Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Fen Edebiyat Fakültesi > Tarih Bölümü > Trabzon Rum Metropoliti Hrisanthos Flippides'in Pontus Rum Devletini kurmaya yönelik

Tarih Bölümü hakkinda Trabzon Rum Metropoliti Hrisanthos Flippides'in Pontus Rum Devletini kurmaya yönelik ile ilgili bilgiler


TRABZON RUM METROPOLİTİ HRİSANTHOS FLİPPİDES***8217;İN PONTUS RUM DEVLETİNİ KURMAYA YÖNELİK SİYASİÇALIŞMALARI Giriş Osmanlı Devleti***8217;ndeki gayrimüslimler, XIX. yüzyıla kadar millet sistemi çerçevesinde devletin kendilerine tanıdığı haklardan yararlanarak son derece rahat bir

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 27.06.08, 09:43
Uzman
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 2.134
Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!
Standart Trabzon Rum Metropoliti Hrisanthos Flippides'in Pontus Rum Devletini kurmaya yönelik

TRABZON RUM METROPOLİTİ HRİSANTHOS FLİPPİDES***8217;İN PONTUS RUM DEVLETİNİ KURMAYA YÖNELİK SİYASİÇALIŞMALARI

Giriş
Osmanlı Devleti***8217;ndeki gayrimüslimler, XIX. yüzyıla kadar millet sistemi çerçevesinde devletin kendilerine tanıdığı haklardan yararlanarak son derece rahat bir hayat sürdüler. Fakat bu yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı Devleti***8217;nin zayıflamasıyla birlikte, onun topraklarını paylaşmak isteyen yabancı devletler, ülke içindeki gayrimüslimleri kendi çıkarları ve emelleri doğrultusunda kullanmaya başladılar. Fransız İhtilali ve dünyaya yayılan siyasi milliyetçilik akımı da Osmanlı Devleti***8217;ni, özellikle gayrimüslimler bakımından olumsuz yönde etkiledi.
Osmanlı yönetiminde Doğu Karadeniz***8217;de yaşayan Rumlar, azınlık okullarının ve din adamlarının da etkisiyle Anadolu***8217;da yaşamakta olan diğer soydaşları gibi Yunan ulusuna ait olma duygusunu benimsemeye başlamışlardı. Rumların, millîyetçi eğitimle tetiklenen ve ruhani düşüncelerle beslenen Yunan ırkını benimseyişi Doğu Karadeniz***8217;deki ayrılıkçı Rumları harekete geçirmişti. Amaçları Trabzon, Giresun, Ordu, Canik, Sinop, Gümüşhane, KarahisarıŞarki, Tokat, Amasya, Çorum, Yozgat sancaklarını tamamen; Sivas vilayetiyle, merkez Koçgiri, Hafik, Yenihan kazalarını kısmen ve Kastamonu vilayetinin Tosya ve Taşköprü kazalarının bütününü, merkez ve İnebolu kazasını kısmen içine alan bölgede Pontus devletini
yeniden diriltmekti.1
Pontus meselesi Yunanistan, patrikhane ve bölgedeki metropolitler arasında yürütülmesine rağmen bu davaya siyasi bir hüviyet kazandırması açısından Trabzon Rum Metropolitliği***8217;nin faaliyetleri öne çıkmaktadır. Bu öne çıkış Millî Mücadele döneminde Metropolit Hrisanthos***8217;un2 şahsından kaynaklandığı gibi bu metropolitin ***8220;zamanın gereklerine***8221; göre hareket etmesine de bağlanabilir. Nitekim Hrisanthos, Trabzon Metropolitliği***8217;nde görev yaptığı süre içerisinde duruşunu net olarak belli etmemiş geleceğin doğuracağışartları hesaplayarak bir denge politikası takip etmiştir. Öyle ki, metropolit Rusların Trabzon***8217;u işgali öncesinde Osmanlı***8217;ya bağlılığını bildirirken, Ruslar lehine casusluk faaliyetlerini yürütmüş işgal döneminde ise Ruslarla iş birliği içerisinde bulunmuştur. Metropolit, işgal döneminde Trabzon***8217;un yönetimini elinde bulundururken fazla heyecana kapılmadan ama yine de Pontusçuluk faaliyetlerine ara vermeden Türk makamlarıyla ilişkilerini kesmemiştir. Bolşevik İhtilaliyle birlikte Rusların Trabzon***8217;u terk etmelerinden sonra işgal dönemindeki tutumundan dolayı tekrar eski güveni Türk makamları nazarında sağlayabilmiştir.
Hrisanthos, ruhani kişiliğin yanında gerçekten de siyasi bir kişiliğe sahipti. Eski Yunanca, Almanca, Fransızca ve akıcı bir şekilde konuştuğu Türk lisanına sahip olması olayları daha geniş açıdan değerlendirmesine neden oluyordu. Bu faktör kendisini yurt içerisinde patrikhaneden sonra Pontus davası için en önemli kişilik mertebesine çıkarıyordu.

Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 27.06.08, 09:43
Uzman
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 2.134
Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!
Standart Cevap: Trabzon Rum Metropoliti Hrisanthos Flippides'in Pontus Rum Devletini kurmaya y

