Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Fen Edebiyat Fakültesi > Biyoloji Bölümü > Gökova Körfezi Demersal Balıkları Üzerine Bir Araştırma

Biyoloji Bölümü hakkinda Gökova Körfezi Demersal Balıkları Üzerine Bir Araştırma ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]Bu çalışma, Temmuz 2003-Mart 2004 tarihleri arasında Gökova Körfezinde belirlenen istasyonlarda yürütülmüş ve balık türleri taksonomik olarak incelenmiştir. Sonuç olarak; 2 sınıf, 14 takım, 39 familyaya ait 56 tür belirlenmiş

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 18.01.09, 22:27
Biyolog
Ziyaretçi
 
İletiler: n/a
Standart Gökova Körfezi Demersal Balıkları Üzerine Bir Araştırma

[coverattach=1]Bu çalışma, Temmuz 2003-Mart 2004 tarihleri arasında Gökova Körfezinde belirlenen istasyonlarda yürütülmüş ve balık türleri taksonomik olarak incelenmiştir. Sonuç olarak; 2 sınıf, 14 takım, 39 familyaya ait 56 tür belirlenmiş olup, bunlardan 15'i kıkırdaklı, 41'i ise kemikli balıktır. Yaşama ortamlarına göre 45'i demersal, bati-demersal türdür.

An Investigation of Demersal Fishes of Gökova Bay in Aegean Sea
This study was carried out in Gökova Bay at choosen stations between July 2003-March 2004 and the fish species were systematically investigated. As a result a total of 56 species belong to 2 classis, 14 ordo, 39 families were been determined, 15 of them belong to cartilagonius and 41 of bony. 45 of the species were demersal, 11 species were baty-demersal.

Kaynak ve PDF
Fatih ÖZİÇ
Ören İlköğretim Okulu, 48000 Milas-MUĞLA
Fevzi YILMAZ
Muğla Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 48000 Kötekli-MUĞLA

Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg Demersal fish.jpg (49,5 KB (Kilobyte), 18x kez indirilmiştir)
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 18.01.09, 22:29
Biyolog
Ziyaretçi
 
