Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Fen Edebiyat Fakültesi > Tarih Bölümü > Çapakçur Kanunnâmesi Hakkında Bir Değerlendirme-A Study About The Code Of Çapakçur's Sanjak

Tarih Bölümü hakkinda Çapakçur Kanunnâmesi Hakkında Bir Değerlendirme-A Study About The Code Of Çapakçur's Sanjak ile ilgili bilgiler


[coverattach=1]1550 tarihli Çapakçur Sancağı Kanunnâmesi, Ankara Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud-ı Kadime Arşivi'nde 188 numara ile kayıtlı Tapu Tahrir Defteri'nde yer almaktadır. Bu çalışmada, adı geçen defterde yer alan

Like Tree3Likes
  • 1 Post By SemaGürcan
  • 1 Post By SemaGürcan
  • 1 Post By SemaGürcan

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 11.07.09, 07:25
Yardımcı Doçent
 
Üyelik tarihi: Sep 2008
İletiler: 4.173
SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.
Standart Çapakçur Kanunnâmesi Hakkında Bir Değerlendirme-A Study About The Code Of Çapakçur's Sanjak

[coverattach=1]1550 tarihli Çapakçur Sancağı Kanunnâmesi, Ankara Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud-ı Kadime Arşivi'nde 188 numara ile kayıtlı Tapu Tahrir Defteri'nde yer almaktadır.
Bu çalışmada, adı geçen defterde yer alan kanunnâmeye göre, sancak dahilinde toplanan vergilerin adları, miktarları ve bunların toplanma zamanı üzerinde durulacaktır. Kanunnâme hakkında kısa bir değerlendirme yapılacaktır.

The Code of Çapakçur's Sanjak is dated 1550 and It is located in Tax Register number 188 in Arcives of Kuyûd-i Kadîme in General Directorship of Deed-Cadastrol Survey.
In this study, according to The Code of Çapakçur's Sanjak, names quantities and collecting time of collected taxes in The Sanjak interior will be discussed The Code of Çapakçur's Sanjak dated 1550 will analyse and will present.

Makale Yazarı
Yard. Doç. Dr. Mehmet Salih Erpolat
Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi.


Eklenmiş Resim
Dosya tipi: jpg kanunname-osmanlı.jpg (134,1 KB (Kilobyte), 861x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 11.07.09, 07:30
Yardımcı Doçent
 
Üyelik tarihi: Sep 2008
İletiler: 4.173
SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.
Standart Çapakçur Kanunnâmesi Hakkında Bir Değerlendirme-A Study About The Code Of Çapakçur's Sanjak