Paris Sulh Konferansı ve Metropolit Hrisanthos
18 Ocak 1919***8217;da Paris Sulh Konferansı toplantıları başlamıştır.3 İngiltere***8217;yi Başvekil Llyod George, Fransa***8217;yı Başvekil Georges Clemenceau, İtalya***8217;yı Başvekil Orlando, Amerika***8217;yı Cumhurbaşkanı Wilson temsil ediyordu.4 Diğer devletler ve yenilmiş devletlerin temsilcileri yalnız dinlenilmek üzere ve eğer çağrılırsa katılabiliyorlardı. Konferans uzun tartışmalardan sonra Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan ile yapılacak barış anlaşmalarının esaslarını kabul etti. Bu esaslar çerçevesinde İtilaf Devletleri; 28 Haziran 1919***8217;da Almanya, 10 Eylül 1919***8217;da Avusturya, 27 Kasım 1919***8217;da Bulgaristan ve 4 Haziran 1920***8217;de Macaristan ile barış anlaşmaları yaptılar. Osmanlıİmparatorluğu'nun parçalanmasına ise çoktan karar verilmiş; ancak, öncelik Avrupa barışına tanınmıştı. Bu nedenle Osmanlı Devleti ile yapılacak barış daha sonraya bırakılmış idi. Zira Osmanlı Devleti'nin parçalanması daha önce gizli anlaşmalarla kararlaştırılmış ise de savaşın sonuna doğru meydana gelen değişiklikler üzerine bazı meselelerde anlaşmazlık doğurmuştu. Bu anlaşmazlıklar daha Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından hemen sonra başlayan işgaller sırasında kendini göstermeye başlamıştı.
İngiltere doğuda bir Ermenistan***8217;la Kürt devleti kurulmasına taraftardı ve bunlara söz de vermişti. Ama ortaya yeni bir durum olarak Karadeniz***8217;de Pontus Rumları da çıkmıştı. Yine İngiltere Batı Anadolu'da İtalyanlara karşı Yunanistan'ı desteklerken Güney ve Güneydoğu Anadolu'daki stratejik noktaları ve petrol bölgelerini Fransa'ya kaptırmamak için çaba harcıyordu.
İngiltere, Osmanlıİmparatorluğu***8217;nun yıkılmakta olduğunu göz önüne alarak Orta Doğu***8217;da Yunanistan***8217;ıön plana çıkarmak istiyordu. 1850***8217;lerde Rus yayılmacılığınıönlemek için onun önüne dikmeye çalıştığı***8220;Türk seddi***8221; yerini artık ***8220;Yunan seddi***8221; alıyordu. Yunan seddini kurmak uğruna Paris Konferansı***8217;nda Yunanistan lehine en çok çalışan ülke İngiltere olmuştur.5
Yunanistan ise daha büyük hedefler peşinde koşuyordu. Başbakan Elefterios Venizelos, halkının büyük Yunanistan düşünü gerçekleştirme planları yapıyor ve tüm Rum unsurunu aynı devletin çatısı altında toplayan lider olarak tarihe geçmeyi tasarlıyordu.
Venizelos, daha barış görüşmeleri başlamadan, Yunan istekleriyle ilgili kampanyasına başlamak için Avrupa'ya gitti ve İngiliz devlet adamlarıyla görüşmelere başladı. Venizelos, 30 Aralık 1918***8217;de Londra'da Lloyd George ile görüşmesinde, Türkiye ile yapılacak anlaşma hakkında kendisine uzun bir muhtıra verdi. Muhtırada, Bandırma'dan Akdeniz'e inen çizginin batısında kalan toprakların Yunanistan'a verilmesini istedi ve İstanbul'daki Türk topluluğunun diğer milletlerin yarısı kadar bile olmadığını ileri sürdü. Venizelos'un sunduğu nüfus istatistikleri inandırıcı olmaktan uzaktı. Yine de Venizelos'un talepleri, kurulan bir Yunan istekleri komitesine verildi. Komite; İngiliz, Fransız, İtalyan ve Amerika Birleşik Devletleri delegelerinden kurulmuş ve Yunan isteklerini kapsayan bir rapor sunma direktifi almıştı. Bir ay içinde görevini tamamlayan komite bazı değişiklerle Venizelos'un isteklerini kabul etti. Bu karar İngiltere'nin dışında kimsenin hoşuna gitmedi. Bunun üzerine İngiltere Başbakanı Lloyd George, Wilson Prensipleri***8217;ne de aykırı olan Venizelos'un isteklerinin gerçekleşmesi için kurnazca bir yol takip etti. Buna göre Batı Anadolu'da güvenliği sağlamak için kendilerine ihtiyaç olduğu takdirde İtilaf devletleri adına bu görev Yunanistan'a verilecek ve buna dayanak olarak da Mondros Mütarekesi'nin yedinci maddesi gösterilecekti.
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 27.06.08, 09:43
Uzman
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 2.134
Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!
Standart Cevap: Trabzon Rum Metropoliti Hrisanthos Flippides'in Pontus Rum Devletini kurmaya y

Bu teklif, İtalya'nın karşıçıkmasına rağmen, Paris Barış Konferansı'nın 12 Mayıs 1919 tarihli toplantısında kabul edilecek ve karar Yunanistan'a bildirilecekti.
Atina'daki Pontuslular Komitesine gönderdiği 28 Ocak 1919 tarihli mektubunda, Daily Telegraph'ın muhabiri Dr. Dillon'un Pontus davasıyla yakın ilgisinden, yayın yapmak ve Wilson'un sağ kolu Albay House'u kazanmak konusundaki tavsiyelerinden söz eden Constantinides, Yunan Hükûmetini de Pontus meselesine ilgi göstermemekle suçluyordu. Nitekim, 31 Mart 1919 tarihli mektubunda, Trabzon'daki Yunan konsoloslarını ve hatta Dışişleri Bakanı Politis***8217;i Venizelos'a şikâyet etmekteydi. Kaldı ki Pontuslu Rumlar Venizelos'un Barış Konferansı***8217;nda Pontus'u doğrudan doğruya Ermenistan'a bağlama teklifini işitince hayal kırıklığına uğrayacaklardı. Beri yanda, Pontus davası için çalışan çeşitli kuruluşlar, birbirinden öylesine habersiz çalışmaktaydılar ki, Yunanlar bile Pontusluların gerçekte ne istediklerini açıkça bilmiyorlardı.6
Yunan hak iddiaları Barış Konferansı***8217;nın önüne ilk kez 3 ve 4 Şubat 1919***8217;da Başbakan Venizelos tarafından sunuldu. Venizelos, özetle bütün Trakya***8217;yı ve Meis adasından Marmara Denizi***8217;ne kadar bütün Batı Anadolu***8217;yu istedi. Boğazlar ve İstanbul için uluslararası bir rejim önerdi. ***8220;Benim ihtiraslarım Tanrıya kadar ulaşır.***8221; diyecek kadar ihtiras dolu Venizelos yine de gerçekçi görünmemekten korktuğu için Karadeniz Rumlarının iddialarını program dışı bıraktı.7 Venizelos'a göre, kurulacak bir Ermenistan, Vilayat-ı Sitte'den başka, Rus Ermenistan'ı ve Trabzon'u da içine almalıydı. Oysa Trabzon, Pontusçu Rumların vazgeçilmez merkezlerinden biriydi. Venizelos, bu politikayla Avrupa'daki Ermeni propaganda mekanizmasının ve en önemlisi de Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini sağlamayı amaçlamıştı. Venizelos yine bu politikayla, Yunanistan'ı ana yurdundan çok uzaktaki bir kısım Rumların korunması sorumluluğundan ve Yunanistan'ın kendini Türklere karşı savunmada zayıf düşmekten kurtarıyordu.
Venizelos, Yunan isteklerinin anlatılması konusunda 4 Şubat 1919 tarihli toplantıda 10 kişilik kurul üzerinde iyi bir etki yapmıştı. Nitekim bu etki meyvesini kısa zamanda vermiş ve Toprak Komisyonu Venizelos'un isteklerine dayanan kısa bir araştırma ve değerlendirmeden sonra İtalya'nın karşıçıkmasına rağmen kabul etmişti.8
Yunanistan'ın Paris Barış Konferansı'ndaki bu tutumuna rağmen Pontus faaliyetleri, herhangi bir duraklama ve yavaşlamaya yol açmadan devam etti. Pontus İttihad-ı Millî Komitesi Reisi Aganomos Yunanistan***8217;ın umulduğu ölçüde Pontus davasınıön plana çıkarmayan tutumuna karşı şöyle bir beyanatta bulunmuştur. ***8220;Dostumuz Yunan Hükûmeti, Ermenilere Trabzon***8217;u istemeyeceğine dair vaatte bulunmuş olabilir. Bu taahhüt ancak Yunan Hükûmetini bağlayan bir husustur. Biz Karadeniz sahili Rum ahalisinin temsilcileri olarak bu hususu şiddetle protesto ederiz. Çünkü meselenin bu şekilde çözümü, İtilaf devletleri tarafından, her milletin kendi geleceğini tayin etme hakkına sahip olduğuna dair ilan edilen esaslara zıt niteliktedir. Ayrıca zannetmeyiz ki, dostlarımız Ermeniler, Pontus ve bilhassa Trabzon vilayetinin mahiyet-i Yunaniyesini mevzu etmek istesinler.***8221;
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 27.06.08, 09:44
Uzman
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 2.134
Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!
Standart Cevap: Trabzon Rum Metropoliti Hrisanthos Flippides'in Pontus Rum Devletini kurmaya y

