak oluşan "anlam "ı irdeleyerek, toplu konut alanlarında simgesel performans sorununu irdelemeyi amaçlamaktadır. Çevrenin özellikleri algılanarak, birer simge halinde kullanıcıda anlam oluşturur. Çok sayıda kullanıcının yaşadığı toplu konut alanlarında, öznel nitelikler taşıyan anlamın belirlenmesini güçleştirmektedir. Yerleşim düzeni, yoğunluk, sahiplenme, mahremiyet, bakım ve güvenlik gibi konular toplu konut alanlarında simgesel performans sorunsalında belirleyici olarak ortaya çıkar. Çalışmada anlamın belirlenmesine yönelik bir model geliştirilmeye çalışılmıştır. "Hayata geçmeyen her bilginin doğruyla yanlış arasında bir yerde olduğu" düşüncesinden yola çıkarak, model çerçevesinde bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Uygulamanın sonuçları, kullanıcının simgelere dayanarak, yapılaşmış çevreyi nasıl anlamlandırdığının ve toplu konut alanlarında anlamı oluşturan simgesel unsurların bilinmesi açısından bulgular sunmaktadır.

The symbolic performance problem in mass housing settlements

Abstract
This study aims at to deal with the symbolic performance problem in the mass housing settlements by considering the "meaning" which appears depending on the symbols of the environment. The percepted characteristic of the environment becomes symbol, which constitutes the user's meanings. Symbol defines the meaning by expressing another thing except itself in user's mind. The user express himself by symbols at his home. Expression of self in the mass housing areas is rather difficult. Because of the meaning of something has subjective characteristics, so that determining the meaning of mass housing areas, where amount of people live are very arduous. Besides this, subjects like order of settlements, density, territory, privacy, well-kept and safety appear to be the determinants in the problem of symbolic performance in mass housing settlements. For this reason, a model has been tried to develop to determine the meanings in housing settlements. "An unconfirmed data is anywhere between true and false" conception is the starting point of the case study which has been realized. The case study concerns the evaluation of environment by its users. The obtained results enable to know the symbolic elements which constitutes the meaning and what user means of the environment. According to the results, it is seen that the symbolic elements of environment affect the user's meanings.

Onur KARAGENÇ*, S. Mete ÜNÜGÜR
İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 80191, Taksim, İstanbul


Nüve Forum
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 16.12.08, 22:05
Unrealseptic - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Ordinaryüs
 
Üyelik tarihi: Feb 2008
Nereden: kocaeli
İletiler: 14.735
Blog Başlıkları: 2
Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Toplu konut alanlarında simgesel performans sorunu

Simge kavramı ve işlevi

Simgeler toplumlar ve gruplar için kültür, gelenek, görenek, alışkanlıklar çerçevesinde bilindiktir ve toplumun ya da grubun üyelerince de paylaşılır niteliktedir. Simgeler, toplumsal yapıyla da şekillenip çeşitlenirken; bireysel açıdan da farklılıklar gösterebilir. Simgeler, bireyin kişisel karakteristiğine bağlı olarak çeşitlenebilir; böylece bireyde farklı anlamlar oluşturabilir. Çünkü simgelerin esas işlevi anlam iletmektir.
Simge genel tanımlamayla algılayan bireyde kendinden başka birşeyi ifade eden ya da başka bir şeyin yerine geçen şey ya da nesne olarak tanımlanabilir (Hartshorne ve Weiss, 1960). Bu kapsamda kısaca tanımlanan ve işlevinden bahsedilen simge kavramının nasıl değerlendirileceği de önemli bir konudur.
Yapılaşmış çevrede simgeler, simgelerin anlam iletme süreci veya yapılaşmış çevrenin simgesel değeri, çevrenin simgesel performans değerini belirler. Bu bakımdan bir performans boyutu olarak ele alınabilecek olan yapılaşmış çevrenin simgesel yapısının bir değerlendirme yöntemiyle değerlendirilebileceği düşünülebilir. Ancak burada kritik bir nokta bulunmaktadır. O da simgesel performans boyutunun nicelden çok nitel değerleri içermesidir. Bu anlamda nicel değerler taşıyan diğer performans boyutları için kullanılabilecek bir yöntemin simgesel performansın değerlendirilmesi için kullanılması uygun olmayabilir. Öte yandan çalışmada yerleşime ait simgesel performansın değerlendirilmesinin kullanıcılar tarafından yapılması hedeflenmektedir. Bu nedenle de seçilecek yöntemin bu açıdan da etkin olması beklenmektedir.

