Nüve Forum

Nüve Forum > akademik > Fen Edebiyat Fakültesi > Fizik Bölümü > Ata sözlerinin ve özlü sözlerin fizik ya da fen bilgisi kavramlarıyla yorumlanması

Fizik Bölümü hakkinda Ata sözlerinin ve özlü sözlerin fizik ya da fen bilgisi kavramlarıyla yorumlanması ile ilgili bilgiler


Fizik ya da daha geniş anlamıyla doğa bilimlerindeki kavramların, yasaların ve ilkelerin çoğu bir takım gözlemlere, öngörülere, içgörülere ve ölçümlere dayanır. Bir doğa olayını yorumlayacak, olaylar arasındaki ilişkileri çözecek kişi

Like Tree7Likes
  • 1 Post By CiwCiw
  • 1 Post By CiwCiw
  • 1 Post By CiwCiw
  • 1 Post By CiwCiw
  • 1 Post By CiwCiw
  • 1 Post By CiwCiw
  • 1 Post By CiwCiw

Cevapla

 

LinkBack Seçenekler Stil
  #1  
Alt 20.11.08, 10:16
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Ata sözlerinin ve özlü sözlerin fizik ya da fen bilgisi kavramlarıyla yorumlanması

Fizik ya da daha geniş anlamıyla doğa bilimlerindeki kavramların, yasaların ve ilkelerin çoğu bir takım gözlemlere, öngörülere, içgörülere ve ölçümlere dayanır. Bir doğa olayını yorumlayacak, olaylar arasındaki ilişkileri çözecek kişi ya da kişiler önceden varolan bilgi birikimlerine kendi katkılarını da ekleyip sonuçlara varırlar.
Çoğu kez bu sonuçlar işin farkında olunmadan ve hiçbir bilimsel ortam gerektirmeden halk arasında kullanılıp, kuşaktan kuşağa konuşma diliyle ya da başka iletişim yöntemleriyle aktarılabilir. Bazı ata sözleri, özlü sözler sanki bu bilimsel sonuçlardan türetilmiş ve insanların yaşamlarında bir yol gösterici, bir uyarıcı gibi kullanıla gelmiş olabilir. Bu çalışmada bazı fizik ve fen bilgisi kavramlarının hangi ata sözleri ile ilişkilendirilebileceği tartışılmış ve örneklerle fizik/fen bilgisi eğitiminde ilgi çekebilecek sonuçlara varılmıştır.

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #2  
Alt 20.11.08, 10:17
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Ata sözlerinin ve özlü sözlerin fizik ya da fen bilgisi kavramlarıyla yorumlanması