Giriş:
Ülkemizde Osmanlı araştırmaları çerçevesinde kanunnâmeler ilk defa Ömer Lütfi Barkan tarafından yayınlanmıştır. Yakın zamanda ise Ahmet Akgündüz tarafından "Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri" (C.1-9 İstanbul 1990-1996.) adıyla neşredilmiştir. Bunların yanında Osmanlı sancakları üzerinde çalışan farklı araştırmacılar da eserlerinde, üzerinde çalıştıkları bölge veya yönetim biriminin kanunnâmeleri üzerinde durmuşlardır . Bunların bir kısmı sancak kanunnâmeleridir.
Yukarıda zikredilen her iki temel eserde, Çapakçur Sancağı Kanunnâmesine ayrı yer verilmemiştir. Bu ilgisizliğin nedeni henüz bilinmemektedir. Bu sebeple Çapakçur Sancağı Kanunnâmesi'nin yayınlanması uygun görülmüştür. Böylelikle Osmanlı sancak kanunnâmeleri zincirine bir halka ilave edilmiş olacaktır. Bu çalışmada, Çapakçur Sancağı Kanunnâmesi'nin sadece Latin harflerine çevrilmiş şekli yer alacaktır. Belgenin fotokopisinin alınmasına, bütün çabalara rağmen izin verilmedi. Bu yüzden kanunnâmenin orijinalini belge olarak sunulamaması çalışma için bir eksiklik olabilir.
Osmanlı devletinin teşkilat yapısını ve onun üç buçuk yüzyıl mütemadiyen devam eden gelişmesini kavrayabilmek kanunnâmelerin bir bütün halinde olduğu kadar her birinin bağımsız çalışmalara konu olacak şekilde iyice araştırılıp incelenmesi gerekmektedir. Osmanlı devletinin çağının en büyük idarî, siyasî, sosyal-iktisadî ve askerî organizasyonlardan biri olmasında nitelikli kanunların tanzim edilmesi ve bunların uygulanmasının rol oynadığı yaygın ve doğru bir kanaattir. Yine devletin askeri, ekonomik ve siyasi alanda daha sonra görülen gerileme hali de ihtiyaca göre yeni kanunların konulmamasından hatta eski kanunların bile bozulmuş olmasından kaynaklandığını ifade etmek mümkündür. Bu bakımdan Osmanlı kanunnâmeleri ile Osmanlı sancak kanunnâmelerini incelemek, Osmanlı devletinin sosyal, ekonomik, askerî ve siyasî alanda hızlı ve etkili ilerleyişini anlamamıza katkı sağlayacaktır.
I-Çapakçur Sancağı Hakkında Kısa Bilgi
Çapakçur Sancağı, Diyarbekir Beylerbeyliği'ne bağlı yurtluk-ocaklık yoluyla idare olunan bir sancaktır. Sancağın merkezi olan Çapakçur günümüzde Bingöl ilinin merkez ilçe sınırları içinde yer almaktadır.
Çapakçur Sancağı'nın XVI. yüzyıla ait, elimizde sadece bir Tahrir Defteri bulunmakta olup, 1550 tarihlidir. Bu defterdeki verilere göre, Çapakçur XVI. yüzyılda sancak merkezi olmasına rağmen köy görünümünde idi. O dönemde Çapakçur Sancağı'nın 88 köyü vardı3.
Il-Sancak Kanunnâmeleri
Osmanlı kanunnâmeleri çıkarılış şekillerine göre beş ana başlık altında toplanabilir:
1-Padişah hükümleri şeklindeki
kanunnâmeler
2-Sancak kanunnâmeleri
3-Belirli gruplarla ilgili kanunnâmeler
4-Devlet teşkilatı ile ilgili kanunnâmeler
5-Genel kanunnâmeler4
Burada bunların her biri üzerinde tek tek durulmayacaktır. Ancak konumuzla doğrudan ilişkili olan sancak kanunnâmeleri hakkında kısa bir bilgi verilecektir.
Sancak kanunnâmeleri, Osmanlı devletinden önce "kanun-ı memleket" ismi ile İlhanlılarda5 hatta daha önce yaşamış olan Eski İran'da ve Abbasiler de kullanılmıştır.
Sancak kanunnâmelerinde umumiyetle padişahın tuğrası yer alır ve sancağın mufassal tahrir defterinin başlarında bulunur. Ancak bu her zaman uyulan bir kural olmamıştır. Nitekim incelediğimiz Çapakçur Sancağı Kanunnâmesi'nde tuğra bulunmadığı gibi defterin baş tarafı yerine sonlarına doğru yer almaktadır6.
Sancak kanunnâmeleri, öncelikle reaya ve timar sahipleri arasındaki anlaşmazlıkları çözmek ve engellemek amacıyla devlet arazi (mirî) sisteminin ve timarların yürürlükte olduğu eyaletler için mevcuttu. Bu kanunnâmelerde toprak idaresi, vergi sistemi ve timar düzeni ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Yani çiftçinin toprağı işleme şartları, üründen alınacak vergi çeşidi ve miktarı, verginin ödeneceği zaman gibi hususlar bu kanunnâmelerde bütün açıklığı ile görülebilir. Sancak kanunnâmeleri resmi nitelikte olup, beylerbeyi divanları ve kadı mahkemeleri bu kanunlara uygun şekilde karar vermek durumundaydı7.