Bu bağlamda; değerlendirmenin amaçlarına ve kapsamına göre birden fazla tekniğin bir arada uygulanmasını sağlayarak esnek bir yapı gösteren Kullanım Sonrası Değerlendirme (KSD), bu çalışmada da en uygun araç olarak görülmektedir.
Çalışma kapsamında değerlendirmenin doğrudan kullanıcılar tarafından yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca kullanıcılar tarafından yapılacak bir değerlendirme doğal olarak belirli bir kullanım sürecini kapsamaktadır. KSD sürecinde değerlendirilecek alanın belirli bir süre kullanılması gerekmektedir. Bu bakımdan da KSD tekniğinin temel olarak çalışma için uygun olduğu belirtilmelidir.

Nüve Forum
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 16.12.08, 22:06
Unrealseptic - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Ordinaryüs
 
Üyelik tarihi: Feb 2008
Nereden: kocaeli
İletiler: 14.735
Blog Başlıkları: 2
Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Toplu konut alanlarında simgesel performans sorunu

KSD çalışmalarında temel amaçlardan birisi, kullanıcı ihtiyaçlarının belirlediği performans standardı ile mevcut durumun karşılaştırılmasıdır (Preiser, 1988). Böylece uygulama alanının kullanıcı ihtiyacına ve hedeflenen ereklere uygun olup olmadığı saptanabilir. Saptama, kullanım sürecinde alanda meydana gelen değişimleri, kullanıma bağlı olarak gelişen işlevsel ve davranışsal örüntüleri, çevredeki mevcut yapıyı tespit etmeye dayanır. Saptama süreci çalışmanın amacına göre kullanıcılarla görüşme, gözlem, dokümantasyon, tespit gibi teknikleri kapsayabilir.

Değerlendirmenin temel olarak karşılaştırmaya dayandığı ve performans değerlendirmesinin de performans kriteri ile mevcudun karşılaştırılmasına bağlı olduğu bilinmektedir. İşlevsel, ekonomik ya da teknik performans boyutlarının niceliksel olarak değerlendirilebilmesi, bu performans boyutlarının somut değerlere dayanmasından ve değerlendirme için genel geçer kriterlerin olmasından dolayı mümkündür. Oysa, simgesel performans değerlendirmesi için mevcut bir değerlendirme kriterinin ya da standardının olduğu söylenemez (Pena ve Parshall, 1987). Bu nedenle çalışmada, kullanıcıların tamamen kendi algısal dünyalarında yapacakları öznel bir değerlendirme söz konusudur. Kullanıcının yapacağı bu öznel değerlendirmede amaç yapılaşmış çevredeki simgelerin kullanıcıda oluşturduğu anlamların bilinmesidir. Böylece yapılaşmış çevredeki simgesel unsurların bireyde hangi anlamları oluşturduğunun saptanmasıyla çevrenin sim*gesel değeri bilinebilir.

