Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Fen Edebiyat Fakültesi > Felsefe Bölümü > Platon***8217;un ölümünden sonraki hayat ile ilgili görüşlerinin dini ve felsefi analizi

Felsefe Bölümü hakkinda Platon***8217;un ölümünden sonraki hayat ile ilgili görüşlerinin dini ve felsefi analizi ile ilgili bilgiler


3-Cezaların Katlanarak Artması Platon, işlenen suçların karşılığının on kat olarak verileceğini bildirmektedir[1] ki, bu görüş, İslâm inancıyla bağdaşmamaktadır. İslâm***8217;da ise, günâhların sadece belli bir karşılığı vardır. Allah adalet sahibi olduğu

Like Tree22Likes

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #11  
Alt 06.07.08, 09:53
RepStaR - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Sep 2007
İletiler: 1.111
Blog Başlıkları: 1
RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Platon***8217;un ölümünden sonraki hayat ile ilgili görüşlerinin dini ve felsefi anal

3-Cezaların Katlanarak Artması
Platon, işlenen suçların karşılığının on kat olarak verileceğini bildirmektedir[1] ki, bu görüş, İslâm inancıyla bağdaşmamaktadır.
İslâm***8217;da ise, günâhların sadece belli bir karşılığı vardır. Allah adalet sahibi olduğu için, hiç kimseye hak ettiği cezadan fazlasını vermeyecektir. Çünkü Hz. Peygamberin ifade ettiği şu kutsî hadis, buna delil teşkil etmektedir: ***8220;Kim bir hayır işlerse ona sevabının on katını veya daha fazlasını veririm. Kim de bir günâh işlerse bunun cezasını ya misli kadar veririm ya da affederim..."[2]
Görüldüğü gibi Allah, sevapların karşılığını istediği kadar artırdığını söylemesine rağmen, cezaların karşılığını en fazla misli ile vereceğini belirtmektedir. Bu inanç ise Platon***8217;un, cezaların on kat artırılacağı şeklindeki görüşüne uymamaktadır.
III. Er Hikâyesinden Çıkarılacak Felsefî Görüşler

Armeios oğlu Er hikâyesi aynı zamanda bir takım felsefî görüşler de içermektedir. Bu görüşler özellikle nefs ile ilgili konularda yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda hikâyeden çıkarılacak felsefî görüşleri ve bu görüşlerin İslâm Felsefesi ile ilişkisini şu başlıklar altında inceleyebiliriz:

1-Ruhun Ölümsüzlüğü:
Platon, Er hikâyesinde ruhun ölümsüz olduğunu; ***8220;Benimle inanırsanız ki ruhumuz ölümsüzdür.***8221;[3] demek suretiyle açıkça belirtmektedir.
Platon***8217;daki bu görüş, hem İslâm inançları ile hem de İslâm filozoflarının görüşleri ile benzerlik göstermektedir. Zira Kur'ân***8217;da; "Allah yolunda öldürülenleri sakın `ölüler' sanmayın. Bilakis onlar Rablerinin katında diridirler.[4] buyrularak, bedenin ölmesi ile ruhların ölmeyeceği belirtilmektedir.
Söz konusu ayeti Elmalılı Hamdi Yazır ruhların ölümsüzlüğüne delil olarak göstermekte ve şöyle yorumlamaktadır: ***8220;Bu ayette ruhların başlı başına var olan beden cevherinden başka bir cevheri bulunduğuna ve bunun öldükten sonra müdrik olarak kaldığına, yani ruhun ebediliği meselesine bir işaret vardır. Çoğu sahabe ve tabiîn hazretlerinin de görüşleri budur.***8221;[5]
İslâm filozoflarının büyük çoğunluğu de ruhun ölümsüzlüğü görüşünü benimsemişlerdir. Meselâ, Farabî***8217;ye göre; ***8220;ruh, bedenden ayrıldıktan sonra baki kalır. Ruh, bozulmayı kabul etmez ve bedenden ayrıldıktan sonra bile saadet veya şekavetten ibaret birtakım hallerle karşılaşır***8221;[6].
Ancak İslâm filozofları, bedenden ayrılan ruhun tekrar dünyaya gelmeyip, ebedi olarak ahirette kalacağını savunurken; Platon ruhun bir bedene girmek için tekrar dünyaya geleceği ve varlığını bu şekilde sonsuza kadar sürdüreceğini ileri sürmektedir.
2- Ruhanî Haşr