İletiler: n/a
Standart Gökova Körfezi Demersal Balıkları Üzerine Bir Araştırma

GİRİŞ
Türkiye denizlerinin, balık faunasını belirlemek amacı ile yapılan taksonomik çalışmalar 20. yy.' ın başında yabancı araştırıcılarla başlamıştır. Cumhuriyet'in ilanından sonra bilhassa 40' lı yıllarda konuya Türk araştırıcıların girmesiyle çalışmalar yoğunlaşmış, bununla beraber günümüzde dahi hala Türkiye deniz balıkları faunası tam manasıyla ortaya konamamıştır (Kaya 1992). Ege Denizi'nin konumuna baktığımızda ise; Ege Denizi'nin ekolojik özelliklerinde gözlenen farklılıklar, biyolojik özelliklerine de yansımış olup, küçük bir denizel bölge olmasına rağmen biyolojik bakımdan Kuzey Ege ve Güney Ege olarak iki alt bölüme ayrılır. Oseanografik yönden kuzey ve güney sularının buluşma noktasını oluşturur. Bir başka deyişle, Ege denizinin kuzey bölgesinde daha ziyade Batı Akdeniz'li formlar, güney bölgesinde ise Doğu Akdeniz'li formlar baskın durumdadır (Kocataş ve Bilecik 1992). Gökova Körfezi'nde gerçekleştirilen oseanografik etütlerden, körfezin zengin bir balık faunasına sahip olduğu saptanmıştır. Sözü edilen zenginliğin; Bölgenin karstik yapısına, zengin tatlı su girdisinin varoluşuna ve denizin evsel ve endüstriyel deşarjlara maruz kalmayışı nedeniyle temiz bir yapıda olduğu sonucuna varılmıştır (Tekoğul ve Ümit 1997).
Araştırma konusu ile ilgili yerli ve yabancı araştırıcılar tarafından yapılmış olan bazı çalışmalar şu şekildedir: Ben Tuvia (1966), yaptığı çalışmada Süveyş Kanalının 1869'da açılmasından sonra en az 24 türün Akdeniz'e girdiğini bildirmiştir. Whitehead ve ark. (1984), Kuzeydoğu Atlantik ve Akdeniz balıkları adlı eserlerinde, 218 familyaya ait 1256 türe yer vermişlerdir. Bununla beraber bu eserde Türkiye sularında bulunan balıkların bir kısmı yer almamıştır. Akşıray (1987), Türkiye denizlerinde bulunan yaklaşık 459 türe eserinde yer vermiştir. Kaya (1992), Ege Denizi'ndeki derin deniz balıklarını incelemiştir. İki yıllık çalışmanın sonunda 33 derin deniz balığı ele geçirmiştir.
Golani (1996), Doğu Akdeniz'de yaptığı çalışmada yeni kayıtlara ve özellikle Kızıldeniz göçmeni türlere yer vermişlerdir. Bu çalışmada 30 yeni kayıt ve 2 yeni tür vermiş ve toplam olarak Doğu Akdeniz'de 125 familyaya ait 405 türe yer vermiştir. Torcu ve Aka (2000), Edremit Körfezi'nde yaşayan 68 tür tespit etmişlerdir. Başusta ve Erdem (2000), İskenderun Körfezi'nde bulunan balık türlerini sistematik açıdan incelemişlerdir. Taşkavak ve ark. (2000), Doğu Akdeniz'den Kızıldeniz göçmeni iki türü (Pteragogus pelycus Randall, 1981 ve Petroscirtes ancylodon Rüppell, 1838) Türkiye'nin Akdeniz sularında yeni kayıt olarak vermişlerdir. Torcu ve Mater (2000), Akdeniz ve Güney Ege sahillerinde yaşayan Lesepsiyen balık türlerinin taksonomik durumlarını ve biyolojik özelliklerini incelemişlerdir. Bölgedeki 22 göçmen tür hakkında bilgi vermişlerdir.