Yukarıda bahsedildiği gibi simgelerin değerlendirilmesi sürecinde etkenlerden biri çevre ve onun simgesel unsurlarıysa, diğeri de kullanıcının kendisidir. Kullanıcının bireysel özellikleri değerlendirme sonucunda yapılaşmış çevre hakkında edinilen anlamın kullanıcılar arasında farklılaşmasına neden olan unsurlardır. Bu nedenle homojen nitelikler gösteren kullanıcı gruplarının benzer değerlendirme sonuçlarına sahip olabileceği düşünülmektedir.
Yaşam çevresinde her şey birey için simge olabilir. Ancak bir nesnenin ya da şeyin simge olabilmesi için, temel olarak toplumda veya grupta paylaşılır nitelikte çeşitli anlamlar oluşturması ve kendinden başka bir şeyi anlatması gerekir (Rapoport, 1990). Simge kavramının temeli göstergelerde yatmaktadır. Bir gösterge yapı olarak bir gösteren ve gösterilenden oluşur (Saussure, 1966). Gösteren ve gösterilen arasındaki ilişki işaret etme ve çağrıştırma şeklinde gelişebilir. Bir gösterge olarak konut işlevini işaret edebilir, güvenlik ve aile gibi kavramları çağrıştırabilir. İşaret etme, tamamen biçimle işlev arasındaki doğrudan bağlantıdan kaynaklanmaktadır ve konut kavramı neredeyse her toplumda aynı anlamı işaret edebilir. Ancak çağrışımlarla oluşan anlamlar tamamen farklılaşabilir. Bu nedenle bir göstergede, gösteren ve gösterilen arasındaki bu ilişki düzeyi göstergenin boyutunu belirler. Yani, bir gösterge gösterene bağlı olarak sadece işaretsel seviyede bir gösterge halinde kalabilir ya da çok daha çeşitli anlamları çağrıştırarak simge boyutunu alabilir (Hartshorne ve Weiss, 1960). Dolayısıyla simgelere bağlı olarak oluşan çağrışımsal anlam genel olarak nesnenin araçsal kullanımının ötesinde ilettiği anlamları kapsar.

Nüve Forum
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 16.12.08, 22:08
Unrealseptic - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Ordinaryüs
 
Üyelik tarihi: Feb 2008
Nereden: kocaeli
İletiler: 14.735
Blog Başlıkları: 2
Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Toplu konut alanlarında simgesel performans sorunu

Simgelere bağlı olarak yapılaşmış çevrede anlamın oluşum süreci

Yapılaşmış çevredeki unsurların bir gösterge olduğu düşünülürse, bu unsurlara dayanarak kullanıcıda anlamın oluştuğu söylenebilir. Ancak yapılaşmış çevredeki göstergelerin tümünün kullanıcı için birer simgesel nitelik taşıdığını düşünmek yanlış olabilir. Bu nedenle yapılaşmış çevrenin özelliklerinden kimi işaretsel düzeyde anlam oluştururken, kiminin de kullanıcı için simge olduğu ve doğrudan çağrışımsal anlamı oluşturduğu söylenebilir. Ayrıca nesnenin yapısından kaynaklanan biçimde, kullanıcıda işaret-sel anlama bağlı olarak bir simgesel anlamın geliştiği ya da anlamın sadece işaretsel düzeyde kaldığı da söylenebilir.
Buna göre kullanıcının çevre hakkında edindiği anlamın iki boyutta geliştiği düşünülebilir.
İşaretsel anlam olarak bahsedilen anlam çalışmada birincil hisler kapsamında somut anlam, çağrışımsal olarak gelişen anlam da ikincil hisler kapsamında soyut anlam olarak ele alınmıştır.
Yapılaşmış çevrenin algılanması çevrenin fiziksel özellikleri, bireyin zihninde onun algıladığı gibi öznel boyutlarıyla belirir. Bireyin algıladığı biçimde çevrenin nitelikleri birer gösterge olarak anlamlandırma sürecini başlatır. Çevrenin gerçek boyutları, aydınlık düzeyi, büyüklüğü, rengi, biçimi vb. bireyin algılamasından sonra geniş veya dar, aydınlık veya karanlık, büyük ya da küçük şeklinde somut anlamlara dönüşürken; soyut anlam düzeyinde de ferah ya da boğucu, neşelendirici veya iç karartıcı, karmaşık veya basit olarak anlamlandırılabilir.

