Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Mimarlık Fakültesi > Mimarlık Bölümü > Bina işlevi ile bina biçimlenişi arayüzünde topolojik araçlar ile veri eldesi

Mimarlık Bölümü hakkinda Bina işlevi ile bina biçimlenişi arayüzünde topolojik araçlar ile veri eldesi ile ilgili bilgiler


Bina işlevi ile bina biçimlenişi arayüzünde topolojik araçlar ile veri eldesi Özet Bu makalede, bina mekansal örgütlenme sistemini tümdengelimci çözümlemeyen "mekan dizgesi" yöntemi, tümevarımcı olarak mimari tasarlamada veri eldesinde kullanılmıştır.

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 02.01.09, 16:53
Unrealseptic - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Ordinaryüs
 
Üyelik tarihi: Feb 2008
Nereden: kocaeli
İletiler: 14.735
Blog Başlıkları: 2
Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Bina işlevi ile bina biçimlenişi arayüzünde topolojik araçlar ile veri eldesi

Bina işlevi ile bina biçimlenişi arayüzünde topolojik araçlar ile veri eldesi

Özet

Bu makalede, bina mekansal örgütlenme sistemini tümdengelimci çözümlemeyen "mekan dizgesi" yöntemi, tümevarımcı olarak mimari tasarlamada veri eldesinde kullanılmıştır. Bu yöntem ile birlikte, şebeke indeksleri verileri, işlevsel embriyo eldesinde kullanılmıştır. Önerilen modelde, tasarım veri alanlarından "İşlev" dışında kalan girdiler yöntem dışında tutulmuştur. Mekanların komşulukları temel veri olarak ele alınarak; bunların "derinlik" ve "bağlantılık" değerlerine ulaşılmıştır. Buna ek olarak, hiyerarşik olarak bağlantılılığı en yüksek değere sahip mekandan tasarlamaya başlanması ve mekan çevre gereksinmesine göre tasarım alanına yerleştirilmesi önerilmiştir. Yöntemin çıktıları iki başlıkta toplanmaktadır: 1- Bina alt bölümlerinin bütünsel işlev içerisindeki dizinsel derecelenmelerine ulaşmak, 2- İşlevsel şebeke indeksleri ile bina bütünsel formuna ilişkin sayısal veriler elde etmektir.

Obtaining design data by using topological tools within the context of building function and building forming systems
Abstract

In this paper, the deductive "Space Syntax" analysis method and graph analysis tools have been tried in the architectural design process. Graph analysis tools such as konig numbers, beta index, gamma index, connectivity value, cyclomatic number and network diameter data have been used to obtain building shape named "Functional Embrio ". Functional programming data are needed to apply this inductive method. The structural, technological, cultural, economical and aesthetics data inputs are excluded from the mentioned method. Here, the functional system of the building, the depth - connectivity values of each space are considered as main data. The graph of functional connectivity at building and space adjacency have been obtained through the use of building programming techniques. Relation of vertices in this graph contains mathematical properties. These properties such as cycles, trees have some hints toward possible shape of the total building form. The connectivity graph of the building has been used to list the connectivity value of each space hierarchially and numerically and each space has been placed to design area according to their environmental needs. The outputs of the suggested methot can be stated into two titles : 1- Obtaining syntactic degrees of the each space in the building by using "Space Syntax Analysis Methot" 2- Obtaining fuctional system based numerical values about total shape of the building.

M. Tayfun YILDIRIM, S. Mete ÜNÜGÜR
İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 80191, Taksim, İstanbul


Nüve Forum
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 02.01.09, 16:55
Unrealseptic - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Ordinaryüs
 
Üyelik tarihi: Feb 2008
Nereden: kocaeli
İletiler: 14.735
Blog Başlıkları: 2
Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Bina işlevi ile bina biçimlenişi arayüzünde topolojik araçlar ile veri eldesi

Giriş
Toplumsal gereksinmelerde görülen artış ve buna paralel olarak bilim dallarında görülen gelişmenin ve sinerjinin mimarlık bilimlerini de etkilediği görülmektedir. Mimari tasarımda, bina biçimine etki eden girdilerin zaman boyutunda artmasına bağlı olarak günümüzde tasarım olgusu karmaşık bir nitelik kazanmıştır. Bu nedenle, gerek genel tasarlama sorunsalında, gerekse mimari tasarım eğitiminde, izlenebilir, adımsal ve algoritmik yöntemlerin araştırılması ve "Karar" düğümlerinin netleştirilmesi gerekli olmaktadır.