Mater ve ark. (1998), Gökova Körfezi'nden trol çekimi ile yaptıkları çalışmada 13 derin deniz balığı türü bildirmişler ve bunlardan 7 tanesini Türkiye için yeni kayıt olarak vermişlerdir. Kaya ve ark. (1990), Gökova Körfezi'nden Gobius vittatus (Vinciquera 1883)'u Türkiye kayıtlarına yeni kayıt olarak bildirmişlerdir. Meriç (1994), Gökova Körfezi'nden 10 tür bildirmiş ve bunların hemen hemen tamamını derin deniz balıkları oluşturmuştur. Bizsel ve Cihangir (1996), Sarıağızlı turnayı (Sphyraenidae: Sphyraena viridensis Cuvier, 1829) Gökova Körfezi'nde tespit etmişler ve Türkiye sularından ilk kayıt olarak vermişlerdir. Benli ve ark. (2000), Kemikli balıkların Gökova Körfezi'nde yüksek bir orana sahip olduğunu ve bunlar içinde de mercanların diğer bölgelere göre fazla olduğunu bildirmişlerdir. Öğretmen (2002), Gökova Kör-fezi'nde bulunan balık türlerini sistematik olarak incelemiş; 144 tür saptamış; bunlardan 12 adedinin kıkırdaklı (Chondrichthyes), 132 adedinin ise kemikli (Telostei) balıklara ait olduğunu bildirmiştir. Ayrıca balıkların morfolojik ve biyolojik özelliklerini vermiştir.
Bu çalışmada, "Özel Çevre Koruma Bölgesi" olarak ilan edilen, doğal ve turistik önemi bulunan Gökova Körfezi derin deniz balıkları hakkında ayrıntılı bir çalışma yapılması hedeflenmiştir.

Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 18.01.09, 22:30
Biyolog
Ziyaretçi
 
İletiler: n/a
Standart Gökova Körfezi Demersal Balıkları Üzerine Bir Araştırma

MATERYAL VE METOT
Muğla il sınırları içinde bulunan Gökova Körfezi, 24 500 ha kara alanı olmak üzere toplam 52000 ha'lık alana sahiptir (Şekil 1). Körfezin, Akdeniz ve Ege denizinin birleştiği bir bölgede olması ve Süveyş kanalını geçerek ülkemiz sularına gelen Hint okyanusu kökenli türlerinde bölgede dağılım göstermesi tür çeşitliliği bakımından önemlidir. Körfez, 1989 yılında "Özel Çevre Koruma Bölgesi" olarak ilan edilmiştir. Körfeze Akyaka bölgesinden Azmak ve Akçapınar olmak üzere iki küçük akarsu girmektedir. Bununla beraber, bölgenin karasal kısmının karstik yapıya sahip olması nedeniyle yağmur suları, kayalardan süzülerek kıyı bölgelerinde deniz tabanından taze tatlı su ile mineral girişi sağlamakta ve canlı üretkenliğini arttırmaktadır (Cihangir ve ark. 1998).