Şimdilik Venizelos***8217;tan beklediği desteği alamayan Pontusçu Rumlar çabalarınıİngilizler üzerinde yoğunlaştırdılar. Karadeniz***8217;deki bazı Rumlar, Rum Cumhuriyeti***8217;nin kurulması isteğini açıklayan bir önergeyi 23 Şubat 1919'da İstanbul'daki İngiliz Yüksek komiserine gönderdiler. Constantin Constantinidis de Marsilya'daki Pontus Komitesi adına İngiliz gazetelerine gönderdiği bir mektupta; Karadeniz sahillerinde merkezi Trabzon olmak üzere Kafkasya'dan Sinop'a kadar uzanan bölgede çok sayıda Rum unsurunun sakin bulunduğunu, içerilere doğru 140 ve 160 mil genişliğindeki bir arazinin Bizanslı Komnenos'un kurduğu Rum İmparatorluğu'na dâhil olduğunu, buralarda bir milyona yakın Rum***8217;un yaşadığını belirtmiş ve Barış Konferansı'nın vereceği kararı sabırsızlıkla beklediklerini ve Karadeniz Rumlarının arzularının bağımsız bir Rum hükûmetinin kurulmasından ibaret olduğunu ifade etmiştir.
Bu arada İstanbul'da yayımlanan yedi Rum gazetesi de Paris Konferansı'na katılan ülkeleri ve delegeleri etkilemek için yoğun bir propaganda faaliyetinde bulunuyordu. Bu gazeteler Batı Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'ndeki Rumların sayısının Türklerden fazla olduğunu iddia
ediyordu.9
Venizelos***8217;un Paris***8217;te bulunduğu bir zamanda İstanbul Rum Patrikhanesi ruhani ve cismani üyelerinin birlik kararıyla Patrik Vekili Drotehos ve Trabzon Metropoliti Hrisanthos ve bazı Rumlardan meydana gelen bir heyetin Paris***8217;e gönderilmesine karar vermiştir. Trabzon Metropoliti Hrisanthos***8217;a bu kararı bildirmek için birkaç defa telgraf çekilmiş bu davetin amacını bildirmek için daha sonra partikhane adına Kayseri Metropoliti tarafından mektup yazılmıştır. Kayseri Metropoliti Nikolaos mektubunda ***8220;Çeşitli milletlerin mukadderatının tayin edilmek üzere bulunduğu şu mühim anlarda millî meselelerimiz için de millî merkezimizden Paris Barış Konferansı***8217;na patrik kaymakamının başkanlığı altında özel bir heyetin gönderilmesi gerekli görülmekle patrikhanedeki iki meclisin kararıyla rütbe ve makam sırasına uyularak patrik kaymakamı ile beraber siz de seçilmiş bulunmaktasınız.***8221;10 diyordu.
Metropolit Hrisanthos, milletlerarası görüşmelerde Pontus meselesine daha fazla destek sağlamak amacıyla 27 Mart 1919'da Paris'e gitti.11 İstanbul***8217;daki Rum patriği kendisine, Patrikhane Naibi Bursa Metropoliti Dorote ve Patrikhane Danışmanı Aleksandr Pappas'la birlikte, zarara uğramış Rumların ve daha çok Pontusluların haklarını, Barış Konferansı***8217;nda savunmak üzere yetki vermişti.12
Hrisanthos Paris***8217;e gidip propaganda faaliyetlerine başladığı sıralarda Trabzonlular bir murahhas heyeti oluşturarak İtilaf devletleri Fevkâlade Komiserliğine Trabzon***8217;un Osmanlı hâkimiyetinde kalmasına dair taleplerini içeren bir muhtıra takdim etmişlerdir.13
Hrisanthos ise Paris Konferansı***8217;na Rum taleplerini içeren muhtırasını14 2 Mayıs 1919'da vermiştir. Hrisanthos, muhtırasında Pontus olarak adlandırdıkları bölgede daha önce 600 binden fazla Rum yaşadığını, fakat bunların Türklerin zulmünden dolayı 250 bin kadarının Rusya'ya göç etmek mecburiyetinde kaldıklarını, bunlar da eklendiği zaman, bu sayının 850 bini bulduğunu ileri sürerek gerçek dışı rakamlarla Avrupalıları etkilemeye çalıştı.15
Hrisanthos bu rakamlarıçeşitli hesaplarla ispata çalışıyordu. Mesela Hrisanthos***8217;un hesabına göre; ***8220;Trabzon vilayetinin 1908***8217;deki salname yani resmî istatistiği Trabzon için 500 bin Rum gösteriyor. 1912***8217;de Kâmil Paşa Hükûmeti döneminde, patrikhane ile bu ihtilafı müteakip üç Trabzon, iki Samsun, bir Karahisar ve bir de Sinop olmak üzere Pontus'tan yedi mebus seçilmiştir. 100 bin kişiye bir mebus olduğuna göre Kâmil Paşa Hükûmeti aynı zamanda Pontus'ta 700.000 Rum'un mevcut olduğunu tasdik ediyordu. Genç Türk Hükûmeti bile ikisi Trabzon, biri Karahisar ve birisi de Samsun için Pontus RumIarının ehemmiyetli bir yekûn teşkil ettiklerini takdir ederek Pontus RumIarından dört mebus intihabını tasvibe mecbur olmuştu.***8221;
diyordu.16
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 27.06.08, 09:44
Uzman
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 2.134
Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!
Standart Cevap: Trabzon Rum Metropoliti Hrisanthos Flippides'in Pontus Rum Devletini kurmaya y