Soyut ve somut anlamın belirmesinin hemen ardından çevreye ilişkin anlamın oluşacağı düşünülebilir. Ancak anlamı belirleyen bir diğer eleman da davranışsal boyuttur. Birey somut ve soyut anlama dayanarak önce davranışsal boyut çerçevesinde bir çıkarıma varır. Davranışsal boyutun belirleyicileri ise, mahremiyet, güvenlik, ait olma ve sahiplenme hisleridir. Yapılaşmış çevrenin fiziksel özelliklerine dayanarak edinilen soyut ve somut anlam kullanıcıda davranışsal boyuta ilişkin hisleri belirler. Bu hisler yardımıyla da kullanıcıda anlamın oluşması beklenir.
Ancak yapılaşmış çevrenin hangi özelliklerinin ya da yapısal niteliklerinin anlamı oluşturmada etkin olduğu da süreçte etkin unsurlardan biridir. Nitekim bu konuda yapılan çalışmalarda yapılaşmış çevrenin anlam oluşturan unsurlarını belirlemeye yönelik bazı çalışmalar da bulunmaktadır.

Bu konuda öne sürülen yaklaşımlar ağırlıklı olarak yapılaşmış çevre üzerinde durarak, anlamın doğrudan bu yönde geliştiğini öne sürmektedir. Bu çalışmada ise, çevre kadar kullanıcı özelliklerinin de önemli olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, diğer yaklaşımlardan farklı olarak, sürece kullanıcının da dahil edilmesi gerektiği düşünülmektedir. Böylece, kullanıcı ve çevrenin etkileşimine dayanan bir yaklaşımın daha gerçekçi olacağı düşünülmektedir.
Çalışmanın bundan sonraki bölümünde, yapılaşmış çevrenin simgesel olarak kullanım sonrası değerlendirilebilmesine yönelik olarak geliştirilen yöntem bir model çerçevesinde sunulmaya çalışılacaktır

Nüve Forum
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 16.12.08, 22:11
Unrealseptic - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Ordinaryüs
 
Üyelik tarihi: Feb 2008
Nereden: kocaeli
İletiler: 14.735
Blog Başlıkları: 2
Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Toplu konut alanlarında simgesel performans sorunu

Simgesel performansın toplu konut alanla*rında değerlendirilmesi için önerilen yöntem

Yukarıda değinildiği gibi, kullanıcı ve çevrenin etkileşimine dayanarak geliştirilmeye çalışılan değerlendirme yöntemi bu iki unsurun niteliklerinin değerlendirmede etkin olduğunu öne sürmektedir. Bu amaçla çevreye ve kullanıcıya ilişkin niteliklerin bir sistematiğe oturtulmasına gereksinme duyulmaktadır. Böylece, çalışmada önce kullanıcı nitelikleri, ardından da yapılaşmış çevre olarak ele alınan toplu konut alanlarında anlam oluşturabilecek nitelikler saptanmaya çalışılmıştır.

Kullanıcı niteliklerini yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, sosyo-kültürel yapı, sosyo-ekonomik yapı, geçmiş deneyimler, beklentiler, önyargılar, yaşam tarzı ve dünya görüşü belirleyebilir. Buna bağlı olarak da her kullanıcı diğerinden farklı anlamlar edinebilir.

Yapılaşmış çevrenin nitelikleri ise, çalışmada iki ana başlıkta ele alınmıştır. Bunlar genel yerleşim düzeni ve betimleyici düzendir. Genel yerleşim düzeni, yerleşimin düzeni ile ilgili olup,
***8226; Yoğunluk
***8226; Yapı nizamı
***8226; Yükseklikler
***8226; Doluluk-boşluk
***8226; Kentsel donatılar
***8226; Açık alanlar, kavşaklar, meydanlar
***8226; Zemin yapı ilişkisi
***8226; Blok girişleri
***8226; Bitişler
***8226; Yeşil alanlar
***8226; Ulaşım bileşenlerinden oluşur.

