Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Fen Edebiyat Fakültesi > Matüridi'ye göre hidayete engel olan beşeri zaaflar ve tezahürlar

Fen Edebiyat Fakültesi hakkinda Matüridi'ye göre hidayete engel olan beşeri zaaflar ve tezahürlar ile ilgili bilgiler


1-Kalbin Hidâyetten Uzaklaşması (zeyğ). Kalbin kayması anlamında olan ***8220;zeyğ***8221;, Kur'an***8217;da hem kök hem de if***8217;âl babında kullanılmıştır. ***8220;Bile bile haktan yüz çevirmek veya çevirttirmek***8221; şeklinde bir manaya gelebilen zeyğ***8217;de, bir

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #11  
Alt 30.06.08, 08:54
Uzman
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 2.134
Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!
Standart Cevap: Matüridi'ye göre hidayete engel olan beşeri zaaflar ve tezahürlar

1-Kalbin Hidâyetten Uzaklaşması (zeyğ).
Kalbin kayması anlamında olan ***8220;zeyğ***8221;, Kur'an***8217;da hem kök hem de if***8217;âl babında kullanılmıştır. ***8220;Bile bile haktan yüz çevirmek veya çevirttirmek***8221; şeklinde bir manaya gelebilen zeyğ***8217;de, bir tür şüphe sonucu, bilerek kişinin batıla meyletmesi bulunmaktadır96. Böyle bir eyleme geçen kalbin de, Allah tarafından batıla yönlendirilmesi söz konusudur. Zira sapmış olan kalp ise de, onun temayülü sonucu saptıran Allah***8217;tır. Mâtüridî***8217;ye göre Allah dalalette olan kimselerin zulüm ve küfrü iradeleriyle ihtiyar ettiklerini ve tövbe de etmeyeceklerini bilince, onları hidayetten alıkoymuş ve ***8220;zeyğ***8221; eyleminin onların kalbinde yaratmıştır. Müellif, konu bağlamında ***8220;hidayet***8221;i, mükafat ve sevap verme, ***8220;zeyğ***8221;i ise, cezalandırma olarak yorumlayan Mu'tezile bilginlerine karşı çıkarak, yoğun bir tartışmaya girmiştir97. Kalbin hakikat ve hayırdan batıl ve şerre doğru meyletmesinde, şüphenin ana etken olduğunu görmekteyiz. Ancak şüphe kişinin temayülüne göre sonuç verir. Bu nedenle şüphe, mü'min için bilinçli imana vesile olurken98, bazı kimselerin de hakikatten uzaklaşmasına aracı olmaktadır99. Kur'an bu hususu ***8220;Senden önce hiçbir resul ve nebi göndermemiştik ki o, (bir şey) arzu ettiği zaman, şeytan onun arzusu içerisinde mutlaka (bir düşünce) atmış olmasın. Fakat Allah, şeytanın attığını siler, sonra kendi ayetlerini sağlamlaştırır***8221;100 ifadesiyle belirtmiştir.
Yine Kur'an da Hz. Musa***8217;nın kavmiyle mücadelesini içeren ***8220;Ey kavmim, Allah***8217;ın size gönderdiği elçisi olduğumu bildiğiniz halde, niçin beni incitiyorsunuz?***8221; Onlar yoldan sapınca, Allah da kalplerini saptırmıştı***8221;101 âyetinde de hakikate karşı bir ön yargılı tutumu içeren bir tavır sergilenmiştir. Bu nedenle gerçeklere ulaşmak ve o yolda sebat etmek isteyenler, ***8220;***8220;Rabb***8217;imiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme, bize katından bir rahmet ver***8221;102 şeklinde niyazda bulunmuşlardır. Bu ifadeler doğrultusunda, kalbin hidayetten uzaklaşma nedeni ve hakikatten yüz çevirmesinin ifadesi olan ***8220;zeyğ***8221;, bir tür aklî eylem olan kuşku ve ön yargı sonucu tezahür etmektedir. Böyle bir temayül ve eylemin sonucunda, onların zülüm ve küfrü seçtiklerini ve tövbe de etmeyecekleri bilen Allah, onları hidayetten alı koymuş ve kalplerinde hakikatten yüz çevirme fiilini yaratmıştır103. Öte yandan Mâtüridî***8217;ye göre hidayete engel olan bu tür etkenler, ***8220;hüccet***8221; ve ***8220;burhan***8221; kanallarıyla aşılır. Bunun sonucunda da kalp tatmin olur ve akıl da, ***8220;selîm***8221; bir nitelik kazanır104. Hidayetin karşı yakasına bilinçli olarak meyleden bir kalbin, zamanla kirlenip paslanması da, bu doğal sürecin ürünüdür.