Bu bağlamda mimari tasarlama, "Planlama", "Bina Programlama" ile "Bina Üretimi", "Bina Çözümleme ve Performans Değerlendirme" evrelerinin arasında yer almaktadır. Ön süreçler tasarlamaya doğrusal veri sağlarken, tasarım sonrası süreçleri ise, geriye beslemeler biçiminde sonraki tasarım sorunsalları için veri seti oluşturmaktadır (Sanoff, 1977; Farbstein, 1985; Sanoff, 1989, 1992).
Bu makalede yukarıda belirtilen süreçlerden bina işlevsel programlaması ile çözümleyici teknikler, bina biçimlenişi öncesi pratikte "Leke", "Şema", "Kurgu" olarak isimlendirilen "Biçimsel Embriyo"nun oluşturulmasında entegre olarak kullanılmaktadır.

Nüve Forum
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 02.01.09, 16:58
Unrealseptic - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Ordinaryüs
 
Üyelik tarihi: Feb 2008
Nereden: kocaeli
İletiler: 14.735
Blog Başlıkları: 2
Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Bina işlevi ile bina biçimlenişi arayüzünde topolojik araçlar ile veri eldesi

Model girdileri, içeriği ve yöntemi

Önerilen model dört alt modelden oluşmaktadır:
-Program analizi alt modeli,
-Bina alt bölümleri mekansal ilişki ve kapasite
-büyüklük belirleme alt modeli,
-Bina bütünü embriyo biçimlendirme alt modeli,
-Tasarım geliştirme alt modeli.

Bu yöntemin mimari tasarımda kullanılabilmesi için, ön çalışma olarak, tasarım verilerinin toplanması, değerlendirilmesi ve sınıflandırılması çalışması olan "Bina Programlama ve İşlevsel Programlama Teknikleri" ile elde edilen bina işlevsel yapısına ilişkin verilere gereksinim duyulmaktadır.

Birinci aşama olan "Program Analizi Alt Modeli"nde tasarım konusu binanın yönetsel ve işlevsel yapısının tanımlanması gerekmektedir. Bina eleman, ekipman, üretim kapasitesi, esneklik, büyüyebilirlik olanakları, alt bölümler, bu bölümlerin içerdiği mekanlar ve mekan ilişkileri temel veriler olmaktadır. Bu bağlamda, tasarım konusu binanın işlevsel yapısı, "Bina İçi Statik", "Bina İçi Dinamik", "Bina Dışı Statik" ve "Bina Dışı Dinamik" olarak sınıflanmaktadır (Tabor, 1976). Yönetsel - İşlevsel yapının niteliğine göre binanın alt bölümlerine ve bu alt bölümlerinin içerdiği mekan listelerine ulaşmaktadır. Bu çalışmada kullanıcı yatırımcı istekleri, benzer mevcut binaların gözlemlenmesi, konu ile ilgili literatür kaynakları gerekli veriyi sağlamaktadır.

"Bina Alt Bölümleri Mekansal İlişki ve Kapasite Büyüklük Belirleme Alt Modeli"nde ilk aşamada, bina alt bölümlerinin içerdiği mekan birimlerinin alan hacim gereksinmeleri saptanmaktadır. Bu büyüklükleri hesaplamada mekanların işlevleri, personel ekipman gereksinimleri, mekan çevre etkileşim nitelikleri veri setini oluşturmaktadır. Burada, bina alt birimlerinin, insan hizmet veya mal sirkülasyona bağlı olası komşuluk ilişkilerinin, akış diyagramları aracılığı ile tanımlanması izlemektedir. Akışlara bağlı olarak birim mekanların sentaktik eklemlenmesi ile alt bölüme ilişkin kesin bir biçime ulaşmak tasarlama olgusunun biçimsel stratejisi ve strüktürü ne olursa olsun rasyonel bir yaklaşım olmamaktadır.