Betimleyici düzen ise, örüntü bütünü içinde yapıların ve yakın çevresinin niteliklerini saptamaya yöneliktir. Betimleyici düzen de
***8226; Yapı yaşı (yenilik-eskilik)
***8226; Büyüklük
***8226; Biçim
***8226; Kat sayısı
***8226; Cephe düzeni
***8226; Çatı, saçak örtüleri ve biçimi
***8226; Malzeme
***8226; Renk
***8226; Doku
***8226; Bakımlılık
***8226; Peyzaj
***8226; Koku, ısı, ses bileşenlerinden oluşmaktadır.

Yerleşime ait bu unsurlar kullanıcı tarafından algılanarak birer gösterge halini alır ve anlamlandırma sürecini başlatır. Yukarıda bahsedilen bu süreç toplu konut alanlarının simgesel performansa yönelik olarak KSD kapsamında Şekil 1'de verilen biçimde bir model halinde ifade edilebilir.

Geliştirilen modelde kullanım süreci dahilinde, kullanıcı tarafından algılanmasıyla başlayan sürecin ardından, mevcut toplu konut örüntüsü gerçek boyutlarıyla kullanıcının zihninde belirir. Böylece anlamlandırma süreci başlar. Mevcut toplu konut örüntüsünün kullanıcının zihninde beliren hali modelde "Algılanan Toplu Konut Örüntüsü" olarak adlandırılır ve örüntüye ait algılanan nitelikler birer gösterge olarak sürece aktarılır. Böylece, çalışmanın üçüncü kısmında aktarıldığı gibi, anlamlandırma süreci kapsamında birincil ve ikincil hisler oluşur. Bu hisler davranışsal boyutu belirler ve buna dayanarak da kullanıcı mevcut örüntü hakkında bir anlama ulaşır. Ancak, anlamın edinilmesiyle süreç sona ermez. Kullanıcı yapılaşmış çevre hakkında edindiği anlamı öznel değerlendirme sürecine tabi tutar. Öznel değerlendirme sürecinde kullanıcı henüz edindiği anlamı daha önce edindiği ve belleğinde sakladığı anlamlar, kişisel değerler, beklentiler, önyargılar gibi kendine has kriterlerle karşılaştırır. Değerlendirme sürecinin sonunda, kullanıcı bir karara varır ve yapılaşmış çevreye karşı tepki geliştirir. Kullanıcının geliştirdiği tepki de onu bir davranışa yönlendirir. Bu sürecin sonunda kullanıcının davranışının gözlenmesiyle yapılaşmış çevrenin simgesel performansının değerlendirilmesi sağlanabilir.
Ayrıca, kullanıcının davranışı yapılaşmış çevreye karşı bir tepki olarak belirdiğinden, neden sonuç ilişkisinde bir sebep olarak mevcut örüntünün bir sonuç olarak davranışı belirlediğinden yola çıkarak, davranışın gözlenmesiyle elde edilen verilerin tasarıma geri besleme olarak aktarılabileceği de düşünülmektedir.

Nüve Forum
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 16.12.08, 22:13
Unrealseptic - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Ordinaryüs
 
Üyelik tarihi: Feb 2008
Nereden: kocaeli
İletiler: 14.735
Blog Başlıkları: 2
Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Toplu konut alanlarında simgesel performans sorunu

Yöntemin uygulanması

Önceki bölümlerde geliştirilen Toplu Konut Alanlarında Simgesel Performans Değerlendirme Sürecinin kuramsal yapının, bir alan çalışması ile sınanması kuramkılgı birliği bağlamında gerekli görülmüştür. Alan çalışması, uygulama alanı olarak belirlenen Adana Yüreğir Serinevler Toplu Konut Alanında gerçekleştirilmiştir. Toplu konut üretiminde önemli atılımların yaşandığı Adana'da toplu konut alanları irdelenerek, Yüreğir Serinevler Toplu Konut Alanı uygulama alanı olarak seçilmiştir.