Osmanlı sancak kanunnâmeleri, zamana ve coğrafyaya göre farklı özellikler taşımaktadır. Yapı ve özellikleri bakımından Rumeli'deki sancakların kanunnâmeleri ile Batı Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve Suriye'deki sancak kanunnâmeleri arasında bazı farklılıkların olduğu görülmektedir. Hatta Diyarbekir Vilayeti'nde cari olan Eski Hasan Padişah kanunlarının her mıntıka için ayrı ayrı yapılmış olmasının yanında, bazen her köydeki hususi vaziyetleri tespit edecek kadar teferruata ait maddeleri içerdiği de görülmektedir. Ancak Diyarbekir Vilayeti'ndeki bu durum, 1540 tarihinde teferruat kısmı ortadan kaldırılarak umumi esaslar tespit edilmiş8 ve Osmanlı kanunu haline dönüştürülmüştür.
Osmanlı sancak kanunnâmelerinin her biri şer'i ve örfi hükümler konusunda uzman olan defter eminleri ve vilayet katipleri tarafından kadifiye-formalize edilmiş örfî-hukukî düzenlemelerdir9. Bu kanunnâmeler hazırlandığında yörenin yerel idarecileri ve eşraftan kimseler de komisyonda görev almaktaydılar.
Osmanlı sancak kanunnâmeleri
hazırlanırken, o sancakta Osmanlı hakimiyeti öncesine dayanan o memleketin örf ve adetlerinin yanında, eski nizam ve kanunlarına da riayet edildiğine dair pek çok kayıt mevcuttur. Hatta Osmanlı fethini hemen müte'akib hazırlanan kanunnâmelerde, eski yönetime dair kanunların büyük ölçüde değiştirilmeden uygulandığı görülmektedir. Nitekim bu husus 1518 tarihli Diyarbekir vilayetine bağlı sancaklardaki kanunnâmelerin başında yer alan "Tafsil-i kanunname-i liva-i Amid ber mûceb-i Kanun-ı Hasan Padişah...10" ibaresinden anlaşılmaktadır.
Osmanlı Devleti, fethettiği memleketlerdeki örf ve adetler ile halkın alışık olduğu vergi şekillerine uzun süre riayet etmiş, ancak gerek duyulduğunda birtakım değişiklikler de yapmıştır11. Yapılan bu değişiklikler ise umumiyetle halkın lehine olmuştur12.
Osmanlı kanunnâmelerindeki hükümlerin pek çoğunun eski devirlere ait nizamları içermesinin yanında, uygulama sırasında ortaya çıkan problemlere yönelik üretilen yeni çözümlerle ıslah edilerek geliştirilmesi sonucu tekâmül etmesi hususu, Osmanlı kanunnâmelerinin tedrici olarak geliştiğini ve mükemmelleştiğini göstermektedir.
Osmanlı kanunnâmelerinde, Osmanlı öncesi idarelerinin koymuş olduğu hükümlerle, teşkil edilenlerin yanında, herhangi bir şekilde yabancı bir tesirle açıklanması mümkün olmayan pek çok ileri düzenlemeler de mevcuttur .
III-Çapakçur Kanunnâmesi
Çapakçur Kanunnâmesini, şekil, dil ve muhteva bakımından ele almak mümkündür. Kanunnâmenin ilk cümlesinden bunun Osmanlı döneminde hazırlandığı, "kanûn-ı padişâh-ı âlem-penâhî", ifadesinden anlaşılmaktadır.
Kanunnâmedeki hükümlerden, Çapakçur Sancağı'nda hangi vergilerin ne zaman ve ne kadar alındığı açıkça anlaşılmaktadır. Kanunnâmeye göre Müslümanlardan çift resmi Mart ayında toplanmaktadır. Koyun ve keçiler için alınan vergi, Müslüman-Gayrimüslim ayrımı yapılmaksızın April (Nisan) ayında toplanmaktadır.
IV- Çapakçur Kanunnâmesine göre Çapakçur Sancağı'ndan Alınan Vergiler ve Miktarları
Çapakçur Sancağı'nda reayâdan alınan vergileri beş grupta toplamak mümkündür. Ancak burada adı geçen vergilerin mahiyeti hakkında tafsilatlı bir bilgi verilmeyecektir. Çünkü konu ile ilgili yapılmış araştırmalarda bu hususların hemen hepsi aydınlığa kavuşturulmuştur . Bu bakımdan vergilerin mahiyetleri hakkında bilgilerin kısa kısa verilmesi daha uygun görülmüştür.