Alt bölümlerin kesin biçiminin eldesini amaçlayan çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Bunlardan tümevarımcı stratejideki yaklaşımlarda işlevsel ilişkiler ve sirkülasyonlar çözülmesine rağmen, bina bütünü içinde anlamlı bir parça oluşturacak kesin biçime ulaşma güçlüğü bulunmaktadır (Whitehead ve Eldars, 1964). Tümdengelimci yaklaşımlarda ise, bütünsel biçim ön kararı; gerek mekanların bu form içine yerleştirilmesini gerekse, yatay ve düşey sirkülasyon araçlarının çözülmesini güçleştirmektedir (Levin, 1964; Tabor, 1976). Bu nedenle, modelin ikinci aşamasında alt bölüm biçimsel olasılıkları yerine, gridal bir örüntü içerisinde mekansal ilişkilere bağlı "Alt Bölüm Büyüklükleri"ne ulaşmak, bina bütünü biçimlenişine veri sağlayan çalışma aralığı olmaktadır.
Bu alansal hacimsel büyüklüklerin ve alt bölümün diğer alt bölümler ile olan ilişkisinin önerilen modelin son aşaması olan "Tasarım Geliştirme Alt Modeli"nde, seçilecek biçimlendirme stratejisi ve strüktürü bağlamında yeniden yorumlanması gerekli olmaktadır.

Üçüncü aşama olan "Bina Bütünü Embriyo Biçimlendirme Alt Modeli", tasarım konusu binanın bina işlevsel programlaması çalışmasının ve ön alt modeller ile elde edilen verilerin Graf teori araçları ile çözümlenmesini içermektedir. Bina alt bölümlerinin birbirleri ile olan ilişkilerinin graflar ile ifade edilmesi bu bütünsel işlevsel şebekenin çözümlenmesine olanak sağlamaktadır.

Nüve Forum
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 02.01.09, 17:08
Unrealseptic - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Ordinaryüs
 
Üyelik tarihi: Feb 2008
Nereden: kocaeli
İletiler: 14.735
Blog Başlıkları: 2
Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Bina işlevi ile bina biçimlenişi arayüzünde topolojik araçlar ile veri eldesi

Bina alt bölümlerine ait işlevsel şebekenin üretilmesi için, bölümler arası ilişki matrislerinin kurulması, yardımcı araçlar olarak kullanılabilmektedir. İki alt bölüm arasındaki ilişki varlığını ve değerini tanımlamak amacı ile üçgen matrisler yeterli olmaktadır. Ancak, bu ilişkinin bir orijinden diğerine olduğu değerde, karşı bölümden olmadığı durumları tanımlayan kare matrislere gerek duyulmaktadır. Bu bağlamda, bina işlevsel yapılarını tanımlayan üçgen matrisler "Komşuluk Matrisi" niteliğini gösterirken, kare matrisler "Frekans Matrisi" yapısındadır.

Bu matrislerin içerdiği "İlişkililik", "Komşuluk" ve "Sirkülasyon Frekansı" verilerine bağlı olarak; tasarım konusu binaya ilişkin "Alt Bölümler İlişki Grafı"nın oluşturulması, "Bina Bütünü Biçimsel Embriyo Eldesi Alt Modeli" çözümlemelerinin önemli bir adımını oluşturmaktadır.

Oluşturulan bu graf şebekesinin matematiksel çözümlemeleri, bina bütünsel biçimi ile ilişki kurmaktadır. "Sistem Analizi", "Yön-Eylem Araştırma" gibi birçok alanda graf çözümleme yöntemleri kullanılmaktadır (Clark ve Holton, 1991). Bu aşamada, bu genel sistem çözümlemesi amaçlı tekniklerin; mimari tasarlamada biçimlendirme kavramları ile ilişkilerini kurmak olası görülmektedir.

Mimari biçimlendirme ile ilişkiler kurmak amacı ile kullanılacak "Mevcut Şebekeleri Çözümleme Yöntemleri" şöyle sıralanabilir (Broadbent, 1973; Tabor, 1976):

V = graf düğümü E = graf kenarı R = graf bölgesi

-König sayısı
-Beta indeksi ,
-Gamma indeksi,
-Döngü-bölge sayısı,
-Grafın çapı,
-Alt yedek şebeke indeksi,
-Her düğümün ortalama derinliği,
-Her düğümün entegrasyon değeridir.