Yaklaşık 1500 konutun bulunduğu yerleşimde, öncelikle araştırmacı tarafından mevcut durum saptanmış, çevrenin genel yerleşim düzeni ve betimleyici düzenine ilişkin nitelikleri belirlenmiştir. Bunu yaparken, planlama ile mevcut durum arasındaki farklılıklar da saptanmış, kullanım sürecine bağlı olarak ortaya çıkan değişimler de tespit edilmeye çalışılmıştır (Şekil 4).
Araştırmacı tarafından yerleşimin fiziksel özelliklerini ve kullanım sürecinde planlamadan farklı olarak meydana gelen değişimleri tespit etmek için, dokümantasyon, gözlem ve tespit tekniklerinin yanısıra; kullanıcılar tarafından yerleşimin fiziksel özelliklerine dayanarak simgesel yapısının değerlendirmesi de yapılmıştır. Çalışmanın en önemli evresi olan kullanıcıya ait anlamlara ulaşmak için de sıfat çiftlerinden oluşturulmuş anlamsal farklılık skalaları kullanılmıştır.

Çalışmada örneklem grubu katmanlı olarak belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun için plan tipi, kat yüksekliği ve yapı nizamı açısından farklı blok tipleri tespit edilmiştir. Böylece, yerleşimdeki blok tipleri ve sayısına, farklı blok ve plan tiplerindeki toplam konut sayısına göre her blok tipinde uygulanacak soru formu sayısı belirlenmeye çalışılmıştır.
Örneklem aralığı uygulamada 10 olarak belirlenerek, 150 soru formunun uygulanmasına karar verilmiştir. Her blok tipine ait soru formları da kura çekilerek uygulanmıştır.

Elde edilen veriler SPSS 9.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.

Alan çalışmasında, hazırlanan soru formu yardımıyla kullanıcıdan ilgili veri toplanmaya çalışılmıştır. Soru formu beş soru grubundan oluşmaktadır. İlk soru grubu kullanıcıya ilişkin nitelikleri saptamaya yöneliktir. Bu soru grubu açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşturulmuştur.

İkinci, üçüncü ve beşinci soru grubu ise anlamsal farklılık skalalarından oluşmaktadır. Değerlendirme ağırlıklı olarak kullanıcı yargılarına dayandığından; anlamsal farklılık skalaları bu konuda etkin bir araç olması nedeniyle tercih edilmiştir.

Yapılaşmış çevrenin yukarıda belirlenen bileşenleri doğrultusunda ikinci soru grubu yapılaşmış çevrenin kullanıcıda oluşturduğu somut anlamın belirlediği birincil hisleri, üçüncü soru grubu da çağrışımsal yani soyut anlamın belirlediği ikincil hisleri saptamaya yöneliktir.

Dördüncü soru grubuysa, açık uçlu sorulardan oluşmuştur ve davranışsal boyut kapsamında kullanıcıda mahremiyet, sahiplenme, güvenlik ve ait olma hislerinin belirlenmesi ile ilişkilidir. Soru formunda son soru grubu olan beşinci soru grubu da anlamsal farklılık skalalarından oluşmuş ve kullanıcıda yapılaşmış çevrenin oluşturduğu nihai anlamı saptamaya yöneliktir.

Nüve Forum
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 16.12.08, 22:19
Unrealseptic - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Ordinaryüs
 
Üyelik tarihi: Feb 2008
Nereden: kocaeli
İletiler: 14.735
Blog Başlıkları: 2
Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Toplu konut alanlarında simgesel performans sorunu

Sonuçlar

Uygulamanın ardından yapılan değerlendirme sonuçlarına göre, alt ve orta gelir grubuna dahil olan kullanıcılar yerleşimi somut anlam kapsamında dar (%38), yüksek (%54), sık (%42), oldukça tekdüze (%40), pis (%35.3), oldukça kalabalık (%44.7), oldukça açık (%44.7), oldukça hareketli (%42), gürültülü (%46.7), oldukça renkli (%52.7), oldukça sade (%62.7), oldukça yoğun (%55.3) ve kuru (%52.7) bulmaktadır.
Soyut anlam düzeyinde ise yerleşim, düzensiz (%35.3), oldukça ferah (%58), oldukça basit (%68), oldukça uyumlu (%66.7), oldukça itici
(%46), bakımsız (%54.7), sıradan (%46), kontrolsüz (%40), oldukça hoş (%54.7), oldukça vasat (%82), oldukça yeni (%72), oldukça neşelendirici (%32.7), oldukça demode (%50.7) bulunmuştur.