Alıntı ile Cevapla
  #12  
Alt 30.06.08, 08:55
Uzman
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 2.134
Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!
Standart Cevap: Matüridi'ye göre hidayete engel olan beşeri zaaflar ve tezahürlar

2-Kalbin Paslanması (reyn).
Terim olarak bir şeyin paslanması anlamına gelen ***8220;reyn***8221;, ilgili duyunun işlerliğini kaybetmesi sonucunu doğurur. Istılahî manada ise, kalbin sıkıntı ve günahla dolup, hayır ve şerrin ayırımı, iyi ile kötünün farkedilmesi görevini üstlenmemesi demektir105.
***8220;Reyn***8221; terimini, örtü ve perde olarak açıklayan Mâtüridî, imanın saf hayır ve nur olduğunu, küfrün de, karanlıktan ibaret bulunduğunu vurgular. Dolayısıyla iman, kalbi aydınlatırken, dalalet de, kalbi kirletir ve karartır. Bu nedenle küfrü gerektiren tutum ve davranışlarla meşgul olmak, zamanla kalbin paslanmasına neden olur. Konu bağlamında Ebu Hüreyre***8217;den rivayet edilen ve günahların kalpte siyah bir nokta gibi şekillendiğini, tövbe edilmezse, bunun kalbi kaplayacağını bildiren hadisi106 işleyen Mâtüridî, kalbin hidayete ermesi için, imanın öncülleri olan ve inşiraha yol açan ***8220;vesileler***8221;i, Allah o kalpte yaratır. Kulun iradesi doğrultusunda bu vesileler, kalbi tamamen arındıracak şekilde yayılır107.
Kur'an âyetleri, ***8220;reyn***8221; terimini, Hz. Peygambere karşı gelen kimselerin, âyetleri ***8220;öncekilerin masalları***8221; olarak niteleyenler hakkında kullanmıştır. Böyle bir sava sahip olan müşrikler, ***8220;Kazanageldikleri ve kâr saydıkları günahlar, onların kalplerini paslandırmıştır***8221;108 ifadeleriyle tanımlanmıştır. Kalbin paslanması, Hz. Peygamber tarafından günahların kalbi karartması şeklinde izah edilmiştir109. Kalbin asli görevlerinden olan tefekkür ve teslim sonucu oluşan manevî arınmadan uzak kalan kimselerin sahip olduğu bu olgu, bir anlamda aklın işlevini yitirmesi sonucu ortaya çıkan bir pasif eylem olarak karşımıza çıkmaktadır.
Alıntı ile Cevapla
  #13  
Alt 30.06.08, 08:55
Uzman
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 2.134
Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!
Standart Cevap: Matüridi'ye göre hidayete engel olan beşeri zaaflar ve tezahürlar

3-Kalbin Hastalanması (maraz).
İnsan yapısının yaratılış normları dışına çıkması anlamında olan ***8220;maraz***8221;, fiziksel ve ruhsal bağlamda tezahür etmektedir. Bu nedenle insanın dünyevî ve uhrevî hayatına zararı dokunabilen korkaklık, cahillik, cimrilik ve bozgunculuk gibi nitelikler, bir tür ruhsal hastalıklardır110. Kur'an bu terimi daha çok kalbin sağlıklı düşünmesi ve işlemesinin terkiyle, kuşku dolu bir hale dönüşmesine atfetmektedir111. Yine Kur'an***8217;dan anlaşıldığına göre, böyle bir kalbe şeytan daha çok müdahale edebilmektedir112. Zira böyle bir kalp, kuşku ve nifak kaynağı haline gelir113. Nitekim Mâtüridî, inkarcıların ***8220;Allah ve resulünün sözlerinin ancak aldatmaca***8221; olduğunu söylemeleri, onların kalplerinin hasta olduğunun göstergesi olduğunu kabul etmiştir114. Yine müellife göre kalpte kuşku ve bozgunculuğun bulunması, onun hasta oluşunun belirtisidir115.
