Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Fen Edebiyat Fakültesi > Biyoloji Bölümü > Tropikal yağmur ormanlarında ekolojik denge

Biyoloji Bölümü hakkinda Tropikal yağmur ormanlarında ekolojik denge ile ilgili bilgiler


Ulusal Araştırma Komisyonu raporunda, miyonlarca yıl önce ortaya çıkan ve yeryüzünde yaşayan canlı türlerinin yaklaşık yüzde 80'ini barındıran yarısından fazlasının 2100 yılına kadar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirilmektedir.

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 10.04.08, 22:49
Profesör
 
Üyelik tarihi: Jan 2008
Nereden: Dünyalı
İletiler: 8.024
Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.
Standart Tropikal yağmur ormanlarında ekolojik denge

Ulusal Araştırma Komisyonu raporunda, miyonlarca yıl önce ortaya çıkan ve yeryüzünde yaşayan canlı türlerinin yaklaşık yüzde 80'ini barındıran yarısından fazlasının 2100 yılına kadar yok olma tehlikesiyle karşı
karşıya olduğu bildirilmektedir.
Tropikal ormanlardaki biyolojik çeşitlilik konusundaki araştırmalar henüz başlangıç aşamasındadır. Yaşayan türler hakkında, şimdiden
tam ve kati bir rakam verilememektedir. Bitki örtüsünün yoğunluğundan dolayı ormanın derinliklerine ve üst tabakalara ulaşılamamış ve buradaki enteresan canlılardan habersiz kalınmıştır. Fakat yapılan araştırmalar
sonucunda, bütün dünyadaki yağmur ormanlarında yaşayan canlı türlerinin sayısının 5-30 milyon arasında olduğu tahmin edilmektedir.
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 10.04.08, 22:54
Profesör
 
Üyelik tarihi: Jan 2008
Nereden: Dünyalı
İletiler: 8.024
Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.
Standart Tropikal Yağmur Ormanlarının GenelÖzellikleri

Tropikal Yağmur Ormanlarının GenelÖzellikleri
Ekvatordan itibaren kutuplara doğru 23° kuzey 27° güney enlemleri arasında yer alan Tropikal Yağmur Ormanları bütün seneyi kapsayan daimi sıcaklık ve nemlilik ile, devamlı surette büyüyen geniş yapraklı ağaçlar karakterize
eder. Ağaçlar bütün sene yapraklarını bir taraftan dökerlerken, diğer taraftan yenilerini sürdükleri için, "Daimi Yeşil Ormanlar" da denilir.
Yağmur ormanları; ilk görünüşte çok kesif bir bitki örtüsüne sahip olup, liyan ve epifit bitkiler bakımından son derece zengindir. Bu gür flora içinden güneş ışınlarının toprağa ulaşması çok yerde mümkün değildir. Bitki örtüsü yoğunluğundan dolayı ağaçların üst kısımlarına düşen güneş ışığının yalnızca yüzde l'i ormanın alt kısımlarına ulaşabilir. Ormanların daha gevşek olduğu yerlerde ise orman altı ancak öğle vakti biraz aydınlanabilir. Ormanların içleri çok yerde zifiri karanlık ve muazzam bir sessizlik içindedir.
Hakikî yağmur ormanlarında birbirinden farklı üç kat göze çarpar. En üst kat pek devamlı değildir.
Bu katı teşkil eden ağaçlar 40-50 m. yüksekliğinde olup, gövdeleri çok geniştir. Bu ağaçlar muazzam taçları ile ayrılırlar. Bu katı 25-35 m yüksekliğinde, fakat devamlılık gösteren bir orta kat takip eder. Asıl hacmin 2/3' ünü oluşturur. Buradaki ağaçlar birbirlerine girift bir şekilde karışmış haldedir. Ağaçlara uzaktan bakıldığı vakit kenetlenmiş tek bir satıh halinde görünür. Bu sıklık içinde ağaçların gövdelerini görmeye imkân yoktur.
Üçüncü ve en alt kat, daha ufak ağaçlarla yüksek çalılardan meydana gelmiştir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi birinci ve ikinci kat ağaçların çok sık yapraklan nedeni ile ışık zemine kafi derecede nüfuz edemez. Ağaçların gövdeleri hayli geniş olup umumiyetle 80 cm çapında olsalar da 2-3 metre çapında olan ağaçlar da bulunur.
Tropikal yağmur ormanlarını iklimi bütün sene devam eden yüksek ve muntazam bir sıcaklık, gene bütün yıla dağılmış bol bir yağış ve buna ilâveten de, pek kısa süren kurakça bir devre takip eder. Tropikal yağmur ormanlarmdaki en sıcak ay ile en soğuk ay arasındaki sıcaklık farkı 2,5 ile 3°'yi pek geçmez.
Tropikal yağmur ormanlarını iklim tipinin en karakteristik özelliği ise mevsimlerin arasında yağış rejimleri bakımından bir farkın olmamasıdır.
Güneşin ışıldadığı ve ormanların bu ışık huzmeleri altında kaldığı, kuşlar ile diğer canlıların dallardan dallara atladıkları bir sırada aniden güneşin bir bulut tarafından örtüldüğü ve ormanın gölgelendiği görülür. Güneş ışınlarının kesilmesiyle kuşların sustuğu, böceklerin seslerini kestikleri duyulur. Kısa süren bu sessizliği şiddetli bir yağmur sesi bozar. Yağmur ağaçların dalları
ve yapraklan üzerinde damla olarak düşer, damlalar sızıntılar halinda aşağılara doğru akar, alttaki dalların ve yaprakların üzerine bu sızıntılar bir
çağlayan gibi dökülür; yaprak ile ince dal gibi parçalan kırar ve yere sürükler. Yağmurun başlamasından pek kısa bir zaman sonra arazi üzerinde taşkın sulardan meydana gelmiş dereler teşekkül eder; toprak su istilasına uğramış olur.
Bahis konusu fırtına biraz evvel nasıl birden bire başladı ise, geçişi o derece süratli olur. Böyle biraz evvel kıyametin koptuğu yağış sahasında sadece toprak üzerinde akan derelerin sesinden başka birşey kalmaz. Bu sessizliği güneşin yeniden doğması ve herbir yana sinmiş olan hayvanların tekrar ortaya çıkarak gürültüye başlaması ile ormanın neşesi tekrar yerine gelir.
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 10.04.08, 23:05
Profesör
 