Davranışsal boyuta ilişkin sonuçlar incelendiğinde ise, denekler ağırlıklı olarak mahremiyet ihtiyacının karşılanmadığını (%56), çevrede sahiplendikleri yer olmadığını (%50.7), çevreyi güvenli bulmadıklarını (%62) belirtmiştir. Deneklerde ait olma hissi (%50) tam olarak yarı yarıya çıkmıştır. Sonuçta deneklerde oluşan anlama bakıldığında yerleşimin oldukça yaşanabilir (%76.7), oldukça kalitesiz (%42), oldukça mutluluk veren (%60), oldukça değerli (%55.3), oldukça iyi (%72) şeklinde anlamlandırıldığı saptanmıştır.

Bu sonuçların yanında, seçilen sıfat çiftlerine dayanarak yapılaşmış çevrenin niteliklerinin anlamlandırma sürecinde birbirleriyle olan ilişkileri görülmüştür. Birincil hisler kapsamında ele alınan sıfat çiftleri ikincil hisleri çağrıştırırken, yapılaşmış çevreye ait hangi niteliklerin bir sonraki süreçte hangi anlamların belirleyicisi olduğu da tespit edilmiştir. Örneğin, çevrenin algılanmasıyla birincil hisler kapsamında geniş ya da dar olarak anlamlandırılması; ikincil hisler kapsamında düzenli düzensiz, kontrollü kontrolsüz, hoş hoş değil şeklinde anlamlandırılmasına neden olduğu değerlendirme sonucunda ortaya çıkmıştır.

Buna göre, yapılaşmış çevrenin kullanıcı tarafından algılanmasıyla başlayan süreç sonunda, kullanıcının çevrenin niteliklerine bağlı olarak çevre hakkında bir anlama ulaştığı açıktır. Bu kapsamda, çevrenin somut niteliklerinin kullanıcıda soyut anlama ulaşması süreci irdelenerek, çevrenin hangi niteliklerinin kullanıcıda nasıl simgeselleştiği ve anlamı oluşturduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Böylelikle, geliştirilen model yardımıyla simgesel unsurların öznel değerler taşımasına rağmen; nasıl değerlendirilebileceği konusuna ışık tutulduğu söylenilebilir.

Soyut kavramlara dayanan değerlendirme süreci sonunda, yaşam çevresinde simgesel unsurların varlığı ve niteliğinin ne denli önemli olduğu da elde edilen sonuçlar arasındadır. Bu nedenle, yapılaşmış çevrede olumlu simgesel değeri olan unsurların tasarım ve uygulamada yer alması gerektiği de açık bir şekilde belirmektedir. Bu bakımdan çalışmanın sonuçlarının, mevcut örüntünün olumlu ve olumsuz simgesel yapısının saptanmasıyla elde edilen verilere dayanarak tasarıma geri besleme olarak aktarılmasıyla, gelecekte inşa edilecek toplu konut örüntülerinin simgesel performans değerinin olumlu yönde geliştirilmesine katkıda bulunulabileceği düşünülmektedir.

Onur KARAGENÇ*, S. Mete ÜNÜGÜR
İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 80191, Taksim, İstanbul


Kaynak Pdf

Nüve Forum
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf itu-a_2002_1_1_O_Karagenc.pdf (254,7 KB (Kilobyte), 42x kez indirilmiştir)
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
alanlarında, konut, performans, simgesel, sorunu, toplu

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 13:44 .