Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Fen Edebiyat Fakültesi > Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü > Öğrencilerin Genetik Mühendisliği Uygulamaları ile İlgili Tutum ve Görüşleri

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü hakkinda Öğrencilerin Genetik Mühendisliği Uygulamaları ile İlgili Tutum ve Görüşleri ile ilgili bilgiler


Gurup Tartışmaları Yoluyla Öğrencilerin Genetik Mühendisliği Uygulamaları ile İlgili Tutum ve Görüşlerinin değerlendirilmesi Genetik mühendisliği teknik ve uygulamalarında son yıllarda birbiri ardına gerçekleştirilen araştırma ve projeler gelecek nesillerin bu tekniklerle

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 12.10.08, 01:29
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Öğrencilerin Genetik Mühendisliği Uygulamaları ile İlgili Tutum ve Görüşleri

Gurup Tartışmaları Yoluyla Öğrencilerin Genetik Mühendisliği Uygulamaları ile İlgili Tutum ve Görüşlerinin değerlendirilmesi
Genetik mühendisliği teknik ve uygulamalarında son yıllarda birbiri ardına gerçekleştirilen araştırma ve projeler gelecek nesillerin bu tekniklerle üretilmiş pek çok ürünle günlük hayatlarında sıklıkla karşılaşabileceklerini göstermektedir. Ancak bu teknik ve uygulamalar diğer alanlarda olduğu gibi yararlarının yanı sıra pek çok riski de bünyesinde barındırmaktadır. Dolayısıyla gelecek nesillerin; eğitim kurumlarında genetik mühendisliği teknik ve uygulamaları ile ilgili tarafsız ve doğru bilgilerle donatılıp, gelecekte sıklıkla karşılaşmaları muhtemel soru ve sorunların bilincinde bireyler olarak yetiştirilmeleri gerekmektedir. Bu nedenle bu araştırmada; öğrencilerin genetik mühendisliği teknik ve uygulamaları ile ilgili temel bilgileri edinebilecekleri ve bu uygulamaların toplumsal alandaki muhtemel sonuçlarını irdeleyip tartışabilecekleri bir sınıf etkinliğine örnek teşkil etmesi amacıyla grup tartışmasından yararlanılmıştır. Grup tartışmasından elde edilen veriler ışığında öğrencilerin genetik mühendisliği uygulamaları ile ilgili tutumları değerlendirilmiş; grup tartışması sonrasında öğrencilerle yüz yüze gerçekleştirilen görüşme ile de öğrencilerin grup tartışması yöntemi ile ilgili görüşleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 12.10.08, 01:30
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Öğrencilerin Genetik Mühendisliği Uygulamaları ile İlgili Tutum ve Görüşleri

