Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Fen Edebiyat Fakültesi > Tarih Bölümü > Demokrat Partinin Din Politikalarının Türk Basınında Yansılamaları (1950-1954)

Tarih Bölümü hakkinda Demokrat Partinin Din Politikalarının Türk Basınında Yansılamaları (1950-1954) ile ilgili bilgiler


SONUÇ Birinci Dünya Savaşından sonra Osmanlı Devletinin içine düştüğü zor durumdan kurtarmak için halkın başlattığı bağımsızlık hareketi önemlidir. Bu hareketin askeri kanadını temsil eden Kuvay-i Milliye içerisinde İslami düşüncelerin etkileri

Like Tree2Likes

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #11  
Alt 15.10.09, 07:19
Profesör
 
Üyelik tarihi: Oct 2008
Nereden: Amerikadan
İletiler: 7.777
Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.Efe Özcan için ne kadar gurur duyulsa azdır.
Standart Demokrat Partinin Din Politikalarının Türk Basınında Yansılamaları (1950-1954)

SONUÇ
Birinci Dünya Savaşından sonra Osmanlı Devletinin içine düştüğü zor durumdan kurtarmak için halkın başlattığı bağımsızlık hareketi önemlidir. Bu hareketin askeri kanadını temsil eden Kuvay-i Milliye içerisinde İslami düşüncelerin etkileri önem arz etmekteydi. Zira, Kurtuluş Savaşını idare eden kadrolar, bir taraftan toplum üzerindeki İslamın birleştirici etkisinden istifade ediyor; bir taraftan da ***8220;ümmet***8221; anlayışından ***8220;millet***8221; anlayışına geçişi sağlamaya çalışıyorlardı.
Tek parti dönemindeki laik yaklaşımın toplum üzerindeki olumsuz etkilerinden faydalanmak isteyen Demokrat Parti iktidarı, halkın dini duygularını okşayan politikalar üretiyor, bunu besleyen yasalar çıkartıyordu.
Cumhuriyet Halk Partisinin baskısı, anayasanın laik yapısı Demokrat Partinin hızını kesmiş ve daha ılımlı politikalar üretmesini zorunlu kılmıştır. Ancak 02 Mayıs 1954***8217;de yapılan seçimlerde ezici bir çoğunlukla iktidar olmuş, din ağırlıklı politik hamlelerinin halk tarafından onaylandığını düşünerek aynı anlayışı sürdürmeyi doğru bulmuştur.

Makale Yazarı
Yrd.Doç.Dr.Necati AKSANYAR
Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Kütahya - Türkiye

KAYNAKLAR
AHMAD, Feroz ***8211; AHMAD, Bedia Turgay Türkiye***8217;de Çok Partili Politikanın Açıklamalı Kronolojisi, I. Basım, İstanbul, Bilgi Yayınevi, 1976.
AKŞİN, Sina ve diğerleri, Türkiye Tarihi, 5. Basım, Cem Yayınevi, C.4, İstanbul, 1997.
ARSEL, İlhan, Laik Devlet Anlayışından Sapmalar, Sevinç Matbaası, Ankara, 1974.
Atatürk, Nutuk, (Yay. Haz., Zeynep Korkmaz), AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1990.
Atatürk***8217;ün Söylev ve Demeçleri, C.1, Atatürk Araştırma Merkezi, 5. basım, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1997.
AYDIN, Muhammet Şevki, Cumhuriyet Döneminde Din Eğitimi Öğretmeni Yetiştirme İstihdamı, , Türk Diyanet Vakfı Yayınları, Kayseri, 2000.
AYHAN Halis, Türkiye***8217;de Din Eğitimi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 1999.
BANGUOĞLU, Tahsin, Kendimize Geleceğiz, Bayrak Yayıncılık, İstanbul, 1984.
BAŞGİL, Ali Fuad, 27 Mayıs İhtilâli ve Sebepleri, (Çev. .M. Ali Sebük-İ. Hakkı Akın), Çeltüt Matbaacılık, İstanbul, 1966.
BAŞGÖZ , İlhan Türkiye***8217;nin Eğitim Çıkmazı ve Atatürk, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1999.
BERKES, Niyazi, Batıcılık, Ulusculuk ve Toplumsal Devrimler, 2. Basım, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2002.
CEBECİ, Suat, Din Eğitimi, Bilimi ve Türkiye***8217;de Din Eğitimi, Akçağ Yayınları, Ankara, 1966.
DAVER, Bülent, Türkiye Cumhuriyetinde Laiklik, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara, 1955.
DUMAN Doğan, Demokrasi Sürecinde Türkiye***8217;de İslamcılık, 9 Eylül Yayınları, İzmir, 1997.
DUMANOĞLU, Mehmet, Türkiye***8217;de Laiklik, (1920-2003) 2. Basım, Berkan Yayınları, Ankara, 2005.
DURSUN, Davut, Laiklik, Değişim ve Siyaset, İnsan Yayınları, 1.Basım, İstanbul, 1955.
ERGİL, Doğu, Atatürkçü Toplum ve Siyaset Felsefesi Açısından Laiklik, Turhan Kitabevi, Ankara, 1990.
ERTAN, Veli-KÜÇÜK, Hasan, Cumhuriyet Devrinde Din Eğitimi Dinin Müesseseleri ve Din Alimleri, Türkiye Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Yayınları, İstanbul, 1976.
GOLOĞLU, Mahmut, Sivas Kongresi, Başnur Matbaası, Ankara, 1969.
KARATEPE, Şükrü, Tek Parti Dönemi, Afa Yayıncılık, İstanbul, 1993.
KEYDER, Çağlar Türkiye***8217;de Devlet ve Sınıflar, 10. Basım, İletişim Yayınları, İstanbul, 2004.
MANAZ, Abdullah Atatürk Reformları ve İslam, Akademi Kitabevi, İzmir, 1995.
MARDİN, Şerif, Türkiye***8217;de Din ve Siyaset, 5. Basım, İletişim Yayınları, İstanbul, 1998.
ÖZEK, Çetin, 100 Soruda Türkiye***8217;de Gerici Akımlar, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1968.
ÖZERDİM, Sami N. Atatürk Devrimi Kronolojisi, Çankaya Belediyesi Yayınları, Ankara, 1996.
SARAY, Mehmet Türklerde Din ve Kültürel Hoşgörü, Atatürk ve Laiklik, AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2002.
SELEK, Sabahattin, Milli Mücadele I. Anadolu İhtilali, 2. Basım, Güneş Matbaacılık, İstanbul, 1965.
--------, Sabahattin, Milli Mücadele II. İstiklal Harbi, 2. Basım, Toker Matbaası, İstanbul, 1965.
SENCER, Muzaffer, Dinin Türk Toplumuna Etkileri, Garanti Matbaası, İstanbul, 1968.
SİTEMBÖLÜKBAŞI, Şaban, İslamın Yeniden İnkişafı , I. Basım, İsam Yayınları, Ankara, 1955.
TARHANLI, İstar B., Müslüman Toplum, ***8220;laik***8221; Devlet, Afa Yayınları, İstanbul, 1993.
TUNAYA, Tarık Zafer, İslamcılık Akımı, 1.Basım, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2003.
YALMAN, Ahmed Emin, Gördüklerim ve Geçirdiklerim, 2. Kitap, 2. Basım, (Haz. Erol Şadi Erdinç), Pera Turizm ve Ticaret Yayınları, İstanbul, 1997.
YÜCEL , Hasan Ali, Türkiye Maarifi, Nebioğlu, Yayınevi, İstanbul, 1959.