"König Sayıları" şebeke içinde yer alan her elemanın diğer elemanlara olan kenar uzaklığını vermektedir. Bu değer her düğümün sistem içerisinde diğer düğümler ile olan "Bağlantılılık" sayısını sayısal olarak göstermektedir (Kansky, 1963). Bu kavram; "Mekan Dizgesi Çözümleme Yöntemi" ile daha ayrıntılı olarak ele alınmakta ve sayısal değerlere ulaşılmaktadır. Şekil 1'de bir şebekede König sayıları gösterilmektedir.

"Beta İndeksi" şebekenin düğüm ve kenar ilişkilerine bağlı olarak şebekenin ne tür bir şebeke olduğunu sayısal olarak vermektedir. Şebekenin ağaç, döngü veya kompleks devre olması bina bütünsel formunun lineer, döngüsel veya kompozit formlardan hangisine uygun olduğunu tanımlamaktadır. Kenar sayısının, düğüm sayısına oranı olan Beta indeksi:

P= E
V
formülü ile elde edilmektedir.


Nüve Forum
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 02.01.09, 17:14
Unrealseptic - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Ordinaryüs
 
Üyelik tarihi: Feb 2008
Nereden: kocaeli
İletiler: 14.735
Blog Başlıkları: 2
Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Bina işlevi ile bina biçimlenişi arayüzünde topolojik araçlar ile veri eldesi

Mimari biçimle ilişki kuran diğer bir şebeke çözümleme işlemi; "Döngü ve Bölge Sayılaradır. Döngü Sayısı:

C=E-V+2

Bu değer, bina alt bölümleri arasında başladığı noktaya dönen sirkülasyon akslarının sayısını vermektedir. Bu değer ise, bina biçimlenişinde avlu, iç aydınlatma boşlukları gibi mimari ele*manların varlığına ilişkin veriler sunmaktadır.

Ağaç yapılar

İşlevsel şebekeler

~l Döngü yapılar Kompleks devreler

EEES <^
CZ jJ I
***9633;

[SI i

toh

"Gamma İndeksi" ise, şebeke elemanlarının ilişki yoğunluğuna bağlı olarak, şebekenin "Bağlantılı-lık" oranını sayısal olarak vermekte ve bina for*munun kompakt veya parçalı düzenlenebilirli-ğine ilişkin veriler sağlamaktadır. Gamma İndeksi (Şebeke bağlantılılık oranı):

"Grafın çapı" kavramı, bir şebekede birbirine en uzak iki düğüm arasındaki kenar sayıları topla*mıdır. Bu değer ise, bina alt bölümlerinin alan -hacim büyüklük verilerine bağlı olarak, binanın toplamsal nitel büyüklüğüne ilişkin ipuçlarını oluşturmaktadır. Bu grafik değer bina büyüklü*ğü - tasarım alanı orantısında kullanılabilecek veri sağlamaktadır.
O
a
A
B
T
1
T
T
-1_____ i_____ -1_____ i__
c
C
G
E
/2
(v2 - v)
\

Gamma yüksek Gamma düşük

"Alt Yedek Şebeke İndeksi" ise, şebeke içerisindeki düğümler arasındaki olası yolların sayısını, diğer bir tanımlama ile sirkülasyon olasılıklarını vermektedir. Bu niteliği ile tasarımda veri sağlamamakta, ancak kesin tasarım aşamasında bölümler arasındaki sirkülasyon akslarının sınanmasına olanak sağlamaktadır.
tasarlamaya başlanacak bina bölümü olmaktadır.

Bu yöntemde her bina alt bölümü "Kök" olarak seçilerek, diğer alt bölümlerle olan ilişkisi "Ağaç" olarak tanımlanmaktadır. Bu derinlikler toplamı o alt bölümün toplam derinliğini vermektedir.
k = grafta toplam düğüm sayısı d = derinlik
Toplam derinlik:

Ed= (1xE1°)+(2xE2 °)+(3xE3 o)+(nx En o) (5)

Graf yapılarının çözümlenmesi mimarlık bilimleri içerisinde "Çözümleyici" yaklaşım olarak kullanılmaktadır. "Mekan Sentaksı Çözümleme" yönteminde mevcut binaların bölümleri arasındaki ilişkiler graflar ile çözümlenmekte ve bina alt bölümlerinin bütünsel işlevsel yapı içerisindeki davranışlarına sayısal olarak ulaşılmaktadır. Bu çözümlemede farklı kültürlere ait fiziksel yapılaşmalardaki mekansal örgütlenme ilkelerine ve sosyal davranış mantığına ulaşmak amaçlanmaktadır (Hillier v. diğ. 1976; Hillier ve Hanson, 1984; Hillier v. diğ. 1987). Orhun ve diğerlerinin (1996) geleneksel Türk evleri çözümlemeleri bu çalışmaya örnek olarak verilebilir.