A-Kişi Başına Alınan Vergiler ve Resimler:
a- Resm-i Çift: Bu vergi sadece Müslümanlardan ve çift tabir edilen muayyen büyüklükteki araziyi tasarruf eden raiyetten alınırdı.
Çapakçur Sancağı'nda resm-i çift miktarı 50 akçe
idi.
b- Bennak: Bennâk, çiftliği olmayan evli raiyyet demektir. Bennak resmi 12 akçe idi. Çapakçur Kanunnâmesi'nde ırgadiye ile birlikte 18 akçe olarak kaydedilmiştir.
c- Mücerred: Mücerred bekâr, ancak başkasına muhtaç olmadan geçimini temin edebilen vergi mükellefi olan kişi için kullanılan bir tabirdir. Mücerredden 6 akçe vergi alınmakta idi.
d- İspenç Resmi: İspenç resmi, büluğ çağına ermiş, şehirli, köylü, göçebe, evli veya bekâr, topraklı veya topraksız her gayrimüslim erkekten alınan örfi bir baş vergisi şeklinde tarif edilmiştir. Çapakçur Sancağı'nda bulunan evli Gayrimüslimlerden bu verginin tahsil edildiği "...
müzevvecihlerinden irgadiyesiyle ispenç otuz bir "
ifadesinden, 6 akçenin ırgadiye, 25 akçe ispenç için alındığı anlaşılmaktadır.
e- Cizye: Bu vergi, büluğ çağına erişmiş vücut ve akılca sağlam, ayrı iş güç sahibi 300 akçelik menkul mala sahip her Gayrimüslim erkekten alınan bir vergidir. Çapakçur Sancağı'nda evli Gayrimüslimden 54 akçe cizye alınmasına karşılık, bekardan 44 akçe alınıyordu.
f- Adet-i Irgadiye: Raiyyetin sipahisine 3 gün bedenen çalışması ya da mukabilinde ödediği nakdi para için kullanılan bir tabir ve vergidir. Miktarı 6 akçe idi.
B- Maktu Vergiler
Resm-i Âsyâb: Resm-i âsyâb değirmenin işletilmesinden alınan bir vergidir. Değirmenin çalıştığı her ay için 5 akçe vergi alınırdı. Bu durum Çapakçur Kanunnamesi'nde şöyle ifade edilmiştir. " ve suyu cari olub sene-i kâmilede yüriyen asiyâblardan altmışar ve altı ay yüriyen asiyâblardan otuzar akçe... " (alınırdı).
C- Hububat Öşrü
Çapakçur Sancağı'nda buğday, arpa, darı ve penpeden hums yani 1/5 nispetinde, cez ve yonca ektikleri bostanlarından birer para, kavun, karpuz ve hıyar ekili bostanlardan, çayırlardan ve kozları (ceviz) ağaçlarından ve yabanda olmayıp bahçelerinde yetiştirilen elma, ayva ve armut gibi meyve ağaçları için öşür tahsil edilmekteydi.
D- Hayvancılık İle İlgili Resimler
1- Kışlak (Köm) Resmi: Bu vergi, kömde kışlayan koyun ve davar sürülerinden alınmaktadır. Çapakçur Sancağı'nda köm (ağıl) vergisi yıllık olup, 60 akçe idi. Bu vergi kanunnâmede, "ve kömlerinin kim davarların kışladurlar her kimin toprağında vaki olursa beher kömden resm altmış akça" ifadesiyle yer almaktadır. Kışlak resmi olarak Çemişgezek Sancağı'nda 300 davarlık bir sürü için kıymeti 30 akçelik bir davar alınırdı17.
2- Ağnam Vergisi: Keçi ve koyun gibi küçük baş hayvanlar için alınan bir vergi idi. Çapakçur Sancağı'nda "üç yüzden ziyade keçisi ve koyunu olan sipah taifesinden her beher iki re'sine bir akçe" tahsil edilirdi.
E- Arızî Vergiler
Osmanlı devletinin reayadan aldığı arızî vergiler arasında bâd-i hevâ, niyâbet, âdet-i deştbâni, tapu resmi, cürm-i cinâyet ve resm-i arûs en belirgin olanlardandır. Çapakçur Sancağı Kanunnâmesi'nde bu vergilerden sadece resm-i arûsa yer verilmiştir.
Resm-i Arûs: Gelin ve düğünlerde alınan resim hakkında kullanılan bir deyimdir. Bu vergi her zaman evlenen kadınların kocalarından alınırdı. Arûs, Arapça bir kelime olup, gelin demektir. Bu resim, gelinin mensup olduğu inanca, bâkire ve dul olmasına göre alınan vergi miktarı değişebilirdi. Mesela, Müslüman bâkire için bu miktar 60 akçe, Gayrimüslim bâkire için 30 akçe; Müslüman dul avret için 30 akçe, Gayrimüslim dul avret için 15 akçe idi18.
Çapakçur Kanunnâmesi'nde "resm-i arûsâneleri seyyibelerinden (dul) otuzar ve bâkirelerinden altmışar" akçenin alındığı anlaşılmaktadır.
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 11.07.09, 07:31
Yardımcı Doçent
 