Öncelikle söyleyeceklerimizin bilimsel ve istatistiksel bir çalışma olmadığını belirtip, yıllardır fizik/fen bilgisi eğitim ve öğretimi ile ilgilenen kişiler olarak, bu çabaya katkısı olur düşüncesiyle böyle bir çalışmaya yöneldik.
İnsanoğlu çevresinde olup bitenleri çözüp anlamaya başladığından beri bilimsel çalışmalara başlamıştır diyebiliriz. Bu çalışmaların sonucunda teknolojik gelişmelerin vazgeçilmez öğeleri olan temel bilimler ya da doğa bilimleri, matematik, fizik, kimya ve biyoloji bilim dalları ortaya çıkmıştır. Fiziğin ya da daha geniş anlamıyla fen bilimlerinin öteki bilim dalları (tıp, mühendislik, jeoloji, tarım, kozmoloji...) ile sıkı ilişkisi vardır. Doğa bilimleri gelişirken fiziğin kavram ve tekniklerine gereksinim duyarlar.
Durum böyle olunca fizik/fen bilgisi konularının ve kavramlarının iyi öğrenilmesi, kalıcı olması, teknolojik gelişmelere kolayca uygulanabilir olması gerekir. Son yüzyılda baş döndürücü bir hızla gelişen fizik programlarını, kuramlarını, kavramlarını öğrenmek, öğretmek ve kalıcı kılmak oldukça zorlaştı. Bu gelişmelerin sonucunda ortaya konulan teknolojik gelişmeler varsıl uluslar tarafından daha ivedi sonuçlandırıldı. Varsıl olan daha varsıl, yoksul olan daha yoksul olmaya başladı. Varsılların düzeyine gelebilmek ve geleceklerini güvence altına almak isteyen uluslar da doğa bilimlerini (fizik/fen bilgisi) öğrenmeye ve öğretmeye daha özen gösterir duruma geldiler. Doğa bilimlerine dayalı bilim dallarına yönelecek bireylerin bu bilim dallarındaki konuları, kuramları, kavramaları ve bunlar arasındaki ilişkileri çok iyi bilmeleri gerekmektedir. Bu çalışmamızın fizik/fen bilgisi öğretimine katkısı olacağı düşüncesindeyiz.
Tutarlı ve akılcı düşünce sisteminin oluşumuna fen ya da temel bilimlerin katkısı, öteki bilimlere oranla çok daha fazla olmaktadır. Bu yüzden meslek öncesi ilk ve ortaöğretimde fen ve temel bilim derslerine (matematik, fizik, kimya, biyoloji) zorunlu olarak yer verilmektedir. Gelişmiş ülkelerin çoğunda temel bilim derslerinin ortaöğretimdeki ağırlığı, hem daha fazla ve hem de daha çok uygulamalıdır. Yöntemleri ve sonuçları ile temel bilimler, akılcı ve teknolojik bir dünya görüşünün alt yapısını oluşturmaktadır. İnsan yaşamının pek çok evresinde, düşünce ve davranışlarda temel bilimlerin yöntemleri öylesine benimsenmiştir ki; bunların kaynağının ve içyüzlerinin farkına dahi varılamamaktadır (Çorlu, 1989).
Temel bilimlerin göze çarpan en büyük özelliği ve etkisi, sonuçlarının pek çok alanda ve günlük yaşamda uygulanabilir oluşudur. Aslında uygulanabilirliğin yaygın etki alanı bulması oranında düşünce sistemini dolaylı olarak etkileyebilmektedir. Fen bilimlerinde sonuçların uygulanabilirliği, çağdaş teknolojinin alt yapısını oluşturmaktadır. Bu yolla etkilenmemiş, insancıl ilişkilere dayalı hemen hemen hiçbir alan kalmamış gibidir.
Doğa bilimlerinin temelinde yer alan fizik geliştirdiği kavram ve yöntemlerle teknolojinin ve uygulamalı fen bilimlerinin gelişmesini sağlamış ve insanoğlunun yaşamını derinden etkileyen bir bilim niteliği edinmiştir. Bizler çağımızın tüm fen ve uygulamalı fen dallarında başarılı olabilmenin en başta fizik kavramlarını iyi anlamış olmağa, fiziğin geliştirdiği yöntem, araç ve gereçleri iyi kullanabilmeğe bağlı olduğuna inanmaktayız.
Fizik ve fizikle ilgili bilim dallarının ve bunların uygulamasını konu edinen teknolojinin ülkemiz koşullarına göre geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını, bunların oluşturduğu ürünlerden toplumumuzun etkin biçimde yararlanmasını sağlamak;
Ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmakta fiziğe ve fizikçilere düşen görevi yerine getirme doğrultusunda çaba harcamak, fizik için, iyi eğitici, iyi araştırıcı kişilerin yetişmesine katkıda bulunmak fizik öğretiminin ve eğitiminin amaçlarından yalnızca birkaçıdır (Fizik ve Sanayi, 1987)

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #3  
Alt 20.11.08, 10:18
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Fen bilimlerinin çalışma esasları