Hrisanthos bununla kalmayarak bölgede çoğunluğu teşkil eden Türk nüfusunu kendi arasında bölerek bu çoğunluğu Rum nüfusuna oranla sayı bakımından aşağıda tutmaya çalışıyordu. Hrisanthos***8217;a göre ***8220;Pontus mıntıkasında 836.000 Müslüman yaşamaktadır ve bu Müslümanlar muhtelif milletlerdendir. Bu Müslüman mevcudu dâhilinde 340.000 hakiki Türk, 200.000 Sürmeneli, 50.000 Kafkasyalı, 200.000 Oflu ve 5000 Stavriyon17 vardır.***8221; 18
Hrisanthos, Hristiyanların duygularından yararlanıp daha çok destek bulmak amacıyla gizli Hristiyanlar olarak adlandırılan Stavriyonlardan bahsetmiştir. Hrisanthos birçok protestoya rağmen bu kimliklerini açıklamaktan korkan gizli Hristiyanları Osmanlı hükûmetinin zorla İslâmiyet dahilinde tutmak istediğini söylemiştir. Hrisanthos ayrıca ***8220;Oflu ve Tonyalılar kendilerinin aslen Rum olduklarını unutmamışlardır. Ofluların Müslümanlaştırılması 180 sene vardır. Bunlar henüz bazı Hristiyan âdetlerine ve İncil'e önem vererek korurlar. Kadınları genellikle Rumca konuşurlar ve başka lisan bilmezler.***8221;19 diyerek Hristiyanlar nazarında sempati toplamaya çalışmıştır.
Bu muhtırada Hrisanthos, daha da ileri giderek, özellikle Güney Rusya'ya göçmüş Rumlar da dâhil edildiği zaman Pontus bölgesinde Müslüman ve Rumların sayılarının eşit olduğundan ve bundan dolayı burada özerk bir Rum idaresinin kurulmasının mecburiyetinden bahsetti.20 Bu amaçla Atina ile de irtibat hâlinde bulunan Hrisanthos, burada da propagandalarına devam etmekteydi. 21
Venizelos Trabzon için Ermenilerin lehine fedâkarlık yapmayı düşünürken Hrisanthos ***8220;Pontus mıntıkasında 50.000***8217;i Trabzon vilayetinde ve mütebakisi Sivas vilayetinin Amasya ve Karahisar sancaklarında olmak üzere 78.000 Ermeni vardır.***8221;22 diyerek Pontus mıntıkasının Ermenilere verilmesinin ne kadar haksız bir davranış olacağını anlatmaya çalışıyordu.
Hrisanthos, 25 Mayıs 1919***8217;da o sıralarda Paris***8217;te bulunan İngiltere Başbakanı Lloyd George***8217;a tezini anlatmaya çalışmıştır. Nitekim Hrisanthos bölgedeki Rum nüfustan bahsederek Rumların entelektüel ve ekonomik açıdan daha önemli bir unsur olduğunu savunmuştur. Hrisanthos, şu noktayı önemle vurgulamaya çalışmıştır: Rus işgalinin arifesinde Türkler bu bölgenin yönetimini Rumlara devretmekle Rumların kendilerinin tek hukuki halefi olduğunu ve Türk yetkisinin kalkmasıüzerine bölgeyi ancak Rumların yönetebileceğini benimsemiş oluyorlardı. Savaş günlerinde kurulan ve dört üyeden oluşan Trabzon Rum geçici yönetiminin iki yıl süreyle bizzat metropolitin başkanlığında çalıştığına Lloyd George***8217;un dikkatini çeken Hrisanthos, bu yönetimin Ruslar ve diğer İtilâf devletleri tarafından dolayısıyla tanındığını iddia ediyordu.
Bundan sonra metropolit tek bir devletin güdümü altında özerk bir Pontus yönetimi kurulmasını; Trabzon, Samsun, Sinop, Amasya ve Karahisar***8217;ın bu yönetimin sınırları içine alınmasını***8220;Pontus Rumlarının oy birliğine dayanarak***8221; Paris Barış Konferansı***8217;ndan rica ediyordu. Hrisanthos ayrıca ***8220;özerk devlet***8221;in ileride kurulacak Ermenistan devleti ile iş birliği
yapacağını belirtiyordu.23
Bir süre sonra Paris***8217;te bulunan Rum ve Ermeni gruplar, İsviçre Konfederasyonu modeline bağlı bir Pontus-Ermeni birlikteliği için uzlaşmaya varmışlardı. Ancak Trabzon Rum Metropoliti Hrisanthos, Trabzon***8217;un Ermenilere verilmek istenmesinden endişelenmiş olacak ki, İstanbul Hükûmeti ile görüşmelere başlamış ve bir uzlaşma yolu aramaya çalışmıştır. Yine Türk basınına verdiği demeçlerde Türklerle Rumların Ermenilere karşı birlikte hareket etmeleri gerektiğini ifade etmiştir.24
Paris Barış Konferansı***8217;nda İngiltere, Ermeni isteklerini aşırı bulmakla beraber yine de Trabzon-İskenderun hattının doğusunun Ermenistan***8217;a verilmesini savunuyordu. Çünküİngiltere***8217;nin amacı Sovyet Rusya ile Türk millî hareketinin ilişkilerini koparmaktı. Nitekim Ankara***8217;dan Moskova***8217;ya gitmekte olan Türk heyeti, Ermenistan geçit vermediği için uzun bir yolculuk yapmak zorunda kalmıştı.
Fransa, Ermenilere taraftar olmakla beraber, toprak isteklerini aşırı bulmakta ve Ermenistan***8217;ın denize ulaşımının Batum yoluyla sağlanmasını istemekteydi. Çünkü Ermeniler, Trabzon***8217;da azınlıkta olduklarından herhangi bir hukukları söz konusu değildi. Fransa***8217;ya göre Ermenistan***8217;ın yaşatılabilmesi için en az 300-500 bin kişilik bir müttefik gücüne ihtiyaç vardı ki, şu anda bunu hiç kimse temin edemezdi. İngiltere ve Fransa***8217;nın düşüncelerine karşılık Trabzon***8217;u içerisine alacak büyük Ermenistan projesine en sıcak bakan ülke ABD idi.
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 27.06.08, 09:44
Uzman
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 2.134
Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!
Standart Cevap: Trabzon Rum Metropoliti Hrisanthos Flippides'in Pontus Rum Devletini kurmaya y