1. GİRİŞ
Genetik mühendisliği son yıllarda oldukça hızlı bir şekilde pek çok araştırmaya imza atmaktadır. Birbiri ardına gerçekleştirilen araştırma ve projeler sonuçları itibariyle pek çok bilinmeyeni aydınlatmakla birlikte uygulamalarının gelecekteki muhtemel sonuçları nedeniyle bilim çevrelerinde tereddütle karşılanmaktadır. Bilim çevrelerinin tereddütlü yaklaşımlarının yanı sıra genetik mühendisliği ve uygulamaları toplumda büyük bir merak ve ilgi uyandırmaktadır. Bu büyük merak ve ilginin başlıca sebeplerinden biri toplumun büyük bir kısmının genetik mühendisliği araştırma ve sonuçları ile ilgili temel bilgileri eğitim kurumları yerine medyadan edinmeleridir. Bir diğer sebep ise; genetik mühendisliği gibi pek çok fen bilimleri konusunun okullarda tartışmasız ve çok net doğru sonuçların elde edildiği pozitivist bir yaklaşımla tanımlanmaya ve öğretilmeye çalışılmasıdır(Driver, Newton, Osborne,2000). Oysa, genetik mühendisliği yararlarının yanı sıra gelecekte "bireysel ve toplu bilincimizi, uygarlığımızın geleceğini ve doğrudan doğruya biyosferi derinden etkileyebilecek"(Rifkin,1998,s.23) bir potansiyeli de bünyesinde barındırmaktadır ve gelecekte toplumlar genetik mühendisliği ve uygulamaları ile ilgili tartışmalar ve sorunlar nedeniyle bilimsel politika ve toplumsal kararlarını gözden geçirmek, yeniden şekillendirmek durumunda kalabilirler.
Bu nedenle gelecekte bilimsel politika ve toplumsal kararların belirlenmesinde bizzat görev alacak bireylerin eğitim kurumlarında; tarafsız ve doğru bilgilerle donatılmış olarak günlük hayatlarında sıklıkla karşılaşmaları muhtemel soru ve sorunları araştırabilen, düşünebilen, tartışabilen; toplumsal hak ve sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak yetiştirilmesi önem arzetmektedir. Bu ise; klasik öğretim teknikleri yerine öğrencinin bizzat katılımıyla gerçekleştirilen alternatif öğretim teknikleri ile mümkündür.
Bu öğretim tekniklerinden biri bireylerin öğrenme- öğretme sürecine etkin katılımını, etkili iletişim kurma becerisini, olayları gözden geçirip birlikte sonuca varma yeteneklerini geliştiren bir teknik olarak tanımlanan grup tartışmasıdır(Bilen,1993,s:56). Bu teknikle öğrencilerin;
- fikirler arasında ilişki kurabilme,
- iyi bir dinleyici olma,
- liderlik özelliklerini geliştirme,
- grup düşüncelerini özetleyebilme,
- kendi kendini yönetebilme,
- analiz, sentez ve değerlendirme kabiliyetlerini geliştirme,
- birbirine zıt ve farklı görüşleri ele alma,
- bir sonuca varma yeteneklerini geliştirme gibi farklı hedeflere ulaşması mümkün olmaktadır(Jacobsen, Egger, Kauchak, 2002, s.201).
Bu nedenle bu araştırmada; öğrencilere genetik mühendisliği teknik ve uygulamaları ile ilgili temel bilgiler verilerek, öğrencilerin grup tartışması yoluyla genetik mühendisliği tekniklerinin çeşitli alanlardaki uygulamaları ile ilgili görüş ve tutumlarının ortaya çıkarılabilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca grup tartışması ile ilgili öğrenci görüşlerinin öğrenilebilmesi amacıyla da görüşme yönteminden yararlanılmıştır

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 12.10.08, 01:31
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Öğrencilerin Genetik Mühendisliği Uygulamaları ile İlgili Tutum ve Görüşleri