Bu yöntemin tasarım konusu binanın işlevsel yapıları belirginleşmiş tasarlama süreçlerinde kullanılabilirliği, bu makalenin amaçlarından birini oluşturmaktadır.

e
3.derece derinlik f

d
2.derece derinlik
1.derece derinlik
c
b
a
***8226; o

Nüve Forum
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 02.01.09, 17:51
Unrealseptic - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Ordinaryüs
 
Üyelik tarihi: Feb 2008
Nereden: kocaeli
İletiler: 14.735
Blog Başlıkları: 2
Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Bina işlevi ile bina biçimlenişi arayüzünde topolojik araçlar ile veri eldesi

Toplam derinliğin kök hariç tutularak toplam düğüm sayısına bölünmesi ise, her mekanın ortalama derinliğini vermektedir. Ortalama derinlik:

md
k -1

"Mekan Dizgesi Çözümleme Yöntemi"nde bina alt bölümlerinin "ortalama derinlik" ve "entegrasyon değerleri" ile bina işlevsel bütünü içerisinde diğer mekanlarla en yoğun ilişkide olan asal alt bölümün ifadesi sayısal olarak bulunmaktadır. Bu yöntemin tasarlamada kullanımında işlevsel yapı içerisinde diğerleri ile en yoğun ilişkide olan "Asal Bina Alt Bölümü",
Her mekanın ortalama derinlik değerleri ile ilgili mekanın bütünsel sistem içerisindeki "Göreli Asimetri" değerine ulaşılmaktadır. Bu değer her bölümün bütünsel sistem içerisindeki "Bağ-lantılılık" ve "Ayrışma" değerini sayısal olarak vermektedir. Bu sayısal hiyerarşi bina alt bölümlerini, bütünsel sistem içerisinde hiyerarşik bir dizilişe yerleştirmektedir.
RA

(7)

Düğüm entegrasyon değeri (Göreli Asimetri Değeri):

2(md -1) k - 2

Yukarıda açıklanan graf çözümleme tekniklerinin, bina işlevsel programlama ile Mimari biçimlendirme arayüzünde oluşturduğu çıktıları iki başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar:
-Bina alt bölümlerinin, bina işlevsel yapısı bütünü içerisinde sahip oldukları hiyerarşik bağlantı değerleri, (König sayıları ve Mekan Dizgesi Çözümleme Değerleri)
-Bina bütünü işlevsel çözümlemelerinin, bina bütünsel formuna ilişkin oluşturduğu değerlerdir.

İşlevsel niteliklere bağlı veriler bağlamında, "Biçimsel Embriyo"nun elde edilmesi bu makalenin özgün savını oluşturmaktadır. İşleve bağlı olarak bina bütününe ilişkin sayısal veriler bina bütünsel formuna ilişkin nesnel veriler sunmaktadır. Ancak, bina alt bölümlerinin tasarım alanına yerleştirilmesinde "Alt Bölüm Entegrasyon Değerleri" yerleşim önceliğini belirtmesine rağmen yeterli olmamaktadır. Her bölümün içerdiği işlevsel niteliklere ve tasarım alanı çevresel verilerine bağlı olmak üzere yerleşim gereksinmeleri bulunmaktadır.