Üyelik tarihi: Sep 2008
İletiler: 4.173
SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.SemaGürcan karanlıkta yolumuzu bulmamızı sağlayan bir ışık.
Standart Çapakçur Kanunnâmesi Hakkında Bir Değerlendirme-A Study About The Code Of Çapakçur's Sanjak

Sonuç
Bu çalışmada, 1550 tarihli Çapakçur Sancağı Kanunnâmesi'nin içerdiği hükümler tespit edilerek gün yüzüne çıkartılmaya çalışılmıştır. Buna göre Osmanlı Devleti'nin Çapakçur Sancağı'nda uyguladığı sancak kanununun hükümleri, sancak ahalisinden alınan vergi türleri ve miktarları, söz konusu vergilerin tahsil edilme zamanı veya dönemi tespit edilmiştir.

Çalışmanın sonunda, kanunnâmenin Lâtinize edilen metni verilerek dil yapısını ve diğer özellikleriyle dönemin yerel Osmanlı Türkçesi günümüz insanının istifadesine sunulmuştur. Bunun yanında, bu çalışma ile, daha önce büyük bir kısmı yayımlanmış olan Osmanlı sancak kanunnâmeleri zincirine bir halka daha eklenmiş olmaktadır.
Bu kanunnâme, Çapakçur'a ait içtimaî-iktisadî, idarî-askerî yapıların tamamına ilişkin teamül ve uygulamaları codifiye etmemektedir. Daha çok, reâyanın devletle olan ekonomik ilişkilerini ve ona karşı malî sorumluluklarını tanzim etmektedir.
Çapakçur Sancağı Kanunnâmesi, içerik ve düzenlenme şekli bakımından, Diyarbekir Beylerbeyliği'ne bağlı diğer sancak kanunnamelerinden pek farklı olmadığı görülmektedir. Alınan vergi kalemlerinin büyük ekseriyetinin tarımsal faaliyetlere ve raiyyet yükümlülüklerine yönelik olduğu, el sanatlarına ve proto endüstri ve ticarete ilişkin vergi düzenlemelerini ihtiva ettiği, sosyal örgütlemenin kısal-köysel bir nitelik taşıdığı ortaya çıkmaktadır.

KANUNNÂME
1- Kânûn-ı padişâh-ı âlem-penâhî ve adalet, saadet -destgâh ki intizâm-ı aksâm-ı mahsûlât
2- ve ihtimâm-ı esnâf-ı mersûmât-ı reayâ-yı âmm der halledallahu bü cûd-ı 'izâma
3- ila yevm'il- kıyâm müsted'âlarınca Çapakçur Sancağı'nın reâyâ-yı İslâmiyyesinden
4- mah-ı âzerdır ki(?) Mart ayıdır tamâm çifti olanlardan resm-i ırgadiyyesiyle
5- elli altı ve nim çiftden ırgadiyyeye yigirmi sekiz ve zirâ'ati yeri nîm çiftden
6- ekall olan ra'iyyetten her iki dönüm yer bir resm-i zemîn bir akçe ve bennâkden
7- resm-i ırgadiyyesiyle on sekiz ve bâliğ olub, hizmete iktidârı olan mücerredlerinden
8- altı akçe ve kefereden müzevvecinin cizyesi elli dört ve mücerredlerinden kırk
9- dört ve müzevveclerinden ırğadiyyesiyle ispençe otuz bir ve mücerredlerinden yigirmi
10- beş ve mah-ı April'den re'âyâ-yı Müslimînden ve kefereden koyunu ve keçisi olanlarının
11- her iki re'esinden bir akçe resm ve zirâ'atleri mahsulâtı ki buğday ve arpa
12- ve daru ve hubûbât-ı sâ'ire kısmıdır ve penbeden hums ve her ra'iyyet ma'âşları
13- içün evleri önünde cez (?) ve yonca ektikleri bistânlarından birer para ve kavun
14- ve karpuz ve hıyar ekilü bistanlarından ve çayırlarından ve kozları ağaçlarından
15- ve yabanda olmayub bağçelerinde olan elma ve heyva ve emrûd ve bi'l-cümle meyvebâr
16- ağaçlarından öşr ve resm-i 'arûsâneleri seyyibelerinden otuzar ve bâkirelerinden
17- altmışar ve suyu cârî olub sene-i kâmilede yüriyen âsyâblarından altmışar
18- ve altı ay yüriyen âsyâblarından otuzar akçe resm-i cümleten vech-i meşrûh üzere
19- mezkûrât-ı mezbûre bi't-ta'mîr defter-i cedîd-i hâkânîde tersîm ve terkîm olundu
20- ve kömlerinin kim davarların kışladurlar her kimin toprağında vâki' olursa beher kömden resm altmış
21- akçe ve üç yüzden ziyâde keçisi ve koyunu olan sipâh tâ'ifesinden her beher iki re'sine bir akçe vire.

Makale Yazarı
Yard. Doç. Dr. Mehmet Salih Erpolat
Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi.


Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf 5.pdf (201,1 KB (Kilobyte), 8x kez indirilmiştir)
__________________
[CENTER][URL="http://www.nevart.net/"][IMG]http://www.nuveforum.net/galeri/data/500/2602.jpg[/img][/url]
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları[/CENTER]
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
code, çapakçur, çapakçur's, değerlendirme-a, hakkında, kanunnâmesi, sanjak, study

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 07:40 .