2. YÖNTEM
2.1 Örneklem
Bu araştırmanın örneklemini; 2000-2001 öğretim yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 3. Sınıfında öğrenim gören, temel genetik konularını genel biyoloji derslerinde almış 54 öğrenci oluşturmuştur.
2.2 Veri Toplama Araçları
Bu araştırmada; genetik mühendisliği uygulamaları ile ilgili dört farklı konu başlığı altında toplanmış ifadeleri içeren çalışma yaprakları ile görüşme yöntemi veri toplama araçları olarak kullanılmıştır.
Üç ders saati süresince öğrencilere genetik mühendisliği teknik ve uygulamaları ile ilgili temel bilgiler aktarılmış, bu tekniklerin çeşitli alanlardaki (endüstriyel, tıbbi, ticari...) kullanımlarına örnekler verilmiş ancak bu uygulamaların yarar-zarar ilişkilerine değinilmemiştir. Temel bilgilerin verildiği üç ders saatinin sonunda öğrencilerden genetik mühendisliği teknik ve uygulamaları ile ilgili araştırmalar yaparak bir hafta sonraki derse hazırlıklı gelmeleri istenmiştir.
Bir hafta sonraki derste öğrenciler rasgele 6 kişiden oluşan 9 gruba ayrılmıştır. Her gruba dört farklı konu başlığı altında toplanmış ve her birinde ilgili konuya ait genetik mühendisliği uygulamaları ile ilgili 9 ifadenin yazılı olarak bulunduğu çalışma yaprakları verilmiştir.
Konu başlıkları;
1- Mikroorganizmalar ile yapılan genetik mühendisliği çalışmaları,
2- Bitkiler ile yapılan genetik mühendisliği çalışmaları,
3- Hayvanlar ile yapılan genetik mühendisliği çalışmaları,
4- İnsanlar ile ilgili genetik mühendisliği çalışmalarıdır.
Bu konu başlıkları altında verilen ifadeler Lucassen (1995) tarafından geliştirilmiş olup; bu çalışmanın amacına ve dersin içeriğine uygun olarak değiştirilerek kullanılmıştır.
Öğrencilerden farklı konu başlıkları altında toplanmış ifadeleri grupça tartışarak "en kabul edilebilir" olandan "hiç kabul edilemez" olana doğru numaralandırarak (1'den 9'a kadar) sıralamaları istenmiştir. Sıralamaları belirtecekleri tablolar çalışma yapraklarının ilgili sayfasında hazır olarak verilmiştir. Gruplardan ayrıca, sıralamaları yaparken göz önünde bulundurdukları sebepleri yazılı olarak kısaca belirtmeleri istenmiştir.
Her grup konu ile ilgili tartışma ve sıralamalarını bitirdikten sonra gruplar arası etkileşim ve bilgi alışverişinin sağlanması amacıyla grupların verdiği kararlar ile ilgili sınıf tartışması yapılmıştır. Grup tartışmaları sonucunda, grupların tablolarda belirtmiş oldukları sıralamaların dağılımı yüzde olarak değerlendirilmiştir. Grup ve sınıf tartışmaları sonrasında öğrenciler ile yüz yüze görüşme yapılarak aşağıdaki soruları cevaplamaları istenmiştir:
1- İfadelerle ilgili kararlarınızı verirken size bir hafta önce verilen derslerden mi; genel kültürünüzden mi yararlandınız?
2- Kararlarınızı vermenizde toplumun ortak değerleri etkili oldu mu?
3- Grup tartışması esnasında grup içi katılım nasıldı?
4- Tartışma esasında farklı görüşlerin ortak noktada buluşmasını ve ortak bir karara varmayı nasıl gerçekleştirdiniz?
5- Klasik öğretim teknikleriyle kıyaslayacak olursanız sizce bu yöntemin fark ya da farkları nelerdir?
Görüşme esnasında öğrenciler soruları sözlü olarak cevaplamış, araştırmacı tarafından not edilen cevapların yüzde olarak değerlendirmesi yapılmıştır.

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 12.10.08, 01:32
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Öğrencilerin Genetik Mühendisliği Uygulamaları ile İlgili Tutum ve Görüşleri

