Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Mimarlık Fakültesi > Şehir ve Bölge Planlama Bölümü > Midyat Geleneksel Kent Dokusu Ve Evleri Üzerine Bir İnceleme

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü hakkinda Midyat Geleneksel Kent Dokusu Ve Evleri Üzerine Bir İnceleme ile ilgili bilgiler


Midyat Geleneksel Kent Dokusu Ve Evleri Üzerine Bir İnceleme-A Study On The Traditional City Pattern And Houses Of Midyat Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Midyat, farklı etnik ve dinsel kökene

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 03.06.10, 09:43
Güvenilir
 
Üyelik tarihi: May 2006
İletiler: 1.665
kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.kanlica için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Midyat Geleneksel Kent Dokusu Ve Evleri Üzerine Bir İnceleme

Midyat Geleneksel Kent Dokusu Ve Evleri Üzerine Bir İnceleme-A Study On The Traditional City Pattern And Houses Of Midyat
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Midyat, farklı etnik ve dinsel kökene sahip insanların bir arada yaşadığı bir yerleşim merkezidir. Farklı inançlara ait ibadet mekanları (manastır, kilise, cami), hanlar, dükkanlar ve birçok geleneksel evden oluşan tarihi dokusuyla, özgün niteliklerini büyük ölçüde korumaktadır. Ancak bu zenginliğin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasında, bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır. Son yıllara kadar özgün nitelilerini büyük ölçüde koruyan kent, nüfus artışı ve çarpık kentleşmenin etkisiyle geleneksel dokusunu günden güne yitirmektedir. Yeni gelişmelerin geçmişi yok ederek, sağlıksız ve kimliksiz bir şekilde gelişiyor olması alan için büyük bir sorundur. Midyat'ın kültürel birikiminin çağdaş yöntemlerle doğru araştırılması ve tespit edilmesi, çözülmesi gereken sorunların başında gelmektedir. Bu çalışma kapsamında, Midyat kentsel sit alanındaki 119 geleneksel konutta incelemeler yapılmıştır. Evlerin genel yerleşim özellikleri, plan düzeni, cephe düzeni ve yapısal sistemi detaylı bir şekilde incelenmiş ve elde edilen sonuçlar sunulmuştur.

Midyat, which is located in the southeastern part of Anatolia, is the center of community having cultural wealth and different origin. The city has been preserving its authenticity and historic pattern, formed by worshipping spaces as monasteries, churches, mosques and khans, shops, traditional houses. However today, there are problems in transferring these values to the next generations. The city, which had preserved its original characteristic a great deal until recent years has been gradually losing its traditional pattern due to the irregular urban development and excessive population growth. The matter for the area is the contemporary but ill development, which causes the eradication of the past. The major problem to be solved to identify the cultural accumulation of Midyat, lies on comprehensive analyses and documentation through contemporary methods. The study covers 119 traditional houses in the urban site of Midyat which are not recently analyzed comprehensively. The general lay out, plan and façade types, structural system, structural and architectural elements of the houses are analyzed and obtained results are given in the article.