Kur'an, kalbin hastalanmasının alametlerini, ***8220;Allah ve müminleri aldatma çabası***8221;116, ***8220;dünyevî sıkıntısı endişesiyle hakikatten yüz çevirme***8221;117, ***8220;ümitsizlik***8221;118, ***8220;rahatlığa düşkünlük***8221;119, ***8220;nefsânî ve şehevânî arzular***8221;120 olarak tanımlamıştır. Kalbin hasta olması, onun aklî işlevlerini gereği gibi yerine getirmesine engel olmaktadır. Bu nedenle hidâyete sevkeden amillerden olan dahilî ve haricî deliller, kalbin bu olgusu sonucu, onların gereği gibi kullanılmasına engel olmuştur. Nitekim yüreklerinde hastalık olanların, onların pisliklerine pislik katmakta ve onların kafir olarak hayatlarının son bulmasına neden olmaktadır121.
Mâtüridî***8217;ye göre, küfür ve nifak, hasta bir kalbin ürünüdür. Böyle bir niteliğe sahip bir kalp de, hak davetler karşısında, onu muaraza ederek, gerçek olmadığını kabul eder ve küçük görücü bir tavır takınarak yalanlar. Bu da hevâya uymanın bir neticesidir. Hasta olan bir yüreğin hakikatlere karşı katı bir tutum izlemesi, yine sahibindeki nifak ve küfür sıfatları sonucudur122.
Alıntı ile Cevapla
  #14  
Alt 30.06.08, 08:56
Uzman
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 2.134
Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!
Standart Cevap: Matüridi'ye göre hidayete engel olan beşeri zaaflar ve tezahürlar

4-Kalbin Katılaşması (kasvet).
Katılaşma anlamındaki ***8220;kasvet***8221;, Kur'an bağlamında kalbin günah ve isyan nedeniyle İlâhî emirlere karşı duyarsız olması şeklinde yorumlanmıştır123. İzutsu bu terimi hidâyete karşı inatla direnen kalplerin tutumlarını somutlaştırmak amacıyla kullanılan bir mecazî terim olarak tanımlamıştır124.
Kur'an-ı Kerim***8217;de hem kalbin katılaşması hem de Allah***8217;ın o kalbi katılaştırması bağlamında kullanılan eylemin gerekçeleri olarak, ***8220;Allah***8217;ı anmaktan yüz çevirmek***8221;125, ***8220;hakikat karşısında uzun süre lakayt kalmak***8221;126, ***8220;Allah***8217;a yapılan sözleşmenin yerine getirilmemesi***8221;127 gibi etkenler ileri sürülmüştür. Mâtüridî söz konusu terimi açıklarken, kalbin katılığının belirtisini, Allah***8217;a anmaktan yüz çevirme veya kaçınma olarak betimler128.
Mâtüridî***8217;ye göre inatçı inkarcıların özellikle ileri gelenleri, kalp katılığına maruz kalmış kimselerdir. Zira İlâhî buyruklar karşısında ikbalde bulunmamak, boyun eğmemek ve kabul etmemek, kalbin katı oluşunun kanıtlarıdır129.
Kalbin katılaşması, ilâhî hakikatlerin ışığının yansımaması ve tanrısal buyruklara teveccüh edilmemesi şeklinde de ortaya çıkmaktadır. Nitekim Yahudi toplumu için kesilmesi emredilen sığırın üzerinde yoğun tartışma yaratmaları, Allah tarafından onların kalplerinin ***8220;taştan daha katı olması***8221; tâbiriyle ifade edilmiştir130.