Üyelik tarihi: Jan 2008
Nereden: Dünyalı
İletiler: 8.024
Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.Mehmet Yücel ... O'nu tanımayan yok ki.
Standart Tropikal Yağmur Ormanlarında Yaşam

Tropikal Yağmur Ormanlarında Yaşam
Nemli tropikal bölgelerin pek çoğunda, toprak içinde yaşayan canlılar, topraktaki organik maddeleri tahrip veya terkibini değiştirici faaliyetleri
ile toprağın yıkanarak yok olan madenî zenginliğini kısmen de olsa yeniden mümkün kılmaktadır.
Örneğin Madagaskar adasında yaşayan bir toprak solucanı olan Geophagus
darıvinn 1 metre boyunda, 2 cm çapında bir solucandır. Bu solucan tam yarım saat içinde 100 gram nemli toprağı yemekte ve toprak içinde bulunan
organik maddeler, toprak kurdunun mide ve barsaklarında hazmedilip, yani fizik yapısı değişik olarak çıkmakta ve aynı zamanda, kimyevî maddeler
eriyik bir halde tekrar toprağa karışmaktadır.
Termitler ise ağaç kütüklerini tahrip etmekte ve koca kütükleri toz haline getirmektedir. Tropikal yağmur ormanları en zengin ve en geniş türlerin birarada bulunduğu zengin bir biotoptur.
Tropikal yağmur ormanlarındaki biyolojik çeşitlilik henüz tam manasıyla araştırıcılar taraf andan incelenememiştir. Bilhassa nehirlerden uzakta kalan kesif ormanlar sahası çok yerde hâlâ esrarını muhafaza etmektedir.
Yağmur ormanlarının alt bitki örtüsü yok denecek kadar zayıf olması nedeniyle ot yiyici hayvanlar cins itibariye pek fazla değildir. Bunlar yaban domuzu, tapir ve fare büyüklüğünden devorangutana kadar muhtelif maymun türleridir.
Yırtıcı hayvanlar genellikle Felidae familyasına dahil türlerdir. Yaban kedileri ve pumalar bunların başında gelir. Tropikal yağmur ormanlarının uçucu hayvanları ise, arıdan biraz büyük olan sinek kuşundan tutun da kanatları 240 cm uzunlukta olan yırtıcı kuşlara kadar bol bir aves grubu vardır. Ağaçkakanlar, kanaryalar, papağanlar su kenarlarındaki yağmur ormanlarında uçmakta, yeşil ormanlara renk ve ses vermektedirler. Yılanlar ve timsahlar da yağmur ormanlarının en yaygın şekilde barındırdığı hayvan gruplarındandır.
Tropikal yağmur ormanları zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. En büyüğünden en küçüğüne kadar örtüdeki tüm ağaçlar; yaprakları; meyve ve çiçeklerini büyütebilmekte ayrıca kendi gövdelerinde yetişen birçok bitki türünü de barındırmaktadır.
Dolayısıyla bunlar, hem tür sayısı hem de karşılıklı etkileşim sonucunda oluşan
karmaşık durumlarıyla, yeryüzündeki diğer bitki topluluklarına göre daha büyük bitkisel toplulukları oluştururlar.
Tropikal ormanların 30-40 m yüksekliğindeki örtüde yetişen bitki topluluğunun en çok dikkati çeken özelliklerinden biri ağaçların gövde ve dallarında yetişen epifit bitkilerdir. 65 familyada yaklaşık 28000 türü, dünya genelinde bilinmekte olan bu grubun 15000 türü Orta ve Güney Amerika'dadır.
Bunlar karayosunları, eğrelti otları ve likenler gibi ilkel bitkiler ile birlikte kaktüs ve orkide türlerini de içerirler. Binlerce epitif türü de henüz tesbit edilememiştir.
Epifiter rüzgar ya da hayvanlar tarafından taşınan tohumlarla ağaç kabuklarındaki yarıklara girerek sıkı bir şekilde tutunur ve orada filizlenirler.
Bu zor şartlarda beslenmeleri hava kökleri yardımıyla, yağmur susuyla taşınan suda erişim minerallerle ve bulundukları yerlerdeki toprak zerrecikleriyle
olur. Epifitler diğer bitkilerden farklı olarak sadece yağmur yağdığı zaman suyu direk olarak alırlar. Bu yüzden yağmur yağmadığı zananlarda su ihtiyacını gidermek için yağmur suyunu muhafaza eden ve biriktiren özellikler geliştirmişlerdir.