Müttefikler, Ermenilerin azınlıkta olduklarını kabul etmelerine rağmen Türk topraklarını paylaşmada ve Trabzon***8217;u içine alacak bir Ermenistan kurmada ittifak hâlindeydiler. Ancak hiçbiri sorumluluğu üzerine almak istemediğinden bir türlü aralarında anlaşmaya varamıyorlardı.25
8 Temmuz 1919***8217;da Türkiye***8217;nin Karadeniz sahillerinde ***8220;Müstakil Pontus Rum Cumhuriyeti***8221;ni kurma emeli peşinde koşmakta olan bir heyet, Karadeniz Rumlarının Trabzon limanını Ermenistan Cumhuriyeti***8217;ne bırakmak hususunda Bogos Nubar Paşa***8217;ya vaatte bulunan Yunan Başbakanı Venizelos***8217;u protesto ettiklerini bildiriyorlardı.
Heyet, Venizelos***8217;un Rumlara ait bir liman olduğu iddia edilen Trabzon***8217;u Ermenilere vermek hakkını haiz bulunmadığını bilhassa belirtmekte ve ***8220;Pontus Rum Cumhuriyeti ile müstakil Ermenistan Cumhuriyeti arasında iş birliği olacaktır. Ermeniler Trabzon limanından faydalanabilirler; fakat, Trabzon Pontus Rumlarına aittir ve Ermenistan Cumhuriyeti***8217;ne katiyen bırakılmayacaktır.***8221;26 demekteydi.
Hrisanthos, 2 Mayıs 1919'da Paris Konferansı***8217;na özerk bir Pontus yönetiminin kurulmasıyla ilgili bir muhtıra vermesine rağmen projesi batılı ülkelerce benimsenmemişti. ABD Cumhurbaşkanı Wilson, Fransa Başbakanı Clemenceau ve İngiliz Temsilciler Heyetinden Nicolson'la ayrı ayrı görüşmüşse de Pontus'a özerklik tanınması teklifine olumlu cevap alamamıştı.27
Hrisanthos, Pontus devleti teşkili için Avrupa***8217;da İtilaf devletleri nazarında bir zemin hazırlamaya çalışırken Trabzon***8217;a İzmir***8217;in Yunanlar tarafından işgal edildiği haberi gelmiş ve buradaki Rumlar gösteriler düzenleyip büyük şenlikler yapmışlardır. Bunun üzerine Hrisanthos***8217;un metropolithaneye vekil olarak bıraktığı Kofidi28, yerli Rumları kilisede toplayarak onlara nasihatte bulunmuş ve ***8220;sükûnet ve itidal muhafaza edildiği takdirde muvaffakiyet ihtimallerinin o derece artacağını***8221; söylemiştir. Metropolit, İzmir***8217;in işgali sırasında yapılan yağma ve katliamdan Yunanistan***8217;ın zarar gördüğünü belki de Ege bölgesinde umduğu kadar yeri bu sebeple alamayacağını söylemiş ve Trabzon bölgesinde bu gibi hareketlere gidilmemesini istemiştir. Metropolit bilhassa ***8220;müfrit galeyanlar***8221; ile ***8220;lüzumsuz heyecan ve galeyanlar***8221;ın Karadeniz Rumlarının davalarını tehlikeye düşürebileceğini belirtmiştir.29
21 Mayıs 1919***8217;da Atina***8217;da bulunmakta olan Westerman başkanlığında bir Amerikan heyeti Pontos Rum delegasyonu ile bir toplantı yapmıştır. Türkiye***8217;nin Karadeniz kıyılarının Rum çoğunluğu altında bulunduğunu iddia etmekte olan Pontus heyeti üyeleri Amerikalıların: ***8220;Neden Yunanistan ile birleşmek istemiyorsunuz?***8221;şeklindeki sorularına karşılık: ***8220;Şimdiki hâlde olmaz. Müstakil bir Pontus Rum Cumhuriyeti***8217;nin teşkilini istemekteyiz.***8221; cevabını vermişlerdir. Karadeniz Rumlarını temsil etmekte olduklarını söyleyen heyet üyeleri bu Rum Cumhuriyeti***8217;nin kendi kendini yaşatabileceğini de ileri sürmüşler ve Anadolu***8217;nun ortalarında kurulacak 4 veya 5 milyonluk bir Türk devletinin taarruzu karşısında da Yunan ordusunun kendilerine yardım edebileceğini söylemişlerdir.30
Hrisanthos ise Paris'te İngiliz politikacılarından göremediği anlayış ve desteği İngiliz kilisesinde bulabilmek amacıyla Londra gezisi yapmayı kararlaştırmış; Yunan Dışişleri Bakanı Politis 7 Temmuz 1919'da Londra elçisine Hrisanthos'un geleceğini bildirerek Ritz Oteli***8217;nde yer ayrılmasını istemişti. Gezinin resmî sebebi İstanbul Rum patriği adına Canterbury başpiskoposunu selamlamaktı. Hrisanthos 23 Temmuzda Londra'ya varmış, İngilizce bilmediği için M. Krusaşi tercüman olarak yanına verilmişti.
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 27.06.08, 09:45
Uzman
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 2.134
Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!
Standart Cevap: Trabzon Rum Metropoliti Hrisanthos Flippides'in Pontus Rum Devletini kurmaya y

Yunanistan'ın Londra Büyükelçisi Kaklamanos da geziyle ilgili olarak İngiliz basınını harekete geçirdiği gibi, Hrisanthos'un hükûmetle temasını da sağlamıştı. İngiliz Dışişleri Bakan Yardımcısı Sör Ronald Graham, Hrisanthos'un Trabzon'a bir İngiliz alayının gönderilmesi, İngiliz subaylarının yönetiminde yerli jandarma birliklerinin kurulmasına dair tekliflerine şahsen büyük ilgi göstermişti. Hrisanthos, her gittiği yerde mükemmel intibalar bırakmış, Canterbury başpiskoposu kendisine Ayasofya'nın kaderi konusunda sevinilecek ölçüde güvence vermişti.31
Ancak Hrisanthos Londra'da gördüğü yakın ilginin dışında bir şey elde edememiş ve Paris***8217;e geri dönmüştü. Paris'te bu kez Amerikan mandasına bel bağlamış, Pontus mandasını kabul edip etmeyeceklerini öğrenmek için Amerikan heyetinden bir üye ile temaslarda bulunmuştu.32
Hrisanthos, Paris'ten faaliyetleri konusunda Türkiye'deki teşkilatına bilgi ulaştırırken Türkiye'deki yandaşları da onu Trabzon ve yöresinin gündemi konusunda bilgilendirmekteydi. Yerine vekil bıraktığı Kofidi, Trabzon'dan Marsilya'ya giden Aleksi Apostolidis adlı bir Rum***8217;la Hrisanthos'a gönderdiği bilgide; Batum'daki Pontus Genel Meclisinin Trabzon'dan delege istemesi üzerine, metropolithanenin Hrisanthos'un bilgisi dışında delege göndermekten kaçındığını, adı geçen meclisin ileride teşekkül edecek Pontus Cumhuriyeti***8217;nin geçici bir hükûmeti olduğunu bildirmişti.33 Hrisanthos'un Trabzon'daki yeğeni de aynı Rum***8217;la bir mektup ve birkaç gazete göndermişti. Yine, Trabzon'daki yeğeni Yorgi Tasudis gönderdiği 20 Temmuz 1919 tarihli bir mektupta Rusya'dan o tarihe kadar yaklaşık 3000 muhacir geldiğini bildirmişti.34 Metropolit Vekili Kofidi Hrisanthos'a gönderdiği 23 Eylül 1919 tarihli bir mektupta ***8220;Ermeniler şu sırada büyük Ermenistan hakkında besledikleri hayal ve rüya arkasında, Trabzon şehrinin kendilerine ait bulunduğu yolundaki çocukça ve arsızca iddialardan vazgeçmediler. Bu kadar toprağı hangi ordu ve varlıkla ele geçirebileceklerini anlamıyorum. Bugüne kadar birçok gayret ve yardım sayesinde topladıkları yetimleri hesap ederlerse bunların sayısı 500***8217;ü aşmaz. Burada diplomasız bir piskopos vardır. Hamdolsun bu hiçbir taraftan ilgi ve yardım görmemektedir. Yüce zatınız tarafından işitilmiştir ki, Türkler aleyhinizde şikâyet edip duruyorlar. Buna hiçönem vermeyiniz. Gidişinizin Pontus meselesiyle ilgili olmayıp yalnızca millî birtakım meselelere yönelik bulunduğunu kendilerine anlattım. Her milletin haklarını elde etmek üzere bulunduğunu, şu sırada metropolitin Paris***8217;e gitmesinden dolayı gücenmiş olmalarında haksız bulunduklarını, gücü ve anlayışı herkesçe kabul edilen böyle bir adamın vatanına ihanetinin düşünülemeyeceğini ileri sürerek onları inandırdım.***8221;35 diyerek oynadığıçifte siyaseti anlatmaya çalışmıştır.
Avrupa***8217;da propaganda faaliyetlerini sürdüren Hrisanthos 19 Eylül 1919***8217;da Atina***8217;ya gitmiştir. Yunanistan Dışişleri bakanı yardımcısı burada Hrisanthos***8217;un şerefine bir ziyafet vermiştir. Hrisanthos burada yakında yurda döneceğini söylemiştir.36
Alıntı ile Cevapla
  #8  
Alt 27.06.08, 09:45
Uzman
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 2.134
Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!
Standart Cevap: Trabzon Rum Metropoliti Hrisanthos Flippides'in Pontus Rum Devletini kurmaya y