İlâhî buyruklar karşısında kalbin herhangi bir aktif eylemde bulunmaması, kalp katılığının tezahürüdür. Bu tür bir olgunun arka planı olarak, akıllarında Allah***8217;ın rububiyetini yeterince idrak etmeyen ve kalplerinde de bunu tespit edemeyen kimselerin bir tavrı olarak değerlendirilebilir.
Mâtüridî***8217;ye göre inat ve kibir sonucu oluşan kalpteki katılaşmanın çaresi, teemmül etmek, tefekkür ve nazar eylemine yönelmektir. Aklî olan bu faaliyetler sonucu, kalp nurlanır, hayır yollarına hidayet nasip olur. Sahibinden de vesvese ve şüpheler uzaklaşır131. Katı bir kalb, aynı zamanda hakikatler karşısında perdelenmiş bir konumdadır.
Alıntı ile Cevapla
  #15  
Alt 30.06.08, 08:57
Uzman
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 2.134
Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!
Standart Cevap: Matüridi'ye göre hidayete engel olan beşeri zaaflar ve tezahürlar

5-Kalbin Perdelenmesi (gulf).
Hakikatler karşısında olan kalbin bir fonksiyonu olarak nitelendirilen terim, hidâyet engellerinden birisi olarak nitelendirilmiştir132. Kur'an kalbin perdelenmesini, birbirlerine yakın anlamları içeren ***8220;gulf***8221;133, ***8220;ekinne***8221;134, sedd***8221; ve ***8220;iğşâ***8221; 135 terimleriyle ifade etmiştir136.
Nitekim Hz. Peygamberi kabul etmek istemeyen müşriklerin, buna gerekçe olarak, ***8220;kalplerimiz, bizi çağırdığın şeye kapalıdır. Kulaklarımızda bir ağırlık vardır. Seninle aramızda bir perde bulunmaktadır***8221;137 türü gerekçeler göstermeleri, bunun bir örneğidir. Yine bir başka âyette de, Yahudilerin ***8220;kalplerimiz kılıflıdır***8221; 138 demeleri, onların zihinlerinin hidâyete kapatıldığını göstermektedir. Mâtüridî kalplerinin kılıflı olmasını, onların Kur'an***8217;ı işitmek istememeleri ve bir şekilde duymuş olsalar bile bunun üzerinde düşünüp, anlamaktan yüz çevirmelerine bağlamaktadır139. Müellife göre bu şekilde bir söylemde bulunan kimselere, peygamberin söyledikleri de bir yarar sağlamaz. Onlar muhatap oldukları emirleri anlamıyorlar. Bunun nedeni ise tedebbür ve tefekkürü terk etmeleridir140.
İlgili terimlerin yer aldığı, Fussilet suresinin beşinci âyetinin devamındaki ***8220;Ben de sizin gibi bir insanım***8221; ifadesini konuyla ilişkilendiren Mâtüridî, inkarcıların söylemleri karşısında Hz. Peygamberin ***8220;Oysa ki ben de bir insanım ve aklımı kullanırım. Ben anlıyorum ve her hangi bir engelden şikayet etmiyorum. Siz de dalaleti terkedip anlamaya ve akletmeye çalışsanız***8221; şeklinde bir değerlendirmede bulunmuştur141.
Kalbin perdelenmesini, ***8220;beyyine***8221; ve ***8220;hüccet***8221;lerden oluşan ***8220;bürhân***8221; nitelikli âyetlere karşı ilgisiz kalmak olarak değerlendiren Mâtüridî***8217;ye göre burada, hakikatten bir tür yüz çevirme (i***8217;raz) vardır. Müellif ***8220;i***8217;raz***8221; terimini iki kategoride işlemektedir. Bunlar, tefekkür ve teemmülden yüz çevirme ile, tefekkür ve teemülü gerçekleştirdikten sonra bilinçli olarak ilgisiz kalmaktır. Böyle bir eylemin nedeni olarak, İlâhî gerçekleri bilmelerine rağmen, sırf inat ve makam-mevki endişesiyle kibir moduna girdiklerini ileri süren Mâtüridî, bu kimselerin söz konusu tavırları karşısında Allah***8217;ın da onlara hidayeti nasip etmediğini vurgular142.