Hikâyedenanladığımıza göre ahiret hayatı tamamen ruhanî bir hayattır. Bu âlemde bedenlerin dirilmesinden hiçbir şekilde bahsedilmemektedir. Ahirette ceza veya ödül de tamamen ruhanî bir elem veya lezzet olarak kabul edilmektedir.
Platon***8217;un savunduğu bu görüşün kaynakları, Platon***8217;dan önceki çağlara kadar uzanmaktadır. Meselâ, M.Ö. 3400***8217;lü yıllarda Eski Mısır***8217;da hüküm sürmüş olan 5. Hanedanlık zamanından kalan bir metinde, ruhun göklere ve bedenin de toprağa döneceğine dair inançlar, ruhanî haşr olarak kabul edilmektedir[7].
Ahirette ruhanî bir haşrın olacağı şeklindeki görüş, İslâm Felsefesi***8217;nde tartışmalı konuların başında gelmektedir. Bu konuyu meşhur eden de Gazalî***8217;dir. Gazalî***8217;ye göre İslâm filozofları (özellikle Farabî ve İbn Sina) haşrın sadece ruhanî olup, cismani olmadığını savunmuşlar ve bu görüşleri ile de İslâm inançlarının dışına çıkmışlardır[8]. Eğer Gazalî***8217;nin iddia ettiği gibi İslâm filozofları sadece ruhanî haşrı ve buna bağlı olarak da, ceza ve mükâfaatın ruhanî oluşu gibi iddialarda bulunuyorlar ise, bu iddiaların, Platon***8217;un görüşlerine uyduğunu ve hatta Platon***8217;dan etkilendiklerini söyleyebiliriz.
Ancak İslâm felsefesi hakkında yapılan araştırmalarda, özellikle Farabî ve İbn Sina***8217;nın bu tür görüşlerinin bulunmadığı kanaati hakimdir. Meselâ Hayrani Altıntaş***8217;a göre İbn Sina, bedenin ölümünden sonraki hayatın sadece ruhanî değil, ruh ile bedenin birlikte olacağı görüşündedir[9].
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları

Konu RepStaR tarafından (06.07.08 saat 10:09 ) değiştirilmiştir..
Alıntı ile Cevapla
  #12  
Alt 06.07.08, 09:55
RepStaR - ait kullanıcı resmi (Avatar)
Yaratıcı
 
Üyelik tarihi: Sep 2007
İletiler: 1.111
Blog Başlıkları: 1
RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!RepStaR öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Cevap: Platon***8217;un ölümünden sonraki hayat ile ilgili görüşlerinin dini ve felsefi anal