Hrisanthos***8217;un Batum ve Tiflis***8217;teki Pontusçuluk Faaliyetleri
Hrisanthos, heyecanla gittiği Avrupa seyahatinden Rumların lobi faaliyetlerine ve kendisinin de ince siyasi manevralarına rağmen umduğu ölçüde başarı sağlayamamıştı. Avrupa'ya giderken kurtuluş ve zafer gemileriyle dönmeyi vadeden Hrisanthos,37 Paris***8217;te yüz bulamamış38 olmanın verdiği hayal kırıklığı ile giderken mevcut olan durumu korumak adına İstanbul***8217;a döndüğünde, kendi arzusuyla bazı Türk makamlarıyla temasa geçmiş ve Trabzon Rumlarına eski imtiyazlarının verilmesi şartıyla bir uzlaşma teklif etmiştir.39
Hrisanthos, 9 Kasım 1919***8217;da Loit vapuruyla Trabzon***8217;a dönmüştü.40 Hrisanthos***8217;un Trabzon***8217;a gelirken binmiş olduğu vapurda yeni görev yerine gitmekte olan Vali Haydar Bey de bulunmaktaydı. Yeni vali fırsat buldukça Metropolit Hrisanthos***8217;a çeşitli sorular sormuş; fakat, kendisinden net bir siyasi izahat alamamıştı.41
Hrisanthos'un yanında İngiliz Mümessili Krefort (Crawford) ve diğer bir İngiliz subayıyla üç sivil ve bir kadın bulunmaktaydı.42
Hrisanthos Trabzon***8217;a geldiğinin ertesi günü Trabzon Mevki Komutanlığını ziyaret ederek mevki komutanıyla gündemde olan konular hakkında sohbet etmişti. Hrisanthos sohbetinde: "Biz çalışmazsak Avrupalılar bizi çiftlik etmek istiyorlar. El ele vererek müttehiden çalışırsak memleket bizim olur. Avrupa efkârı entrika ve fesat ve münafıkla meşbudur. Anadolu'muz gibi saf ve temiz değildir. " demiş ve son zamanlarda Trabzon ve civarındaki asayişten dolayışükranlarını ifade etmiştir.43
Trabzon'da bulunduğu süre içinde Hrisanthos, İstikbal gazetesi yazarına Trabzon ve bütün Anadolu hakkında fikirlerini ve geleceğe dair arzularını izah ettiği bir demeç vermiştir.44
Mevki komutanı 14 Kasımda metropolithaneye giderek Hrisanthos***8217;a iade-i ziyarette bulunmuştur. Trabzon metropoliti ile mevki kumandanının arasında geçen konuşmada Hrisanthos ***8220;Trabzon vilayetindeki anasırın saadet ve refah hallerini temin için Paris***8217;e gittiği çünkü o esnalarda bu memleketin Ermenilere verileceğinden bahsedilmekte olduğunu***8221; söyleyerek Avrupa***8217;ya seyahatinin sebebinin izahını yapmaya çalışmıştır. Mevki komutanının ***8220;bâ-dema anasırın refah hâli için çalışmasının arzu edildiğinin***8221; söylemesi üzerine bu hususta Hrisanthos ***8220;kesin bir teminat verebileceğini, el birliğiyle memleketin yüceltilmesine ve milletin saadetine çalışacağını***8221; ifade etmiştir.45
Tüm bunlar yaşanırken Yunan Hükûmetinin çalışmaları neticesinde İzmir***8217;de meydana gelen gelişmelerde olduğu gibi Osmanlı Devleti***8217;nin doğudaki topraklarında bir işgal sahası oluşturmak amacıyla bir süreden beri Karadeniz***8217;de Pontus Cumhuriyeti namıyla beş-on kişiden ibaret bir heyet-i idare teşekkül edilmiştir.
Avrupalıları davet etmek maksadıyla Yunan Hükûmeti tarafından istihbarat memurları yardımıyla Trabzon Rumları silahlandırılıp çeteler meydana getirilmiştir. Bu çeteler Yunanlı subayların emri altında çapulculuğa girişerek Müslüman Türk ahalisini katletmeye ve Müslüman Türk köylerini tahrip etmeye başlayınca Erzurum ve Sivas***8217;ta teşekkül etmiş olan Osmanlı Kuvayımilliye Taburları ve kolluk kuvvetleri tarafından mahvedilmişti. Yunanistan, çetelerin mahvedilmesine rağmen maksadına ulaşmak amacıyla Batum***8217;da, Yunanistan***8217;dan gönderilen şahıslardan oluşan Pontus Rum Cumhuriyeti namıyla yeni ve resmî bir heyet oluşturulmuş hatta bu heyetin faaliyetlerini sürdürdüğü binaya Pontus Rum Cumhuriyeti yazılı bir levha asılmıştır.46
Alıntı ile Cevapla
  #9  
Alt 27.06.08, 09:45
Uzman
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 2.134
Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!
Standart Cevap: Trabzon Rum Metropoliti Hrisanthos Flippides'in Pontus Rum Devletini kurmaya y