Nitekim bu tür bir perdelenme, kişiyi hidâyete kapalı tutmaktadır. Bu husus şu âyet tarafında açıkça belirtilmiştir: ***8220;Kendisine Rabb***8217;inin ayetleri hatırlatıldığı halde onlardan yüz çeviren ve ellerinin (yapıp) öne sürdüğü günahlarını unutandan daha zalim kim olabilir? Biz onların kalpleri üzerine, onu anlamalarına engel olan örtüler, kulaklarının içine de ağırlık koyduk. Onları doğru yola çağırsan da, bu halde asla doğru yola gelmezler***8221;143.
İlgili âyet ifadelerine bakıldığında, kalplerin örtülü olması mazeretini ileri süren kimselerin, bir tür ön yargıyla, kibir ve inatları sonucu İlâhî buyruklara karşı çekimser kaldıkları görülmektedir144. Bu ise bir anlamda aklın işlevi olan nazar ve istidlâl eyleminden bilinçli bir şekilde uzak kalmalarını doğurmuştur. Zira hüccet ve burhan anlamında olan ***8220;beyyine***8221;ye lakayt kalan insanlar, tefekkür ve teemmüle yanaşmamışlardır. Dolayısıyla akıldan kalbe inen marifet, hedefine ulaşmakta yetersiz kalmıştır. Bu ise kalbin fizik ötesi âleme ilgisizliğini, yani hidayetten uzaklaşmayı doğurmuştur145. Artık böyle bir kalp de hakikat nurları karşısında körelmiş bir konumdadır.
Alıntı ile Cevapla
  #16  
Alt 30.06.08, 08:57
Uzman
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 2.134
Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!
Standart Cevap: Matüridi'ye göre hidayete engel olan beşeri zaaflar ve tezahürlar

6-Kalbin Körelmesi (a***8216;mâ).
Mecazi anlamda kalbin körleşmesi şeklinde anlaşılan terim, gönül gözü tanımına uygun olan basîretin kapanması manasındadır. Kur'an***8217;daki ***8220;Doğrusu size Rabb***8217;inizden basîretler geldi. Artık kim görürse yararı kendisine, kimde kör olursa zararı kendisinedir***8221;146 ifadeleri de bu tür bir basîreti açıklamaktadır. Kur'an, bu şekilde bir körlüğe maruz kalanların, ahirette de kör olacağını vurgularken, buna gerekçe olarak da, ***8220;Çünkü sana âyetlerimiz geldi de, sen onları unuttun. Bugün de aynı şekilde unutuluyorsun. Doğru yoldan sapanı ve Rabb***8217;ın ayetlerine inanmayanları, işte böyle cezalandırırız***8221;147 şeklinde bir tarifte bulunmuştur. Mâtüridî***8217;ye göre kalbin körleşmesi, inat ve kibir sonucu, nazarı terk etmekten kaynaklanmaktadır. Kalbi körelmiş bir halde dalaleti tercih eden kimseler, tefekkür ve nazar eylemini yapsalardı, hakka ulaşır, hidayet onlara nasip olurdu148.
Buna göre hidâyet rehberi olan Kur'an***8217;a inanmayanlar, kendi iradeleri doğrultusunda, kulaklarındaki ağırlık ifadesi olan ilgisizlikleri nedeniyle, kutsal kitabın hidâyeti onlara kapanmıştır149. Nitekim Mâtüridî kalbin körelmesini, Allah***8217;ın enfüs ve âfâktaki âyetleri üzerinde tefekkür etmemenin bir sonucu olarak kabul etmiş ve bu konumda olan bir kalbin, hidayet vesilelerini görmesinin mümkün olamayacağını ileri sürmüştür150.
Alıntı ile Cevapla
  #17  
Alt 30.06.08, 08:58
Uzman
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 2.134
Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!
Standart Cevap: Matüridi'ye göre hidayete engel olan beşeri zaaflar ve tezahürlar

7-Kalbin Mühürlenmesi.