3. BULGULAR
3.1 Grup Tartışmasından Elde Edilen Bulgular:
Mikroorganizmalar ile yapılan genetik mühendisliği çalışmalarına ilişkin tutumlar: Mikroorganizmalar ile yapılan genetik mühendisliği çalışmaları ile ilgili ifadelerden grupların %44'ünün "en kabul edilebilir" olarak belirlediği ifadeler "mikroorganizmaları sadece güvenli olduğu durumlarda genetik mühendisliği çalışmalarında kullanmak kabul edilebilir" ve "tıbbi kullanım amacıyla bakterilerin insan proteini üretmesini sağlayacak genetik mühendisliği çalışmaları kabul edilebilir" ifadeleridir.
Grupların %67'sinin hiç kabul edilemez olarak belirledikleri ifade ise"genetik olarak modifiye edilmiş bakterilerin doğaya kontrolsüz olarak salıverilmesi kabul edilebilir" olmuştur.
Grupların bu seçimler ile ilgili yazılı olarak belirttikleri gerekçelerinde ise ortak görüş; istenmeyen durumların ortaya çıkmaması için mutlaka güvenlik tedbirlerinin tam olarak alınması gerektiği ve bu tip genetik mühendisliği çalışmalarının insan yaşam ve sağlık koşullarının artırılması söz konusu olduğunda mikroorganizmalar ile yapılabileceği yönündedir.
Bitkiler ile yapılan genetik mühendisliği çalışmalarına ilişkin tutumlar:
Bitkilerin genetik mühendisliği uygulamalarında kullanılması ile ilgili ifadelerin sıralamalarında dikkati çeken; mikroorganizmaların kullanımında olduğu gibi insanların sağlık ve beslenme koşullarını artırmaya yönelik çalışmaların büyük oranda kabul edilebilir olarak değerlendirilmesidir. Örneğin grupların %44'ü tarafından en kabul edilebilir olarak belirlenen ifadeler "insan ve hayvanların tüketimi için geliştirilmiş proteinlerin bitkilerden elde edilmesini sağlayacak transgenik bitkilerin meydana getirilmesi kabul edilebilir" ve "tıbbi öneme sahip etken maddeleri içeren bitkilerin, transgenik olarak üretilmesi kabul edilebilir" ifadeleridir.
Grupların %56'sı "bazı transgenik bitkilerin doğaya kontrolsüz olarak salıverilmesi kabul edilebilir"ifadesini hiç kabul edilemez olarak belirlerken ve %44'ü "genetik olarak değiştirilmiş bitkilerin tüketiciye haber verilmeden marketlerde satılması kabul edilebilir" ifadesini hiç kabul edilemez olarak belirlemiştir.
Grupların seçimleri ile ilgili belirttikleri gerekçelerde ortak noktalar ise; güvenlik tedbirlerinin tam olarak alınmasının gerekliliği ve genetik olarak modifiye edilmiş bitkilerin mutlaka tüketicilere haber verilerek üzerlerinde gerekli uyarıcı etiketlerin bulundurularak marketlerde satılması gerektiğidir.
Hayvanlar ile yapılan genetik mühendisliği çalışmalarına ilişkin tutumlar: Hayvanlarla yapılan genetik mühendisliği çalışmalarında da öğrenciler mikroorganizma ve bitkilerde olduğu gibi benzer tutumları sergilemektedirler. Her üçünde de ortak nokta; insan yaşam, sağlık ve beslenme koşullarının artırılması söz konusu olduğunda bu tip çalışmaların kabul edilebileceğidir.
Örneğin grupların %56'sı "kanser çalışmalarında kullanılmak üzere farelere kanser genleri (onkogenler) transfer ederek transgenik fareler elde etmek kabul edilebilir" ifadesini en kabul edilebilir" ifade olarak belirlemişlerdir.
Grupların % 56'sı tarafından hiç kabul edilemez olarak belirlenen ifade ise; " tüketiciye haber vermeksizin marketlerde genetik mühendisliği ile elde edilmiş hayvanların etlerinin satılması kabul edilebilir" ifadesidir.
İnsanlar ile ilgili genetik mühendisliği çalışmalarına ilişkin tutumlar:
Gurupların %33'ünün insanlar ile ilgili genetik mühendisliği çalışmalarını konu alan ifadelerden en kabul edilebilir olarak belirledikleri ifade "kanser önleme ve tedavi çalışmalarında kullanılmak üzere hayvanlara kanser yapıcı genlerin transfer edilmesi kabul edilebilir" ifadesi olmuştur. Grupların tamamı ise (%100'ü) "ailenin istemediği (hastalık olmayan) bazı özellikleri embriyonun taşıması ve bunun doğum öncesi testlerde belirlenmesi sonucu ailenin hamileliğe son vermesi kabul edilebilir" ifadesini hiç kabul edilemez olarak belirlemişlerdir.
Grupların bu konudaki ortak görüşü; kişisel çıkar ve zevkler uğruna canlıların hayatlarına son verilmesinin ve bu tip çalışmalara maruz bırakılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğudur.

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 12.10.08, 01:35
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Öğrencilerin Genetik Mühendisliği Uygulamaları ile İlgili Tutum ve Görüşleri

3.2 Görüşmeden elde edilen bulgular:
"İfadelerle ilgili kararlarınızı verirken size bir hafta önce verilen derslerden mi; genel kültürünüzden mi yararlandınız?" sorusuna öğrencilerin % 28'i "karar vermelerinde etkili olan bilgileri daha çok bir hafta önceki derslerden elde ettiklerini" söylerken, %32'si genel kültürlerinden yararlandıklarını, geriye kalan %40'ı da derste edindikleri bilgilerin yanı sıra derse hazırlıklı gelmelerinin karar vermelerini kolaylaştırdığını belirtmiştir.
"Kararlarınızı vermenizde toplumun ortak değerleri etkili oldu mu?" sorusuna öğrencilerin %77'si evet cevabını verirken; %33'ü karar verirken konulara bilimsel yaklaştıklarını belirtmişlerdir.
"Grup tartışması esnasında grup içi katılım nasıldı?" sorusuna verilen cevaplar tablo 1'de belirtilmiştir.