Sonuç

Ana hatları ile yapmış olduğumuz bu karşılaştırma sonucunda, Platon***8217;un ahiret hayatına benzer bir hayata dair görüşleri ile İslâm***8217;daki ahiret inancı arasında bir takım benzerliklerin bulunduğunu söyleyebiliriz. Platon***8217;un tarih bakımından İslam***8217;dan önceki dönemlerde yaşamış olmasına rağmen, İslam***8217;daki benzer inançların Platon***8217;dan etkilendiğini söylemek elbetteki mümkün değildir. Çünkü İslam, ilahî olan bir din olması hasebiyle inançlarının da ilahî olması gerekir. Eğer bu din beşerî bir din olmuş olsaydı, belki böyle bir etkilenme akla gelebilirdi. Ancak İslam***8217;ın ilahî kaynaklı bir din olması ve Hz. Muhammed***8217;in bu dini tebliği ettiği dönemde yaşayan insanların Platon***8217;u tanıdıklarına dair bilgimizin bulunmayışı böyle bir ihtimali ortadan kaldırmaktadır. Gerçi İslam alimlerinden bazılarının, Hz. Peygamber***8217;in Platon***8217;u bildiği[1] şeklinde iddiaları bulunsa da bunların iddiadan öte geçemeyeceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla, İslam Dini***8217;ndeki ahiret ile ilgili inançların Platon***8217;dan etkilenmesi söz konusu değildir.
Bizim asıl üzerinde durduğumuz mesele, Platon***8217;daki bu görüşlerin kaynağı problemidir. Şunu kabul etmek gerekir ki, Platon***8217;un bildirdiği görüşlerin, gerçekten Er adındaki bir savaşçının görmüş olduğu şeylerden mi kaynaklandığı yoksa ilahî bir kaynağa mı dayandığının tespiti oldukça zordur. Eğer bir ilahî kaynağa dayanmakta ise, bu kaynağın Hıristiyanlık ve İslâm gibi ilahî dinler olması mümkün değildir. Çünkü Platon, bu iki din ortaya çıkmadan önce yaşamıştır. Geriye Yahudilik veya bilmediğimiz bazı ilahî dinler kalmaktadır.
Bazı Yahudi filozofların iddialarına baktığımızda, Platon***8217;un bu görüşlerinde Yahudilik***8217;ten etkilenmiş olabileceği akla gelmektedir. Çünkü birçok Yahudi filozof ve ilim adamı, Platon***8217;un felsefesinin Yahudilik***8217;ten esinlendiğine dair iddialı görüşleri bulunmaktadır. Meselâ, İskenderiyeli Numenius***8217;a göre, Platon***8217;un görüşleri tamamen Tevrat***8217;tan alınmadır. Bu sebeple de Platon, aslında Grekçe konuşan bir Musa***8217;dır[2]. Yine Numenius, Platon***8217;un ***8220;Kanunlar***8221; adlı eserinin, Hz Musa***8217;ya gönderilen On Emir (Evâmir-i Aşere)***8217;den alındığını da iddia etmiştir. Yahudi filozoflardan Philon da, Yunan felsefesinin Tevrat ile özdeş olduğunu ileri sürmüştür. Philon***8217;a göre, Yunan filozofları, düşüncelerini Yahudilik***8217;in dinî belgelerinden devşirmişlerdir. Bu itibarla Platon, Musa***8217;nın bir öğrencisi durumundadır[3]. Ancak Philon***8217;a göre Yunan filozofları, almış oldukları bu doğrulara kendi yanlış düşüncelerini de katarak aktarmışlardır[4].
Yahudi filozofların yapmış oldukları bu iddialar, hiç bir zaman delilleri ile ortaya konulmadığı için, bir iddia olmaktan öteye geçememiştir. Ancak Antik Yunanlılar ile İsrailoğulları***8217;nın irtibat halinde olduklarına dair İslam dünyasında da bazı görüşler bulunmaktadır. Mesela, Ebu***8217;l-Hasen Muhammed b. Yusuf el-Âmirî (922)***8217;nin iddiasına göre, Yunan filozoflarının fikrî silsilesi, İsrailoğulları peygamberlerine dayanmaktadır. Platon***8217;un fikri silsilesi de, Sokrates (M.Ö. 399), Pythagoras ve Hz. Süleyman***8217;ın öğrencileri vasıtasıyla Hz. Süleyman***8217;a kadar uzanmaktadır. Hatta Platon, kendi döneminde yaşayan İsrailoğulları peygamberleri ile görüşmüştür. Mesela, Platon zamanında Yunanistan***8217;da bir veba salgını olur ve bunun sebebini araştırmak için bir grup insan İsrailoğullarının peygamberlerinden birine giderler. Bu peygamberler de, küp şeklinde bir sunak yaptırılması durumunda veba salgınının duracağını bildirirler. Ancak bu sunak yapıldığı halde veba durmaz. Bunun sebebini tekrar peygambere sorarlar. O da yapılması gereken sunağı tekrar tarif eder. Bunun üzerine insanlar Platon***8217;a gelerek ondan yardım isterler. Platon da peygamberin tarif ettiği şekilde bir sunak yapar ve vebadan kurtulurlar[5]. Plato***8217;un yapmış olduğu sunak ve bu sunağın şeklinin belirlenmesi problemine ***8220;delos***8221; adı verilmiştir[6].
Amirî***8217;nin vermiş olduğu bu bilgilerden, Antik Yunan filozofları ve özellikle de Platon***8217;un İsrailoğulları ile irtibat halinde olduğunu anlamaktayız. Bu sebeple de aralarında bir etkileşmenin söz konusu olabileceğini tahmin edebiliriz. Ancak Platon ve diğer filozofların İsrailoğulları peygamberlerinden birisine inanıp inanmadığını bilemiyoruz. Fakat aralarındaki bu irtibatı göz önüne alarak, Platon***8217;un bedinin ölümünden sonraki hayat ile ilgili bu fikirlerinin, ilahî kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde de durulması gerektiğini düşünüyoruz.
Ancak günümüz Yahudi kutsal kitaplarındaki, ahiret ile ilgili bilgileri dikkate aldığımızda, Yahudilik***8217;in de Platon***8217;un görüşleri üzerinde etkili olabileceği kanaatinde değiliz. Çünkü Yahudilik***8217;teki ahiret inancı, ilk kez M.Ö. 4-3. yüzyıllarda veya miladi ilk yüz yıllarda meydana


Kaynak
__________________

Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Diksiyon Kursu
Nefes Teknikleri Kursu
Kişisel Gelişim Kursları

Konu RepStaR tarafından (06.07.08 saat 10:06 ) değiştirilmiştir..
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
analizi, dini, felsefi, görüşlerinin, hayat, ilgili, ölümünden, platon’un, sonraki

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 20:05 .