MAKALELER
Akbulut, Dursun Ali, ***8220;Saltanatın Kaldırılması ve Sonuçları***8221;, Türkler, C.16, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002.
***8220;Başbakanın Din Öğretimi Hakkındaki Demeci***8221;, Selamet, S.3-79, Şaka Matbaası, İstanbul, 26 Ocak 1949.
Edip, Eşref, ***8220;Hacca Giden Türk Gazetecileri***8221;, Sebilürreşad, C.3, S.62, Şaka Matbaası, İstanbul, Ekim 1949,
Edip, Eşref, ***8220;Hükûmetin Programı ve Ezan Meselesi***8221;, Sebilürreşad, C.IV, S.80, Kardeşler Matbaası, İstanbul, Haziran 1950.
FEROZE, Muhammed, ***8220;Laiklikte Aşırılılık ve Ilımlılık***8221;, Türkiye***8217;de İslam ve Laiklik, İnsan Yayınları, İstanbul, 1995.
Kaynar, Reşat, Türkiye Cumhuriyeti***8217;nin Lâikleşmesinde 3 Mart 1924 Tarihli Kanunların Önemi, AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1995.
***8220;Milliyetçiler Derneği***8221;, Sebilürreşad Dergisi, C.6, S.144, , Gün Basımevi, İstanbul, Şubat 1953.
Mumcu, Ahmet, ***8220;Cumhuriyetin İlk Dönemlerinde Laiklik***8221;, Atatürk Düşüncesinde Din ve Laiklik, AKDTYK Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1999.
İştar Tarhanlı, ***8220;Türkiye Cumhuriyetinde Diyanet İşlerinin Düzenlenmesi, Osman Tunç, Din-Devlet İlişkileri Sempozyomu, , Beyan Yayınları, İstanbul 1996.
Reed, Howard A., ***8220;Laik Türkiye***8217;de İslâm***8217;ın yükselişi***8221;, Türkiye***8217;de İslâm ve Laiklik, İnsan Yayınları, İstanbul, 1995.
Toprak, Binnaz, ***8220;Türkiye***8217;de Dinin Denetim İşlevi***8221; , Türk Siyasal Hayatının Gelişimi, Beta Basım Yayımları, İstanbul, 1986.
***8220;Vatanın çıkarmak istediği fitne***8221;, Sebilürreşad Dergisi, C.4, S.98, Gün Basımevi, İstanbul, Mart 1951.

SÜRELİ YAYINLAR
GAZETELER DERGİLER
Ulus
Ayın Tarihi
Yeşil Nur
Sebilürreşad
Cumhuriyet
Selamet
Vatan
Kudret
Zafer

ANSİKLOPEDİLER
Türkler

BELGELER
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi
CHP Yedinci Kurultayı Tutanağı, Ankara, Ulus Basımevi, 1948.
Demokrat Parti Meclis Grubu Müzakere Zabıtları
Düstur, 3. Tertip
MEB Tebliğler Dergisi
TBMM Zabıt Ceridesi
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf Demokrat Partinin Din Politikalarının Türk Basınında Yansılamaları (1950-1954).pdf (299,6 KB (Kilobyte), 9x kez indirilmiştir)
__________________
Nevart Akademi
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları
Alıntı ile Cevapla
  #12  
Alt 15.10.09, 14:38
Acemi
 
Üyelik tarihi: Oct 2009
İletiler: 2
womanising doğru yolda ilerliyor.
Standart Cevap: Demokrat Partinin Din Politikalarının Türk Basınında Yansılamaları (1950-1954)

Kardeşim çok teşekkür edeirm Allah a emanet ol.
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
basınında, demokrat, din, partinin, politikalarının, türk, yansılamaları

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 10:16 .