TABLO 1: "grup tartışması esnasında grup içi katılım nasıldı? Sorusuna verilen
Cevaplar-----------------------------------------------%
Grup üyelerinin hepsi demokratik bir ortamda fikirlerini belirtti ve ortak bir karara varıldı-----81
Doğru ya da yanlış demeden herkes düşüncelerini rahatlıkla söyleme imkanı buldu----15
Sahip olduğumuz yanlış ya da eksik bilgileri anında düzeltme imkanı bulduk---2
Grup üyelerinin hepsinin ayrı ayrı fikirlerini belirtmesi farklı bakış açılarından konuya bakmamızı sağladı---2

"Tartışma esasında farklı görüşlerin ortak noktada buluşmasını ve ortak bir karara varmayı nasıl gerçekleştirdiniz?" sorusuna öğrencilerin %85'i "fikirleri teker teker ele alarak değerlendirdik ve çoğunluğa uygun gelen sıralamayı kabul ettik" cevabını verirken; %15'i anlaşmaya varılamayan noktalarda oylama yaparak kararlarını verdiklerini söylemişlerdir.
"Klasik öğretim teknikleriyle kıyaslayacak olursanız sizce bu yöntemin fark ya da farkları nelerdir?" sorusuna verilen cevaplar tablo 2'de belirtilmiştir.

TABLO 2: "Klasik öğretim teknikleriyle kıyaslayacak olursanız sizce bu yöntemin fark ya
Cevaplar--------------------------------------------%
Farklı bakış açılarından konuya bakmamızı sağladı--------43
Eleştiriye açık olma, nezaket saygı, rahatça konuşma gibi kişilik özellikleri ve yeteneklerimizi geliştirmemizi sağladı----------------------------------25
Yorumları öğretmen yapsaydı etki altında kalabilirdik, bu yöntem bağımsız düşünüp karar vermemizi sağladı--------------------------------------25
Derste öğrenmemizi, öğrendiklerimizi pekiştirmemizi sağladı--23
Eksik ya da yanış bilgilerimizi anında düzeltmemizi sağladı---21
Merak ve araştırma isteği uyandırdı---------------------------11
Grubun her üyesinin aktif olarak tartışmaya katılmasını sağladı---2
Grupla çalışma yeteneği kazandırdı----------------------------2

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 12.10.08, 01:37
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Öğrencilerin Genetik Mühendisliği Uygulamaları ile İlgili Tutum ve Görüşleri