Şekil 1. Çalişma alanı ve istasyonlar.

Bu çalışma Temmuz 2003-Mart 2004 tarihleri arasında yaklaşık 8 aylık bir sürede Gökova Körfezinde 6 istasyonda gerçekleşmiştir. Çalışmada örnekler Devlet III trolüyle sağlanmıştır (Şekil 1). Bu istasyonlar şu şekildedir: 1- 36° 51'. 40 N: 27°
55'.85 E Yediadalar, 2- 36° 54'.25 N: 27° 56'.45 E Tuzla Açıkları, 3- 36° 58'.00 N: 27° 53'.75 E Termik Santrali Açıkları, 4- 36° 54'.80 N: 27° 48'.00 E Çökertme Açıkları, 5- 36° 51'.60 N: 27° 52'.10 E Alavra Açıkları, 6- 36° 50' .08 N: 27° 56' .29 E Armonika.

BULGULAR
Bu çalışmada Gökova Körfezinden elde edilen balık türlerinin sistematik kategorileri verilmiştir. Sistematik dizilişleri Whitehead ve ark. (1984)'na göre yapılmış ve aynı zamanda Akşıray (1987)'ın Türkiye Deniz Balıkları ve Tayin Anahtarı (II. Baskı)' ndan yararlanılmıştır. Çalışmanın sonunda 39 familyaya ait 56 tür elde edilmiştir.

Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg şekil 1.JPG (14,0 KB (Kilobyte), 176x kez indirilmiştir)
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 18.01.09, 22:32
Biyolog
Ziyaretçi
 
İletiler: n/a
Standart Gökova Körfezi Demersal Balıkları Üzerine Bir Araştırma

Türlerin Sistematiği
Phylum: Chordata Subphylum: Vertebrata Superclass: Pisces Class: Cyclostomata Subclassis: Selachii Ordo: Pleurotremata Familya: Hexanchidae
Heptranchias perlo (Bonnaterre, 1788) Familya: Scyliorhinidae
Scyliorhinus canicula (Linnaeus, 1758) Familya: Triakidae
Mustelus mustelus (Linnaeus, 1758) Familya: Oxynotidae
Oxynotus centrina (Linnaeus, 1758) Familya: Squalidae
Dalatias licha (Bonnaterre, 1788),
Squalus acanthias (Linnaeus, 1758),
S. blainvillei (Risso, 1826) Familya: Squatinidae
Squatina oculata Bonaparte, 1840 Subclassis: Hypotremata Familya: Torpedinidiae
Torpedo marmorata Risso, 1810
Familya: Rajidae
Dipturus oxyrinchus (Linnaeus, 1758), Leucoraja naevus Müller & Henle, 1841, Raja clavata Linnaeus, 1758, R. miraletus Linnaeus, 1758 Familya: Dasyatidae
Dasyatis pastinaca (Linnaeus, 1758)
Subclassis: Holocephali
Ordo: Chimaerea (Chimaeriformes)
Familya: Chimaeridae
Chimaera monstrosa Linnaeus, 1758
Class: Osteichthyes
Ordo: Clupeiformes (Isospondyli)
Familya: Chauliodontidae
Chauliodus sloani (Bloch & Schneider, 1801) Familya: Argentinidae
Argentina sphyraene Linnaeus, 1758
Ordo: Iniomi ( Scopeliformes ) Familya: Aulopidae
Aulopus filamentosus (Bloch, 1792)
Familya: Synodontidae
Saurida undosquamis (Richardson, 1848) Familya: Cholorophtalmidae
Cholorophtalmus agassizii Bonaparte, 1840
Ordo: Apodes (Anguilliformes) Familya: Anguillidae
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)
Familya: Ophichthidae
Echelus myrus (Linnaeus, 1758)
Ordo: Solenichthyes (Syngnathiformes) Familya: Macroramphosidae
Macroramphosus scolapax (Linnaeus, 1758) Ordo: Anacanthini (Gadiformes)
Familya: Merlucciidae
Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758) Ordo: Berycomorphi Familya: Holocentridae
Sargocentrum rubrum (Forsskâl, 1775)
Ordo: Zeomorphi (Zeiformes) Familya: Caproidae
Capros aper (Linnaeus, 1758)
Ordo: Percomorphi (Perciformes)
Familya: Serranidae
Anthias anthias (Linnaeus, 1758),
Epinephelus haifensis Ben-Tuvia, 1953,
Serranus cabrilla (Linnaeus, 1758), S. hepatus (Linnaeus, 1758),
S. scriba (Linnaeus, 1758) Familya: Apogonidae
Apogon imberbis (Linnaeus, 1758)
Familya: Mullidae
Mullus barbatus Linnaeus, 1758, M. surmuletus Linnaeus, 1758 Upeneus moluccensis (Bleeker, 1855)
Familya: Trachinidae
Trachinus draco Linnaeus, 1758, T. radiatus Cuvier, 1829
Familya: Uranoscopidae
Uranoscopus scaber Linnaeus, 1758 Familya: Trichiuridae
Lepidopus caudatus (Euphrasen, 1788)
Familya: Callionymidae
Synchiropus phaeton (Günther, 1861) Familya: Blenniidae
Blennius ocellaris Linnaeus, 1758 Ordo: Scleroparei (Scorpaeniformes) Familya: Sebastidae
Helicolenus dactylopterus (Delaroche, 1809)
Familya: Scorpaenidae
Scorpaena notata Rafinesque, 1810,
S. porcus Linnaeus, 1758 S. scrofa Linnaeus, 1758
Familya: Triglidae
Chelidonichthys lucerna (Linnaeus, 1758),
Trigla lyra Linnaeus, 1758
Chelidonichthys lastoviza (Bonnaterre, 1788) Familya: Peristediidae
Peristedion cataphractum (Linnaeus, 1758) Familya: Dactylopteridae
Dactylopterus volitans (Linnaeus, 1758) Ordo: Heterosomata (Pleuronectiformes) Familya: Citharidae
Citharus linguatula (Linnaeus, 1758) Familya: Scophthalmidae
Lepidorhombus boscii (Risso, 1810) Familya: Pleuronectidae
Microchirus ocellatus (Linnaeus, 1758) Ordo: Plectognathi (Tetraodontiformes ) Familya: Monacanthidae
Stephanolepis diaspros Fraser & Brunner, 1940
Familya: Tetradontidae
Sphoeroides pachygaster (Müler & Troschel,
1848)
Ordo: Pediculati (Lophiiformes) Familya: Lophiidae
Lophius budegassa Spinola, 1807

Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 18.01.09, 22:34
Biyolog
Ziyaretçi
 
İletiler: n/a
Standart Gökova Körfezi Demersal Balıkları Üzerine Bir Araştırma

TARTIŞMA VE SONUÇ
Bu çalışma sonunda 2 sınıfa ait 14 takım, 39 familyaya ait 56 adet tür teşhis edilmiştir. Bu türlerin habitatlarına bakıldığında 45 adedi demersal, 11 adedi ise bati-demersal türdür. Çalışma sonunda elde edilen türlerin 15 adedi kıkırdaklı balıkları, 41 adedi ise kemikli balıklara ait üyelerdir.
Çalışmada incelenen balıkların büyük çoğunluğu Ege ve Akdeniz deniz balıkları faunasının bilinen örnekleriyse de, Aulopus filamentosus, Chauliodus sloani, Heptranchias perlo, Synchiropus phaeton, Raja naevus, Squatina oculata, Epinephelus haifensis gibi nadir rastlanan türleri de içermektedir. Elde edilen 56 türün, 43 adedi Atlanto-Mediterranean, 4 adedi lesepsiyen, 9 adedi kozmopolit türdür.
Kızıldeniz göçmeni balıklar: Saurida undosquamis, Sargocentrum rubrum, Upeneus moluccensis, Stephanolepis diaspros. Kozmopolit balıklar: Heptranchias perlo, Dalatias licha, Squalus acanthias, Squalus blainvillei, Raja clavata, Raja mirelatus, Chauliodus sloani, Macroramphosus scolapax, Zeus faber, Lepidopus caudatus Hoplostethus mediterraneus olup, türlerin geriye kalan büyük bir kısmı ise Atlanto-Mediterranean formudur.
Meriç (1994) Gökova Körfezinden bildirdiği, 9 derin deniz balığı türünden Etmopterus spinax, Argyropelecus hemigymnus, Trachurus picturatus türleri dışındakilere rastlanılmıştır. Mater ve ark. (1998), Gökova Körfezinde trol çekimi ile elde ettikleri 11 adet derin deniz balığı türünden Lesuerigobius friesii, Gadiculus argenteus, Nezumia aclerorhynchus, Microichthys coccoi, Lepidorhombus whiffiagonis dışındakiler elde edilmiştir.
Başusta ve Erdem (2000), İskenderun Kör-fezi'nde yaptıkları çalışmada toplam 67 familyaya ait 145 tür saptamışlardır. Bunların 19'u kıkırdaklı (Chondrichthyes) ve 126 türün kemikli (Telostei) balıklara ait olduğunu tespit etmişlerdir. Bu türlerin 32 adedine bu çalışmada rastlanılmıştır. Torcu ve Mater (2000), Türkiye'nin Akdeniz ve Ege sahillerinde yayılan Lesepsiyen balıklar listesinde 22 türe yer vermişler ve Hemiramphus far ve Upeneus moluccensis türlerini sadece Gökova Körfezi'nden bildirilmiştir. Bu çalışmada Ege ve Akdeniz için verilen Lesepsiyen tür listesinden; Saurida undosquamis, Sargocentron rubrum, Upeneus moluccensis ve Stephanolepis diaspros türleri tespit edilmiştir.
Torcu ve Aka (2000), Edremit Körfezi balıkları üzerine yaptıkları çalışmada 68 türe yer vermişlerdir. Bu türlerden 27 adedine Gökova Körfezi'nde rastlanılmış diğerlerine ise rastlanılmamıştır. Kaya (1992), Ege denizinde yaşayan derin deniz balıklarını incelemiş ve 33 tür tespit etmiş, bunlardan 9 adedine bu çalışmada ulaşılmıştır. Yine aynı çalışmada Gökova Körfezi'nden belirtilen Etmopterus spinax, Cyclothone braueri, Stomias boa boa, Bathypterois mediterraneus, Nezumia sclerorhynchus, Epigonus telescopus, Lesueurigobius friesii, Phrynorhombus regius, Symphurus nigrescens türlerine ise rastlanılmamıştır. Öğretmen (2002), Gökova Körfezi Balık Faunası adlı yüksek lisans çalışmasında körfezden 144 adet tür bildirmiş olup bunların 38'i bu çalışmada yakalanmıştır.
Bu çalışmada elde edilen batidemersal türler: Heptranchias perlo, Oxynotus centrina, Dalatias licha, Oxynotus centrina, Raja oxyrinchus, Chimaera monstrosa, Cholorophthalmus agassizi, Lepidopus caudatus, Helicolenus dactylopterus, Lophius budegassa'dır. Aulopus filamentosus, Chauliodus sloani, Oxynotus centrina, Epinephelus haifensis türleri Gökova Körfezi için mevcut literatür kaynaklarına göre ilk kez bildirilmiştir.
Sonuç olarak, 80-540 m arasında yapılan bu çalışmada Gökova Körfezi'nin belli istasyonlarda demersal balık faunası araştırılmıştır. Çalışmanın sonunda yakalanan 56 adet türün (45 + 11) 11 adedini batidemersal türler oluşturmaktadır. Diğer çalışmalarda eklendiğinde Körfez' in ne kadar zengin bir balık faunasına sahip olduğunu daha iyi anlamaktayız. Ülkemizde Aulopus filamentosus, Chauliodus sloani, Heptranchias perlo, Synchiporus phaeton, Raja naevus, Squatina oculata, Epinephelus haifensis gibi ender çıkan türlerin körfezde tespit edilmesi körfezin balık çeşitliliğini daha iyi ortaya koymaktadır. Körfezin Özel Çevre Koruma bölgesine dahil olması, temiz olması yeni türlerin ortaya çıkmasını etkiliyeceği ve daha iyi ekipman ve imkanlar altında yapılacak çalışmalarla mevcudiyeti bilinmeyen yeni türlerin kazandırılacağı şüphesizdir.

Not: Bu çalışma, Yrd. Doç. Dr. Fevzi YILMAZ danışmanlığında, Fatih ÖZİÇ tarafından yapılan yüksek lisans tez çalışmasından özetlenmiştir.
Kaynak
Fatih ÖZİÇ
Ören İlköğretim Okulu, 48000 Milas-MUĞLA
Fevzi YILMAZ
Muğla Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 48000 Kötekli-MUĞLA

Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf 58-3.pdf_ref=carstuning.pdf (186,0 KB (Kilobyte), 14x kez indirilmiştir)
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
araştırma, balıkları, demersal, gökova, körfezi, üzerine

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 09:30 .