FEN BİLİMLERİNİN ÇALIŞMA ESASLARI
Fen bilimleri gözlem ve deneye dayalı bilimlerdir. Cansızlar dünyasına ait varlıklar ve görünümleri, deney ve gözlemler yoluyla edinilen gerçekleri inceler.
Fen bilimlerinin yöntemi, mantığa uygun düşünce ve denel ölçmelerden oluşur. Bilinçli düzenlenen deneylerle olaylar incelenir, sonuçlar birimler ve sayılarla açıklanır. Deney koşullarının duyarlı olduğu ölçüde, öteki etkiler yok edilmiş, sonuçlar o derece yalın ve belirgin bir şekilde söylenmiş olur.
Fen bilimlerinde "hipotezler" düşünce ve deneylere dayalı olarak ortaya atılmış kavramlardır. Yeni görüş ve düşünce sistemlerine ulaşabilmek için fen yasaları arasında yeni ilişkilerle hipotezler oluşturulur. Hipotezlerin sonuçları deneylerle doğrulanmaya gereksinim gösterirler. Hipotezler, kuramların başlangıç adımlarıdır.
Fen bilimlerinde kuramlar yoluyla birden çok yasaya dayalı ussal düşünce ürünü daha geniş bir görüş ve düşünce sistemi ortaya konur. Kuramlar, yasalar arasındaki uyum ve ilişkileri açıklayabildiği gibi, kuramın oluşumunun tersine aynı zamanda yeni kural ve yasalara ulaşmanın da köprüsüdür. Kontrol edilmiş bütün deney sonuçlarına uygunluğu sonucu, kuramın doğruluğu güvence altına alınmış olur (Çorlu, 1989).
Bilimin sınırlarını tanıma ve sonra da bu sınırları genişletme çabası, akılcı bir yaklaşımdır. Özellikle yeni ilişkilerin bulgusu yoluyla, fen bilimlerinin temel ilkeleri doğrulanmış; daha açık, belirgin ve yalın bir açıklama sağlanmış olur. Kusursuz ölçmelere dayalı yasaların geçerliliği sürerken; yeni buluşlarla daha geniş ve daha tutarlı bağıntı ve ilişkiler ortaya çıkarılır. Fen bilimlerinde bir bilim dalındaki sonuçların ve kuralların bir başka bilim dalına aktarımı; yöntem ve temel ilkelerdeki benzerliğe bağlı olup, rastgele değildir.

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #4  
Alt 20.11.08, 10:20
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Fizik öğretiminde uyarılar

FİZİK ÖĞRETİMİNDE UYARILAR
Fizik derslerinden beklenen yararın sağlanabilmesi için bazı özelliklerin göz önünde tutulması gerekmektedir.

Bunları şöylece sıralamak olanaklıdır (Fizik Öğretimi,1991).
a)Fizik dersleri genel eğitimin bir parçasıdır, mesleğe yönelik uzmanlık eğitimi değildir. Bu nedenle fizik dersi ile fizik biliminin tamamı değil, uygar yaşam için seçilmiş konu, yöntem ve sonuçları önemlidir.
b)İşlenecek konuların seçiminde öğrencilerin öğrenme ve gelişim düzeyleri göz önünde bulundurulmalıdır.
c)Deneyi, becerileri ve davranış eğitimini tebeşir ve silgi ile kara tahtada vermek anlamsızdır. Konular deneylerle işlenmiş olmalıdır.
d)Deneyler yalın ve anlaşılır yapıda düzenlenmelidir. Deneydeki yalınlık, konu dışı karmaşıklığa yer vermemek, yan etkileri yok etmek demektir.
e)Deney sonuçları ile matematiğin biçimsel dilinde belirtilen genellemelere, kurallara ve yasalara ulaşılmaktadır. Ezberlenen formül ve denklemler yerine olayda ve deneyde fiziksel anlam ve yorum daha önemlidir.
f)Deney sonuçları ile kavranan yasaların, fizik kuramlarının oluşumuna katkıları ve deney-kuram ilişkileri üzerinde önemle durulmalıdır. Kuramlar yoluyla fark edilen genel bir görüş, temel görüş, tek tek yasalardan daha önemlidir.
g)Fizik gerçekleri açıklamakta yararlanılan örnekler, tasarılar ve görüntüler, o konuda bilimsel gerçeklere ters düşmemelidir.
h)Fizik derslerinin uzmanlığa yönelmediği unutulmamalı, öğrencilerin ise fizik dersleri sonunda "fiziği tam olarak öğrendim, fizik uzmanı oldum" kanısına varmamaları gerekir.
i)Teknik uygulamalar ve ayrıntılar fizik eğitiminin dışında tutulmalıdır.

Fizik/fen bilgisi derslerini yalnızca teknik amaçlara yöneltmek, eğitim amacından uzaklaşılmasına neden olur. Fizik derslerinde kazanılanın kalıcı olduğu; teknik yeniliklerin değişken yapısı anımsanmalıdır. j)Fizik/fen bilgisi derslerinde, zincirleme düşünce eğitimindeki gelişime, duygusallıktan uzaklaşarak gerçeklerin nasıl ortaya çıkarıldığına fazla yer verilmelidir. Fen derslerinin bu şekilde ele alınması ile temel bilimlerin ve fiziğin bugünkü kültür yapımıza ve uygarlığa olan katkısını anlamış olmaktayız.