Yeni cumhuriyet fikirlerini daha geniş alana yaymak amacıyla Yeni Pontus adıyla bir gazetenin yayımlanmasına başlanmış ve Trabzonlu avukat Pololidis daha sonra İzmir***8217;e giderek hem gazeteye birçok abone kaydettirmiş hem de bu cumhuriyet hakkında burada alakadar olan azınlık gruplarıyla irtibata geçmiştir.47
Yunanistan***8217;ın Paris Barış Konferansı***8217;nda oluşturulması düşünülen Pontus devletine sıcak bakmamasına rağmen Anadolu***8217;daki direnişin safahatına göre bu tutumunda değişiklik yaptığı söylenebilir.
Nitekim, Osmanlı Kuvayımilliye başkanları sonraları merkez idarelerini Erzurum ve Sivas***8217;tan Karahisar ve Eskişehir yakınlarında bir yere nakletmesi ve bunların İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ve Aydın, Menteşe ve Soma cephelerinde Yunanlara karşı savaşan Osmanlı gönüllü kıtalarıyla İzmir üzerine hücum edeceğini hisseden Pontus Rum Cumhuriyeti üyeleri Atina ile haberleşmeleri sonucunda Yunanistan***8217;dan gelen silah ve cephaneleri kayıklar ve istimbotlarla Trabzon sahiline yakın çıkararak Trabzon Rumlarını mükemmel bir şekilde silahlandırmışlardı.
Bundaki maksat Anadolu Kuvayımilliye taburları hemen İzmir üzerine hareket ettikleri takdirde kıtaatın meşguliyetinden kolluk kuvvetlerinin azlığından istifade ederek Trabzon ve çevresinde bir çatışma ortamı yaratıp asayişi ihlal ederek hem memleket dâhilinde bir ihtilal meydana çıkarmak hem de bundan istifade edecek olan Yunan Hükûmetinin resmî talep müracaatıyla bahse konu vilayetin asayişinin tekrar sağlanması için İzmir***8217;de meydana geldiği gibi Paris Barış Konferansı***8217;nın emir ve kararıyla bu vilayetin işgalinin Yunanistan tarafından yapılmasını sağlamak suretiyle Pontus idealini gerçekleştirmektir.48
Hrisanthos, gelişmeler bu durumdayken Kuvayımilliyenin durumu hakkında topladığı bilgileri Batum***8217;da Pontus Cemiyetinin idare heyetine bildirmek ve mevcut düşünceleri hayata geçirmek maksadıyla49 Venizelos***8217;un da bilgisi dahilinde50 Batum***8217;a geçmiştir.
Hrisanthos, gidiş sebebini: "Pontus hayaliyle uğraşmamaları ve Ermenilere asker vermemelerini nasihat edeceğim.***8221;şeklinde belirtmişti.51 Hareketinden bir gün önce yerine vekil bıraktığı Kofidi valiyi ziyaretle; metropolitin ***8220;Batum'da toplanmış Pontus komitelerinin eski düşüncelerinden vazgeçirilerek Müslüman vatandaşlarla birleşmelerini düzenlemek ve düşüncelerini düzeltmek için gidişinin zorunlu olduğunu ve bir hafta sonra döneceğini***8221; bildirmişti.52
Hrisanthos, Batum***8217;a ulaştığında Pontusçu Rumlar tarafından coşkun gösterilerle karşılanmıştır.53 Batum***8217;da Pontus Komitesi başkanlarından Tavmaktaklos Kınd***8217;ın eniştesi Yuanidi Gosropulos ve Bünyat oğullarının hanesinde kalmış ve Batum***8217;daki Pontus Komitesinde Rumların toplanmış olduğu bir toplantıda uzun uzadıya nutuk vermiştir. Hrisanthos bu nutkunda Avrupa***8217;da gördüğü ilgiden ve temas ettiği devlet adamlarından aldığı vaatlerden bahsetmiştir.54 Hrisanthos, daha sonra Ermenilerin de müdahalesini sağlamak maksadıyla Ardahan ve Kars taraflarına gitmiştir.55
Bu dönemde Batum Pontus Cumhuriyeti Cemiyeti idaresi Rumlara pasaport dahi vermeye başlamıştı.56 Bundan maksadın bu cemiyetin varlığını resmen ispat etmek gayesi olduğu düşünülebilir. Böylece Kafkasya ve Trabzon***8217;da oturan Rumlar seyahat edecekleri vakit Batum***8217;daki Pontus Cumhuriyeti***8217;nin merkez idaresinden aldığı pasaportları Batum***8217;daki İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanlığına tasdik ettirdikten sonra serbest olarak ve istedikleri yerlere seyahat etmeye başlamışlardı.57
Batum***8217;da ayrıca Pontus Cumhuriyeti***8217;nin ihyası hülyasıyla uğraşan Rumlar birkaç gönüllü alayı vücuda getirmeye başlamışlardı. Trabzon***8217;a ve çeşitli yerlerden Batum***8217;a gitmekte olan Rumlar arasından fizikî kabiliyeti güçlü olanlar arasından kişiler de bu alaya dâhil edilerek peyderpey vapurlara bindirilip Yunanistan***8217;a sevk edilmekteydiler.58
Hrisanthos, Batum ve Tiflis***8217;teki çalışmalarını tamamlayarak 23 Ocak 1920***8217;de geri dönmüştür.59
Alıntı ile Cevapla
  #10  
Alt 27.06.08, 09:46
Uzman
 
Üyelik tarihi: May 2008
İletiler: 2.134
Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!Zehravî Zeytuna çok güzel bir geleceğe sahip olacak.Bu şimdiden belli oluyor!
Standart Cevap: Trabzon Rum Metropoliti Hrisanthos Flippides'in Pontus Rum Devletini kurmaya y