4. SONUÇ VE ÖNERİLER
Öğrencilerin çeşitli alanlardaki genetik mühendisliği uygulamalarının kabul edilebilirlik seviyelerine ilişkin yapmış oldukları sıralamalar;insanlarla yapılan genetik mühendisliği çalışmalarının aksine mikroorganizma, bitki ya da hayvanlarla yapılan, insan yaşam ve sağlık koşullarını artırmaya yönelik çalışmaların öğrencilerin büyük bir çoğunluğu tarafından kabul gördüğünü göstermektedir. Ancak öğrencilerin büyük bir çoğunluğu bu tip çalışmalara maruz bırakılan canlıların marketlerde kendilerinin ya da ürünlerinin satılması ile ilgili olarak mutlaka bilgilendirilmeleri gerektiğini düşünmektedirler. Ayrıca genetik mühendisliği çalışmalarında insanların kobay olarak kullanılmalarına ya da kişisel nedenlerle genetik mühendisliği tekniklerinden yararlanılarak insan hayatına son verilmesine karşı çıkmaktadırlar.
Bu alanda, İngiliz ve Tayvanlı öğrencilerin genetik mühendisliği teknik ve uygulamaları ile ilgili tutumlarının ortaya çıkarılmasına yönelik yapılan araştırmada da benzer sonuçlar elde edilmiş; insan ve hayvanlara oranla mikroorganizma ve bitki genetik mühendisliği uygulamalarının kuvvetlice kabul gördüğü ortaya çıkarılmıştır(Chen ve Raffan, 1999)
Öğrencilerin görüşme sorularına verdikleri cevaplarda ise; toplumu ilgilendiren bilimsel konularda karar verirken daha çok kültürel değerlere bağlı kaldıklarını belirtmeleri dikkat çekicidir. Ülkemiz bu alanda yurt dışında yapılan araştırmalar incelendiğinde daha yolun başındadır, ancak hızla
bilimsel alt yapı ve insan gücü oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bilimsel alt yapı ve insan gücü oluşturulmaya çalışılırken pek çok alanda uygulanabilen ve ilerisi için ekonomik gelişme vaat eden genetik mühendisliğinin bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde kendi etik değerleri ile ele alınmasının gerekliliği açıktır.(Bökesoy,1995) Ayrıca; etik değerler ele alınırken yalnızca insanların ya da hayvanların değil; canlı ve cansız bir bütün olarak tüm çevrenin sorunlarının ortak olarak ele alınması ve bu yönde öğrencilerin bilinçlendirilmesine yardımcı olacak alternatif öğretim tekniklerine derslerde yer verilmesi gerekmektedir.
Chen ve Raffan(1999) tarafından yapılan araştırmada da, Tayvanlı öğrencilere oranla derslerde etik konuları daha fazla tartışma olanağı bulan İngiliz öğrencilerin; genetik mühendisliği teknik ve uygulamaları ile ilgili etik konulara karşı daha olumlu tutum sergileyip bu konularda daha bilgili bulunmaları; bu tip konuların öğretilmesinde alternatif öğretim yöntemlerinin önemini ortaya çıkarmaktadır.
Burada amaç, öğrencileri bilinçsiz bir şekilde olumlu ya da olumsuz tutum geliştirmeleri için yönlendirmek değil; genetik mühendisliği teknik ve uygulamaları ile ilgili tarafsız ve doğru bilgilerle donatılmış, bu uygulamaların yarar ve muhtemel risklerinin farkında, toplumsal hak ve sorumluluklarının bilincinde nesiller yetiştirmektir.
Bu veriler ışığında eğitim sistemimizin;
***8226; Geçmişte yapılanın aksine "öğretmen merkezli" olmaktan çıkarılıp, "öğrenciye" ve "öğrenmeye" odaklanması;
***8226; "Öğrenciye bilgi aktarmak yerine öğrenmeyi öğretecek, temel konuları anlama yorumlama ve uygulama imkanı verecek, problem çözme beceri ve davranışları kazandıracak" şekilde düzenlenmesi gerekmektedir(MEB,1996,S.107).
Ayrıca ;
***8226; Her öğretim düzeyinde derslerin içerik ve sunumları öğrencilere eleştirel düşünmeyi öğretecek şekilde düzenlenmeli,
***8226; Dersler sınıflarla sınırlı kalmamalı; öğretilen derslerin hayattaki izdüşümlerinin öğrencilere gösterilmesini sağlayacak etkinliklere yer verilmeli,
***8226; Sınıf başkalarınca keşfedilen bilgilerin aktarıldığı bir ortam olmaktan çıkarılıp; öğrencilerin aralarında ve öğretmenleriyle etkileşimi sonucu yeni bilgiler ürettikleri ortamlar haline getirilmeli ( Yüksel,1999) ve;
***8226; Öğretmenler, öğrencilerin demokratikleşme ve toplumsallaşmalarına katkıda bulunacak donanımlara sahip olarak yetiştirilmelidirler.


kaynakpdf
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf t279d.pdf (234,0 KB (Kilobyte), 27x kez indirilmiştir)
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
genetik, görüşleri, mühendisliği, öğrencilerin, tutum, uygulamaları, ılgili

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 23:12 .