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #5  
Alt 20.11.08, 10:21
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Fizik ya da fen bilimleri nasıl sevimli duruma getirilebilir

FİZİK YA DA FEN BİLİMLERİ NASIL SEVİMLİ DURUMA GETİRİLEBİLİR?
Fizik, bilim olarak maddenin temel yapısını araştırırken, bunun için bilimsel inceleme ve araştırma yöntemleri geliştirmekte; teknolojik gelişmelerin temelini oluşturmaktadır. Bulguları, kuralları ve araştırma yöntemleri ile de öteki bilimleri etkileyerek onların da gelişmelerine katkıda bulunmakta ve günlük yaşamın her evresinde uygulama alanı bulabilmektedir. Bunu şöyle örneklendirebiliriz: Hukuk devleti ve demokrasi ile ilgili bazı kavramlar mikroskopik fizikteki gaz moleküllerin davranışları ile ilişkilendirilebilir. Yalıtılmış kapalı bir kaptaki gaz molekülleri er ya da geç denge durumuna ulaşma ve sistemin entropisini arttırma eğilimindedir. Sosyal hukuk devletinde, tıpkı yalıtılmış ve dengede bulunan kapalı bir kaptaki gaz moleküllerinin sistemin enerjisini eşit olarak paylaştıkları gibi, ulusal gelir bireyler arasında olabildiğince eşit ya da dengeli dağıtılabilirse o toplumun dengede bulunan sistem gibi dirlik düzenlik içinde ve dingin olacağı söylenebilir.
Fizik ve fen bilimleri öğretiminde başarıyı arttıracak model arayışları günümüzden önce süregelmiştir ve daha da çok süreceğe benzer. Bu dersleri sevilir duruma getirmek ve başarı oranlarını yükseltmek için her an yenilikler geliştirmek durumundayız. Eğitim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersleri hizmet öncesi öğretmen eğitiminde bu amaçlara yardımcı olmak için programlanmıştır. "Fizik dersleri neden sevilmiyor?" sorusu irdelendiğinde; Teknik olanaksızlıklar Düzleme koşullanma Başarısızlık korkusu Matematik ağırlıklı öğretim ÖSS baskısı (CBT,694/16). gibi ana başlıklar altında irdelemeler yapılabilir.
Bu başlıklara ek olarak fiziği ve fen Bilimlerini sevilir ya da zevkli çalışılır bir ders durumuna getirmek için değişik materyal geliştirmeler yanında, günlük yaşamımızda kullandığımız ata sözlerinin ve deyimlerin bir takım fizik ilkelerini açıkladıklarını ya da bu ilkelerin uzun gözlemler sonucu ortaya çıkan özlü sözlerle açıklanabildikleri söylenebilir. Fizik/fen bilgisi eğitiminde gözlem, deney gösteri düz anlatım soru-yanıt gibi fizik özel öğretim yöntemleri içinde; öğretmenin etkin, öğrencinin etkisiz olduğu düz anlatım yönteminde bu sözlerin ve yorumların öğretimde etkili olacağı düşünülebilir. Bu yaklaşımın Fizik Öğretmenliği Programı öğrencileri arasında çok ilgi çekici bulunduğu ve derslere ilgiyi arttırıcı etkileri olduğu derslerimizde gözlemlenmiş bir olgudur.

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #6  
Alt 20.11.08, 10:23
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Örnekler

ÖRNEKLER
Yukarıda sözünü ettiğimiz açıklamalara şu örnekleri verebiliriz.
a. Akşamın hayrından sabahın şerri yeğdir (sabah ola, hayır ola).
İşi oluruna bırakmak (bağlamak).
İpe un sermek.
Momentumun korunumu ilkesi.
F.At = m.Ap= sabit ise, F 'yi küçültmek için zamanı büyültmek gerekir. Böylece anlık etkiler ve tepkiler önlenmiş olur.