Orkide ve ağaçsı kaktüsleri içeren bazı türler ise, terlemeden doğan nem kaybını azaltan mumlu yaprak örtüleri gibi nemi koruyan emici dokulara sahiptir.
Bazı epifit familya üyeleri suyu, rozete benzer yapraklan tarafından oluşturulan tanklarda, ya da gövdeleri ve genişlemiş petiol yaprak saplarının
birleşmesiyle adetâ bir bardak şeklinde olan yapılarda biriktirirler. Bazı türler ise suyu sünger gibi emen ve tutan emici köklere sahiptirler.
Orta ve Güney Amerika'ya ait bir familya olan Bromeliaceae üyeleri ağaçlı batıklıklar olarak anılan tabanlarındaki kese benzeri yapılarda galonlarca suyu depolayabilir ve böylece böcek yiyenleri, kuşları, ağaç kurbağaları, akrepleri,
örümcekleri ve birçok böcek türlerini üzerine çeker onların su ihtiyacını karşılar. Tropikal ormanlarda yağış miktarı çok fazla olduğu için nem
oranı da % 80 civarındadır. Lecythis (maymun ağacı)nın oluklu kabuğu üzerinde yaşayan epifitler bu oluklar vasıtasıyla aldığı yağmur suyunu
biriktirip epifit köklerine ulaştırmaktadır.
Costa Rica'ya bağlı Monteverde'de yağmur ormanlarında besin maddelerinin % 40'mı epifitlerin yeşil yapraklarında depo edildiği bulunmuştur.
Ölü epifit materyalleri orman zeminine düştüğü zaman öteki bitkiler tarafından kullanıldığı gibi, yapılan bir çalışmada 12 ağaç türünün köklerinin,
bu ağaçların yüksek dalları üzerinde büyüyen epifitlerden geliştiği tespit edilmiştir.
Ağaçların daha üst kısımlarında ise susuzluğa dayanıklı başka örtü bitkileri ile hemiepifitler (Ficus ve Clussa cinsleri) daha yaygındır.
Hemiepifitler hayata epifit olarak başlayıp, dalların çatal kısımlarında ve ağaç kabuklarının oyuk bölgelerinde barınan tohumlardan filizlenirler. Sonra bunlar nem ihtiyaçlarını karşılayacakları zemine yani aşağıya doğru küçük kökler gönderirler. Hemiepifitlerin besin ihtiyaçlarını topraktan karşılamaları, bunların
epifitlere oranla çok daha iri olmalarını sağlar.
Tek bir bitkinin nemli kökleri ile yapraklarının ağırlığı birleştiğinde, konak ağacın dallarını kırabilecek duruma gelebilmektedir.
Ağaçta yaşayan bitkilerin son grubu; asılı asmaları içine alan Philodendron grubu üyeleridir. Bu asılı asmalar, orman zemini üzerinde filizlenerek yukarıya doğru büyürler. Bunların ağırlıkları bazen ağaç dallarını kırar ve örtüde
boşluklar açarak ağacı olduğu gibi yere doğru eğerler.
Böyle kırılmalardan dolayı açılan boşluklar orman gelişiminde önemli rol oynar. Birçok ağaç türleri yalnızca ışığın bol olduğu yerlerde filizlenebilir.
Bunlar sadece, örtüde arasıra olan bu boşluklar sonucu büyüyebilir. Epifitlerin dağılımını etkileyen birçok faktörler bilinmektedir. Kuşlar, yarasalar, maymunlar, sincaplar ve diğer memeli hayvanların dışkıları, ağız, tırnak ve dertleriyle taşınan epifit tohumlan, ağaçların üst kısımlarındaki bu hayvanların takip ettiği yollar altında uzanan dallar üzerinde daha yaygın olarak görülürler. Aynı sebepten dolayı epifitler, cezbedici meyveler taşıyan ve bu yüzden sık sık meyva yiyen hayvanlar tarafından ziyaret edilen ağaçlar üzerinde bol miktarda bulunurlar. Ağaçlar üzerindeki, bu hayvanların takifı ettiği ana yollar tıpkı patikalar gibi seyrek bitkilerle kaplanmıştır.

devamı
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
denge, ekolojik, ormanlarında, tropikal, yağmur

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 02:15 .