1. GİRİŞ
Midyat, Mardin iline bağlı bir ilçe olup, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer almaktadır (Şekil 1). Tarihte bilinen en eski uygarlık merkezlerini barındıran Mezopotamya Bölgesi'nin kuzeyinde, çok önemli kültürlerin, dinlerin, dillerin kesiştiği ve birbirini etkilediği bir coğrafyada kurulmuştur. Yukarı Mezopotamya'nın bir parçası olan ilçe, Turabdin bölgesinde yer almaktadır [1]. Turabdin; batıda Mardin, kuzeyde Hasankeyf, doğuda Cizre ve güneyde Nusaybin sınırları içinde kalan bölgenin adıdır. Bu bölgenin yüzölçümü 10.000 km 'den fazladır (Şekil 2) [2]. 1478'den beri metropolitlik olan Midyat, Turabdin'in merkezidir [3].
Midyat'ta karasal iklim görülmektedir. Kışlar soğuk ve yağışlı, yaz ayları ise sıcak ve kurak geçer.
1.JPG
Midyat'ın ne zaman ve kimler tarafından kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. İlçe; Sümer, Asur, Urartu, Makedon, Pers, Roma, Abbasi ve Osmanlı dönemlerini görmüş, tüm bu önemli uygarlıkların etkileriyle yoğrulmuştur. Tarihin ilk Hıristiyan halkı bu bölgede yaşamış, manastır hayatı burada doğmuştur. Turabdin'le ilgili ilk yazılı belgeler M.Ö. 13. yüzyıla kadar uzanır. Midyat, M.Ö. 9.yy Asur tabletlerinde, mağara kenti anlamında "Matiate" olarak geçer. Resmi kayıtlarda, 16. yy'da bir köy olduğu görülmektedir [2,6,7]. Midyat'ın köy olarak varlığını 19. yüzyılın başlarına kadar devam ettirdiği ve 1810'larda kaza olduğu bilinmektedir. 1839 yılındaki resmi belgelerde, 19 nahiyesi olan bir kaza olarak geçmektedir [7,8]. 1890 yılında ise belediye teşkilatı kurulmuştur. Midyat 1927 yılında Mardin'e bağlanmıştır. 1930 yılında Midyat ve Estel belediyeleri, Midyat adı altında birleşmiştir.
İlçe, birçok değişiklikten sonra Farsça, Arapça ve Süıyanice karışımdan meydana gelmiş olan ve şu anda kullanılan Midyat yani "Ayna" ismini almıştır. İlçenin diğer adı da "Tûrabdin"dir. "İbadet edenlerin dağı" anlamına gelir. Midyat'ın çevresindeki dağlarda bulunan mağaraların ibadet yeri olarak kullanıldığı ve Tûrabdin adının buradan geldiği sanılmaktadır [9].
Bölgede dinsel bir homojenlik yoktur. Geçmişte birçok arkaik inanç ve din, yörede bir arada yaşamıştır. Bunlar arasında güneşe ve ateşe tapanların dini "Şemsilik", şeytanı melek sayanların dini olan "Yezidilik", çeşitli Hıristiyan ve İslam Mezhepleri ile Yahudilik bulunur. Bugün Midyat ilçe merkezinde yaşayanlar Müslüman, Hıristiyan ve Yezidilerdir. Hıristiyanlar kendi aralarında çeşitli mezheplere ayrılmışlardır. Çoğunluğu Ortodoks mezhebine bağlıdır. Keldani, Katolik ve Protestan mezheplerine bağlı olanlarda vardır [10]. Bugün ilçede Türkçe, Süryanice, Kürtçe ve Arapça konuşulmaktadır.
Bir zamanlar, sekiz kilise ve iki cami bulunan kasabada Hıristiyan nüfus çoğunluktaydı. Estel'le birleşince Müslüman nüfus artmıştır [3]. Bugün ise yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre Midyat'ta yakın köylerden göç edenlerle birlikte ancak 70-80 Hıristiyan aile kalmıştır. Müslüman ve Hıristiyan topluluklar dışında küçük bir Yezidi topluluğu da mevcuttur. Midyat merkezde sadece iki Yezidi aile (toplam altı kişi) bulunmaktadır.
2000 nüfus sayımına göre ilçe merkezinin nüfusu 56669, köylerin nüfusu 71416, toplam nüfus 128085'dir. Yıllık nüfus artış hızı ilçe merkezinde binde 65,03, köylerde binde 39,90 ve toplamda binde 50,25'tir [11].
Midyat ve çevre köylerden dışarıya göç, son otuz yıl içerisinde yoğun bir şekilde yaşanmıştır. Ayrıca kırsal kesimden ilçe merkezine doğru iç göç de oldukça fazladır. Köylerde eğitim imkanının kısıtlı olması ve yeterli iş imkanının olmaması, toprak dağılımındaki dengesizlik, makineleşme, güvenlik ve halen yaşanan kan davaları nedeniyle Midyat'a çevre ilçe ve köylerden göçler olmuş, yine benzer sebeplerle Midyat'tan da dışarıya göç verilmiştir. Midyat ve köylerinden ülke sınırları içerisine yapılan göç, daha çok Adana, Mersin, Antalya, İzmir ve İstanbul illerine, dışarıya yapılan göç ise Almanya, Lübnan, İsveç, Hollanda ve Danimarka'ya olmuştur. Yurt dışına göç edenlerin büyük bir bölümü Hıristiyan vatandaşlardır. İlçeden mevsimlik olarak yapılan göçler ilkbahar ve yaz aylarında Çukurova ve Karadeniz Bölgesi'ne olmaktadır.
Midyat'ın başlıca geçim kaynağı tarım, hayvancılık ve el sanatlarıdır. En çok üretilen ürünler buğday, arpa, nohut, mercimek, üzüm, kavun ve karpuzdur. İlçede gelişen el sanatları bakırcılık, kilim dokuma, taş işçiliği, kuyumculuk, gümüş işlemeciliği, mobilyacılık ve semerciliktir. Günümüze kadar devam eden ve ünü ülke sınırlarını aşan sanat dallarından biri "telkari" yani gümüş işlemeciliği, diğeri ise taş işleme sanatıdır.
İlçe, bugün de Süryani cemaatinin merkezi konumundadır. Bu nedenle din turizmi açısından önemli bir durumdadır. Özellikle yurt dışına göç eden Süryaniler, tatillerini Türkiye'ye gelerek Midyat'ta, kendi evlerinde geçirmektedirler. İlçede kapatılarak sadece tatillerde kullanılan birçok geleneksel ev vardır. Din turizmi ile özellikle bahar ve yaz aylarındaki yoğun turist akını, ilçenin ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

Neslihan DALKILIÇ ve Işık AKSULU*
Mimarlık Bölümü, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Mimarlık Bölümü, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Gazi Üniversitesi, Ankara,
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf 19025.pdf (1,37 MB (Megabyte), 44x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
dokusu, evleri, geleneksel, kent, midyat, üzerine, ınceleme

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 22:02 .