b. Allah kardeşi kardeş yaratmış, kesesini ayrı yaratmış.
Bir çöplükte iki horoz ötmez.
Bir ipte iki cambaz oynamaz. Pauli Dışarlama ilkesi.
Bir yörüngede iki elektron aynı kuantum sayıları takımı ile anlatılamaz.

c. Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar.
Bir kaptaki gaz molekülleri, bir dış etki olmazsa toplam enerjiyi eşit olarak bölüşürler ve er ya da geç dengeye ulaşacak duruma yönelirler.

d. Boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir.
İtin ayağı taştan esirgenmez.
İşleyen demir pas tutmaz (paslanmaz, ışıldar). Newton'un I. Hareket Yasası.
Eylemsizlik ilkesi. Tembelliğe alışan bir kimse, tembelliğini sürdürmek, çalışmaya ya da devinimli olmaya alışan bir kimse bu durumunu sürdürmek ister.

e. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
Koşut aynı yönlü kuvvetlerin bileşkesi, kuvvetlerin toplamına eşittir. Ayrıca dalgaların üst üste binmesi ilkesi de bu sözle ilişkilendirilebilir.

f. Ağaç ne kadar uzasa da göğe ermez.
At olur meydan olmaz, meydan olur at olmaz. Belirsizlik ilkesi.
Kuantum fiziğinde bir cismin aynı anda hem konumu hem de momentumu belirlenemez.

g. Çalıyı (g den) ucundan sürüklemek.
Sürtünme kuvvetinin varlığını, sürtünme kuvvetinin hareketi zorlaştırdığını, bir cisme uygulanan kuvvet sürtünme kuvvetinden küçükse cismin hareket edemeyeceğini açıklar. Buraya kadar verdiğimiz örneklerin konuşma dilimizdeki ve günlük yaşamdaki anlamları tümü
ile farklıdır. Fizik/fen bilgisi eğitim ve öğretimine katkısı olur düşüncesiyle böyle bir çalışmaya girdik.

Bu örneklerin çoğaltılabileceğini, yeni kavram ve ilkelere uyarlanabileceğini belirtmek yerinde olur.
Yeni ve çağdaş fizik/fen bilgisi izlenceleri ile bu derslerin daha sevilir, daha zevkli çalışılır, ilgili bilim
dallarınca kolayca uygulanabilir duruma getirilmesi en büyük beklentimiz ve dileğimizdir.

__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
  #7  
Alt 20.11.08, 10:26
Administrator
 
Üyelik tarihi: Aug 2006
İletiler: 21.463
Blog Başlıkları: 13
CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!CiwCiw öyle bir şöhrete sahip ki kendinden önce namı yürüyor!
Standart Ata sözlerinin ve özlü sözlerin fizik ya da fen bilgisi kavramlarıyla yorumlanması

KAYNAKLAR
ÇORLU,M.A.,(1989) Bilgisayar Destekli FEN ve FİZİK Öğretimi, İstanbul: Derya Dağıtım Yayınları. T.F.V. (1987). Fizik ve Sanayi. Ankara: İlk-San Matbaası. CBT,(694/16) Fizik Dersi Neden Sevilmiyor.
KAYA, Y.K.(1993). İnsan Yetiştirme Düzenimize Yeni Bir Bakış.Eğitimde Model Arayışı. Ankara: Bilim Yayınları.
AÜ.A.Ö.F.(1991) Fizik Öğretimi. Eskişehir:Etam A.Ş. Web-Ofset Tesisleri. AKSOY, Ö. A.(1981) Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü I, Türk Dil Kurumları Yayınları


Kaynakpdf
Eklenmiş Dosya
Dosya tipi: pdf t138d.pdf (176,1 KB (Kilobyte), 56x kez indirilmiştir)
__________________
NEVART AKADEMİ
www.nevart.net
Güzel Sanatlar Fakültesi/Lisesi Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu
Resim Yağlı Boya Hobi Kursu
Hızlı ve Etkili Okuma Kursu
Çocuklar için Hızlı Okuma Kursu
Çocuklar için Resim Kursu
Disleksi Eğitimi
Okuma Güçlüğü
Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Tags
ata, bilgisi, fen, fizik, kavramlarıyla, özlü, sözlerin, sözlerinin, yorumlanması

Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are AçıkBütün zaman ayarları WEZ +2 olarak düzenlenmiştir. Şu anki saat: 22:34 .