Mecazi bir anlam içeren kalbin mühürlenmesini anlatan Kur'an âyetleri, ***8220;hatm***8221;151 ve ***8220;tab***8217;***8221;152 terimleriyle ifade edilmiştir. Bu terimlerle belirtilmek istenen,
kalbin hidâyete tamamen kapalı olması, kör taassup, batılı körü körüne taklit, kibir ve zorbalık sonucu insanın sağduyusu mühürlenmekte, hakkı anlamasına engel olmaktadır153. Bunun sonucunda kişinin yapmakta olduğu kötü işler, çekici görünmekte, kendisine takdim edilen veya tesadüf ettiği hakikatler, bir tür önyargı sonucu, hedefini bulamamakta ve dolayısıyla hidâyete ulaşamamaktadır154. Kalbin mühürlenmesine neden olan ana etkenin, kişinin batıl inanç ve eylemde ileri gitmesi sonucu, yaptıklarının kendisince beğeni kazanması ve alternatifine yönelmeyi zihninden bile geçirmemesi, bir anlamda öteki tarafa kapısını kapaması, onun kalbinin de kilitlenmesine yol açması olduğu kabul edilebilir155.
Mâtüridî***8217;ye göre mühürlenme eylemi, bir sonuç göstergesidir. Bunun gerekçeleri ise, zulüm ve fısk gibi eylemlerdir. Bunların yanında tefekkür, nazar ve teemmülü terketme de bulunmaktadır156. Müellif konu bağlamında farklı bir değerlendirmeye girer. Ona göre kafirlerin ileri gelenleri, genellikle kalpleri mühürlenmiş kimselerdir. Zira onlar ***8220;küfre itikat etmektedirler***8221;. Mâtüridî***8217;ye göre iman ve hidayetin bazı öncülleri vardır. Bunlardan sonra hidayet ve iman tahakkuk eder. Bu etkenler bir anlamda iman ve hidayet davetçileridir. Buna göre kafirlerin ileri gelenlerinde iman ve hidayete davet eden etkenler bulunmamaktadır. Bunun sonucunda da onların kalbinde küfür tohumları yeşererek, zamanla bütün kalbi kaplamıştır157.
Kalbin mühürlenmesine neden olan ana etkenler arasında, ***8220;kalplerimiz kılıflıdır***8221; şeklindeki söylem ile, vahiy ve nübüvveti inkar etmektir. Öte yandan dikkate almaya bile gerek görmeden bir ön yargıyla karşı çıkıp, ***8220;siz ancak batıl şeyler ortaya atıyorsunuz***8221; demeleri ve bilinçli olarak dünya hayatını ahirete tercih etmeleri158, peygamberin emirlerini dinlemeyeceklerini daha başlangıçta açıkça söylemeleri159, kitap ve peygamber hakkında büyüklük taslayıp, zor kullanmaları160, imkanları varken, sırf nefislerine uyup, dînî vecibeleri umursamaz olmaları161 gibi hususlardır. Mâtüridî***8217;ye göre kalbin mühürlenmesi, katılaşması, perdelenmesi gibi bazı eylemler ardından oluşmaktadır. Bu, dalalette seyretme sürecinin doğal sonucudur162. Bu nedenle müellif, küfür karanlığı hiçbir boş yer bırakmaksızın kalbi tamamen kapladığını ve böyle bir kalbin yönetiminde olan işitme ve görme eyleminin, hakikatleri idrakten uzak kaldığını vurgular163.
Kalbin bu eylemi inkara yeltenen kişilerde o kadar yer bulmuş oluyor ki, bu durumda Hz. Peygamberin onlara öğüt vermesi, ahiret cezasıyla korkutması, onlar için bağışlanma dilemesi, herhangi bir pozitif temayül oluşturmamaktadır164.