Bu nedenle, hiyerarşik diziliş bağlamında her bölümün tasarım alanına yerleştirilmesinde, "Alt Bölüm Çevresel İlişki Matrisi" kullanılması gerekli olmaktadır. Yer, topoğrafya, yaya araç ulaşım verileri, yön, gürültü kontrolu gibi alt bölüm gereksinmelerin kontrol listesi niteliğinde oluşturulan matris, her bölümün yerleşiminin tasarım alanı verileri ile sınanmasını sağlamaktadır. Alt bölümlerin entegrasyon değerleri ve matris gereksinmeleri karşı etkileşiminin belirlediği öncelikler, her bölümün tasarım alanına yerleştirilme öncelik ve yerini belirginleştirmektedir. Bu algoritma ile her bölüm önceki bölüme eklemlenerek, kesin biçim öncesi veri sağlayan "Biçimsel Embriyo" ya ulaşılmaktadır
Bu yöntemde işlevsel ilişkiler "Düzlemsel Graf" olarak betimlenmesine rağmen, graflarda kenar bağlantıları esnek yapıdadır. Bu nedenle, önerilen yöntem tasarım alanı verilerine bağlı olarak bina alt bölümlerinin geometrik artikülasyonuna düşeyde de olanak tanımaktadır.

Yöntemde tasarım konusu, binanın işlevsel sistem grafının matematiksel yapısı ve binanın olası biçimlenişi ile ilişkiler kurulmuştur. Buna ek olarak, hiyerarşik olarak bağlantılılığı en yüksek değere sahip mekandan tasarlamaya başlanması ve mekan kriterleri kontrol listesi verilerine göre tasarım alanına yerleştirilmesi önerilmiştir. Elde edilen emriyonun bina biçimlendirmesi aşamasına veri sağlamasına rağmen, "Kesin Bina Biçimi" niteliği taşımamaktadır. Bu nedenle, "İşlevsel" ve "Tasarım Alanı Fiziksel Çevre Bağlamı" verileri dışında kalan diğer veriler değerlendirilerek, embriyonun geliştirilmesi gerekli olmaktadır.

Nüve Forum
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 02.01.09, 18:00
Unrealseptic - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Ordinaryüs
 
Üyelik tarihi: Feb 2008
Nereden: kocaeli
İletiler: 14.735
Blog Başlıkları: 2
Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!Unrealseptic öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Bina işlevi ile bina biçimlenişi arayüzünde topolojik araçlar ile veri eldesi

Sonuçlar ve tartışma

Önerilen "Bina İşlevsel Embriyo Eldesi" yöntemi işleve dayalı, endüktif stratejide, geometrik strüktürde kanonik, pragmatik biçimlendirme yaklaşımları için uygun bir model niteliğindedir. Bu niteliği ile, mimari tasarım eğitiminin alt dönemleri için uygun bir yaklaşım olarak görülmektedir. Yöntemin işlevsel sistemin değişmediği, dedüktiv strateji ve organik strüktüre sahip, anolojik, ikonik biçimsel yaklaşımlarda da bina bütünü içerisinde de mekansal örgütlenme verileri sağlamaktadır.

Model tasarlamaya başlangıç düğümü "Girdiler"i olarak bina işlevsel verilerini ele almaktadır. Modelin "Çıktı"ları ise, "Bina Alt Bölümlerinin Büyüklükleri", alt bölümler ilişki grafının çözümlenmesi sonucu elde edilen ve bina bütünsel formuna ilişkin veriler sağlayan "Sayısal İndeks"ler ile, bu sayısal verilerin çevre etkileşim matrisi aracılığı ile oluşturduğu "İşlevsel Embriyo" olmaktadır.

Bu çıktılar mimari tasarlama olgusunda bina biçimine ilişkin sayısal veriler üretmesine rağmen, kesin biçim oluşumunda yeterli olmamaktadır. Bu nedenle, çıktıların diğer tasarım verilerinin katılımı ile geliştirilmesi gerekli olmaktadır.
Ancak, önerilen model tüm biçimlendirme yaklaşımları için işleve bağlı veri hazırlayan bir ön çalışma niteliğini taşımaktadır.

M. Tayfun YILDIRIM, S. Mete ÜNÜGÜR
İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 80191, Taksim, İstanbul

Kaynak Pdf

Nüve Forum
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf itu-a_2002_1_1_MT_Yildirim.pdf (362,0 KB (Kilobyte), 38x kez indirilmiştir)
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları

Konu Unrealseptic tarafından (02.01.09 saat 19:27 ) değiştirilmiştir..
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
araçlar, arayüzünde, biçimlenişi, bina, eldesi, işlevi, topolojik, veri

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 09:31 .