Metropolit Hrisanthos***8217;un Avrupa***8217;daki Lobi Faaliyetleri
Hrisanthos***8217;un çabaları sonucunda Batum***8217;da Pontus meselesi için oldukça önemli çalışmalar yapıldı. 19 Temmuz 1920***8217;de Kafkasya ve Güney Rusya temsilcilerinin katıldığı Pontus Kongresi toplandı. Hrisanthos bu kongreye bizzat katılmıştır. Burada Rumların eğitim amacıyla Yunanistan ve Batum***8217;a gönderilmeleri kararlaştırılmıştı. Ayrıca Rusya***8217;dan ve Yunanistan***8217;dan Türkiye***8217;ye gelen Rumların Milletler Cemiyetinin Yeşilköy***8217;deki garnizonuna yerleştirilmesi kararının alınmasını da sağladılar. Bahse konu kongreye katılan delegelerden bir tanesi Fener Patrikhanesi***8217;ne gelip bilgi vererek Yunanistan***8217;ın bu konuda desteğinin şart olduğunu belirtmişti.60
Hrisanthos ve etrafında bulunan yakın kişilerin Pontus devleti için yoğun faaliyetlerde bulunduğu bir zamanda Avrupa***8217;da Pontus olarak adlandırılan yerlerin Ermenilere verilebileceği haberleri yayılmaya başlamıştı. Hrisanthos bu haberlerin gerçekliğinden ürküp Avrupa***8217;ya ikinci kez gitmeyi kararlaştırdı.
Hrisanthos refakatinde bir papaz olduğu hâlde 15 Şubat 1920 akş**ı Fransız bandıralı Pake vapuruyla Trabzon***8217;dan İstanbul***8217;a hareket etmiştir.61
Hrisanthos Avrupa seyahati öncesi İstanbul***8217;da çeşitli kişiler ve kuruluşlarla fikir alışverişinde bulunmak ve mevcut havayı koklamak amacındaydı. Nitekim bu amaçla İstanbul'da Yunan siyasi temsilcisi Kanelopulos***8217;la bir görüşme yapmış ve burada bulunan Karadenizli Rumlarla temasa geçmiştir.62
Ayrıca Fener Patrikhanesi***8217;nde patrik kaymakamıyla uzun süren özel bir görüşme yapmış, 21 Şubat 1920***8217;de Avrupa'ya gitmek üzere İstanbul'dan ayrılmak üzere iken kendisine bu gezisinin sebebinin ne olduğunu soran Vakit gazetesi yazarına zamanının olmadığını belirtmiş, özür dileyerek açıklama yapmaktan kaçınmıştır.63
Hrisanthos Avrupa***8217;ya ulaştığı sıralarda Pontus davasında çalışmalarını sürdürmekte olan Constantinis ve Pissanis Sinop ile Rize arasında kurmayı düşündükleri Pontus devleti için şubat ayının sonlarında İngiliz başbakanı Lloyd George***8217;a bir dilekçe göndermişlerdir. Dilekçenin son sayfasında Pontus ile Ermenistan***8217;ı federal bir devlet hâlinde birleştirerek ***8220;Mustafa Kemal ile Lenin arasında bir set hâline getirmek ***8221; talebinde bulunulmuştu.64 Bu dilekçedeki maksat Avrupa***8217;da Trabzon***8217;un Ermenistan***8217;a verilmesi fikrinin ağırlık kazanması sonrasında Lenin ve Mustafa Kemal faktörü öne sürülerek Rumların Pontus topraklarında söz sahibi olma isteğinin yattığı söylenebilir.
Hrisanthos, 12 Mart 1920***8217;de İngiliz Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Lord Harginge***8217;le görüşmüş ve kendisinden Pontus***8217;a özerklik verilmesini istemiştir.65
Trabzon ve çevresinin Ermenilere verilmesi konusu, Paris Konferansı***8217;ndan sonra Londra Konferansı***8217;nda da (12 Şubat-10 Nisan 1920) ele alınmıştı. Burada da bir sonuca ulaşılamayınca Londra Konferansı***8217;nın bir devamı olan San Remo Konferansı***8217;nda (18-26 Nisan 1920) görüşülmüştü.66
Bunun üzerine Hrisanthos, Constantinis ile birlikte nisan ayı sonlarına doğru San Remo***8217;ya gitmişler, Barış konferansına beyanname vermişlerdi. Lloyd George ve Barış Konferansı***8217;ndan Cebel-i Lübnân idaresi67 gibi bir idare istemişlerdi. San Remo'da kendilerini yemeğe davet eden Venizelos Pontus meselesinin 20-30 yıl içinde biteceğini söylemişti.68
Hrisanthos, Paris'te bulunduğu sırada Anadolu'da bir inceleme gezisi yapacak olan Harbord kurulunun başkanı General James G. Harbord ile de bir görüşme yapmıştı. Generalin, Albay Hapington'un Pontus***8217;ta güvenliğin korunması için büyük kuvvetlere ihtiyaç olduğu kanaatini ifade etmesi üzerine; Hrisanthos bu kanaati değiştirmek için gerekli güvenceyi vermekle beraber, Pontusluların gayet düzenli ve eğitimli taburlarının askerî birliklerle birlikte harekât yapabileceklerini temin etmişti.69
Hrisanthos psikolojik olarak İtilaf güçlerini etkilemeye çalışıyordu. Bu amaçla 20 Ağustos 1920***8217;de Giresun metropolitine göndermiş olduğu mektubunda oynanması gereken oyunun ipuçlarını veriyordu. Hrisanthos mektubunda ***8220;General Harnolt (General Harbort)***8217;un, Amerika Heyetinin Ermenistan***8217;a varması için, İstanbul***8217;a gelmesi bekleniyor. Olabilir ki, gezi sırasında Pontus***8217;a giderek olup biten ve yöresel durumu inceleme ile getireceği büyük devletler askerleriyle yöresel düzen ve güvenliği sağlayacaktır. Dün Amerika kurul üyelerinden Coster Briton bana geldi ve görüşme dört saat sürdü. Dilediğim gibi Pontus sorununu açıkladım. Kendileri Pontus Ermeni Cumhuriyeti***8217;nden bahsetti. Ben de eğer Pontus, Ermenistan***8217;a bağlanırsa, Pontuslularla İslamların direnme hareketlerini söyleyerek korkuttum. Son kez buluşmamızda kendileri de bu çözüm yolunu reddedeceğini söyledi. Hükûmet örgütü ve adliye konusunda gereken açıklamayı yaptım. Her toplumun kendi kendini idare edeceğini söyledim. Gerek köy ihtiyar heyetlerinin seçimlerinde gerekse nizamiye ve sulh mahkemelerinde her milletin bir hak eşitliği olduğunu söyledim. Yunan-İslam hükûmeti kurulacak sorunlar ve siyasal hukuk ile uğraşacaktır. Bu hükûmetin iki Yunan Osmanlı oyu olacaksa da her olasılığa karşı bir Amerikalı bulunacaktır ki eşitlik sağlanabilsin. Bu meclisin adalet ve yönetim konularında kararlar alabileceği, polis dairesinin düzeltilmesi ve jandarma dairesinin yeniden düzenlenmesi. Eğer mümkünse bunlar ayrı ayrı Yunan polisi ile bir Yunan jandarması olacak ve resmî dil Rumca ve Türkçe olacaktır. Rica ederim, bu yukarıdaki açıklamadan İstanbul***8217;a ve özellikle Trabzon, Batum, Samsun, Giresun ve diğer Pontus derneklerine bilgi verilsin ve özellikle Amerika kurulu ile ilişki kurmalarını hatırlatınız ve uyarınız.***8221;70
Bir yandan politik yönden arayışlar içinde bulunan Hrisanthos bir yandan da Karadeniz***8217;de gelişen olaylara kayıtsız kalmıyordu. Öyle ki Karadeniz***8217;de Pontusçu faaliyetlerin artması karşısında bölgedeki Türklerin almaya başladığı tedbirler üzerine çok telaşlanan Samsun Metropoliti Yermanos***8217;un isteği üzerine 27 Temmuz 1921***8217;de patrikhanede toplanan sen sinod, Rum Pontus devletinin kuruluşunu ilan etti. Bu gelişme üzerine Pontus devletinin tanınması için Türkiye dışında faaliyetlerine devam eden Hrisanthos 20 Ağustos 1921***8217;de General Harbord ile yaptığı görüşme esnasında Harbord***8217;un bölgede asayişin sağlanmasında Rumlardan kaynaklanan bir zorlamadan bahsetmesinden dolayı Giresun metropolitini Rumların faaliyetlerini daha gizli yapmaları ve fazla dikkat çekmemeleri konusunda uyardı.71
Hrisanthos, TBMM***8217;nin aldığı tedbirleri bertaraf etmek, Pontus devletinin kuruluşunu gerçekleştirmek ve kuruluşunun ilanıyla birlikte tanınması için Avrupa***8217;dan destek sağlamak için Türkiye dışına çıkmıştı. Fakat bu hareketleri Türkiye***8217;de Pontus meselesini inceleyip etkisiz hâle getirmeye çalışan Ankara Hükûmeti tarafından engellenmiş, Amasya İstiklal Mahkemesinin aldığı kararla Türkiye***8217;ye dönememiştir.72
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
devletini, flippides'in, hrisanthos, kurmaya, metropoliti, pontus, rum, trabzon, yönelik

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 06:37 .