Mâtüridî***8217;ye göre, kalp imanın ışığını barındırdığı gibi, küfrün karanlığını da içerebilir. Kalp bir anlamda bütün bedenin yönlendiricisidir. Bu manadaki bir kalbin sahip olduğu inanç şekli, bütün duygularını da şekillendirir. Zira kalp kapanınca her duyu ve duygu bundan etkilenir. Bu nedenle inkar eylemine sahip olan kimseler, hakikatleri bilseler bile, inat ve kibirlerinden dolayı onu itiraf edip kabul etmemekte direnirler. Yine onlar, tefekkür ve teemmülü terk etmelerinden ötürü, gerek kendi nefsinde, gerekse dış dünyada bulunan ve imana götüren delilleri göremediği için, tekzip ve inkarda sebatı artar ve kalbi mühürlenmiş olur165.
İnanmakta direnen bir kimsenin artık iman etmeyeceğini bildiği bir inkar sınırına ulaştığında, onun kalbine koyduğu bir işaret olarak tanımlanan mühürlenme, ancak melekler tarafından farkedilebilir. Cüveynî***8217;ye göre mühürlenmekteki amaç, o şahsı dünyada cezalandırmaktan öte, diğer insanlar için bir tür uyarı niteliğindedir166.
İsfehânî***8217;ye göre Kur'an***8217;da kafir ve zalimlerden menedildiği belirtilen hidâyetten maksat, tevfik-i İlâhîden ibaret olan hidâyettir167. Böyle bir kimsenin de kendi iradesiyle hidâyete ulaşması mümkün görünmemektedir. Son dönem Türk müfessirlerinden Elmalılı***8217;ya göre, her insanın hayatında hidâyeti tercih etmesini mümkün kılacak bir süre vardır. Bu zaman içerisinde hidâyeti tercih etmesi onun isteğine bağlıdır. Ancak bu tercihi aksi istikamette kullanıp, hidâyetten yüz çevirenlerin ondan mahrum kalması, kaçınılmaz bir durumdur168. Bu da onun kalbinin mühürlenmesi neticesini doğurur.
Alıntı ile Cevapla
  #18  
Alt 30.06.08, 08:59
Uzman
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 2.134
Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!
Standart Cevap: Matüridi'ye göre hidayete engel olan beşeri zaaflar ve tezahürlar

SONUÇ.
Kur'an***8217;da hidayete sevkedici etkenler yanında, ondan alıkoyucu âmillerin de varlığı söz konusudur. Bunlar arasında sosyal faktörler olduğu gibi, psikolojik unsurların da bulunduğu anlaşılmaktadır. Hidayet, başta İlâhî irade (tevfîk) olmak üzere bir çok eylemin bir araya gelmesiyle oluştuğu gibi, ondan mahrum kalma da, bir takım faktörlerin içtimaıyla gerçekleşmektedir. Buna göre bu nitelikler tek başlarına hidayetten uzaklaştırmaz. Nitekim bir çok kötü fiil vardır ki, zâtında küfür belirtisi olmakla birlikte, sahibi küfre nispet edilemez.
Kur'an***8217;da akletme (düşünme) ve fıkhetme (anlama) fiilleri kalbe nispet edilmiştir169. Mâtüridî de her ikisinin eylemlerinde, hidayete ulaşmaları için kelâmî bir terim olan nazar ve tefekkürü tavsiye etmiştir.
Mâtüridî kalbi; duygu, irade ve bilinci içine alan tefekkür ve teemmül gibi topyekün bir fonksiyona sahip olan akıl şeklinde anlamamıza müsait ifadeler kullanmak suretiyle imanın, dolayısıyla dinin temeline aklı yerleştirmiştir170. Buna göre kelâm ilminin ana argümanlarından olan iman ve hidayet kavramlarının, benzer eylemlere sahip akıl ve kalp endeksli oluştuğu görülmektedir. Dinî ve imanî konuları idrak etme bağlamındaki bu aklı-kalp birlikteliği, aynı zamanda kelâm ilminin de metodu olabileceği, bir tez olarak karşımıza çıkmaktadır.kaynakpdf
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf 870.pdf (306,2 KB (Kilobyte), 18x kez indirilmiştir)
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
beşeri, engel, göre, hidayete, matüridi'ye, olan, tezahürlar, zaaflar

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 12:33 .